1. Activitatea în analiza echipamentului şi tehnologiei de reparaţie, reglare a pompei de înalt presiune.

Pompa de injecţie are rolul de a debita combustibilul sub presiune înalt, în cantitţi bine determinate şi într-o anumit ordine la injectoare, în funcţie de sarcina motorului. Cele mai utilizate pompe sunt pompele de injecţie cu distribuitor rotativ şi cele cu piston sertar. Pompa de injecţie cu distribuitor rotativ (rotativ). Pompa de injecţie, rotativ utilizat la automobilele echipate cu motoare cu aprindere prin scînteie

Fig.1. Pompa de injecţie rotativă 1- racord de intrare; 2- supapa de reglare; 3- pompa de transfer; 4- supapa de dozaj; 5- rotorul distribuitorului; 6- pistoane; 7- capul hidrauic; 8- inelul cu came; 9- rolele galeţilor; 10 - racordurile de debitare; 11 - ţeava de retur; 12 - arborele de antrenare; 13 - regulatorul de turaţii; 14 – braţul; 15 - tija cu arc; 16 - arc; 17, 18 - pîrghie; 19 - dispozitivul de avans automat; 20 - corpul pompei; 21 - limitatorul de curs.

La alte pompe, se mai găseşte un termostat care reglează poziţia de ralanti mărit, la rece. Pompa de injecţie în linie (cu piston-sertar). Pompa cu piston-sertar (fig. 2), folosită la automobile, are şase elemenţi de injecţie şi este antrenată de la comanda mecanismului de distribuţie printr-un arbore intermediar. Pe corpul pompei de injecţie se montează pompa de alimentare cu piston, antrenată de excentricul de pe arborele cu came al acesteia.

la o poziţie constantă a pedalei de acceleraţie.dispozitiv calare.tachet cu rolă.tija pistonului pompei de alimentare. a .pîrghie oprire. 2. Pompa de injecţie în linie cu piston-sertar. de la care se comandă cremaliera 19 pentru mărirea sau micşorarea turaţiei motorului în funcţie de sarcină. b .Există pompe cu patru. 26. 2.conductă de înaltă presiune.pistonaşul elementului de pc 22 . 17 . uzurile cele mai importante sunt cele ale pompei de injecţie şi injectoarelor.pompă amorsare: decantor. 25 . 8a . 27 .vedere. 12 .supape de refulare. 8 . 2 . 21 .cameră comună alimentare. 15 .arbore cu came. asigurînd o funcţionare mai precisă.corpul regulatorului de turaţie. 14 corp pompă. Există şi pompe cu regulator hidraulic.pîrghie acceleraţie. 10 .cuplaj pompă. 18 arcul elementului de pompare. -А А Fig.pompă alimentare. 1 .elemente de pompare. Dintre componente.conductă alimentare pompă.şurub fixare element pompare.secţiune. Unele pompe de injecţie au regulator pneumatic sau vacuumatic pentru toate regimurile. 4 . 24 . 16. 13 . Analiza metodelor moderne de reparaţie şi reglare a pompei de înaltă presiune. 5 . uzuri accentuate şi de impurităţile din combustibil.şurub reglaj moment injecţie.corpul pompei.locaş arc supapă de refulare. Variaţia cantităţii de combustibil se face în mod automat de către regulatorul de turaţie centrifugal 2.cremalieră. 23 . 19 . a cărui comandă este asigurată de depresiunea de la colectorul de admisie.racordul conductei de înaltă presiune. 9 . 6 .bucşa (cilindrul) elementului de pompare. 11 .capul pompei de injecţie.bucşă. 20 . în funcţie de numărul de cilindri ai motorului. opt sau mai mulţi elemenţi de injecţie. 3 . .capac.

repararea sau înlocuirea celor uzate. reglarea şi încercarea lor. în trepte de reparaţie şi prin acoperire (chimică sau electrolitică). datorită condiţiilor de lucru deosebite. în timp ce la injector se uzează pulverizatorul pe suprafaţa de ghidare a acului. Repararea pompei de injecţie şi injectoarelor se execută în ateliere specializate prin: demontare. la scăderea puterii şi la consum exagerat de combustibil. Toate aceste uzuri duc la o funcţionare necorespunzătoare a motorului. sortarea pieselor. cu urme de coroziune sau uzură excesivă se rebutează. Aceste uzuri nu sunt uniforme. se uzează scaunul şi contrascaunul. supapele de refulare. - Metoda treptelor de reparaţie se face înlocuind una din piesele conjugate: la elementul de injecţie se înlocuieşte de obicei cilindrul care poate fi mai uşor rectificat sau executat. în zona ferestrelor. supapelor de reglare. Piesele se supun apoi controlului cu lupa pentru aspect exterior. scaunul acului şi orificiile de pulverizare. - Metoda sortării şi reîmperecherii se execută prin reîmperecherea directă a pieselor conjugate sau prin: rectificare pentru refacerea formei geometrice înlăturînd uzura. deformată. reîmperecherea şi rodarea pieselor asamblate pentru refacerea jocurilor de montaj. iar la cilindrul pistonului. se clăteşte cu apă şi se usucă. la supapa de refulare a pompei de injecţie. Spălarea se face la exterior cu solvent alcalin la 80. Orice piesă fisurată. Piesele de mare precizie (pistonul plonjor cu cilindrul.. pompei de transfer şi inelului cu came (de la pompa CA V).90°C. acul şi corpul pulverizatorului) se repară prin trei metode: sortare şi reîmperechere. reasamblarea. supapei de dozaj.. sortarea pieselor pe grupe dimensionale. Astfel. se măsoară şi se sortează pe grupe de dimensiuni.La pompa de injecţie. axelor şi rulmenţilor la regulator. spălare. . pot fi uzuri ale: arborelui cu came. control. uzura maximă la pistonul plonjor se manifestă în zona muchiei superioare a canalului elicoidal.

2 . Stand pentru centicubat pompe de injecţie: 1 .turometru. împerechere şi rodare. 2. fără rizuri. 3.suport fixare pompe. Piesele conjugate se rodează pe maşini speciale şi se verifică vizual pentru a prezenta suprafeţe lucioase. pompa de injecţie şi injectoarele se supun reglării.eprubete gradate. Pompele de injecţie se supun verificării şi reglării pe standul special de centicubare (fig. injectoarele se verifică şi se reglează pe dispozitivul amintit la paragraful întreţinerii.conducte înaltă presiune. 3. rectificare. 7 . debit maxim de combustibil (pompa rotativă CAV).) urmărind parametri: 1. 5 injectoarele standului. 3. şi prin probe de etanşare. 3. 6 .sistem antrenare. Analiza echipamentului utilizat. . egalitatea debitelor la toate injectoarele. 4 . După reparare.manometru. începutul injecţiei la toate racordurile de pompare. Fig. 3 .- Metoda acoperirii constă în cromarea electrolitică sau în nichelare chimică.

respectiv 45° pentru opt elemenţi. precum şi dispozitivul de avans automat şi presiunea pompei de transfer. se cuplează la sistemul de antrenare cu motor electric 2 (care permite variaţia turaţiei. urmărindu-se momentul în care începe debitarea la fiecare element în parte şi citindu-se pe scala gradată unghiul de rotire al arborelui cu came al pompei de injecţie. De asemenea. În cazul existenţei diferenţelor între elemenţi.Pentru aceasta. sau 90° pentru patru elemenţi. se racordează la conductele de alimentare cu combustibil şi de înaltă presiune 4 pentru debitarea spre injectoarele standului 5. se verifică momentul întreruperii debitării de combustibil şi a debitului minim. Unele standuri de centicubare sunt prevăzute cu calculator şi ecran de afişare numerică a parametrilor urmăriţi. Valoarea unghiului trebuie să fie de 60° pentru pompele cu şase elemenţi. indicate de uzina constructoare. unghiul corespunzător este prea mic şi se micşorează cursa tachetului. controlată cu turometrul 3). pentru aceasta se antrenează cu sistemul de transmisie. Se repetă proba pînă ce se obţine debitul indicat. specifice pentru diferitele pompe de injecţie. iar dacă se injectează prea tîrziu. declanşînd mecanismul de înregistrare a turaţiei şi a numărului de pulsaţii (specifice fiecărui tip de pompă). slăbind colierul şi rotind pistonaşul de la elementul în cauză. prin compararea cu datele memorate. - Verificarea egalităţii debitului pentru toate injectoarele se face prin poziţionarea cremalierei pompei de injecţie la debit maxim. care vor pulveriza motorina în eprubetele gradate 6. Dacă combustibilul se injectează mai repede. se golesc eprubetele. se verifică şi debitul maxim la diverse turaţii. La pompa rotativă. se reglează prin tatonare. în funcţie de reglajele şi acţionarea regulatorului de turaţie. urmărind ca debitul să fie egal în toate eprubetele standului. Verificarea începutului injecţiei se face prin antrenarea manuală a pompei. pompa se montează pe suportul standului /(diferit pentru pompa rotativă). . la turaţii bine determinate. unghiul este prea mare şi se măreşte cursa tachetului.

1 al motorului aproape de PMI . pînă ce începe să debiteze motorină elementul nr. 1. antrenate de curea dinţată. - după reglarea ralantiului şi funcţionarea corectă a motorului. urmărind dacă funcţionarea este stabilă la diferite turaţii. Pompele de înaltă presiune. se fixează capacul urmează o probă de parcurs de 1-2 km. la calare. - - se racordează conductele de înaltă presiune şi de alimentare cu motorină. se porneşte motorul. ţinînd cont de caracteristicile pompei: - automobilul se dă în exploatare. dacă totul corespunde. pompa de injecţie se calează pe motor. La pompele injector se ţine cont. de avansul la injecţie pentru fiecare cilindru în parte. după care. ceea ce corespunde dimensiunii de 22 mm din cursa pistonului). cuplînd pinionul de antrenare de la comanda distribuţiei.pe compresie (respectînd partea din cursă ce reprezintă avansul la injecţie: de exemplu unghiul de avans la motorul D 2156 HMN 8 este de 26 ± 1° RAC.După centicubare. - se roteşte arborele pompei de injecţie. şi unghiul de avans recomandate de marca automobilului. la nevoie se măreşte avansul (invers sensului de rotaţie) sau se reduce avansul prin slăbirea şuruburilor de fixare şi rotirea parţială a pompei. calarea este asemănătoare. de remarcat faptul că dacă acest avans trebuie să fie în limite mai mari. se schimbă poziţia pinionului de antrenare (un dinte reprezintă trei grade avans). Calarea pompei de injecţie se face astfel: - se aduce pistonul nr. după care se fixează din nou. La pompa rotativă. se montează pompa (centicubată pe stand) asamblînd şuruburile de fixare ale flanşei ei pe capacul anterior al motorului. se calează după semnele de pe curea. . respectînd unghiul de avans la montare.

Normele de tehnică a securităţii muncii cer ca în atelierele de reparare a instalaţiei de alimentare să se asigure o ventilare permanentă a gazelor. iar la reglarea injectoarelor să se evite contactul cu jetul de motorină sub presiune. INDICAŢII PRIVIND REPARAREA POMPELOR DE INJECŢIE . 4. muncitorii se vor spăla bine şi vor folosi vaselină specială de protecţie a epidermei de pe mîini. Nu se vor consuma alimente. După lucru. asigurîndu-se o bună etanşare a tuturor instalaţiilor. ferite de flacără. decît după o spălare riguroasă. Normele PSI recomandă ca manipularea carburanţilor şi lubrifianţilor să se facă în vase închise. Evidenţierea problemei ce apar în procesul de reparaţie şi reglare a pompei de presiune înaltă.

spălare. pistonaşuJ pompei de alimentare este înţepenit. Supapele pompei de alimentare nu închid. Iniţial.95°K după care se spală cu apă curentă (industrială) şi se usucă prin suflare cu aer comprimat. cursa tijei de reglare la pornire (15. articulaţiile mecanismului regulatorului au frecări şi jocuri . Tabelul 1 Defectul constatat Cauza de generare a defectului I 2 Pompa de injecţie Elemenţii pompei de injecţie sunt foarte uzaţi. resortul elementului sau pistonului pompei de alimentare este rupt. verificare pe stand de centicubat. arcul unuia dintre clemenţi s-a rupt. cu exemplificări practice de depistare a defectelor şi cauzelor care le-au generat. să nu aibă scurgeri sau zgomote în funcţionare. montare încercare şi reglare. REPARAREA POMPELOR DE INJECŢIE Procesul tehnologic de reparare a pompelor de injecţie cuprinde în principal următoarele faze: spălare exterioară. pregătirea pieselor reutilizabile. demontare.mai Cursa tijei de reglare incorectă sau tija este blocată. S-a dereglat poziţia tamponului de sarcină plină din regulator.1. se verifică: pîrghia de comandă şi tija de reglare să funcţioneze uşor fară înţepeniri. După spălare pompa de injecţie se montează pe un stand pentru verificarea şi reglarea pompei de injecţie în vederea verificării acesteia în baza fişei de control. supapele de nu debitează refulare a combustibilului lichid nu închid. resortul de pornire din regulator s-a desprins la unul din capete sau s-a rupt Debit incorect . împingătorul cu role este blocat. În urma verificării pompei de injecţie se pot verifica defectele prezentate schematic în tabelul 1.5 mm) şi în funcţionare (11 mm) la turaţia 100 rot/min respectiv 1050 rot/min. Spălarea exterioară a pompei de injecţie se face într-o soluţie alcalină la temperatura de 80 . arcul mare sau mai mic principal al regulatorului şi-a pierdut elasticitatea. control şi sortarea pieselor.

cremaliera glisează cu înţepeniri intermitente Contragreutăţile blocate. piesele sunt spălate în motorină curată. pompa de injecţie se trimite în secţia de demontare. Metoda sortării şi reîmperecherii constă în următoarele faze: rectificare pentru îndepărtarea uzurilor şi readucerea la forma geometrică corectă. supapa de refulare gripată sau înţepenită. piesele sortîndu-se pe grupe de calitate şi dimensiuni. demontarea racordurilor şi a supapelor de refulare. s-au rupt Imediat după depistarea defectelor. piuliţele şuruburilor împingătoare s-au slăbit sau prezintă o uzură neuniformă. camele axului cu came au uzuri neuniforme. La demontarea supapelor de refulare şi a elemenţilor se va acorda o atenţie deosebită deoarece supapele cu scaunele lor şi pistonaşul cu bucşa formează grupe neinterschimbabile şi în consecinţă nu trebuie desperecheată. sortarea . Supapele pompei de alimentare defecte. reîmperechere la dimensiuni de reparaţii. operaţie care se face în felul următor: se scurge uleiul din pompă şi regulator. resortul principal sau resoartйle sau sunt înţepenite Debit intermitent Regulatorul nu funcţionează corect dispozitivului de oprire şi-au pierdut elasticitatea. cele uzate se vor înlocui numai perechi. supapele de refulare sunt uzate. se suflă cu aer comprimat şi apoi se spun unui control al aspectului exterior şi dimensional. se demontează variatorul de avans automat. Aceeaşi poziţie trebuie acordată şi rulmentului cu role de la axul cu came. sectoarele dinţate s-au slăbit.Neuniformitatea de debitare Elemenţii sunt uzaţi neuniform. se demontează regulatorul. se demontează pompa de alimentare. împingătorii cu şurubul. Repararea pieselor de înaltă precizie (pistonul şi bucşa elementului. arcul supapei de refulare s-a rupt Aer în pompa de injecţie. acoperire electrolitică sau chimică. supapele de refulare şi pulverizatorul injectorului) se poate efectua prin trei metode: sortare. axul sau rola foarte uzate. demontarea elemenţilor şi a împingătorilor. pistonaşele demenţilor sunt gripate sau înţepenite în poziţie superioară. După demontare. demontarea axului cu came şi a tijei de reglare.

montarea demenţilor . Montarea pompei de injecţie recondiţionată se face succesiv în următoarea ordine: spălarea cu motorină absolut curată a tuturor pieselor. care se fac pe standuri speciale. Metoda dimensiunilor de reparaţii constă în înlocuirea uneia din piesele conjugate. se completează nivelul uleiului în corpul pompei şi regulatorului. este absolut necesară efectuarea unor reglaje şi verificări. Metoda acoperirii constă în cromare electrolitică sau nichelare chimică. valorile de reglare şi control sunt prezentate sugestiv în tabelul 2 pentru pompa de injecţie montată pe motoarele . montarea pompei de alimentare şi a capacului pompei . pompa se fixează pe stand. introducerea împingăto-rilor. montarea axului cu came. în cazul elementului pompei de injecţie. montarea supapelor şi racoardelor de refulare. se pune în funcţiune standul la o turaţie medie şi se verifică dacă nu apar scurgeri de corn* bustibil şi ulei pe la etanşeităţi sau zgomote anormale ia pompă sau la regulator.din aceeaşi grupă . urmată de prelucrare finală. se racordează conductele de alimentare cu motorină. introducerea împingătorilor.în corpul pompei. asamblarea (în ordinea demontării) a corpului regulatorului. Conţinutul acestor verificări şj valorile parametrilor de control sunt redate în fişa de reglare şi control . resoartelor şi talerelor. împerechere şi rodare. montarea demenţilor .din aceeaşi grupă .pentru pompe de injecţie utilizate la motorul D 2156 HM6U. verificîndu-se simultan şi modul de deplasare a cremalierei între cele două părţi extreme. resoartelor şi talerelor. Funcţionarea corectă a pompei de injecţie se apreciază numai după efectuarea următoarelor verificări şi reglări: începutul injecţiei. în acest scop.pieselor pe grupe dimensionale. reglarea cursei cremalierei şi pîrghiilor de comandă. reîmperecherea şi rodarea împreună pentru realizarea jocurilor normale de montaj.în corpul pompei.ca regulă generală la montaj toate garniturile metalice sau nemetalice se înlocuiesc. După montare. montarea corpului regulatorului. montarea supapelor şi racoardelor de refulare. egalitatea debitelor maxim şi minim la toate injectoarele (centicubarea) şi intrarea în funcţiune a regulatorului. montarea corpului regulatorului. se înlocuieşte cilindrul deoarece este mai uşor de confecţionat. montarea axului cu came.

deci şi în coloana tubului capilar de sticlă al dispozitivului ataşat la racordul de refulare. care echipează autobuzele urbane de mare capacitate.3 kW) la 2100 rot/min. la 200 rot/min. Tabelul 2 Pompa de injecţie: RO-PES6A 950 421 LS 2328 Regulator: RO-RQ 200/1050 AB 848 DR Ordinea de injecţie I —5—3—6—2—4.5 min: Tamponul elastic la ralanti: pentru cursa cremalierei: 6 mm. Cursa de începere a injecţiei pe cama: 2 + 0..2 min.13: Jocul împingătorului la Punctul Mort Exterior (mm): 0.. Sensul de rotire din partea antrenării: dreapta. Verificarea începutului injecţiei se poate realiza după mai multe metode.orizontale de 192 CP (141. rot/min glare mm Tampon sarcină plină 600 15. Temperatura lichidului de probă: 40 + 5°K Turaţia Cursă reObs.4 . Reglare regulator Decalajul între came. 60°. dintre acestea cea mai precisă este metoda momentoscopului . Intrarea în acţiune a regulatorului: 1090-1105 rot/min. marginea superioară a pistonului-plonjor acoperă orificiul de deschidere a combustibilului în bucşă şi determină un impuls al meniscului combustibilului în racordul pompei de injecţie.considerîndu-se începutul injecţiei cînd la rotirea lentă a axului cu came racordat la un sistem de repere în grade.4 400 16-2 Punct de reglare 500 16-16.6-16. Alimentarea cu combustibil: spre regulatorul de turaţie. Cursa de pornire (mm): 15.

5 11.210 Turaţia Număr Debitul de puteaţii cm3 Cursă mm 00 570 470 1 050 1 000 100 111.1511.4 1.8 3.5 6.5113.2-15.4-15.4400 5.8-16 800 15.070 15.4300 7.100 10.6 1.35 II 0-2.6 5.60-9 0-1 Tampon ralanti rot/min de combustibil cremallera 200 8.5-15 1. .1 100 Caracteristica de debitare Debitare la Regla Num Tura Deb Num Tura Debit cursă mică rea ăr ponul ţii ui crem alierei rot/mi ţia in it ăr aţii ţia min cm3 de reglare tampulsa rot/m cm3 puls rot/ Obs.150 1.600 16 680 15.

n Tura Curs ţia a rot/m mm in 200. 100 800 15 max Verificarea se face începînd cu primul element (numerotarea facîndu-se dinspre flanşa de antrenare). în caz contrar se va proceda la reglare. Reglarea se realizează din şurubul de reglaj al împingătorilor. reglarea începutului debitării la ceilalţi demenţi se face în raport cu începutul debitării la primul element.3511. Dacă există diferenţe. După reglarea corectă a începutului debitării la primul injector. 6-7 500 100 500 400 500 44. se vor regla elementele pompei de injecţie prin slăbirea colierului de reglaj. dacă unghiul este mai mare decît cel prescris. reglarea se face prin strîngerea şurubului de reglaj iar dacă unghiul este mai mic.65 45.6 Reglare stand centicubat . nu trebuie să se intervină la reglarea jocului de la împingătorii pompei de injecţie. Verificarea egalităţii debitelor la toate injectoarele se face prin măsurarea cantităţii de motorină debitată de fiecare injector în eprubetele standului de centicubat la un număr egal de rotaţii ale arborelui cu came al pompei de injecţie (respectiv numărul egal de curse ale pistonului elementului) şi la o anumită turaţie. în acelaşi mod.446. axul pompei se roteşte într-un sens pînă cînd în tub începe să urce lichidul şi se fixează discul gradat al standului de probă la zero pentru poziţia determinată: apoi axul se roteşte în sens invers pînă cînd începe injecţia din nou şi se citeşte valoarea unghiului. se reface verificarea egalităţii debitelor. După fiecare intervenţie de acest fel. în timpul efectuării acestui reglaj. Verificarea debitului la turaţia de putere maximă se face la turaţia indicată şi cu cremaliera 11. Jumătatea unghiului obţinut trebuie să corespundă unghiului de avans prescris la injecţie. 400 800 6 max 11. rotirea pistonaşului elementului în sensul necesar şi strîngerea colierului de reglaj. se procedează invers.

. recondiţionarea elementului de pompare. în cazul în care debitul nu corespunde cu cel prescris. după care se măreşte turaţia. care se poate executa prin următoarele trei metode: prin înlocuirea uneia din piese. cu pîrghia de comandă a pompei de injecţie pe poziţia de debit maxim. 2.4 cm3 Ia 100 de curse) metoda fiind de mare precizie. se stabileşte turaţia standului la valoarea turaţiei prescrise pentru debit maxim.fixată pe poziţia de debit maxim. bucşa fiind prelucrată din bare trase din aceste oţeluri speciale. condiţie impusă de exigenţele faţă de performanţele hidraulice (debitul injectat pe ciclu) şi de faptul că se lucrează cu un combustibil la presiuni înalte şi cu proprietăţi de lubrifiere limitate. Recondiţionarea pistonaşului este în strînsă legătură cu recondiţionarea bucşei astfel că practic se consideră global. prin . urmărindu-se deplasarea cremalierei către valorile mici ale cursei corespunzător momentului intrării în acţiune a regulatorului. Verificarea debitului la turaţia de mers în gol se face cu cremaliera în poziţia de debit minim. Intrarea în acţiune a regulatorului se reglează cu şurubul de limitare a cursei cremalierei sau prin reglarea prestrîngerii arcurilor regulatorului (introducerea sau scoaterea de şaibe este de 0.1 mm şi modifică debitul cu 0. Cerinţele funcţionale impun suprafeţelor de lucru rugozităţi mici fiind necesare finisări speciale. Recondiţionarea bucşei şi pistonaşului elementului pompei de injecţie. Reglarea intrării în funcţiune a regulatorului se face tot pe standul de probă. în cazul că nu corespunde debitul. METODE DE RECONDIŢIONARE A BUCŞEI ELEMENTULUI POMPEI DE INJECŢIE Condiţii tehnice. Bucşa elementului pompei de injecţie ca şi pistonaşul se execută cu o înaltă precizie. se reglează din şuruburi de limitare a cursei cremalierei.STAS 1456-81. reglarea se face din şurubul de limitare a cursei cremalierei. Pentru a asigura precizia impusă şi fiabilitatea corespunzătoare se utilizează oţeluri speciale din categoria oţelurilor de rulmenţi RUL 1 C-.

autoinovation. La metoda de recondiţionare prin recompletarea pieselor mai întîi se sortează pistonaşele şi bucşele în aşa fel încît strîngerea între cele două piese să fie în jur de 5. exploatare şi reparare a autovehiculelor rutiere”.50 nm. 5.. Fraţilă www.recompletarea pieselor. A. Ionescu Mihail „Tehnologia de întreţinere. După prima metodă se înlocuieşte îndeosebi bucşa elementului. urmată de montare finală. 3. deoarece aceasta este mai uşor de confecţionat — pentru împerechere se rodează separat pistonaşul şi apoi se rodează împreună cu bucşa. verificarea şi recepţia elementului de pompare. Pentru repararea demenţilor prin metoda cromării se efectuează următoarele operaţii: prelucrarea mecanică a pistonaşelor şi a buşelor prin ro-dare. pregătirea pistoanelor în vederea cromării (îndepărtarea stratului superficial de oxid şi grăsimi de pe suprafaţa care urmează să fie cromată şi acoperirea cu un lac izolant a suprafeţelor ce nu se cromează). pistonaşele şi bucşele se rodează separat şi apoi împreună.fr . Editura Didactică şi Pedagogică.. Bibliografie: 1.educauto.. 4.com www. prin cromare.org www. prelucrarea prin rodare a pistoanelor cro-mate cu pastă pe bază de oxid de crom..7 \xm\ după sortare. cromarea pistoanelor cu un strat avînd o grosime de 45. finisarea perechii piston-bucşă cu o pastă pe bază de oxid de aluminiu. Bucureşti 2.autossimo. R.