You are on page 1of 4

FÄLTTRÄNING

MED MATTIAS
WESTERLUND
 RADNUHLEGÅF ALATNENITNOK RÖF BBULKLAICEPS

9-10
OKTOBER
2019

Rapport från
jaktaktivitetskommittén.
Onsdagen den 9 oktober
samlades ett gäng förväntansfulla
fågelhundsentusiaster i Svalöv i
Skåne för att ta del av två
fullspäckade dagar med Mattias
Westerlund som instruktör.
Mattias driver Hundskolan Vision
med bas i Arjeplog, men reser
världen över för att undervisa om
bland annat jakthundars träning.

Vi höll deltagarantalet lågt med


endast 10 platser för att alla
hundar skulle få mycket
träningstid. På plats var tillslut 9
hundar: En vizsla, två bretoner, en
strävhårig vorsteh och fem bracco
italiano. Eftersom bretonerna var
systrar, tre av braccosarna var från
samma kull och de andra två
braccosarna från en annan kull
fick vi möjlighet att se både
likheter och skillnader, vilket var
mycket lärorikt.
TVÅ TREVLIGA DAGAR
PÅ FANTASTISKA
MARKER

Klockan 9 på onsdagen hund. Detta görs bland annat Första dagen spenderades på
samlades alla i en mysig lokal med hjälp av Hundskolan stubbåkrar där alla hundar
för presentationer och teori. Visions Visionsripa. Visionsripanförst fick varsitt singelsläpp.
Alla fick berätta om sina är till hjälp för stadgeträningenMattias instruerade hela tiden
hundar och vart de befann sig i som behövs för att hunden inte gruppen om vad han såg, och
träningen vid kursens start. Det ska förfölja fågel. Den är helt hur hundarna sedan vid
bjöds på kaffe och smörgås enkelt lite som dummies är för parsläpp delvis ändrade sitt
medan Mattias gick igenom apporteringsträningen, ett sätt beteende. I stort sett alla
vissa grunder i sin träning av att förbereda hunden för sin deltagande hundar var unga
stående fågelhundar, med uppgift. och mer eller mindre erfarna,
fokus på sitt/stopp och stadga. och hundförarna fick mycket
Mattias träning går ut på att Efter en förmiddag med feedback att ta med sig. Vi
förbereda hunden i styrda mycket matnyttig teori drogs fann både fasaner och
miljöer och bit för bit försvåra, grillen fram och vi grillade rapphöns, och några hundar
så att hunden hela tiden får tillsammans. Mätta och belåtna fick till bra fågelsituationer.
många lyckade repetitioner var det så äntligen dags: Avfärd Bortsett från en regnskur på
och där med växer som jakt- mot fälten. eftermiddagen hade vi
dessutom vädret på vår sida.
Dag två inleddes ute i markerna,
den här gången i Glumslöv. Där
fick vi äran att träna på fantastiska
marker med utsikt över havet.
Oändligt stora fält med betor stod
till vårt förfogande, marker vi
ickeskåningar endast kan
drömma om. Fasaner fanns det
gott om och alla hundar fick möta
på fågel. De lite mer rutinerade
hundarna hade flertalet
fågeltagningar var, och
kursdeltagarna kunde inte vara
annat än nöjda.

Mattias fortsatte att ge feedback


och hålla gruppen samlad tätt
bakom paren som jagade, i syfte
att låta alla ta del av
informationen som delades ut. De
kopplade hundarna fick många
chanser att träna stadga då fåglar
var i luften, och blev även tipsade
om att träna apportering i
anslutning till att andra hundar
haft fågelsituationer. Vi vet ju alla
hur det kan vara att få en het
hund samlad nog att apportera.

Dagen avslutades med en runda


där alla fick dela med sig av vad
de tog med sig från dessa dagar,
samt med avtackning av Mattias,

SKF tillsammans med


jaktaktivitetskommittén tackar
Elin Edgren samt övriga
markägare för att vi fått hålla
kursen på era marker, utan er
hade detta inte varit möjligt. Stort
tack givetvis även till
huvudpersonen Mattias för dessa
två härliga och lärorika dagar.

Fler bilder finns på SKF's


facebooksida.