MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
PENTRU

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Aprobată prin O.M.Ed.C. nr. _5287/_15.11.2004

-BUCUREŞTI 2004

N. I Prof. Dr.S. I Prof. 7. DRD. 11. Dr. gr. Prof. PROF. Dr. – A.J. ELENA AVRAM – INSPECTOR – S. Prof. Univ. I. UNIV. Ecologică ANEFS A.S. DRD. DR. Dr. Conf.S. Teleorman Col. Decan Decan Bucureşti Bucureşti Craiova Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Constanţa Dolj Constanţa Bucureşti Vrancea Piteşti Bucureşti Alexandria Bucureşti Director Inspector Inspector Inspector Inspector Director Director Inspector Profesor A.E. 2.F.Univ.S.C. I Prof.S.AUTORI: PROF. Profesor Şef catedră met.G. necesare pentru ocuparea unui post didactic vacant în învăţământul preuniversitar.F. gr. Prof. Prof.S. Gen.E.E. 15. indiferent de centrul universitar de  .S. Dragne a Adrian Dragomir Pe trică Cătăne anu Se rgiu Fire a Ele na Grigore Vasilica Şe rbănoiu Sorin Fozza Cristina Frâncu Ele na Cojocaru Nicolae Buhaie v Ele na Mile a Nicolae Moraru Şte fan Rizon Constantin Cişmaş Ele na Radu Danie l Pre de scu Ste la Prof.J. 8.S. 14. I Prof.L. Prof. Dr.F.I.P.P.El. 4. Norm. I Prof. Ecologică D.Univ.P. PROF. Prof.Ed. Caragiale Şef catedră met.N. Piteşti Şc. Univ. 9.T. I. 109 I. Cuza F.S.J. MONICA STĂNESCU – CONF.J.S.F. oferind şanse egale de reuşită candidaţilor. gr.C. – M. gr. I Prof. I.Univ. – M.E.Univ. 3. L. gr. Univ. 13.Nr. gr.Ed. SILVIA TEODORESCU – CONF. NOTA DE PREZENTARE SCOP Prezenta programă a fost elaborată în vederea orientării candidaţilor spre conţinuturile tematice de specialitate şi metodico-didactice. gr. I Universitatea Piteşti Şc. – A. I. din cadrul ariei curriculare Educaţie Fizică şi Sport. Univ.G. I.E. DRD. 10. DR. gr.N.N.E.Univ. PROF. UNIV.J. 12. Dr.S.Ed. 6. Dr. COLABORATORI: 1. I Prof. 5. COAUTORI: PROF. 16. Prof. I Dr. gr. CONSTANTIN FILIP – INSPECTOR GENERAL – D.J. – M.C. ALIN PĂUNESCU – INSPECTOR GENERAL – D.I.

discipline. 15. Forma sportivă – definiţie. CONŢINUTURILE PROGRAMEI B. gimnazial. B. caracteristici. sport. liceal. evidenţierea sistemului de cunoştinţe teoretice. faze. 5. generale şi de specialitate.definiţie. Efortul în educaţie fizică şi sport . în perspectiva unei societăţi educaţionale. psihomotricitate. 12. Obiective cadru. TEORIA EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI 1. motricitate. forme de manifestare.I. particularităţile pe cicluri de învăţământ. trunchi comun. 2. . pregătirea fizică. Învăţarea motrică – definiţie. tipuri. Stadiile antrenamentului sportiv. structură. Noţiunile fundamentale: educaţie fizică. activitate motrică. caracteristici. efort fizic.definiţie. DIDACTICA GENERALĂ ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII 1. act motric.definiţie. Particularităţile respectării principiilor didactice în educaţie fizică. Subsistemele şi formele de organizare a educaţiei fizice şi sportului. tipologie. 8. conţinut. obiective de referinţă. capacitate de performanţă. Deprinderile şi priceperile motrice – definiţie. competenţe generale. 3. Cunoştinţele teoretice de specialitate . pregătirea tactică. 14. competiţie. optimizarea. pregătirea teoretică. capacitate motrică.provenienţă. Aptitudinile (calităţile) motrice – definiţie. tipologie. şcolile de arte şi meserii). din Educaţie Fizică şi Sport. acţiune motrică. etapele formării deprinderilor motrice. Sistemul principiilor didactice. desfăşurată în condiţii speciale.II. unităţi de competenţe şi competenţe în Educaţie Fizică şi Sport. pregătirea artistică. FINALITĂŢI  ocuparea posturilor didactice din cadrul ariei curriculare Educaţie Fizică şi Sport cu cadre didactice competente. prezentarea aspectelor didacticii specifice disciplinei de învăţământ Educaţie Fizică şi Sport. Obiective de instruire şi obiective de performanţă în antrenamentul sportiv. 5. 9. pregătirea psihologică. a lecţiilor de educaţie fizică şi sport din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar (primar. Caracteristicile motricităţii la vârstele şcolarităţii. 6. Componentele curriculumului naţional: planuri cadru. Particularităţile lecţiei de educaţie fizică şi sport. 11. caracteristici: pregătirea tehnică. 4. Componentele antrenamentului sportiv . performanţă. formă şi clasificare. printr-o nouă abordare metodico-ştiinţifică. arii curriculare. competenţe specifice. Obiectivele educaţiei fizice şi sportului – tipologie. 7. 2. 4. Lecţia de antrenament sportiv – structură şi tipologie. tipologie. parametrii. B. Elaborarea obiectivelor operaţionale. Lecţia de educaţie fizică şi sport – tipologie. Exerciţiul fizic: definiţie. 6. Funcţiile educaţiei fizice şi sportului. programe şcolare. 3. specificul acestora pentru subsistemele educaţiei fizice şi sportului. garantându-se astfel calitatea procesului de învăţământ. profesional. OBIECTIVE  evidenţierea cunoştinţelor de didactică generală specifice procesului de învăţământ din domeniul educaţiei fizice şi sportului şcolar. 13. Statutul şi rolul specialistului în Educaţie fizică şi sport şi relaţia sa cu elevul. 10. factori de condiţionare. aptitudini (calităţi) motrice.

Stroie Şt. (2000) Volei. Bucureşti.edu. şi colab. (1996) Volei îndrumar metodic. (2000) Metodica predării exerciţiilor de atletism în lecţia de educaţie fizică. Dragnea A.. Mociani V. Editura Didactică şi Pedagogică 9.N. Mijloacele de antrenament. 2. Mijloacele de învăţământ . Bota A. (2000) Handbal. 9. 10. (coord. Cluj. Bucureşti. Humanitas Educaţional. mijloacele de refacere. Bucureşti 15. Kunst I. (1996) Gimnastica. proiectarea unităţii de învăţare. Editura Universităţii din Piteşti . Bucureşti. Editura Printech Cismaş Gh. Târgovişte. Stoica M. Ghidurile metodologice de aplicare a programelor de educaţie fizică şi sport (2000) (2001) MEC-SNEE 11. (1996) Fotbal la copii şi juniori. D. Bucureşti. Bucureşti. (1999) Metodica educaţiei fizice şcolare. (2003) Gimnastica.B. 6.E. (2001) Rugby. Bucureşti.U. Predescu T. P lanificare calendaristică. Fundamente teoretice şi metodice. Editura FEST 10. Grigore V. De la teorie la practică. Bucureşti . Editura Didactică şi Pedagogică 13. Statutul şi semnificaţia conceptului de metodă în activitatea didactică. Bucureşti. Bucureşti. (1996) Antrenamentul sportiv. Motroc I. (1983) Canotaj. formaţiile de lucru adecvate.suport al activităţii didactice. Sistemul naţional şcolar de evaluare la educaţie fizică şi sport (1999) Bucureşti 19. (2002) Volei în şcoală. A. Criteriile de notare la clasa a V-a şi a VIII-a. dozarea.  1. Editura Didactică şi Pedagogică 7. Ghid pentru profesori. Bucureşti. Cârstea Gh. Bucureşti. 8. Editura Semne 5. Solomon M. Ed. BIBLIOGRAFIE PENTRU DIDACTICA GENERALĂ Cerghit I. mijloacele competiţionale. Editura Sport Turism 4. tehnica jocului. 11. Bedo C. Ed.. Bucureşti. Printech 2. Editura FEST 8. 12. Teodorescu S.. . Bocioacă L. 14. Editura Cartea Universitară 18. Negulescu I. Specificul proiectării didactice în educaţie fizică şi sport. www. modalităţile optime de exersare.întreg. Grigore V. Bucureşti.N. Bucureşti. Hantău I. Bucureşti . şi colab. (2002) Teoria sportului. intuitive şi practice şi particularităţile utilizării lor la diferite vârste. A.ro 5. (2001) Baschetul în şcoală. Firea E. (2003) Evaluarea progresului şcolar. relaţia parte . Dragnea A.) (2002) Teoria educaţiei fizice şi sportului. Dinamica şi dirijarea efortului în lecţia de educaţie fizică şi antrenament sportiv. (1995) Didactica modernă. T.. Pregătirea fizică şi tehnică. Editura Omnia 21.ro 17. (1983) Teoria şi metodica handbalului. M. Editura AN-DA 4. Bucureşti. Mijloacele de instruire în educaţie fizică şi sport – descrierea acţiunii motrice. Prognosis Stoica A.) (2001) Evaluarea curentă şi examenele. Principiile antrenamentului sportiv.(coord. Instruire – învăţare. BIBLIOGRAFIE PENTRU TEORIA ŞI DIDACTICA EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI Barbu C. Moanţă A.F.E. Editura Didactică şi Pedagogică 14. metode didactice bazate pe relaţia efort-odihnă. Teorie şi metodică. Ionescu M. Sistemul metodelor didactice folosite în educaţie fizică şi sport: metodele verbale. Şerbănoiu S. Universitatea Ecologică  1.. Bucureşti. Manual pentru cursul de bază. Croitoru D. Proiectarea şi planificarea activităţii didactice. www. (2004) Metodica educaţiei fizice. Editura Semne 16. Dom Impex 20. (1987) Lupte greco-romane: Elemente de teorie şi metodica de antrenament. Edit.  1. Editura Bren 12. proiectul de lecţie. (2003) Metodica educaţiei fizice şcolare. şi colab.. Dacia Stoica A. Bucureşti. (1999) Teoria activităţilor motrice. (1998) Antrenamentul în judo. (2000) Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului..S. Bucureşti. 4. 3. Dragnea A.S. Metodica predării disciplinelor sportive prevăzute de Programa Şcolară de Educaţie Fizică şi Sport şi de programele disciplinelor sportive. în cazul antrenamentului sportiv.7.) (1988) Curs de pedagogie. Florescu C. 2.. Şerban. Croitoru D. BIBLIOGRAFIE COMPLEMENTARĂ Badea. 3. Programele şcolare pentru educaţie fizică şi sport (în vigoare). 3.. (2001) Schi. Cârstea Gh. Bucureşti. Bucureşti. Conţinutul evaluării la educaţie fizică şi sport: forme şi instrumente de evaluare. (coord.edu. FEST Cârstocea V.F.Editura Sport-Turism 6. 13. Radu I. Bucureşti. Dragnea A. Bucureşti.

ANEFS 12. Editura Printech Macovei S. 9. 8. ANEFS Marinescu Gh. Editura Printech 11. (1999) Înot – tratat metodic. (2002) Curs de scrimă. Poenaru S. Bucureşti. Bucureşti. (2000) Poziţii de tragere în tirul sportiv. (2000) Polo pe apă – tehnică. Bucureşti. Teodoru M. (2001) Învăţarea tehnicii libere la schi fond – biatlon. . (1999) Gimnastica ritmică de performanţă. Pelin F. 10.Jivan I. Bucureşti. Pregătirea competiţională. Editura Printech. Editura Printech 7.