You are on page 1of 64

ročník: XII.

• 4/2019 • cena 3 €

Inovace u tradičního výrobce stříkací techniky Krautzberger

Jednoduchý způsob čistění nejen chromovacích elektrolytů v galvanotechnice

Tribotechnika v provozu a údržbě

Foto: NSK
Česká společnost
pro povrchové úpravy

Vás zve na

53. celostátní aktiv galvanizérů

Termín: 4. a 5. února 2020

Místo konání:
Hotel Gustav Mahler,
Křížová ul. 4, Jihlava

Více informací o aktivu získáte:

PhDr. Drahomíra Majerová,


Lesní 2946/5,
586 03 Jihlava

Tel.: 737 346 857,


E-mail: cspu@seznam.cz

Mediální partner:
časopis TriboTechnika
TriboTechnika 4/2019

Vážení přátelé,

Česká společnost pro povrchové úpravy opět připravuje tradiční setkání odborníků
v oblasti povrchových úprav - 53. ročník celostátního Aktivu galvanizérů v Jihlavě. Uskuteční
se v hotelu Gustav Mahler ve dnech 4. a 5. února 2020.

Ústřední téma přednášek i diskusí dvoudenního jednání 53. ročníku:

Vliv ekonomické situace na vývoj porchových úprav

Stejně jako v minulých letech aktiv poskytuje možnost prezentovat firemní výsledky
v oblasti nových technologií, nových technologických postupů, umožňuje představit nové
výrobky prostřednictvím přednášek a výstavky (prezentační stolky, panely, expozice).

Již několik let je součástí každého aktivu galvanizérů ocenění zasloužilých pracovníků
v oboru povrchových úprav.

Uvítáme Váš návrh na ocenění z okruhu své působnosti – zašlete jméno dotyčného pracov-
níka s krátkým hodnocením. Rozhodnutí výboru Vám bude sděleno do 31. prosince 2019.

Přihlášku k účasti na aktivu galvanizérů formou přednášky – referátu najdete na


www.cspu.cz.

Přednáška může být:

Obecná
Jedná se o přednášku obecného charakteru, která je honorována a je otištěna ve sborníku.
O přijetí přednášky rozhoduje přípravný výbor. Obsah přednášky NESMÍ propagovat činnosti
a výrobky firmy. Maximální délka je 20 minut.

Firemní
Tato přednáška prezentuje výsledky činnosti a výrobky firmy a za její uvedení firma uhradí
částku 1 000 Kč (členové ČSPÚ 800 Kč). Dle zájmu může být také otištěna ve sborníku za úhradu,
cena je 200 Kč za 1 stránku A4.
Počet stránek ve sborníku není limitován. Délka předneseného referátu je maximálně
20 minut. Přednášky jsou řazeny v programu dle tematických okruhů. Řazení přednášek je
výhradně na rozhodnutí přípravného výboru a je neměnné. Přípravný výbor může také rozhod-
nout pouze o otištění přednášky ve sborníku. Sborník přednášek bude mít přiděleno číslo ISBN.
Máte-li zájem využit této možnosti prezentovat své poznatky a výsledky činnosti v oboru
povrchových úprav prostřednictvím přednášky, vyplňte laskavě přihlášku a zašlete ji nejpozději
e-mailem do 25. 10. 2019.
O zařazení přednášky budete informováni do 20. listopadu 2019. Text přednášky k otištění
bude nutno zaslat nejpozději do 31. prosince 2019, neboť všechny zařazené přednášky budou
lektorovány. Úhrada za zařazení firemní přednášky Vám bude fakturována.
Závazné přihlášky k účasti na 53. ročníku aktivu galvanizérů Vám budou zaslány do
20. prosince 2019. Těšíme se na Vaše příspěvky a na setkání na 53. ročníku celostátním aktivu
galvanizérů v Jihlavě.

PhDr. Drahomíra Majerová, tajemnice ČSPU,


tel. 737 346 857, email: cspu@seznam.cz

3
4/2019 TriboTechnika

Hltač oleja - úžasná absorpčná


schopnosť vo formáte utierky

Spoľahlivé riešenie, ako pri opravárenských a údržbových prácach


ochrániť ľubovoľne veľké plochy pred znečistením a kvapalinami
obsahujúcimi nebezpečné látky, je rohož na zachytávanie oleja
MULTITEX® od firmy MEWA. Aj chúlostivé plochy a zariadenia
zostanú vďaka tejto rohoži s rozmermi 60 krát 90 centimetrov
chránené. Vďaka svojej ohybnosti sa „vanička“ na zachytávanie
oleja v tvare utierky dostane aj do veľmiúzkych priestorov a dá sa
uchopiť zo všetkých strán. Ak treba podložiť väčšie plochy, položí
sa jednoducho viac absorpčných rohoží vedľa seba.

strana 12 - 13

Jednoduchý způsob čistění nejen


chromovacích elektrolytů v galvanotechnice
Chromovací lázně pro funkční chromování v průběhu
chromování „stárnou“, což se projevuje jednak změnou jejich
barevného vzhledu a jednak jsou postupně také znečišťovány.
Toto znečistění je v podstatě dvojího charakteru.

strana 18 - 19

Obsah:
Aktív galvanizérov 2019 2
Úvodník 3
Obsah 4, 5
Športové vozidlo v najrýdzejšej forme 6, 7
Koncentrovaná sila 7
Nejvýznamnější průmyslový
veletrh ve střední Evropě – MSV Brno 2019 8, 9, 10
MEWA 11
Jasné podmienky a transparentné náklady
Komplexný servis namiesto
nakupovania prináša množstvo výhod 12, 13
Inovace u tradičního výrobce stříkací techniky Krautzberger 14, 15
Nejnovější generace přístrojů na elektrostatické čištění
olejů KLEENTEK je tady 16
S.A.F. 17
Jednoduchý způsob čistění nejen
chromovacích elektrolytů v galvanotechnice 18, 19
Mezinárodní veletrh průmyslového
čištění dílů a povrchů 2019 20
Tribotechnika v praxi 2019 21
Tribotechnika a servisné služby 22, 23, 24, 25, 26
K 2019: Svet priekopníkov 26, 27
Kapaliny nové generace 28, 29, 30, 31

4
TriboTechnika 4/2019

Kapaliny nové generace


Technologické procesní kapaliny mají svou historii, která sahá až do
starověku.Vědělo se, že takové prostředky pomáhají při vytváření
nástrojů a podobně. Nicméně svůj význam tyto procesní kapaliny
nabývají především v období průmyslové revoluce koncem
18.století. S rozvojem strojírenského průmyslu roste také jejich vývoj.
Procesní obráběcí kapalinybyly zpočátku velmi jednoduché
a v podstatě se použilo „to, co bylo po ruce“, různé živočišné
a rostlinné produkty a směsi.

strana 28 - 31

Inovace u tradičního výrobce


stříkací techniky Krautzberger

Německý výrobce a dodavatel stříkací techniky a vybavení


lakoven, firma Krautzberger GmbH, uvádí postupně od loňského
roku na trh svou techniku s inovovaným systémem trysek
včetně nového řešení upevnění vzduchové trysky. Samozřejmě
vývoj a inovace se týká průběžně i dalších produktů
fy. Krautzberger GmbH.

strana 14 -15

TRIBOTECHNIKA V PROVOZU A ÚDRŽBĚ 32


Recyklace provozních kapalin 33
Jedeme s údržbou železničních vozidel do digitální stanice 34, 35
Pokročilá technologie v oblasti
ložisek pro elektrická vozidla 35
Povlaky na bázi fluoropolymerů 36
Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav 37
Projektování a provoz povrchových úprav 38
Velký výkon obrábění 39, 40
DIS 2019 41
Řešení pro všechny kroky životního cyklu výrobku 42, 43
Plug and play 44, 45
Hospodárnosť priemyselnej výroby 46, 47, 48, 49
EDB 50
Kamerový systém MultiSpectrum
pre širokú škálu aplikácií 51, 52
Národné fórum údržby 53
Priemyselný umývací automat? 54
Nová válečková ložiska
pro stroje na kontinuální lití 55
Delenie materiálu laserovým lúčom 56, 57, 58, 59, 60
Hltač oleja - úžasná absorpčná 61
Tiráž 62

5
automobilizmus

Športové vozidlo v najrýdzejšej forme


Nová Toyota GR Supra bola koncipovaná ako športové vozidlo bez
kompromisov, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť pôžitok z jazdy. Hlavný
konštruktér Tecuja Tada sa držal klasickej podoby s radovým šesťvalcom
vpredu a pohonom zadných kolies, v duchu tradícií predošlých generácií
modelu Supra a pôvodného športového modelu 2000GT. Milovníci volantu
sa môžu tešiť na opojné spojenie výkonu, agility a precíznej
ovládateľnosti, postavenej na kombinácii krátkeho rázvoru a širokého
rozchodu kolies, skromnej hmotnosti, nízkeho ťažiska a veľmi tuhej
karosérie.

Dizajn pravého športového vozidla športového vozidla s výkonným radovým šesťval-


Už na prvý pohľad je zrejmé, ako sa na com vpredu a pohonom zadných kolies, teda rovna-
dizajne novej Toyoty GR Supra odrazili ko ako jej oslavovaní predchodcovia.
tradície športových vozidiel značky Výsledná podoba vozidla je postavená na troch kľú-
Toyota. Vplyv modelu 2000GT je vidieť čových prvkoch: krátkom rázvore, veľkých kolesách
na dlhej kapote, kompaktnej karosérii a širokom postoji; čisto vyhotovenej dvojmiestnej
a dvojitom vydutí strechy. Markantný kabíne; a dlhej kapote v kombinácii s kompaktnou
výzor Supry štvrtej generácie je zasa karosériou, odrážajúcou spojenie radového šesťval-
zachytený v stvárnení prednej aj zad- cového motora a pohonu zadných kolies.
nej časti, najmä v podobe atletických
zadných blatníkov a oblúka integro- Parametre motora
Športovým srdcom novej Toyoty GR Supra je radový
šesťvalec so zdvihovým objemom 3,0 litra s výkonom
340 k, resp. krútiacim momentom 500 Nm. Súčasťou
motora je turbodúchadlo typu Twin-Scroll, veľmi
presný systém priameho vstrekovania paliva a sys-
tém plynule premenného časovania ventilov, ktorý
zabezpečuje v danej kategórii špičkový krútiaci
moment už od veľmi nízkych otáčok. Výkonná a skve-
le vyvážená jednotka s hladkým chodom ľahko dosa-
huje vysoké otáčky a zaručuje podmanivú odozvu pri
zrýchľovaní.
vaného spojlera. Podoba však nie je Je spojená s osemstupňovou automatickou prevo-
iba povrchná, pretože Toyota GR dovkou, ktorá poskytuje bleskovo rýchle radenie
Supra stavia na formáte klasického oboma smermi a krátke prevody pre nižšie prevodo-
TriboTechnika 4/2019

vé stupne. Vodič sa môže sám ujať radenia pomocou kých fázach zatáčania, od zvýšenej stability počas
páčok pod volantom, resp. zvoliť jazdný režim Normal fázy brzdenia a vjazdu do zákruty až po maximálny
alebo Sport podľa nálady či aktuálnych podmienok. záber pri akcelerácii vozidla počas výjazdu.
Funkcia riadenia rozjazdu Launch Control zabezpeču-
je maximálny záber pre suverénnu akceleráciu z mies- Optimálne vyváženie podvozka
ta a dosiahnutie rýchlosti 100 km/h iba za 4,3 sekun- Prvým aspektom, ktorý je potrebné zvážiť v prvej
dy. Keď vodič zvolí režim Sport, automaticky sa upraví fáze návrhu s čistým listom papiera, sú vonkajšie roz-
zvukový prejav aj odozva motora, charakter radenia, mery vozidla. V prípade Toyoty GR Supra boli rozmery
nastavenia tlmičov, riadenie a odozva aktívneho dife-
renciálu. Stabilizačný systém VSC (Vehicle Stability
Control) zahŕňa špeciálne nastavenie Track (okruh)
s obmedzenými zásahmi systému a vyššiu kontrolou
vodiča nad dynamickými schopnosťami vozidla.

Aktívny diferenciál
Všetky verzie Toyoty GR Supra predávané v Európe
budú používať aktívny diferenciál, ktorý sa uplatňuje
pri akcelerácii aj spomaľovaní a umožňuje hladké
nastavovanie od nulovej až 100 % uzávierku, vždy
s okamžitou odozvou. Špeciálna elektronická riadiaca
jednotka (ECU) monitoruje širokú škálu vstupných
parametrov (natočenie volantu, poloha škrtiacej klap- zadefinované s dôrazom na agilitu a jazdné správa-
ky, zošliapnutie brzdového pedála, otáčky motora a nie vozidla. Kľúčovým je pomer medzi dĺžkou rázvo-
rýchlosť stáčania), na základe ktorých potom upravu- ru a šírkou rozchodu kolies. Ideálne vyváženie
je nastavenie aktívneho diferenciálu. v zmysle skvelej agility a stability sa dosahuje, keď
Je zásadným prínosom z hľadiska stability a účinnosti je pomer 1,5 až 1,6. Supra dosiahla „zlatý pomer“
za podmienok, keď sa pneumatiky blížia k hraniciam 1,55 a od neho sa optimálne odvíjalo všetko ostatné.
svojich schopností. Výsledný účinok je zrejmý vo všet- Text: Petra Tomová

Koncentrovaná sila
Modelom T-Roc R Volkswagen rozširuje T- sekundy a maximálna rýchlosť elektronicky limito-
Roc o novú špičkovú verziu. Kompakt-né vaná na 250 km/h.
vozidlo poháňa štvorvalcový benzínový K existujúcim jazdným profilom pribudol režim Race
motor TSI s objemom 2,0 litra, ktorý dosahuje pre zvlášť športovú jazdu – aj s vypnutým ESC – a roz-
výkon 221 kW (300 k) a maximálny krútiaci jazdová automatika Launch Control, umožňujúca
moment 400 Nm. automatický rozjazd s maximálnou trakciou. Športo-
vo vyladený podvozok s progresívnym riadením
a brzdová sústava so zväčšenými kotúčmi priemeru
34 cm vpredu a 31 cm vzadu zabezpečujú agilné
jazdné vlastnosti.
Športový charakter modelu sa odráža aj v dizajne
exteriéru a interiéru. Maska chladiča má po celej
šírke strieborný lesklý pás z eloxovaného hliníka.
Nárazníky majú špecifický športový dizajn a sú lako-
vané vo farbe karosérie. V prednom nárazníku sú
integrované vertikálne denné svetlá, v zadnom
T-Roc R má sériovo 7-stupňovú dvojspojkovú prevo- nárazníku je difúzor nalakovaný v kontrastnej farbe.
dovku DSG a pohon všetkých kolies 4MOTION. Charakteristickým prvkom všetkých modelov „R“ je
Výkonové parametre sú typické pre modely koncový tlmič výfuku s dvoma pármi koncoviek.
Volkswagen„R“: zrýchlenie z 0 na 100 km/h za iba 4,8 Text: Marek Chovanec

7
4/2019 TriboTechnika

Nejvýznamnější průmyslový
veletrh ve střední Evropě
MSV Brno 2019
Šedesátý první ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu návštěvník-
ům opět ukáže poslední novinky a trendy v oblasti průmyslových techno-
logií. Ve dnech 7. až 11. října 2019 se v Brně představí více než 1 600 vysta-
vovatelů z několika desítek zemí celého světa. Navíc se chystá interaktivní
výstava zaměřená na digitalizaci průmyslu a řada konferenčních i networ-
kingových akcí.

Digital Factory jako hlavní téma MSV nost budou prezentována v expozicích vystavovate-
2019 lů v jednotlivých oborových halách. Doprovodným
Postupující digitalizace ve všech prvkem expozice Digitální továrna 2.0 bude stejnoj-
oblastech lidské činnosti přináší stále menná konference s podtitulem „Česko jako
nové, mnohem vyspělejší a přitom průmyslová velmoc?“. Uskuteční se 9. října od 9 hodin
v pavilonu E. Stěžejní obsah bude zaměřen na před-
stavení efektivních nástrojů a postupů v řešení prob-
lémových oblastí.

Od Baskicka po Čínu: celý svět vystavuje v Brně!


Na MSV každý rok míří firmy z nejméně tří desítek
zemí a ani letos tomu nebude jinak. „Zájem o účast je
tradičně vysoký a stejně jako v minulých letech se zaplní
celé výstaviště. Na MSV zůstává největším oborem

realističtější modely výroby. Názornou


a velmi pokročilou ukázkou digitální
transformace bude letošní speciální
expozice v pavilonu A1 s názvem
Digitální továrna 2.0. Zájemci zde pozna-
jí principy digitalizace výroby i jednotlivé
výrobky, nástroje a řešení prostřed-
nictvím prezentací vystavovatelů. Další obrábění a tváření. Výrazný nárůst nových zajímavých
řešení zaměřená na digitální budouc- firem z České republiky i ze zahraničí registruje veletrh

8
TriboTechnika 4/2019

Transport a Logistika,“ říká ředitel MSV Michalis její realizaci až po export technologií do zahraničí.
Busios. Z více než 1 600 vystavovatelů bude polovina Konzultace profesionálů z jednotlivých agentur
zahraničních a lídři světového trhu do Brna přivezou
to nejlepší ze své nabídky – od supervýkonných
obráběcích strojů až po průmyslové roboty poslední
generace. Nejvíce zahraničních vystavovatelů přije-
de opět z Německa, odkud jsou ohlášeny také dvě
tradiční oficiální účasti zaštítěné spolkovými země-
mi. Větší z nich v počtu 15 firem chystá Bavorsko,
druhý stánek „Mitteldeutschland“ s pěti firmami
reprezentují země Sasko, Sasko-Anhaltsko
a Durynsko. Slovensko se představí pod hlavičkou
Slovenské agentury pro rozvoj investic a obchodu
SARIO v pavilonu V. Návštěvníci dále uvidí také ofici-
ální expozice Baskicka, Běloruska, Číny, Francie,
Indie, Itálie, Polska, Rakouska, Ruska či Taiwanu.
Letošní novinkou je oficiální expozice Maďarska. doplní doprovodný program expozice s řadou spe-
V novodobé historii MSV jde o premiérovou účast cializovaných seminářů. Expozici najdou návštěvníci
Maďarska na této úrovni. v pavilonu Z.

Česká národní expozice The Country For The Obrábění znovu ve velkém stylu
Future Měřeno počtem vystavovatelů i rozsahem obsazené
Česko nově svůj ekonomický potenciál prezentuje plochy jsou tradičně nejsilnějším oborem MSV
pod značkou „Czech Republic: The Country For The obráběcí a tvářecí stroje, kam patří také nástroje,
Future“. Na MSV se tak vůbec poprvé pod jednou stře- řídicí systémy a další příslušenství. Obrábění obsadí
chou společně představí třináct státních institucí:
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo
zahraničních věcí ČR, Ministerstvo obrany ČR,
Agentura pro podnikání a inovace, CzechInvest,
CzechTrade, Česká exportní banka, Česká rozvojová
agentura, Českomoravská záruční a rozvojová ban-
ka, Exportní garanční a pojišťovací společnost,
Technologická agentura ČR, Úřad průmyslového

největší pavilon P, zatímco tváření je vyhrazen pavi-


lon B. Z velkých tradičních vystavovatelů opět nebu-
dou chybět DMG MORI, TAJMAC-ZPS, Kovosvit MAS,
ABB, ALBA Precision, Renishaw, GÜHRING, Yamazaki
Mazak, Carl Zeiss, GALIKA AG, SCHUNK Intec nebo
Alfleth Engineering. Plochu rozšiřují mimo jiné
Zimmer Group Slovensko a Technology-support.
K premiérovým účastníkům MSV patří třeba společ-
nosti Habilis Steel, Helmer Werkzeugmaschinen,
OMOS, SARTORIUS Werkzeuge, VYDONA, G-FIX
vlastnictví a Strojírenský zkušební ústav. Zájemcům průmyslová lepidla a aerosoly, INDEX-Werke, LINEA
o jejich služby pomohou řadou nástrojů v jednotli- nebo S.O.S Difak. Vystavovat bude i firma CERATIZIT,
vých fázích podnikání – od inovativní myšlenky přes která patří k lídrům v oboru nástroje pro obrábění.

9
4/2019 TriboTechnika

Novinky ze všech oborů Automation, Conrad Elektronic, DREAMland, Pilz


Tradičně silným oborem MSV zůstávají materiály Czech a Space Systems Czech, dále třeba litevská
a komponenty pro strojírenství. Prezentovat se bude společnost Inovatyviu procesu sprendimai, sloven-
třeba společnost Liberty Ostrava, která představí ská BBI Int. nebo polská VS Technology Poland.
svůj vlastní přístup k automatizaci a digitalizaci Po více než deseti letech se na veletrh vrací
nazvaný Ocel 4.0. Významnými vystavovateli oboru významné firmy Pragolab a ifm electronic. Tento
budou také společnosti BÖLLHOFF, CLOOS PRAHA, výrobce měřicí techniky zaujme také formou pre-
maďarský ISD DUNAFERR nebo ZKL Bearings CZ. zentace: na MSV zaparkuje svůj speciální kamion
s jedinečným designem. Určitě nepřehlédnete
ani expozici automatizační společnosti KUKA, která
do Brna znovu přiveze vyhledávanou atrakci
Robocoaster. Tento robot byl jako první schválen
pro provoz s cestujícími a funguje jako kolotoč.
Společnost KUKA v Brně představí také novou gene-
raci své nejprodávanější produktové řady KR
Quantec.

Transport a Logistika zaznamenává výrazný


růst
Veletrh Transport a Logistika se koná každé dva
roky v průběhu MSV. Nabídka dopravních a logis-
Dobře obsazen bude obor spojovací materiály s účas- tických řešení na veletrh průmyslových technologií
tí nových firem jako KIPP CZ, TEXIM nebo rumunský logicky navazuje a letos svou šíří potvrzuje, že
ETANSARI GRAFEX. význam oboru stále roste. Přihlášeny jsou firmy
V oboru svařování se očekává silná účast vystavova- z 11 zemí, vedle evropských států mezi nimi nechy-
telů robotických systémů. Společnost ARC-H vystaví bí Čína a Taiwan. Představí se hodně tuzemských
revoluční svařovací zdroj X8 Mig Welder s průlomo- a hlavně zahraničních nováčků, jejichž expozice
vou funkcí DProcess pro kombinace svařovacích pro- určitě budou stát za návštěvu. Nově se na veletrhu
cesů. Chybět nebude ani firma FRONIUS Česká představí společnosti Kivnon Slovakia, Palletower,
republika. Obor plasty, pryže a kompozity slibuje NordLogSys, SERAPID, Püschmann, Echipamente
účast všech tradičních vystavovatelů, tj. společností pentru Constructii, Santenberg Maschinen
jako ARBURG, ENGEL, LUGER, KUBOUŠEK, Mapro,
MORETTO, Piovan, ŠMÍD, VACULA, Wittmann
Battenfeld CZ a dalších. BOCO PARDUBICE machines
představí novou univerzální extruzní linku na výrobu
strun pro 3D tiskárny, svařovacích drátů nebo strun
pro zahradní techniku.
Stabilně vysokou účast firem očekává obor elektro-
nika, automatizace a měřicí technika. Velmi silné
zastoupení zde mají dodavatelé měřících systémů
a přístrojů, kteří přivezou řadu novinek. Příkladem je
společnost SUBTER PLUS a její automatický optický
přístroj pro kontrolu kvality DOSS Zehn. Slovenská
firma Robustech na MSV představí novou 3D optic-
kou šablonu TubeInspect P8 od výrobce Aicon 3D Deutschland, MASKLOGIK, ACD Czech, DRAVE
Systems. Z tradičních účastníků oboru elektronika, Technology, K&K MASCHINENBAU nebo IGA.
automatizace a měřicí technika nechybí firmy jako Chybět nebudou samozřejmě významné firmy,
ABB, Carl Zeiss, DEL, FANUC Czech, Hexagon které se veletrhu účastnily již v minulosti –
Metrology, Mitutoyo, Olympus, PTB Rožnov p. R., například Bee Interactive, Trilogiq CZ, Turck Vilant
Stäubli Systems, TM Technik nebo UNIS. Noví vysta- Systems, Linde Material Handling, KNAP
vovatelé přijedou hlavně s roboty a softwarem pro Industrietechnik či Convoi.
strojírenství. Patří k nim firmy Agerit, Beckhoff www.bvv.cz/msv

10
4/2019 TriboTechnika

Jasné podmienky
a transparentné náklady
Komplexný servis namiesto
nakupovania prináša množstvo výhod

Olej, mazivá a rozpúšťadlá – v dielňach a výrobných prevádzkach vzniká veľa


nečistôt. Ako sa dá znečistenie najlepšie odstrániť? Poskytovatelia služieb
v oblasti textilného manažmentu Vám prostredníctvom opakovane
použiteľných utierok s komplexným servisom ponúkajú efektívne riešenie
orientované na zákazníkov. Textilný manažment MEWA prostredníctvom
svojich služieb je na Vašej strane, prináša transparentnosť nákladov a odoberie
Vám mnoho úloh

Opakované použitie ponúka množ- ním. Zamestnanci majú vždy poruke vhodnú čistiacu
stvo výhod utierku – vedúci podniku si už nepotrebujú robiť sta-
Odovzdať znečistené a nechať si znova rosti ohľadom doplňovania a likvidácie. MEWA dodá-
dodať vypraté a čisté: Princíp „opako- va v dohodnutých intervaloch čisté utierky, vyzdvih-
vaného použitia“ je praktický a ekologic- ne znečistené a vyperie ich ekologickým spôsobom
ky rozumný. Inteligentný systém opako- vo vysokomoderných zariadeniach.

Podľa konkrétnych požiadaviek a účelu použitia poskytuje MEWA utierky v presne takom množstve a kvalite
tkaniny, ktoré potrebujú podniky na odborné čistenie strojov a zariadení.

vaného použitia od spoločnosti MEWA Žiadne ďalšie náklady na skladovanie a prepravu


šetrí zákazníkovi náklady na organizáciu, MEWA preberá aj logistickú výzvu skladovania
ktoré súvisia s kontinuálnym obstaráva- a vyzdvihnutia znečistených čistiacich utierok v súla-

12
TriboTechnika 4/2019

de s predpismi o nakladaní s nebezpečným tovaro- zachytávanie oleja a klasickými rohožami, ako pod
m. Bezpečnostné kontajnery MEWA Safety značkou „World Wide Work by MEWA“ ochrannými
Container SaCon® boli špeciálne vyvinuté na zhro- pracovnými pomôckami. Celkom 5 200 zamestnan-
mažďovanie, bezpečné skladovanie a prepravu
čistiacich utierok MEWA. Sú pojazdné a stohovateľ-
né a vzduchotesne uzatvárateľné veko kontajnera
chráni pred nebezpečenstvom požiaru.
Ten, kto sa zbaví celej logistiky spojenej s vybave-
ním čistiacimi utierkami, šetrí čas a námahu a môže
svoje voľné zdroje využiť na inom mieste. Zákazník
dostáva v mesačných intervaloch vyúčtovaciu
faktúru. Nevznikajú žiadne„skryté“ náklady.

Čistiace utierky na každé použitie


Štyri kvality tkaniny príslušne pokrývajú požiadav-
ky a nároky v priemysle, remesle a dielňach. Čistiace
utierky MEWA nachádzajú preto univerzálne využi-

Kontajnery MEWA Safety Container SaCon® sú pevnou


súčasťou osvedčeného a inteligentného systému čistia-
cich utierok MEWA

cov má na starosti viac než 180 000 zákazníkov


z oblasti priemyslu, obchodu, remesiel a gastronó-
tie vo všetkých odvetviach, a to bez toho, aby si to mie. Spoločnosť MEWA, ktorá bola založená v roku
vyžadovalo nespočetné množstvo riešení pre 1908, je dnes vedúcou spoločnosťou v oblasti textil-
mnoho rôznych špeciálnych oblastí. Utierky sú ného manažmentu. V novembri 2013 sa dostala
mimoriadne savé, odolné a tvarovo stále. Pomocou MEWA medzi troch favoritov Nemeckej ceny trvalo
votkaných farebných pásov sa dajú na prvý pohľad udržateľného rozvoja v kategórii "Nemecké pro-
priradiť príslušnej oblasti použitia. dukty/služby". Spoločnosť bola roku 2016 tretíkrát
ocenená vydavateľstvom Deutsche Standards
MEWA Textil-Management "Značkou storočia" a ďalej bola roku 2015 druhýkrát
Spoločnosť MEWA zásobuje zo 44 prevádzok vyznamenaná ako "Vedúca značka na svetovom
podniky po celej Európe pracovnými a ochranný- trhu".
mi odevmi, čistiacimi utierkami, rohožami na Text: MEWA

MEWA Textil-Service SR s.r.o. Tel.: +421 2 44636097


Varšavská 29 Fax: +421 2 44462908,
831 02 Bratislava E-Mail: bratislava@mewa.sk,

www.mewa.sk

13
4/2019 TriboTechnika

Inovace u tradičního výrobce


stříkací techniky Krautzberger
Německý výrobce a dodavatel stříkací techniky a vybavení lakoven, firma
Krautzberger GmbH, uvádí postupně od loňského roku na trh svou techniku
s inovovaným systémem trysek včetně nového řešení upevnění vzduchové
trysky. Samozřejmě vývoj a inovace se týká průběžně i dalších produktů
fy. Krautzberger GmbH.

XLINE je nová technologie trysek vyvinu- cipu vhodná jak pro automatická pracoviště, tak pro
tá firmou Krautzberger se strategií nulo- ruční stříkací techniku, i když výše uvedené výhody
vé tolerance chybovosti a docílení vylep- se projeví zejména u robotizovaných systémů.
šených výsledků stříkání. Druhým vylepšeným rysem je použití dvou kulových
segmentů na vzduchové trysce a materiálové trysce.
Toto řešení zajišťuje přesné vycentrování vzduchové
trysky vůči materiálové trysce lépe než jiná obvyklá
řešení. Zlepšená separace vzduchových paprsků pro
atomizaci a pro tvarování stopy zlepšuje celkovou
účinnost trysek.
Standardní provedení nových trysek je z anodizova-
ného hliníku, což dovolilo významné snížení hmot-
nosti až o 60 %. Pro aplikace v náročnějších podmín-
kách, jako je potravinářský nebo farmaceutický
průmysl, jsou trysky dodávány také v nerezovém pro-
Produktová inovace XLINE vedení. Nový design upevnění závitem vyvinutým
speciálně pro XLINE poskytuje další výhody při mani-
Výrobní proces je charakterizován 100% pulaci. Nový trapezoidní závit vyžaduje jen velmi krát-
kontrolou vyráběných dílů. Aby toho ký chod a je velmi odolný proti zanesení nečistotami,
bylo možné docílit, kontrolní a měřicí takže zafixování polohy trysek je tak velmi rychlé
funkce byly integrovány přímo do auto- a snadné.
matizovaného výrobního systému tak, XLINE trysky jsou vyráběny jak ve verzi pro konvenční
že každá jedna tryska je automaticky kon- atomizační techniku tak pro HVLP nebo LVLP techni-
trolována a měřena. Výsledkem je ky. Rozlišení typu atomizačního procesu je prostřed-
naprostá opakovatelnost a konzistent- nictvím barevně odlišených plastových kroužků,
nost stopy nanášeného media při modrá barva označuje konvenční atomizační proces,
výměně trysek. Závěrečná kontrolní pro- tmavě zelený kroužek je pro HVLP proces a světle zele-
cedura spočívá ve zkušebním testu s roz- ný kroužek indikuje trysku LVLP typu.
prašováním vody a laserovým proměře- Zejména v automobilním průmyslu je kladen vysoký
ním tvaru paprsku a jeho případných důraz na jakost a reprodukovatelnost tvaru nástřiko-
odchylek. vé stopy nanášeného media. Toho jednotliví vý-
Krautzberger tímto reaguje na vysoké robci docilují nabídkou tzv. „testovaných“ nebo
nároky zejména robotických pracovišť, „certifikovaných“ vzduchových trysek. Krautzberger
kde je opakovatelnost a naprostá kon- v tomto směru nastavil nový standard díky 100 % kon-
zistence při výměně trysek zásadním trole každé jedné vyrobené trysky XLINE ve standard-
požadavkem. Nová řada trysek je v prin- ním hliníkovém provedení i ve speciální nerezové ver-

14
TriboTechnika 4/2019

zi. Každá vyrobená tryska je tudíž z tohoto hlediska a bezpečnostní inovací a je nyní vybavena bezpeč-
certifikovaným kusem. nostním záchytem s ochraným rámečkem. Vylepšuje
se tak ochrana uživatele pracujícího v okolí před nech-
těným spuštěním a následným rizikem úrazu.

Shrnutí
Nová generace vzduchových trysek XLINE byla velmi
dobře přijata odbornou komunitou díky prvotřídní
vizuální prezentaci na řadě veletrhů a výstav a také
díky okamžité dostupnosti nové řady trysek a stříka-
cích aparátů připravených pro XLINE.
Stříkací automaty A 20 a RA6 s tryskami XLINE jsou již
použínány a testovány zejména v těchto typech apli-
kací:
Produktová inovace RA 6 - glazování sanitární keramiky na robotických praco-
vištích
- glazování porcelánů na kontinuálních výrobních lin-
kách
- bubnové povlakování malých dílů
- náročné nanášení lepicích vrstev na strojní díly po-
mocí robotů
- moření dřevěných povrchů na kontinuálních lin-
kách pro díly kuchyňských sestav.
Existuje ale celá řada dalších speciálních aplikací, kte-
ré již byly odzkoušeny, nebo kde je již technika
s XLINE tryskami používána.
Nejvíce oceňovanými výhodami systému XLINE
podle zpětných informací od uživatelů jsou:
- velmi malá kontaminace povrchu trysky mediem.
- významně snadnější manipulace díky novému typu
trapezoidního závitu
Produktová inovace KS 5 - značně snížená citlivost na znečištění závitu
- nástřiková stopa je velmi snadno reprodukovatelná
Stejně jako inovovaný automat A 20 tak i nově vyvi- i mezi starší generací a XLINE systémem
nutý robotický stříkací automat RA 6 (viz obr. výše) - často je docílena větší účinnost a lepší atomizace me-
je navržen se systémem XLINE trysek. Z technického dia
hlediska je RA 6 přímým následníkem automatu RA - vysoce odolný a snadno čistitelný eloxovaný povrch
5 a splňuje a překonává všechny úrovně očekávání hliníkové verze.
nastavené tímto starším standardem RA 5. RA 6 je na- Všechny produktové řady stříkacích pistolí a automa-
víc plně kompatibilní s adaptérem pro RA 5. RA 6 lze tů budou postupně inovovány pro systém vzducho-
tedy použít jako plnohodnotnou náhradu bez nut- vých trysek XLINE.
nosti použití a montáže nových nebo specializova- Krautzberger věří, že XLINE systém umožní klientům
ných adaptérů. dosažení špičkové kvality jejich produkce včetně šetr-
Airless stříkací pistole KS5 prošla ergonomickou nějšího dopadu na pracovní a životní prostředí.

E-mail: mail.cz@krautzberger.com Krautzberger s. r. o.


Telefon: +420 724 056902, +420 602 367045
náměstí Republiky 202/28
Jednatel: Ing. Vladimír Prouza
Obchodně technická podpora: Vítězslav Prouza 301 00 Plzeň

stříkací technika
www.krautzberger.cz

15
4/2019 TriboTechnika

Nejnovější generace přístrojů


na elektrostatické čištění
olejů KLEENTEK je tady
Světový lídr na poli technologií v péči o průmyslové oleje,
japonská společnost Kleentek Co., zahájí od června
výrobu inovovaných přístrojů, které představují další
milník v technologii elektrostatického čištění kapalin.

Nové přístroje nabídnou ještě vyšší účinnost Zároveň díky doty-


a efektivitu čištění olejů ve strojích a zároveň kové obrazovce je
snazší ovládání. Samozřejmostí jsou široké obsluha přístrojů
možnosti individualizace a podpora technologií KLEENTEK ještě snazší.
pro online condition monitoring a Průmysl 4.0. Chcete-li se dozvědět více o možnostech nové
Díky těmto inovacím přístroje KLEENTEK zůstávají generace přístrojů KLEENTEK, kontaktujte nás, rádi
nepřekonatelné ve schopnosti zajistit a udržet si s Vámi sjednáme schůzku a představíme dostupné
vysokou spolehlivost strojů při zachování mini- možnosti.
málních nákladů na jejich údržbu a provoz. info@kleentek.cz , www.kleentek.cz

16
S.A.F. Praha spol. s r.o.
Výrobce a dodavatel zařízení pro povrchové úpravy
Vybíralova 975/3, 198 00 Praha 9 (sídlo)
Na Návsi 38, Přišimasy, 282 01 Český Brod (pracoviště)
Tel.: +420 321 672 815
Email: info@saf.cz

· Tlakovzdušné tryskací a metalizační komory


· Automatické tryskače s metacími koly
· Pneumatická tryskací zařízení
· Lakovací a odmašťovací kabiny
· Metalizační pracoviště
· Odlučovače prachu
· Zavážecí vozy
· Příslušenství

www.ferodom.sk www.saf.cz

27 rokov na trhu

- Galvanické zinkovanie - Cínovanie alkalické


- Zliatinové zinkovanie(ZnNi) - Fosfátovanie zinkové
- Cínovanie kyslé - Fosfátovanie mangánové GALMM s.r.o.
Ružomberok
Novinka v ponuke: +421 44 432 18 28
Nový typ povrchovej úpravy KTL + práškové lakovanie info@galmm.sk
www.galmm.sk

IATF 16949, ISO14001 a OHSAS18001


4/2019 TriboTechnika

Jednoduchý způsob čistění nejen


chromovacích elektrolytů
v galvanotechnice
Chromovací lázně pro funkční chromování v průběhu chromování
„stárnou“, což se projevuje jednak změnou jejich barevného vzhledu
a jednak jsou postupně také znečišťovány. Toto znečistění je v podstatě
dvojího charakteru.

S ohledem na značnou kyselost chromo- vlivem indukčního pole mezi anodami a pokovova-
vacího elektrolytu a jeho silný oxidační ným dílem, který zde tvoří katodu. Pochod elektroin-
charakter, dochází při kontaktu s řadou dukce značně zvyšuje proces zachromování nečistot.
kovů (např. základní materiál chromova- Zachromované částice pak výrazně znehodnocují
ných dílů a pod.) k jejich rozpouštění kvalitu vyloučené vrstvy chromu.
a tím k postupnému znehodnocování Odstranit tyto částice z elektrolytu je v současné
pracovního elektrolytu. Znečisťování době možné pouze dokonalou filtrací pracovního
nelze stoprocentně zabránit, ale dodržo- chromovacího elektrolytu. S ohledem na vysokou
váním předepsaných technologických reaktivnost elektrolytu (vysoká kyselost a vysoký oxi-
postupů, ho lze výrazně omezit a snížit. dační účinek) by bylo nasazení filtrace značně
Druhým typem znečišťování je vznik nákladné a prakticky se v provozech neprovádí.
nerozpuštěných pevných složek. Jedná Současně by bylo při provozování filtrace značné rizi-
se především o anodový kal, který se ko pracovního úrazu obsluhy při potřísnění. Dalším
díky své vyšší specifické hustotě velmi nebezpečím je, v případě vzniku nějaké netěsnosti,
dobře usazuje na dně pracovní vany. Ten únik elektrolytu a vznik ekologické havárie.
se ve stanovených časových intervalech
Výše uvedené nedostatky a rizika eliminuje nová mo-
(1 – 2 x za rok) pravidelně mechanicky
derní technologie za použití speciálních supermag-
odstraňuje. Dalším druhem mechanic-
netů na bázi neodymu. Doposud systém není v tech-
kého znečistění jsou drobné kovové pili-
nologiích funkčního chromování běžně zavedený.
ny a otřepy, které se po vložení dílů do
chromovací lázně uvolní z jeho povrchu Neodym se řadí do skupiny lanthanoidů, chemických
a dutin do chromovacího elektrolytu. prvků s protonovým číslem 57 až 71. Veškeré lantha-
Kovové částice se v elektrolytu neusazují noidy patří mezi kovy, jsou stříbrolesklé, velmi měkké
jako anodový kal, nýbrž sedimentují a spolu se skandiem a yttriem tvoří skupinu prvků
velice pomalu a dlouhou dobu se vznáší vzácných zemin. Ze slitin a sloučenin neodymu popř.
v pracovní vaně. Jejich pohyb prostorem samaria se zhotovují mimořádně silné permanentní
zvyšuje i vodík, který vzniká při procesu magnety. Neodymové magnety (NdFeB) se vyrábějí
chromování a který elektrolytem víří a mí- spékáním (sintrováním) vzácných zemin (neodym-
chá. Část částic se v průběhu chromová- železo-bor) ve vákuu a řadí se právem mezi technolo-
ní dostane do těsné blízkosti chromova- gicky nejpokrokovější výrobky na trhu. Tyto super
ného dílu, do jeho difuzní vrstvy, kdy pak silné magnety způsobily revoluci v moderní technice
následně dojde k zachycení na povrchu a zásadním způsobem ovlivnily aplikační možnosti
výrobku a jeho zachromování do vy- magnetů a není se čemu divit, vždyť neodymový
tvářeného povlaku chromu. Současně magnet je schopen unést více než tisícinásobek
dochází i k elektroindukci těchto částic vlastní hmotnosti.

