Scoala cu cls. I-VIII Radeni Com. Dragomiresti, Jud.

Vaslui

PLANUL MANAGERIAL AL COMOSIEI METODICE « MATEMATICA SI STIINTE »
AN
Competente generale 0 1.CRESTEREA REALA A PREGATIRII ELEVILOR

SCOLAR 2010-2011
DIRECTII DE ACTIUNE MASURI 2

Competent e specifice 1 1.1. Cresterea nivelului de cunostinte, deprinderi si competente in domeniul disciplinelor matematica, fizica, chimie, biologie.

RESPONSA TATI 3

1.1.1. Proiectarea riguroasa, in conformitate cu - membrii comi cerintele Programei si specificul clasei. 1.1.2. Predarea acestor discipline intr-o maniera activa - membrii si interactiva, menita sa dezvolte competentele comisiei elevilor. 1.1.3. Elaborarea testelor de evaluare initiala a cunostintelor.

1.2. Crestera atractivitatii 1.2.1. Lectiile se vor desfasura in conformitate cu acestor acest obiectiv, abordand metodologia adecvata. discipline, incat 1.2.2. Se vor atrage elevii spre aceste discipline, elevii sa le propunandu-li-se acestora subiecte atractive pentru invete cu optionale. placere. Pentru 1.2.3. Se va realiza pregatirea suplimentara pentru atingerea elevii ce participa la olimpiadele scolare. acestui scop 1.2.4. Vor fi atrasi elevii pentru pregatirea in vederea orice mijloc e participarii la concursuri scolare. posibil. 1.2.5. Vor fi stimulati elevii pentru a colabora in pregatirea lectiilor. 1.2.6. Atragerea unor elevi talentati pentru realizarea unui concurs local de matematica si stiinte. 1.2.7. Corectarea lunara a caietelor elevilor pentru a-i determina sa aiba caiete ordonate. Vor fi notati.

- toti membrii

- director - membrii comi - membrii comi

-toti membrii

3.» .3. 1. Profesorii necalificati si incepatori vor efectua .3. profesorii cu . Aspecte practice ale evaluarii.toti membrii Pregatirea realiza proiectele unitatilor de invatare. Pentru a-i ajuta pe cei tineri.Discutarea Programei pentru testarea nationala la disciplinele de concurs. schite de plan. proiecte zilnica didactice.Atragerea elevilor spre matematica si stiinte . incepatori si necalificati 1.1. Fiecare cadru didactic.3. membru al comisiei.profesorii cu experienta ii vor ajuta pe incepatori oferindu-le experienta modele de planificari.profesorii a profesorilor zilnic planuri de lectie.4.3. pentru lectii 1. va . planuri de lectie. Discutarea in comisie a unor probleme de .3.1. . 1.toti membrii.Se va avea in vedere permanent modalitatile de evaluare ale elevilor : Referat : « Evaluarea la Toate cadrele clasa a VIII-a.Toate cadrele isi vor procura programele. didactica moderna.2. Lectii demonstrative -toti profesorii - .

Membrii comisiei metodice vor efectua perfectionare interasistente la profesorii cu experienta de cate ori la nivelul orarul le permite. CRESTEREA CALITATII EVALUARII 2.1. calificati si necalificati membrii comisiei a criteriilor de notare. 2.2. Se va simula examenul de evaluare nationala prin teste asemanatoare cu cele ale Comisiei Nationale toti colegii de Evaluare. 2.1. in ultima vineri.1.2. Mentinerea unui contact permanent cu invatatorii clasei a IV-a si participarea la actiuni comune in vederea integrarii lor in ciclul gimnazial. Se vor aplica bareme clar si precis stabilite de notare.2.2.4. a rolului educativ al notei. CONTINUA PERFECTIONARE A PROFESORILOR 3. membrii comisi .Inteleger ea rolului educational al notei. evaluarii.1.1.2. 2.3.3. proiecte. Profesorii cu experienta vor efectua asistente la orele colegilor necalificati sau incepatori cu scopul de a-i sprijini in organizarea demersului didactic. obtinute de elevi la concursuri (evaluari nationale. Se vor folosi si modalitati alternative de evaluare (grila. activitatii de 3. Discutii cu colegii tineri. Lunar. etc. 3.1. Fiecare profesor va avea propriul set de teste.2. profesorii califica incepatori profesorii califica invatator clasa a I a. 2.) profesorii 3. 2. 3.1. comisiei 3. toti profesorii Cresterea olimpiade) si vor lua masuri de indreptare acolo unde obiectivitatii sunt discrepante. Nu se va folosi nota pentru a pedepsi elevul indisciplinat.1.1.1. portofolii. se vor intruni membrii Cresterea comisiei pentru a discuta problemele ivite in eficientei activitatea didactica. Profesorii vor compara propriile note cu cele 2.2. Se vor stabili teste de evaluare a cunostintelor care se aplica la fiecare clasa.2. cu o ritmicitate lunara toti profesorii (eventual bilunara).1.

