You are on page 1of 12

Handleiding Integratie

1 Intro
2 YouTube
3 Slideshare
4 Mojiti
5 Flixn

1 Intro

Websites als YouTube, Scribd, divShare en Slideshare bieden de mogelijkheid om filmpjes


en documenten te uploaden die aansluitend weer in het voicemailboard geïntegreerd
kunnen worden met de aangeboden embed code.

Voorbeeld van integratie van een video vanaf YouTube:

Voor de diverse documenten bevelen wij de volgende sites aan:

Video www.youtube.com of video.google.com


MP3 www.divshare.com
Powerpoint www.slideshare.net
PDF/Word/Excel www.scribd.com
In principe werken alle sites op de manier, die hieronder wordt uitgelegd. Speciale
aandacht wordt daarbij besteed aan Slideshare omdat daarvoor iets extra moet worden
geprogrammeerd.

2 YouTube

Filmpjes van YouTube dienen publiekelijk toegankelijk te zijn, mocht u ze in het


voicemailboard willen integreren. Ga naar het gewenste filmpje en kopieer de embed
code:

Open vervolgens op uw voicemailboard een nieuw bericht en klik in de teksteditor op het


symbool HTML.

Het venster van de HTML code-editor wordt nu geopend. Plak de embed code in het
venster.
Klik vervolgens op Toepassen.

Om alvast het resultaat te zien, klikt u op het symbool voor Voorbeeld.

Sluit het voorbeeldvenster en als u tevreden bent, plaatst u het bericht. Klik daartoe op
Plaats bericht in de teksteditor van het voicemailboard.
3 Slideshare

Op de site http://www.slideshare.net kunt u uw powerpoints uploaden, die aansluitend


worden omgezet in een flashfilmpje. Dit powerpoint-flashfilmpje kunt u weer integreren in
het voicemailboard.

Echter: de code die de site geeft, is voor de weergave op het voicemailboard niet volledig.
Hoe u deze volledig maakt, leest u hier.

1
Nadat u uw powerpoint hebt geüpload naar Slideshare, kopieert u de code onder Embed
into your blog.
2
Deze onvolledige code ziet er zo uit:

<object type="application/x-shockwave-flash"
data="https://s3.amazonaws.com:443/slideshare/ssplayer.swf?id=36706&doc=01-
kennismaking-8159" width="425" height="348"><param name="movie"
value="https://s3.amazonaws.com:443/slideshare/ssplayer.swf?id=36706&doc=01-
kennismaking-8159" /></object>

3
Plak voor </object>, dat helemaal aan het eind van de code staat, de volgende code:

<embed width="450" height="348" src="" type="application/x-shockwave-flash"></embed>

4
Plak tussen de beide aanhalingstekens na src= het linkadres dat in de code onder 2 wordt
genoemd.

In dit geval is dat:

https://s3.amazonaws.com:443/slideshare/ssplayer.swf?id=36706&doc=01-kennismaking-
8159

5
Het resultaat ziet er dan zo uit:

<object type="application/x-shockwave-flash"
data="https://s3.amazonaws.com:443/slideshare/ssplayer.swf?id=36706&doc=01-
kennismaking-8159" width="425" height="348"><param name="movie"
value="https://s3.amazonaws.com:443/slideshare/ssplayer.swf?id=36706&doc=01-
kennismaking-8159" />
<embed width="450" height="348"
src="https://s3.amazonaws.com:443/slideshare/ssplayer.swf?id=36706&doc=01-
kennismaking-8159" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object>

6
Kopieer dit geheel naar de HTML code-editor van het voicemailboard.
7
Klik ten slotte op 'Toepassen' en de flashpowerpoint van Slideshare wordt geïntegreerd in
de opdracht op het voicemailboard.

4 Mojiti

Via de site http://mojiti.com/ is het mogelijk om geschreven teksten – ‘ondertitels’ – aan


filmpjes die bij bijvoorbeeld YouTube staan, toe te voegen. Daarmee kunt u aan open
opdrachten met video toch enige sturing geven.
Hoe u ondertitels toevoegt aan filmpjes van bijvoorbeeld YouTube, wordt op de site
http://mojiti.com/ uitgelegd.

Om zo’n filmpje te integreren in de opdracht van het voicemaiboard gaat u als volgt te
werk.

1
Ga naar de te integreren video op http://mojiti.com/. Klik op Embed.

2
Kopieer de aangeboden code onder URL to our embedded player.

3
Ga naar het voicemailboard en open een New topic. Klik in het editorscherm op het video-
symbool.

4
Er wordt nu een tabblad voor het invoegen/bewerken van video geopend. Plak de
gekopieerde code in het venster Bestand.
5
Voer de gewenste waarden in voor de afmetingen van de video onder Verhoudingen en
leg deze vast. Klik ten slotte op OK en plaats het bericht.

Uw video met ondertitels is nu als opdracht op het voicemailboard beschikbaar.


5 Flixn

Via http://www.flixn.com kutnt u met een webcam een video opnemen die bij Flixn.com op
de server wordt bewaard. Die video kunt u weer in het voicemailboard integreren. Ga
daarvoor als volgt te werk.

1
Sluit uw webcam en microfoon aan. Ga vervolgens naar http://www.flixn.com. U wordt het
volgende gevraagd en klik op Allow.

2
Neem uw video op en sla hem op.

3
Klik vervolgens op Myspace.
4
Kopieer de aangeboden code.

5
Open vervolgens op uw voicemailboard een nieuw bericht en klik in de teksteditor op het
symbool HTML.

6
Het venster van de HTML code-editor wordt nu geopend. Plak de embed code in het
venster. Klik vervolgens op Toepassen (Aktualisieren).
7
Om alvast het resultaat te zien, klikt u op het symbool voor Voorbeeld.
8
Sluit het voorbeeldvenster en als u tevreden bent, plaatst u het bericht. Klik daartoe op
Plaats bericht (Sende Nachricht) in de teksteditor van het voicemailboard.

Erwin K. de Vries, mei 2007