18
TriboTechnika 4/2019

Na vyrobeném prototypu bylo odzkoušeno čistění


chromovacích lázní pro funkční chromování. Testy
proběhly v několika chromovnách a vždy s velice
pozitivním výsledkem. Na magnetech bylo zachyce-
no značné množství nečistot. Po aplikaci čistění
došlo ke značnému snížení povrchových defektů
na vylučované vrstvě chromu a tím k podstatnému
zvýšení kvality povlaku. Vlastní čistění se sestává
z ponoření magnetů do spodní poloviny chromova-
cí vany a cca deseti minutovým pohybem těchto
magnetů v tomto prostoru vany. Po vyjmutí mag-
netů z funkční lázně byl proveden oplach magnetů
ve vodě a následné setření zachycených nečistot vlh-
kým hadříkem (viz obr. 1 – 3). Zařízení tak bylo znovu
připraveno k použití.
Obr. 3 Zachycené částice po setření hadříkem

Zavedení této technologie znamená výrazné zvýše-


ní kvality vyloučené chromové vrstvy (podstatné
snížení počtu zakovených kovových částic v povla-
ku) a ve své podstatě i vyloučení možnosti ekologic-
ké havárie a pracovních úrazů obsluhy. Odstranění
kovových nečistot je možné provádět při servisní
údržbě přímo v pracovní vaně, bez jakéhokoliv pře-
čerpávání elektrolytu za minimálních nákladů oproti
doposud možné filtraci.

Obr. 1 Zachycené částice na neodymovém magnetu

Obr. 4 Průmyslově vyráběné čistící zařízení

V současné době je toto jednoduché zařízení s pou-


žitím neodymových magnetů průmyslově vyráběno
a lze si ho již objednat (viz. obr. 4). V prvotních
testech bylo navrženo pro čistění chromovacích
elektrolytů, ale jak se ukazuje, je jeho využití daleko
širší a lze ho použít i do jiných funkčních elektrolytů
v galvanotechnice k odstranění vnesených feromag-
netických částic.
Text a foto: Ing. Ladislav Obr, CSc.
Obr. 2 Zachycené částice na neodymovém magnetu Jablonec nad Nisou

Bližší informace lze získat u autora příspěvku a bude podrobněji zveřejněno


a diskutováno na 53. Aktivu galvanizérů, který se bude konat v Jihlavě 4. – 5. 2. 2020.

19
Mezinárodní veletrh
průmyslového čištění
dílů a povrchů 2019
Na veletrhu parts2clean je soustředěna celo-
světově nejrozsáhlejší nabídka pro čištění
a předúpravu povrchů ve výrobě a údržbě.

Výstavní program zahrnuje:


Ÿzařízení a systémy pro čištění, odmaštění,
předúpravu dílů a povrchů
Ÿsystémy a komponenty pro čisticí zařízení
Ÿzařízení a systémy pro sušení
Ÿzařízení a systémy pro zajištění jakosti, testovací
postupy a analytické metody
Ÿzařízení a systémy pro přípravu procesních
médií
Ÿmetody odstranění otřepu
Ÿochranu před korozí a konzervaci
Ÿmanipulaci a automatizaci
Ÿtechniku pro čisté prostory
Ÿčistění ve mzdě
Ÿslužby, údržbu a likvidaci odpadu
Ÿvědu, výzkum, vzdělávání a odbornou literaturu

www.parts2clean.de

20
TriboTechnika 4/2019

21
4/2019 TriboTechnika

Tribotechnika a servisné služby


V tribotechnickej praxi sa často stretávame s problémami pri mazaní stro-
jov a zariadení, ktoré vznikajú často zo subjektívnych, ale aj objektívnych
dôvodov, teda často ide najmä o nedostatky vyplývajúce z nesprávnej
organizácie tribotechnicky a mazacích služieb. Tejto činnosti sa nevenuje
dostatočná pozornosť v rámci technickej verejnosti, ktorá má byť zame-
raná na spoľahlivosť strojov a zariadení, a to aj napriek tomu, že sa pravi-
delne konajú odborné podujatia, školenia a počet certifikovaných tribo-
technikov neustále narastá. V minulosti platila smernica pre zavádzanie
techniky mazania, resp. boli vydané pokyny k organizácii mazacích
služieb. V súčasnosti nemáme, neplatia žiadne legislatívne opatrenia, nari-
adenia k organizácii tribotechniky a mazacích služieb. K zlepšeniu stavu
v tejto technickej činnosti významne prispieva Slovenská spoločnosť pre tri-
bológiu a tribotechniku (SSTT), ktorá organizuje a uskutočňuje odborné
podujatia, školenia, kurzy a poskytuje technické poradenstvo v oblasti
tribológie a tribotechniky.

Správna organizácia tribotechniky pro- tohto systému. Organizácia tribotechniky obsahuje


stredníctvom mazacích služieb zabez- tieto činnosti:
pečuje mazanie strojov a hospodárenie
s mazivami. Mazanie strojov a zariadení · riadenie (odborný pracovník – tribotechnik)
má nesporný technický a ekonomický · plánovanie (ročný plán mazanie)
význam. Táto činnosť si vyžaduje doko- · realizácia (mazacie služby)
nalú organizáciu. Ropa ako surovina · kontrolná činnosť (tribotechnik)
pre výrobu mazív a ako energetický · výchovná činnosť (tribotechnik)
zdroj je v stálej pozornosti verejnosti. · zabezpečenie činnosti (údržbári mazania,
Predpokladom úspornosti mazív je ziste- mazacie návody, označovanie mazacích
nie technický odôvodnenej spotreby, t. j. miest)
spotreby nevyhnutnej na zabezpečenie · ekonomické hodnotenie (ekonomické
bezporuchovej prevádzky strojov a zari- úspory, prínosy).
adení. Treba si uvedomiť, že nevyhnutná
spotreba mazív nie je stála a rovnomer- Za riadenie tribotechniky, mazacích služieb je
ná, ale sa mení v závislosti od prevádzko- zodpovedný odborný pracovník útvaru starostlivosti
vých podmienok a mechanického stavu o základné prostriedky – tribotechnik. Čo sa týka kla-
strojov. sifikácie činnosti tribotechnika (mazacieho technika)
uvedieme niektoré jeho základné povinnosti.
Tribotechnika Tribotechnik okrem iného vyhotovuje ročný plán tri-
Riadenie tribotechniky a mazacích botechniky (mazacích služieb), riadi a kontroluje čin-
služieb sa má vykonávať v súlade s riade- nosť údržbárov mazania (mazačov), určuje druhy
ním komplexnej starostlivosti o základ- používaných mazív, normy spotreby, kontroluje úro-
né prostriedky, t. j. tribotechnika má byť veň bežného mazania, zabezpečuje a vykonáva evi-
organizačne aj metodický súčasťou denciu mazacích návodov, kontroluje a schvaľuje

22
TriboTechnika 4/2019

objednávky mazív, využíva tribotechnickú diagnos- vyhodnocujú periodický ekonomickú efektívnosť


tiku v systémoch údržby a iné. V súčasnosti komplex- týchto činnosti. Vyhodnocovanie činnosti mazacích
né riešenie údržby strojov je založené na nových služieb je veľmi náročné a nie sú stanovené výkono-
technologických a pracovných postupoch. Ide vé normy, ktoré by určili rozsah práce a umožnili kon-
o vývojový proces, prechod od reaktívnej údržby trolu jednotlivých činnosti. V bežnej praxi často býva
(opravy sa vykonávali až vtedy ak zariadenie zlyhalo) problém stanoviť rozsah pracovnej činnosti pri výko-
k preventívnej, prediktívnej a proaktívnej údržbe. ne jednotlivých technologických postupov, ako je
Proaktívna údržba odstraňuje príčiny poškodenia normotvorná činnosť, stanovenie počtu hodín, nor-
strojov pomocou diagnostických prístrojov a postu- mohodín. V nedávnej minulosti to boli jednotky zlo-
pov, napr. podľa zisťovania základných charakteris- žitosti (JZL) stroja, podľa ktorých sa stanovila prác-
tík mazív a to priamo pri stroji (nečistoty, voda, visko- nosť stroja a hodnotil sa výkon jednotlivých pracov-
zita, teplota, deemulgačná schopnosť, kyslosť oleja, ných a technologických činnosti. Žiaľ tento normo-
obsah kovov a ďalšie kvalitatívne ukazovatele). tvorný systém sa nedá uplatniť pri organizácii tribo-
Proaktívne zabezpečenie spoľahlivosti znamená, že techniky a činnosti mazacích služieb. Organizácia tri-
sa údaje získané diagnostickými metódami využí- botechniky a mazacích služieb, ako už bolo uvedené
vajú k stanoveniu vhodnej doby pre výmenu sa má vykonávať v súlade s riadením komplexnej sta-
a súčasne sa hľadá príčina problému. Treba spomen- rostlivosti o základné prostriedky. Samotná organi-
úť, že často tu vzniká problém stanovenia hranič- zácia, výkon mazacích služieb zahrňuje najmä tieto
ných hodnôt jednotlivých kontrolovaných kvalita- činnosti :
tívnych ukazovateľov. Veľkou výhodou je záznam
v strojovej karte (technologická karta), kde sú uve- · Distribúcia a vstupná kontrola mazív
dené hodnoty dlhodobejšieho pozorovania name- · Skladovanie a manipulácia s mazivami
raných výsledkov, pomocou ktorých sa môžu stano- · Starostlivosť o mazivá v prevádzke
viť hraničné hodnoty. · Mazacie návody a plán mazania
· Prevádzkové kontroly, tribotechnická
Mazacie služby diagnostika
Mazacie služby, resp. externé servisné služby zabez- · Spotreba mazív
pečujú organizované mazanie výrobných strojov · Ošetrovanie použitých olejov
a zariadení tým, že uskutočňujú plánované a opera- · Likvidácia vyradených olejov
tívne výkony v oblastiach dlhodobého mazania, včí-
tane starostlivosti o náplne hydraulických systémov, Uvedený prehľad má poskytnúť informáciu o jed-
za stanovených podmienok, ako aj krátkodobé a kon- notlivých činnostiach a pripomenúť si ich význam.
zervačné mazanie. Ide o pracovníkov, mazačov Ide o to, že pri výkone týchto organizačných a tech-
(údržbárov mazania), ktorí zabezpečujú výkon jed- nických činnosti často sa zabúda na určité zásady,
notlivých činnosti súvisiacich s organizovaným ktoré treba dodržiavať.
mazaním. Hospodária s mazivami, stanovujú druhy
a množstvo potrebných mazív, spôsoby ich používa- Najčastejšie problémy pri mazaní strojov a
nia a ošetrovania, kontrolujú ich akosť počas pre- zariadení
vádzky. Pravidelne kontrolujú a podľa potreby dopl- Na základe získaných skúsenosti z praxe a dostup-
ňujú stavy olejových náplní mazacích a hydraulic- ných informácii uvedieme niektoré problémy, ktoré
kých systémov, kontrolujú funkciu signalizačných, fil- často vyplývajú z nedokonalej organizácie tribo-
tračných, odlučovacích systémov, vykonávajú ich čis- techniky, čo sa prejavuje najčastejšie výskytom
tenie a údržbu. Monitorujú vykonávanie krátkodo- problémov pri mazaní strojov a zariadení. V nasle-
bého a konzervačného mazania obsluhami strojov dujúcom prehľade uvedieme o ktoré problémy
a zariadení, ako predradenú fázu mazania spolu s čis- najmä ide :
totou mazív a pracovných pomôcok. Pripravujú,
doplňujú a vymieňajú aj kvapaliny pre technologic- · Nesprávne vykonávanie vstupnej kontroly
ké účely, napr. rezné kvapaliny, kaliace a popúšťacie mazív
oleje a iné. Vypracovávajú potrebnú technickú doku- · Nesprávne skladovanie a manipulácia
mentáciu, vedú evidenciu o uskutočnených výko- s mazivami
noch a spotrebe mazív a technologických kvapalín, · Nesprávne označovanie mazacích miest

23
4/2019 TriboTechnika

· Nesprávny výber odberných miest pre striedkov, mazív je podmienená nielen požiadav-
vzorkovanie mazív kami, či už ide o výber základových olejov a vhod-
· Nesprávne postupy pri ošetrovaní maza- ných prísad, ale aj požiadavkami na zabezpečenie
cích systémov ich kvality počas prepravy od výrobcu, skladovaní
· Nesprávny výber mazív u spotrebiteľa, ale najmä o ich použití v konkrét-
· Nedostatočná a nesprávna kontrola olejov nych prevádzkových podmienkach, trecích uzloch,
náplni, prepĺňanie, premazávanie čo má zásadný vplyv na ich životnosť. Občas sa stá-
· Nesprávne postupy pri ošetrovaní, zhod- va, že sa napr. mazivá navzájom zmiešajú, rovnová-
nocovaní mazív ha, vyváženosť prísad sa naruší, čo je problém. To
· Nesprávny postup pri likvidácii vyrade- môže viesť k skráteniu životnosti zariadenia a tiež
ných olejov a iné životnosti maziva, čo môže mať niekedy aj
katastrofálne následky. Výber mazív je náročný pro-
Z hore uvedených problémov v ďalšej časti budeme ces a vyžaduje si teoretické poznatky a praktické
venovať pozornosť odbornej činnosti, ktorá súvisí skúsenosti z oblasti aplikácie mazív v praxi. Pri výbe-
s výberom mazív a zasadám, ktoré treba rešpektovať re mazív treba rešpektovať a brať do úvahy najmä
pri ich výbere. to, aké sú základné funkcie a požiadavky na mazivá.
Z teórie mazania platí zásada, požiadavka na kva-
Výber mazív palinové trenie, hydrodynamické mazanie (HD),
Súčasné vysoko výkonné mazivá sú špeciálne resp. elastohydrodynamické mazanie (EHD) v tre-
formulované tak, aby bol starostlivo vykonaný com uzle. Na obrázku č.1 sú uvedené jednotlivé reži-
výber zušľachťujúcich prísad a základových olejov my, spôsoby mazania a to vzhľadom na prevádzko-
pre zabezpečenie ich vzájomnej rovnováhy na vé podmienky.
dosiahnutie mazacích požiadaviek pre konkrétne Stanovenie hrúbky mazacieho filmu v týchto prípa-

0.150

Hydrodynamické
Koeficient trenia

Kvapalinové trenie, viskozita

Pôsobenie účinku viskozity a prísad

0.001

Rýchlosť / Viskozita
Zaťaženie obr. 1

podmienky trecích častí strojov a zariadení doch, ako vidieť z obrázku (Stribeckov diagram), je
v ktorých sa budú používať. Kvalita mazacích pro- rozhodujúce a má byť podľa všeobecných odhadov

24
TriboTechnika 4/2019

10µ. Skutočnosť je taká, že hrúbka olejového filmu · Zabrániť nadmernému preplňovaniu (pre-
v prípade valivého kontaktu (EHD) je v rozsahu 0,5 mazávaniu) ložísk plastickým mazivom
a 1,5 µ a v prípade klzného kontaktu (HD) je 3,0 až 5 µ. · Pamätať, že v praxi sa používa občas univer-
Treba pripomenúť, že hrúbka a tvar olejového filmu zálne plastické mazivo na všetky mazacie
je závislá na: miesta, valivé a klzné ložiska, čo nie je správ-
· Veľkosti mazanej plochy stroja, trecieho uzla ne. Treba rešpektovať viskozitu základového
· Vzájomnej interakcii trecích povrchov oleja a to najmä v prípade vysoko otáčko-
(klzné, valivé) vých ložísk.
· Rýchlosti vzájomne sa pohybujúcich povr- · Venovať zvýšenú pozornosť pri ošetrovaní
chov mazacích systémov, výmene olejových
· Viskozite oleja pre daný trecí uzol, resp. náplni
mazací systém stroja, zariadenia · Používať odvzdušňovacie filtre v mazacích
systémoch (olejové nádrže)
Čo sa týka režimov mazania, treba pripomenúť, že sú · Zabrániť zmiešaniu mazív, používať potreb-
faktory, ktoré ovplyvňujú stabilitu mazacích filmov né mazacie pomôcky, agregáty, potrubie,
pri hydrodynamickom, resp. elastohydrodynamic- len pre ten istý druh maziva
kom mazaní. Ide o tieto vplyvy: · Venovať zvýšenú pozornosť likvidácii opo-
· Druhy materiálov, ktoré sa používajú v tre- trebovaných, vyradených olejov a iné
com uzle
· Spôsob, ako sa mazivo, olej používa, aplikuje Uvedený prehľad problémov na ktorý sme upozor-
(dávkuje) do stroja (trecieho uzla) a to buď nili je len určitou výzvou pre zodpovedných technic-
ide o statický kúpeľ, resp. dynamické dávko- kých pracovníkov, tribotechnikov, aby na to v praxi
vanie (mazacie zariadenia) pamätali a realizovali prípadne ich nápravu.
· Celkové zaťaženie (statické) v trecom uzle
· Veľkosť, stupeň rázového zaťaženia trecieho Kompletný servis mazania
uzla Kompletný servis mazania (Total Fluid Managment)
· Použité mazivo a jeho fyzikálne a chemické je možno zabezpečiť, realizovať prostredníctvom
vlastnosti (viskozita, druhy prísad, starostli-
vosť o mazivo v prevádzke, ošetrovanie
mazív a iné)

Pri výbere všeobecne platia určité pravidla a dostup-


ne informácie, normy (ISO, API, SAE, STN) a odporú-
čania výrobcov strojov a zariadení (OEM), kde sú sta-
novené kvalitatívne charakteristiky, ako viskozitné
triedy mazacích olejov (ISO VG) a výkonové charak-
teristiky podľa ktorých môžeme vykonať výber
mazív, resp. riešiť zámenu, náhradu mazív. Na obráz- Stratégia
ku č. 2 je uvedený kruhový diagram, odporúčaná výberu maziva
určitá stratégia pri výbere maziva.

Všeobecné skúsenosti a odporúčania


Ak máme určité pochybnosti pri výbere mazív treba
sa obrátiť na dodávateľov mazív, resp. príslušných
odborníkov, tribológov, tribotechnikov, ktorí nám
poskytnú potrebné informácie. Z problémov, ktoré obr. 2
môžu vzniknúť a treba sa im vyhnúť uvedieme :
· Treba pravidelne kontrolovať stav hladiny prevzatia starostlivosti o mazanie strojov a zariadení
mazacieho oleja v olejovej nádrži externou firmou (Outsourcing), čo je v mnohých
· Venovať zvýšenú pozornosť odberu vzoriek prípadoch veľká výhoda. Všeobecne sa uvádza, že
a čistote vzorkovníc TFM je komplexný dynamický systém starostlivosti

25
4/2019 TriboTechnika

o mazacie prostriedky, mazivá v prevádzke strojov


a zariadení, ktorý je založený na spoločnej aktívnej
spolupráci a celá zodpovednosť za túto činnosť je na
dodávateľovi kompletného servisu mazania.
Pozornosť sa venuje najmä týmto činnostiam v rámci
TFM:
· Zníženie celkových nákladov na vykonáva-
nie mazacích služieb
· Optimalizácii sortimentu, správnemu výberu
mazív s cieľom znížiť ich spotrebu
· Maximálne využitie ľudského potenciálu
· Zvyšovanie výroby
· Organizácii tribotechniky, mazacích služieb
vzhľadom na dané prevádzkové podmienky,
veľkosť a zložitosť strojového parku
· Prevádzkové kontroly a starostlivosť o mazi-
vá v prevádzke, tribotechnická diagnostika
· Evidencia a mazacie návody strojov a zaria-
dení
· Skladovanie mazív
· Ochrane životného prostredia, ošetrovaniu
mazív počas prevádzky a správnej likvidácii
opotrebovaných mazív a iné

Uvedené služby TFM poskytujú, zabezpečujú aj dodá-


vatelia mazív, ktorí majú najlepšie skúsenosti z orga-
nizácie tejto odbornej činnosti a je to často aj v ich
záujme v rámci úspešnej podnikateľskej, obchodnej
činnosti. Z toho dôvodu ponúkajú projekt mazacích
služieb so zameraním na:
· Ponuku sortimentu a dodávku mazív
· Unifikáciu sortimentu mazív
· Dodacie a platobné podmienky
· Technická podpora a služby
· Realizácia projektu
· Časový harmonogram
· Personálne a technické zabezpečenie

Na záver treba pripomenúť, že organizovaná tribo-


technika je zabezpečovaná prostredníctvom maza-
cích služieb a táto činnosť má byť súčasťou systému
starostlivosti o stroje a zariadenia, ktorú môžeme
uskutočniť a riadiť pomocou výpočtových progra-
mov. Podľa týchto programov možno centrálne ria-
diť organizáciu údržby a správneho mazania, a to
prostredníctvom spracovania potrebných údajov,
dát.
Text: Jozef Stopka,
Tribex, s. r. o.

26
TriboTechnika 4/2019

K 2019: Svet priekopníkov


Hospodársky úspech bude v budúcnosti stále viac závisieť od úspešného
zlúčenia digitálneho sveta so svetom výrobných procesov a vývojom
nových produktov. Táto výzva si vyžaduje kreatívneho priekopníckeho
ducha. Vďaka jedinečnej ponuke vytvára K 2019 medzinárodnú scénu pre
priemysel a úspech vašej spoločnosti.

Veľtrh K 2019 – celosvetovo vedúci veľtrh Preisstufe D a Rhein-Sieg (VRS) – DB, bezpríplatkové
odvetvia plastov a kaučuku je už úplne vlaky 2. triedy.
vypredaný. Zúčastní sa ho viac než 3 000
vystavovateľov z viac ako 60 krajín.
Veľtrh opäť obsadí celé výstavisko
v Düsseldorfe.

Vystavovateľské firmy sa predstavia vo


všetkých 19 veľtržných halách na ploche
viac než 175 000 m2 čistej výstavnej
plochy. Haly sú prehľadne členené podľa
nosných odvetví:
· stroje a zariadenia
· suroviny, pomocné látky
· polotovary, technické diely
a výrobky z vystužených plastov
· služby

Očakáva sa, že bránami výstaviska


prejde viac než 200 000 odborných
návštevníkov z celého sveta. V októbri
2016 navštívilo veľtrh 232 053 odborní-
kov, z toho 71 percent zo zahraničia.

Veľtrh K 2019 sa koná v dňoch 16. až


23. októbra 2019, otváracia doba veľtrhu
je od 10.00 do 18.30 hod. Ceny Vstupenky sa dajú objednať cez online sys-
vstupeniek: jednodenná online 49 EUR tém po registrácii na: https://eshop.messe-
(pri pokladni 75 EUR), jednodenná duesseldor f.de/ alebo prostredníctvom spoloč-
s katalógom 65 EUR, trojdenná online nosti ALFAcon, s. r. o., ktorá záujemcovi vystaví
108 EUR (pri pokladni 155 EUR), zálohovú faktúru. Po prijatí platby vystaví voucher,
trojdenná s katalógom 125 EUR, ktorý elektronicky zašle a záujemca si ho cez
zľavnená 15 EUR, katalóg 25 EUR. https://eshop.messe-duesseldorf.de/ zaregistruje,
Vstupenky oprávňujú ich držiteľov doplní osobné údaje a na e-mailovú adresu dostane
bezplatne jazdiť na výstavisko a späť vstupenku s čiarovým kódom, ktorý sa prikladá
autobusom, električkou alebo vlakom k turniketu priamo na výstavisku. Kompletné
v rámci regionálnej dopravnej siete informácie na www.k-online.de.
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) – Text. Messe Duesseldorf

27
4/2019 TriboTechnika

Kapaliny nové generace


Technologické procesní kapaliny mají svou historii, která sahá až do
starověku.Vědělo se, že takové prostředky pomáhají při vytváření nástrojů
a podobně. Nicméně svůj význam tyto procesní kapaliny nabývají
především v období průmyslové revoluce koncem 18.století. S rozvojem
strojírenského průmyslu roste také jejich vývoj. Procesní obráběcí kapaliny
byly zpočátku velmi jednoduché a v podstatě se použilo „to, co bylo po
ruce“ , různé živočišné a rostlinné produkty a směsi.

S postupem doby rostly nároky strojíren- cení dle nejnovějších vědeckých poznatků a klasifi-
ství a jeho požadavky na vlastnosti pro- kace včetně označení obalů je hlavním úkolem této
cesních kapalin se musely nutně odrazit agentury. Podle nařízení REACH nesou podniky
v jejich koncepci, a tedy celkovém slože- odpovědnost za poskytování informací o nebezpeč-
ní. A tak byly vytvořeny a uvedeny na trh nosti, rizicích a bezpečném používání chemických
technologické kapaliny s vysokým výko- látek, které vyrábějí nebo dovážejí.1 A mimochodem,
nem, kvalitní relativně stabilní od nejr- ECHA se nestará pouze o průmyslové chemikálie ale
ůznějších výrobců. Až potud by bylo vše o všechny, které byly uvedeny na trh. Dále pak
v pořádku, jenže s rozvojem průmyslové nařízení o klasifikaci, označování a balení (CLP) zavá-
výroby rostl význam a byl kladen větší dí v EU globálně harmonizovaný systém klasifikace
důraz na ochranu lidského zdraví a na a označování chemických látek. Znamená to, že nyní
otázku životního prostředí. A tak některé se na celém světě používá stejný systém.1 K součas-
technologické kapaliny bylo nutné refor- nosti je již zaregistrováno 6 000 látek a klasifikováno
mulovat a upravit v době platné legislati- více než 100 tisíc přípravků. Tento moment byl opět
vě regulující obsah určitých chemických jedním ze stěžejních momentů pro technologické
složek. procesní kapaliny. Od této doby je nad jejich kon-
cepcí „držen“ bedlivý dohled a výrobci jsou nuceni
Chemická legislativa buď respektovat nařízené značení výsledných pro-
Zcela zásadní zlom však nastává založe- duktů při zachování jejich složení, které by v někte-
ním nového orgánu EU a to ECHA – rých případech vůbec nebylo lichotivé, neboť někte-
Evropské Chemické Agentury. Evropská ré složky jsou v určitých koncentracích nově označe-
agentura pro chemické látky (ECHA) ny jako kancerogenní, dokonce mutagenní či jinak
hraje stěžejní roli při uplatňování zásad- nebezpečné, a to žádný z výrobců, a především uži-
ních právních předpisů EU týkajících se vatelů nechce. Anebo tyto složky ze svých produktů
chemických látek ve prospěch lidského vyjmout a nahradit jinými akceptovatelnými.
zdraví a životního prostředí. Agentura Konkrétně jsou „ve hře“ látky uvolňující formalde-
ECHA byla založena v roce 2007 a sídlí hyd, kyselina boritá a biocidní prostředky jako
v Helsinkách ve Finsku.1 Zcela jasný a ko- například (MIT2), jejich limity jsou neustále „tlačeny“
ordinovaný dohled nad existujícími dolů na bezpečnější hranici pro lidské zdraví a život-
chemikáliemi na trhu, a tedy těch, jenž ní prostředí. Je nutno dodat, že tento proces hodno-
jsou v oběhu, jejich aktuální přehodno- cení a posuzování je kontinuální.

28
TriboTechnika 4/2019

Výroba-trh-legislativa Pokud nemají dostatečnou sílu tomuto „tlaku“


Jak tedy vypadá situace s technologickými kapalina- odolat, „podlehnou“ a začnou se „kazit“. Výsledkem
mi ve výrobním procesu? Podívejme se na aspekty je drastický pokles pH hodnoty, znatelný zápach,
trojúhelníku výroby – trhu – legislativy: destabilizace a nedostatečný výkon při obrábění.

TRH
• Výroby jsou pod neustálým tlakem zlepšit své výrobní procesy jak z finančního,
tak i kvalitativního hlediska
• Tlak konkurenceschopnosti nutí výrobce eliminovat neefektivitu a jakékoli ztráty

VÝROBA LEGISLATIVA
• Žádný technický kompromis při výrobě • Tlak legislativy na eliminaci chemikálií
• Hledání finančně/technické při výrobě
optimalizace při respektování legislativy • Snížení tvorby odpadů

Celý strojní systém je napaden bakteriálním a hou-


Praxe
bovým růstem. Negativně je tak ovlivněn i operátor
Co chtějí zákazníci používající technologické
nejen vlastní stroj a proces.
kapaliny ?
Při svém výzkumu nové technologie procesních
kapalin se Castrol zaměřil především na „hlas zákaz-
níka“ a na situaci, která nastala u něj vzhledem ke
nastávající tvrdé legislativě. Bylo zjištěno že zákazní-
ci mají priority především v dlouhé životnosti
kapaliny bez nutnosti tuto ošetřovat chemickými
prostředky. Chtějí stabilní a spolehlivou kapalinu
bez kompromisů v jejím technickém výkonu. Chtějí
kapalinu, která bude přátelská k operátorům, strojní-
mu zařízení i životnímu prostředí.

Biologická stabilita je klíč


Castrol dále zjistil, že sice zákazník má jasné vize Jak se s takovým stavem s přihlédnutím k „hlasu
a přání, nicméně realita v provozu byla jiná. Stávající zákazníka“ a tlaku legislativy vyrovnal Castrol?
kapaliny, „postižené“ nutnými reformulacemi pro- Castrol na základě svých dlouhodobých praktických
kazují kompromisy ve své biologické stabilitě zkušeností z terénu aplikací technologických
a „přinášejí“ tak zákazníkům zvýšené náklady přede- kapalin koncipoval řadu produktů XBB, které:
vším v neplánované vynucené údržbě a odstávce · Jsou extrémně stabilní a odolávají biologickému
stroje a dodatečném ošetřování kapalin chemickými růstu
prostředky. Proč to všechno? Co se vlastně děje · Spolehlivě technicky fungují na všech druzích
v procesu používání technologických kapalin? obráběného materiálu jako ocel, hliník, barevné
Kapaliny jsou při své „práci“ vystaveny působení kovy a jejich slitinách včetně těžce obrobitel-
vlivu nečistot, cizích olejů a jsou zatěžovány ných slitin a při všech i obtížných operacích, od
biologickým působením organismů z prostředí. broušení až po protahování

29
4/2019 TriboTechnika

· Neobsahují žádné látky uvolňující formaldehyd, Zajímavé bylo zkoušení a testování produktů XBB.
látky na bázi boru ani kyselinu boritou ani další Zkušební vzorky byly zatěžovány uměle připrave-
chemikálie omezované legislativou nými biologickými kulturami ale také vzorky biolo-
· Ovšem co je výjimečné, neobsahují ani biocidní gických materiálů získaných z různých provozů.
prostředky, a přesto jsou extrémně stabilní Tomuto zatížení byly vystaveny po dlouhou dobu
· Spolehlivě oplachují, ochraňují proti korozi a opakovaně a byla zjišťována hodnota pH a biolo-
a jsou použitelné v extrémně širokém pásmu gická aktivita. Celý proces byl prováděn na vzorcích
kvality vody od měkkých až po velmi tvrdé (na- XBB produktů a porovnávány s chováním produktů
příklad vody až do tvrdosti 50dH°)3 dostupných na trhu.

V čem tkví výjimečnost řady technologických Výsledkem výzkumu jsou technologické kapaliny
kapalin XBB? řady XBB, které překonávají očekávání ve stabilitě i
Především ve své stabilitě a chemické „čistotě“. ve vlastním obráběcím výkonu ve srovnání i s kva-
Patentovaná technologie poskytuje produktům výji- litními produkty na trhu. Kapaliny splňující a přesa-
mečný pH „polštář“ (buffer), který nedovolí biologii hující požadavky legislativy.
rozvinout svůj růst, a tedy vytvoří stabilní vysoké pH Produkty Castrol XBB (Alusol SL/Hysol SL) jsou
4

– nepříznivé podmínky pro množení organismů. úspěšně uvolněny na trhu již několik let a praxe
potvrdila jejich výjimečnost. Jsou velmi příznivě při-
jaty zákazníky, protože splňují a přesahují jejich oče-
kávání z technického ale i ekonomického hlediska.
Tyto produkty úspěšně řeší i problémy pracovního
prostředí a požadavky environmentální.

Komplexní pohled na technologické procesy


Castrol přidal ještě „něco“ navíc k podpoře aspektu
ochrany životního prostředí. Vedle řady XBB
obráběcích kapalin doplnil produkty Castrol
Techniclean XBC4 pro průmyslové mytí, které velmi
často v technologickém procesu po obrábění
následuje. Při obrábění se na obrobku vynese jistá
část obráběcí kapaliny a ta se spláchne při násled-

Čerstvá emulze očkování kultivace

30
TriboTechnika 4/2019

ném mytí. Prací médium se zatíží a po jisté době je etanol aminy, formaldehydy, chelační činidla apod.)
nutné jej vyměnit a tedy likvidovat. Jsou to materiál- a zcela splňuje požadavky průmyslového mytí oce-
ní i časové náklady, které často zatíží proces nemalou lových i hliníkových materiálů v různých konstruk-
měrou, protože je kladen důraz na kvalitu finálního cích pracích zařízení (včetně vysokotlakého postři-
anebo i mezioperačního praní. Aby se této kvality ku).
dosáhlo často se mění prací médium.
Prací technologická kapalina Castrol Techniclean Castrol technologiemi XBB a XBC unikátně zkloubil
4
XBC umožní své další použití právě v systémech požadavky jak techniky tak trhu a legislativy. Tyto
s emulzí XBB aniž by tuto negativně ovlivňovala jak technologie přesahují svou koncepcí současné
technicky tak z hlediska chemismu její stability. legislativní požadavky a lze říci, že naplňují trendy

TECHNICLEAN XBC

Může se totiž „vrátit“ zpět do emulzního systému po legislativního vývoje i do vzdálenější budoucnos-
ukončení své funkce v pracím zařízení bez toho aby ti.Vedle tohoto přínosu a bez technického kompro-
se musela likvidovat. Tím přináší nemalý benefit jak misu, přináší uživatelům významné finanční úspory
a napomáhá jim naplňovat i jejich eko-
logické závazky snížení odpadů a uhlí-
kové stopy.

Poznámky:
1) dle informačního letáku agentury
ECHA-13L-03-CS z roku 2013
2) 2-methylizothiazol-3(2H)-one
3) 1 000 ppm CaCO3
4) Alusol, Hysol, Techniclean jsou regis-
trované ochranné známky produktů
firmy Castrol
Obrázkové přílohy jsou vlastnictvím
firmy Castrol a jsou použity s jejich svo-
lením.

zákazníkovi tak životnímu prostředí. Techniclean Text: Ing. Josef Březovják, aplikační inženýr firmy
XBC 4 neobsahuje, stejně jako produkt XBB, žádné Istrex Oil ČR a SK – ambasador distributora značky
rušivé chemikálie ( jako například kyselinu boritou, Castrol pro region ČR a SR

31
TRIFO SERVIS

TRIFOSERVIS Čelákovice - Vladislav Marek


a Asociace technických diagnostiků ČR
sekce tribodiagnostika

si Vás dovolují pozvat na XVII. konferenci

„TRIBOTECHNIKA V PROVOZU A ÚDRŽBĚ“

TERMÍN:
4. 11. 2019 - Prolongace certifikovaných osob
5. a 6. 11. 2019 - Konference
MÍSTO KONÁNÍ: Devět Skal, Sněžné - Milovy

Akce se koná pod záštitou MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE


- Problematika paliv a maziv motorových vozidel
- Provozní zkušenosti s automobilovými a průmyslovými oleji
- Aplikace plastických maziv
- Provozní zkušenosti s mazáním a údržbou strojů
- Vliv čistoty maziv na provozní spolehlivost strojů

PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

tel.: 326991085, 603265565


e-mail:marek@trifoservis.cz
www.trifoservis.cz
TriboTechnika 4/2019

Recyklace provozních kapalin


Obrábění kovů na moderních obráběcích centrech s vysokými řeznými
rychlostmi vyžaduje přísun značného množství chladicí
kapaliny a taktéž odvodu kovového prachu a špón.

médií také zajišťuje trvale vysokou kvalitu a zejména


efektivitu výroby.
Zařízení firmy MKR Metzger umožňují úspory v celko-
vých nákladech i výrazné zvýšení produktivity pro
vaši společnost. Nabízí modulární řešení problémů
Při obrábění kovů pro ekologickou a ekonomickou optimalizaci výrob-
vzniká nejen olejová ních obvodů s požadavky na kapalinu. Důsledné opa-
mlha a aerosol z chladicí kapaliny, ale kované použití procesních médií spolu s využitím
také vlastní chladící emulze představují odborných znalostí a systémů MKR Metzger vytvoří
zdravotní rizika pro obsluhu a pracující pro vaši společnost maximální ekonomické a ekolo-
také na jiných místech ve výrobní hale gické výhody. To znamená skutečnou udržitelnost
a potenciální příčinu nejrůznějších tech- rozvoje - v zájmu budoucího zabezpečení vaší spo-
nických problémů s obráběcími stroji. lečnosti a také v souvislosti s ochranou zdrojů a život-
Moderní možnosti recyklace chladicích ního prostředí.
kapalin přinášejí nemalé příležitosti ke Například mobilní jednotky pro úplné čištění řez-
snižování nákladů a zvyšování příjmů. ných emulzí se ukazují jako nákladově nejefektivněj-
Protože filtrování a čištění provozních ší způsob, jak dosáhnout delší životnosti těchto pro-
kapalin při obrábění kovů je drahé a časo- vozních kapalin.
vě náročné, je často odkládáno. Také Jednoduše ve firmě na hale můžete kdykoliv kapali-
obtížný přístup ke strojům a obráběcím nu vyčistit: je to snadné s mobilními jednotkami MKR
centrům často brání nezbytné pravidel- Metzger pro úplné čištění. Mohou být použity
né péči a ošetření. k extrakci, ošetření a následnému navrácení již
Že kontaminace procesních médií cizími vyčištěné emulze do výrobního procesu za pouhých
oleji, ultrajemnými částicemi a mikroor- 15 minut, včetně čištění nádrže.
ganismy omezuje provozní dobu výrob- Vysoce výkonné jednotky MKR Metzger typu SF 500,
ních systémů, v některých případech SF 700 a SF 1000 kombinují několik metod čištění
velmi výrazně, je věc známá. Na pomoc v jednom systému: Odsávací zařízení na kapalinu
nám v takovém případě přicházejí recyk- a výplach, vakuový filtr a vysokotlaký čistič. Integro-
lační systémy firmy MKR Metzger, které vaný filtr třísek řeší jejich odstranění, kapaliny se čistí
účinně eliminují tyto rušivé faktory od jemných částic průchodem přes vakuový filtr.
pomocí systémů filtrace, separace a zpra- Vypuštěná nádrž stroje se čistí vysokotlakou tryskou.
cování. Tím je zajištěno, že chladicí mazi- Zrecyklovaná kapalina se vrací zpět do vyčištěného
vo, řezné oleje, mycí kapaliny a další pro- stroje zpětným čerpadlem, zatímco odpadové oleje
cesní média mohou být i nadále použí- zůstávají v čisticí jednotce.
vána po podstatně delší dobu. To zna- Snahou týmu firmy MKR Metzger je nejen poskytovat
mená menší náklady na likvidaci a rych- kompetentní rady zákazníkům z ekologického a eko-
lejší návratnost investic. K tomu musíme nomického hlediska, ale také dodávat vysoce kvalitní
připočítat úsilí techniků, čas a energii. a účinná zařízení, která dokážou pomoci při cíleném
Investice do čištění a recyklace proces- řešení problémů a získávání přidné hodnoty při eko-
ních médií se vyplatí mnoha způsoby, logické recyklaci provozních kapalin v podniku.
neboť integrovaná recyklace procesních Text a foto: MKR METZGER

33
4/2019 TriboTechnika

Jedeme s údržbou železničních


vozidel do digitální stanice
V oblasti železniční dopravy je čas rozhodujícím ekonomickým faktorem.
Nejnovější digitální inovace společnosti SKF prokázala svoji schopnost
prodloužit intervaly údržby a zajistit co nejdelší provozuschopnost kolejových
vozidel.

V mnoha odvětvích se již dlouho využívá údržby a může zákazníkům umožnit prodloužení
systém údržby dle stavu (condition- intervalů údržby. To může znamenat přínos
based maintenance, CBM), při kterém se například pro provozuschopnost vlaků. Čím méně
měří parametry jako vibrace a teplota za času stráví kolejová vozidla v servisu, tím více je lze
účelem odhalení anomálií v jejich raném využít pro přepravu pasažérů či nákladu – což je důle-
stádiu. Aspekt monitorování se běžně žité v době, kdy sektor čelí narůstajícímu tlaku na
označuje jako sledování stavu. poptávku. Rovněž to může pomoci snížit celkové
Historicky je principem údržby v želez- náklady na životní cyklus a při managementu
náhradních dílů díky poskytování včasného varování
systémem bezmontážní diagnostiky před případný-
mi riziky a možnými nehodami.
Společnost SKF zkombinovala údržbu CBM se svými
znalostmi v oblasti ložisek a dalších součástí, a vy-
tvořila verzi své velmi úspěšné platformy Multilog
IMx určené pro železniční sektor. Tato nejnovější ino-
vace kombinuje monitorování stavu kolejových vozi-
del a železničních tratí v jediném snadno přizpůsobi-
telném řešení.

Další krok v digitalizaci vlaků


ničním sektoru provádět servis vlaků na Multilog IMx-Rail je vícekanálový systém bezdemon-
základě doby nebo nájezdu. I když byl tážní diagnostiky online, který využívá nové součásti
tento přístup úspěšně používán dlouhá certifikované pro železnici. Tento další krok v digitali-
léta, nebere v potaz, zda součásti skuteč- zaci vlaků umožňuje provozovatelům zavést údržbu
ně vyžadují výměnu. Kontroly lze pro- založenou na stavu, která pomáhá snižovat celkové
vádět pouze v okamžiku, kdy vlaky nej- náklady na vlastnictví, zvyšovat dostupnost, omezo-
sou v pohybu, a servisní úkony vyžadují vat neplánované odstávky a prodlužovat servisní
dlouhodobější odstavení kolejových intervaly.
vozidel nebo přerušení provozu na trati. Multilog IMx-Rail lze implementovat ve fázi výroby
S ohledem na stárnutí vozového parku i v rámci modernizace. Poskytuje včasná varování na
a zvyšující se nároky na provozuschop- potenciální problémy s rotačními díly kolejových
nost vlaků zůstávají jedním z největších vozidel, jako jsou ložiska kol, převodovky a motory,
problémů sektoru náklady na údržbu. a umožňuje sběr dat z řady dalších součástí. Systém
Díky významným inovacím a dostupnos- rovněž dokáže vytvářet mapu stavu trati, přičemž
ti technologií se údržba CBM využívá ve závady jsou lokalizovány, identifikovány a zazname-
stále rostoucí míře. Digitalizace návány s bezkonkurenční přesností.
významně napomáhá při provádění Systém Multilog IMx-Rail lze dále integrovat s clou-

34
TriboTechnika 4/2019

dovými službami SKF, které zajišťují ukládání a sdíle- Pokročilá technologie v oblasti
ní dat, a se službami vzdálené diagnostiky SKF. Jeho
všestrannost v kombinaci s odborností SKF v oblasti ložisek pro elektrická vozidla
monitorování rotačních součástí v nejrůznějších
odvětvích umožňuje rychlou analýzu a stanovení Trh s elektrickými vozidly se připravuje na dramatic-
priorit při plánování údržby kolejových vozidel. ký rozmach. Podle nedávné zprávy společnosti IHS
Market budou do roku 2040 elektrovozidla předsta-
Prověřeno na trati vovat více než 30 % prodaných nových automobilů.
Systém Multilog IMx-Rail již prokazuje své schop- Anthony Simonin, vedoucí odborného střediska pro
nosti v provozu. Typickým příkladem použití na stan- EV a HEV společnosti SKF, říká: „Aby tato vozidla
dardním komerčním vlaku je montáž autonomního mohla pracovat účinně, motory musí pracovat při
systému snímačů a elektroniky na jeden z podvozků velmi vysokých otáčkách – až 30 000 ot/min neboli
vozidla. Systém při každodenním provozu měří třikrát více než běžné průmyslové motory – což před-
a zaznamenává signály zrychlení a vibrací, následně stavuje značnou zátěž na použitá ložiska.“
tyto údaje zpracovává a veškerá data bezdrátově
odesílá do vzdáleného sběrného místa, kde příchozí
informace mohou spustit požadovanou akci.
Specializovaný softwarový systém poté s použitím
důmyslných algoritmů provede analýzu dat ze sní-
mačů, a dále také informací o poloze a provozním
stavu vlaku. Softwarový systém zvaný „@ptitude
Observer“ identifikuje, lokalizuje a přesně zazname-
nává abnormality na železniční trati, které mohou
způsobovat opotřebení nebo poškození kol vlaku,
nepohodlí pasažérů či hluk v jednotlivých úsecích
trati. Personál údržby může informace využít k zahá-
jení podrobnější inspekce určeného úseku trati.
Systém Multilog IMx-Rail pomáhá provozovatelům
nejen vyhodnotit stav kol a kolejí, ale umožňuje rov- SKF má úspěchy při překonávání tohoto problému.
něž identifikovat vibrace způsobené jinými problé- Nové konstrukce ložisek, jejich polymerové klece
zajišťují, aby ložiska odolala vysokým otáčkám,
zrychlením a teplotám generovaným těmito motory,
a maziva, schopná zajistit efektivitu ložisek v těchto
podmínkách. SKF nabízí řešení těsnění imunní vůči
proudovým svodům způsobeným vysokofrekvenč-
ním střídáním napětí měniče, ke kterému u elektro-
motorů dochází při vysokých otáčkách. Proudové
svody mohou na povrchu běžných elektrovodivých
ocelových ložisek způsobovat důlkovou korozi, což
může vést k poruše. Hybridní ložiska jsou vyrobena
z izolační keramiky, která problému předchází. Mají
o 40 % nižší hmotnost než ocelové ekvivalenty, de-
my vlaku, jako jsou například závady ložisek. Tento setkrát delší životnost a vyžadují méně mazání.
přístup pomáhá předcházet poruchám a optimali- Anthony Simonin dodává: „Společnost SKF pracuje
zovat plány údržby kolejových vozidel. na dalším řešení problému se svodovými proudy,
S růstem objemu železniční dopravy roste i význam které slibuje nižší náklady než při použití hybridních
digitalizace a řešení bezdemontážní diagnostiky, ložisek,“ a uzavírá: „ Přestože v současnosti předsta-
jako je Multilog IMx-Rail. Jejich implementace pomá- vují elektrická vozidla malou část trhu, zvyšování
há zvyšovat efektivitu a provozuschopnost kolejo- jejich účinnosti a spolehlivosti je zásadní, neboť
vých vozidel. jejich podíl se bude zvyšovat.“
Text: SKF Text: SKF

35
4/2019 TriboTechnika

Povlaky na bázi fluoropolymerů


Jedná se o organické povlaky na bázi PTFE (tetrafluorethylen), PFA (perfluoral-
koxy) a FEP (fluorovaný ethylen-propylen).

Termoplastické fluoropolymery - non-stick neboli protipřilnavostní funkce


- protikorozní ochrana od potravinářství,
- PFA automobilový a strojírenský průmysl až
po náročné aplikace do průmyslového
prostředí

Tyto povlaky se dají nanášet na všechny kovové mate-


riály, nutná je předúprava odmaštěním a popřípadě
tryskáním.
Pokud není tryskání dílů možné (tenký materiál, poža-
davek na stanovenou drsnost nebo leštěné díly), je
možné zvolit alternativní formu předúpravy (eloxo-
vání nebo galvanické pokovení, popřípadě fosfáto-
vání).

- FEP Podmínkou pro správnou funkci povlaku je tepelné


vytvrzení, které v závislosti na typu povlaku probíhá
při 200 - 450 °C.

Možnosti nanášení:
Většina těchto povlaků je určena k nanášení pneu-
matickým nebo elektrostatickým nástřikem, maxi-
- PTFE mální velikost upravovaného dílu závisí na roz-
měrech vytvrzovací pece.
Fluor (F)
Některé typy povlaků je možné nanášet i technologií
DIP-SPIN, tedy hromadným namočení a odstředěním
přebytečného povlaku. Tato metoda je vhodná
zvláště pro velké série drobnějších komponentů.

Tloušťky povlaků se pohybují v širokém rozmezí


Uhlík (C)
od 15 µm pro odstředivě nanášené povlaky až do
tlouštěk okolo 1 mm u povlaků pro průmyslové apli-
Povlaky mohou být plněny dalšími látka- kace.
mi a anorganickými pigmenty pro zvýše-
ní antikorozních a funkčních vlastností. Dnes je mnoho výrobců fluoropolymerových povla-
Mezi základní funkce těchto povlaků ků mezi nejvýznamnějšími Whitford, WEILBURGER,
patří: DuPont a spousta dalších, kteří nabízí spoustu typů
- snížení tření povlaků pro uspokojení potřeb funkční povrchové
- zvýšení odolnosti proti mecha- úpravy.
nickému opotřebení Text: Jiří Boháček, NACE Global

36
16

4. - 5. 12. 2019

WWW.POVRCHARI.CZ
46. konference s mezinárodní účastí

PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ
POVRCHOVÝCH ÚPRAV

18. – 19. března 2020


v Hotelu Olšanka na Praze 3

POZVÁNKA
46 let tradice – záruka spolehlivosti a kvality

INFORMACE Konference se koná ve spolupráci s Asociací korozních inženýrů, Českou


společností povrchových úprav, Asociací českých a slovenských zinkoven,
vědecko-výzkumnými ústavy, vysokoškolskými pracovišti, státními orgány,
Konference českými i zahraničními firmami, mediálními partnery.
Konference se koná již několik let pod záštitou Hospodářské komory ČR.
přináší
Konference je určena pro široký okruh posluchačů.

novinky Akce je každoročně zahrnuta mezi akreditované vzdělávací programy pro členy
České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), slouží jako ŠKOLENÍ.

z legislativy Na programu konference:


aktuální informace o pokroku v technologiích, zařízeních pro povrchové
a oboru úpravy, právních předpisech tak, aby se zvýšila kvalita výrobků a zlepšila
jejich konkurenceschopnost:
· aktuální právní předpisy včetně chystaných změn,
povrchových · progresivní technologie a zařízení povrchových i předpovrchových
úprav v lakovnách, žárových zinkovnách, při galvanickém pokovování,
včetně informací o nátěrových hmotách apod.,
úprav · problematika provozů povrchových úprav,
· opatření týkající se ochrany zdraví lidí nebo životního prostředí,
FORMOU · projektování povrchových úprav,
· exkurze na pracoviště povrchových úprav,
· diskuzní večer.
ŠKOLENÍ
Možnosti prezentace pro firmy:
· stránková inzerce
· krátké vystoupení zástupce firmy v programu konference
· stůl k provádění obchodní, propagační a konzultační činnosti

Těšíme se na Vás – za organizátory akce:


Zdeňka Jelínková + Zdenka Trávníčková
konferencepppu@seznam.cz
www.konferencepppu.cz
TriboTechnika 4/2019

Velký výkon obrábění


Kompletní obrábění velkých, těžkých obrobků na jedno upnutí: frézovací
a soustružnické centrum Hyperturn od firmy EMCO se osvědčilo při přesné
a flexibilní výrobě jednotlivých dílů i v sériové výrobě.

Rakouský smluvní výrobce GMT Winter- kompletní obrábění na co nejmenší počet upnutí,
steller GmbH, který potřeboval zvlád- protože to umožňuje vyrábět velmi efektivně a díky
nout rostoucí počet objednávek na zjednodušení intralogistiky také velmi flexibilně.
V roce 2017 dodala společnost EMCO této firmě, sídlí-
cí v Salcburku, první obráběcí centrum Hyperturn
200 Powermill na světě. Šlo o verzi s protivřetenem,
posuvnou lunetou a koníkem. Od té doby prokázal
stroj ve firmě GMT Wintersteller své výjimečné
kvality.

Soustružení velkou řeznou rychlostí


Frézovací a soustružnické centrum Hyperturn 200
Powermill je dostupné ve verzích s délkou soustruže-
ní od 3 100 do 6 100 mm a průměrem soustruženého
dílu do 1 000 mm. Hmotnost obrobku může být
až 6 000 kg. Je třeba zmínit také stabilní, tuhou kon-
strukci a praktické funkce zařízení. Identické hlavní
vřeteno a volitelné protivřeteno mají shodné pohony
o výkonu 84 kW a momentu 6 400 Nm. To umožňuje
Úctyhodná velikost: Hyperturn 200 Powermill je efektivní soustružení přední i zadní části obrobku vel-
největším obráběcím strojem společnosti GMT kou řeznou rychlostí bez nutnosti jej otáčet a znovu
Wintersteller. Od roku 2017 vyrábí složité a velké
obrobky, a to na jedno upnutí.

obrábění velkých a těžkých dílů,


investoval v roce 2017 do frézovacího
a soustružnického centra Hyperturn 200
od firmy EMCO. Firma vyrábí přibližně
80 % svých výrobků na základě kontrak-
tu – většinou jde o složité obrobky, včet-
ně dílů pro strojní zařízení a hydraulické
stroje. To vyžaduje, aby firma měla
k dispozici široké výrobní možnosti.
Paleta strojních operací zahrnuje vrtání,
soustružení, frézování a broušení, ale
Výkonné hlavní vřeteno a identické protivřeteno jsou
i svařování a jiné postupy strojírenské
navržené pro těžké obrábění s maximálním momentem
výroby. Jak řekl Leonhard Wintersteller, 6 410 Nm a impozantním výkonem 84 kW.
majitel a výkonný ředitel, firma nepřetr-
žitě investuje do moderních, vysoce fle- upínat. Koník, který je standardním vybavením, má
xibilních strojů. Zvláště hledá řešení pro rozsah pohybu v ose Z 6 100 mm. Těleso koníku

39
4/2019 TriboTechnika

s dutinou o průměru 200 mm (pro hrot koníku MK6) Zásobníky pojmou 50, 100 nebo 200 nástrojů
je posuvné o 250 mm a umožňuje vyvinout kontakt- o hmotnosti až 25 kg a rozměrech až 600 mm na
ní sílu až 4 000 N. Těleso je dostatečně pevné pro
tuhé a spolehlivé podepření obrobků o hmotnosti
až 6 000 kg. Pro dlouhé a štíhlé komponenty jsou
navíc k dispozici posuvné lunety, jedna nebo více,
které mohou obrobek podpírat kdekoliv po celé
jeho délce.

Vysoce tuhá a výkonná frézovací jednotka pro fle-


xibilní kompletní obrábění
Speciální je konstrukce frézovací jednotky. Je navr-
žena jako posuvné frézovací centrum ve zvláště tuhé
a pevné konstrukci "Box-in-Box" RAM. To zaručuje
zvláště přesné obrábění v celé pracovní oblasti,
dokonce i při vysokých řezných rychlostech. Jak
potvrzuje Leonhard Wintersteller, tato konstrukce
také umožňuje flexibilně obrábět širokou škálu kom- Určeno pro velký výkon obrábění: frézovací vřeteno s mo-
ponent, včetně složitých. V tomto ohledu jsou znač- mentem 630 Nm, rychlostí 6 500 otáček za minutu a výko-
nými výhodami osa B, kterou lze v obou směrech nem 80 kW.
natáčet o 120°, a osa Y s posuvem 600 mm (+/– 300
mm). Frézovací vřeteno je přímo poháněné, chlaze- délku a 120 mm v průměru. Pro vrtání hlubokých děr
je k dispozici varianta se třemi pozicemi pro vrtací
tyče o délce až 1 000 mm. V tomto případě je volitel-
ně k dispozici také vysoce efektivní chladicí zařízení,
které dodává chladicí řeznou kapalinu vnitřkem
nástroje k místu řezu pod tlakem až 80 bar (8 MPa).
Běžná verze systému dodávky řezné kapaliny pracu-
je s tlakem 40 bar (4 Mpa).

Rychlost a spolehlivost díky využití softwaru


vhodného pro obrábění jednotlivých kusů
Dokonce i výrobu složitých obrobků lze naprogra-
movat velmi snadno a rychle. Frézovací a soustruž-
nické centrum Hyperturn 200 je vybaveno řídicím
systémem CNC Sinumerik 840D sl. Tento systém má
Stroj je vybaven řídicím systéme Sinumerik 840D sl firmy rozhraní pro grafická programovací prostředí
Siemens, programuje se v prostředí Esprit CAM od DP Shopmill a Shopturn, která umožňují i 3D simulaci
Technology a k simulaci se používá CPSPilot –integrovaný obrábění. Simulace je důležitým nástrojem pro
vývojový řetězec tak zajišťuje maximální spolehlivost zabránění kolizím. Pomáhá tak dosahovat maximál-
obrábění, omezuje odstávky a eliminuje kolize.
ní spolehlivosti procesu výroby, zvláště při komplet-
né vodou, a odolné proti změnám teploty. Motor vře- ním obrábění dílů, jednotlivých nebo v několikaku-
tene má výkon 80 kW. K dispozici jsou verze s 6 500 sových sériích, se složitými tvary a obrysy.
otáčkami za minutu a momentem 630 Nm nebo Podporováno je také pětiosé simultánní obrábění.
s 10 000 otáčkami za minutu a momentem 340 Nm Pro minimalizaci doby odstávek mají všechny kom-
a s držáky nástrojů HSK-T 100 nebo Capto C8. ponenty obráběcího centra integrované diagnostic-
ké funkce. Pro další zvýšení spolehlivosti a zkrácení
Zásobníky nástrojů zkracují neproduktivní dobu odstávek může být centrum volitelně vybaveno také
Tři volitelné zásobníky nástrojů umožňují dosáh- systémem pro automatické monitorování poškoze-
nout velké produktivity obrábění s minimem ne- ní nástroje.
produktivní doby a doby potřebné na seřízení. Text: Christa Vergnes

40
4/2019 TriboTechnika

Øešení pro všechny kroky


životního cyklu výrobku
Expozice novinek a øešení spoleènosti Siemens na Mezinárodním
strojírenském veletrhu ukáže smìr dalšího vývoje nejen v oboru obrábìcích
strojù a prùmyslové automatizace, ale pøedevším prùmyslové digitalizace.
Pod mottem „Tvoøíme digitální budoucnost prùmyslu“ Siemens pøedstaví svá
øešení pro všechny kroky životního cyklu výrobku – od návrhu po servis. „V naší
expozici chceme ukázat, že digitalizace je to nejlepší øešení pro firmy všech
velikostí, které si chtìjí dlouhodobì udržet konkurenceschopnost a rùst.
Digitalizace se stává nedílnou souèástí všech oblastí prùmyslové výroby
a Siemens je pøipraven podpoøit všechny, kdo chtìjí svou budoucnost
s digitalizací spojit,“ øíká Eduard Palíšek, generální øeditel Siemens Èeská
republika a øeditel Operating Company Digital Industries.

Expozice Siemens pøedstaví v èeské pre- „Implementaci digitalizace pøedvedeme i na pøíkla-


miéøe první digitálnì nativní CNC systém du našich vlastních výrobních závodù. Chceme
Sinumerik ONE, a to v unikátním øešení zákazníkùm v èeském prùmyslu ukázat, že digitální
pro výuku. Letošní expozice je pøevážnì továrna není abstraktní pojem, ale realita, ke které se
digitální, pøesto nezapomíná na milovní- mohou pøiblížit v jakémkoliv stádiu rozvoje a bez
ky technických unikátù – její souèástí ohledu na døíve aplikovaná izolovaná øešení,“ øíká
Tomáš Duba, øeditel obchodního úseku Motion
Control Operating Company Digital Industries spo-
leènosti Siemens.

