NIKE/EOLO Mini kW

Centrale termice de perete cu produc£ie instantanee de ap† cald† menajer†

centrale termice

permi£ând programarea ‡i gestionarea centralei cu extrem† u‡urin£†. Dimensiunile compacte ‡i greutatea redus† permit instalarea cu u‡urin£† în orice ambient. reducând totodat† consumurile ‡i garantând un confort ridicat. DOU¢ SCHIMB¢TOARE DE C¢LDUR¢ Centrala este dotat† cu un schimb†tor de c†ldur† din cupru pentru circuitul de înc†lzire ‡i un altul din pl†ci de o£el inox pentru circuitul de ap† cald† menajer†. COMANDA LA DISTAN§¢ DIGITAL¢ Comanda la distan£† (op£ional†) integreaz† func£iile de termoreglare ‡i de cronotermostat de ambient modulat. disponibile în variante cu produc£ie instantanee de ap† cald† menajer† sau numai pentru înc†lzire (versiunea S). Gama este compus† din ‡ase modele incluzând versiuni cu tiraj natural sau camer† etan‡† ‡i tiraj for£at. Placa electronic† este dotat† cu un sistem complex de auto-diagnoz†. fiind prev†zut† pentru conectarea la o Comand† la Distan£† Digital†. chiar în spa£ii mai pu£in accesibile.NIKE Mini kW EOLO Mini kW Central† termic† de perete instantanee cu camer† deschis† ‡i tiraj natural 51BQ2950 Directiva European† de Eficien£† Energetic† 92/42 «« Central† termic† de perete instantanee cu camer† etan‡† ‡i tiraj for£at 51BQ2948 Directiva European† de Eficien£† Energetic† 92/42 ««« DIMENSIUNI COMPACTE. având puteri utile de 24 sau 28 kW. . oferind o deosebit† flexibilitate de instalare. care îmbun†t†£esc performan£ele de înc†lzire ‡i de producere a apei calde menajere. PERFORMAN§E RIDICATE Designul modern ‡i elegant îi permite integrarea facil† în interiorul oric†rei înc†peri indiferent de amenajarea acesteia. MODULARE ELECTRONIC¢ CU TEHNOLOGIE DIGITAL¢ Modularea continu† a fl†c†rii asigur† controlul optim al temperaturii de înc†lzire ‡i a apei calde menajere.

6 (23.6 (20.640) 24. 50 40 30 20 10 0 0 200 400 600 800 1000 5.04 1.0 (20.Comenzile accesibile ‡i display-ul digital fac utilizarea centralei u‡oara ‡i intuitiv†.02 1200 Sarcin† hidraulic† disponibil† pentru instala£ie: la tura£ie maxim† 24 kW la tura£ie medie 24 kW la tura£ie maxim† 28 kW la tura£ie medie 28 kW 0 Debit (l/h) Model NIKE Mini 24 kW NIKE Mini S 24 kW EOLO Mini 24 kW EOLO Mini S 24 kW NIKE Mini 28 kW EOLO Mini 28 kW Putere util† kW (kcal/h) 23. realizat† din bronz ‡i ac£ionat† cu servomotor.0 (20. Când nu este folosit.178) 24.640) 27. Reglarea temperaturilor ‡i a parametrilor de func£ionare se realizeaz† rapid ‡i precis prin intermediul unor taste. Simbolurile simple ‡i codurile de eroare afi‡ate pe display permit monitorizarea continu† a st†rii de func£ionare ‡i vizualizarea eventualelor anomalii.10 4.080) Camer† etan‡† Tiraj natural Produc£ie instantanee de ap† cald† Apridere ‡i Protec£ie modulare electric† electronic† IPX4D By-pass automat Grup de racordare (op£ional) (op£ional) (op£ional) (op£ional) (op£ional) (op£ional) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Sarcina hidraulic† (mH2O) Sarcina hidraulic† (kPa) GRAFIC DEBIT/SARCIN¢ HIDRAULIC¢ POMP¢ .6 (20.08 3.0 (24. NOUA VALV¢ CU TREI C¢I MOTORIZAT¢ Circuitul hidraulic este echipat cu by-pass automat ‡i cu o nou† valv† cu trei c†i compact† proiectat† de Immergas.598) 28.06 2. panoul de comand† poate fi protejat prin închiderea capacului.178) 23.

5 (9.5 Pe parcursul duratei de via£† a produselor. etc.Italia www.010351 7 Eolo Mini 24 kw Nike Mini 24 kw 15 20 15 20 7 OP§IONALE 250 pentru 24 kW 310 pentru 28 kW Tip Comand† la distan£† digital† Cronotermostat digital 3.016327GPL 3.010350 3.5 1.0 (24.016671 3.2 0.5 11.5 1.658) 25.6 (20.8 (9.Rev. Sector 3.6 (26.598) 28.2 (22.014438 3.0 90. performan£ele sunt influen£ate de factori externi. ÎNC¢LZIRE R M 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” V G U E R M Racordare electric† Alimentare cu gaz Ie‡ire ap† cald† menajer† Intrare ap† rece sanitar† Retur instala£ie înc†lzire Tur instala£ie înc†lzire Date tehnice Cod versiune metan Cod versiune GPL Putere termic† maxim† în focar Putere termic† minim† în focar Putere termic† util† maxim† Putere termic† util† minim† Randament termic util la 100% Pn Randament termic util la 30% Pn Debit ap† cald† menajer† la func£ionare continu† (DT 30°C) Presiune dinamic† min. 000 (ver.000) 9.146) 26.030) 90.immergas.640) 27.3 (8. Datele declarate se refer† la produsele noi.3 93. N. 195 pentru 28 kW 745 745 725 725 .021-425 31 34.6 (20.07/05 Model M srl.8 (22.016324GPL 3.016326 3.640) 23.234) 10. 80.401) 25.5 13.p.030) 10.8 (9. ca de exemplu duritatea apei de alimentare.6 (9.0 (10.000) 9. 037) .8 (22. .3 (22.0 (10. agen£ii atmosferici.81.016305 Model 24 kW Model 28 kW GAZ G 3/4” 3/4” INST.234) 10.3 89.014439 Model 24 kW Model 28 kW În†l£ime (mm) L†£ime (mm) Adâncime (mm) 745 450 250 745 450 310 RACORDURI AP¢ SANITAR¢ U E 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” Filtru dozator LEGEND¢ polifosfa£i Kit racordare universal Grup racordare model 24 kW Grup racordare model 28 kW 3.326 81 80 l E-mail: office_ro@immergas.3 (8.011667 3.2 0.A.016329 3.326.321) 9.0 (25.3 89.4 89.79 l Fax: 021 .com Immergas \[i rezerv` drepturile de a aduce orice modific`ri modelelor sale.178) 24.0 93.0 (20.000) 9.3 (8.016326GPL 26. mezanin.3 (8.5 (9. 0377 .011698 3.0 90.016325 3.5 1. Telefoane: 021 . CE.016325GPL 3. f`r` o notificare prealabil`. l Centrale termice cu gaz l 42041 Brescello (RE) .000) 10.016328GPL 3.4 0.ro Immergas România srl l Bucure‡ti.6 (9.010526 3.5 1.DIMENSIUNI EOLO Mini kW 195 pentru 28 kW TUBULATURI FUM/AER NIKE Mini kW 180 270 Ø130 Tip Cod 3.286) 30. se recomand† executarea unor revizii anuale. corect instalate ‡i utilizate în baza normelor în vigoare.016328 3.Cod.016329GPL 3.178) 24.016324 3.2 90. bloc J1.5 13. Immergas S.0 (20.010352 20 20 66 115 115 154 135 pentru 24 kW 130 pentru 24 kW Kit orizontal Æ60/100 Kit orizontal Æ80/125 Kit vertical Æ60/100 Kit vertical Æ80/125 Kit tuburi separate Æ80/80 3.7 11. circuit sanitar Debit minim ap† cald† menajer† Unit†£i de m†sur† kW (kcal/h) kW (kcal/h) kW (kcal/h) kW (kcal/h) % % litri/min bar litri/min NIKE EOLO NIKE EOLO NIKE EOLO Mini Mini Mini Mini Mini Mini 24 kW 24 kW 24 kW S 24 kW S 28 kW 28 kW 3.122) 10.0 93.146) 30.2 90.122) 12. depunerile din instala£ie. Bd.B.650) 23.6 (23.016362 Cod 35 70 70 95 95 70 250 pentru 24 kW 310 pentru 28 kW 35 70 70 95 95 70 50 50 450 450 s†pt†mânal Radio cronotermostat (f†r† fire) 3.016327 3.78 / 326.81.1 90.4 0.321) 12. Bucure‡ti . Unirii nr.015229 3. cu scopul \mbun`t`]irii produselor.080) 10.