AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr.19 din 29.12.2005 Actualizata la data de 30.10.

2007
Titularul autorizatiei: S.C. RAFO S.A. Locatia activitatii: municipiul Onesti, strada Industriilor nr. 3, jud. Bacau Categoria de activitate, pentru activitatea principala, conform anexei 1 a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.152/2005, aprobata prin Legea nr.84/2006: 1.2. Rafinarii de titei si prelucrare a gazelor Cod CAEN: 2320 – fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului Cod SNAP 2, conform Ordinului MAPM nr.1144/2002: 04.01 Cod NOSE – P, conform Ordinului MAPM nr.1144/2002: 105.08 Emisa de: Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau, Serviciul Autorizare si Controlul Conformarii Data emiterii autorizatiei actualizate: 30.10.2007 Valabila pana la data de: 31.10.2017

DIRECTOR EXECUTIV, Dr.ing. Iulian Movila

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

CUPRINS : 1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII.........5
1.1. Numele: S.C. RAFO S.A.ONESTI.............................................................................................................5 Fax: 0234/315 640....................................................................................................................................5

1.2. AMPLASAMENTUL PREVAZUT PENTRU OPERARE............................................................................5 1.3. Coordonatele geografice ale amplasamentului:.........................................................................................5 1.4. Forma de proprietate:................................................................................................................................5 1.5. Vecinatati:..................................................................................................................................................6

2. TEMEIUL LEGAL..............................................................6 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE.............................................6
3.1. activitati principale:....................................................................................................................................6 3.2. Capacitati maxime de productie, autorizate:..............................................................................................8

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII DE ACTUALIZARE A AUTORIZATIEI INTEGRATE DE MEDIU...................................8 5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII.........................................8
5.1. Aspecte generale.......................................................................................................................................8 5.2. Instruire......................................................................................................................................................9 5.3. Managementul substantelor si preparatelor chimice periculoase..............................................................9 5.4. Intretinere..................................................................................................................................................9 5.5. Incidente, ................................................................................................................................................10 5.6. Reclamatii, sesizari, comunicarea cu publicul.........................................................................................10 5.7. Analiza performantei de mediu ...............................................................................................................10 5.8. Responsabilitati.......................................................................................................................................10

6. MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE.........................10
6.1. Tipuri de materii prime si materiale auxiliare utilizate in procesele de productie si in instalatiile auxiliare 10 6.2. Lista principalelor materiale folosite, ce pot avea un impact semnificativ asupra mediului....................11 6.3. Conditii de preluare, transport, manipulare, depozitare...........................................................................12 2

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

7. RESURSE.....................................................................13
7.1. APA.........................................................................................................................................................13 Orice modificare a prevederilor acestei autorizatii va fi comunicata ARPM Bacau, in termen maxim de 30 de zile. 13 7.2. ENERGIE, COMBUSTIBILI.....................................................................................................................17

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT..........................................16
8.1. Descrierea proceselor tehnologice, Capacitati de productie autorizate:..................................................16 8.2. FLUXUL TEHNOLOGIC..........................................................................................................................21

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU...................................................29
9.1. Aer...........................................................................................................................................................29 9.2. Apa..........................................................................................................................................................31 9.3. Sol si apa subterana................................................................................................................................32 9.4. ZGOMOT.................................................................................................................................................33

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVELUL DE ZGOMOT..................34
10.1. aer.........................................................................................................................................................34 10.2. APA.....................................................................................................................................................35 10.3. SOL.......................................................................................................................................................37 Pb 37

10.4. ZGOMOT ...............................................................................................................................................37

11. GESTIUNEA DESEURILOR.............................................37
11.1. Deseuri produse, colectate, stocate temporar.......................................................................................37 11.2. Deseuri refolosite...................................................................................................................................41 11.3. Deseuri COMERCIALIZATE..................................................................................................................41 11.4. DEPOZITARE DEFINITIVA A DeseuriLOR..........................................................................................42

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI..........42
12.1. Încadrare...............................................................................................................................................42 3

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

12.2. Documente............................................................................................................................................42 12.3. Măsuri de prevenire şi control................................................................................................................43

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII......................................43
13.1. Aer ........................................................................................................................................................44

COM GURA VAII...............................................................46
16.1. APA.......................................................................................................................................................46 16.2. sol..........................................................................................................................................................47 16.3. DESEURI...............................................................................................................................................48 16.4. ZGOMOT ...............................................................................................................................................51

17. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA.........51
17.1. RAPORTARI..........................................................................................................................................51 14.1.1 RaportAri periodice catre autoritatile de mediu 51 14.1.2. Raportari singulare, instiintari.............................................................................................................52 14.2. Evidente ................................................................................................................................................53 14.3. Modele de raportare..............................................................................................................................53 14.3.1. Monitorizarea emisiilor in aer se va inregistra conform tabelului urmator:..........................................53 14.3.2. Monitorizarea emisiilor in apa se va inregistra conform tabelului urmator:.........................................54 14.3.3. Monitorizarea calitatii apelor subterane se va inregistra conform tabelului urmator:..........................54 14.3.4. Monitorizarea calitatii solului se va inregistra conform tabelului urmator:...........................................54 14.3.5. Monitorizarea zgomotului se va inregistra conform tabelului urmator:................................................54 14.3.6. Monitorizarea gestiunii deseurilor: se va face conform indicatiilor legislatiei specifice, mentionate la capitolul Monitorizare, punctul 13.4................................................................................................................54

18. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII........................54 19. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI. MANAGEMENTUL DESEURILOR..........................................57
La incetarea temporara a activitatii................................................................................................................57 La incetarea activitatii si inchiderea instalatiei...............................................................................................57 Managementul deseurilor / reziduurilor..........................................................................................................58 4

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

La incetarea definitiva a activitatii se va prezenta la ARPM Bacau Planul de inchidere a instalatiilor; acesta va cuprinde masurile concrete care se vor aplica la inchiderea instalatiilor, care sa demonstreze ca operatorul este capabil sa inceteze in siguranta activitatea............................................................................58

20. DISPOZITII FINALE......................................................58
Revizuirea autorizatiei integrate este obligatorie in toate situatiile in care:....................................................58 ARPM Bacau evalueaza periodic conditiile din autorizatia integrata si, acolo unde este necesar, le revizuieste......................................................................................................................................................58 Se va solicita reînnoirea autorizaţiei integrate de mediu cu minim 45 de zile înainte de expirarea autorizaţiei de mediu existente..........................................................................................................................................58 Nerespectarea prevederilor AUTORIZATIEI INTEGRATE DE MEDIU conduce la suspendarea acesteia in conditiile prevazute de legislatia in vigoare, conform art. 19 al OUG 152/2005 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea 84/2006, privind protectia mediului, precum si la sanctionarea celor vinovati.............................................................................................................................58 Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda Nationala de MediuComisariatul Judetean Bacau , Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau si Agentia pentru Protectia Mediului Bacau................................................................................................................................58

21. GLOSAR DE TERMENI..................................................58

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII
1.1. Numele: S.C. RAFO S.A.ONESTI Adresa: municipiul Onesti, strada Industriilor nr. 3, judetul Bacau Cod postal 601124 Cod SIRUTA 20572 Telefon: 0234/316 400 Fax: 0234/315 640 e-mail: rafo@rafo.ro AMPLASAMENTUL PREVAZUT PENTRU OPERARE Adresa: municipiul Onesti, strada Industriilor, nr.3, Cod postal 601 124, judeţul Bacau Telefon: 0234/316 400 Fax: 0234/315 640 Suprafaţa totală a amplasamentului: 2 614 537,13 mp Coordonatele geografice ale amplasamentului: ▪ 46º15’ latitudine Nordica, ▪ 26º 45’ longitudine Estica, ▪ 202 m altitudine. Forma de proprietate: SC RAFO SA este societate cu capital integral privat si detine Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, seria MO3, nr.0884;

1.2.

1.3.

1.4.

5

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

1.5.

Vecinatati: S.C. RAFO S.A. este amplasata pe platforma industriala Borzesti, pe malul sting al riului Trotus. Are urmatoarele vecinatati: ▪ Nord - S.C. CAROM S.A. ▪ Sud - CET1 Borzesti, ▪ Est - riul Trotus ▪ Vest - strada Industriilor

2. TEMEIUL LEGAL
Urmare a: - cererii adresate de S.C. RAFO SA Onesti, in calitate de operator al instalatiilor, inregistrata la ARPM Bacau cu nr. 3763 din 13.09.2007, privind solicitarea pentru revizuirea autorizatiei integrate de mediu pentru instalatii pentru rafinarea titeiului si prelucrarea gazelor – benzina, motorina, pacura, CLU, cocs de petrol, sulf de petrol, GPL, precum si instalatiile auxiliare legate tehnic de activitatea principala si aflate pe acelasi amplasament, in baza: - Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr.265/2006; - Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr.84/2006; - Ordinului 818/2003 privind procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu, modificat prin Ordinul 1158/2005, dupa parcurgerea etapelor procedurale: - analiza preliminara a documentelor de sustinere a solicitarii , - verificarea amplasamentului si a modului de delimitare a instalatiei integrate, - verificarea realizarii masurilor scadente din Programul de Conformare la AIM nr.19/2005 - analiza detaliata a documentelor de sustinere a solicitarii in cadrul sedintelor Comisiei de Analiza Tehnica Bacau, asigurand o abordare integrata si efectiva a autoritatilor implicate in procedura de autorizare integrata, se elibereaza prezenta autorizatie inregrata de mediu. - Respectarea conditiilor din autorizatia integrata garanteaza desfasurarea activitatii de rafinare a titeiului si prelucrare a gazelor a activitatilor auxiliare, legate tehnic de activitatea principala, cu asigurarea protectiei aerului, apei, solului si atingerea unui nivel ridicat de protectie a mediului, ca un intreg.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE
3.1. ACTIVITATI PRINCIPALE: 3.1.1. Rafinarea ţiţeiului şi prelucrare a gazelor cu următoarele procese tehnologice: 1. Desalinare electrică (DE) 2. Distilare atmosferică şi în vid (DAV3) 3. Hidrofinare benzină (HB2) 4. Reformare catalitică la presiune medie (RC2) 5. Reformare catalitica la presiune ridicata (RCA-1) – instalatie oprita 6. Hidrofinare motorină (HP, HM, HM2) 7. Hidrofinare distilat de vid (HDV) 8. Complex cracare catalitică (CC3 , CG-MEROX)
6

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

9. Cocsare întârziată 10. Izomerizare fracţie C5 11. Instalatie producere ETERI 12. Instalatii producere hidrogen(161/1,2,3) 13. Fracţionare gaze (FG2 si FGR 1) 14. Desulfurare gaze şi recuperare sulf (DGRS) 15. Extracţie aromate (EA1, EA2) 16. Separare aromate (SA1,SA2) 17. Separare orto-xilen si etilbenzen ( 2 instalatii ) – instalatii oprite 18. Izomerizare m-xilen (IMX) – instalatie oprita 19. Separare p-xilen (PAREX) – instalatie oprita 20. Reducere de vâscozitate (RV) 21. Recuperare gaze din faclă 22. Amestecare finisare , produse, expediere 23. Încărcare produse albe în cisterne auto şi vagoane cisternă (rampa Auto şi rampa CF) 24. Încărcare gaze petroliere lichefiate în cisterne auto şi vagoane cisternă (rampa Auto şi CF) 25. Descărcare fracţii C2-C5 din vagoane cisternă (rampa CF) 26. Descărcare ţiţei din vagoane cisternă (rampa CF) 3.1.2. Activităţi auxiliare 27. Asigurare cu apa o Sistem de pompare si distributie apa potabila o Sistem de pompare apa bruta din riul Trotus (Ob. 94/1) o Sistem de transport hidraulic a apei epurate de la Statia de epurare bilogica Jevreni, la RAFO pentru reutilizare in amestec cu apa bruta preluata din riul Trotus; o Statia de tratare apa bruta (tratare chimica, decantare, filtrare) o Statia de demineralizare apa o Sisteme de racire a apei recirculate (T1N, T2N, T3V) o Sisteme de inmagazinare apa (apa filtrata si apa demineralizata) o Sistem de incendiu (statii de pompe si retea de hidranti) 28. Producerea de ABUR o Generatoare de abur prin recuperarea căldurii din fluxurile fierbinţi (DAV3; HB2; RC2; DGRS; FbH2; Cx; Izomerizare, CO-Boyler) o Generatoare de abur prin arderea combustibililor în cazane (GA1, GA2, GA3) 29. Producerea de aer comprimat o Statie de compresoare aer, filtrat si uscat pentru actionari si transport pneumatic. 30. Tratarea apelor uzate o Instalatie de stripare ape de proces o Statie de epurare mecano-chimica (R1 si R2) o Statie de epurare biologica
31.

