You are on page 1of 3

VALP- OCH

UNGHUNDSKURS
MED MATTIAS
WESTERLUND
 RADNUHLEGÅF ALATNENITNOK RÖF BBULKLAICEPS

8 OKTOBER
2019

Rapport från
jaktaktivitetskommittén.
Tisdagen den 8 oktober samlades
10 valpar och unghundar för att gå
en jaktförberedande kurs för
Mattias Westerlund. Mattias, som
driver Hundskolan Vision, har ett
gediget upplägg för den unga
jakthunden och fick idag instruera
två bretoner och hela åtta bracco
italiano samt ett antal med
observatörsplatser.

Att börja träna med sin valp är


både roligt och givande, och
Mattias instruerade deltagarna
om vikten av att lägga träningen
på valpens nivå - kravlös och rolig
med en massa lyckade
repetitioner.

Dagen bestod av varvad teori och


praktik. På förmiddagen bjöd
vädergudarna på ett gediget
ösregn, men valparna var detta till
trots pigga och alerta.
GRUNDERNA GÖR
JAKTHUNDEN

Tvärtemot vad många tror Alla valparna fick dessutom Deltagarna fick god insikt i
finns det alltså gott om träningprova på Hundskolan Visions tålamodet det kräver, men
som vi kan göra med våra träning med Visionsripa där också i resultaten det ger.
valpar och unga hundar, bara Mattias instruerade hur
föraren har kunskap om hundförarna redan från början Eftermiddagen bjöd på
valpens och den unga hundens kan lära hundarna rätt klarnande himmel och sol, ett
utvecklingsstadier och ser förväntning när fågel går upp. betydligt trevligare väder för
träningen som lek. Långsökt kan tyckas, men valparna. Många var
något som kursdeltagarna fick reflektionerna från dagen och
Under kursdagen lyfte Mattias nöta in under dagen var att alla berättade nöjt om vad de
med humor och allvar upp hundar tänker i bilder och att tog med sig hem efter kursen.
ämne efter ämne med relevans vi ska skapa så många korrekta Vi törs lova att samtliga var
för kursdeltagarna. Att vara en bilder som möjligt. mycket inspirerade och
trevlig ledare för hunden att hoppfulla inför sin framtid med
lita på, användandet av Att träna lätt och successivt sin blivande jakthund.
belöningar, att börja träna försvåra situationerna, i så pass
följsamhet och fotgående, att små steg att hundarna inte Vi tackar Mattias Westerlund
börja träna på sitt/stopp, märker att något förändrats, för en inspirerande dag
inkallning, avance och stadga.  var nyckeln i hundarnas anpassad för den unga
träning. jakthunden.