Pìt krokù životního cyklu stroje a výrobku


Osou expozice bude pìt pracovních stanic s ukázkou
øešení pro každou èást životního cyklu stroje a výrob-
ku. Od samotného návrhu stroje nebo linky, pøes jeho
optimalizaci, vyprojektování, uvedení do provozu
a následný servis. Tìchto pìt krokù bude Siemens pre-
zentovat i v reálném nasazení v praxi – a již u zákaz-
níkù nebo v èeských výrobních závodech Siemens.
Siemens svými produkty a øešeními dokáže pomoci
v jakékoliv fázi výroby, navíc nabízí øešení, které celý
bude i reálný závodní motocykl Honda systém systematizuje, zastøešuje a napojuje na inter-
CBR 600RR propojený s cloudovou plat- net vìcí: cloudový systém MindSphere.
formou MindSphere, jejíž aplikace umož-
òují závodnici Petøe Fuchsíkové optima- Premiéra digitálnì nativního CNC systému
lizovat styl jízdy. Nebudou chybìt Sinumerik ONE – verze pro výuku
ani ukázky digitalizace závodù Siemens V èeské premiéøe Siemens pøedstaví systém pro CNC
v Èeské republice – ze závodù na výrobu stroje Sinumerik One, který pøedstavuje novou gene-
elektromotorù ve Frenštátì pod Rad- raci øídicích systémù pro obrábìcí stroje. Oproti
hoštìm a v Mohelnici. pøedchozím verzím obsahuje jeho øídicí jednotka již

42
TriboTechnika 4/2019

od samého poèátku digitální dvojèe – produkt je tak výroby tak jsou øešení ze softwarového portfolia
tzv. digitálnì nativní. Sinumerik ONE bude pøedsta- Siemens Digital Industries Software (døíve PLM
ven jako souèást obrábìcího stroje, který slouží pro Software), vèetnì nových technologií, jako je aditiv-
výuku CNC obrábìní. ní výroba – 3D tisk. Ta umožòuje oproti konvenèní
metodì obrábìní vytváøet složité tvary, které jsou
„Chytrá“ motorka a MindSphere bìžnými metodami nevyrobitelné. Aditivní výroba
Unikátnì upravený závodní motocykl Honda CBR pøináší inovativní pøístupy k návrhu, optimalizaci
600RR demonstruje výhody využití cloudové plat- a simulaci (topologická optimalizace, simulace pro-
formy MindSphere. „Její možnosti jsou témìø neko- udìní), které výraznì zrychlují proces návrhu, což pøi-
neèné a chceme ukázat, že se uplatní i mimo tradièní náší významnou úsporu materiálu. Výsledný pro-
prùmyslové prostøedí. Záleží jen na fantazii každého
uživatele, z jakých zaøízení potøebuje nebo chce sbí-
rat a analyzovat provozní data,“ vysvìtluje Tomáš
Duba. A už bìhem tréninku nebo pøi závodì sbírají
èidla informace z motorky a jejího okolí – GPS sou-
øadnice, nadmoøskou výšku, rychlost, teplotu zadní
pneumatiky èi náklon motorky. Ve výsledku pak jez-
dec mùže vidìt své chyby a nedokonalosti a zapra-
covat na nich pøi další jízdì. V souèasné dobì testuje
chytrou motorku Petra Fuchsíková, která se v evrop-
ských amatérských závodech øadí mezi špièku v žen- dukt je tak lehèí a souèasnì zachovává pevnostní
ském šampionátu jezdcù bez licence. pøedpoklady. Souèasnì klesá hmotnost výrobku,
jeho cena a èasová nároènost jeho konstrukce.
Virtuální zprovoznìní a digitální dvojèe Expozice Siemens zahrnuje ukázky tisku z hliníkové
Pøínosy virtuálního zprovoznìní digitálních dvojèat slitiny èásti nosné konstrukce experimentálního
demonstrují obrábìcí stroje od firmy TOSHULIN, vozidla a 3D tisku plastu.
Škoda Machine Tool a TOS Varnsdorf. Pøedstavíme
také digitální dvojèe balicího stroje od spoleènosti Digitalizace v èeských závodech Siemens
Viking Mašek, který se fyzicky nachází v novém Øadu digitálních øešení zavedly i èeské výrobní závo-
Aplikaèním centru pro výrobní stroje Siemens dy Siemens. „Implementaci digitalizace pøedvede-
v Praze. Reálný stroj je pøipojen na cloudovou plat- me na našich vlastních továrnách. Chceme zákazník-
formu Siemens MindSphere a pomocí aplikace ùm v èeském prùmyslu ukázat, že digitální továrna
Simatic Machine Monitor lze pøímo nahlédnout do není žádný abstraktní pojem, ale realita, ke které se
výrobních dat stroje. Pøedstaveny budou i kinema- mohou pøiblížit v kterémkoliv stádiu vývoje,“
vysvìtluje Tomáš Duba. Mnoho èeských výrobcù již
s digitalizací zaèalo, vìtšinou však chybí páteøní sys-
tém, který by jednotlivá øešení propojil do jednoho
celku a zajistil, aby spolu všechny dílèí systémy komu-
nikovaly a spolupracovaly. Øešením je plánování
a øízení výroby s MES a MOM systémy.

Servis strojù a dat


Oddìlení Industry Services pøedstaví vlastní modu-
lární aplikaci Condition Monitoring 2.0, která vznikla
tické funkce v prostøedí TIA Portal, a to na ukázce na základì požadavkù zákazníkù sledovat provozní
vizualizace kinematiky a možností programování stavy strojních zaøízení. Letos pøichází vylepšená
a testù bez nutnosti reálného stroje. o nové moduly a funkcionality – napø. detailnìjší
pohled na výrobní data a analýzu výroby. K modul-
Trendy aditivní výroby ùm zajiš ujícím sbìr provozních dat, správu uživate-
Žádné z digitálních øešení by nemohlo fungovat bez lù a správu nástrojù novì pøibude i modul pro moni-
kvalitního softwaru. Nedílnou souèástí všech digitál- toring spotøeby energií a jejich management.
ních dvojèat strojních zaøízení i samotné digitální Text: Siemens

43
4/2019 TriboTechnika

Plug and play


Kennametal usnadňuje vyvrtávání hlubokých otvorůVstoupíte-li do většiny
obroben, máte dobrou příležitost slyšet vysoké intenzivní pískání, které
doprovází operaci vyvrtávání hlubokých otvorů. To je hluk dost velký na to,
aby i ti nejhůře slyšící se začali prát o pár špuntů do uší. Tento problém
obráběče trápí už od té doby, co vynálezce soustruhu Henry Maudslay
do něj poprvé založil kus oceli a zkusil skrz něj vrtat díru, a jen se zhoršoval
tím, jak narůstala pevnost kovových materiálů a rostly nároky na obráběcí
stroje.

Ale už nikdy více. Poslední zbraň mohou být náročněji využívány, s vyššími posu-
Kennametalu v boji proti vibracím je tako- vy, řeznými rychlostmi a hloubkami řezu, o kte-
vá, že o ní všichni obráběči budou říkat: rých si odborníci z průmyslu mysleli, že jsou
„Tohle potřebuji.“ Nový vyvrtávací sys- nedosažitelné.
tém se chlubí nejúčinnějším mecha-
nismem proti vibracím, jaký kdy
Kennametal vyvinul, a k tomu nabízí roz-
sáhlou řadu vyvrtávacích hlav osazených
břitovými destičkami a různých velikostí
vyvrtávacích tyčí.í konkurenční výhodu,
ať obrábíte cokoliv.“

Vstupte do zóny bez vibrací


Tím, kdo o tom ví všechno, je Sam
Eichelberger, produktový inženýr pro
soustružnické systémy a člen týmu, který
vyvinul vnitřní tlumicí mechanismus. Nový antivibrační vyvrtávací systém od společnosti
„Snad to nejdůležitější, co by se mělo Kennametal se může pochlubit řadou technolo-
o nové vyvrtávací tyči vědět, je, že se gických vylepšení, které umožňují plug and play
jedná o plug and play,“ říká. „Není vůbec operace.
potřeba žádné seřizování nebo nastavo- Řada vyměnitelných hlav zahrnuje upínací mecha-
vání – jednoduše tyč vyjmete z balení, nismypákové a šroubkem v pozitivním i negativním
uložíte do revolverové hlavy a můžete sklonu nastavení.
vyvrtávat.“
Eichelberger byl jedním z nich. Vyjmenovává
To pomáhá více než snahy odhlučnit několik vlastností, které z antivibračního vyvrtá-
dílnu. Eliminace vibrací a tudíž i pískání vacího systému učinily nejen ten nejsnadněji
značně prodlužuje životnost nástroje, použitelný, s jakým jste kdy vyvrtávali, ale záro-
nehledě na pozitivní dopad na jakost veň i nejproduktivnější. Mezi ně patří použití vro-
povrchu. A pokud nástroje déle vydrží, ubkovaného spoje vyvrtávací hlavy s pracovním

44
TriboTechnika 4/2019

koncem vyvrtávací tyče, který umožňuje bezpeč- Každý, kdo se někdy snažil seřídit vyvrtávací tyč
né upnutí různých druhů a velikostí vyvrtávacích přesně na osu, ocení skutečnost, že nastavení je
hlav osazených břitovými destičkami. extrémně snadné. „Na vrchu hlavy je referenční
plocha, která slouží k zaměření úhlu,“ vysvětluje
Zlepšeny byly také samotné hlavy, které byl Eichelberger. „Vy jen otáčíte tyčí do té doby, než
podrobeny dietě, takže jsou kratší a lehčí, což při- měřicí přístroj ukáže nulu, pak nástroj na místě
náší lepší stabilitu, která přispívá k lepšímu výkonu upnete.“
vyvrtávací tyče. Zlepšen byl rovněž přívod chladi-
va, aby vysokotlaký paprsek chladicí kapaliny byl
nasměrován přesně tam, kde jí je potřeba nejvíce.
Výsledkem je bezproblémové řízení odvodu třísek
spolu s maximálním chlazením oblasti řezu.

Nejdůležitější ze všeho je vnitřní tlumení.


Eichelberger řekl: „Vyvrtávací tyče pracují bez vib-
rací a současně jsou i bezúdržbové. Uvnitř tyče je
v tlumicí kapalině uložen masivní díl podepřený
dvojicí pružných podpor. Tento díl se během
obrábění rozkmitá v předem dané frekvenci tlumí-
cí vlastní frekvenci vyvrtávací tyče, což potlačuje
vibrace. Nejsou zde žádné díly, které by podléhaly
opotřebení nebo by vyžadovaly seřizování.“ Jak
Nastavit hlavu přesně na osu je velmi snadné – stačí,
Sam zmínil, vy nástroj jen nastavíte a můžete na
aby hodnota úhlu na displeji ukazovala nulu, a pak tyč
něj zapomenout. na místě zajistit.

Jak vysvětlil Eichelberger, antivibrační systém


nabízí vynikající výkon v aplikacích vyvrtávání až Vzhledem k vyšší ceně takovéhoto vyvrtávacího
do hloubky 10x D, což je mnohem více, než umož- systému zákazníci také ocení skutečnost, že hlavy
ňuje celokarbidová nebo celokovová vyvrtávací jsou v případě havárie vyměnitelné a nedojde tak
tyč. Výsledky interních i zákaznických testů vykaz- ke zničení vyvrtávací tyče. A uživatelé staršího
ují stejně dobrou nebo lepší jakost povrchu než vyvrtávacího systému od Kennametalu zjistí, že do
konkurenční „tiché tyče“, a to při podstatně agre- něj mohou své nové hlavy perfektně upnout
sivnějších, všeobecně použitelných řezných pod- pomocí adaptéru.
mínkách.
„Portfólio našich vyvrtávacích tyčí zahrnuje rozsah
Samozřejmě, že vyvrtávací tyče jsou jen tak dobré, průměrů od jednoho do čtyř palců, v metrické
jak to umožňuje způsob, jakým jsou upnuty ve verzi začíná na 25 mm a končí na 100 mm,“ říká
stroji. Kennametal reflektoval tuto kritickou sku- Gable. „K dispozici jsou také různé druhy vyměni-
tečnost dodávkou revolverových adaptérů pro telných hlav, s pozitivními břitovými destičkami
různé typy strojů spolu se speciálním děleným upínanými šroubem pro jemné dokončování, až
pouzdrem pro dosažení maximální tuhosti. „To je po negativní geometrie s upínáním pomocí upín-
cílem tohoto výrobku,“ říká globální produktový ky pro těžké hrubování. Vyvrtávací tyče byly navr-
manažer Kennametalu John Gable. „Díky němu je ženy tak, aby vynikaly v náročných aplikacích, což
dostupná nejlepší možná stabilita a nejefektivněj- také činí.“
ší řešení tlumení.“ Text: Kennametal Slovakia

45
4/2019 TriboTechnika

Hospodárnosť priemyselnej výroby


Ekonómia výroby spočíva vo vyvážení procesných faktorov s cieľom
dosiahnuť požadované výsledky. Strojové dielne sa snažia vyrábať určitý
počet dielov určitej kvality, za určitý čas, pri určitých nákladoch. Dôsledné
dosahovanie týchto cieľov si vyžaduje kontrolu množstva faktorov vrátane
rezných parametrov, nákladov na nástroje a času výmeny nástrojov, vyu-
žitia obrábacích strojov, výdavkov na manipuláciu s obrobkami a nákla-
dov na materiál a prácu.

Počas viac ako dvoch storočí histórie stro- tých nákladov, ktoré môžu podkopávať snahy o do-
jového obrábania sa počet prvkov hospo- siahnutie maximálnej produktivity.
dárnosti výroby znásobil. Výroba sa naj-
prv vyvinula z jednopoložkovej výroby na Vysoký objem, nízka variabilita, jednoduchá eko-
remeselnej úrovni na hromadnú výrobu nómia?
normovaných dielov pomocou obrába- Štandardizované obrábacie procesy boli vyvinuté
cích strojov. Zlepšenie metód výroby pri- v 19. storočí s cieľom urýchliť výrobu rovnakých
nieslo druhú generáciu hromadnej výro- výrobkov s vymeniteľnými dielmi. V automobilovej
by s výrobnými linkami a produkciou výrobe sa tento prístup založený na HVLM do maxi-
čoraz väčšieho počtu rovnakých dielov: málnej miery zdokonalil zriadením prepravných
variant s vysokým objemom a nízkou liniek a uplatnením iných metód s cieľom vyrábať
variabilitou produktov (high volume, low stovky, tisíce alebo milióny rovnakých dielov znovu
mix, HVLM). Potom CNC stroje a roboty a znovu celé roky.
prispeli k prechodu na tretiu generáciu
efektívnosti hromadnej výroby. V súčas- Dlhodobý charakter výroby HVLM umožňuje
nosti digitálna technológia, ktorá sa výrobcom dolaďovať viaceré procesné faktory na
uplatňuje v programovaní, ovládaní obrá- dosiahnutie maximálneho výstupu, konzistentnosti
bacích strojov a systémoch na manipulá- a nízkych nákladov. Variabilitu ďalej minimalizujú
ciu s obrobkami, umožňuje vývoj štvrtej pomocné technológie, vrátane meničov nástrojov
generácie priemyselnej výroby známej a paliet, a využívanie robotov. Predpokladá sa, že pre-
ako Industry 4.0, ktorá umožňuje nákla- vádzka beží dokonale a poskytuje 100-percentný
dovo-efektívnu výrobu s vysokou variabi- výnos s predvídateľnými nákladmi, bez neplánova-
litou pri nízkych objemoch (HMLV). ných prestojov, bez zamietnutých dielov, bez pre-
pracúvania a sekundárnych činností, ako je naprí-
Efektívne dosiahnutie prechodu z výroby klad začisťovanie povrchov.
HVLM na výrobu HMLV si predovšetkým
vyžaduje, aby výrobcovia rozpoznali kva- Jedným z predpokladov je, že náklady na nástroje
litatívne a kvantitatívne zmeny v reality spravidla predstavujú okolo troch percent celko-
hospodárnosti výroby a vedeli využívať vých výrobných nákladov. Číslo tri percentá je vhod-
informácie a dostupné technológie na ná orientačná hodnota, no zriedka odzrkadľuje sku-
analýzu svojich činnosti a dosahovanie točnosť. Veľký vplyv má, napríklad, obrábateľnosť
svojich cieľov. Kľúčovým prvkom transfor- materiálu obrobku; prechodom z ocele na titán sa
mácie je upustenie od príliš zjednoduše- pri obrábaní dielu môže zvýšiť využitie nástroja päť-
ných názorov a praktík a odhalenie skry- násobne. Z trojpercentného podielu sa stane 15 per-

46
TriboTechnika 4/2019

cent, pokiaľ všetko ostatné zostane rovnaké. čiek učebnicovým príkladom skrytých nákladov.
Sústredenie sa len na pracovný čas nástroja vedie Čas učený na výmenu doštičky môže byť jedna
k zanedbávaniu iných faktorov, ako sú napríklad minúta. Ak sa však v dielni meria, ako dlho to trvá
časy prestojov pri výmene nástroja. Takýto prístup v skutočnosti, môže sa zistiť, že môže ísť aj o dve,
je v skutočnosti skrývaním sa pred realitou. tri alebo desať minút, čo predstavuje rozdiel 60 až
Výrobcovia by mali pochopiť, že čas obrábania, čas 600 sekúnd.
nastavovania, čas výmeny nástroja, vloženie a vybra-
tie obrobku a ďalšie faktory sa navzájom ovplyvňujú. Vysoká variabilita, nízky objem, zložité úvahy
Zjednodušeným príkladom nepredvídanej interak- V súčasnosti globálna hospodárska súťaž motivuje
cie procesných faktorov je dielenské obrábanie die- výrobcov k vytváraniu rôznych verzií svojich výrob-
lu, ktoré si vyžaduje dve minúty času rezania a celko- kov, aby vyhoveli potrebám menších podskupín pou-
ve dve minúty na vloženie a vybratie obrobku. výme- žívateľov. Moderné počítačové technológie umož-
na nástroja trvá minútu a životnosť nástroja je päť ňujú rýchlu zmenu konštrukcie dielov a obrábacích
obrobkov, takže čas výmeny nástroja predstavuje programov a tiež umožňujú jednoduché sledovanie
0,20 minúty na diel. Keďže každý diel si vyžaduje obmien výrobkov a zásob. Výsledkom bol posun
čas spracovania 4,2 minúty, výstup je trochu viac ako k scenárom výroby s vyššou variabilitou a nižším
14 obrobkov za hodinu. Každý nástroj stojí 15 EUR, objemom (HMLV). V súčasnosti je tento prístup už
a životnosť nástroja päť obrobkov diktuje, že výroba dostatočne vyvinutý na to, aby umožňoval efektívnu
14 obrobkov si vyžaduje 2,8 nástroja (42 EUR). výrobu s jednocifernými alebo dokonca jednopo-
Náklady na stroj sú 50 EUR na hodinu. Celkové ložkovými výrobnými cyklami.
výrobné náklady na 14 obrobkov v priebehu jednej
hodiny predstavujú 92 EUR.
Ekonómia výroby
Potom v snahe o zrýchlenie výstupu a produktivity Lepšie riadenie procesov a nástrojov
dielňa zvýši reznú rýchlosť o 10 percent. Tým sa zníži
rezný čas o 10 percent (na 1,8 minúty), ale tiež sa tým
zníži životnosť nástroja približne o polovicu, čo zna-
mená, že jednou reznou hranou sa pred potrebou
výmeny nástroja vyrobí len dva a pol obrobku. Čas
výmeny nástroja je stále jedna minúta a čas vklada-
nia/vyberania obrobku dve minúty. Čas na výrobu
jedného obrobku zostáva 4,2 minúty (1,8 minúty
rezanie, 2 minúty manipulácia s obrobkom a 0,4 mi-
núty výmena nástroja) alebo 14 obrobkov za hodinu
Náklady na stroj a nástroje sú rovnaké, ale teraz musí
hodinu bežať 5,6 nástroja (náklady na nástroje
84 EUR). Napriek úsiliu o zrýchlenie výstupu, je čas Rozšírený časový horizont výroby HVLM umožňuje
výroby 14 obrobkov rovnaký a cena vzrastie z 92 EUR cielené plánovanie a dolaďovanie výrobných fakto-
na 134 EUR. rov. Plánovanie je v situáciách scenára HMLV odlišné.
Počítačové technológie v oblasti inžinierstva a zásob
V tomto prípade sa zvýšením reznej rýchlosti nezvý- podporujú rýchle zmeny v type výrobku a výstupe,
šila produktivita. Zmena času rezania má vplyv na čo však znamená, že proces plánovania pri scenári
ostatné faktory v systéme obrábania, v tomto príkla- HMLV musí byť komplexný a reagovať na zmeny. Za
de na životnosť nástroja a čas výmeny nástroja. objednávkou na desať dielov môžu potom nasledo-
To znamená, že dielňa musí dôkladne zvážiť všetky vať dvoj-, päť- alebo dokonca jednopoložkové dávky
dôsledky procesných zmien. rôznych častí. Materiály na obrobky sa môžu meniť
z ocele cez hliník na titán a geometria dielov z jedno-
Ďalšiu formu skrytých nákladov predstavuje vyko- duchej na zložitú. Nie je k dispozícii dostatok času na
návanie krokov v procese. V mnohých strojových určenie životnosti nástroja prostredníctvom skúšok.
dielňach je napríklad čas strávený výmenou došti- Pri riadení životnosti nástrojov v situáciách scenára

47
4/2019 TriboTechnika

HMLV sa na pracovisku spravidla vytvorí konzerva- močiare. Zmena rezných podmienok, materiálov
tívny odhad predpokladaného životného cyklu obrobkov alebo objemu výrobkov bude mať vplyv
nástroja a v záujme bezpečnosti sa pre každý cyklus na životnosť nástrojov, ako aj na mnohé ďalšie
používa nový nástroj, ktorý sa zlikviduje skôr, ako aspekty systému obrábania. Na účely ekonómie
dosiahne skutočnú produktívnu životnosť. Čas reza- výroby vo výrobnej linke je dôležité uvedomovať si
nia je v rámci celkového obrazu len jedným z faktoro- tieto vzťahy a vyvíjať stratégie na ich pragmatické
v. Pri výrobe HMLV bude čas potrebný na manipulá- zohľadnenie. Žiaľ, každý pracovník dielne nemôže
ciu s rôznymi obrobkami a prípravkami, výmenu byť profesorom matematiky a ani nemá dostatok
nástrojov a výmenu doštičiek často dlhší ako čas času na hlbšie preskúmanie týchto vzťahov. Preto
samotného rezania. Faktormi, ktoré môžu v sebe dodávatelia ponúkajú analýzy procesov a služby ria-
zahŕňať skryté náklady, sú nástroje, obrábacie stroje, denia, ktoré výrobcom poskytujú komplexný obraz
časy prestojov, priama práca a priamy materiál o ich konkrétnych činnostiach a usmernenie, pokiaľ
obrobkov. Pri najnovšom prístupe k hospodárnosti ide o spôsoby, ako maximalizovať produktivitu a
výroby sa berú do úvahy náklady na materiál nástro- ekonomicky silné stránky ich aktivít.
jov a obrobkov, náklady na zariadenia a prevádzkové
náklady, náklady na zariadenia počas prestojov, Majitelia dielní sa často sťažujú, že majú veľa práce
náklady na mzdy a údržbu. a platiacich zákazníkov, ale stále prichádzajú o pe-
niaze. Riešením ich problémov je rozpoznanie reali-
Rýchlo sa meniace požiadavky na výrobky v rámci ty mnohých faktorov pôsobiacich v hospodárnosti
scenára HMLV zvyšujú náročnosť dosiahnutia vyso- súčasnej výroby a odhalenie a odstránenie za-
kých percentuálnych výnosov. V prípade dlhodobej nedbávaných a skrytých nákladov, aby ich výrobné
výroby HVLM môžu skúšky a úpravy vyprodukovať činnosti dosahovali maximálnu návratnosť.
percentuálne výnosy vysoko nad deväťdesiat per-
cent. Na druhej strane môže byť výnos v situácii
HMLV binárny. Úspešný cyklus jedného dielu pred-
stavuje 100-percentný výnos, ale ak je daný diel
neprijateľný alebo sa obrobok zničí, výnos je nulový.
Požiadavky na kvalitu, nákladová a časová efektív-
nosť zostávajú rovnaké, ale prvotný výnos sa stáva
dôležitejšou požiadavkou. V takomto prípade je
predchádzanie zlomeniu nástroja pravdepodobne
tým najdôležitejším faktorom. Jednou z výhod je, že
opotrebovanie nástroja predstavuje v krátkodobých
situáciách minimálny problém a prevádzka môže
v rozumnom rozsahu uplatniť agresívnejšie a pro-
duktívnejšie rezné parametre.

Súvisiacou premennou je určenie, kedy je vhodné


vymeniť nástroj. Príliš dlhé čakanie môže mať za
následok zlomenie nástroja a prinajmenšom preru-
šenie výroby, ak nie poškodenie obrobku. Na druhej Čip Duratomic
strane, príliš častým vymieňaním nástroja sa môžu
zvyšovať výdavky, pokiaľ ide o náklady na samotný
nástroj, ako aj o čas stratený zastavovaním obrábania
a výmenou nástroja. Určenie, kedy sa má vymeniť Automatizovaná analýza
nástroj, si vyžaduje preskúmanie vzťahu medzi výme- Od začiatkov hromadnej výroby sa už mnohokrát
nou a celkovým systémom obrábania, vytvorenie zvýšil počet faktorov ovplyvňujúcich produktivitu
protokolu výmeny nástroja a jeho následné discipli- výroby a náklady. Ako sa obrábacie činnosti a zaria-
nované dodržiavanie. denia stávali zložitejšími, stávali sa zložitejšími
aj vzťahy medzi prvkami výrobných systémov. Žiad-
Vzťahy faktorov v systéme rezania kovov nie sú pria- ny z prvkov neexistuje v izolácii; zmena požiada-

48
TriboTechnika 4/2019

viek na objem výroby bude mať, napríklad,


vplyv na náklady na nástroje, zariadenia, údrž-
Účinné rozvádzanie
bu, prácu a ostatné náklady. chladiacej kvapaliny
Určenie počtu pôsobiacich faktorov a ich vzá- Komponenty a konektory s chladiacimi
jomných vzťahov je už samo osebe náročnou kanálmi, ktoré narúšajú zapichovanie,
úlohou. Zložitosť si vyžaduje systematický prí-
upichovanie a ostatné úkony pri sústružení,
stup na meraniu, kontrole a riadeniu výrob-
budú vďaka novým prírastkom do rodiny
ných procesov.
nástrojov s technológiou JETI (Jetstream
Systém analýzy nákladov produktivity (Produc- Integrated) od spoločnosti Seco Tools minulos-
tivity Cost Analysis, PCA) skúma celý výrobný ťou. Rozšírený sortiment držiakov nástrojov MDT
proces s cieľom určiť spôsoby znižovania nákla- (viacsmerné sústruženie), X4 (zapichovanie
dov a zvyšovania produktivity. Seco uplatňuje a upichovanie) a 150.10 (zapichovanie) prináša
tieto poznatky v kombinácii so sofistikovanou ničím nerušený prívod chladiacej kvapaliny vo
počítačovou analýzou a algoritmami vrátane vnútri držiaka a možnosť zapnutia alebo vypnu-
simulačných techník Monte Carlo, ktoré umož- tia spodnej časti kanálika podľa potreby.
ňujú automatizáciu modelovania nákladov.
Kvalifikovaný zástupca vykoná analýzu PCA, kto-
rou sa vyhodnotia všetky nástroje a technológie
používané v procese, s cieľom vypracovať kom-
plexnú správu, ktorá obsahuje informácie o pro-
cese, ako sú napríklad údaje o nástrojoch a reza-
ní, ako aj informácie o nákladoch zahŕňajúce
náklady na diel, výstup za hodinu a investičné
náklady. Analýzou PCA možno hodnotiť proce-
sy od jednej obrábacej operácie až po komplet- Technológia Jetstream Tooling® zaisťuje nielen prevádz-
ný proces, ktorý musí obrobok absolvovať na kovú stabilitu, spoľahlivosť a lepšiu povrchovú úpravu,
svojej ceste cez výrobný závod. Analýza je zame- ale aj flexibilné využitie a praktický prívod chladiacej kva-
raná na zlepšenia produktivity, ktoré majú naj- paliny bez vonkajších hadíc, armatúr alebo náhradných
väčší vplyv na náklady. Systém zohľadňuje úzke dielov, ktoré môžu znížiť produktivitu a zvýšiť náklady.
miesta alebo prevádzkové obmedzenia a doká- Držiaky so štvorhrannou stopkou MDT, X4 a 150.10 sú
že rozpoznať, kde treba viac hĺbkových štúdií. dostupné v dvoch veľkostiach: 20 mm x 20 mm (0,787" x
0,787") alebo 25 mm x 25 mm (0,984" x 0,984") a sú kom-
Vychádzajúc z porovnávacej štúdie času a ná- patibilné s vymeniteľnými doštičkami s veľkosťou 2, 3, 4,
kladov predmetnej činnosti alebo výrobnej lin- 5, 6 a 8 mm (0,0787", 0,118", 0,157", 0,197", 0,236"
ky, v počiatočnej fáze softvér PCA preskúmava a 0,315"). Držiaky 105.10 sú vhodné na použitie s čepeľa-
faktory používania nástrojov vrátane para- mi veľkosti 15.
metrov procesu, trvania cyklov a požiadaviek na
priepustnosť. Druhá fáza zahŕňa ten istý proces, Technológia Jetstream Tooling® privádza chladiacu kva-
ale vykonávajú sa pri nej úpravy uplatňovaných palinu pod vysokým tlakom cez vnútorné kanáliky
podmienok rezania a používaných nástrojov. v držiaku nástroja priamo do oblasti rezania, čím zaisťuje
Tretia fáza môže zahŕňať zmenu procesu kombi- optimálne obrábanie, odvod triesok a spoľahlivosť pro-
náciou operácií a skúmania väčších zmien, ako cesu. Na rozdiel od iných držiakov nástrojov má systém
je napríklad modernizácia obrábacích strojov. Jetstream Tooling® Duo horné a spodné chladiace kaná-
Výrobcovia, ktorí využívajú systém PCA spoloč- liky s možnosťou zapnutia alebo vypnutia spodnej časti
nosti Seco, spravidla očakávajú celkové úspory kanálika podľa aktuálnej potreby. Vďaka prípojkám chla-
nákladov až vo výške 30 percent a zvýšenie pro- diaceho média umiestnených na boku a na zadnej stra-
duktivity až o 40 percent, a to bez ohľadu na ne týchto držiakov je produkt možné použiť aj na stro-
odvetvie priemyslu, v ktorom pôsobia. joch s bežným systémom vedenia chladiacej kvapaliny.
Text: Patrick de Vos Text: Kamil Čech, Seco Tools SK

49
TriboTechnika 4/2019

Kamerový systém MultiSpectrum


pre širokú škálu aplikácií
Najzložitejšou a časovo najnáročnejšou časťou definovania kamerového
systému je často výber správneho osvetlenia. Nový modul osvetlenia
MultiSpectrum od spoločnosti Keyence, v kombinácii s kamerovými sys-
témami Keyence CV-X a XG-X, ľahko pokrýva širokú škálu aplikácií,
poskytuje stabilitu a flexibilitu.

Toto jednoduché riešenie „všetko silná a presná, že už nie sú potrebné žiadne dodatoč-
v jednom“ je vybavené dedikovaným né jemné nastavovania farieb, dokonca aj pri prítom-
riadiacim obvodom bez potreby nosti podobného odtieňa. V práškových potravinách
externého riadenia. Na trh prináša je napríklad možné zistiť cudzie telesá.
osvetlenie pre každého a zároveň obsa-
huje unikátny prvok, ktorý zvyšuje Jednoduchá konfigurácia a vysoká flexibilita
presnosť a stabilitu systému; má 8 rôz- Je možné konfigurovať a vybrať 32 farieb, a ďalších
nych farebných LED diód schopných 32 farieb, ktoré sa z procesu vylúčia. Táto veľká pamä-
detegovať akúkoľvek farbu, tvar, lesk ťová kapacita umožňuje, aby ten istý systém rozlíšil
a variabilitu výrobkov, dokonca aj pri mnoho rôznych farieb, ktoré by sa nedali rozlíšiť kon-
veľmi podobných odtieňoch. venčným spôsobom.
Kombinácia vysokorýchlostnej mono-
chromatickej kamery a nového osvetle-
nia MultiSpectrum s ôsmimi vlnovými
dĺžkami ponúka oveľa lepšie možnosti
rozoznávania farieb v porovnaní s kon-
venčnými farebnými kamerami (RGB).
Kamera urobí celkovo osem obrázkov
v odtieňoch šedej, jeden pre každú vlno-
vú dĺžku a analyzuje pixely zo všetkých
ôsmich obrázkov. Výsledkom je oveľa
presnejšie rozoznávanie farieb. Vďaka
algoritmom prítomných v kamerovom
systéme, je potom možné presne
vybrať, ktorú farbu má detekovať,
dokonca aj pri veľmi podobných odtie-
ňoch.
Táto funkcia je ideálna napríklad na kon-
trolu rôznych typov plastových uzáve-
rov alebo na kontrolu prítomnosti/ne- Registrované farby je možné kombinovať do fareb-
prítomnosti tesnenia. Rovnakým spôso- ných skupín. Kým tradičné metódy riadenia vyžadujú
bom ako sa zadávajú farby určené na použitie viacerých nástrojov, samotná funkcia zosku-
detekciu, sa dajú zaregistrovať farby, povania farieb zaručuje vysoko presné nastavenie,
ktoré majú byť z detekcie vylúčené. Táto ktoré je skutočne prispôsobené každej aplikácii.
funkcia farebnej diferenciácie je tak Informácie o extrahovaných a zaznamenaných far-

51
4/2019 TriboTechnika

bách je možné zdieľať medzi viacerými nástrojmi. To uľahčuje detekciu škrabancov a nečistôt na čas-
Táto funkcia umožňuje synchronizáciu informácií tiach.
o farbách medzi nástrojmi jednoduchým nastave- Ďalšou podstatnou funkciou je spracovanie okolité-
ním použitej referencie. ho svetla: analyzuje sa zo získaného snímku bez
Konfigurácia systému je jednoduchá a jeho prevádz-
ka stabilná: niekoľko snímok je zachytených a analy-
zovaných pomocou jedného spúšťacieho vstupu.
Snímanie obrazu a riadenie osvetlenia sú automatic-
ky synchronizované kamerovým systémom, čo robí
akékoľvek ďalšie zariadenia nadbytočné. Používateľ
môže okrem toho vytvoriť skratku na parameter
v inšpekčnom programe. Konfiguruje vlastné menu
obsahujúce iba požadované nastavenia a poskytuje
používateľovi rýchly prístup k najčastejšie používa-

osvetlenia, aby sa eliminoval jeho vplyv na inšpekč-


ný obraz. Účinky neočakávaných zmien okolitého
svetla, ktoré sa môžu vyskytnúť, sú minimalizované.
Dva režimy osvetlenia dopĺňajú režim Multi-
Spectrum: režim LumiTraxTM, ktorý zachytáva nie-
koľko snímok osvetlením výrobku z rôznych smerov,
ným položkám. Ďalšou kľúčovou výhodou je mož- vďaka jeho 8 interným segmentom, a analyzuje ich
nosť ľahkého prekonfigurovania osvetlenia tak, aby tak, aby vytvárali reliéfny obraz a zvýrazňovali výško-
sa prispôsobilo novým cieľom kontroly. ve rozdiely alebo eliminovali odrazy. Vytváranie sní-
mok, ktoré predtým vyžadovali čas a skúsenosti,
Vysokovýkonný softvér na jemné spracovanie môže teraz bez námahy vykonať ktokoľvek.
obrazu Štandardný režim ukladá zvolené farby osvetlenia
Ďalšou zaujímavou vlastnosťou je, že rozdiely pre každý program alebo typ výrobku a aplikuje opti-
v odtieňoch šedej v detekčnom poli sa merajú na kaž- málnu farbu osvetlenia aj pre kontrolu prítomnosti
dej z ôsmich zachytených snímkach a identifikujú dielov.
akékoľvek rozdiely presahujúce stanovenú hranicu. Text: Keyence

52
TEMAT
I CKÉ O
Nové t
rendy v KRUHY
Najlep riaden KONFE
šia pra í údržb RENCI
Inform x v
ačné sy prevádzke a
y E
Plánov stémy údržbe
an údr
Predikt ie údržby a o žby
ívna úd dstávo
Inovatív ržb k
ne tech a a diagnost
Bezpeč nológie ika
no ú
Energe sť a ochrana držby
tic zd
Zlepšo ký manažme ravia
vanie v nt a živ
Údržba ýko otn
infraštr nnosti praco é prostredie
uktúry vníkov

Záujem o účasť oznámte na e-mailovej


adrese: iro@ssu.sk
kde môžete získať kompletnú pozvánku

Pozývame Vás v dňoch 26. - 27. 5. 2020


na 20. ročník
medzinárodnej konferencie

Národné fórum údržby 2020


konanej pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR

na Štrbskom

Slovenská spoločnosť údržby


Koceľova 15
815 94 Bratislava
Slovensko

www.ssu.sk
4/2019 TriboTechnika

Priemyselný umývací automat?


Trendom je sofistikovaná a jednoduchá obsluha

Údržba výrobných hál či priemyselných skladov môže dať zabrať.


Vzhľadom na nepreberné množstvo umývacích automatov však môže
byť náročný aj jeho samotný výber. Trend je pritom veľmi jednoduchý –
ľahká obsluha podporená sofistikovanou technológiou. Priemyselný
umývací automat B 150 R Adv Dose Bp Pack spĺňa tie najnáročnejšie
požiadavky, a to nielen na jednoduchú manipuláciu, ale aj na konfigurá-
cie a – samozrejme – bezpečnosť.

Či už ide o rutinné čistenie, alebo odstra- aj rôzne bezpečnostné prvky ako strecha či majáky.
ňovanie odolných nečistôt, ako sú gumo- Čerešničkou na torte je možnosť prepojiť (prostred-
vé otery či ropné látky, s B 150 R Adv
Dose Bp Pack nastavíte vhodný pro-
gram jediným tlačidlom. Žiadna manu-
álna regulácia prítlaku, otáčok alebo
„chémie“. Stroj sa jednoducho nastaví
sám. Patentový KIK systém (Kärcher
Intelligent Key) navyše umožňuje
obsluhu prístroja na rôznych úrov-
niach. Zatiaľ čo so šedým kľúčom
môže manažér stroj nastaviť, žltý je
určený výlučne na obsluhu, a tak si s
ním poradí každý zamestnanec.

Umývací automat má pritom širo-


ké možnosti konfigurácie.
Trendom je napríklad valcová
technológia, respektíve valcové
kefy, ktoré prístroju umožňujú tzv.
predzametanie. Vďaka tejto technoló-
gii odpadáva zametanie pred samotným níctvom GPRS) automat priamo so servisom, ktorý
čistením, a tak sa celý upratovací cyklus sleduje stav stroja a v prípade poruchy, ktorej si
skracuje. K dispozícii sú rôzne typy umý- obsluha vo výrobe ani nemusí byť vedomá, dokáže
vacích hláv, bočné metly, ktoré zabezpe- flexibilne reagovať.
čujú dokonalé čistenie popri stenách, ale Text a foto: Kärcher

54
TriboTechnika 4/2019

Nová válečková ložiska


pro stroje na kontinuální lití
V nedávno uvedené řadě válečkových ložisek NUB od NSK pro stroje na
kontinuální lití je pět, do výroby nově uvedených velikostech ložisek vhod-
ných pro nejčastěji používané průměry hřídelí používaných u strojů na kon-
tinuální lití. Dostupná jsou ložiska o vnitřních průměrech 120, 130, 140, 150
a 160 mm. Válečková ložiska NUB jsou určena specificky pro vysoce
náročné aplikace v hutnictví, zvláště u nepoháněných vodicích válců licí-
ho proudu v chladicí sekci předlitků, stejně jako v sekci rovnání bram.

Válečková ložiska NUB nabízejí uživatel- dochladnout. Jeden licí proud může mít deset až
ům mnoho unikátních předností. sedmnáct segmentů rozdělených do různých sekcí.
Například mohou kompenzovat nejen V typickém licím proudu jsou stovky ložisek a některé
tepelnou roztažnost hřídele, ale také
vyrovnat nesouosost vodicích válců licí-
ho proudu až dvanáct úhlových minut.
A co je zvláště důležité, na rozdíl od kon-
kurenčních ložisek pro stroje na kontinu-
ální lití dokážou ložiska řady NUB funkce
plnit současně. Posun vnitřního kroužku
proti vnějšímu kompenzuje délkovou
tepelnou roztažnost hřídele, a to bez
omezení možnosti kompenzovat nesou-
osost. Vyrovnání zajišťuje speciálně navr- linky kontinuálního lití mají dva paralelní proudy.
žená vniřní konstrukce se speciálním pro- Ložiska jsou z hlediska provozu kritická. Ovšem ložis-
filem kroužků a válečků. ka musí odolávat nejen velkému mechanickému
Ve strojích na kontinuální lití prochází namáhání, ale také chladicí vodě v podobě tekutiny
odlitek různými sekcemi, které se skláda- i mlhy. Pro tradiční válečková ložiska je problematic-
jí z různých segmentů. Jakmile odlévaný ká malá rychlost pohybu válcovací stolice (méně než
polotovar opustí krystalizátor, je zpraco- 10 otáček za minutu), protože jejich konstrukce
váván v chladicí sekci zahrnující tažné je náročná na zajištění mazání.
Na rozdíl od běžných valivých ložisek se v ložiscích
NUB vyskytuje jen čistě valivé tření, protože převažu-
jící je čárový kontakt valivých prvků s oběžnou drá-
hou. Celkové tření v ložisku je proto menší a nižší je
také opotřebení. Další výhodou je jednoduchá insta-
lace: použitý pojistný kroužek zabraňuje nechtěné-
mu rozpadu uložení při montáži a manipulaci.
Ložiska NUB dosáhují trojnásobnou životnost v ná-
ročných pracovních podmínkách, jimž jsou vystave-
na ve vodicích válcích licího proudu. Proto ložiska
a ohýbací válce, a dále prochází sekcí rov- zajišťují kontinuální a vysoce produktivní výrobu kon-
nání do sekce vodorovného dopravníku. tinuálně litých ocelových profilů se sníženými nákla-
Na konci je kontinuální odlitek rozdě- dy na provoz technologických zařízení.
len na požadované délky a nechává se Text: NSK

55
4/2019 TriboTechnika

Delenie materiálu laserovým lúčom


Delenie materiálu je veľmi dôležitou výrobnou operáciou. Na tento účel sa
používa mnoho metód, ktoré si postupne vytvorili oblasť optimálneho použitia.
Nevýhodou týchto metód je ich univerzálne použitie. Preto sa stále vyvíjajú
pokrokovejšie postupy. Delenie materiálu privádzaným teplom sa dá
v strojárskej výrobe zaradiť medzi operácie prípravy materiálu. Pod týmto
pojmom rozumieme technológiu rezania, pracujúcej na princípoch lokálneho
tavenia, spaľovania, alebo odparovania, pripadne ide o kombináciou týchto
javov. V tejto technológií je potrebná na inicializáciu procesu tepelná energia
dodávaná rôznymi tepelnými zdrojmi.