Manipulare / Depozitare/ prelucrare deseuri : o Sistem de transport hidraulic: – a namolului petrolier din obiectivele statiei de epurare mecanochimice, la Bazinul ecologic de depozitare temporara a namolului petrolier;
7

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

a namolului biologic de la statia de epurare biologica Jevreni, la RAFO in Bazinul ecologic de depozitare temporara a namolului petrolier; o Sistem de drenare si colectare a produsului petrolier infiltrat in pinza freatica; o Depozite deseuri - Bazin ecologic de depozitare temporara namoluri petroliere (capacitate proiectata: 13 275 m3) – capacitate utila: 12500 mc) – in functiune - Batal de nămol petrolier nr.8 (capacitate maxima = 35 000 t) – s-a sistat depozitarea - Platforma namol petrolier (capacitate 3 800 mc) – s-a sistat depozitarea - Halda de deşeuri menajere şi industriale (capacitate maxima=30 000 t) – in functiune o Instalatie prelucrare namoluri petroliere – 32. Intretinere, repararii curente, revizii, verificari, transport 33. Controlul calitatii : o Materiilor prime si produselor finite o Emisiilor de poluanti 3.2. CAPACITATI MAXIME DE PRODUCTIE, AUTORIZATE: Rafinarea titeiului si prelucrarea gazelor: 3,5 milioane tone/an ţiţei REGIM DE LUCRU: În sectoarele direct productive şi o parte din cele auxiliare , activitatea se desfăşoară corespunzător regimului de lucru în 3 schimburi, pe tot parcursul anului, exceptând perioadele de revizie a instalaţiilor. Atelierele de întreţinere şi serviciile desfăşoară activitatea cu un program de 8 ore/zi, 5 zile/săptămână.

3.3.

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII DE ACTUALIZARE A AUTORIZATIEI INTEGRATE DE MEDIU
▪ Documentatia

de solicitare pentru actualizare Autorizatiei Integrate de Mediu nr.19/2005 ▪ Autorizatie de gospodarire a apelor, nr.15/27.02.2007; ▪ Stadiul realizarii Programului de Conformare la Autorizatia Integrata de mediu nr. 19/2005; ▪ Plan de Prevenire şi Combatere a Poluării Accidentale a Apelor; ▪ Fisa de prezentare Instalatia Eteri ▪ Fisa de prezentare Instalatia “Separarea namolului petrolier in centrifuga trifazica” ▪ Dovada achitării taxelor şi tarifelor.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII
5.1. ASPECTE GENERALE se desfasoara pe baza organigramei SC RAFO SA . ▪ Directorul General, în colaborare cu directorii executivi, a elaborat politica integratã referitoare la calitate si mediu incluzînd si elemente pe linie de sanãtate si securitate ocupationala, asigurându-se cã: ▪ este adecvatã scopului SC RAFO SA Onesti; ▪ include un angajament de:
▪ Activitatea

8

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

imbunatãtire continua si de prevenire si reducere a poluãrii prin implementarea recomandarilor BAT (Best Available Techniques); - conformitate cu legislatia si cu reglementãrile de calitate / mediu / sanãtate si securitate ocupationala aplicabile, precum si cu alte cerinte pe care societatea le-a adoptat; ▪ conferã un cadru pentru stabilirea si analizarea obiectivelor calitatii, mediului si sanãtatii si securitatii ocupationale; ▪ este documentatã , implementatã si mentinutã; ▪ este comunicatã si elaboratã astfel incît sã fie înteleasã de partile interesate ,atît din cadrul societãtii cît si din exterior; ▪ este disponibilã pentru public; ▪ este analizatã si revizuitã periodic pentru adecvarea ei continuã cu ocazia analizei sistemului de management integrat de cãtre management. ▪ SC RAFO SA Onesti a stabilit, documentat, implementat, certificat, mentine si îmbunatateste continuu un sistem de management integrat calitatemediu, în conformitate cu cerintele standardelor ISO 9001 : 2000 si ISO 14001 : 2004. Certificarea sistemului a fost efectuată de firma TUV-Germania (certificat nr. 12 100/104 10834 TMS).
▪ SC

RAFO SA mentine o procedura de management al autorizatiei – “Managemnetul Autorizatiei Integrate de Mediu” – cod:PS-SMI-24, prin care se urmareste modul de actiune pentru realizarea conditiilor din autorizatie.

5.2.

INSTRUIRE ▪ Personalul care lucreaza in domeniul de activitate autorizat este calificat si instruit corespunzator fiecarui loc de munca; ▪ Fisele de post cuprind sarcinile si competentele specifice, ce revin fiecarui loc de munca cu activitate relevanta in domeniul de protectie a mediului; ▪ Instruirea personalului SC RAFO SA si s personalul din afara societatii ce desfasoara temporar activitatea in SC RAFO SA se realizeza conform procedurii “Competentã constientizare si instruire” – cod:PS-SMI 04 MANAGEMENTUL SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE Se vor respecta prevederile legislatiei in vigoare, aplicabile privind gestionarea substantelor si preparatelor chimice periculoase. Personalul care gestioneaza aceste substante si preparate va fi instruit corespunzator. INTRETINERE echipamentele si instalatiile trebuie sa fie permanent intretinute in stare de functionare corespunzatoare; ▪ Controlul periodic al instalatiilor se va realiza conform procedurilor specifice ale instalatiilor detinute; ▪ Sunt dezvoltate si implementate următoarele proceduri ale SMI:
▪ Toate ▪ Se

5.3.

5.4.

intocmeste anual si se aplica prevederile Programului de intretinere a echipamentelor si instalatiilor; ▪ Necesitatile de intretinere si revizie, rezultate in urma verificarilor periodice se consemneaza in rapoartele de tura a instalatiilor;
9

-

PS-SMI-22 –„ Mentenantă utilaje statice si dinamice” PS-SMC-23 – „ Întretinere si reparatii utilaje statice si dinamice”

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

▪ Conducerea

societatii va asigura mijloacele financiare, materiale si personalul necesar, pentru realizarea Programului de intretinere a echipamentelor si instalatiilor, precum si a reviziilor si lucrarilor de investitii necesare; ▪ Reviziile si interventiile se efectueaza de personal calificat corespunzator si se consemneaza in rapoartele de tura. 5.5. INCIDENTE, Se va actiona conform : ▪ Procedurii, Pregãtire pentru situatii de urgentã si capacitate de rãspuns ▪ Planul de urgentã internã; ▪ Planul de alarmare; ▪ Planul de prevenire si combatere a poluãrii accidentale a apei; ▪ Planul privind gestionarea si managementul urgentelor; ▪ Planul de interventie privind prevenirea si stingerea incendiilor; ▪ Planul de actiune in caz de poluare a solului si apei subterane; ▪ Planul de interventie pentru situatii accidentale la manipularea; stocarea / depozitarea temporara a deseurilor periculoase; Se vor informa autoritatile, conform capitolului „Raportari” al prezentei autorizatii si procedurii “Comunicare” – cod: PGS-SMI-03 RECLAMATII, SESIZARI, COMUNICAREA CU PUBLICUL Operatorul asigura pe amplasament evidenta scrisa a oricarei reclamatii sau sesizari din partea publicului, referitoare la poluarea mediului datorita activitatii desfasurate in instalatia autorizata. Se vor consemna: - data si ora reclamatiei, numele reclamantului, - detalii cu privire la natura reclamatiei, - investigatiile facute de titularul activitatii si modul de rezolvare/actiune, dupa caz. Pe amplasament vor fi disponibile, pentru public: - autorizatia integrata de mediu; - rezultatele automonitorizarii emisiilor; - documentele privind comunicarea cu autoritatile de mediu. ANALIZA PERFORMANTEI DE MEDIU Operatorul va intocmi anual, pina la 31 ianuarie, un raport privind progresul anului precedent fata de tehnicile generale de management si control. 5.8. RESPONSABILITATI Operatorul detine o structura proprie, cu persoane specializate, pentru activitatea de protectia mediului: - Directia Calitate; - Departament Mediu - AQ - Laborator protectia mediului; - Birou Protectia mediului; - Dispecerat mediu;. Responsabilitatile personalului sunt stabilite in Fisele post.

5.6.

5.7.

6. MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE
6.1. TIPURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE AUXILIARE UTILIZATE IN PROCESELE DE PRODUCTIE SI IN INSTALATIILE AUXILIARE Principalele materii prime si materiale auxiliare utilizate sunt : ▪ ţiţei si distilate din titei
10

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

▪ gaz metan pentru producerea hidrogenului ▪ eteri ▪ aditivi pentru : - cresterea cifrei cetanice la motorină

- imbunătăţirea temperaturii de filtrabilitate la motorină - îmbunătăţirea lubricităţii şi conductivităţii la motorină - îmbunătăţirea cifrei octanice la benzină
▪ catalizatori ▪ chimicale pentru tratamente in procese (anticoroziune)

Materiale utilizate la tratarea apelor : o tratare apa bruta, preluata din riul Trotus : coagulanti, floculanti o tratare apa recirculata : inhibitori de coroziune, dispersanti, biocizi, algicizi o tratare ape uzate : floculanti, fosfat, lesie de soda, metanol Materiale utilizate în activităţile auxiliare: materiale specifice activităţilor din atelierul mecanic, atelierul electric, activitatea AMC, laboratoare, transport auto şi CF, activităţile de întreţinere clădiri, drumuri, canalizări. LISTA PRINCIPALELOR MATERIALE FOLOSITE, CE POT AVEA UN IMPACT SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI
Cantitate posibil a Cantitate fi detinuta utilizata pe <t/an> amplasam ent <t> Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de ex. degradabilitate, bioacumulare potentiala, toxicitate pentru specii relevante)
▪ Foarte inflamabil. ▪ Prin patrunderea in

6.2.

Materii prime / Materiale auxiliare

Mod de stocare

Natura chimica /compozitie

Titei

Lichid; densitate 0,8500,880 g/cm3; pct. 3 500 000 congelare 0-12ºC; continut de sulf: 0.5-1.5% 88 635

Alte materii prime , din care: Lichid; densitate la 15ºC max. 0,750 g/cm3; temp. initiala de fierbere min. 35ºC; temp. finala de fierbere max. 200ºC; Gaz; densitate (aer=1) : 0.55; densitate (apa=1): 0,42; temp. topire: -182ºC; temp. de fierbere:-165ºC; temp. de aprindere 595ºC Lichid; densitate la 20 oC: 0,792 g/cm3 ; temp. fierbere 64 oC; foarte inflamabil.

Fractii usoare

20 260

Gaz natural

9 900

sol poate contamina panza freatica. Rezervoare, ▪ Afecteaza transferul de oxigen 164 981 (A (i), (ii), C, necesar organismelor D) acvatice, prin formarea unei pelicule organice la suprafata apelor contaminate. 17 550 ▪ Foarte inflamabil. ▪ Prin patrunderea in sol poate contamina panza freatica. Rezervoare, ▪ Afecteaza transferul de oxigen 10 268 (A (i), (ii), C, necesar organismelor D) acvatice, prin formarea unei pelicule organice la suprafata apelor contaminate. Nu se stocheaza, preluat din reteaua nationala de gaze, 975
▪ Este

Metanol

975

extrem de toxic pentru vietuitoare; ▪ Nociv asupra organismelor acvatice; ▪ Pericolul pentru mediu este amplificat de nivelul ridicat de inflamabilitate;

Recipienti metalici, (A (i), D)

11

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

Materii prime / Materiale auxiliare

Natura chimica /compozitie

Cantitate posibil a Cantitate fi detinuta utilizata pe <t/an> amplasam ent <t>

Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de ex. degradabilitate, bioacumulare potentiala, toxicitate pentru specii relevante)
▪ Factorul

Mod de stocare

ETERI

Lichid; pct. de topire: -108,9 oC; pct. de inflamabilitate: -28 oC; temp. de autoaprindere: 460 oC; densitate: 0,74 g/cm3.

57 500

6 307

biodegradabil: 0,60 – 1,12 g / g ▪ Este un produs volatil, inflamabil iar vaporii formeaza cu aerul amestecuri explozive. ▪ Benzina aditivata cu MTBE reduce emisiile de oxid de carbon cu 20%, oxizi de azot cu 30% si hidrocarburi aromate polinucleare cu 70%, din gazele de esapament.

