Prof.

Constantin Dănuţ

1.Cubul 2.Paralelipipedul dreptunghic 3.Prisma triunghiulară

Corpuri mailto:daviodan@yahoo.com geometrice

4.Prisma patrulateră regulată 5.Prisma hexagonală regulată 6.Piramida triunghiulară regulată 7.Piramida patrulateră regulată 8.Piramida hexagonală regulată 9.Trunchiul de piramidă triunghiulară regulată 10.Trunchiul de piramidă patrulateră regulată 11.Trunchiul de piramidă hexagonală regulată

12.Cilindrul circular drept 13.Conul circular drept 14.Trunchiul de con circular drept 15.Sfera

Cubul D' A' B' C' Al =4 ⋅l 2 At =6 ⋅l 2 3 V =l d c=l⋅ 3 d 2 =l⋅ 2 C dc D d2 A B l Inapoi .

Paralelipipedul dreptunghic D' A' O' B' C' h dp h Al =2 ⋅L⋅h2 ⋅l⋅h=2 ⋅h⋅ Ll  At =2 ⋅L⋅l2 ⋅L⋅h2 ⋅l⋅h=2 ⋅ L⋅l L⋅hl⋅h V =Ab⋅h= L⋅l⋅h C B d p =  L l h 2 2 2 D A O L l Inapoi .

Prisma triunghiulară regulată A' O' C' B' h A O B C Al =P b⋅h At = Al 2 ⋅Ab V = Ab⋅h Inapoi P b =3 ⋅l l ⋅ 3 Ab = 4 2 l .

Prisma patrulateră regulată D' A' O' C' B' h D A C B Al =P b⋅h At = Al 2 ⋅Ab V = Ab⋅h Inapoi P b =4 ⋅l Ab =l 2 O l .

Prisma hexagonală regulată F' A' B' O' C' E' D' h F A B O E D Al =P b⋅h At = Al 2 ⋅Ab V = Ab⋅h P b =6 ⋅l 3 ⋅l 2⋅ 3 Ab = 2 Inapoi l C .

Piramida triunghiulară regulată V h2 a 2=a 2p b h A O B ap P b⋅a p Al = 2 A t = Al  Ab C P b =3 ⋅l l ⋅ 3 Ab = 4 2 ab M l Ab⋅h V= 3 Inapoi .

Piramida patrulateră regulată V h a b=a p 2 2 2 h D A ap ab P b⋅a p 2 A t = Al  Ab Al = C M P b =4 ⋅l V= l O Ab⋅h 3 Ab=l Inapoi 2 B .

Piramida hexagonală regulată V h2 a 2=a 2p b h F A B O E ap ab P b⋅a p 2 A t = Al  Ab Al = D P b =6 ⋅l l Ab⋅h V= 3 Inapoi C .

Trunchiul de piramidă triunghiulară regulată h a B −ab  =a tr C' B' 2 2 2 l ab A' h C a tr aB P B P b ⋅atr Al = 2 At = A l  AB  Ab B P B =3 ⋅L P b =3 ⋅l L A h V = ⋅ AB  Ab  A B⋅Ab  3 Inapoi L2⋅ 3 AB= 4 l 2⋅ 3 Ab = 4 .

Trunchiul de piramidă patrulateră regulată h2 a B −ab 2=a 2 tr D' A' D A l h ab B' C' a tr aB  P B P b ⋅atr 2 A t = A l  A B  Ab Al = C P B =4 ⋅L P b =4 ⋅l A B =L2 Ab =l 2 h V = ⋅ AB  Ab  A B⋅Ab  3 Inapoi L B .

Trunchiul de piramidă hexagonală regulată F' A' B' F A B E' h2 a B −ab 2 =a 2 tr D' l h ab C' a trE aB D P B P b ⋅atr Al = 2 At = Al  A B  A b P B =6 ⋅L P b =6 ⋅l 3 ⋅L2⋅ 3 AB= 2 3 ⋅l 2⋅ 3 Ab = 2 h V = ⋅ AB  Ab  A B⋅Ab  3 Inapoi L C .

Cilindrul circular drept O' A' r B' h= g Al =2 ⋅⋅r⋅g h g At = Al  2 ⋅Ab = 2 ⋅⋅r⋅g 2 ⋅⋅r V = Ab⋅h=⋅r ⋅h 2 2 =2 ⋅⋅r⋅ g  r  Inapoi A r O B .

Conul circular drept V h g h r = g Al =⋅r⋅g At = Al  Ab=⋅r⋅g ⋅r ⋅r ⋅h V= 3 2 2 2 2 2 =⋅r⋅ g  r  A O r B Inapoi .

Trunchiul de con circular drept A' O' r B' Al =⋅g⋅ R r  At = Al  AB  Ab =⋅g⋅ R r ⋅R2 ⋅r2 V= ⋅h 2 2 ⋅ R  r  R⋅r  3 h g Inapoi A O R B .

Sfera A r O r B A sfera= 4 ⋅⋅r 2 3 4 ⋅⋅r V sfera = 3 Inapoi Acaloteisferice =2 ⋅ r⋅h unde h=înălţimea calotei sferice .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful