Văn hóa doanh nghiệp

GVHD: Phan Thị Minh Châu

CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 1.1. Khái niệm về Văn hóa doanh nghiệp Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về văn hóa. Theo E.Heriôt thì “Cái gì còn lại khi tất cả những cái khác bị quên đi - cái đó là văn hóa”. Còn UNESCO lại có một định nghĩa khác về văn hóa: “Văn hóa phản ánh và thể hiện một cách tổng quát, sống động mọi mặt của cuộc sống (của mỗi cá nhân và của mỗi cộng đồng) đã diễn ra trong quá khứ, cũng như đang diễn ra trong hiện tại, qua hàng bao nhiêu thế kỷ nó đã cấu thành một hệ thống các giá trị, truyền thống, thẩm mỹ và lối sống và dựa trên đó từng dân tộc khẳng định bản sắc riêng của mình”. Vậy văn hóa doanh nghiệp là gì? Văn hóa doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hóa được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, trở thành các giá trị, các quan niệm và tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp ấy và chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên của doanh nghiệp trong việc theo đuổi và thực hiện các mục đích. Cũng như văn hóa nói chung, văn hóa doanh nghiệp có những đặc trưng cụ thể riêng biệt. Trước hết, văn hóa doanh nghiệp là sản phẩm của những người cùng làm trong một doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu giá trị bền vững. Nó xác lập một hệ thống các giá trị được mọi người làm trong doanh nghiệp chia sẻ, chấp nhận, đề cao và ứng xử theo các giá trị đó. Văn hóa doanh nghiệp còn góp phần tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp và được coi là truyền thống của riêng mỗi doanh nghiệp. Rõ ràng văn hoá doanh nghiệp là nền tảng tạo nên giá trị doanh nghiệp, là yếu tố sống còn của doanh nghiệp, thậm chí có thể nói nó là chiếc phao cứu sinh của doanh nghiệp lúc gian nguy. Văn hoá doanh nghiệp chính là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp là một việc làm hết sức cần thiết nhưng cũng không ít khó khăn.

SVTH: Nhóm 4, Đêm 1

1

Văn hóa doanh nghiệp

GVHD: Phan Thị Minh Châu

1.2. Cấu trúc Văn hóa doanh nghiệp Có nhiều cách cách tiếp cận về cấu trúc VHDN. Mỗi cách tiếp cận khác nhau sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn những yếu tố cấu thành VHDN cũng như mối quan hệ và tầm quan trọng của các yếu tố này. Một số cách tiếp cận phổ biến như sau: − Quan điểm tiếp cận theo biểu trưng trực quan và phi trực quan − Quan điểm tiếp cận theo lát cắt lõi của khúc gỗ − Quan điểm tiếp cận theo các lớp vỏ của củ hành Trong phạm vi nghiên cứu này, chúng tôi tiếp cận VHDN theo quan điểm “ Lát cắt khúc gỗ” nhằm đánh giá mối quan hệ cũng như ý nghĩa của các yếu tố cấu thành VHDN. Có thể hình dung cấu trúc này như kết cấu của tòa nhà. Đơn giản nhất, nó phải gồm 4 nhóm yếu tố: − Nhóm yếu tố giá trị − Nhóm yếu tố chuẩn mực − Nhóm yếu tố không khí và phong cách quản lý của doanh nghiệp − Nhóm yếu tố hữu hình

1.2.1. Nhóm yếu tố giá trị Có thể ví như lõi trong cùng của cây gỗ được cưa ngang. Phải trồng cây gỗ nhiều năm mới có được lõi gỗ và nó là phần rắn nhất trong cây gỗ. Giá trị văn hóa của một tổ chức cũng vậy. Tạo dựng được giá trị phải mất nhiều năm và giá trị chỉ khẳng định được sự xác lập của nó thông qua việc thâm nhập,
SVTH: Nhóm 4, Đêm 1 2

Văn hóa doanh nghiệp

GVHD: Phan Thị Minh Châu

chuyển tải các biểu hiện của giá trị vào các nhóm yếu tố chuẩn mực và yếu tố hữu hình. Điều này cho thấy, giá trị khi đã được xác lập muốn xóa bỏ nó cũng không dễ trong ngày một ngày hai, nhưng giá trị cũng có thể bị suy thoái, bị thay đổi trong một số điều kiện. Như vậy, trước hết, cái quan trọng nhất khi nhìn doanh nghiệp ở góc độ văn hóa là các giá trị văn hóa nào đã được doanh nghiệp đề xướng, quán triệt hay tuân thủ. Đây không chỉ là câu khẩu hiệu treo trên tường, hoặc bài phát biểu của Giám đốc doanh nghiệp mà chúng ta phải tìm thấy sự hiển diện của các giá trị này qua nhiều nhóm yêu tố văn hóa khác. Nhóm yếu tố này bao gồm: Giá trị theo đuổi Thông thường DN nào cũng có tuyên bố về sứ mệnh và chiến lược. Đọc các tuyên bố này, có thể hiểu DN theo đuổi các giá trị gì. Có DN nhấn mạnh chỉ sáng tạo các sản phẩm mới mang lại giá trị cho khách hàng. Có DN phấn đấu làm hài lòng khách hàng bằng chất lượng tốt và giá cả hợp lý. Có DN nhấn mạnh lý do tồn tại và mục tiêu chiến lược lâu dài là cung cấp cho khách hàng các dịch vụ bưu chính viễn thông tốt nhất... Mặc dù nhiều DN chưa đo đếm được tốt nhất là gì và cụm từ tốt nhất bị nhiều nước cấm sử dụng trong quảng cáo, nhưng điều này thể hiện khát vọng mà DN theo đuổi cho dù sóng gió thị trường có thể làm hỏng ước mơ của họ. Những giá trị tốt đẹp mà DN cam kết theo đuổi là tiêu chí quan trọng trong nhóm các yếu tố nền tảng của văn hóa doanh nghiệp. Niềm tin Nếu không có niềm tin vào sứ mệnh, chiến lược và cam kết của ban lãnh đạo, thì chắc chẳng có mấy nhân viên muốn đi theo DN để phấn đấu, chấp nhận thách thức và xây dựng DN. Cũng có nhóm người có xu thế coi làm việc cho DN đơn thuần là công việc, chỉ cần trả lương cao đầy đủ, còn nếu hết lương, thì đi làm cho DN khác. Có thể điều này đúng với những người có tài và làm việc cho những DN lớn trên thế giới. Nhưng với đa số các DN vừa và nhỏ, DN làm các ngành nghề sáng tạo, nếu ban lãnh đạo và nhân viên không có niềm tin vào thành công trong tương lai, thì thật khó có sức mạnh trong hợp tác.

SVTH: Nhóm 4, Đêm 1

3

với khách hàng. Vậy có phải niềm tin và văn hóa là quan trọng nhất đối với DN và văn hóa DN là yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh của DN? Văn hóa DN là yếu tố quan trọng trong nội hàm khả năng cạnh tranh. nhưng bên cạnh nó còn có các yếu tố quan trọng không kém phần là: năng lực tài chính. con người có thể mất phương hướng. nói xấu lẫn nhau … Tất cả các yếu tố này tạo nên không khí làm việc và hợp tác trong DN.Văn hóa doanh nghiệp GVHD: Phan Thị Minh Châu Thiếu niềm tin. nghiêm túc trong công việc. Giá trị này cũng được SVTH: Nhóm 4. Các hành vi giao tiếp này có ý nghĩa quan trọng vì nó luôn để lại ấn tượng quan trọng về lần gặp đầu tiên và nó thể hiện các hành động mang tính văn hóa của DN. DN cũng vậy. Thái độ ứng xử Thông thường nội quy công ty nào cũng có quy định về thái độ ứng xử trong nội bộ DN và với tất cả các bên liên quan. cái bắt tay lịch sự. chất lượng nguồn nhân lực. năng lực marketing… Tất cả đều quan trọng và cùng tồn tại trong mối quan hệ tương tác với nhau theo nghệ thuật quản trị của DN. nhân viên tích cực. Hành vi giao tiếp Lời chào hỏi chân thành. DN cũng là một tổ chức.2. không có thù hằn. Nhóm yếu tố chuẩn mực Có thể hình dung đây là vòng bên ngoài liền kề với lõi trong cùng của cây gỗ khi cưa ngang. năng lực công nghệ. DN khó có thể tập hợp được lực lượng. bạn hàng và với các cơ quan quản lý nhà nước. văn hóa truyền thống của Việt nam vốn đề cao tính cộng đồng. Thái độ ứng xử của DNVN đa số là phù hợp với các chuẩn mực đạo đức của VN như việc: Luôn vui vẻ khi tới công sở. thân thiện trong cuộc sống. vì vậy cũng cần có nội quy nêu rõ các hành vi bị cấm. Nhóm yếu tố chuẩn mực là những quy định không thành văn nhưng được mọi người tự giác tuân thủ. DN thường có một số quy định thành văn và không thành văn về các hành vi giao tiếp. không có niềm tin chung vào sứ mệnh theo đuổi. Đêm 1 4 . 1. Cái cá nhân là cái thuộc về cộng đồng.2. ánh mắt tôn trọng… là các hành vi giao tiếp quan trọng thể hiện văn hóa của các cá nhân trong DN. lãnh đạo dân chủ. Vì vậy DN cần có quy định thống nhất về các hành vi giao tiếp trong nội bộ. Ai không tuân theo dường như cảm thấy mình có lỗi. Chẳng hạn.

Đây là khái niệm được sử dụng để phản ánh sự làm việc được thoải mái ở mức độ nào. SVTH: Nhóm 4.. Điều này chứng tỏ vai trò lãnh đạo của chủ DN là rất quan trọng trong mọi vấn đề của quản trị DN kể cả việc quản lý văn hóa DN. Có lẽ do các quan niệm đạo đức và tồn tại xã hội có mâu thuẫn mà có nhiều điều khó lý giải đúng sai. Ví dụ. uống trà và nói chuyện với nhau trong giờ giải lao… Các quy ước không thành văn có ưu điểm là tế nhị và linh hoạt trong giao tiếp. vào nhóm này. logo.. không đồng tình với tình yêu công sở. tổng giám đốc. dễ dẫn tới chạy chức. Đêm 1 5 . Nhóm yếu tố không khí và phong cách quản lý của doanh nghiệp Có thể hình dung đây là vòng bên ngoài liền kề với nhóm yếu tố chuẩn mực. chạy quyền… Nếu chủ DN không có các tiêu chí khoa học và chi tiết để đánh giá chất lượng nhân lực trước khi bổ nhiệm thì dễ để lọt người tài và sử dụng nhầm người. nhưng cũng có nhược điểm là tạo ra các khoảng cách nhất định và đôi khi là thói nịnh bợ cấp trên. nhân viên cấp dưới được tin tưởng ở mức độ nào. xung đột trong doanh nghiệp có được giải quyết hay lờ đi? Yếu tố phong cách quản lý miêu tả cách thể hiện thái độ và quyền lực của người quản lý trong việc thực hiện các mục tiêu của tổ chức.3. người trẻ tuổi hơn thì đi pha trà cho cả phòng vào buổi sáng. Vì vậy. Đa số các DN Việt Nam đều có các quy ước không thành văn và chưa thể cho thành văn quy định về các hoạt động văn hóa. thì thật khó có thể duy trì và phát triển được các giá trị nền tảng của văn hóa DN. tổ chức có chấp nhận rủi do hay nó giữ ở mức an toàn nhất? Thái độ thân thiện hay thù ghép giữa các thành viên.2. 1. trong gia đình. Lãnh đạo tối cao DN như các vị chủ tịch hội đồng quản trị. tặng quà và tặng tiền. không gương mẫu trong cả cuộc sống lẫn công việc. giám đốc… mà không tham gia dẫn dắt các hoạt động văn hóa DN.Văn hóa doanh nghiệp GVHD: Phan Thị Minh Châu đưa vào và biểu hiện trong nhiều tổ chức Việt nam. xã hội hay DN vẫn có những quy ước không thành văn về nhiều công việc như: Thăm hỏi thủ trưởng và anh em trong các dịp lễ tết. Cũng có thể xếp các yếu tố nghi lễ được sử dụng trong các sự kiện quan trọng của doanh nghiệp.

VHDN tự trở thành hệ thống quy phạm và giá trị tiêu chuẩn mà không cá nhân nào trong DN dám đi ngược lại.. bảo vệ đứng hai bên. Các yếu tố của nhóm này dễ nhìn thấy.2. hội diễn văn nghệ. do đó nó phát huy tác dụng đối với hoạt động của toàn bộ DN. Chức năng ràng buộc SVTH: Nhóm 4. Tới thăm một DN có trụ sở to đẹp. không có đội bóng lớn… nhưng lại có các giá trị văn hóa rất cao ở các chỉ số khác.3. Xếp vào nhóm này là các yếu tố liên quan đến cách kiến trúc trụ sở của doanh nghiệp.3.4.. 1.Văn hóa doanh nghiệp GVHD: Phan Thị Minh Châu Các hoạt động âm nhạc. Chức năng chỉ đạo VHDN được hình thành trong một quá trình.3. 1. làm tổn hại uy tín của DN. khi đã hình thành. VHDN làm cho DN có hướng phát triển phù hợp với mục tiêu đã định. 1. Nhóm yếu tố hữu hình Nhóm này được ví là vòng bên ngoài cùng của cây gỗ. dòng chảy thông tin trong tổ chức đi như thế nào. nó có tác dụng chỉ đạo đối với hành động và tư tưởng của từng cá nhân trong DN.. do chủ doanh nghiệp chủ trì.Chức năng chỉ đạo của VHDN được thể hiện ở chỗ. nhưng không vì thế mà đánh giá quá cao chỉ số này trong nhóm yếu tố nội hàm của trình độ văn hóa DN. ngôn ngữ sử dụng trong các thông điệp. thi đấu thể thao thường xuyên. cho nên đã để xảy ra các sự cố đáng tiếc. biển hiệu rõ ràng. Đến lượt nó. Có DN tốn nhiều tiền của và thời gian cho các hoạt động nhằm quảng bá văn hóa và thương hiệu cho DN nhưng lại không nắm chắc các nội dung thể hiện. Đồng thời. lại thiếu quản lý chặt chẽ. Có DN không có điều kiện để tổ chức các sự kiện như thi hát. Đêm 1 6 . Chức năng của văn hóa doanh nghiệp 1. nó cũng có tác dụng chỉ đạo đối với giá trị và hoạt động của toàn bộ DN. nghệ thuật… thể hiện trình độ hiểu biết và hưởng thụ văn hóa của các thành viên trong DN.. thể thao. trang phục của thành viên trong doanh nghiệp. các quy ước về thuần phong mỹ tục của dân tộc và nhân loại.1.2. cách tổ chức không gian làm việc. thấy nhiều người ra vào ăn mặc lịch sự… nhiều người có thể có thiện cảm và bước đầu đánh giá văn hóa DN này có thể ở mức cao.

3. chí tiến thủ. là nhân tố quan trọng để xây dựng thương hiệu của DN. chúng tôi xin phân tích văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Se. tâm lý và hành động của từng thành viên trong DN.. nó không mang tính pháp lệnh như các quy định hành chính. 1.4.rvice Việt Nam. Chức năng liên kết Sau khi được cộng đồng trong DN tự giác chấp nhận. nó sẽ có ảnh hưởng lớn tới mọi cá nhân. 1. Điều đó. thông qua phương tiện thông tin đại chúng và các quan hệ cá nhân. giúp cho nhân viên có tinh thần tự giác. Hơn nữa. VHDN được truyền bá rộng rãi. coi công việc quản lý là trọng điểm. Chức năng lan truyền Khi một DN đã hình thành một nền văn hoá của mình. Chức năng khuyến khích Trọng tâm của VHDN là coi trọng người tài.3.Văn hóa doanh nghiệp GVHD: Phan Thị Minh Châu VHDN tạo ra những ràng buộc mang tính tự giác trong tư tưởng. tạo ra khối đoàn kết nhất trí trong DN. 1. đáp ứng được nhiều nhu cầu và có khả năng điều chỉnh những nhu câu không hợp lý của nhân viên.3. Đêm 1 7 . Nó trở thành động lực giúp từng cá nhân tham gia vào hoạt động của DN . SVTH: Nhóm 4..3. Sau đây. tổ chức trong và ngoài doanh nghiệp. VHDN trở thành chất kết dính.5.

thành lập năm 1998 theo Giấy phép số 2042/GP Đầu tư ngày 03/03/ 1998 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp. Đó là một công ty 100% sở hữu nước ngoài.Sản phẩm tiêu dùng .Thực phẩm SVTH: Nhóm 4. BV Việt Nam có chuyên môn trong các ngành nghề công nghiệp như sau : . Được thành lập vào năm 1828. BV Việt Nam là nhà cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm chất lượng và phương thức giám định từ khâu thiết kế đến khi thành phẩm và tới tay người tiêu dùng. Đêm 1 8 .Thương mại quốc tế .Xây dựng & tiện nghi . sức khỏe. Cần Thơ.Năng lượng & Quy trình ( Công nghiệp. Quảng Ngãi… Trụ sở chính hiện đang nằm trong KCN Cát Lái( Quận 2). Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Service Việt Nam( tên viết tắt là Công ty TNHH Bureau Veritas CPS Việt Nam. Bureau Veritas Việt Nam đã mở một số văn phòng ở Hải Phòng. sản xuất) . giúp khách hàng quản lý rủi ro và nâng cao năng lực quản lý chất lượng. BV Việt Nam giúp các doanh nghiệp bảo vệ và nâng cao các giá trị tài sản lớn nhất của doanh nghiệp : Thương hiệu.000 nhân viên phục vụ cho hơn 370. Gần 40. Bureau Veritas Việt Nam lần đầu tiên được thiết lập với 2 văn phòng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Do việc mở rộng hoạt động kinh doanh.1 Vài nét sơ lược về Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Service Việt Nam Bureau Veritas là nhà cung cấp các dịch vụ về chứng nhận và đánh giá sự phù hợp hàng đầu thế giới.Chính phủ Dịch vụ . mạng lưới hoạt động của Bureau Veritas đã có hơn 900 văn phòng và phòng thí nghiệm trên hơn 140 quốc gia. tên gọi tắt là BV Việt Nam) là một bộ phận thuộc tập đoàn Bureau Veritas. an toàn và bảo vệ môi trường. trách nhiệm xã hội.000 khách hàng trên toàn thế giới. con người và khách hàng.Văn hóa doanh nghiệp GVHD: Phan Thị Minh Châu CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICE VIỆT NAM(BV VIỆT NAM) 2.

giúp nâng cao chiến lược gia tăng lợi nhuận của công ty. Chúng củng cố tính thống nhất và đoàn kết.2.Văn hóa doanh nghiệp GVHD: Phan Thị Minh Châu Năm 1996. họ đã đưa ra những nhiệm vụ cho các thành viên thuộc tập đoàn. Y tế. Đơn giản nhất. chúng tôi tiếp cận VHDN theo quan điểm “ Lát cắt khúc gỗ” nhằm đánh giá mối quan hệ cũng như ý nghĩa của các yếu tố cấu thành VHDN. nó phải gồm 4 nhóm yếu tố: − Nhóm yếu tố giá trị − Nhóm yếu tố chuẩn mực − Nhóm yếu tố không khí và phong cách quản lý của doanh nghiệp − Nhóm yếu tố hữu hình 2.2 Nhóm yếu tố các chuẩn mực SVTH: Nhóm 4.2. 2. Có thể hình dung cấu trúc này như kết cấu của tòa nhà. « trở thành một nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp của chúng tôi và một người chơi lớn trong từng phân khúc thị trường của chúng tôi và địa lý thị trường trọng điểm” Với tầm nhìn như vậy. Đêm 1 9 .1 Nhóm yếu tố giá trị Bureau Veritas đã xây dựng một tổ chức kinh doanh toàn cầu dựa vào thanh danh lâu đời của mình. An toàn.2 Phân tích văn hóa doanh nghiệp tại BV Việt Nam Trong phạm vi nghiên cứu này. giảm thiểu các rủi ro và cải thiện hiệu suất. Bureau Veritas Group đã trao giấy chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9. các dự án của họ. Nhiệm vụ của họ là đem lại giá trị kinh tế cho khách hàng thông qua chất lượng. Thanh danh này là một trong những tài sản có giá trị nhất của tập đoàn trên khắp thế giới và được phản ánh qua các giá trị kinh doanh và giá trị cốt lõi mà họ xây dựng nên. Những giá trị mà Công ty Bureau Veritas theo đuổi cũng không ngoài những giá trị của tập đoàn Bureau Veritas theo đuổi. 2. Đó là trở thành một nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu thế giới về đánh giá sự tuân thủ và bảo đảm chất lượng. là những yếu tố hợp nhất chủ yếu của Bureau Veritas. Môi trường và quản lý Trách nhiệm xã hội của tài sản. các sản phẩm và các hệ thống.001 cho tất cả các hoạt động của mình trên khắp thế giới. Các giá trị này được góp phần tạo nên từ mọi thành viên và tổ chức mà họ kí kết gắn bó.

những nguyên tắc và quy tắc dành cho tập đoàn mà Bureau Veritas dựa vào sự phát triển và trưởng thành để đồng thời xây dựng những mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng với khách hàng. nhân viên và các đối tác thương mại. Những đối tác kinh doanh của chúng ta cũng phải hành động sao cho phù hợp với Quy tắc Đạo Đức khi làm việc với một trong những công ty thuộc tập đoàn. dưới sự chỉ đạo của Liên Đoàn Quốc Tế các cơ quan kiểm định (IFIA). Tất cả nhân viên có trách nhiệm thực thi viêc tuân thủ như một phần quan trọng của tiến trình kinh doanh và thành công trong tương lai của chính họ. Những giá trị cốt lõi của công ty “Tính chính trực và đạo đức” và “Tính công bằng và độc lập” là trọng điểm của công việc được chứng minh qua những gì họ đã làm vào năm 2003. Chúng ta nên ghi nhớ rằng bất cứ sự vi phạm nào đối với những nguyên tắc hoặc quy định của bảng Quy tắc Đạo Đức đều là một vấn đề nghiêm trọng mà có thể dẫn đến những hậu quả gây thiệt hại (bất kể cho cá nhân hay cả Tập đoàn) cũng đều có thể có ảnh hưởng bất lợi cho thanh danh của Bureau Veritas. Tất cả nhân viên phải đảm bảo rằng quyền quyết dịnh hàng ngày của họ đưa ra đều phù hợp với các yêu cầu của Bản Quy tắc Đạo Đức. Mỗi cá nhân thuộc tổ chức cần phải hành động phù hợp với Quy tắc Đao đức nhằm duy trì và đề cao thanh danh của tập đoàn như một công ty có trách nhiệm với xã hội. SVTH: Nhóm 4. đạo đức kinh doanh của chúng tôi” ( Trích “ Quy tắc đạo đức” của Công ty BV Việt NamNguồn nội bộ). Đêm 1 10 . nguyên tắc và quy tắc của nó. đã dẫn đến việc dự thảo bảng Quy tắc đạo đức đầu tiên và được ban hành vào tháng 10/2003. Bản qui tắc đạo đức mô tả những giá trị về Đạo đức. Uy tín này là một trong những tài sản có giá trị nhất cho các tập đoàn trên toàn thế giới và được phản ánh trong lõi và các giá trị kinh doanh . Do đó tất cả nhân viên của tập đoàn phải hành động phù hợp với quy tắc đạo đức và tích cực bảo vệ những giá trị. Tuân theo những yêu cầu nghề nghiêp.Văn hóa doanh nghiệp GVHD: Phan Thị Minh Châu “Nhóm chúng tôi đã xây dựng một doanh nghiệp thành công trên toàn cầu dựa trên danh tiếng của nó lâu dài. hoặc đại diên cho tập đoàn.

Tôn trọng mọi cá nhân • Chúng ta thể hiện sự quan tâm đối với những người xứng đáng được nhận. • Chúng ta cần phải đáp ứng nghĩa vụ và trách nhiệm đảm bảo sức khỏe và an toàn khi làm việc. • Luôn cân nhắc những hành động xem nó ảnh hưởng như thế nào đến người khác. Tính công bằng và độc lập : • Chúng ta cung cấp ý kiến chuyên nghiệp và không thiên vị. Các giá trị này là “điều rất cốt yếu” của Bureau Veritas. tổ chức của mỗi chúng ta ký kết gắn bó. hướng dẫn và huấn luyện khi có thể cần để đảm bảo sức khỏe và an toàn. • Chúng ta cung cấp báo cáo ghi chép chính xác các hoạt động phù hợp với phương thức tốt nhất của chúng ta. SVTH: Nhóm 4. Các giá trị này là: Tính chính trực và đạo đức: • Chúng ta làm việc với thiện ý.Văn hóa doanh nghiệp GVHD: Phan Thị Minh Châu Sau đây chúng tôi xin trích dẫn những giá trị đạo đức cốt lõi và những chuẩn mực mà yêu cầu mỗi nhân viên thuộc Công ty BV Việt Nam nói riêng và thuộc tập đoàn Bureau Veritas nói chung phải chấp hành. • Chúng ta tôn trọng đạo lý địa phương và quốc tế và các tiêu chuẩn nghề nghiệp • Chúng ta cung cấp thông tin. « “Các giá trị cốt lõi của chúng ta là cố định và tuyệt đối”. • Chúng ta thực hiện những gì cam kết sẽ làm. • Chúng ta nhận cung cấp dịch vụ dựa trên những hợp đồng được thiết lập một cách rõ rang và những hành động được xác nhận phù hợp. • Chúng ta tuân thủ cách Chính sách và Thủ tục của Công ty. Đêm 1 11 . trung trực và công bằng.

Mỗi giám đốc và mỗi nhân viên của Tập đoàn dù làm việc ở đâu trong Tập đoàn đều phải biết và áp dụng bản Quy tắc này. và chúng ta nhận được những phản hồi xác đáng và nhanh chóng cho cách làm việc của chúng ta. • Chúng ta tôn trọng những khác biệt. quan tâm đến người khác và không phân biệt sự khác nhau về quốc tịch. Mỗi nhân viên có 12 lệch với nguyên và chi phối quá trình hành động của chúng ta bất kể khi luật hoặc các SVTH: Nhóm 4. • Công việc của chúng ta phải luôn luôn chịu ảnh hưởng bởi những nguyên tắc về minh bạch. đối thủ cạnh tranh hoặc những đối tác kinh doanh. các cho việc làm sai tắc” nguyên tắc về tính minh bạch. nhà cung cấp. Ý thức được sự tồn tại của sự mạo hiểm này là việc tạo ra những đòi hỏi mới và những hoạt động mới cho Bureau Veritas có hiệu quả về trình độ tổ chức lẫn quản lý của công ty. Đêm 1 . nhiệm đối với việc áp dụng” Bản quy tắc đạo đức của chúng ta bảo đảm sự tiến hành đúng đắn công việc kinh doanh hàng ngày của chúng ta. điều lệ hoặc tiêu nào bào chữa những yêu cầu bắt buộc khác. giới tính. con người và môi trường. Trong những trường hợp như vậy. Trách nhiệm xã hội và môi trường Việc ngày càng đưa công ty đến với trách nhiệm xã hội tạo nên những thách thức mới để kết hợp lợi nhuận và trách nhiệm giải trình. trung trực và công bằng “không có mục Có nhiều những hoạt động không được đề cập trong luật. khách hang. tuổi tác. tôn giáo hoặc đức tin mang tính chính trị. dân tộc. Các nguyên tắc chủ yếu của chúng ta • Nghiêm túc áp dụng Quy tắc đạo đức “tất cả chúng ta Sự phát triển của chúng ta ban đầu được xây dựng dựa trên những đều có trách nguyên tắc cốt lõi mà không có bất kỳ sự ngoại lệ nào đối với nhân viên. trung trực và công bằng sẽ được thực thi điều lệ không nói rõ những gì mà chúng ta nên làm.Văn hóa doanh nghiệp GVHD: Phan Thị Minh Châu • Những đóng góp cá nhân được công nhận và đánh giá cao. cổ đông. Bureau Veritas và tất cả nhân viên xem xét sự tác động của các hành động của mình đối với tập thể.

quy dụng vào công việc kinh doanh của Tập đoàn thanh danh Bureau Veritas hoặc định hoặc những luật lệ bắt buộc tương tự mà nó ứng Mỗi cá nhân phải có trách nhiệm hiểu biết pháp luật. Đêm 1 lập và tính không thiên vị của chúng ta có thể được thỏa hiệp. nếu việc tuân thủ Bản Qui tắc hoặc các nguyên tắc và quy định của nó dẫn đến việc vi phạm luật lệ địa phương. Các quy định hiện hành • 1. Chúng ta cam kết kiểm soát những tình huống ấy 13 . độc lập và không thiên vị” SVTH: Nhóm 4. Tính chính trực của các dịch vụ của chúng ta “công việc của chúng ta phải Chúng ta phải tránh những tình huống mà ở đó sự độc được tiến hành một cách chuyên nghiệp. Chúng ta cần tránh những hoạt động mà có thể khiến Tập đoàn liên lụy vào những việc làm bất hợp pháp. Việc tuân thủ bản Quy tắc đòi hỏi những giá trị đạo đức vượt quá giá trị thông thường trong khuôn khổ luật pháp hoặc điều lệ. điều lệ và các yêu cầu trong phạm vi nơi người đó làm việc để đảm bảo rằng tất cả những luật lệ này được tuân theo và để đề nghị sự hỗ trợ về luật pháp khi cần thiết.Văn hóa doanh nghiệp GVHD: Phan Thị Minh Châu trách nhiệm nghiên cứu mỗi tình huống theo tiêu chuẩn này Không nhân viên nào được hành xử theo cách mà nó gây xâm phạm đến những nguyên tắc và qui tắc về đạo đức của chúng ta hoặc góp phần vi phạm bất cứ điều luật hoặc qui định thích hợp nào với lý do rằng việc làm đó thuộc quyền của Bureau Veritas và không có những mục tiêu hành vi nào được áp đặt hoặc chấp nhận nếu chúng chỉ có thể đạt được bằng cách thỏa hiệp với những luật lệ và quy định này. Tuy nhiên. thì luật lệ địa phương luôn được ưu tiên áp dụng và tuân thủ. • Chúng ta cam kết tuân thủ hoàn toàn luật pháp và quy định của quốc gia nơi chúng ta hoạt động “không bao giờ hành động theo Danh tiếng của Tập đoàn về tính chính trực được xây cách mà nó có thể làm hoen ố khiến Tập đoàn liên lụy vào những việc làm bất hợp pháp hoặc dựng lên những nghi ngờ về đạo đức của Tập đoàn ” dựng trên nền tảng tôn trọng và tuân thủ luật pháp.

Đêm 1 Mục đích của việc kiểm soát nội bộ là để đảm bảo chất lượng và sự đáng tin cậy của những thông tin tài chính và kế toán được cung cấp. Chúng ta không được nhượng bộ đối với bất kỳ áp lực hay ảnh hưởng nào. chúng ta không được lạm dụng các đúng sai này để thay đổi kết quả hoặc khả năng có thể có của những điều phát hiện qua thử nghiệm thực tế.Văn hóa doanh nghiệp GVHD: Phan Thị Minh Châu một cách công khai và minh bạch. Tính chính trực của những tài liệu và thông tin được cung cấp Tính chính trực của những tài liệu tài chính và kế toán “tất cả các quan hệ giao dịch phải được ghi chép đầy đủ và đúng đắn” Tất cả các thông tin tài chính kế toán phải được ghi chép đầy đủ và đúng đắn trong các sổ sách và báo cáo của Tập đoàn và trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không để dẫn đến những hành động thiếu trung thực. không chịu ảnh hưởng đối với bất ky sự sai lệch nào từ các phương pháp và thủ tục được công nhận của chúng ta hoặc từ việc báo cáo kết quả chính xác. Thông qua các quy trình hệ thống chất lượng. Các dữ liệu. Tất cả những việc ghi vào sổ sách đều phải được chứng minh bằng những bằng chứng xác thực được cung cấp bởi các bên một cách có thiện chí. Tất cả các báo cáo và chứng nhận của chúng ta phải nói rõ và chính xác theo những phát hiện thực tế. ý kiến chuyên môn hoặc những kết quả thu được. chúng ta bảo đảm rằng những nguyên tắc nêu trên được áp dụng. độc lập và không thiên vị. Công việc của chúng ta sẽ tiến hành một cách trung trực với một phong cách chuyên nghiệp. Mỗi giám đốc bộ phận có trách nhiệm kiểm soát nội bộ 14 . kết quả báo cáo và các sự việc quan trọng khác đều được báo cáo với thiện ý. Kiểm soát nội bộ thông tin tài chính kế toán “mục đích của việc kiểm soát nội bộ là để đảm bảo chất lượng và sự đáng tin cậy của những thông tin tài chính kế toán và thể hiện sự SVTH: Nhóm 4. Tất cả những tài liệu phải được lưu trữ phù hợp với pháp luật hiện hành và các chính sách đang áp dụng của Tập đoàn. • 2. Khi các phương pháp thử nghiệm được phê duyệt có dữ liệu đúng sai trong kết quả.

Xung đột lợi ích “cần tránh bất cứ trường hợp nào có thể gây ra xung đột lợi ích” Xung đột lợi ích là tình huống mà ở đó các lợi ích chung của Tập đoàn khác với lợi ích riêng của người thân. Chúng ta không lệ thuộc và phải báo cáo bất kỳ sự cam kết hoặc liên kết nào mà có khả năng xung đột lợi ích.Văn hóa doanh nghiệp GVHD: Phan Thị Minh Châu tôn trọng đối với các luật lệ và quy định” theo đúng thủ tục của Tập đoàn. Vùng. Đêm 1 15 .) phải bảo đảm rằng những báo cáo. Bộ phận v. các báo cáo pháp lý. báo cáo nghiên cứu. Các giám đốc phải bảo đảm rằng trong hệ thống báo cáo.v. Quốc gia.. bao gồm cả việc ngăn ngoài cuộc nhằm ngăn chặn việc cấm hoàn toàn và việc cần phải có sự xác minh trước hoặc SVTH: Nhóm 4. “luôn xem xét tình huống của riêng Chúng ta đưa ra những quy định về tất cả các tình huống bản thân trên quan điểm của người mà có thể gây ra các xung đột đó. Nên tránh những trường hợp xung đột như thế vì nó có thể ảnh hưởng đến quyết định của chúng ta ngay cả khi chúng ta không hề biết điều này. bạn bè mà chúng ta có quan hệ về công việc. chính xác và đầy đủ. • 3. Ngành. Tính chính trực của những thông tin và báo cáo được cung cấp “mỗi nhân viên tự chịu trách nhiệm về những thông tin mình cung cấp” Mỗi nhân viên tự chịu trách nhiệm về những thông tin và những tài liệu mà mình cung cấp (bao gồm cả việc cung cấp qua hệ thống công nghệ thông tin). những dữ liệu được ghi chép cụ thể vào giữa năm và cuối năm phải hoàn toàn trùng khớp với những kết quả được công bố vào mỗi thời kỳ. Các tài liệu này gồm có các báo cáo và dự báo tài chính. dữ liệu ghi chép và những thông tin mà họ sử dụng hoặc truyền đạt phải là những thông tin đáng tin cậy. Khu vực. báo cáo lợi tức cũng như những tài liệu được nộp cho các cơ quan nhà nước hoặc các cơ quan được quy định. Tất cả nhân viên ở mọi vị trí thuộc Tập đoàn bao gồm cả những nhân viên đang giữ những vị trí cao ở những đơn vị khác nhau (Văn phòng chính.