Recipienti metalici, (A (i), D)

Aditivi, din care: Lichid; greutate volumetrica la 15oC: 0,960 kg / m3; pct. de Aditiv pentru inflamabilitate: 65 oC; cresterea cifrei temperatura de cetanice la auoaprindere: 130 - 215 o motorina C ; solubilitate in apa (la 20 oC): 12,6 mg/l; vascozitate (la 20 oC): 1,8 cSt Lichid; densitate (relativa la 15,6 oC) : 0,909; Aditiv pentru imbunatatirea temp. aprindere: > 62 oC; temperaturii de Punct de curgere: 18 oC; filtrabilitate la solubilitate in apa: motorina neglijabil; vascozitate: 430 cSt Lichid; greutate volumetrica la 15 oC: Aditiv pentru 0,909 g/cm3; densitate de imbunatatirea vapori(aer=1): 4,5; lubricitatii si domeniu de fierbere : conductivitatii 175-325 oC; temperatura la motorina de autoaprindere: 228,85 o C; insolubil in apa. Lichid; densitate la 210ºC 1,100 g/cm3, pct. Aditiv pentru inflamabilitate 42ºC; cresterea cifrei contine 1,3,5octanice la trimetilbenzen, 1,2,4benzina trimetilbenzen, xilen, cumen-produse inflamabile

1 520

6 572
▪ Periculos pentru mediu. ▪ Toxic pentru organismele

841

90

acvatice. ▪ Cantitati mari pot intra in pamant si contamina panza freatica.

Izocontainer metalic, (A (i), C, D)

▪ Periculos pentru mediu. ▪ Toxic pentru organismele

443

114

acvatice. La expuneri continue poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra organismelor din mediul acvatic.

Container (A(i), C, D)

236

50

Este biodegradabil. Nociv pentru organismele Izocontainer acvatice, poate cauza efecte metalic, nefavorabile pe termen lung (A(i), C, D) asupra mediului acvatic. Toxic si periculos pentru mediu Reactioneaza cu agentii oxidanti si reducatorii puternici. Rezervor Se aprinde in prezenta surselor (A (i), (ii), C, de aprindere (scantei, D) suprafete fierbinti, flacari deschise).

42

11

6.3. Conditii de preluare, transport, manipulare, depozitare Toate materiile prime şi materialele auxiliare utilizate sunt recepţionate, manipulate şi depozitate conform procedurilor si instructiunilor specifice, fişelor tehnice de securitate – unde este cazul -, în condiţii de siguranţă pentru personal şi pentru mediu. Depozitele şi magaziile sunt amenajate şi întreţinute corespunzător, se va asigura securitatea acestora. Deşeurile de ambalaje sunt gestionate conform legislaţiei specifice, în vigoare.
12

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

Traseele, pompele şi echipamentele de descărcare, transport, manipulare ale materiilor prime şi materialelor vor funcţiona în condiţii corespunzătoare. Selecţia materiilor prime - Operatorul menţine o evidenţa lunară a materiilor prime şi materialelor utilizate. Controlul calitatii materiilor prime si a materialelor auxiliare utilizate se asigura prin proceduri documentate, in cadrul Sistemului de management integrat calitate-mediu, certificat si implementat in societatea RAFO . Substanţe chimice periculoase - Se respecta conditiile impuse prin fisa tehnica de securitate, transmisa de furnizor, pentru substantele chimice utilizate. Pentru utilizarea substanţelor chimice periculoase, cuprinse în notificare, se respecta prevederile legislaţiei în vigoare, aplicabile. Activităţi cu precursori Se vor desfăşura numai acele activităţi pentru care s-au obţinut avize şi autorizaţii de operaţiuni cu precursori, potrivit legislatiei in vigoare.

7. RESURSE
7.1. APA Operatorul desfasoara activitatea pe baza Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 15/27.02.2007 emisa de Directia Apelor „Siret” Bacau, cu termen de valabilitate 29.10.2010 Orice modificare a prevederilor acestei autorizatii va fi comunicata ARPM Bacau, in termen maxim de 30 de zile. Sursa:- branşament la reţeaua de apă potabilă a municipiului Oneşti, aflată în proprietatea SC Onedil SA Oneşti (contract 123/1997 anexat in documentaţie).

7.1.1. Alimentarea cu apa potabila
5.7.1.1. 5.7.1.2.

Volume şi debite de apă autorizate: Qzi max = 2.400 mc = 28 l/s V max anual = 876 mii mc; Qzi med = 1.680 mc = 19 l/s V med anual = 613,2 mii mc; Qzi min = 1.200 mc = 14 l/s V min anual = 438 mii mc; Qorar max = 100 mc/h Funcţionarea este permanentă 365 zile/ an; 24 ore / zi ; Instalatii de captare : Branşament ∅ 250 mm care se leagă la conducta de apă potabilă ∅ 300 mm conform contract nr. 123/1997 încheiat între SC Onedil SA Oneşti transformată în SC Apă Canal SA Oneşti şi SC Rafo SA Oneşti. Instalaţii de tratare :
-

5.7.1.3.

5.7.1.4. 5.7.1.5.

Nu este cazul

5.7.1.6.

Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare : 2 conducte OL ∅ 250 mm. înmagazinarea în rezervoare aflate în administrarea S.C. Apă Canal S.A. Oneşti. Instalaţii de distribuţie : - apa din conducta de alimentare a mun. Oneşti este pompată printr-o staţie de pompare în reţeaua de distribuţie ( Qp=50mc/h ; Hp=50mCA ); - apa din rezervoare este distribuită gravitaţional la consumatori.

13

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

7.1.2. Alimentarea cu apă tehnologică:
5.7.1.7.

.Sursa: - riul Trotuş, prin intermediul unui canal “GIP” deschis, de la Priza Trotuş, cu aducţiune prin 2 conducte cu Ø 700 mm care pleacă din aducţiunile CET Borzeşti prin Casa sitelor .

5.7.1.8.

Volume şi debite de apă autorizate: Qzi max = 415.920 mc = 4.814 l/s V max anual = 151.548 mii mc; Qzi med = 362.880 mc = 4.200 l/s V med anual = 132.412 mii mc; Qzi min = 324.360 mc = 3.754 l/s V min anual = 118.391 mii mc; Qorar max = 17.330 mc/h Funcţionarea este permanentă 365 zile/ an; 24 ore / zi ;

5.7.1.9.

Instalatii de captare apa din sursa: 2 conducte de aductiune OL Ø 600 mm care pleaca din Casa sitelor a CET Borzesti; statie de pompare echipata cu :
▪ 4 pompe de tip 12 NDS cu caracteristicile: Qp = 1000 mc/h, P = 115 kw, Hp = 24 mCA si ▪ 2 pompe de tip RDN cu caracteristicile: Qp = 300 mc/h, P = 75 kw, Hp = 75 mCA

Instalaţii de tratare: Tratarea apei de completare (apa de riu in amestec sau un cu apa epurata reutilizata, dupa caz) în vederea eliminării suspensiilor se realizează în staţia de tratare, coagularedecantare, având în componenţă următoarele obiective: ▪ Pompă dozare tip Prominent pentru dozare coagulant cu următoarele caracteristici: Qp=3,7 l/h, P= 25W, p= 7 bar; ▪ Instalaţie pentru prepararea soluţiei de floculant alcătuită din: – rezervor cu 2 compartimente, echipate cu agitatoare cu elice; – dozator cu şnec pentru dozarea floculantului; – 2 pompe dozatoare tip Prominent HM 530PP; ▪ Decantor circular suspensional , V = 2.200 mc, Q=720 mc/h, cu urmatoarele dimensiuni: – diametrul inferior = 14,70 m – diametrul superior = 26,48 m – inaltimea = 6,50 m ▪ Bazine de linistire, 4 x 2500 mc = 10.000mc. Fiecare bazin este impartit in doua sectiuni, fiecare sectiune la rindul ei fiind compusa din: camera de reactie cu sicane, camera de linistire, bazinul propriu-zis si deversor. ▪ Statia de pompare a apei tratate care cuprinde : – bazine de aspiratie – 3 pompe centrifuge tip 12NDS. ▪ 2 pompe de evacuare apa cu suspensie poz. K33/1-2.
5.7.1.10.

Staţia de demineralizare este compusă din: ▪ staţia de filtre mecanice, cu capacitatea de 150 mc/h compusă dintr-un filtru din oţel carbon (DxH = 3400x4700 mm) şi un pat filtrant din cuarţ cristalin ▪ staţia de demineralizare propriu-zisă pentru eliminarea sărurilor de calciu şi magneziu în vederea folosirii apei pentru producerea aburului în rafinărie, este compusă din 3 linii de filtre ionice (capacitate 140 mc/h); Staţie de tratare a apei recirculate de la turnul 1 nou, este dimensionată pentru 10000 mc apă de răcire tratată, ce deserveşte secţiile DAV3 –RC2, DIH-Cx. Pentru tratamentul apelor recirculate sunt utilizati următorii produşi: inhibatori de coroziune pe bază de fosfaţi, zinc, dispersanţi pentru substanţe organice şi anorganice, acid sulfuric, hipoclorit de sodiu.
14

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

Staţie de tratare a apei recirculate de la turnul 2 nou, este dimensionată pentru 4800 mc apă de răcire tratată, ce deserveşte secţiile CC-DGRS, Gazometru. Pentru tratamentul apelor recirculate sunt utilizati următorii produşi: inhibatori de coroziune, dispersanţi pentru substanţe organice şi anorganice, acid sulfuric, hipoclorit de sodiu.
5.7.1.11.

Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare : Rafinăria dispune de: ▪ 3 rezervoare din b.a. cu V = 3x5000 mc, deservite de o staţie de pompare echipată cu: -- o pompă de tip SADU – Qp = 60 mc/h, PI = 45 kw, Hp =100 mCA;
2 pompe de tip TNE - Qp = 600 mc/h, Pi = 400 kw, Hp = 120 mCA; o pompă cu un motor DIESEL-Qp = 1200 mc/h, Pi = 860 CP, Hp = 120 mCA ; ▪ 1 rezervor de înmagazinare apă filtrată din oţel carbon, V= 100 mc; ▪ 2 rezervoare de stocare apă parţial demineralizată , V= 250 mc fiecare; ▪ 2 rezervoare de stocare apă demineralizată , V1 = 250 mc şi V2 = 160 mc;

– –

5.7.1.12.

Instalaţii de distribuţie: Sistemul de distribuţie a apei este format din conducte de diferite diametre, prezentate în documentaţie pentru fiecare reţea şi anume: reţea apă filtrată, reţea alimentare apă hidranţi de incendiu, reţea apă recirculată, reţea apă demineralizată pentru alimentarea generatoarelor de abur.

5.7.1.13.

Necesarul total de apă: Qzi max = 415.920 mc V max anual = 151.548 mii mc; Qzi med = 364.080 mc V med anual = 132.889 mii mc; Qzi min = 327.720 mc V min anual = 119.618 mii mc;

5.7.1.14.

Cerinţa totală de apă: Qzi max = 18.200 mc V max anual = 6.643 mii mc; Qzi med = 13.200 mc V med anual = 4.818 mii mc; Qzi min = 11.040 mc V min anual = 4.030 mii mc; Gradul de recirculare a apei:a apei folosite în scop tehnologic, la volume medii de apa = 96,04 %

5.7.1.15. 5.7.1.16.

Norme de apă pentru principalele produse de fabricaţie: Indicile de consum de apă este de 1,37 mc apă/tona de ţiţei prelucrat. Acest indice a fost evaluat pentru funcţionarea rafinăriei la capacitatea de 3 500 000 tone/an, la un debit mediu de alimentare cu apă.

7.1.3. -

Apa pentru stingerea incendiilor: volum intangibil: 15 000 mc timp de refacere dupa incendiu – 48 ore debitul suplimentar acceptat pentru refacerea rezervei de incendiu este de 101 l/s din sursa mentionata la pct. 7.1.2 - Exista o retea inelara de incendiu dotata cu hidranti exteriori si splinkere

7.1.4. Modul de folosire a apei Categorie Apa potabila Apa de riu Apa epurata reutilizata Domeniu de folosire Igienico-sanitar Tehnologic Rezerva PSI Regim de Necesar de apa ( mc/zi ) functionare Mediu Maxim 1680 2400 24 ore/zi, 13200 18200 365zile/an 1200 2400

7.1.5. Evacuarea apelor uzate:
5.7.1.17.

Categorii si debite de apa evacuate din activitate:
15

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

Categoria de ape Ape ce nu necesita epurare Ape uzate tehnologice si menajere 5.7.1.18.

Receptori autorizati

Volum total evacuat (mc) Zilnic (mc/zi) Orar (mc/h) maxim medi mini maxi medi mini u m m u m 1.200 1.200 960 50 50 40

Anual (mii mc) 438

raul Trotus →Statia de epurare mecano chimica → Statia de epurare biologica → raul Trotus 13.056 9000 6.960

544

375

290

4765

Reteaua de canalizare Reţeaua de canalizare este formatã dintr-un sistem unitar de evacuãri, fiind construitã din tuburi de beton cu diametre cuprinse între 800 - 1200 mm. Rafinaria dispune de doua fire de canalizare, firul R1 si firul R2 corespunzator etapelor de dezvoltare a acesteia. Pe drumurile uzinale principale ale rafinariei, sunt amplasate colectoare principale in care sunt colectate apele chimic impure prin retelele de canalizare aferente acestora. Lungimea reţelei de canalizare este de 14702 m şi are diametre cuprinse între 200 mm şi 800 mm. Apele uzate colectate in retelele de canalizare sunt deversate in statia de epurare mecano – chimica. Capacitatea maximă a celor două staţii de epurare este de 1354 mc/h. Statia de epurare mecano – chimica are prevazut o gura de evacuare de avarie MC4, realizata din tuburi de beton, de Dn 1000 mm, in lungime de cca. 150 m. Din statia de epurare mecano – chimica, apele sunt dirijate la statiile de epurare biologica de la Jevreni prin doua retele presurizate R1 si R2. de Dn 500 mm, si lungime de cca. 6000 m. Din statia de epurare biologica, o parte din apele epurate sunt evacuate in emisar – raul Trotus pe o canalizare realizata din tuburi de beton cu Dn 1000 mm si o parte sunt recirculate in conducta de alimentare cu apa bruta a rafinariei, pe firul R1. Pe canalizarea de evacuare spre emisar este amplasat un canal deschis de masura. Lungimea canalizarii de evacuare este de cca. 500 m. Toate retelele de canalizare din cadrul rafinariei sunt pozate subteran, avand camine de vizitare din 25 in 25 de metri, prevazute cu sisteme de schimbare de directie si nivel. Apele care nu necesita epurare rezulta in urma limpezirii apei captate din raul Trotus in decantorul circular si decantoarele orizontale din cadrul Statiei de tratare apa sunt evacuate in riul Trotus printr-o conducta de OL de Dn 150 mm. Staţie de preepurare Apele uzate provenite de la instalatiile : DAV3, HB2, HP, HM, HDV si CC-3, contin H2S si hidrosulfura de amoniu. Aceste ape sunt colectate si introduse intr-o instalatie de stripare, dupa care sunt dirijate la canalizarea chimic impura a rafinariei si impreuna cu celelalte ape uzate sunt epurate in statia de epurare mecono-chimica si biologica.

5.7.1.19.

7.1.6. Instalatii de masurare Nr. Post hidrometric Element primar crt de exploatare I pentru captãri
1 2 Pentru apa potabilă Pentru apa suprafată Contor SHIMADEN de Sistem de masura prin diferenta a 2 aparate de măsură :
16

Element secundar
Tip SR 106

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

▪1

aparat cu ultrasunete montat pe conducta de Tip SONO 3200 refulare din staţia de pompe 94/1 ▪ 1 aparat electromagnetic montat pe traseul de apă Tip KRONE reutilizată

II pentru evacuãri
3 Pentru apa epurata evacuata in r.Trotus Debitmetru cu ultrasunete cu transmisie automată (canal Parshall) Tip Mobey-Siscom

Nota : Cantitatea de apa de riu preluat din canalul GIP de SC RAFO SA se determina prin diferenta astfel: din indicatia(cantitate apa) aparatului Tip SONO 3200 montat pe iesirea din statia 94/1 se scade indicatia(cantitate apa) aparatului TIP KRONE, montat pe conducta de apa recirculata de la statia de epurare Jevreni, la intrarea in statia de pompare 94/1. Instalatia respecta recomandarile BAT privind optimizarea consumului de apa, prin :  monitorizare si inregistrare;  intretinerea si calibrarea periodica a echipamentelor de masurare. 7.2. ENERGIE, COMBUSTIBILI

7.2.1. Energie electrica: este preluată din sistemul energetic naţional, pe bază de contract încheiat cu unitatea furnizoare. 7.2.2. Gaze naturale: sunt preluate din reţeaua de gaze din zona, pe baza de contract incheiat cu unitatea furnizoare. Sunt utilizate drept combustibil la cuptoare si cazane producere abur, in completare la gazele de rafinarie si ca materie prima pentru producerea hidrogenului prin reformare cu abur. 7.2.3. Gaze de rafinarie : rezultate din procesele tehnologice din rafinarie, sunt desulfurate in instalatia DGRS si sunt utilizate drept combustibil la cuptoarele instalatiilor tehnologice si cazanele de producere abur. 7.2.4. Energia termica : intreaga cantitate necesara functionarii instalatiilor rafinariei si pentru incalziri cladiri, laboratoare, ateliere este produsa la RAFO, utilizindu-se produse semifabricate (gaze de rafinarie, combustibil lichid ) si, in completare, gaz metan. 7.2.5. Azot : este furnizat, pe baza de contract incheiat cu unitatea furnizoare. 7.2.6. Pentru aplicarea recomandarilor BAT privind utilizarea eficienta a energiei, SC RAFO SA respecta urmatoarele masuri: ▪ contorizarea consumului de energie, ▪ iluminarea spatiilor de lucru cu sisteme ce asigura consum mic de energie, ▪ izolarea eficienta a utilajelor si echipamentelor cu temperatura mare (tevi, valve, rezervoare, s.a.), ▪ se aplica permanent masurile necesare pentru functionarea si intretinerea eficienta din punct de vedere energetic a instalatiilor si dotarilor; ▪ se mentine un sistem documentat de evidente, care permite verificarea de catre autoritatile de mediu a utilizarii eficiente a energiei.

17

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 30.10.2007

AUTORIZATIA ACTUALIZATA LA DATA DE

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT
8.1. DESCRIEREA PROCESELOR TEHNOLOGICE, CAPACITATI DE PRODUCTIE AUTORIZATE: Capacitatea proiectata de prelucrare este de 3 500 000 tone/an titei si alte materii prime. Prelucrarea titeiului si altor materii prime petroliere este realizata ca un sistem integrat de rafinare cuprinzand urmatoarele procese tehnologice:
Nr. Crt
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

NUMELE PROCESULUI Desalinare electrică Distilare atmosferică şi în vid Hidrofinare benzină Reformare catalitică Hidrofinare motorină Hidrofinare distilat de vid Complex Cracare catalitică Cocsare întârziată Izomerizare fr.C5 Instatie ETERI

NUMAR PROCESE 1 1 1 1 3 1 1 1

DESCRIERE

Indepartarea impuritatilor, apa, sarurile si clorurile din titei. Obtinerea, prin fractionarea titeiului, de fractiuni de produse petroliere, materii prime pentru instalatiile de prelucrare secundara.

CAPACITATE MAXIMA (de proiect) <t/an> 3.500.000 3.500.000 800.000 500.000 1.480.700 1.200.000 1.200.000 300.000 100.000 584.800 7.200 186.400 199.000

Observatii

In functiune In functiune In functiune In functiune In functiune In functiune In functiune In functiune In functiune In functiune In functiune In functiune In functiune

Pregateste materia prima pentru procesul de reformare catalitica prin inlaturarea compusilor cu sulf, oxigen, azot
Obtinerea benzinei cu cifra octanica ridicata, a hidrocarburilor aromatice necesare industriei petrochimice si a hidrogenului necesar proceselor de hidrofinare. Obtinerea de motorina hidrofinata, component pentru combustibilul Diesel: ▪ 3 instalatii pentru hidrofinare Reducerea continutului de sulf din distilatul de vid, in vederea folosirii acestuia ca materie prima pentru procesul de cracare catalitica. Obtinerea de benzine, motorine gaze pentru petrochimie, in scopul obtinerii produselor comerciabile (are in componenta instalatia de cracare catalitica, sectia separare gaze, MEROX gaze, Merox benzina, CO-BOYLER) Obtinerea de cocs de petrol, produse lichide si gaze de chimizare, prin reactii de cracare termica, de descompunere si reactii de aromatizare si condensare a ciclurilor aromatice. Procesul realizeaza izomerizarea fr.C5, care este component in benzina comerciala. Obtinerea eterilor are loc prin reactia de aditie a metanolului la olefinele tertiare C5 din fractia de benzina usoara si la izo C4’ din fractia de izo butan-butene de la Instalatia de Cracare catalitica in strat fluidizat, in prezenta unor catalizatorilor solizi de tip cationitic Asigurarea hidrogenului necesar proceselor de hidrotratare, prin reformarea CH4 cu abur. Separarea prin fractionare a gazelor obtinute din procesele tehnologice. 16

8. 9. 10.

1 1
3 2

11. Producere hidrogen 12. Fracţionare gaze

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 30.10.2007

AUTORIZATIA ACTUALIZATA LA DATA DE

Nr. Crt

NUMELE PROCESULUI

NUMAR PROCESE

13. Desulfurare gaze şi

recuperare sulf

2 2 2 1 1 1 2

14. Extractie aromate 15. Separare aromate

(benzen, toluen, xileni) 16. Reducere de viscozitate
17. Recuperare gaze din

faclă
18. Amestecare, finisare,

produse expediate
19. Rampe

CAPACITATE MAXIMA (de proiect) <t/an> Recuperarea sulfului din hidrogenul sulfurat in vederea obtinerii de sulf elementar, prin 20.000 desulfurarea gazelor de rafinarie care contin hidrogen sulfurat. (raportat la sulf) Separarea hidrocarburilor prin extractie cu solvent,din concentratul aromatic obtinut prin 350.000 / procesul de reformare catalitica. 390.000 Separarea amestecurilor de hidrocarburi aromatice obtinute prin procesul de extractie 100.000 / aromate. 242.000 Micşorarea vâscozitãţii reziduului provenit de la instalaţia de distilare în vid, printr-un proces 540 000 blând de cracare termicã. Recuperarea gazelor debusate in linia de facla a Rafinariei de instalatiile tehnologice si 46.800.000 dirijarea lor in instalatia DGRS. Dupa desulfurare sunt utilizate drept gaze combustibile prin Nm3/an statia de omogenizare. În rezervoarele secţiei AFPE se preiau produsele semifabricate din rezervoarele intermediare ale instalaţiilor rafinăriei si se realizeaza amestecarea, finisarea si corectarea 3348630 t/an calităţii prin aditivare, obţinându-se produse finite DESCRIERE
Rampa de incarcare benzina si motorina este dotata cu sistem de masurare volumetrica (SMV)

Observatii

In functiune In rezerva In rezerva In rezerva In functiune In functiune

AUTO de incarcare benzina, motorina si GPL in autocisterne.

Insula de incarcare benzina este conectata la unitatea de recuperare vapori (VRU) si este dotata cu brate de incarcare cu recuperare vapori, a autocisternelor pe la parte superioara si inferioara.

benzina motorina

500 000 t / an 500 000 t / an

1

In functiune cu SMV si VRU

CF de 20. RAMPE incarcare produse petroliere in vagoane CF

1 4 1 1 1 1

gaze lichefiate (GPL) 165 000 t / an Incarcare produse petroliere (benzina, motorina, CLU, pacura, GPL, hidroc. aromatice) :
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

In functiune cu SMV In functiune
In functiune cu

benzina motorina pacura combustibil lichid usor (CLU) gaze petroliere lichefiate (GPL)

1.200 000 t/an SMV si VRU In functiune cu 1.750.000 t/an SMV 1.000.000 t/an In functiune In functiune cu 550.000 t/an SMV 210 000 t/an In functiune

17

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 30.10.2007

AUTORIZATIA ACTUALIZATA LA DATA DE

Nr. Crt
21.

NUMELE PROCESULUI Rampe descarcare alte materii prime din vagoane CF: Sistem de asigurare apa de completare

NUMAR PROCESE 3 1 1 1

DESCRIERE

CAPACITATE MAXIMA (de proiect) <t/an> 2.000.000 t/an 500.000 t/an 60.000 t/an 720 mc/h
720 mc/h 500 mc/h 720 mc/h 130 mc/h

Observatii

25.

1 1 1 Producere apa demineralizata 27. Racire si recirculare apa industriala
26.

Descarcare titei si alte materii prime (eteri, distillate din titei, metanol) : ▪ titei ▪ alte materii prime (eteri, distillate din titei, metanol) ▪ fractie C2-C5 Asigurarea apei de completare pentru sistemul de apa recirculata, sistemul de incendii si instalatia demineralizare, se realizeaza prin: ▪ sistemul de pompare a apei din canalul de aductiune apa din riul Trotus. ▪ sistemul de pompare si transport hidraulic a apei epurate de la evacuarea in riulu Trotus – statia de epurarea biologica Jevreni, in rafinarie. ▪ sistemul de amestec si masurare a apei preluata din riul Trotus cu apa epurata reutilizata de evacuarea Jevreni, si tratarea, decantarea si filtrarea acestui amestec Producere apa demineralizata pentru cazanele generatoare de abur

In functiune In functiune In functiune In functiune
In functiune In functiune In functiune

1 3

In functiune
a) 2 turnuri in functiune b) 1 turn in functiune si 2 turnuri rezerva

28.

