You are on page 1of 2

Amics i amigues del Camp de Tarragona,

Ara estem a les portes d’una sentència que marcarà un abans i un


després. Una sentència que en cap cas haurà jutjat uns fets sinó
que haurà jutjat a tot un moviment; a tota una opció política que
s’ha demostrat repetides vegades que és pacífica, democràtica i
cívica. Per això, ara, ens caldrà tenir el cap fred i molta serenor,
però també valentia i determinació. Haurem de demostrar que al
segle XXI no es pot jutjar una ideologia i que seguirem aquí,
dempeus, fins que aconseguim una resposta democràtica al clam
de tot un país.
Ens havíem acostumat a pensar que la democràcia i els drets
fonamentals estaven garantits des de feia dècades. Avui, però,
tenim la certesa que això no és així i, per tant, ens hem de posar a
treballar, com sempre hem fet a aquestes terres, per canvia
aquesta situació. Ens tocarà recordar la lluita de tantes persones
que van dedicar tota una vida a conquerir, si cal, reconquerir
drets.
I en aquesta feina que tenim per fer-hi la construcció d’un camí
cap a la República el més ample possible per tal que hi càpiga gent
molt diferent. Evidentment, no serà fàcil perquè la repressió, i n’hi
haurà més, està sent dolorosa i la construcció d’un nou país és una
tasca complexa i potser més llarga del que ens agradaria. Però, així
i tot, no ens podem permetre abaixar els braços perquè com ja va
dir Martín Luther King, “el braç de l’univers moral és llarg, però es
doblega cap a la justícia”.
El moment històric ens demana intel·ligència col·lectiva i
mobilització popular. L’hora és greu però la nostra
responsabilitat com a ciutadans i ciutadanes que ens volem
lliures ens obliga a sobreposar-nos a les dificultats i defensar allò
que és just, allò que volem per a les futures generacions del
nostre país.
Una vegada més, no puc fer més que donar-vos les gràcies per
fer-me costat en els bons i els mals moments. Gràcies per ser-hi
sempre.
Continuem perquè res ha acabat i tot continua.
Endavant!
Us estimo!