SVTH: Nhóm 4. bạn bè hoặc trung gian những lợi tức của đối thủ cạnh tranh. Đêm 1 16 . phương pháp. • 4. nhà cung cấp hoặc khách hàng.Văn hóa doanh nghiệp GVHD: Phan Thị Minh Châu nảy sinh xung đột lợi ích” chấp nhận trước từ những người có thẩm quyền trong một số trường hợp nào đó. “bảo vệ quyền sở hữu trí Quyền sở hữu trí tuệ của tập đoàn tuệ của Tập đoàn” Các thông tin kỹ thuật. sang chế. Ví dụ về các trường hợp được quy định bởi các chính sách nội bộ của công ty:  Tuyển dụng một thành viên trong gia đình vào làm việc ở công ty mà không có sự chấp nhận trước.  Sử dụng hàng hóa/tài sản của Công ty cho mục đích cá nhân.  Nhận các cuộc hẹn ngoài Tập đoàn mà không được sự đồng ý trước của cấp trên.  Trực tiếp hoặc gián tiếp khẩn khoản một lợi ích cá nhân vì lý do bạn là nhân viên thuộc tập đoàn. Khi có nghi ngờ.  Nhận trực tiếp hoặc thông qua người thân. Tuân thủ các quy tắc bảo mật “một số thông tin cần Thông tin của khách hàng được bảo vệ để tránh ảnh Nhân viên không được làm thay đổi nội dung các thông tin nhận hưởng đến quyền lợi của được từ khách hàng cung cấp cho công việc cũng như phải bảo mật khách hàng của chúng tuyệt đối tất cả các thông tin ấy và chỉ được tiết lộ khi được cho phép ta” bởi người có thẩm quyền. giám đốc đặc trách về đạo đức hoặc “Ủy viên tuân thủ của Tập đoàn”. ngoại trừ những trường hợp được nêu trong các thủ tục nội bộ của Tập đoàn. bí quyết nghề nghiệp được phát triển hay tìm được của Tập đoàn và các thông tin được thỏa thuận là không được để lộ ra bên ngoài cần phải được bảo mật tuyệt đối và không được thay đổi nội dung thông tin. hãy tạm ngừng công việc và nêu mối lo ngại của bạn với cấp trên trực tiếp.

và các tài liệu cần được lưu trữ trong khu vực an toàn đã được chỉ định cũng như tiêu hủy một khi có thắc mắc. Những văn bản phù hợp đề cập đến nhiều cơ chế bắt buộc dành để ngăn chặn các khoản tiền hoa hồng cho việc mua bán thông tin nội bộ. Giám đốc đặc trách đạo đức hoặc “Ủy viên tuân thủ của Tập đoàn” “khi truy cập vào thông Thông tin nội bộ . nhân viên vẫn phải có nghĩa vụ bảo mật Mỗi cá nhân nên bảo đảm rằng việc bảo vệ các thông tin mật phải được thực thi chặt chẽ bằng các biện pháp an toàn thích hợp với địa phương. Hiến SVTH: Nhóm 4. bằng cách đưa vào các điều khoản sử dụng chúng trong nào khác. “mỗi người nên có các biện pháp cần thiết để họ trong suốt quá trình công việc” Tất cả nhân viên cam kết cá nhân bảo vệ các thông tin mật mà họ có được và đảm bảo việc bảo mật cũng phải được thực hiện bởi những riêng trong hợp đồng bảo mật hoặc bằng bất kỳ hình thức hợp pháp các thông tin như đã cam kết. thông tin nội bộ được định nghĩa là bất kỳ thông tin nào mang tính chính xác mà chưa được công bố. chúng ta cần phải bảo thủ theo các nghĩa vụ đã đảm việc tuân thủ các quy định liên quan đến việc mua bán thông tin được đặt ra” nội bộ. liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Tập đoàn Bureau Veritas. đặc biệt bao gồm những điều cấm kỵ dành cho bất kỳ ai đang sở hữu thông tin nội bộ để thực hiện giao dịch liên quan đến các cổ phần của công ty cho bên thứ ba mà có liên quan đến các thông tin nội bộ đó Đối với Bureau Veritas. Đêm 1 17 . không sử dụng thông tin ấy cho mục đích cá nhân và chỉ nên trao đổi hoặc cung cấp thông tin đó cho những người có thẩm quyền. Công ty Bureau Veritas hoặc các cổ đông của công ty hoặc của Tập đoàn Bureau Veritas và các thông tin mà nếu được công bố. Sau khi nghỉ việc. nhân viên nên nhờ sự hướng dẫn từ người quản lý trực tiếp. chúng sẽ ảnh hưởng đặc biệt đến giá cổ phiếu của Bureau Veritas hoặc giá các văn kiện tài chính liên quan đến thông tin nội bộ của các cổ đông. bảo vệ thông tin mật của nhân viên dưới quyền của họ.Mua bán thông tin nội bộ tin nội bộ cần phải tuân Là nhân viên của một công ty được xếp hạng. bảo đảm việc thâm nhập chỉ được giới hạn cho người có thẩm quyền.Văn hóa doanh nghiệp GVHD: Phan Thị Minh Châu Cần phải giới hạn mục đích sử dụng các thông tin trên trong phạm vi công việc được cho phép sử dụng.

Mỗi ngày thành viên trong tập đoàn Bureau Veritas có thể có các công việc cần truy cập vào thông tin nội bộ. một giao dịch mua bán có liên quan đến cổ phần của Bureau Veritas. sử dụng quỹ hay tài sản Công ty cho những mục đích phi đạo đức. Khi thông tin này chưa được công bố. dùng các phương tiện khác nhằm nhận /cung cấp các khoản lợi ích không chính đáng từ/đến khách hàng. Nhân viên phải tuyệt đối giữ kín những thông tin nội bộ và chỉ được tiết lộ và chỉ được tiết lộ cho những người được quyền nhận và phải cố gắng không để cho bên thứ ba biết để tiến hành việc mua hoặc bán cổ phần Bureau Veritas dựa trên những thông tin nội bộ này. Luật áp dụng hình phạt đối với những người mua bán trao đổi thông tin nội bộ của Bureau Veritas trong khi đang nắm giữ những thông tin đó. vì bản thân nhân viên hay vì bất cứ ai khác. trực tiếp hay gián tiếp. các đại lý. Đêm 1 18 . bao gồm tiền lại quả (tiền kiếm được do giúp người khác kiếm lợi từ việc làm không hợp pháp). Chúng ta luật chống hối lộ địa phương và quốc tế tại tất cả các địa hạt pháp lý trong đó được xác lập và hoạt động. Việc sử dụng thông tin cho mục đích cá nhân. các nhà thầu. nhà cung ứng và các viên chức Chính phủ. SVTH: Nhóm 4. hay để lộ chúng cho người không được phép sẽ coi như vi phạm luật lệ về an toàn thông tin nội bộ và các quy tắc của Tập đoàn Bureau Veritas. • 5.Văn hóa doanh nghiệp GVHD: Phan Thị Minh Châu chương đạo đức về thị trường của Tập đoàn nêu rõ về các nghĩa vụ và các hình thức trừng phạt có thể áp dụng đối với vấn đề này. các biện pháp bảo vệ phải được thực hiện mỗi khi nhân viên nắm giữ những thông tin nội bộ: nhân viên phải cố tránh truyền ra thị trường hoặc ngoài thị trường một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Các nguyên tắc chống hối lộ “chúng ta dứt khoát từ Chúng ta dứt khoát từ chối tất cả mọi hình thức hối lộ và nghiêm chối tất cả mọi hình thức hối lộ” cấm việc tặng quà hay nhận hối lộ bắng bất cứ hình thức nào. nhân viên tuyệt đối phải giữ nguyên và bảo mật chúng. Để tránh những rủi ro trên.

 Chúng ta quy định việc cho hoặc nhận quà biếu hoặc chi phí giao tế. chúng ta giám sát việc chọn lựa và cách ứng xử đạo đức của một số đối tác kinh doanh của chúng ta (những ngươi trung gian. SVTH: Nhóm 4. đóng góp từ thiện và tài trợ. đảm bảo thông tin trình bày thật chính xác. nhân viên nên tìm lời khuyên từ bộ phận Pháp lý. Với các thủ tục nội bộ riêng biệt.Cạnh tranh công bằng “công ty phải tuân thủ nguyên tắc cạnh tranh” Chúng ta cam kết cạnh tranh công bằng và phù hợp vớn luật pháp các công ty hoặc các nhà quản lý vi phạm các quy định về chống độc quyền. Khi có nghi ngờ. luật chống độc quyền và hiện hành. Chúng ta phải khuyến khích sự minh bạch hoàn toàn khi biên soạn các tài liệu thương mại và đề cao các thế mạnh của Bureau Veritas thay vì chỉ ra các thiếu sót hoặc nhược điểm của đối thủ cạnh tranh.Văn hóa doanh nghiệp GVHD: Phan Thị Minh Châu Bằng các thủ tục nội bộ của Tập đoàn:  Chúng ta giám sát các hoạt động đặc trưng như: đóng góp mang tính chính trị. đối tác liên doanh. đại lý và các nhà thầu phụ. các đại lý. các nhà thầu phụ. rủi ro và tuân thủ của Tập đoàn. Các hình phạt khắt khe của luật pháp sẽ được áp dụng nếu Chúng ta giới thiệu Tập đoàn của mình một cách công bằng và hợp lý. Đêm 1 19 . nhà cung cấp và nhà thầu chính). các đối tác liên doanh. Chúng ta tiến hành các phương thức cung ứng của mình một cách công bằng và minh bạch. • 7.  Chúng ta đảm bảo duy trì sổ sách và hồ sơ chính xác chứng minh đúng đắn và rõ ràng tất cà các giao dịch tài chính. Làm việc các đối tác kinh doanh của chúng ta: Chúng ta tìm cách bảo đảm rằng các khoản thanh toán không hợp lệ sẽ không được chuyển thông qua các trung gian. • 6. rõ ràng.

không dối gạt.Giao tiếp với thông tin đại chúng và các nhà đầu tư “các mối quan hệ với Chúng ta phát triển các mối giao thiệp tích cực để tăng cường hình giới truyền thông đại ảnh của Tập đoàn đối với khách hàng và các nhà phân tích. sẽ hoặc quả quyết rằng Bureau Veritas được công nhận một dịch vụ không đánh lừa và phù nhất định mà không kiểm tra trước. các nhà chúng và các nhà đầu tư đầu tư của chúng ta và công chúng. SVTH: Nhóm 4. Do đó. cũng như cam kết theo hình thức trung không cung cấp các dịch vụ mà chúng ta không có khả năng đáp ứng thực. Tuy nhiên.Văn hóa doanh nghiệp GVHD: Phan Thị Minh Châu “công việc tiếp thị của Chúng ta không được cố bôi nhọ. Bất kỳ từ sự yêu cầu nào từ một nhà phân tích hoặc nhà đầu tư về các thông tin liên quan đến Tập đoàn được chuyển cho Bộ phận Quan hệ với nhà đầu tư để xử lý. Các mối quan hệ với phương tiện thông tin đại chúng hay cách trả lời các câu hỏi từ giới truyền thông đại chúng sẽ được thực hiện hoặc điều phối bởi bộ phận này. Thực hiện quy tắc đạo đức Những tài liệu tập đoàn liên quan đến đạo đức Tất cả nhân viên phải tuân thủ theo các tài liệu sau:  Bảng Quy tắc đạo đức này. sự giao thiệp với phương tiện thông tin bộ phận chủ yếu đảm trách” đại chúng hoặc các nhà phân tích có thể ảnh hưởng đến hình ảnh hay danh tiếng của công ty hoặc có thể tác động đến cổ phiếu của Bureau Veritas. Đêm 1 20 . chúng ta phải hết sức quan tâm kiểm tra và xác minh các vấn đề về giao thiệp. Bộ phận Quan hệ với nhà đầu tư chịu trách nhiệm tất cả các mối giao thiệp về tài chính với các nhà phân tích và nhà đầu tư. Trong phạm vi Bộ phận Tài chính. hợp với pháp luật hiện hành” • 8. phỉ báng hoặc vu cáo đối thủ cạnh chúng tôi được tiến hành tranh của chúng ta khi thảo luận với khách hàng.  Tất cả các thủ tục nội bộ tương ứng của Tập đoàn. vì Bureau Veritas là chỉ đặc biệt dành cho các một công ty được xếp hạng.

mỗi giám đốc có trách nhiệm cung cấp cho nhân viên của họ một bản sao của Bản Quy tắc này. Tuân thủ các nguyên tắc và quy định của Bản Quy tắc đạo đức: Tuân thủ các nguyên tắc và quy định của Bản Quy tắc đạo đức là một phần trong việc đánh giá hiệu năng của mỗi nhân viên. Phạm vi thực hiện: Quy tắc đạo đức áp dụng cho tất cả nhân viên của Tập đoàn – những người được yêu cầu tuân thủ. những thành phần cũng được mong muốn tôn trọng triệt để Quy tắc này trong tất cả các thỏa thuận mua bán với bất kỳ công ty nào của tập đoàn hoặc đại diện công ty để giao dịch mua bán. Chúng ta phải đảm bảo rằng họ hiểu được nội dung của quy tắc này và thực thi được chúng. “Ủy viên tuân thủ của Tập đoàn” lãnh đạo mạng lưới của Giám đốc đặc trách đạo đức. Để thực hiện có hiệu quả.Văn hóa doanh nghiệp GVHD: Phan Thị Minh Châu  Bất kỳ quy tắc kỷ thuật hay luật lệ của địa phương liên quan đến các vấn đề đạo đức. nhà cung cấp và nhà thầu chính). hướng dẫn và cho nhân viên biết những nhiệm vụ của họ bằng lời lẽ đơn giản. các nhà thầu phụ. cùng với các đối tác kinh doanh của chúng ta (bao gồm những người trung gian. Ủy ban đặc trách đạo đức của Tập đoàn giải quyết các vấn đề liên quan đến đạo đức trong phạm vi Tập đoàn và giám sát việc thực hiện Bản Quy tắc đạo đức . chịu trách nhiệm các chương trình của Tập đoàn liên quan đến các vấn đề đạo đức. Mỗi nhân viên đều có cơ hội tham gia đóng góp SVTH: Nhóm 4. Tổ chức đạo đức “Ủy viên tuân thủ của Tập đoàn” được bổ nhiệm bởi ban giám đốc. thực tiễn và đảm bảo họ hiểu rằng bất cứ sự vi phạm nào đối với Bản Quy tắc đều sẽ cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng trong nghĩa vụ của nhân viên. Phó chủ tịch vùng và/Phó chủ tịch ngành. đại lý. Mỗi Giám đốc bộ phận có trách nhiệm thực hiện và quản lý bản Quy tắc trong khu vực thuộc trách nhiệm của mình dưới sự giám sát của Giám đốc khu vực. các vùng địa lý và các ngành khác nhau. gồm có các thành viên của Ban giám đốc và bản thân nhân viên đó. những người đại diện đảm trách các vấn đề đạo đức ở các khu vực. Đây là thành viên của ủy viên đặc trách đạo đức của Tập đoàn. Đêm 1 21 . các đối tác liên doanh.

hoặc  Cấp trên của giám đốc bộ phận trực tiếp của nhân viên. Theo yêu cầu. danh tánh người đó sẽ được giữ kín trong chừng mực thực tế hợp lý.com). mọi thắc mắc phải đựoc giải quyết bí mật. danh tánh của người báo cáo sẽ được giữ kín trong chừng mực thực tế hợp lý. Trong mọi trường hợp người vi phạm có quyền được lên tiến và bảo vệ chính mình trước khi một biện pháp kỷ luật được áp đặt. Theo yêu cầu. Bất kỳ nhân viên nào cũng có thể báo cáo các sự việc cấu thành bằng chứng vi phạm hoặc nghi ngơ vi phạm Bản qui tắc lên:  Giám đốc bộ phận trực tiếp của nhân viên. bất cứ ai tham gia vào một hoạt động bị ngăn cấm đều bị kỷ luật. Các giám đốc vùng. Mỗi nhân viên phải báo cáo bất kỳ hoặc đề nghị một khoản thanh toán hoặc lợi ích không chính đáng mà anh ta biết được.Văn hóa doanh nghiệp GVHD: Phan Thị Minh Châu vào việc phát triển Bản Quy tắc trong các buổi đánh giá năng lực. những người này sẽ nộp các báo cáo của họ cho Ủy ban đặc trách đạo đức của Tập đoàn.bureauveritas. Khu vực và Ngành chuẩn bị các báo cáo tuân thủ phù hợp với các thủ tục nội bộ của Tập đoàn. mọi nhân viên đều có thể liên hệ Giám đốc đặc trách đạo đức của họ hoặc nhờ sự tư vấn từ Giám đốc Bộ phận trực tiếp của họ. SVTH: Nhóm 4. Đêm 1 22 . Tuy nhiên. khiếu nại hoặc thông tin phản hồi từ các bên ngoài liên quan đến Quy tắc đạo đức cần được gởi đến Ủy viên Tuân thủ của Tập đoàn thông qua trang web của BV ( http://portal. các buổi huấn luyện nhân viên hoặc các cuộc họp xem xét nhân sự. Việc tuân thủ Quy tắc đạo đức sẽ được kiểm tra bởi các Đánh giá viên nội bộ lẫn bên ngoài. Tất cả nhân viên có thể truy cập vào phần liên quan đến Qui tắc đạo đức tại trang web nay. Bất kỳ nhân viên nào không tuân thủ Bản Quy tắc phải chịu biện pháp kỷ luật mà có thể bao gồm cả việc chấm dứt hợp đồng lao động. hoặc  Đánh giá viên nội bộ. hoặc  Trực tiếp cho Ủy viên Tuân thủ của Tập đoàn Sẽ không có hình phạt áp đặt cho một nhân viên đã báo cáo một việc vi phạm một cách chính đáng và có thiện chí. Khi có bất kỳ thắc mắc hoặc lo ngại về việc thực hiện hoặc cách hiểu bản Qui tắc. Mọi thắc mắc. ngay cả khi anh ta là người báo cáo sự việc.

Có giải pháp thay thế nào không? Sau đây là một số lời khuyên giúp bạn khi có vấn đề phát sinh: 1. xác định cách giải quyết mối lo ngại được xác định: • Không bao giờ bỏ quan sự tồn tại của vấn đề.Văn hóa doanh nghiệp GVHD: Phan Thị Minh Châu Khi cần có quyết định nào liên quan đến các khía cạnh đạo đức. Liệu tôi có thấy vui mừng nếu quyết định hoặc hành động của tôi được đưa lên báo chí? 4. Gia đình. • Thảo luận vấn đề với người mà bạn cảm thấy an tâm nhất trong số những người liên hệ được liệt kê bên dưới. Làm rõ vấn đề rắc rối của bạn bằng việc trả lời các câu hỏi sau:  Vì sao bạn dính liếu đến vấn đề này?  Những nguyên tắc và qui định nào bị vi phạm?  Ai nhận ra sự vi phạm nay?  Có phải vấn đề này xảy ra lâu rồi?  Bạn đã giải quyết vấn đề này chưa?  Sự vi phạm này đã xảy ra ở đâu? 2. Sẽ có hậu quả tiêu cực nào xảy đến cho Bureau Veritas hoặc tập đoàn không 6. Nếu đối mặc với vấn đề mà bạn không biết chắc phải làm thế nào. Sau đó. ngay cả khi bạn không chắc chắn về điều đó. nhân viên nên tự đặc ra câu hỏi: 1. bạn bè hoặc đồng nghiệp của tôi sẽ nghĩ gì về quyết định hoặc hành động này của tôi? 5. Tôi có chấp hành theo tinh thân và lời lẽ của luận pháp mà có thể áp dụng cho quyết định này không? 2. Đêm 1 23 . Quyết định hoặc hành động của tôi có phú hợp với giá trị của Bureau Veritas và Qui tắc đạo đức hay không? 3. bạn luôn phải: SVTH: Nhóm 4.

SVTH: Nhóm 4. công ty cũng tổ chức tiệc vào dịp Giáng sinh. người mà bạn có thể liên hệ bất cứ lúc nào. hàng tháng. Chính những điều này đã làm cho đời sống tinh thần của nhân viên nâng lên. qua những buổi tiệc như vậy.3 Nhóm các yếu tố không khí và phong cách lãnh đạo Với phong cách lãnh đạo của người nước ngoài. quản lý trên tiến độ và hiệu quả công việc. Trong buổi tiệc cuối năm. có những phần quà dành cho toàn thể nhân viên. Và hơn thế nữa. Tất cả nhân viên đều làm việc với tinh thần tự giác. »( Bản quy tắc đạo đức. hay nạnh việc.Nguồn nội bộ) 2.Văn hóa doanh nghiệp GVHD: Phan Thị Minh Châu • Dừng lại một lúc. hãy nói với Giám đốc bộ phận trực tiếp của bạn. Họ ít khi có mặt hàng ngày ở công ty. Nhìn chung. và tiệc cuối năm. Hàng năm. được trao đổi với ban giám đốc nhiều hơn… Từ đó. họ cảm thấy gắn bó với công ty hơn và mong muốn cống hiến nhiều hơn cho công ty. Hàng năm. tôn vinh những nhân viên có thành tích tốt đóng góp cho công ty. • Tham khảo tài liệu thích hợp. Họ cảm thấy phấn chấn hơn. ( nếu muốn). hãy đề nghị sự giúp đỡ từ Giám đốc đặc trách đạo đức của bạn hoặc Ủy viên Tuân thủ của Tập đoàn. làm việc hăng hái hơn. • Và nếu cần. hay phó giám đốc đi vắng nhưng đội ngũ công nhân viên vẫn làm việc hết mình. có những tiết mục văn nghệ. hoặc. Đó là những nhà lãnh đạo tự quyết định nhưng có tham khảo ý kiến cấp dưới. không để công việc ách tắt làm ảnh hưởng đến những khâu tiếp theo. Đêm 1 24 . họ thường làm việc qua hệ thống. Dù Giám đốc. các nhân viên có điều kiện gặp gỡ. làm quen với nhiều bạn bè hơn. Ban giám đốc thường tham khảo ý kiến tham khảo của các trưởng bộ phận về các hành động và quyết định các đề xuất và khuyến khích sự tham gia của họ. trưởng nhóm họp hàng tuần. một Phó Tổng giám đốc và một Giám đốc tài chính luôn có lòng tin vào cấp dưới và nhân viên của chính mình. Công ty cũng chú ý đến việc tạo dựng một bầu không khí thỏa mái nhất có thể cho nhân viên. ban giám đốc gồm một Tổng giám đốc. tích cực hơn.2. công ty tổ chức cho toàn thể đội ngũ công nhân viên đi nghỉ mát tại các khu du lịch. Ban giám đốc cùng với các trưởng bộ phận. nên ban giám đốc quản lý theo một phong cách dân chủ. không có tình trạng ngồi tán dóc. mang lại hiệu quả công việc cao hơn.

Văn hóa doanh nghiệp GVHD: Phan Thị Minh Châu 2. Công ty TNHH Bureau Veritas đã chứng minh rằng nó đã góp phần giúp doanh nghiệp thành công. các doanh nghiệp ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp.3 Những thành công của BV Việt Nam do việc xây dựng được một văn hóa cho toàn thể doanh nghiệp Trong xu thế hội nhập.Các điều kiện an toàn trong quá trình làm việc : Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng cháy. 2. Đó bao gồm những yếu tố sau đây : - Biểu tượng : Slogan : « Move forward with confidence » Màu sắc chủ đạo : màu đỏ Ngôn ngữ : Song ngữ gồm tiếng Anh và tiếng Việt Đồng phục : Nhân viên phòng lab phải mặc áo blouse trắng. nhắc nhở về các hệ thống điện. Công ty đang tiến hành xây dựng cơ bản tại Khu Công nghiệp Cát Lái với cơ sở vật chất khá SVTH: Nhóm 4.4 Nhóm yếu tố hữu hình Đây là nhóm những yếu tố được ví như phần ngoài cùng của cây gỗ. các khoản thu kinh tế của Bureau Veritas Việt Nam đã tiếp tục thể hiện một sự tăng trưởng đáng kể. đặc biệt là về công nghiệp. Đêm 1 25 . có hệ thống báo cháy. nó là phần trực quan mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Điểm nổi bật về tài chính Từ ngày thành lập. năng lượng quá trình &. chữa cháy : có bình chống cháy được đặt nhiều nơi. máy lạnh trước và sau giờ làm việc. Điều này đã được thực hiện bằng việc mở rộng hoạt động của mình. phải mang giày trong quá trình làm việc. Với việc hình thành văn hóa doanh nghiệp. xây dựng. thường xuyên kiểm tra. - - .2.

Pháp luôn hỗ trợ tối đa BV Việt Nam về tài chính cũng như về kỹ thuật. Lượng khách hàng ngày càng nhiều. nhất là tại thời điểm này. với thu nhập trên số ước lượng. Malaysia và Singapore. Hơn nữa. các mạng trên toàn thế giới và trụ sở tại Paris. doanh thu tăng khoảng 20% so với năm 2007. hơn hai phần ba trong số đó là chuyên gia kỹ thuật và kiểm tra. Đêm 1 26 . Trung Quốc. 2008 là một năm tăng trưởng rất mạnh cho Bureau Veritas. công ty đang tổ chức tuyển dụng nhiều vị trí. để được phù hợp với tiêu chuẩn mới nhất. các nhóm làm việc theo quy trình và dưới sự chỉ dẫn của các chuyên gia. Chuyên môn và hỗ trợ kỹ thuật Bureau Veritas Việt Nam tập trung đào tạo nhân viên thường trực của mình để luôn được ở cấp cao nhất về chuyên môn kỹ thuật. các nước Đông Nam Á vùng mạng sẽ hỗ trợ với các nước láng giềng như Thái Lan. Bureau Veritas 'khả năng đàn hồi xuất phát từ mô hình kinh doanh có hiệu quả của nó thông qua việc hình thành một văn hóa doanh nghiệp.Văn hóa doanh nghiệp GVHD: Phan Thị Minh Châu tốt nhằm mang lại môi trường làm việc thỏa mái và đầy đủ những công cụ làm việc cho công nhân viên. Bất chấp sự suy giảm trong môi trường kinh tế. cống hiến cho công ty. chuyên môn.Các nguồn nhân lực củng cố của Bureau Veritas tại Việt Nam là khoảng 200 người. nhân viên thuộc các bộ phận. Nhân viên luôn làm việc với tinh thần tự giác. nhân viên thường nghỉ làm do các nguyên nhân cá nhân như : nghỉ hộ sản. Nguồn tài nguyên bổ sung khi được yêu cầu. Tập đoàn Bureau Veritas nói chung và BV Việt Nam nói riêng đã liên tục tăng trưởng hai chữ số trong hơn mười năm qua. Lực lượng lao động . Tốc độ tăng trưởng của BV Việt Nam vào năm 2008 là 12. Tỷ lệ nhân viên rời bỏ công ty rất ít. Nhân viên có cơ hội thăng tiến. doanh thu tăng lên đáng kể. Ít tuyển dụng các kỹ sư giàu kinh nghiệm vào các vị trí cao mà thường là những nhân viên sẵn có tại công ty có năng lực sẽ được đào tạo để nắm giữ những chức vụ cao hơn. sức khỏe có vấn đề cần thời gian điều trị lâu dài… Hoạt động kinh doanh được mở rộng nên công ty luôn có nhu cầu tuyển dụng. Mạng máy tính trên toàn thế giới SVTH: Nhóm 4. Phần lớn các nhân viên đều cảm thấy gắn bó với công ty.8%.

Với mạng lưới trực tuyến như vậy.Văn hóa doanh nghiệp GVHD: Phan Thị Minh Châu Bureau Veritas Việt Nam được kết nối đến tất cả các văn phòng Bureau Veritas trên thế giới với hệ thống Lotus Notes ™ để cung cấp đầy đủ thông tin và bảo mật dữ liệu Exchange System. Bureau Veritas ở vị trí để giao ngay các báo cáo của Cục Veritas và thông tin cho khách hàng. Nhờ hệ thống quản lý chất lượng này với việc sử dụng mang tính chiến lược các công cụ thử nghiệm. Hệ thống quản lý chất lượng Bureau Veritas Việt Nam hoạt động với cùng một hệ thống quản lý chất lượng của Bureau Veritas Group. Bureau Veritas Việt Nam không có tranh chấp hoặc trọng tài kết quả từ hoạt động kinh doanh của mình. SVTH: Nhóm 4. Tranh tụng tòa án Từ ngày hoạt động tại Việt Nam từ năm 1998. được chứng nhận bởi BSI và IACS(Tiêu chuẩn châu Âu). Đêm 1 27 . giám định và đánh giá toàn diện chuỗi cung ứng của doanh nghiệp cung cấp một quy trình làm việc hiệu quả đã đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

trao dồi kiến thức: do được làm việc với những chuyên gia nước ngòai và làm việc theo phong cách tập đòan nên việc trao dồi và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong nội bộ Công ty. . giữa những Công ty con thuộc tập đòan… được sự hỗ trợ từ Công ty mẹ nhất là khu vực Đông Nam Á. chơi ra chơi: khuyến khích mọi thành viên thi đua.Nhân viên được đào tạo bài bản: Đối với công nhân sẽ được huấn luyện nghiệp vụ trước khi làm việc. giao tiếp với khách hàng như thế nào. Ví dụ như mỗi một nhân viên đều có những nhiệm vụ.Nhân viên có khả năng học hỏi. Theo quan điểm của nhóm chúng tôi.. Đối với nhân viên quản lý hàng năm được đưa đi Nhật để đào tạo những khóa ngắn hạn. tiêu chuẩn. đến ngay cả những việc chống tham nhũng. với bầu không khí văn hóa đang được xây dựng tại công ty có những điểm mạnh và điểm yếu như sau : 3. tạo ra sự hưng phấn trong tòan tổ chức.Áp dụng văn hóa làm ra làm.. Chính vì thế nó đã mang lại những thành công cho doanh nghiệp. máy móc thiết bị hiện đại. trong quá trình làm việc sẽ được tập huấn những lớp nghiệp vụ ngắn hạn để hướng dẫn những kỹ thuật mới. áp dụng phương tiện làm việc hiện đại. . quyền hạn riêng biệt (mô tả công việc).Nhân viên được làm trong một môi trường chuyên nghiệp. . SVTH: Nhóm 4. cách ứng xử..1 Điểm mạnh . bộ phận..Văn hóa doanh nghiệp GVHD: Phan Thị Minh Châu CHƯƠNG 3 : KẾT LUẬN Công ty TNHH Bureau Veritas CPS Việt Nam đã chú ý đến việc xây dựng một bầu không khí văn hóa doanh nghiệp định hướng viễn cảnh và tin tưởng nhau. hiện đại. giải quyết xung đột ra sao. tôn trọng cá nhân trong tập thể như thế nào. đặc biệt là Hồng Kông. người nào việc đó một cách chi tiết.xây dựng qui trình làm việc hiệu quả. hối lộ ra sa cũng được qui định chi tiết bằng văn bản.một cách cụ thể nhằm định hướng cho mỗi nhân viên tuân thủ triệt để những chuẩn mực do Công ty đề ra. cạnh tranh lẫn nhau giữa các cá nhan. mọi thành viên khi gia nhập vào Công ty việc đầu tiên sẽ được hướng dẫn những qui tắc. có việc định hướng phát triển Công ty trong dài hạn. cơ sở vật chất khang trang. .Công ty xây dựng Văn hóa doanh nghiệp với các chuẩn mực rõ ràng. qui định. Đêm 1 28 .

thưởng.… Năm 2009.Nhiều nhân viên Việt Nam với nếp nghĩ. .. Điểm yếu . văn hóa của người Việt Nam nên khi làm việc ở môi trường này có những điều chưa làm cho họ thỏa mãn. Trong một số tình huống. phương tiện làm việc hiện đại. tạo dựng phong trào thi đua thiết kế mẫu mã bao bì thân thiện môi trường. các nhân viên thường chỉ quan tâm đến công việc nhiều hơn là quan tâm đến đời sống riêng của nhau. BV Việt Nam không thể đưa ra những quyết định mà phải xin ý kiến của tập đoàn mà trực tiếp nhất là BV HongKong.Công ty Bureau Veritas tại Việt Nam chịu sự chi phối từ phía các thành viên. nó tác động đến lòng tự hào và trung thành của nhân viên đối với doanh nghiệp. cơ sở hạ tầng với nhiều trang thiết bị. . thường xuyên tổ chức những buổi tiệc. tập đòan và chịu sự ảnh hưởng của họ. các nhóm khác nhau chưa có sự thân thiện. mạng lưới hoạt động SVTH: Nhóm 4. 3. nhiều nhân viên trong các bộ phận. Đó chính là nghệ thuật của sự quản lý : quản lý theo văn hóa và quản lý bằng văn hóa. .. Công ty không ngừng phát triển. khách hàng chưa có nhiều thì hiện tại công ty đã mở rộng được hoạt động kinh doanh. cống hiến hết mình cho công ty. . cơ sở hạ tầng thấp kém.Nhân viên làm việc áp lực cao. chật chội. thường xuyên tổ chức họat động từ thiện.BHYT... có trách nhiệm xã hội. . Từ chỗ một công ty với vài chục nhân viên.2.Thành phố Hồ Chí Minh trao bằng khen về thành tích có hoạt động từ thiện cho xã hội. chế độ lương. điều kiện làm việc thiếu thốn. được thực hiện đầy đủ. nền văn hóa doanh nghiệp đã mang lại lợi thế cạnh tranh vô cùng quan trọng.Nhân viên tích cực làm việc. BHXH. Đêm 1 29 . đi du lịch để nhân viên gắn bó với nhau. Công ty đã được Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam.Ban Giám đốc quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân viên.Công ty luôn đề cao các chương trình cộng đồng. có tư tưởng gắn bó lâu dài với Công ty.Nhân viên trong Công ty cũng có sự cạnh tranh lẫn nhau để chứng tỏ năng lực. sạch sẽ. Mọi người đã đặt cái tôi một bên để đặt lợi ích tổ chức lên hàng đầu cùng chia sẻ và gánh vác những khó khăn với cấp lãnh đạo. nhân viên được làm việc trong một môi trường thông thoáng. Tóm lại.Văn hóa doanh nghiệp GVHD: Phan Thị Minh Châu .

SVTH: Nhóm 4. Hơn nữa. thương hiệu Bureau Veritas ngày càng được khẳng định tại Việt Nam và quốc tế. Chính yếu tố văn hóa doanh nghiệp đã tạo nên những thành công cho BV Việt Nam nói riêng và tập đoàn Bureau Veritas nói chung. hãy cứ tự tin tiến về phía trước cùng với đội ngũ nhân viên và đối tác của mình. thử thách và tiến đến những thành công đúng như khẩu hiệu mà Bureau Veritas luôn hô vang « Move forward with confidene ». văn hóa doanh nghiệp đã tạo cho mỗi nhân viên hiểu được giá trị của bản thân họ đối với công ty. chiến thắng. Nó đang dần trở thành nhà cung cấp dẫn đầu trong ngành cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm chất lượng và phương thức giám định. chính yếu tố văn hóa doanh nghiệp tạo được sự khích lệ.Văn hóa doanh nghiệp GVHD: Phan Thị Minh Châu trải rộng. Đêm 1 30 . Giúp công ty đi qua những khó khăn. đoàn kết. Đúng vậy. Bởi vì. động lực làm việc cho mọi người và trên hết là khí thế của một tập thể hùng mạnh.