chimie. noastra metodica vor insista asupra valentelor Exploatarea educative ale lectiilor.1.1. Atragerea 5. CULTIVAREA elevilor spre PLACERII/INTERES studiul ULUI PENTRU individual STUDIUL pentru MATEMATICII SI obtinerea STIINTELOR performantei 4. fizica.1. de evaluare (de Toti membrii examenul national de evaluare).3. Dezbateri pe teme de pregatire profesionala continua. In cadrul lectiilor lor profesorii din comisia 4. 4. gradul II. Se vor discuta si dezbate teme legate de proiectarea unitatilor de invatare. biologie 5.2. REALIZAREA UNEI EDUCATII COMPLETE PRIN OBIECTELE NOASTRE Toti profesorii Responsabil comisie metodica.2. 3.1. resurselor educative ale lectiilor de matematica. etc.1.2. 3.Dan-Tiberiu Novac PLANIFICAREA ACTIVITATILOR PE SEMESTRUL I . Participarea cadrelor didactice la perfectionarile realizate la nivel judetean si national : .2.1.1.comisii metodice examene de definitivat. Programe de pregatire pentru performanta 5. gradul I si perfectionari.consfatuiri Toti profesorii . Prof.

• Referat : Tema « Metode de evaluare specifice matematicii si stintelor». 6. Dezbatere pe tema « Dificultati in predarea disciplinelor exacte. 3. ACTIVITATEA PROPUSA Analiza activitatii Comisiei Metodice in anul precedent. crt. DanTiberiu Novac RESPONSABIL Toti membrii Toti membrii 2. 1. Naiman Maria Toti membrii Toti membrii PLANIFICAREA ACTIVITATILOR PE SEMESTRUL II .2010-2011 Nr. Lectie demonstrativa la Educatie tehnologica Dezbatere pe tema elevilor ai caror parinti sunt plecati in strainatate. prof. prof. Hriscu Ioana prof. semestriale. prof. planuri de lectie. schite de plan. Intocmirea planificarilor anuale. 7. Dan-Tiberiu No Toti membrii 4. prof. Analiza activitatii comisiei metodice pe semestrul I Responsabil comisie metodica. Dobromir Mon 5. Modalitati de ameliorare a rezultatelor scolare ». proiectarea activitatilor de invatare. • Lectie demonstrativa la Educatie fizica si sport • Participarea membrilor comisiei la activitate de perfectionare prin Cercuri pedagogice.

schite de plan. Hriscu Ioana Toti membrii Respons abil comisie metodica. prof. semestriale. 5. prof. Dan-Tiberiu Novac OPISUL DOSARULUI 1. Cara Laura 4. proiectarea activitatilor de invatare. 1. Tiberiu Nova prof. 3.crt. . Referat « Metode alternative de evaluare» •1 Lectie demonstrativa la matematica • Lectie demonstrativa la fizica • Participarea cadrelor didactice la cercurile pedagogice • Lectie demonstrativa la biologie Lectie demonstrativa la matematica Analiza activitatii comisiei metodice in anul scolar 2010-2011 RESPONSABIL Toti membrii 2.2010-2011 Nr. 3. proiecte de lectie. RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU SEMESTRUL I . prof. MIHAI DID Toti membrii prof. TABEL CU MEMBRII COMISIEI METRODICE. 2. RESPONSABILITATILE CADRELOR DIDACTICE IN COMISIA METODICA si/sau JUDET. Dobromir Mo Dir/Prof. ACTIVITATEA PROPUSA Intocmirea planificarilor anuale.

MAPE DIDACTICE (PROGRAME SCOLARE. 14. CCD. TESTE DE EVALUARE INITIALA. SUBIECTE DATE LA OLIMPIADELE SI CONCURSURILE SCOLARE. 11.4. GRAFICUL ACTIVITATILOR DE PREGATIRE SUPLIMENTARA CU ELEVII CLASEI a-VIII-a . 8. 9. etc. interpretare. 6. TABEL NOMINAL CU ELEVII CAPABILI DE PERFORMANTA SI PREGATIREA LOR SUPLIMENTARA. GRAFICUL SEMESTRIAL AL ACTIVITATILOR. extrascolara. PROIECTE DE LECTIE ALE ACTIVITATILOR DEMONSTRATIVE. . DOSARUL CU DOCUMENTELE CARE ATESTA DESFASURAREA ACTIUNILOR PROGRAMATE: REGISTRUL DE PROCESE – VERBALE IN CARE SE CONSEMNEAZA ACTIUNILE DESFASURATE SI CONTINUTUL INTERVENTIILOR MEMBRILOR COMISIEI. TABEL NOMINAL CU PREZENTA MEMBRILOR. 5. PLANIFICAREA TEZELOR. manageriala. LUCRARI METODICE. MATERIALE INFORMATIVE ISJ. rezultate. 13. LISTA CU PROGRAMELE SCOLARE IN VIGOARE.) OBSERVATIE : Toate documentele sunt grupate pe componentele : organizatorica. PROIECTE ALE UNITATII DE INVATARE. etc. GRAFICUL INTERASISTENTELOR. masuri. SUBIECTE . MATERIALE INFORMATIVE SUSTINUTE. PLANUL MANAGERIAL PENTRU ANUL SCOLAR 2009/2010. de formare si perfectionare. operationala. 12. COLECTII DE TESTE UTILIZATE CA PROBE DE EVALUARE LA NIVEL DE SCOALA. 10. 7. PROIECTE DE LECTIE MODEL.

prof. Dan-Tiberiu Novac TABEL CU MEMBRII COMISIEI METODICE 2010/2011 .Responsabil comisie metodica.

Fizica : VII A.Responsabil cu comisia metodica a dirigintilor . Scoala Radeni : V A. Scoala Radeni : V. . prof.Educatie fizica si sport. Scoala Radeni : V.VII.Responsabil cu activitatile cultural artistice . Scoala Radeni.Chimie : VII A. VII A. 1. .VIII . VI. VI A.Educatie tehnologica.VII B. I-VIII Radeni .Educatie muzicala.Secretar al consiliului profesoral .Matematica. VIII B .Matematica. Vladia : V B. VI B. . Crt.Diriginte clasa a V-a B Scoala Radeni . Cu cls. VIII B . .Responsabil comisie metodica.bibliotecar . VIII B .VI.Director sc. . VI . .OPT.Diriginte clasa a VI-a A. DOBROMIR MONICA HRISCU IOANA . Dan-Tiberiu Novac RESPONSABILITĂŢILE MEMBRILOR COMISIEI Nr. MIHAI DIDINA 3.VII B. Nume si prenume NOVAC DAN-TIBERIU Responsabilitati 2. Scoala Radeni : V A.VI. VIII A. 5. Scoala Radeni : V. NAIMAN MARIA 4.VII.Responsabil Comisie metodica . VIII B.

Sc.VII.Decembrie 2010 MONICA Dezbatere pe tema « Dificultati Lectie demonstrativa in predarea disciplinelor exacte. .Februarie 2011 : DOBROMIR . Dan-Tiberiu Novac TABEL NOMINAL CU PARTICIPAREA MEMBRILOR COMISIEI LA ACTIVITATILE DIN 2010/2011 ACTIVITATI IN SCOALA Sem. CARA LAURA .VI.Scoala Radeni.Biologie. Modalitati de ameliorare a rezultatelor scolare ». 2.II ACTIV. prof. Radeni : V. Responsabil comisie metodica.VII.6. HRISCU IOANA Sem.Diriginte clasa a VI-a B.VIII . Se JUDETENE .Mai 2011 : Lectie « Metode de evaluare specifice demonstrativa matematicii si stintelor ». Sc. I 1.Desen.VI. Radeni : V.VIII . .Noiembrie 2010 : Sustinerea referatului metodic . .

Monitorizarea activitatii comisiei metodice 4.Monitorizarea activitatii conisiei metodoice .Aprilie 2011 Lectie demonstrativa -Martie 2011 : Lectie demonstrativa CARA LAURA 6.Decembrie 2010 Lectie demonstrativa . NAIMAN MARIA ..Noiembrie 2010 : Lectie TIBERIU demonstrativa . MIHAI DIDINA .Februarie 2011 Referat « Metode alternative de evaluare» . 5.3. NOVAC DAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful