You are on page 1of 5

K Ø B E N HAV N S U N I V E R S I T ET

Opgradering fra Sophos Endpoint Protection til Sophos Home

Sophos Endpoint tilbydes ikke længere til privat brug af KU og dine virus-

definitioner vil ikke længere blive automatisk opdateret. Har du et ønske om forsat

at benytte Sophos Antivirus, tilbyder Sophos: Sophos home til privat-personer. So-

phos home er en gratis tjeneste. Hjælp til download samt installation af Sophos Ho-

me, kan findes herunder.

Gå til Sophos Home’s hjemmeside:

https://www.sophos.com/lp/sophos-home.aspx

Klik på ”Get Started”


Her skal du oprette en konto

for at få adgang til Sophos Ho-

me. Udfyld felterne og tryk på ”

Create Account”.

(Email-adressen skal ikke nød-

vendigvis udfyldes med din KU

-mail. Du kan også benytte din

privat-email adresse)

En email er blevet sendt email-

adressen du specificerede i

sidste skærmbillede. Åben

denne mail og vælg: ”Confirm

Email”

Efter du har godkendt din email

skal du logge ind med dine ny-

lig oprettede informationer.

Tryk på ”Log In”


På dette skærmbillede kan du

hente Sophos Home installati-

onsfilen. Tryk på ”Install” knap-

pen.

Når du har downloadet filen,

skal du dobbelt-klikke på den

for at køre installations-

programmet.

Programmet vil så udpakke sig

selv.

Tryk på ”Install”

Hvis du oplever følgene

skærmbillede skal du afinstal-

lere din gamle installation af

Sophos Antivirus, før du for-

sætter. For at se hvordan du

gør dette, spring til side 5. Har

du et andet antivirus program

som er nævnt i skærmbilledet,

kan du være nødt til at afinstal-

lere dette.
Sophos Home vil nu blive in-

stalleret. Installationen kan ta-

ge op til 10 minutter.

Installationen af Sophos Home

er nu færdig. Tryk på ”Udfør”.

Din installation og aktivering af Sophos Home er nu færdig, og programmet er klar


til brug.

Brug og installation af softwaren supporteres ikke af KU, men hvis du har spørgs-
mål til Softwarebiblioteket, kan du kontakte IT Service Desk:
Telefon: 35 32 27 00
Mail: it-service@adm.ku.dk
Afinstallation af Sophos Endpoint Protection

Gå til dit Kontrolpanel og vælg ”Programmer og funktioner”

Du skal sikre dig at alle Sophos Anti-Virus programmer er afinstalleret. Du kan

starte med at markere ”Sophos Anti-Virus” og trykke på ”Fjern”.

Efter af-installationen er færdig, kan du tjekke hvorvidt der stadig er programmer

associeret med Sophos Anti-Virus. Disse skal afinstallers på samme måde.