You are on page 1of 1

Atle Haugsgjerd: «Høyrepopulismens vekst – en trussel mot


tilliten?»

Sesjon 4: Medier og offentlighet

• Kari Steen-Johnsen: «Terror, tillit og offentlighet. Hvordan


påvirker rystende hendelser institusjonell og sosial tillit?»
• Kjersti Thorbjørnsrud: «Polarisert (mis)tillit og alarmerte
borgere?»
• Anders Johansen: «Konfrontasjon og integrasjon i norsk
politisk histories»

11.30 Pause

11.45 Paneldebatt: «Ekspertenes rolle i dagens samfunnsdebatt»


Ordstyrer Andreas Hompland

13.00 Lunsj
Fredag 31. januar 15.30 Gruppesesjoner, andre samling
13.30 Ski – ledig for nettverk – Norsk sosiologisk tidsskrift – års-
12.00 Lunsj og innsjekking 17.30 Pause møte og/eller andre ønsker

13.00 Velkommen ved Marit Haldar, leder NSF 18.00 Paneldebatt: «Hva er sosiologiens tillitsbegrep?» Ordstyrer 16:00 Påsmurte rundstykker
Kari Steen-Johnsen
13.15 Marte Mangset: «Tillit – noen sosiologiske tilnærminger» 16.30 Gruppesesjoner, andre samling
19:00 Pause
14:00 Pause 18.30 Pause
19.15 Ferskvare - tre masterstudenter presenterer sine oppgaver
14.15 Parallellsesjoner: 19.00 Utdeling av 1) Hederspris, 2) Beste artikler 2019, 3) For-
20.00 Middag (buffet) midlingspris, 4) Praksispris
Sesjon 1: Kunnskap, eksperter og profesjoner
• Silje Tellmann: «Paradokser i tillit til forskning i kunnskaps- Lørdag 1. Februar 20.00 Festmiddag
samfunnet»
• Lisbeth Fullu Skyberg: «Skjønnskamp, forholdet mellom 9.00 Tom van der Meer: «Harmful distrust or healthy skepticism? Søndag 2. Februar
fagdommere og lekdommere i straffesaker» Political trust in years of democratic and economic crisis»
10.00 Generalforsamling NSF
Sesjon 2: Migrasjon, globalisering og tilhørighet 09.45 Pause
• Anders Vassenden: «Historiene som (ikke) deles: Migranter
og tillit til barnevernet» 10.00 Parallellsesjoner:
• Jon Horgen Friberg og Olav Elgvin: «Hvordan tillit bygges
opp – hvordan tillit rives ned. Om innvandrere og deres Sesjon 3: Velferdsstat og politikk
barns ulike møter med det norske samfunnet» • Kalle Moene: «For hver rik, fem hundre fattige: ulikhetens
politiske økonomi og sosiologiske økonomi»
• Grete Brochmann: «Tillit i pluralismens tid»
15.15 Pause med påsmurte rundstykker