You are on page 1of 3

TEATRUL „TOMA CARAGIU” PLOIESTI

TABEL FUNCTII CONFORM ART. 33 DIN LEGEA 153/2017


la data de 30.09.2019

NR. FUNCTIA Nivel Grad Gradatia Salariul Control Spor Spor Spor
CRT EXECUTIE/ stu treapta baza financiar cond.gr/vatam doctoral ore
CONDUCERE dii profesionala brut preventiv noapte
1 Actor teatru S II baza 4232 450

2 Actor teatru S I baza 4708 450

3 Actor teatru S I 5 5875 450 906

4 Actor teatru S I baza 4708 450

5 Actor teatru S I baza 4708 243

6 Actor teatru S IA 3 6869 453

7 Actor teatru S IA 3 6865 513

8 Actor teatru S IA 3 6865 266

9 Actor teatru S IA 3 6865 248

10 Actor teatru S IA 4 7089 453

11 Actor teatru S IA 4 7040 453

12 Actor teatru S IA 4 7041 453

13 Actor teatru S IA 4 7089 248

14 Actor teatru S IA 4 7041 411

15 Actor teatru S IA 4 7089 243

16 Actor teatru S IA 5 7266 453

17 Actor teatru S IA 5 7267 460

18 Actor teatru S IA 5 7267 471

19 Actor teatru S IA 5 7329 445

20 Actor teatru S IA 5 7329 453

21 Actor teatru S IA 5 7329 471 906

22 Actor teatru S IA 5 7329 471

23 Actor teatru S IA 5 7329 513

24 Actor teatru S IA 5 7751 453

25 Actor teatru 1/2 norma S I 4 2817 225

26 Actor teatru 1/2 norma S IA 2 3270 99

27 Actor manuitor papusi marionete S II baza 4232 198

28 Actor manuitor papusi marionete S II 4 4124 198

29 Actor manuitor papusi marionete S IA 5 7329 280

30 Actor manuitor papusi marionete S IA 5 7329 213

31 Actor manuitor papusi marionete S I 2 5235 281

32 Actor manuitor papusi I 5 3488 213

33 Artist instrumentist S IA 5 6391 453

34 Artist instrumentist S I 1 4826 450

35 Artist plastic S II baza 3412 73

36 Artist plastic I 2 3290 100

37 Balerin S I 5 4267 213

38 Balerin S I 5 4433 236

39 Balerin I 4 3403 213

40 Balerin I 3 3364 213

41 Consilier juridic S IA 4 6948

42 Consultant artistic S IA 3 5653

43 Consultant artistic S IA 5 5915

44 Contabil-sef S II 8088 809


45 Controlor bilete G 5 2723

46 Coregraf S IA 5 7329 513

47 Director adjunct S II 7721

48 Director general S II 10626

49 Dirijor S IA 5 7329 513

50 Impresar artistic S IA 5 5679

51 Impresar artistic S II 1 3078

52 Inspector specialitate S IA 2 6456

53 Inspector specialitate S IA 3 6779

54 Inspector specialitate S IA 4 6948


55 Inspector specialitate S IA 5 7122

56 Inspector specialitate S I 5 5233

57 Instrumentist I 5 3489 243

58 Machior I 3 3134 60

59 Maestru sunet I 2 3113 243

60 Maestru lumini I 2 3113 243

61 Maestru lumini I 3 3174 243

62 Maestru lumini I 5 3193 243

63 Maestru sunet III 1 2991 186

64 Magaziner M 5 3573

65 Munc calif (costumiera) I 3 3052 85

66 Munc calif (costumiera) I 4 3034 85

67 Munc calif (costumiera) I 5 3137 85

68 Munc calif (electrician) I 5 3137

69 Munc calif (instal de scena) I 2 2998 85

70 Munc calif (lacatus mecanic ) I 5 3834

71 Munc calif (lacatus montator) I 5 3137 85

72 Munc calif (man decor instal de scena) I 5 3137 85

73 Munc calif.(croitor-conf imbrac) I 2 2998 85

74 Munc calif(conf mont prod lemn) I 5 3110 85

75 Munc calif.(croitor-conf imbrac) I 5 3137 85

76 Munc calif(cortinier instal stangi) I 3 2960 85

77 Munc calif(man mont decor) I 2 2906 85

78 Munc calif(man mont decor) I 2 2998 85

79 Munc calif(man mont decor) I 3 3052 85

80 Munc calif(man mont decor) I 3 3148 85

81 Munc calif(man mont decor) I 4 3034 85

82 Munc calif(man mont decor) I 5 3137 85

83 Muncitor calificat (tapiter) I 5 3137 118/85

84 Operator sunet S IA 4 4211 476

85 Operator sunet S I 1 3333 330

86 Paznic 5 3834 25.00%

87 Paznic 4 3740 25.00%

88 Peruchier M I 3 3134 60

89 Plasator sala spectacol G 5 2723

90 Pompier 5 3834

91 Recuziter I 5 3224 85

92 Recuziter I 4 3120 85

93 Recuziter M I 3 3824 85

94 Referent M IA 5 3833

95 Referent specialitate S I 4 5105

96 Referent specialitate S IA 4 6948

97 Referent de specialitate S II 4 4068

98 Regizor artistic S IA 4 7089 453

99 Regizor tehnic I 5 3442 213

100 Regizor tehnic I 5 3489 213

101 Scenograf S IA 5 6919 213

102 Sef formatie muncitori II 3568 99

103 Sef formatie muncitori II 3441 238

104 Sef sectie S II 7743 692

105 Sef serviciu S II 6403

106 Sef serviciu S II 6847

107 Sef serviciu S II 6953

108 Sofer G I 1 3309 273

109 Sofer (autocar) I 5 3834 273

110 Solist balet S IA 3 8915 450

111 Solist balet S I 3 6730 450

112 Solist instrumentist S IA 5 9366 243

113 Solist vocal S I 5 5875 243

114 Solist vocal S IA 4 9138 243

115 Solist vocal S IA 5 9366 243


116 Sufleur I 5 3442 213

117 Supraveghetor sala G 5 2723

118 Supraveghetor sala G 2 2684

119 Supraveghetor sala G 2 2724

Stabilirea salariilor de baza s-a facut conform:


Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, actualizata
Anexei nr. III Familia ocupationala de functii bugetare “Cultura” din Legea - cadru nr. 153/2017,grila CAP. I Salarii de baza din institutii de spectacole sau
concerte nationale ori de importanta nationala I. Institutii de spectacole sau concerte nationale ori de importantanta nationala institutii
de spectacole la care spectacolele se desfasoara preponderent in limba unei minoritati, din cadrul filarmonicilor, opere, teatre,..;
OUG 114/28.12.2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare
HCL nr. 4/31.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si ale personalului contractual din aparatul de specialitate
al primarului municipiului Ploiesti si din institutiile si serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti si alte
masuri privind politica de personal pe anul 2019

Cuantumul sporurilor se mentine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, cf art. 34 din OUG 114/2018

Indemnizatie hrana in suma de 346,66 lei lunar, incepand cu data de 01.01.2019,se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in luna
anterioara, conform 36 alin. (1) din OUG 114/2018.
In perioada 01 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019 se acorda vouchere de vacanta, în valoare de 1.450 lei pentru un salariat, în
conditiile art. 1 din O.U.G. nr. 8/2009, cu modificarile și completarile ulterioare.