Veľmi účinné je delenie materiálu lase- ako asistenčného plynu. V sedemdesiatych rokoch
rom, ktoré sa dá aplikovať na rôzne kon- minulého storočia dochádzalo k masívnejšiemu prie-
štrukčné materiály, ako je: nelegovaná myselnému nasadeniu laserového rezania pomocou
a nízko legovaná oceľ, vysoko legovaná CO2 laseru. Tieto systémy boli v ďalších rokoch zdoko-
oceľ a zliatiny na baze niklu, neželezné naľované s ohľadom na vývoj laserových zdrojov,
kovy a ich zliatiny (Al, Cu), vysoko pohonov, riadiacich systémov, atď.
reaktívne materiály a ich zliatiny citlivé
na kyslík (Mg, Ti), nekovové materiály Rezanie laserovým lúčom patrí medzi termický spô-
(plasty, kompozity, drevo, sklo). Na obr.1 sob delenia materiálu. V priebehu rezania dochádza
sú príklady výrobkov delenia materiálu k interakcii medzi rezaným materiálom a laserovým
laserom. lúčom. Tento proces je spravidla sprevádzaný veľmi

Obr.1 Výrobky získané rezaním laserom

Delenie, resp. rezanie laserovým lúčom rýchlym ohriatím materiálu a jeho pozvoľným ochla-
je najrozšírenejšia laserová technológia. dzovaním. Modelovanie procesu rezania umožňuje
Priemyselné využitie lasera sa datuje od hlbšie pochopiť prebiehajúce fyzikálne procesy pri
roku 1965, keď firma Western Electric rezaní a takto prispieť ku zvýšeniu kvality výrobkov
Company postavila funkčný laserový vrátane kvality povrchu rezanej plochy.
systém pre vŕtanie diamantových razníc.
V roku 1967 bol vo Veľkej Británii uvede- Analýza prenosu tepla
ný do prevádzky laserový systém na reza- Pri rezaní materiálov pomocou laserového lúča sa
nie oceľových plechov s použitím kyslíka využíva vysoká koncentrácia energie laserového lúča

56
TriboTechnika 4/2019

(bežne nad 107 W/cm2). Po dopade laserového lúča dodávaného laserovým lúčom používa Gaussove
na rezaný materiál okamžite dochádza k jeho rozdelenie
absorpcii materiálom, ku roztaveniu materiálu
Joulovým teplom, jeho sublimácii a k vytvoreniu
paroplynového kanála. Zvyšky roztaveného kovu sú ,
z reznej medzery odstránené pracovným plynom, kde
ktorý prúdi cez rezaciu dýzu koaxiálne s osou Q0 - teplo dodávané laserovým lúčom [J],
laserového lúča. Kombinácia výkonu lúča, rýchlosti Rc - koeficient reflektivity rezaného materiálu,
rezania a druhu pracovného plynu určuje dominant- Ac - koeficient absorpcie,
ný efekt procesu rezania, ako je sublimácia, natave- σx - štandardná odchýlka laseru v smere x [mm],
nie, resp. prepálenie materiálu. Podmienkou kvalit- σy - štandardná odchýlka laseru v smere y [mm],
ného rezania rôznych tvarov je kruhová polarizácia x0, y0 - súradnice stredu dráhy lúča [mm],
laserového lúča. Maximálna hrúbka materiálu, ktorý Ďalším krokom je určenie správneho sieťovania
je možné laserom rezať je závislá od vlnovej dĺžky modelu použitím vhodných konečných prvkov.
a výkonu laserového lúča a taktiež od chemického Bodový tepelný zdroj, ktorý reprezentuje výkon
zloženia a kvality povrchu rezaného materiálu. fotónov, pohybujúcich sa v laserovom lúči je
Rozloženie teplôt v materiáli je závislé od materiá- definovaný ako okrajová podmienka v skúmanej
lových charakteristík rezaného materiálu a defi- oblasti.
novaných okrajových podmienok. Je definovaný
rovnicou: Simulácia stacionárneho laserového lúča s kon-
T štantným výkonom
ρ cp _ = ∇.(k∇T), V prvom prípade bol vytvorený model pôsobenia la-
t
serového lúča s konštantným nepohybujúcim sa
kde zdrojom tepla na dosku 100 x 100 mm s hrúbkou
ρ - hustota [kg/m3] 10 mm. Cieľom analýzy je skúmanie vedenia tepla
cp- špecifická tepelná kapacita pri
konšt. tlaku [J/kg.K]
Označenie Názov Hodnota
T - teplota [°C]
x0 x-ová súradnica stredu dráhy laserového lúča 0 [mm]
∇- nabla operátor
y0 y-ová súradnica stredu dráhy laserového lúča 0 [mm]
k - tepelna kondukcia [W/m.K]
t - čas [s] Q0 Celkový príkon laserového lúča 3200 [W]
σx Štandardná odchýlka v smere x 0,5 [mm]
Úvodným krokom na vytvorenie σy Štandardná odchýlka v smere y 0,75 [mm]
simulačného modelu procesu
rezania laserom je detailná ana- Ac Koeficient absorpcie 0,50 [1/cm]
lýza problematiky a stanovenie Rc Koeficient reflexie 0,50
cieľov simulácie s ohľadom na L Rozmer štvorcovej dosky 100 [mm]
požadované výsledky. Výstupom
simulácie je hlavne rozloženie Lz Hrúbka dosky 10 [mm]
teplôt v rezanom materiály v glo- t Čas pôsobenia laserového lúča na dosku 3[s]
bálnom súradnicovom systéme
(x, y, z) v závislosti od času t. Tab. 1 Parametre použité pre simuláciu s konštantným laserovým lúčom
Dôležitým krokom je správne
definovanie celkového zdroja
tepla, resp. príkonu tepla, ktoré je nasledovne rozpty- v doske, na ktorú pôsobí laserový lúč v kontinuál-
ľované do okolitého materiálu. Uvedený spôsob defi- nom režime počas 3 sekúnd. Na dosiahnutie poža-
novania zdroja tepla je vykonaný na základe mate- dovaných kvalitatívnych parametrov procesu
matického vzťahu. Tu sa definujú premenné, ako delenia laserom je nevyhnutné nastavenie
sú koeficient reflexie povrchu, na ktorý dopadá lase- optimálnych parametrov simulácie (tab.1). Okrem
rový lúč, koeficient absorpcie energie toku fotónov vrchnej plochy všetky plochy sú tepelne izolované.
materiálom atď. Zdroj tepla je definovaný rovnicou Index lomu ocele je definovaný pomocou koe-
v systéme (x, y, z). Bežne sa pre zdroj tepla ficientu reflexie Rc a koeficientu absorpcie Ac energie

57
4/2019 TriboTechnika

materiálom. Pohyb laserového lúča je


Názov Hodnota pre oceľ AISI 304
daný súradnicami x a y v rovine x-y a na
povrchu dosky je z = 0. Parametre x0, Tepelná kapacita pri konštantnom tlaku 475 [J/kg.K]
a y0 slúžia na zadávanie polohy stredu Hustota 7850 [kg/m3]
laserového lúča. Zmena priemeru do-
Tepelná vodivosť 44,5 [W/m.K]
padajúceho lúča je definovaná pomo-
cou štandardných parametrov od- Relatívna permeabilita 1
chýlky σx a σy. Koeficient tepelnej rozťažnosti 12,3e+09 [1/K]
Nasledovne bola vytvorená analytic-
Relatívna permitivita 1
ká funkcia reprezentujúca 2D Gau-
ssovu krivku. Táto funkcia je zadaná Youngov modul 205e+09 [Pa]
v symbolickom tvare a umožňuje pou- Poissonovo číslo 0,28
žívať jej parametre pri opakovanom
použití. Tab.2 Materiálové charakteristiky ocele AISI 304

Sieťovanie modelu
Na analýzu vedenia tepla v modeli sme použili metó- Preddefinované vlastnosti je možné upravovať podľa
du konečných prvkov (MKP). Sieť konečných troj- požiadaviek používateľa. V tejto simulácií sme použili
uholníkových prvkov bola vygenerovaná na vrchnej oceľ AISI 304 a v tab. 2 sú uvedené jej vlastnosti.
ploche dosky (obr. 2). V mieste dopadu laserového
lúča bola definovaná elipsa s veľmi jemnou sieťou na Analýza teplom ovplyvnenej oblasti
jej vnútornej ploche. Maximálna veľkosť elementu Na základe všetkých definovaných podmienok
tejto siete 3,5 mm a minimálna veľkosť elementu je a matematických vzťahov je možné pri pôsobení
0,15 mm s gradientom rastu veľkosti elementov laserového lúča v kontinuálnom režime pozorovať
1,16. V okolí elipsy je vygenerovaná hrubšia sieť. prestup tepla v teplom ovplyvnenej oblasti (TOO).
Vytlačením týchto prvkov do priestoru v smere osi Vstupný súbor parametrov simulácie umožňuje
z získame priestorovú sieť konečných prvkov. meniť ich hodnoty, čo umožňuje vyhodnocovať prie-
behy teplôt v TOO. Praktické využitie simulácie je
v tom, že predpokladáme a porovnávame správanie
sa materiálu v rôznych prevádzkových podmienkach
s cieľom skúmať vzťah medzi rýchlosťou rezania
a výkonom laserového lúča. V prípade stacionárneho
zdroja tepla časová premenná udáva dĺžku pôsobe-
nia laserového lúča na materiál. Z teoretického hľa-
diska je to adekvátne rýchlosti pohybu laserového
lúča po povrchu materiálu, resp. dĺžke časového úse-
ku, počas ktorého laserový lúč pôsobí na parciálne
miesta materiálu. Na obr. 3 je znázornené teplotné
pole v doske s príkonom laserového lúča Q0 = 3 200 W

Obr. 2 Sieť konečných prvkov

Materiálové charakteristiky
Dôležité údaje ktoré vstupujú do procesu simulácie
sú materiálové vlastnosti materiálu. V tejto simulácií
považujeme materiálové vlastnosti za konštantné,
to znamená nezávislé od teploty. Neuvažujeme ani
fázové zmeny materiálu. Poznamenajme, že ko-
merčné softvéry MKP obsahujú databázy bežne pou-
žívaných materiálov. Je to napríklad chróm-niklová
oceľ AISI 304, konštrukčná oceľ S235JR, atď. Obr.3 Teplotné pole

58
TriboTechnika 4/2019

dobou pôsobenia 3 sekundy. Pre vykonanie simulá- Na definovanie polohy osi laserového lúča v zá-
cie sa použil časový krok Δt = 0,1s. Na obr. 4 vidieť vislosti od času sme použili rovnice:
grafickú závislosť teploty ohrievaného materiálu od
x = x0+ r cos(ωt)
času pôsobenia laserového lúča na materiál.
Maximálna vypočítaná teplota materiálu je 1 363 °C y = y0 + r sin(ωt) ,
počas celej doby ohrevu 3 s.
kde
x0, y0 - súradnice, určujúce polohu laserového lúča
v rovine z = 0, [mm],
r - polomer kružnice trajektórie laserového lúča
[mm],
ω - uhlová rýchlosť [rad/s],
t - čas [s].

Ďalšie parametre simulácie sú tie isté ako v prvom


prípade. Celkový čas simulácie je t = 62,83 s
a rýchlosť simulácie v = 1 m/min alebo v = 3 m/min.

Obr.4 Priebeh teploty v mieste dopadu laserového lúča

Na uvedenom obrázku je možné pozorovať, že


teplota materiálu v okolí rezu prudko klesá s narasta-
júcou vzdialenosťou od zdroja tepla. Pre porovna-
nie, počas doby pôsobenia laserového lúča na mate-
riál 1 sekundu je možné pozorovať zmenu teploty
len na oblasti s priemerom 9 mm. Po ohreve, ktorý
pôsobí na materiál po dobu 3 sekúnd je už možné
Obr. 5 Geometricky model dosky
pozorovať, že ohriata oblasť je širšia, pričom gra-
dient teplôt je veľký. V mieste dopadu laserového
lúča teplota materiálu dosahuje hodnotu 1 363 °C
a vo vzdialenosti 10 mm od stredového bodu dopa-
du lúča na materiál hodnotu len 100 °C. Získané
výsledky simulácie sú základom pochopenia princí-
pu vytvárania zápalu do materiálu tiež umožňujú ďal-
šie vyhodnocovanie teplotného poľa v rezanom
materiáli.

Simulácia pohybujúceho sa laserového lúča


V druhom prípade bol vytvorený simulačný model
s pohyblivým laserovým lúčom s cieľom analyzovať
nestacionárne teplotné pole v konkrétnom bode Obr. 6 Sieť konečných prvkov
súradnicového systému. Pre zjednodušenie
simulácie sme zvolili vyrezávanie valca s kruhovou
podstavou, takže trajektória pohybu laserového Na obr. 7 až obr. 11 sú znázornené výsledky simulá-
lúča je kružnica. Na obr. 5 je geometrický model cie. Na obr. 7 je znázornené teplotné pole v čase
dosky s rozmermi 500 x 50 mm s hrúbkou 15 mm t = 62,83 s. V poslednom časovom kroku maximálna
a na obr. 6 je sieť konečných prvkov. Sieť bola teplota dosahuje hodnotu 1 276 °C. Na obr. 8 je prie-
vytvorená podobne ako v prvom prípade. Naj- beh teploty pozdĺž vytvorenej čiary v x-ovom smere.
menšie elementy majú rozmer 0,75 mm a rozmer Z grafu vidieť, že teplota výrazne klesá od stredu
najväčších elementov je 50 mm. Kružnica, po ktorej pôsobenia laserového lúča. Maximálne hodnoty
sa pohybuje laserový lúč má priemer 100 mm. v grafe potvrdzujú, že vysoká teplota je iba v tesnej

59
4/2019 TriboTechnika

blí

Obr. 7 Teplotné pole v čase t = 62,83 s


Obr.11 Teplotné pole pre rýchlosť v = 3 m/min

zkosti pôsobenia laserového lúča. Na obr.


9 až obr. 11 sú znázornené vrstevnice (izo-
čiary) teplotného poľa pre rýchlosť lase-
rového lúča v = 1 m/min a v = 3 m/min.

Záver
Na základe simulačného numerického
modelu rezania laserovým lúčom sa ana-
lyzuje vedenie tepla z miesta rezania do
Obr. 8 Priebeh teploty pozdĺž čiary (červená farba na obrázku okolitého materiálu. Uvedený postup
vpravo hore) simulácie je dôležitý najmä pri rezaní
hrubých kovových plechov, resp. malých
súčiastok so zložitou dráhou rezania
s vysokým príkonom laserového lúča.
Vyhodnotením výsledkov stacionárneho
a nestacionárneho vedenia tepla v reza-
nom materiáli sa dá navrhnúť ideálne
usporiadanie súčiastok a postup ich spra-
covania tak, aby v určených miestach
súčiastky teplotné pole nemalo za násle-
dok vznik plastických deformácií.

Vypočítané teploty v TOO by nemali pre-


kročiť teplotu tavenia materiálu a mecha-
nické napätia by nemali prekročiť medzu
Obr.9 Teplotné pole v TOO v čase t = 62,83 s klzu materiálu. Ako vyplýva z numeric-
kých simulácií ohrevu dosky v prvom prí-
pade, teplota materiálu v mieste rezu je
relatívne vysoká, ale so zväčšujúcou sa
vzdialenosťou od miesta rezu jej hodnota
prudko klesá, napr. vo vzdialenosti
10 mm od zdroja ohrevu je teplota
materiálu len 100 °C.
Text: prof. Milan Žmindák,
Katedra aplikovanej mechaniky
Ing. Andrej Zrak,
Katedra technologického inžinierstva
Žilinská univerzita v Žiline,
Obr.10 Teplotné pole pre rýchlosť v = 1 m/min Strojnícka fakulta

60
TriboTechnika 4/2019

Hltač oleja - úžasná absorpčná


schopnosť vo formáte utierky
Spoľahlivé riešenie, ako pri opravárenských a údržbových prácach ochrániť ľubo-
voľne veľké plochy pred znečistením a kvapalinami obsahujúcimi nebezpečné lát-
ky, je rohož na zachytávanie oleja MULTITEX® od firmy MEWA. Aj chúlostivé plochy
a zariadenia zostanú vďaka tejto rohoži s rozmermi 60 krát 90 centimetrov chráne-
né. Vďaka svojej ohybnosti sa „vanička“ na zachytávanie oleja v tvare utierky
dostane aj do veľmi úzkych priestorov a dá sa uchopiť zo všetkých strán. Ak treba
podložiť väčšie plochy, položí sa jednoducho viac absorpčných rohoží vedľa seba.

Rohož dokáže neskutočne rýchlo absor- opakovaného použitia poskytuje MEWA ekologický
bovať až tri litre kvapaliny, pričom sa a zároveň lacný spôsob, ako neprodukovať odpad a
s ňou perfektne manipuluje: motorové ušetriť náklady spojené s jeho likvidáciou. V harmo-
nograme dohodnutom so zákazníkom sa absorpčné
rohože odvezú, vyperú a opäť privezú.

Riešenie, ako ochrániť plochy pred znečistením


a kvapalinami obsahujúcimi nebezpečné látky

Ak treba podchytiť väčšie úseky, položí sa jednoducho viac


oleje a oleje z prevodovky, rozpúšťadlá,
absorpčných rohoží vedľa seba. Takto sa ochránia podľa
chladiace kvapaliny a mazivá, ako aj lúhy potreby stroje, pracovisko a podlaha.
presunú absorpčné rohože MEWA
MULTITEX® z povrchu okamžite dovnút- Rohože na zachytávanie oleja MEWA MULTITEX® boli
ra a zhromažďujú ich v nasávacom jadre. vyvinuté pre všetky odvetvia, ktoré majú perma-
nentne do činenia s únikmi olejových či vodnatých
Ekologické a hospodárne kvapalín. Znečistenia ani šírenie kvapalín s obsahom
Ďalšie plus: „Hltač oleja” nie je odpadom nebezpečných látok tak už nemajú žiadnu šancu.
v zmysle zákona o odpadoch. V systéme Text a foto: MEWA

MEWA Textil-Service SR s.r.o. Tel.: +421 2 44636097


Varšavská 29 Fax: +421 2 44462908,
831 02 Bratislava E-Mail: bratislava@mewa.sk,

www.mewa.sk

61
3/2019 TriboTechnika

Ďalšie periodiká
časopisy, ktoré sa oplatí čítať
Dvojmesačník TriboTechnika vydáva:
Občianske združenie na rozvoj, vedy,
vydavateľstva TechPark techniky a vývoja - Techpark, o. z.
Registrácia vykonaná 22. 10. 2003
pod č. VVS/1–900/90–22538
IČO: 37 904 647, IČ DPH: SK 2021800869

Sídlo vydavateľa a adresa redakcie:


Pltnícka č. 4, 010 01 Žilina, Slovakia
E–mail: redakcia@techpark.sk
redakcia@tribotechnika.sk

Odborný garant:
Ing. Jozef Dominik, CSc.
e-mail: redakcia@techpark.sk

www.tribotechnika.sk Šéfredaktorka:
Ing. Dana Tretiníková
tretinikova@techpark.sk
tel.: +421 905 206 227

Redakcia:
Ing. Antónia Soukupová
info@techpark.sk

Roald Tretiník
redakcia@techpark.sk

Grafika:
www.solartechnika.sk Grafické štúdio vydavateľstva TechPark Žilina

Rozširuje:
Vlastná distribučná sieť
MEDIA PRINT KAPA Bratislava

Evidenčné číslo: EV 4960/14


Vydanie: 4/2019
Ročník vydávania: 12. ročník
ISSN 1338–0524

www.tribotechnika.sk
www.techpark.sk

62
TriboTechnika 6/2017

TriboTechniku vydáva:
Techpark, o. z. registrácia vykonaná
22. 10. 2003 pod č. VVS/1–900/90–22538

Adresa redakcie:
TechPark, o. z.
Pltnícka č. 4,
010 01 Žilina

mobil: +421 905 206 227


mobil: +421 948 245 249

e–mail: redakcia@techpark.sk

Odborný garant:
Ing. Jozef Dominik, CSc.
redakcia@techpark.sk

Šéfredaktorka:
Ing. Dana Tretiníková
tretinikova@techpark.sk

Redakcia:
Ing. Antónia Soukupová
info@techpark.sk

Roald Tretiník
redakcia@techpark.sk

Inzercia:
e–mail: inzercia@techpark.sk

Grafika:
Grafické štúdio Techpark

Rozširuje:
vlastná distribučná sieť, MEDIA PRINT KAPA,
pressgrosso, Bratislava,

Registrované:
MK SR pod. reg. číslom 3036/2003