You are on page 1of 1

Wika at Globalisasyon ni Vivencio R.

Jose
Ang wika at globalisasyon ni vivencio r. jose ay naglalaman patungkol sa kung ano ang mga
posibleng paraan ubang umusbong ang sarili natin wika at bilang kasangkapan sa pagpapaunlad
sa ating bansa. Ako ay sumasang-ayon sa mga nakalagay sa kanyang isinulat dahil ito ay
sumasalamin sa kasalukuyan ng ating bansa. Sa panahon ng modernisasyon, kapansin pansin ang
mabilis na pagbabago sa anumang bagay, lugar at higit sa lahat ng tao. Huwag na tayong
lumayo, pansinin natin ang mga Pilipino na higit na mas may kaalaman sa wikang dayuhan kesa
sa wika natin. Dapat lamang na ang wikang Filipino ay ipagmalaki at hindi dapat hinahayaan na
mawala dahil ito ay isang pinakamayaman na salita na naibigay ng mga katutubo at ating mga
bayani sa Pilipinas. Tila wala ng pakialam ang mga Pilipino sa paunti-unting pag-laho ng wikang
Filipino sapagkat umusbong ang salitang Ingles kung kaya’t ito ay natuturing nilang sariling
wika. Kung mapapansin, mas mataas tignan ang salitang Ingles kaysa sa salitang Filipino, sa
dahilanan na pang-local lang ang wikang Filipino at hindi ito matuturing na pang-International
na wika. Kaya dapat natin gawan ng aksyon na mapatatag at hindi maglaho ang ating sariling
wika at sang ayon ako sa nakalagy dito na magsisimula ito sa larangan ng edukasyon. Ang
edukasyon ay dapat maiukolsa pagpapaunlad sa malawak na kamalayan ukol sa lipunan at
kahihinatnan ng tao. Dahil ito ang nagdudulot ng kamulatan ng tao ukol sa pagkatao ng isang
indibidwal at sa kanyang pangkasaysayang katayuan sa lipunan. Kumbaga ito ang ating pinaka
epektibong sandata upang matupad ang pagkakapantay pantay at pangingibabaw ng katarungan.
Edukasyon din ang magmumulat sa kamang mangan at pagkaalapin, kaya naman hindi
matatawaran ang papel na ginampanan ng edukasyon sa paghubog ng katauhan at kamalayan ng
isang indibidwal na nagnanais na makaagapay sa mga pagbabagong nagaganap sa lipunan at sa
mundong ginagalawan sa kabuuan. Kasabay ng pagbulusok sa bansa ng penomenong hatid ng
globalisasyon, nagging mabilis ang pagpapalitan ng mga tao ng impormasyon, produkto, kultura
at teknolohiya. Base sa kabuuan ng artikulo ng wika at globalisasyon, dapat maging masuri tayo
sa kasulukuyang Sistema ng edukasyon na mamamayani sa bansa upang masolusyunan ang mga
problemang nagiging sanhi sa patuloy na pagbaba ng kalidad nito.