FRONDA IN LITERATURA INTERBELICĂ DIRECŢII DE ABORDARE A TEMEI 1. Modernismul extremist; avangarda; sensurile termenului „fronda” 2.

Caracteristicile avangardei literare; precursorii avangardismului; direcţiile frondei în poezie, proză, teatru 3. Diversitatea orientărilor avangardiste europene: futurism, cubism, dadaism, suprarealism etc. 4. Avangardismul românesc; programe şi reviste româneşti avangardiste 5. Aplicaţii pe textele unor scriitori: Urmuz, Ion Vinea, Ilarie Voronca, Gellu Naum, Tristan Tzara, Geo Bogza BIBLIOGRAFIA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Gabriela Duda- Poezia românească de avangardă; Mario Michelli- Avangarda artistică a sec al XX-lea; Marin Mincu- Avangarda literară românească; Ion Pop- Avangarda în literatura română; Adrian Marino- Dicţionar de idei literare- cap Avangarda; Manifeste avangardiste; revistele „unu” ş.a Eugen Ionescu- NU!; Război cu toată lumea Albume de artă: Henri Matisse, Georges Braque, Edvard Munch, Pablo Picasso, Salvador Dali, Rene Magritte ( sursa posibilă: www.google.roimagini )

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful