CONSUMUL DE AP RECE I EVACUAREA APELOR MENAJERE

Necesarul de ap potabil pentru consum igienico sanitar (instala ii interioare de ap i canalizare, cu prepararea local a apei calde)
Conform STAS 1478-90 tabel 4 i STAS 1343/1-91:

Num r consumatori (N) Personal: N = 14 Tehnologic:

Debite specifice qs2 = 60 l/om zi qs3 = 5 l/om zi

Pentru consumul curent de ap s-a inut seama de prevederile STAS 1343 i 1478, cu valori medii i maxime ale debitului zilni 15315d33p c, estimate astfel:

Consum mediu zilnic
Qzi
med =

(qs x N) / 1.000 (m3/zi)

Qzi med= (14 x 65 ) / 1.000 = 0.9 m3/zi

Consum maxim zilnic
Qzi max = Kzi x Qzi med = 1.2 * 0.9 = 1.08 m3/zi Kzi = 1,2 (coeficient de neuniformitate a debitului zilnic)

Consum orar maxim
Q orar maxim= (1/24)*Ko * Qzi max = (1/24) * 2.8 * 1.08 = 0.12 m3/h Ko = 2,8 (coeficient de neuniformitate a debitului orar)

Cerin a de apa a sursei
Cerin a de apa pentru nevoi igienico ± sanitare se stabile te pe baza necesarului de apa pentru nevoi igienico ± sanitare stabilit mai sus, inând seama de pierderile pe circuitul apei de la sursa la utilizare. Astfel cerin a de apa care trebuie asigurata de sursa este :

05 N = necesarul de apa . in metri cubi pe zi.12 * 0.096 m3/h DIMENSIONARE CONDUCTE Dimensionarea conductelor de apa rece si apa calda s-a f cut conform STAS 1478-90.72 m3/zi Debitul zilnic maxim QU zi max = Qzi max x 0.in care : KS = coeficient supraunitar care tine seama de nevoile tehnologice ale instala iilor de tratare si epurare ale sistemului de alimentare cu apa si canalizare. Qu se calculeaz cu rela ia: Qu = 0. KS = 1.debitele de apa de alimentare caracteristice ( zilnic mediu. - - EVACUAREA APELOR Debitele de ape uzate menajere care se evacueaz in re eaua de canalizare.86 m3/zi Debitul orar maxim QU orar maxim= Qorar max x 0.9 * 0. .8 = 0.1 KP = coeficient supraunitar care tine seama de pierderile de apa in aduc iune si in re eaua de distribu ie. de necesitatea spalarii re elelor. KS = 1.08 * 0.8 x QS In care QS .8 = 0.8 = 0.8 = 0.8 = 1. cu rela ia . zilnic maxim si orar maxim ) Astfel : Debitul zilnic mediu Qu zi med = Qzi med x 0. D = durata de timp pentru care a fost calculat necesarul de apa.8 = 0.

0 pentru E u 2.l/s c = 1.5 mH2O . a = 0. mH2O . Hnec =19.0 mH2O . Qc se determina cu rela ia : unde : . b = 1.15 .0 Hu = 3. [ mH2O ]. Hlin = 5. Instala ia de canalizare menajera Debitele de ape uzate menajere care se evacueaz in re eaua de canalizare.6.0 APA RECE E = E1 + E2 E1 = suma echivalen ilor bateriilor amestec toare de apa rece cu apa calda.0 Hloc = 1. E2 = suma echivalen ilor bateriilor de apa rece. mH2O . -presiunea necesara s-a determinat cu formula: Hnec = Hg + Hu + Hlin + Hloc Unde: Hg = 10.5 mH2O.

15 l/s reprezint debitul specific cu valoarea cea mai mare .Num rul de jeturi in func iune simultana pe cl dire : .50 l / sec.E= 87 reprezint suma echivalen ilor de scurgere . in baza STAS 1478 ± 90.. Timpul teoretic de func ionare a hidran ilor interiori este. .Debitul de calcul al instala iei : qih = 2.3. al. Instala ia de hidran i interiori Breviar de calcul Caracteristicile cl dirii pentru calculul necesarului de apa necesar stingerii incendiilor.0 m.70 coeficient adimensional in func ie de destina ia cl dirii .a= 0..2.Qs max= 1. este obligatorie prevederea hidran ilor de incendiu interiori cu urm toarele caracteristici : .33 coeficient adimensional in func ie de regimul de furnizare a apei in re eaua de distribu ie ( furnizare continua ).Debitul specific minim al unui jet : . reprezint debitul corespunz tor sumei echivalen ilor de debit.1. ..c= 0. de 10 minute . sunt : Corespunz tor prevederilor NP 086 ± 05 Anexa 3. 2 Ic = 6.00 l / sec. .3.Lungimea minima a jetului compact : . . Qih = 5.

.5 mH2O . = 14. . echipa i cu eava de refulare cu diametrul orificiului final de 14 mm. STAS 2501.lungimea jetului compact: 10 m. . =3. Hlfurtun = 2.0 mH2O .5 mH2O .5 mH2O .1 mH2O .Se vor utiliza hidran i de 2´.presiunea necesara s-a determinat cu formula: Hnec = Hg + Hu + Hlfurtun + Hlin + Hloc Unde: Hg Hu = 12.55 mH2O. care asigura: . Hnec = 42.debitul specific = 2. Hlin Hloc = 9.6 mH2O . .5 l/s.presiunea necesara la ajutajul evii de refulare = 14. mH2O .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful