POLI NAŢIONALI REPREZENTATIVI, CU ACTIVITATE DE CERCETARE – DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL MECATRONICII I.

BUCUREŞTI
1. CENTRUL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICĂ (CCDM)
UNIVERSITATEA « POLITEHNICA » DIN BUCURESTI FACULTATEA INGINERIE MECANICA Adresa: Splaiul Independentei 313, cod postal 060042, Sector 6, Bucuresti, corp CG 008, Telefon: +4021-402 94 35, +4021-318 10 19 Pag. web: http://me.mecatronica.pub.ro

Director : Prof. dr. ing. Nicolae ALEXANDRESCU
n.alex@me.mecatronica.pub.ro

Direcţii de cercetare:
• • • • • •

Robotică inteligentă Senzori, actuatori şi motoare cu unul sau mai multe grade de libertate Actuatori şi motoare bazate pe proprietăţile materialelor active şi “inteligente” Piezomecatronică (senzori, actuatori şi motoare piezoelectrice) Micromecatronică Hidronică şi pneutronică (integrarea electronicii şi informaticii în dispozitivele şi sistemele hidraulice şi pneumatice) Sisteme automate de poziţionare precisă Biomecatronică Autotronică (implementarea mecatronicii la automobile pentru optimizarea funcţionării acestora) Produse inteligente pentru uz casnic Echipamente inteligente pentru birotică

• • •

• •

Rezultate reprezentative:
• • • • •

Microunităţi hidraulice automate cu poziţionare de înaltă precizie Roboţi şi microroboţi de precizie ridicată Roboţi şi microsisteme inteligente cu deplasări autonome Mâini mecanice inteligente Senzori şi traductoare, sisteme senzoriale inteligente 1

• • •

Sisteme stereoscopice de urmărire a traiectoriei Hidronică şi pneutronică (servohidraulică inteligentă) Standuri diverse pentru: analiza modală, testare statică şi dinamică, atenuare activă, semiactivă şi pasivă a vibraţiilor

Modul robotic cu 3 DOF

Control intelligent al roboţilor mobili (senzori tactili, infraroşu, CCD)

Unitate hidraulică incrementală de poziţionare precisă

Robot industrial hidraulic RIH-02

Poziţionări de precizie combinate (motor de c.c. şi actuatori piezoelectrici)

Robot păşitor pneumatic inteligent

Fig. 1. Imagini ale celor mai reprezentative rezultate ale cercetării în CCDM 2

37 Pag. 6-8. sisteme şi microsisteme inteligente de înaltă precizie Aparatură inteligentă de laborator (destinată cercetării ştiinţifice) Aparatură medicală şi biomedicală. ing.ro Direcţii de cercetare: • • Tehnica măsurării inteligente / sisteme / echipamente şi instalaţii mecatronice de control multidimensional integrat în procesele de fabricaţie Tehnici / instrumentaţie şi aparatură medicală şi biomedicală Rezultate reprezentative: • • • Noi produse mecatronice: actuatori şi microsenzori. mai ales din domeniul proteticii.34. a implantologiei dentare şi a ortopediei (instrumentar destinat tehnicilor chirurgicale minim invazive în ortopedie şi traumatologie.cefin. instrumentar specific pentru tratamentul herniei de disc lombare prin metoda endoscopică. echipament modular specializat pentru redresarea defectelor de coloană) • Aplicaţii robotice şi microrobotice (roboţi pirotehnici telecomandaţi) Robot telecomandat tip RT 10 M Robot telecomandat cu manipulator 3 . INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE . Gheorghe GHEORGHE geo@cefin. web: http//www. Pantelimon.2. a imagisiticii medicale. Sector 2.ro Email: cefin@cefin. roboţi şi miniroboţi. Nr.ro Director General: Conf.30. dr. Bucureşti Telefon: +40 21 252.68/69 Fax: +40 21 252.DEZVOLTARE PENTRU MECANICĂ FINĂ – (INCDMF) BUCUREŞTI Adresă: Sos.

Imagini ale celor mai reprezentative rezultate ale cercetării în INCDMF 4 .Sistem de comandă cu microcontroler pentru acţionări cu motor pas cu pas Robot pentru intervenţii şi asistare în neurochirurgie Implanturi dentare şi instrumentarul aferent Mână electromagnetică comandată cu senzor mioelectric pentru proteze de membru superior Miniechipament de livrare controlată a soluţiilor medicamentoase Aparat portabil pentru înregistrarea parametrilor de mediu Fig. 2.

CLUJ – NAPOCA 1. Mecanică Fină şi Mecatronică Adresă: B-dul Muncii. pentru investigaţii biomecanice Miniroboţi mobili cu structură adaptabilă (inspecţia ţevilor) Sistem interactiv alcătuit dintr-un display tactil şi o mana artificială antropomorfică. precum şi.II.utcluj. util în realizarea artificială a simţului tactil Sisteme robotizate în managementul şi ingineria calităţii Optimizarea transmisiilor mecanice speciale din structura sistemelor mecatronice 5 • • . Cod Poştal 400641 Tel. echipamentelor electromecanice de tip HPS) Cercetări privind sistemele robotizate destinate persoanelor cu dizabilităţi Cercetări privind sistemele mecatronice cu aplicaţii în ingineria reabilitării şi • • • Rezultate reprezentative: • Roboti antropomorfi cu structură paralelă reconfigurabilă pentru roboţi umanoizi. CENTRUL DE CERCETARE ÎN MECATRONICĂ (CCM) UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MECANICĂ Catedra de Mecanisme.sistem destinat învăţarii alfabetului Braille de către copiii cu deficienţe de vedere şi a dactilemelor specifice limbajului gesticular • • • Realizarea unui simulator virtual şi a unui prototip de robot cu topologie paralelă. Vistrian MATIEŞ E-mail: matiesvistrian@yahoo. dr.ro Director: Prof.: (+40) 264 401 682 Fax: (+40) 264 415 490 Pag. III. 103-105. Nr. C304 Cluj-Napoca. interfaţate cu un calculator . Et. ing.com Direcţii de cercetare: • • • • Biomecatronică Robotică Mecanisme şi transmisii în mecatronică Cercetări în domeniul construcţiei sistemelor flexibile de procesare a materialelor. Corp C. web: http://www. testări şi control Cercetări privind interfaţarea sistemelor mecatronice (echipamente hidraulice pneumatice de tip Festo.

Fig. prototipuri realizate în CCM 6 . 3. Roboţi paraleli – modele virtuale.

cinematice şi dinamice ale unor noi structuri de microroboţi paraleli cu cuple elastice • Rezultate reprezentative: • • Roboţi paraleli Sisteme perfomante de comandă numerică destinate controlului structurilor paralele de tip maşini . 103-105 400641 Cluj-Napoca.2. Doina PÎSLA E-mail: apisla@from.dr.unelte sau roboţi industriali Dezvoltarea unui stand de testare roboţi paraleli • 7 .CESTER UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCŢII DE MAŞINI Adresa: B-dul Muncii nr.ro Direcţii de cercetare: • • • Proiectare şi simulare în sisteme mecanice robotizate Proiectare de noi roboţi paraleli Analiza şi dezvoltarea unor structuri de microroboţi cu cinematica paralelă şi implementarea unor algoritmi de testare a performanţelor acestora Cercetări structurale.ing. CENTRUL PENTRU SIMULAREA SI TESTAREA ROBOTILOR . geometrice. Tel: 0264-401684 Director: Prof.

Roboţi paraleli realizaţi la CESTER 8 . 4.Fig.

400641 Cluj-Napoca Tel: 0264-401659 Director: Prof. dr. 103-105. de la industrie. CENTRUL NATIONAL PENTRU RAPID PROTOTYPING UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCŢII DE MAŞINI Adresa: B-dul Muncii nr. la medicină Cercetarea şi realizarea de matriţe flexibile pentru unicate şi serii mici Rezultate reprezentative: Prototipuri din domeniul industrial Prototipuri şi matriţe flexibile pentru tratarea asimetriei faciale congenitale sau datorată unui accident şi pentru cranioplastie • SCHIŢA Model CAD Reprezentare prin secţiuni Fabricare Rapidă Model Real (prototip) Fig. 5. Rapid Prototyping 9 .Berce@tcm.utcluj. Petru BERCE E-mail: Petru. ing.ro Direcţii de cercetare: • Cercetări experimentale privind fabricaţia rapidă a prototipurilor pentru o gamă mare de domenii.3.

6. Modele executate în Centrul Naţional pentru Rapid Prototyping 10 .Modele executate pe sistemul LOM 1015 (Laminated Object Manufacturing) Modele executate pe sistemul FDM 1650 (Fused Deposition Modelling) 2 vederi ale modelului din plastic executat pe sistemul SLS Fig.

Asimetrie facială congenitală Caz operat la “Clinica de Chirurgie Maxilo-facială” Cluj-Napoca Cranioplastie Caz operat “Clinica de Neuro-Chirurgie” Cluj-Napoca Fig. 7. Proteze cu aplicaţii medicale 11 .

control. testare cu aplicaţii în mecatronică Proiectarea. Dan PERJU 2. Nr. MECANICĂ FINĂ SI MECATRONICĂ” Director: Prof. experimentarea unui sistem complex bazat pe RV. Centru de cercetare “CALITATEA ÎN TRANSMISII MECANICE. DEPARTAMENTUL DE MECATRONICĂ Director: Conf. Romania.upt. Telefon: 040-0256-403551 Fax: 040-0256-403523 Pag.mec.III. de identificare geometrică a fracturii şi planificare preoperatorie şi de intervenţie chirurgicală colaborativă • • Echipamente cu aplicaţii în medicina dentară Sisteme pneumatice avansate de acţionare precisă în robotică şi în alte aplicaţii industriale bazate pe dezvoltarea de noi tipuri de servodistribuitoare proporţionale în concepţie mecatronica • Sistem autonom de prehensiune pentru asistarea persoanelor cu handicap sau pentru acces în zone periculoase Sistem de analiză obiectivă a handicapului locomotor Sistem automat de achiziţii de date pentru cuantificarea calităţii procesului de dializă • • 12 . TIMIŞOARA 1. dr. Erwin LOVASZ UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMISOARA FACULTATEA DE MECANICĂ Adresa: Bulevardul Mihai Viteazu. web: http://www.ro Direcţii de cercetare: • • Cercetări privind structurile şi sistemele mecatronice cu control digital Cercetări privind posibilităţi de utilizare ale sistemelor robotice în scopul creşterii competitivităţii tehnico-economice a industriei româneşti Rezultate reprezentative: • • • Sisteme inteligente flexibile Platformă de simulare. Cod 300222.Timisoara.1. realizarea. utilizabil în ortopedia reparatorie. ing. dr. ing.

Dispozitive de complianţă 13 . 8.Fig.

ro Doina DRĂGULESCU Direcţii de cercetare: • • • • • • • Proiectarea protezelor.Laboratoare de modelare în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca şi Universitătii Politehnica Bucureşti Chirurgie Oro-maxilo-facială .utt. Laboratorul de epiteze chirurgicale si sala de interventii chirurgicale. Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara Proiectarea protezelor şi implanturilor .ro Director: Prof. Universitatea Politehnica Timisoara Analiza şi prelucrarea imaginilor obţinute pe subiecţi . CENTRU DE MODELARE A PROTEZARII ŞI INTERVENŢIILOR CHIRURGICALE ASUPRA SCHELETULUI UMAN CM-PISCU Date de contact: Telefon: 0040 56 19 20 62 Fax: 0040 56 19 20 62 Pag. implanturilor şi intervenţiilor chirurgicale .Atelierul de prototipare.go. Laboratorul de modelare.Laboratorul de Imagistică Medicală.1.Clinicile Universităţii de Medicină din Craiova şi Spitalului Militar din Bucureşti Rezultate reprezentative: • Prelucrari de imagini şi interpretarea lor în vederea corectării defecţiunilor congenitale sau accidentale ale scheletului uman Optimizarea protezelor şi implanturilor pe tipuri de defecţiuni ale scheletului Crearea de baze de date complexe pentru tipuri de defecţiuni ale scheletului şi tehnicile chirurgicale reparatorii corespunzătoare Noi tehnici chirurgicale reparatorii ale defectelor de schelet accidentale sau congenitale şi realizarea de intervenţii pilot Materiale biocompatibile pentru implanturi şi proteze • • • • 14 .Laboratorul de Modelare.cmpicsu. Universitatea Politehnica Timişoara Chirurgie Oro-maxilo-faciala.3. web: www. dr. Universitatea de Medicina si Farmacie Timisoara Protezarea şi intervenţii chirurgicale din cadrul Clinicii de Ortopedie nr. Centru Universitar Timişoara Realizarea elementelor de protetica si implantare proiectate . E-mail: ddrag@cs. ing.

10. 9. Trusă de implante chirurgicale realizată în cadrul CM .PICSU 15 . Echipamente medicale aflate în dotarea centrului Fig.Fig.

168 Fax: +40 268/416352 E-mail: c-mfm@unitbv. CATEDRA DE MECANICĂ FINĂ ŞI MECATRONICĂ UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ Adresa: Strada Vlad Tepes nr. modelarea şi simularea biosistemelor Implementarea reţelelor neuronale şi a logicii Fuzzy în comanda sistemelor mecatronice Automatizări cu microprocesoare şi microcontrollere Rezultate reprezentative: • • Modelarea şi simularea sistemelor mecatronice moderne destinate recuperării medicale Analiza dinamicii micării elementelor componente din sistemele biomecanice de reabilitare şi recuperare ale persoanelor cu handicap Mediu colaborativ de realitate virtuala pentru planificarea preoperatorie în ortopedie • Fig. ing. Luciana CRISTEA Direcţii de cercetare: • • • • Sisteme de mecanică fină şi mecatronică utilizate în industrie şi medicină Biomecanica. dr.Brasov Telefon: +40 268/416352.IV.ro Şef catedră: Prof. 500092 . 11.16. +40 268/413000 int. Rezultate ale activităţii de cercetare din Catedra de Mecanică Fină şi Mecatronică 16 . BRAŞOV 1.

optimizarea proiectării structurale şi constructive folosind tehnice şi metodele inventicii. CATEDRA DE DESIGN DE PRODUS ŞI ROBOTICĂ UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV FACULTATEA DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ Adresa: Str. Universităţii nr. pe baza soluţiilor întâlnite la biomecanisme pentru obţinerea unor variante cu caracteristici ecologice • Optimizarea dinamică a variatoarelor planetare de înaltă putere prin conversia sistemului mecanic în sistem mecatronic Prototiparea virtuală a mecanismelor articulate. ing. Braşov 500068 Tel.2. Codruţa JALIU Direcţii de cercetare: • • • Design de produs pentru dezvoltare durabilă Robotică şi realitate virtuală Cercetări teoretice şi experimentale privind optimizarea modelelor teoretice ale roboţilor prin calibrare Rezultate reprezentative: • • • Sistem pentru configurarea realităţii virtuale cu aplicaţii multiple în prelucrări industriale Roboţi utilizaţi în protecţia mediului Mecanisme folosite la construcţia roboţilor de precizie mare.ro Şef catedră: Prof. dr. 1. cu aplicabilitate la sistemele de ghidare suspensie ale roţilor vehiculelor Interfaţă de realitate virtuală pentru simularea mecanismelor articulate utilizând teoria sistemelor multicorp • • 17 .: +40-268-472496 Fax: +40-268-472496 Email: c-dpr@unitbv.

dezvoltare Modelare in realitate virtuală a sălii de operaţie 18 .Echipamente de cercetare .

Simularea celulelor flexibile Fig. Rezultate ale activităţii de cercetare în Catedra de Design de Produs şi Robotică 19 . 12.

IAŞI 1. Romania Telefon: +40-232-212322 Fax: +40-232-211667 Pagina web: http//polytech. dr. D.sinteza integrată optimală şi prognoza mişcării în regim dinamic a acestora • • • • • • 20 . dinamica şi controlul mişcării manipulatoarelor şi roboţilor mobili Biomecanica mişcării umane Protetică Rezultate reprezentative: • • Model ARIMAX multivariabil pentru ansamblul robot – sensor visual Braţ de robot utilizat în activităţi de e-learning pentru emularea mişcării produse corpului uman de către o neuroproteză Mini-robot mobil hibrid Senzor prototip Minirobot păşitor biped Minirobot păşitor cu şase picioare Model original pentru studiul pierderilor prin frecare în sisteme de ghidare liniare cu rostogolire utilizate în structuri mecatronice Servomecanisme cu roţi dinţate utilizate în robotică şi aplicaţii biomecanice .ing.tuiasi.tuiasi. CENTRUL DE CERCETARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC POLYTECH UNIVERSITATEA TEHNICĂ GH. Virgil ATANASIU E-mail: tmr@mec.V.ro Direcţii de cercetare: • • • Cinematica. ASACHI DIN IAŞI Adresa: Bd. Spiridon CREŢU E-mail: omm@mec.67.ro Colectiv de cercetare “TEORIA MECANISMELOR SI ROBOTICĂ” Coordonator: Prof.dr. ing. Mangeron nr. 700050 Iaşi.tuiasi.ro Colectiv de cercetare “ORGANE DE MASINI SI MECATRONICĂ” Coordonator: Prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful