Handleiding Integratie

1 Intro 2 YouTube 3 Slideshare 4 Mojiti 5 Flixn 1 Intro Websites als YouTube, Scribd, divShare en Slideshare bieden de mogelijkheid om filmpjes en documenten te uploaden die aansluitend weer in het voicemailboard geïntegreerd kunnen worden met de aangeboden embed code. Voorbeeld van integratie van een video vanaf YouTube:

Voor de diverse documenten bevelen wij de volgende sites aan: Video MP3 Powerpoint PDF/Word/Excel www.youtube.com of video.google.com www.divshare.com www.slideshare.net www.scribd.com

In principe werken alle sites op de manier, die hieronder wordt uitgelegd. Speciale aandacht wordt daarbij besteed aan Slideshare omdat daarvoor iets extra moet worden geprogrammeerd. 2 YouTube

Filmpjes van YouTube dienen publiekelijk toegankelijk te zijn, mocht u ze in het voicemailboard willen integreren. Ga naar het gewenste filmpje en kopieer de embed code:

Open vervolgens op uw voicemailboard een nieuw bericht en klik in de teksteditor op het symbool HTML.

Het venster van de HTML code-editor wordt nu geopend. Plak de embed code in het venster.

Klik vervolgens op Toepassen.

Om alvast het resultaat te zien, klikt u op het symbool voor Voorbeeld.

Sluit het voorbeeldvenster en als u tevreden bent, plaatst u het bericht. Klik daartoe op Plaats bericht in de teksteditor van het voicemailboard.

3 Slideshare

Op de site http://www.slideshare.net kunt u uw powerpoints uploaden, die aansluitend worden omgezet in een flashfilmpje. Dit powerpoint-flashfilmpje kunt u weer integreren in het voicemailboard.

Echter: de code die de site geeft, is voor de weergave op het voicemailboard niet volledig. Hoe u deze volledig maakt, leest u hier. 1 Nadat u uw powerpoint hebt geüpload naar Slideshare, kopieert u de code onder Embed into your blog.

2 Deze onvolledige code ziet er zo uit: <object type="application/x-shockwave-flash" data="https://s3.amazonaws.com:443/slideshare/ssplayer.swf?id=36706&doc=01kennismaking-8159" width="425" height="348"><param name="movie" value="https://s3.amazonaws.com:443/slideshare/ssplayer.swf?id=36706&doc=01kennismaking-8159" /></object> 3 Plak voor </object>, dat helemaal aan het eind van de code staat, de volgende code: <embed width="450" height="348" src="" type="application/x-shockwave-flash"></embed> 4 Plak tussen de beide aanhalingstekens na src= het linkadres dat in de code onder 2 wordt genoemd. In dit geval is dat: https://s3.amazonaws.com:443/slideshare/ssplayer.swf?id=36706&doc=01-kennismaking8159 5 Het resultaat ziet er dan zo uit: <object type="application/x-shockwave-flash" data="https://s3.amazonaws.com:443/slideshare/ssplayer.swf?id=36706&doc=01kennismaking-8159" width="425" height="348"><param name="movie" value="https://s3.amazonaws.com:443/slideshare/ssplayer.swf?id=36706&doc=01kennismaking-8159" /> <embed width="450" height="348" src="https://s3.amazonaws.com:443/slideshare/ssplayer.swf?id=36706&doc=01kennismaking-8159" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object> 6 Kopieer dit geheel naar de HTML code-editor van het voicemailboard.

7 Klik ten slotte op 'Toepassen' en de flashpowerpoint van Slideshare wordt geïntegreerd in de opdracht op het voicemailboard.

4 Mojiti

Via de site http://mojiti.com/ is het mogelijk om geschreven teksten – ‘ondertitels’ – aan filmpjes die bij bijvoorbeeld YouTube staan, toe te voegen. Daarmee kunt u aan open opdrachten met video toch enige sturing geven.

Hoe u ondertitels toevoegt aan filmpjes van bijvoorbeeld YouTube, wordt op de site http://mojiti.com/ uitgelegd. Om zo’n filmpje te integreren in de opdracht van het voicemaiboard gaat u als volgt te werk. 1 Ga naar de te integreren video op http://mojiti.com/. Klik op Embed.

2 Kopieer de aangeboden code onder URL to our embedded player.

3 Ga naar het voicemailboard en open een New topic. Klik in het editorscherm op het videosymbool.

4 Er wordt nu een tabblad voor het invoegen/bewerken van video geopend. Plak de gekopieerde code in het venster Bestand.

5 Voer de gewenste waarden in voor de afmetingen van de video onder Verhoudingen en leg deze vast. Klik ten slotte op OK en plaats het bericht.

Uw video met ondertitels is nu als opdracht op het voicemailboard beschikbaar.

5 Flixn Via http://www.flixn.com kutnt u met een webcam een video opnemen die bij Flixn.com op de server wordt bewaard. Die video kunt u weer in het voicemailboard integreren. Ga daarvoor als volgt te werk. 1 Sluit uw webcam en microfoon aan. Ga vervolgens naar http://www.flixn.com. U wordt het volgende gevraagd en klik op Allow.

2 Neem uw video op en sla hem op.

3 Klik vervolgens op Myspace.

4 Kopieer de aangeboden code.

5 Open vervolgens op uw voicemailboard een nieuw bericht en klik in de teksteditor op het symbool HTML.

6 Het venster van de HTML code-editor wordt nu geopend. Plak de embed code in het venster. Klik vervolgens op Toepassen (Aktualisieren).

7 Om alvast het resultaat te zien, klikt u op het symbool voor Voorbeeld.

8 Sluit het voorbeeldvenster en als u tevreden bent, plaatst u het bericht. Klik daartoe op Plaats bericht (Sende Nachricht) in de teksteditor van het voicemailboard.

Erwin K. de Vries, mei 2007