Unitatea de învăţământ GRUP SCOLAR INDUSTRIAL METALURGIC GALATI PROFESOR: DANIELA DIMOFTE

Vizat şef catedră: Mirela Rapotan

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PENTRU CLASA a XI-a, LIMBA ENGLEZA, LICEU ZI ANUL ŞCOLAR 2007-2008 Manual: Prospects Advanced (Macmillan) Nr. crt. Conţinuturi • Teme • Elemente de construcţie a comunicarii • Funcţii comunicative ale limbii Aspecte din viaţa contemporană (publicitate) Verbe auxiliare folosite în locul subordonatelor/expresiilor (do, be, have); verbe care exprimă acţiuni vs. verbe care exprimă sentimente. Iniţierea, întreţinere şi încheierea unui dialog/conversaţii; exprimarea opiniei; exprimarea acordului/dezacodului faţă de opiniile altora. Elemente de cultură şi civilizaţie engleză şi americană (diferenţe culturale) Cuvinte de legătură (in spite of/despite/although/even if)) Formularea de comparaţii; exprimarea opiniei; descrierea de evenimente. Competente specifice vizate Nr. ore alocate Saptămâna Observaţii

1.

1.1 2.1 3.2 4.2 1.1, 1.2 2.1, 2.3 3.1, 3.2 4.1, 4.2 2.1 3.1, 3.2 1.1 2.1, 2.2, 2.3 3.2, 3.3

S3, S4 3

2.

3

S4, S5

TALKING POINTS 1 3.

Viaţă personală (comportament social – stereotipuri) Exprimarea opiniei; formularea de comparaţii; oferirea de informaţii; exprimarea acordului/dezacodului faţă de opiniile altora. Aspecte din viaţa contemporană (mijloace de transport) Diateza pasivă; adjective vs. adverbe. Descrierea de locuri şi evenimente; oferirea de informaţii; exprimarea preferinţelor; comentarea părerilor; exprimarea acordului/dezacordului faţă de opiniile altora.

1

S6

3

S6, S7

1

exprimarea presupunerilor. exprimarea opiniei.1 2. 3. 3.2 1. Elemente de cultură şi civilizaţie engleză şi americană Texte din literatura de limbă engleză (scriitori britanici si americani) Subordonata relativă. formularea de comparaţii.1.1 2.4. Aspecte legate de profesiuni şi de viitorul profesional (progresul tehnologiei) Schimbarea valorii gramaticale Comentarea părerilor.2 2. verbe de perceptie.4 3 S8.1.1 3.1 3. comentarea părerilor Elemente de cultură şi civilizaţie (civilizatii antice) Adjective compuse. solicitarea de informaţii.4 3 S13. S9 TALKING POINTS 2 5. 2. verbe modale (must/may/might/can/could). exprimarea acordului/dezacordului faţă de opiniile altora.1. Exprimarea preferinţelor. 3. solicitarea confirmării/infirmării unor informaţii.4 4. solicitarea repetării şi reformulării. 3. Aspecte din viaţa contemporană (stress) Exprimarea opiniei.4 4. 3. exprimarea opiniei. 1. descrierea activităţii unei persoane.2. S14 2 .2 3.1. întreţinerea şi încheierea unei conversaţii. 1.1 1 S9 3 S10. S12 7. S11 PROGRES S CHECK 1 Recapitulare Vor fi trecute în revistă şi evaluate conţinuturile parcurse în lecţiile 1-5. 1. exprimarea acordului/dezacodului faţă de opiniile altora. descrierea unei persoane. 3. iniţierea. 3. exprimarea opiniei.2.2 3. 1.1. civism şi drepturile omului (trecut şi prezent) Propozitii participiale Oferirea şi solicitarea de informatii. Oferirea de informaţii.1 2.2 3.1. 3.2 3 S11. oferirea de informaţii.2. 1.1 3.1 2.4 1 S11 6. Democraţie.

exams) Oferirea de informaţii. exprimarea acordului/dezacordului faţă de opiniile altora. exprimarea de opinii. formularea de sfaturi.1.1.1 3. S21 3 . exprimarea presupunerilor. 1. S17 3 TALKING POINTS 4 Viaţa personală – (strategii de studiu. 3. Aspecte din viaţa contemporană (muzică pop/clasică) Întrebări disjunctive Oferirea de informaţii.2 1. 1.2 S16. formularea de sfaturi.TALKING POINTS 3 8.1.1 2. 1.1 1 S19 3 S20. 3.1. 1.2 3.2 1.1 2. contrazicerea părerilor altora.2 3. exprimarea de opinii. Viaţa personală (temeri şi fobii) Prepoziţii în subordonata relativă Oferirea de informaţii.2 1 S14 2 S15 9. exprimarea satisfacţiei/insatisfacţiei faţă de un punct de vedere.1 3. descrierea de evenimente. exprimarea presupunerilor.2 3.1 2.2 3.1.2 S17 1 10 3 S18.2 2. 3. exprimarea presupunerilor. Recapitulare Vor fi trecute în revistă şi evaluate conţinuturile parcurse în lecţiile 6-10. 3. exprimarea acordului/dezacordului faţă de opiniile altora. formularea de propuneri şi sugestii.2 3.2. exprimarea satisfacţiei/insatisfacţiei faţă de un punct de vedere.4 1.2. S19 PROGRES S CHECK 2 11.2 2. 1.4 4. contrazicerea părerilor altora. Viaţa personală (hrană şi sănătate) Auxiliarul do/did pentru exprimarea contrastului/emfazei Exprimarea opiniei. Aspecte legate de profesiuni şi de viitorul profesional (progresul tehnologiei – Online Oferirea de informaţii. 3. exprimarea nemulţumirii. 2.2 2. Elemente de cultură şi civilizaţie engleză şi americană (Irlanda) Timpuri verbale: Past Perfect Oferirea de informaţii. formularea de sfaturi. exprimarea acordului/dezacordului faţă de opiniile altora.

2 .1.1 3.1. before.2 1 S23 13. Aspecte din viaţa contemporană (filme şi producerea lor) Inversiunea în fraza condiţională (omisiunea lui “if”). S26 3 S23. both…and. exprimarea acordului/dezacordului faţă de opiniile altora.1.1. Exprimarea opiniei. civism şi drepturile omului (libertate) Oferirea de informaţii. S22 TALKING POINTS 5 Democraţie.1.1 2. 2.2 4.2 3.1 2. 1. comentarea părerilor. exprimarea entuziasmului/împotrivirii. 3.2. acceptarea/refuzul unei invitaţii.2 3. consequently etc) Oferirea şi confirmarea de informaţii.1 3.2 3. 14.1. Aspecte din viaţa contemporană (călatorii) Cuvinte de legătură (not only…but also.2 3 S25. (n)either…(n)or. exprimarea acordului/dezacordului faţă de opiniile altora. within a few moments etc. S24 TALKING POINTS 6 Viaţa personală (comportament social) Exprimarea opiniei. exprimarea de opinii. exprimarea satisfacţiei/insatisfacţiei faţă de un punct de vedere. vorbirea indirectă. comentarea părerilor. oferirea şi confirmarea de informaţii. contrazicerea părerilor altora. formularea de invitaţii. Exprimarea unei opinii.2 3 S27. adverbul.1. 3. formularea de sfaturi. 1. 1. 3. formularea intenţiei/ refuzului. in addition to. 3. 1.3 3.12.2 2. Exprimarea opiniei. S28 4 .1 2. 3 S21. 3. vorbirea indirectă.1. Viaţă personală (relaţii) Exprimarea timpului: after. exprimarea de condiţii. civism şi drepturile omului (politică si democraţie) Diateza pasivă. descrierea de locuri. Democraţie. 1. 3.2 1. moreover/furthermore. 1. 3.1 2.4 1 S26 15.

1. exprimarea opiniei. 3. 1 S31 3 S32. 3. 3. 3.2 3.1 S33 1 1.1 3.2 S30.2.1.2. 3. Aspecte din viaţa contemporană (sporturi) Exprimarea opiniei.1. 1.3 4. exprimarea acordului/dezacordului faţă de opiniile altora. 3. colocaţii. 2. Aspecte din viaţa contemporană (artă modernă) Participiul prezent si trecut Solicitarea confirmării/infirmării unor informaţii.1 3.1 1. exprimarea acordului/dezacordului faţă de opiniile altora. ordonarea argumentelor. întreţinerea şi încheierea unui dialog. exprimarea acordului/dezacordului faţă opinia altora.1. Evenimente culturale şi religioase Verbe cauzale: have. exprimarea acordului/dezacordului faţă de opiniile altora. Aspecte din viaţa contemporană (mediul înconjurator) Verbe urmate de gerunziu şi infinitiv Exprimarea opiniei.1 2. 1. concluzii.1 4.4 4.1.2 1. comentarea părerilor.2. get.4 2 S29 1. exprimarea acordului.2. S33 2 S34 5 . iniţierea.PROGRES S CHECK 3 Recapitulare Vor fi trecute în revistă şi evaluate conţinuturile parcurse în lecţiile 11-15. 17.2 3. S31 3 TALKING POINTS 7 18.2 2.1 3. oferirea şi confirmarea de informaţii.4 1. 3.2 3. exprimarea entuziasmului. Aspecte din viaţa contemporană (limba) Exprimarea preferinţelor.1 3. Solicitarea repetării şi reformulării. exprimarea opiniei. 3.4 1 S28 16.2 1. TALKING POINTS 8 19. substantive compuse. comentarea părerilor Aspecte din viaţa contemporană (poluarea spaţiului) Cuvinte polisemantice Exprimarea opiniei.

1 3.PROGRES S CHECK 4 Recapitulare Vor fi trecute în revistă şi evaluate conţinuturile parcurse în lecţiile 16-20. 3.4 2 S35 6 .2. 1.