PRODAVAC

þÿ

ime i prezime - naziv pravne osobe i adresa

KUPAC

þÿ

ime i prezime - naziv pravne osobe i adresa

zaključili su

þÿ

mesto i datum

UGOVOR O KUPOPRODAJI MOTORNOG VOZILA
1. Prodavac prodaje, a kupac kupuje motorno vozilo:

Registarska oznaka Tip vozila Broj šasije Država proizvodnje i proizvođač Datum prve registracije

þÿ

Vrsta vozila Model vozila
þÿ

þÿ

Marka vozila Boja vozila Oblik karoserije
þÿ

þÿ

þÿ

þÿ

þÿ

þÿ

Godina proizvodnje Vrsta motora
þÿ
þÿ

þÿ

Osnovna namena
þÿ

þÿ

þÿ

Snaga motora u KW
(slovima:

Kubikaža

þÿ

2. Prodajna cena ugovorena je u iznosu

þÿ

) EUR.

Kupac je prodavcu isplatio

þÿ

iznos

þÿ

(slovima:

þÿ

) EUR,

a ostatak od prodajne cene u iznosu od

þÿ

(slovima:
þÿ

þÿ

) EUR

kupac se obavezuje platiti prodavcu do

þÿ

20

godine.

3. Prodavac izjavljuje da je vozilo njegovo vlasništvo, a kupac nakon što je pregledao vozilo nema prigovora u vezi kvaliteta i prodajne cene.
þÿ

4. Porez i ostale troškove snosi

5. Prodavac i kupac prihvataju prava i obveze ovog ugovora, a za slučaj spora nadležan je sud u þÿ

Potpisane primerke ugovora overiti u Sudu.6. prodavac kupac . Nakon toga kupac i prodavac potpisuju svojeručno svaki list posebno. Napomena: þÿ Pre potpisivanja odštampajte tri primerka ovog ugovora.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful