Handleiding: Het gebruik van videofragmenten in Hot P otatoes 

Landelijke Studiedag Levende Talen:  2 november 2007 

­ Voorbereiding  ­ Les 1: een videofragment van internet halen  ­ Les 2: een gatentekst (J ­Cloze) maken bij videofragmenten in  Hot P otatoes  ­ Les 3: een quiz (J ­Quiz) maken bij videofragmenten in Hot  P otatoes  ­ Les 4: Een SCORM pakketje maken van de oefeningen

Voorbereiding:  1) Maak een map aan (Afbeelding 1). Ga met je muis op een leeg gedeelte staan,  rechtermuisknop, Nieuw, Map. 

(Afbeelding 1) 

2) Geef de map de volgende naam: hotpotoefening .  3) Open je cd­rom.  4) Ga op het bestand flvplayer staan (Afbeelding 2) Dit is de videospeler, die we nodig  hebben om het filmpje af te spelen, dat we zo meteen ook in de map gaan plaatsen. 

(Afbeelding 2) 

5) Rechtermuisknop, kopiëren. Ga nu naar de map die je zojuist hebt aangemaakt en  plak het in de map: rechtermuisknop, plakken.

Les 1: een videofragment van internet halen  (P.S. Mocht je geen beschikking hebben over internet dan kun je het filmpje ook vinden  op de cd­rom: AndreHazesDeVlieger.flv)  1) Open de CD­rom  2) Dubbelklik op het StartPortableApps icoontje rechtsonder (Afbeelding 1) 

(Afbeelding 1) 

4) Nu verschijnt het volgende scherm (Afbeelding 2). Klik nu op Mozilla Firefox, Portable  Edition 

(Afbeelding 2)

5) De volgende mededeling verschijnt. Er wordt gevraagd Mozilla Firefox, Portable Edition  lokaal te installeren. Klik op ‘Ja’. 

(Afbeelding 3) 

6) Ga naar http://www.youtube.com  7) Typ in het zoekvak rechts (Afbeelding 4) een titel in van een lied en klik op ‘Search’.  Ik kies hier voor ‘De Vlieger’ van André Hazes. 

(Afbeelding 4) 

8) Klik vervolgens op filmpje of op de link. Het onderstaande filmpje verschijnt  (Afbeelding 5) 

(Afbeelding 5) 

9) In Firefox gaan naast de adresbalk de 3 bolletjes bewegen. (Afbeelding 6) 

(Afbeelding 6)

10) Klik op het pijltje naast de 3 bolletjes (Afbeelding 7) en vervolgens op het bovenste  symbooltje. 

(Afbeelding 7)  11) Er wordt vervolgens gevraagd waar je het bestand wil opslaan.  a) Let op: sla het bestand op in de map die je in het begin van deze cursus hebt  aangemaakt (hotpotoefening), anders werkt de oefening straks niet.  b) Let op: het bestand moet eindigen op .flv. Anders kan het filmpje niet afgespeeld  worden. Zorg ervoor dat het filmpje een eenvoudige naam heeft, zonder allerlei  leestekens, b.v. andrehazes_de_vlieger.flv

Les 2: een gatentekst (J­Cloze) maken bij videofragmenten in Hot P otatoes  1) Klik op het Portable Apps icoontje rechts onderin je scherm (afbeelding 1) 

(Afbeelding 1) 

2) Klik in het menu dat verschijnt op het bovenste icoontje van Hot Potatoes (zwart  icoontje).  3) Kies voor J­Cloze  4) Voer de titel in. Zoek nu op internet naar de bijbehorende tekst met Google:  http://www.google.nl Kopieer deze (CTRL + C) en plak deze in het onderste veld  (CTRL + V) (Afbeelding 2) (P.S. Mocht je geen beschikking hebben over internet dan kun  je de tekst van dit lied ook vinden op de cd­rom: André Hazes – De Vlieger.doc) 

(Afbeelding 2) 

5) Selecteer een woord door erop te dubbelklikken en klik vervolgens op ‘Gat’.  (Afbeelding 3) 

(Afbeelding 3)

6) Geef eventueel aanwijzingen of alternatieve juiste antwoorden en druk op ‘OK’.  7) Herhaal stap 5 en 6 indien nodig voor andere woorden.  8) Ga naar de cd­rom en open het bestand flvplayer.txt (Afbeelding 4) In dit bestand tref  je de html­code aan die we in de hotpot­oefening gaan plaatsen. Wat is html? HTML staat  voor Hyper Text Mark­up Language en is de taal waarin webpagina’s geschreven worden.  We hebben dit stukje html nodig om ervoor te zorgen dat we het filmpje straks af  kunnen spelen. 

(Afbeelding 4) 

9) Selecteer vervolgens de complete tekst (CTRL + A), kopieer deze (CTRL + C).  10) Ga terug naar de Hot Potatoes oefening. Kies voor bestand, leestekst toevoegen.  (Afbeelding 5) 

(Afbeelding 5) 

11) Gebruik leestekst aanvinken, titel invoeren en in het tekstvak de tekst die je zojuist  gekopieerd hebt plakken (CTRL + V). (Afbeelding 6) 

(Afbeelding 6)

12) Verander NAAMBESTAND.flv in de naam van je filmpje, b.v.  AndreHazesDeVlieger.flv  (Let op: 2 keer!!!) (Afbeelding 7) Vertaald in normaal  begrijpelijk Nederlands staat hieronder nu het volgende: er is een object ingevoerd, een  flash filmpje, 240 pixels breed en 155 pixels hoog (kun je aanpassen aan eigen wensen),  het wordt afgespeeld met flvplayer (het bestand dat je al in de map hebt geplaatst). Het  filmpje heet NAAMBESTAND.flv en als je geen Flashplayer hebt verschijnt er een link  waar je de Flashplayer kunt downloaden om het filmpje alsnog af te spelen. 

(Afbeelding 7) 

13) Kies voor Bestand, Opslaan als en geef uw oefening een naam, b.v.: andrehazesfilm.  Let op: sla de oefening op in de map die je in het begin hebt aangemaakt  (hotpotoefening) Wanneer je de oefening later wilt aanpassen heb je dit bestand nodig.  (Afbeelding 8) 

(Afbeelding 8) 

14) Klik op het internetsymbool met de 6 om een internetpagina te maken. Dit is de  pagina die je uiteindelijk zult publiceren op het internet. (Afbeelding 9) 

(Afbeelding 9)

15) Sla de oefening op onder dezelfde naam (Afbeelding 10) 

(Afbeelding 10) 

16) Klik op ‘Bekijk de oefening in mijn internetbrowser’. (Afbeelding 11) 

(Afbeelding 11)

Les 3: een quiz (J­Quiz) maken bij videofragmenten in Hot P otatoes  1) Klik op het Portable Apps icoontje rechts onderin je scherm (afbeelding 1) 

(Afbeelding 1) 

2) Klik in het menu dat verschijnt op het bovenste icoontje van Hot Potatoes (zwart  icoontje).  3) Kies voor J­Quiz  4) Voer een titel in, vul een vraag in, alternatieven, eventueel voorzien van feedback, en  zet een vinkje bij het juiste antwoord. Rechts kun je ook nog aangeven wat voor vraag  het betreft. Je hebt de keuze uit: Meerkeuze, Kort antwoord, Gemengde vorm, Meer­  antwoord vragen. (Afbeelding 2) 

(Afbeelding 2) 

5) Maak eventueel meerdere vragen. Dit doe je door op het pijltje naar boven naast V1  te klikken. (Afbeelding 2)  6) Ga naar de cd­rom en open het bestand flvplayer.txt (Afbeelding 3) 

(Afbeelding 3) 

7) Selecteer vervolgens de complete tekst (CTRL + A), kopieer deze (CTRL + C).

10 

8) Ga terug naar de Hot Potatoes oefening. Kies voor bestand, leestekst toevoegen.  (Afbeelding 4) 

(Afbeelding 4) 

9) Gebruik leestekst aanvinken, titel invoeren en in het tekstvak de tekst die je zojuist  gekopieerd hebt plakken (CTRL + V). (Afbeelding 5) 

(Afbeelding 5) 

10) Verander NAAMBESTAND.flv in de naam van je filmpje, b.v.  AndreHazesDeVlieger.flv (Afbeelding 6) 

(Afbeelding 6)

11 

11) Kies voor Bestand, Opslaan als en geef je oefening een naam, bijvoorbeeld:  andreshazesfilm2. Let op: sla de oefening op in de map die je in het begin hebt  aangemaakt (hotpotoefening) Wanneer je de oefening later wilt aanpassen heb je dit  bestand nodig. (Afbeelding 7) 

(Afbeelding 7) 

12) Klik op het internetsymbool met de 6 om een internetpagina te maken. Dit is de  pagina die je uiteindelijk zult publiceren op het internet.  (Afbeelding 8) 

(Afbeelding 8)

12 

13) Sla de oefening op onder dezelfde naam (Afbeelding 9) 

(Afbeelding 9) 

14) Klik op ‘Bekijk de oefening in mijn internetbrowser’. (Afbeelding 10) 

(Afbeelding 10)

13 

Les 4: Een SCORM  pakketje maken van de oefeningen 

Op de eerste plaats: wat is SCORM.  Het Sharable Content Object Reference Model (SCORM) is een verzameling standaarden  en specificaties die bij e­learning kunnen worden toegepast. Dit referentiemodel is  ontwikkeld door het 'Advanced Distributed Learning (ADL) Initiative' in opdracht van het  Amerikaanse leger (Department of Defence (DoD)), en wel om interoperabiliteit,  toegankelijkheid en herbruikbaarheid van 'web­based' onderwijsmateriaal mogelijk te  maken. 

(Bron: Wikipedia: http:/ / nl.w ikipedia.org/ w iki/ Scorm ) 
Een bijkomend voordeel van SCORM is dat scores van oefeningen kunnen worden  vastgelegd, waardoor je kunt zien of leerlingen bepaalde onderdelen beheersen.  1) Open het te bewerken bestand. Je herkent het bestand aan het Hot Potatoes icoontje.  (Afbeelding 1) 

(Afbeelding 1) 

2) Bestand, Create SCORM 1.2 Package (of druk op F8). (Afbeelding 2) 

(Afbeelding 2)

14 

3) Geef het bestand een naam, b.v. andrehazes en geef aan waar je het bestand wil  opslaan. (Afbeelding 3) 

(Afbeelding 3) 

4) Er wordt gevraagd of je het bestand wil zien. Klik op ‘Nee’.  Je kunt dit SCORM­pakketje vervolgens importeren je ELO (Electronische Leeromgeving)  De manier waarop dat gebeurt verschilt per ELO. Degenen die willen weten hoe je dat in  N@TSCHOOL doet kunnen een e­mail sturen naar het volgende adres:  info@antoinevandinter.nl  Kijk voor meer informatie op: http://www.antoinevandinter.nl/hotpotatoes.htm  (A.H.C. van Dinter, 23­10­2007)

15