Sistem de inmagazinare apa

Racirea apei utilizate pentru racirea fluxurilor fierbinti din instalatiile tehnologice, asigurata in 3 sisteme de racire cu aer: a) 10 000 x 2 m3/an a) doua sisteme cu doua turnuri cu tiraj natural b) 5 000 x 3 m3/an b) un sistem cu trei turnuri cu tiraj fortat Se aplica tratarea apelor recirculate pentru asigurarea unui factor de concentrare in saruri acceptabil, reducerea depunerilor si reducerea purjelor. Sistemele de inmagazinare a apei asigura necesarul de apa de incendiu, apa de racire utilaje dinamice si apei de cazan, in situatii accidentale de lipsa a apei brute de completare: ▪ Inmagazinare apa de incendiu: 3 buc. rezervoare din b.a. in cadrul Rafinariei 2, deservite V = 3 x 5000 mc de o statie de pompare echipata cu 3 pompe si 1 pompa cu motor DIESEL ▪ Inmagazinare apa de racire utilaje dinamice: 1 buc. rezervor de inmagazinare apa filtrata, V = 100 mc din OL carbon, ▪ Inmagazinare apa demineralizata : 4 buc. rezervoare din OL carbon V = 3 x 250 mc V = 1 x 160 mc
Producere abur de joasa, medie, inalta presiune si tratamentul apelor de cazan, prin: a) recuperarea caldurii din fluxurile fierbinti ale instalatiilor tehnologice in :
a) b)

In functiune In functiune In functiune

29.

Producere abur de joasa si medie presiune

-

Generatoare abur (DAV3; HB2; RC2; DGRS; FbH2; Cx; Izomerizare. CO-BOILER) b) arderea combustibililor in cazane generatoare de abur : - Generator abur medie presiune, GA1 - Generator abur medie presiune, GA2 - Generator abur inalta presiune, GA3 18

(25; 5; 20; 6; 3; 7; 3; 80 t/h)

a) In functiune b) In functiune

- 15 t/h - 30 t/h - 50 t/h

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 30.10.2007

AUTORIZATIA ACTUALIZATA LA DATA DE

Nr. Crt
30.

NUMELE PROCESULUI

NUMAR PROCESE

DESCRIERE

CAPACITATE MAXIMA (de proiect) <t/an> 2400 mc/h x 4

Observatii

Producere aer comprimat industrial si instrumental 31. Instalaţii pentru tratare ape uzate: a) epurare mecanicochimică (firul R1 si firul
R2) b) epurare biologică (firul R1 si firul R2)

1

Aerul este preluat din atmosfera, comprimat cu ajutorul compresoarelor de aer, filtrat si uscat. Este utilizat pentru actionari si transport pneumatic si aparatura AMC
Epurarea mecanica, chimica si biologica a apelor uzate, inainte de evacuarea in emisar

In functiune

2

500 m3/h In functiune R2: 850 m3/h In functiune b) R1: 500 m3/h In rezerva R2: 850 m3/h In functiune Pretratarea apelor de proces in vederea indepartarii H2S, NH3, din apele provenite din 475 000 mc/an instalatiile DAV3, HB2, HP, HM, HDV si CC3 . Depozitarea deseurilotr solide necombustibile rezultate din functionarea si intretinerea instalatiilor tehnologice, precum si din activitati umane, se realizeaza provizoriu – in spatii 30 000 mc special amenajate, sortate pe categorii, la nivelul obiectivelor apoi se transporta la halda de (> 25 000 t ) deseuri menajere. Depozitarea temporara in vederea prelucrari a namolului petrolier rezultat de la epurarea mecano-chimica a apelor uzate si din curatarea rezervoarelor de depozitare produse petroliere si a namolului biologic, se realizeaza in Batalul ecologic; Batalul nr.8 este inactiv (s-a sistat depozitarea din august 2005), urmeaza ca namolul petrolier depozitat sa fie prelucrat in Instalatia de prelucrare namol si amplasamentul sa fie reabilitat si redat cadrului natural al zonei. Surplusul de namolul biologic de la statia de epurare biologica Jevreni este pompat in rafinarie si depozitat temporat in vederea prelucrarii impreuna cu namolurile petroliere in Batalul ecologic Obiectivul are in componenta : ▪ şase puţuri de captare a apei cu produs petrolier infiltrat in pânza freatică, fiecare puţ fiind dotat cu echipamente necesare – care sunt dispuse in zonele afectate de pe teritoriul rafinariei ▪ sistemul de protectie a riului Trotus este compus din dren, ecran de protectie camin colector si sistem automat de pompare a apei cu produs petrolier spre statia de epurare mecano-chimica din rafinarie. 13.000 mc 35 000 mc
(capacitate ocupata 30 500 mc)

a) R1:

32. 33.

Stripare ape de proces
Depozitare deseuri solide nepericuloase

1

In functiune

1

In functiune

34.

Depozitare deseuri periculoase

1 1

In functiune Inactiv In functiune

35.

Sistem transport namol biologic Sistem de drenare si colectare a produsului petrolier din pinza freatica

1

110 mc/h

36.

1

-

In functiune

19

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 30.10.2007

AUTORIZATIA ACTUALIZATA LA DATA DE

Nr. Crt
37.

NUMELE PROCESULUI Instalatie prelucrare namoluri petroliere

NUMAR PROCESE

DESCRIERE

CAPACITATE MAXIMA (de proiect) <t/an>

Observatii

1

38.

Intretinere, repararii curente, revizii, verificari
39.

Sectii auxiliare

Controlul calitatii : a) Materiilor prime si produselor finite b) Emisiilor de poluanti -

Namolurile petroliere depozitate in bataluri (Batalul nr. 8 si Batalul ecologic) si namolurile rezultate din activitatile curente de curatarea rezervoarelor, din statia de epurare mecanochimica si din statia de epurare biologica vor fi prelucrate in instalatia de centrifugare in trei faze: ▪ apa rezultata va fi epurata impreuna cu celelalte ape uzate din rafinarie; ▪ produsul petrolier va fi reprelucrat pe fluxul rafinariei; ▪ substanta solida (pamint de utilizare industriala) va fi utilizata ca material de umplutura la desfiintarea Batalului nr.8 si in rafinarie. Asigurarea conditiilor de functionare a instalatiilor tehnologice si sectoarelor auxiliare prin intretinerea, repararea si verificarea metrologica, dupa caz a: a) Instalatiilor electrice b) Aparaturii de masura si control c) Utilaje mecanice dinamice, statice, confectionat piese schimb d) Lucrari edilitare a) Analize pe fluxul de fabricatie si la final (materii prime, produse intermediare, produsele petroliere comercializate); b) Analize la indicatorii de calitate pentru : ▪ apa de suprafata -pe tot fluxul de apa ( bruta, tratata, demineralizata, recirculata, uzata, epurata pe fiecare treapta, apa restituita in riu); ▪ apa freatica; ▪ aer (emisii din surse punctuale: on-line la sursele cu combustibil mixt si determinari cu aparat portabil la sursele cu profil constant ; imisii in atmosfera) ▪ sol

10 mc/h

In functiune

-

In functiune

-

Conform programului monitorizare calitate si mediu

20

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

8.2.

FLUXUL TEHNOLOGIC

8.2.1. Instalaţia: Desalinare electrica, Distilare atmosferică şi în vid, DE-DAV-3 Inainte de alimentarea titeiului in instalatie DAV, acesta este supus unui proces de desalinare electrica, unde are loc indepartarea apei, a clorurilor si a impuritatilor din titei in prezenta dezemulsionantului, la temperatura de 120 – 130 oC. Separarea apei de ţiţei se realizează într-un desalinator dotat cu doi electrozi alimentaţi cu curent electric alternativ de 40 000 ÷ 70 000 V care creează un câmp electric foarte puternic. Distilarea atmosferică şi în vid conduce la separarea din ţiţei a hidrocarburilor, pe baza diferenţei dintre temperaturile de fierbere la presiune atmosferică sau la presiune redusă, sub vid. Distilarea atmosferica a titeiului dezbenzinat are loc in conditii de presiune de 1-4 bar si temperatura de 340 -370 oC, unde intr-o coloana de distilare se separa fractiile de benzina, petrol, motorina si pacura de DA. Pacura obtinuta in partea de DA este supusa unui proces de fractionare in vid la o presiune de 64 – 120 mm col Hg si temperatura de 385 -405 oC, obtinindu-se distilatul de vid (materie prima pentru HDV) si reziduul de vid (materie prima pentru instalatiile Cocsare si RV si combustibil lichid pentru o parte din cuptoarele tehnologice si cazanul de producere abur de inalta presiune). Vidul necesar distilarii pacurii se obtine in trei trepte de vid, fiecare treapta avind cite un condensator si un ejector, condensatoarele fiind legate de cuva barometrica pentru separarea condensului si mentinerea vidului. 8.2.2. Instalaţia: Hidrofinare benzină, 120 HB2 Instalaţia prelucrează un amestec de benzină de distilare atmosferică şi de cocsare în prezenţă de catalizator si hidrogen, cu scopul reducerii conţinutului de sulf, azot si oxigen, în vederea pregatirii materiei prime pentru reformare catalitica . Conditiile de operare a sectiei de reactie sunt: presiune 40 – 45 bar si temperatura max. de lucru de 380oC. Procesul de hidrofinare a benzinei cuprinde următoarele etape: încălzie, reacţie şi separare a gazelor; comprimare şi recirculare gaze bogate în H2; fracţionare şi stripare benzină. Mai au loc procese de producere abur de joasă presiune si, la anumite intervale de timp de decocsare cuptor si regenerare catalizator. Fazele procesului tehnologic sunt: încălzire materie primă; hidrofinare în prezenţă de catalizator si hidrogen; fracţionare; condensare; răcire. 8.2.3. Instalaţia: Reformare catalitică, 130 RC2 Din instalatia de hidrofinare, benzina este trecuta prin reactorul “garda la sulf” unde catalizatorul pe baza de nichel, retine sulful din benzina pina la valori mai mici de 0,5 ppm si apoi este supusa procesului de reformare catalitica. Este un proces de reformare catalitica in strat fix, are loc in prezenta de catalizator o bimetalic, la temperaturi de lucru 505 - 543 C si presiuni de 13,9- 15,8 bar. Se obtin benzine cu cifra octanica ridicata şi hidrocarburi aromatice, materii prime pentru petrochimie. Fazele procesului tehnologic sunt: încalzire materie primă; reformare catalitica; fractionare; condensare; racire. 8.2.4. Instalatiile : Hidrofinare motorină , 121 HP, 122 HM si HM2 Tehnologia aplicata in cele trei instalaţii conduce la indepartarea din motorina a compusilor cu sulf, oxigen, azot, prin hidrogenare in prezenta de catalizatori, in conditii de temperatura de 337 – 380oC si presiuni de 40 – 42 bar . Se obtine componenti pentru motorina comerciabila, corespunzatoare normelor europene de emisii si legislatiei romanesti in vigoare, o fractie usoara de benzina si gaze . Fazele procesului tehnologic sunt: încălzire materie primă într-un cuptor alimentat cu combustibil gazos; hidrofinare în prezenţă de hidrogen şi catalizator; fracţionare; condensare; răcire.
21

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

8.2.5. Instalaţia: Hidrofinare distilat de vid, 125 HDV Procesul tehnologic constă în reducerea conţinutului de sulf, azot si oxygen din distilatul de vid, in conditiile de temperatura 382 – 4100C si presiune de 50 – 55 bar, în vederea utilizarii acestuia ca materie primă pentru instalaţia Cracare catalitică CC3. Instalaţia cuprinde următoarele secţii : secţia de încălzire şi reacţie, în cadrul cărora au loc reacţiile specifice procesului de hidrotratare, in prezenta de catalizator specific; secţia de separare a gazelor din efluent şi desulfurarea acestora; secţia de comprimare şi recirculare a gazelor bogate în hidrogen; secţia de stripare a distilatului în care are loc îndepărtarea hidrogenului sulfurat şi a gazelor reţinute în produsul lichid. Fazele procesului tehnologic sunt: încălzirea; hidrofinare;absorbţia H2S în soluţia de amine; fracţionare; condensare; răcire. 8.2.6. Cracare catalitică 138 CC3 In instalatia de Cracare Catalitica, distilatul de vid hidrofinat este convertit, in prezenta catalizatorului de tip zeolitic aditivat, in gaze (propan, propilena, butan-butene, izo-butanbutene), benzina si motorine (usoara, grea si reziduala). Este o instalatie de cracare in strat fluidizat, formata din sectia de reactie (riser – reactor), de regenerare catalizator si de fractionare produse de reactie. Reactiile de cracare catalitica au loc la temperaturi cuprinse intre 520 – 525 0C, iar temperatura in regenerator este de 660 – 7000C. Benzina obtinuta din instalatie este component al benzinei comerciabile. Motorina usoara se supune procesului de hidrofinare in HM, iar motorina grea si reziduala sunt utilizate drept component in pacura comerciala. Gazele se comercializeaza ca atare, fiind folosite ca materii prime pentru petrochimie, fractia C4 se foloseste ca si component pentru aragaz. Procesul de cracare catalitică prezintă mai multe faze tehnologice: preîncălzire materie primă; cracare catalitică-reacţie; regenerare catalizator; fracţionare; separare fracţiuni; desulfurarea benzina si gaze (MEROX) ; separare gaze prin fracţionare. 8.2.7. Cocsare întârziată - CX Scopul instalaţiei este obţinerea de cocs de petrol, produse lichide şi gaze de chimizare. Procesul de cocsare constă în cracarea termică a reziduului de la distilarea in vid a titeiului, la o temperatura de 385 – 500 0C; pe linga reacţiile principale de descompunere termică cu formare de hidrocarburi gazoase şi lichide, au loc şi reacţii secundare de aromatizare si condensare a ciclurilor aromatice, cu formare de cocs. Instalatia are doua camere de cocs, una fiind in flux iar cealalta in descarcare (taierea cocsului facindu-se prin forare). Fazele procesului tehnologic sunt: încălzire ; formarea cocsului; fracţionare (produşii uşori de reacţie se separă în coloane de fracţionare); condensare; răcire. 8.2.8. Instalaţia: Izomerizare fr.C5 Procesul tehnologic constă în izomerizarea fr.C5, in prezenta de catalizator specific, la temperatura si presiune ridicata (2500C si presiune, 27 bar), in vederea obtinerii unui component valoros pentru benzina comerciala. Fazele procesului tehnologic sunt: - încălzire materie primă; - izomerizare; - fracţionare; - condensare; - răcire.

22

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

8.2.9. Instalatia ETERI Obtinerea eterilor are loc prin reactia de aditie a metanolului la olefinele tertiare C5 din fractia de benzina usoara si la izo C4’ din fractia de izo butan-butene de la Instalatia de Cracare catalitica in strat fluidizat, in prezenta unor catalizatorilor solizi de tip cationitic. Principalele faze ale procesului tehnologic sunt : o separarea fractiei de benzina usoara din benzina de cracare catalitica; o spalarea cu apa a fractiei C4-C5; o reactia dintre metanol si materia prima, in trei trepte de reactie, inclusiv hidoeterificare; o fractionarea efluentului; o extractia metanolului, recuperarea metanolului si recircularea acestuia la faza de reactie ; o fractionarea rafinatului in fractie C4 si benzina eterificata; o separarea eterilor. Produsele principale care sint obtinute din aceasta instalatie sint urmatoarele : o MTBE o TAME o benzina eterificata o fractie C4 o oligomeri. 8.2.10. Fabrica de hidrogen nr.1,2,3 – 161 Fabrica de hidrogen este compusă din trei instalaţii de producere a hidrogenului, prin reformarea cu abur a gazului metan, la temperaturi ridicate, in prezenta catalizatorului specific. Cele trei fabrici functioneaza independent, functie de cererea de hidrogen pentru instalatiile de hidrofinare. Instalaţiile cuprind următoarele secţiuni tehnologice: - desulfurare, pe cărbune activ în vederea reţinerii mercaptanilor; - comprimare şi preîncălzire gaze; - reformare CH4 ; - conversia oxidului de carbon în dioxid de carbon; - absorbţia dioxidului de carbon în soluţie de amine şi stripare soluţie de amine. 8.2.11. Instalaţia: Fracţionare gaze reformate, FGR-1 Procesul tehnologic desfăşurat în instalaţie are rolul de a prelucra prin fracţionare gaze cu conţinut de C1 –C5 rezultate din procesele fizico-chimice de prelucrare a benzinelor, şi obţinere de produşi corespunzători. Fazele procesului tehnologic sunt: absorbţie gaze C1-C5 din gaze sărace cu benzină; încălzire materie primă prin schimb de căldură cu produsele obţinute şi abur de 5 bar; fracţionare gaze bogate în cinci coloane succesive; condensare; răcire. 8.2.12. Instalaţia: Fracţionare gaze reformate, FG2 Instalaţia Fracţionare gaze FG2, are rolul de a prelucra prin fracţionare: fracţia C1-C6 de la hidrofinare benzină; fracţia C2-C5 de la MEROX, fracţia C1-C6 de la Reformare catalitică, în vederea obţinerii fracţiilor propan, i-butan, n-butan, i-pentan. Instalaţia FG2 este compusă din trei secţii: - secţia de extracţie cu MEA unde are loc eliminarea H2S din fracţia C1-C6 de la instalaţia hidrofinare bemzină; Soluţia MEA bogată în H2S este dirijată la instalaţia DGRS pentru a fi regenerată. - secţia de absorbţie unde are loc recuperarea componenţilor mai grei din gaze prin absorbţie în benzină hidrofinată; - secţia de fracţionare a gazelor care are drept scop obţinerea produselor finite.
23

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

8.2.13. Instalaţia: Desulfurare gaze şi recuperare sulf-DGRS Instalaţia a fost realizată în scopul desulfurării gazelor de rafinărie care conţin hidrogen sulfurat, in vederea utilizarii lor drept gaze combustibile la cuptoarele instalatiilor tehnologice si cazanele de abur. Procesul de desulfurare a gazelor se realizeaza prin absorbtia hidrogenului sulfurat intr-o solutie de metildietanolamina (MDEA), urmata de desorbtia acestuia si transformarea lui in soba Clauss in sulf elementar, care se comercializeaza ca atare. Instalaţia are următoarele secţiuni tehnologice: - absorbţie-desorbţie hidrogen sulfurat - recuperare sulf din hidrogenul sulfurat, in prezenta de catalizator specific, la temperatura ridicata 8.2.14. Instalaţiile: Extracţie aromate, EA-1, EA-2 Procesul tehnologic constă în separarea hidrocarburilor aromatice prin extracţie cu solvent specific din concentratul aromatic obţinut la instalaţia Reformare catalitică. Fazele procesului sunt: - extracţie cu solvent; - recuperare solvent în coloane de spălare rafinat şi coloane de distilare extractivă; - încălzire, căldura necesară fiind furnizată de abur; - condensare . 8.2.15. Instalaţiile: separare aromate SA-1, SA-2 Extractul aromatic obţinut în instalaţia de extracţie a aromatelor EA1 este supus procesului de eliminare a diolefinelor şi olefinelor în două turnuri de pământ decolorant, urmat de procesul de fracţionare în componenţi (benzen, toluene, xileni). Fazele procesului tehnologic sunt: - încălzire materie primă; - rafinare cu pământ decolorant; - separare prin distilare a doi componenţi puri, benzen şi toluen şi a amestecului de xileni. 8.2.16. Instalaţia: Reducerea vâscozităţii, RV Procesul tehnologic constă în micşorarea vâscozităţii reziduului provenit de la instalaţiile de distilare în vid, printr-un proces blând de cracare termică. Fazele procesului tehnologic sunt: încălzirea materiei prime; cracare termică; fracţionare; condensare; răcire; generare abur. 8.2.17. Instalaţia: Recuperare gaze din faclă – Ob. 205 – 206 Recuperare gaze din faclă Scopul instalaţiei Recuperare gaze din faclă, Ob. 205 – 206, este de a recupera gazele debuşate în linia de faclă a rafinăriei de instalaţiile tehnologice şi de a le dirija la DGRS pentru desulfurare in vederea utilizarii drept gaze combustibile la cuptoarele instalatiilor tehnologice si cazanelor de abur. Instalaţia Recuperare gaze din faclă cuprinde: vase separatoare cu închizătoare hidraulice, gazometru care are ca principal scop înmagazinarea gazelor în cazul vârfurilor generate de disfuncţionalităţi majore, produse simultan la mai multe instalaţii, compresoare gaze. 5.7.1.21. Faclă la sol. Facla la sol are drept scop arderea gazelor ce nu pot fi utilizate drept gaze combustibile şi în scopul asigurării siguranţei instalaţiilor tehnologice în următoarele situaţii: - întreruperea alimentării cu energie electrică; - întreruperea alimentării cu apă de răcire; - întreruperea alimentării cu abur sau gaze combustibile; - la oprirea instalaţiilor; - incendii şi explozii.
5.7.1.20.
24

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

8.2.18. SECŢIA Amestecare, Finisare Produse şi Expediere (AFPE) Componentii obtinuti pe fluxul tehnologic al rafinariei se amesteca dupa retete stabilite, functie de caracteristicile de calitate, cantitati si cerinte si se aditiveaza, dupa caz, in scopul obtinerii de produse finite :  propan  combustibil lichid usor  propilena;  sulf de petrol  n-butan – butene  cocs de petrol  i-butan – butene  pacura  gaze petroliere lichefiate (aragaz ,GPL-auto)  benzina  motorina Secţia AFPE cuprinde : Instalaţia Amestecare Finisare Carburanţi (AFC) este compusă din : Depozite, parcuri de rezervoare şi staţii de pompe aferente. În rezervoarele secţiei AFPE se preiau din rezervoarele intermediare ale fabricaţiilor şi se depozitează produsele semifabricate obţinute în instalaţiile rafinăriei. În aceste parcuri de rezervoare are loc finisarea, amestecarea si corectarea calităţii prin aditivare, obţinându-se produse finite care se pompează la rampele automate. Instalaţia de aditivare benzină; Instalaţia are drept scop amestecarea benzinei auto cu aditiv pentru cresterea cifrei octanice, in vederea îmbunătăţirii calităţii benzinelor comerciale. Instalaţia de aditivare motorină. În cadrul instalaţiei se realizează îmbunătăţirea calităţii motorinei comerciale prin tratarea acesteia cu aditivi de crestere a cifrei cetanice, de îmbunătăţire a lubricităţii, temperaturii limita de filtrabilitate si conductivitatii. Operaţia de aditivare este discontinuă, funcţie de volumul livrărilor.

-

-

Instalaţia Gaze lichefiate – rampă AUTO este compusă din : o rezervoarele de depozitare gaze lichefiate si hidrocarburi aromatice, cu dotarile aferente ; o rampele de incarcare GPL in autocisterne si cazane CF o rampa de incarcare benzina si motorina in autocisterne o rampa de descarcare gaze din cazane CF Benzina si motorina incarcate se masoara volumetric, iar rampa auto de incacare benzina este conectata la unitatea de recuperare vapori de hidrocarburi si este dotata cu brate de incarcare cu recuperare COV, cu brate cu incarcare pe la parte inferioara si superioara a autocisternelor.
5.7.1.22. 5.7.1.23.

Instalaţia Rampe CF este compusă din : o rampa de incarcare benzina (conectata la unitatea de recuperare vapori) si motorina, ambele cu masurare volometrica a produsului incarcat ; o rampa de incarcare pacura si CLU ; o rampa de incarcare GPL ; o rampe de descarcare titei si alte materii prime

Rampa este dotată cu sistem de abur la care se leagă vagoanele cisternă CF pentru decongelarea ţiţeiului pe timp friguros, este legata la canalizarea industriala a rafinariei si instalatia de epurare. 8.2.19. Instalatia Stripare ape uzate In instalatie se realizeaza preepurarea, prin stripare, a apelor de proces, provenite din instalatiile : DAV-3, CC-3, hidrofinare benzina, motorina si distilat de vid. Capacitatea
25

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

maxima este de 60 m3/ora apa uzata. Apele contin dizolvate la echilibru H2S si amoniac, liber sau legate chimic sub forma de hidrosulfura de amoniu, in cantitati ce depind de continutul de compusi cu sulf si azot din titeiul prelucrat , precum si de parametrii de operare ai instalatiilor din care provin. Indepartarea H2S se realizeaza intr-o coloana de stripare, cu abur de joasa presiune. H2S este dirijat la DGRS / incinerator, iar apele stripate sunt dirijate la statia de epurare mecano-chimica si biologica. 8.2.20. SECTIA : Epurare ape uzate Rafinaria dispune de 2 statii de epurare mecano-chimică si biologica cu cite doua fire R1 si R2 corespunzator etapelor de dezvoltare a rafinariei: o Epurarea mecano-chimica, situata pe teritoriul rafinariei o Epurarea biologica, situata la cca. 5 km de rafinarie, la Jevreni
5.7.1.24.

Statia de epurare mecano-chimica

Firul R1-in functiune: capacitate Quz ev. = 504 mc/h, ce cuprinde urmatoarele obiective: o bazin de avarie (30x40x2,5)m o desnisipator cu 3 compartimente (12x5x2,5)m o separator API, 3 compartimente, 2 trepte (41x4,5x2,5)m o bazin omogenizare 2 compartimente (25x20x3,5)m - in rezerva Firul R2-in functiune: – capacitate Quz ev = 850 mc/h, ce cuprinde urmatoarele obiective: o desnisipator cu 2 compartimente (18x2,6x3)m o separator API, 3 compartimente, (30x6x2,5)m o bazin omogenizare (70x28x5)m o bazin reactie si floculare o statie de presurizare, vas presurizare V=20 mc o decantoare primare 2 buc V=1125 mc o ingrosatoare de namol 2 buc. V = 365 mc, - in rezerva Descriere proces: Influentul statiei este constituit din : ape uzate din instalatiile rafinariei, purjele turnurilor de racire, apele pluviale (meteorice) si ape menajere. Procesul tehnologic consta in separarea mecanica si tratarea chimica a apelor uzate cu polimer organic si floculant, in vederea reducerii semnificative a continutului de produse petroliere, substante organice si suspensii. Fazele procesului tehnologic sunt : ▪ separare impuritati grosiere din apa in desnisipator; ▪ separare produse petroliere, pe baza diferentelor de densitate, in separatoarele API; ▪ omogenizarea impurificatorilor , prin insuflare cu aer, in bazinul de omogenizare; ▪ tratarea chimica a apelor si separarea produsului petrolier si a unei parti din suspensii; ▪ pomparea namolului mecanic si chimic in batalul ecologic; ▪ stocarea produsului petrolier (slops) in rezervoare destinate, in vederea reprelucrarii pe fluxul rafinariei; ▪ dirijarea apelor epurate mecano-chimic la statia de tratare biologica.
5.7.1.1.

Statia de tratare biologica - Jevreni

Firul R1- in rezerva: capacitate Quz ev. = 504 mc/h, ce cuprinde urmatoarele obiective: o bazin reactie si floculare 2 bucati cu V=125 mc o decantoare primare 2 buc V=1565 mc o statie de presurizare, vas presurizare V=30 mc o bazin corectare pH, V=43 mc o cuva aerare 2 buc., V= 5760 mc o decantoare secundare 4 buc., V = 1850 mc
26

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

o ingrosatoare de namol 2 buc Firul R2-in functiune: – capacitate Quz ev = 850 mc/h, ce cuprinde urmatoarele obiective: o bazin corectare pH, V = 40 mc o cuva treapta I-a: • compartiment predenitrificare, V=2360 mc • compartiment nitrificare, V = 4730 mc o decantoare secundare treapata I - 2 buc , V = 2 x 88 mc o cuva aerare treapta a II-a : • compartiment nitrificare, V= 3880 mc • compartiment denitrificare, V= 2360 mc • compartiment post aerare, V=850 mc o decantoare secundare treapta II -2 buc , V = 2 x 88 mc o ingrosatoare de namol 2 buc Descriere proces: Procesul de epurare biologica realizeaza degradarea oxidativa a impurificatorilor prezenti in apele uzate, sub actiunea microorganismelor. Activitatea microorganismelor este conditionata de asigurarea unei concentratii optime de oxigen dizolvat in apa uzata. Fazele procesului tehnologic sunt : ▪ neutralizare in Bazinul de corectie pH ▪ predenitrificarea este realizata de bacteriile heterotrofe in absenta oxigenului. ▪ Nitrificarea faza 1 - are loc procesul de oxidare biologica a azotului amoniacal in nitrati cu formarea nitritilor ca etapa intermediara (nitrificare). ▪ Decantare treapta I , unde apa intră prin cadere liberă. ▪ Nitrificare faza 2 - are loc procesul de nitrificare a restului de azot amoniacal. ▪ Denitrificarea - pentru a efectua denitrificarea nitratilor ramasi se dozeaza metanol. ▪ Post aerarea– asigura o suficienta degazeificare a namolului (indepartarea N2 de pe suprafata flocoanelor) pentru o sedimentare eficienta. ▪ Decantoarele secundare treapta II – apa intră prin cădere liberă. Are loc procesul de limpezire a apei epurate cu sedimentarea flocoanelor de namol biologic. Nămolul biologic decantat trece prin presiune hidraulică în bazinul de aspiratie al statiei de pompare namol recirculat treapta a II-a, de unde cu ajutorul pompelor este trimis partial pentru recirculare în bazinul de nitrificare I. ▪ Nămolul excedentar este pompat in rafinarie la Batalul ecologic de depozitare temporara a namolurilor petroliere in vederea prelucrarii. 8.2.21. Recuperare produs petrolier din pânza freatica Obiectivul are in componenta : o şase puţuri de captare a apei cu produs petrolier infiltrat in pânza freatică, fiecare puţ fiind dotat cu echipamente necesare – care sunt dispuse in zonele afectate de pe teritoriul rafinariei o Sistemul de protectie a riului Trotus este compus din dren, ecran de protectie camin colector si sistem automat de pompare a apei cu produs petrolier spre statia de epurare mecano-chimica din rafinarie. 8.2.22. Instalatie prelucrare namoluri petroliere Namolul petrolier este preluat din batal cu ajutorul unei pompe cu macerare amplasata pe o barja si este pompat in instalatie. Namolul sitat (sita cu discuri), tratat cu dezemulsionant, incalzit este introdus in centrifuga in trei faze. Din procesul de prelucrare rezulta: ▪ produs petrolier care este pompat in rezervoare si este reprelucrat pe fluxul rafinariei; ▪ apa – este dirijata in statia de epurare si este epurata impreuna cu celelalte ape uzate din rafinarie;
27

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

▪ substanta solida (pamant de categorie industriala) va fi utilizata pentru refacerea

amplasamentului din zona batal nr. 8 (pamant de umplutura). Fazele procesului sunt: 1. Pregatirea namolului petrolier in vederea prelucrarii (colectare, sitare, pretratare); 2. Prepararea dezemulsionantului ; 3. Prelucrarea propriu-zisa a namolului, in centrifuga trifazica, cu separarea celor trei faze: apa impurificata, produs petrolier si substanta solida. 8.2.23. Departament Inspectii – Incercari Are in componenta doua laboratoare care efectueaza controlul calitatii la : o materiile prime si produsele intermediare - de pe fluxul de fabricaţie; o produsele petroliere finite care se expediază din Rafinărie Laboratoarele sunt dotate corespunzător, cu aparatură necesară efectuării analizelor. 8.2.24. Laboratoare pentru monitorizarea emisiilor de poluanti in mediu Asigura monitorizarea emisiilor de poluanti in apa de suprafata, pe fluxul de ape din rafinarie, in atmosfera, apa freatica si sol. 8.2.25. Secţia mecanica Asigura mentenanta (întreţinerea şi reparaţiile) necesara bunei funcţionări a instalaţiilor tehnologice, precum si o parte din lucrarile de revizie. 8.2.26. Sectia ATM: Atelierul AMC Asigura mentenanta (întreţinerea şi reparaţiile) la toate tipurile de aparatură de măsură şi control cu care sunt dotate instalaţiile tehnologice şi cele auxiliare. Verificările metrologice ale dispozitivelor de masura si monitorizare se efectueaza de catre Laboratorul metrologie al rafinariei, pe domeniile pentru care este autorizat. 8.2.27. Atelier EDILE Efectuează toate activităţile edilitare necesare în instalaţiile tehnologice şi auxiliare din Rafinărie (zidărie, dulgherie şi tâmplărie, izolaţii termice, izolaţii hidrofuge, tăiere şi montare geamuri, tinichigerie, sudură, preparare betoane s.a ). 8.2.28. Atelierul AUTO Asigura logistica necesare transportului de persoane si marfuri pentru societate. Deţine gospodărie de alimentare cu carburanţi şi lubrefianţi pentru mijloacele auto, atelier propriu pentru reparaţia şi întreţinerea mijloacelor auto, precum şi hale de garare a mijloacelor auto. 8.2.29. Staţia de căi ferate uzinale, CFU Asigură transportul vagoanelor CF pe caile ferate uzinale, din şi în staţia CFR Borzeşti. Dispune de atelier de reparaţii şi întreţinere a locomotivelor şi dotări aferente liniilor CF. 8.2.30. Sectorul Preuzinal In sectorul preuzinal sunt amplasate : o 4 pavilioane de birouri o Atelierul si garajul auto o Dispensar medical o Un bloc cu apartamente o Formatia civila de intervenţie pompieri

pentru

personalul

de

28

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU
9.1. AER 9.1.1. Surse de emisii punctiforme dirijate; cosuri de dispersie
Nr. crt. SURSA DE EMISIE NOXA INALTIMEA / Debit mediu DIAMETRUL gaze la cos SURSEI (calculat) metri mc/s PUTERE CAZAN / CUPTOR MW 45,34 45,34 45,34 13,64 15,30 15,30 9,13

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Instalatia de distilare atmosferica si in vid, DAV-3 o Cuptor 100 H-1 CO2, CO, SO2, Nox, N2O, o Cuptor 100 H-2 102,5/5,1 CH4, VOC, particule o Cuptor 100 H-3 Instalatia hidrofinare benzina, HB-2 o Cuptor 120 H-1 35,2/1,3 CO2, CO, SO2, NOx, N2O, o Cuptor 120 H-2 33,76/1,6 CH4, VOC, particule o Cuptor 120 H-3 33,76/1,6 Instalatia hidrofinare motorina, 121 HP CO2, CO, SO2, NOx, N2O, o Cuptor 121 H-1 28,4/1,5 CH4, VOC, particule Instalatia hidrofinare motorina, 122 HM o Cuptor 122 H-1 CO2, CO, SO2, NOx, N2O, 28,4/2,0 CH4, VOC, particule Instalatia hidrofinare motorina , HM-2 o Cuptor C-1 CO2, CO, SO2, NOx, N2O, 41,6/1,8 CH4, VOC, particule Instalatia de reformare catalitica de medie presiune, RC-2 o Cuptor 130 H-1 51,8 /1,6 o Cuptor 130 H-2 66,2/2,0 CO2, CO, SO2, NOx, N2O, o Cuptor 130 H-3 51,8/1,6 CH4, VOC, particule o Cuptor 130 H-5 33,3/1,0 o Cuptor 130 H-6 33,7/1,5 Instalatiile de producere hidrogen, 161 / 1,2,3 20,0/1,0 o Reformer 161 / 1 CO2, CO, SO2, NOx, N2O, 20,0/1,0 o Reformer 161 / 2 CH4, VOC, particule 20.0/1,0 o Reformer 161 / 3 Instalatia de izomerizare fr. C5 CO2, CO, SO2, NOx, N2O, o Cuptor F-1 39,7/1,2 CH4, VOC, particule Instalatia de hidrofinare a distilatului de vid o Cuptor 125 H-1 CO2, CO, SO2, NOx, N2O, 46,8/1,7 CH4, VOC, particule o Cuptor 125 H-2 Instalatia de cocsare intirziata o Cuptor C-1 CO2, CO, SO2, NOx, N2O, CH4, VOC, particule
29

81,14

12,8 7,68 7,68 9,51

17,58 18,08

14,19 14,53

29,64 11,86 5,93 8,89 8,89 6,1 6,1 6,1 4,17

11,23 13,02 11,23 6,00 8,25 5,13 5,13 5,13 13,28 14,30 5,36 18,60

23,53

10.

52/1,5

28,04

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

Nr. crt.

SURSA DE EMISIE

NOXA

INALTIMEA / Debit mediu DIAMETRUL gaze la cos SURSEI (calculat) metri mc/s 50,5/2,2 60,0/3,0 80,0/1,0 80,0/1,0 26,0/1,0 33,9/1,5 77,0 11,01 122,53 4,15 4,15 5,48 25,21 34,69 -

PUTERE CAZAN / CUPTOR MW 23,30 65,00 1,99 1,99 9,80 27,90 61,60 -

11.

12.

13.

14.

Instalatia de cracare catalitica, 138 CC-3 o Cuptor 138 FH-2 CO2, CO, SO2, NOx, N2O, CH4, VOC, particule o CO-Boiler Instalatia DGRS – unitatea de recuperare sulf o Obiectiv 185 BH3 A CO2, CO, SO2, NOx, N2O, CH4, VOC, particule, H2S o Obiectiv 185 BH3 B Cazane de producere abur o GA-1 CO2, CO, SO2, NOx, N2O, o GA-2 CH4, VOC, particule o GA-3 Facla la sol, emisii CO2, CO, SO2, NOx, N2O, accidentale CH4, VOC, particule, H2S

Inaltimea cosurilor asigura conditiile de evacuare si dispersie a gazelor reziduale, astfel incat sa nu afecteze sanatatea populatiei si mediul. 9.1.2. Surse de emisii fugitive;
Sursa Rezervoare pentru depozitarea titeiului si a produselor petroliere, sectia AFPE, INSTALATII: ▪ pierderi prin aerisire ▪ pierderi prin curgere( umplere, golire) ▪ pierderi prin evaporare ▪ pierderi prin stationare ▪ pierderi prin respiratie Transferarea materialelor dintr-un recipient in altul ( transferare si depozitare produse petroliere intre/in rezervoarele tehnologice aferente instalatiilor tehnologice ) Rezervoare deschise ( statia de epurare mecano – chimica bazinul de omogenizare ) Zone de depozitare ( Batalul nr. 8 , Batal ecologic de depozitare temporara) Incarcarea si descarcarea containerelor de transport ( incarcare – descarcare produse petroliere la rampe AUTO si CF ) Sisteme de benzi transportoare (benzi transportoare cocs de petrol la instalatia Cx) Echipamentele de proces: -Sisteme de conducte si canale, supape, tehnologice din rafinarie. pompe, valve, flanse, drenuri la instalatiile VOC VOC, H2S, SOx, NOx, CO, CO2, Pulberi VOC Poluanti

VOC VOC VOC VOC VOC

Posibiltate de ocolire a echipamentului de depoluare. Exista urmatoarele posibilitati : A. Gazele arse provenite de la cuptoarele tehnologice pot scapa in atmosfera prin neetanseitati ale cuptoarelor tehnologice ocolind astfel traseul normal de evacuare prin cosul de dispersie. B. Gazele de productie cu H2S in situatii de avarie se dirijeaza in facla prin supape de
30

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

Sursa siguranta. Pierderi accidentale ale continutului instalatiilor sau echipamentelor avariate Facla

Poluanti

VOC, H2S VOC, H2S, SO2

9.1.3. Masuri si instalatii de reducere a emisiilor fugitive/nedirijate • Instalatiile de depozitare a benzinei comerciale, instalatiile de incarcare si descarcare a benzinei in containere mobile; instalatia de stocare intermediara vapori de benzina, de la terminalul RAFO sunt conectate la Unitatea de recuperare vapori si respecta cerintele tehnice pentru exploatare prevazute in anexa nr. 2 a HG nr.568/2001(Republicata); • Se utilizeaza pompe cu dubla etansare mecanica, acolo unde tipul pompei permite; • Sistemului de canalizare este etans(capace etanse); • Prelucrarea namolului petrolier din Batalul nr.8 si Batalul ecologic de depozitare temporara; • Cuptoarele tehnologice si cazanele de abur sunt etanse; • Recuperarea gazelor de rafinarie din sistemul de Facla. 9.2. APA

Apele evacuate de pe amplasament sunt colectate prin sistemele de canalizare interioara, epurate si evacuate in emisar descrise la capitolul 7.1.5, al prezentei autorizatii. 9.2.1. Surse de ape uzate şi poluanţii emisi
Sursa Natura Poluanti evacuati in generatoare apei apa uzata Activitatea de Ape uzate - Materii in suspensie productie si tehnologic - Bubstante activitati e consumatoare de auxiliare oxigen - Substante extractibile - Metale - Sulfuri si H2S - Fenoli - Compusi cu azot Activitatea Ape - materii in suspensie administrativa menajere - substante consumatoare de oxigen - Compusi cu azot Precipitatii Ape - poluanti antrenati pluviale de pe amplasament, in special materii in suspensie, produs petrolier, substante consumatoare de oxigen Mod de evacuare din instalatie, colectare Apele industriale uzate, apele pluviale si apele menajere sunt colectate in canalizarea comuna si dirijate la statia de epurare. Apele de proces se preepureaza in instalatia de stripare ape Mod de tratare Preepurare, epurare mecanica, chimica si biologica, in statia de epurare a operatorului

Canalizat, pe reteaua de ape Epurare in statia de menajere, care se dirijeaza in epurare canalizarea industriala de ape operatorului uzate. Canalizare industriala titular Evacuare si epurare impreuna cu apele industriale si menajere

31

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

9.2.2. Sisteme de retinere, epurare si evacuare a apelor uzate Apele uzate tehnologice rezultate din activitate sunt preepurate (cap. 8.2.19), stocate (in situatii accidentale), epurate (8.2.20) si, dupa epurare, partial sunt reutilizate in rafinarie iar diferenta este evacuata pe canalizare in riul Trotus:
Instalatia/ sursa de emisie poluanti Instalatia demineralizare Denumire echipament de preepurare Bazine pentru amestecul apelor acide – bazice si corectie pH, Instalatiile tehnologice Instalatie de stripare ape de proces, cap.8.2.19 Procese tehnologice Bazine de retentie in de fabricatie si situatii de avarie auxiliare Statia de biologica Caracteristici echipament Rol instalatie si eficienta

Constructie din beton Bazine de neutralizare protejat cu protectie pH aniacida V= 400 mc Instalatie cu capacitatea de 60 mc/h Constructii din beton, ingropat, dimensiuni BAV R1: V=3000 mc BAV R2: V=1000 mc

Reducerea continutului de H2S si compusi cu azot Preluarea virfurilor de sarcina calitativ si cantitativ a apelor uzate; Protectia statiilor de epurare; epurare Sistem de reutilizare Sistem de pompare si Reducerea/eliminarea apa epurata traseu conducta cu impactului asupra apelor capacitatea de 700 riului Trotus. mc/h

În situaţii de avarii: cind este depasita capacitatea de preluare a statiei de epurare biologica a apelor epurate mecanic (ploi torentiale de lunga durata) surplusul de apa partial epurata este evacuat pe gura de avarie MC4, pentru prevenirea inundarii si scoaterii din functiune a statiei de epurare mecano-chimice. Nota: ▪ Monitorizarea cantităţii şi calităţii apei evacuate se face conform precizărilor din capitolul 13-Monitorizare. ▪ În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa evacuată de pe amplasament ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea cu poluanţi, titularul autorizaţiei acţioneaza astfel: 1. efectueaza investigaţiile necesare şi izoleaza sursa; 2. ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a mediului; 3. informeaza telefonic imediat si va notifica incidentul autorităţilor de mediu cel mai tirziu in timpul saptaminii ce urmeaza incidentului/accidentului. 9.3. SOL SI APA SUBTERANA 9.3.1. Surse potenţiale de poluare ▪ scurgeri de la echipamentele instalaţiilor, rezervoarelor, separatoarelor, conductelor şi/sau canalizarii industriale, datorate neetanşeităţilor la îmbinări sau spargerii/fisurării/perforării etc; ▪ deversări accidentale de produs în timpul operării normale/opririlor accidentale a instalaţiilor tehnologice, încărcării rezervoarelor şi cisternelor, la rampa de încărcaredescărcare; ▪ practici operaţionale necorespunzătoare în timpul prelevării probelor, evacuării apei decantate din rezervoare, curăţirii echipamentelor, rezervoarelor şi a altor utilaje, drenării apelor meteorice din zonele îndiguite ale rezervoarelor etc; Principalele cauze care pot conduce la prezenţa produselor petroliere în sol şi subsol sunt:
32

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

a. neîntreţinerea corespunzătoare a conductelor de transport ţiţei şi produse petroliere din incintă, fapt ce poate fi atestat de prezenţa unor produse în canalele în care sunt pozate acestea, precum şi prezenţa pe sol sub estacade a petelor de produse petroliere provenite din fisuri şi/sau neetanşeităţi; b. pierdere de produse din instalaţiile tehnologice şi rezervoare datorate accidentelor tehnice şi mecanice; c. scurgeri de produse de la : ▪ rezervoarele de depozitare a produselor petroliere, petrochimice şi ţiţeiului. Scurgerile pot apare ca urmare: a coroziunii sau fisurării fundului sau virolei rezervoarelor; a coroziunii, fisurării, neetanşeităţii anexelor rezervoarelor: pompe, conducte, armături, fitinguri; a unor erori umane în controlul şi supravegherea rezervoarelor: deversări, manevre greşite. ▪ rampe Auto sau CF de încărcare/descărcare produse petroliere. Cauzele care conduc la scurgeri de produse sunt identice cu cele prezentate anterior, elementele din care se pot scurge fiind: pompe, conducte, armături, fitinguri, cisterne AUTO şi CF. ▪ staţii de epurare ape uzate: sursele principale de scurgeri de produse petroliere din faza de epurare primară sunt: separatoarele de produse petroliere, bazinele de egalizare şi rezervoarele de depozitare a şlopsului recuperat, cu anexele acestora: pompe, conducte, armături, fitinguri, etc. d. depozitare peste capacitatea proiectată a nămolurilor cu produs petrolier în bataluri; e. exfiltraţiile din bataluri şi unele tronsoane de canalizare a apelor uzate. 9.3.2. Măsuri de protecţie ▪ Elaborarea, actualizarea si asigurarea accesului personalului implicat la procedurile specifice de functionare ale instalatiilor, instructiuni si planuri de actiune in caz de poluare, precum si instruirea corespunzătoare şi periodică a personalului; ▪ Desfăşurarea în condiţii optime a activităţii, pentru reducerea la minim a pierderilor tehnologice; ▪ Respectarea programului de revizii şi reparaţii a instalaţiilor, inclusiv a conductelor de transport al substanţelor şi materialelor; ▪ Respectarea prevederilor din Planul de acţiune în caz de poluare a solului şi apei subterane, cod: PAPSAS; ▪ Valorificarea şi/sau eliminarea ritmică a deşeurilor generate; respectarea strictă a legislatiei în vigoare privind gestionarea deşeurilor; ▪ Respectarea capacităţilor maxime de stocare a depozitelor, rezervoarelor, bazinelor, recipienţilor; ▪ Umărirea calităţii apei subterane, conform prevederilor capitolului III- Monitorizare. 9.4. ZGOMOT

9.4.1. Activităţile de pe amplasament nu trebuie să producă zgomote care să depăşească limitele prevăzute, dupa cum urmeaza : o In zona functionala a incintei industriale = valoarea de max. 85 dB, conform “Normelor generale de protectia muncii” / 2002 o La limita zonei functionale a incintei industriale = valoarea de max. 65 dB, conform STAS 10009/1988

33

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

9.4.2. Toate utilajele şi instalaţiile care produc zgomot şi/sau vibraţii vor fi menţinute în stare bună de funcţionare. Drumurile şi aleile din incintă vor fi reparate şi întreţinute corespunzător. 9.4.3. Anual operatorul va realiza măsurători privind zgomotul generat de activităţile de pe amplasament. Zonele de măsurători sunt prezentate capitolul 13Monitorizare.

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVELUL DE ZGOMOT
10.1. •

AER Instalatia de rafinare va fi exploatata cu respectarea VLE din tabelul 10.1. Valorile limita de emisii sunt exprimate ca valoari medii lunare considerind rafinaria un cos virtual unic (conform pg. 281 din documentul BREFF rafinarii) ; ARPM Bacau isi rezerva dreptul de a modifica limitele pentru emisiile de poluanti datorate activitatii, in functie de evolutia procesului de transpunere a legislatiei Comunitatii Europene in legislatia nationala Emisiile de la facla vor fi minimizate pe cat posibil. Un raport privind functionarea faclei va fi inaintat agentiei trimestrial.
Sursa de emisie Punctul de emisie Poluant emis SO2 NOx Pulberi CO Metale*** COV CO2 Valori limita de emisie (VLE) U.M. mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc g/Nmc Medii lunare 1600 450 50 35

10.1.1. Emisii

• •

Instalatia IPPC -„Rafinarie Cos virtual de titei si prelucrare a gazelor”

Instalatiile de depozitare, Conducta evacuare VOC de incarcare in aer rezidual din autocisterne si vagoane sistemul de CF a benzinei, depozitare recuperare VOC intermediara vapori de la terminalul RAFO.

10.1.2. Emisii difuze, fugitive • • • Emisiile totale anuale de COV rezultate din operatiunile de incarcare si depozitare a benzinei la fiecare instalatie de depozitare la terminale nu vor depasi valoarea de referinta de 0,01 % de greutate din cantitatea totala anuala de benzina tranzitata. Emisiile totale anuale de compusi organici volatili rezultati la incarcarea si descarcarea benzinei in containare mobile la terminale nu vor depasi valoarea de referinta de 0,005% de greutate din cantitatea anuala de benzina tranzitata . Instalatiile de depozitare a benzinei la terminale respecta cerintele tehnice pentru
34

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

• •

exploatare prevazute in anexa nr. 2 a HG nr.568/2001(R). Instalatiile de incarcare si descarcare a benzinei in containere mobile la terminale respecta cerintele tehnice de exploatare prevazute la Anexa 3 a HG nr.568/2001(R). Instalatia de incarcare pentru cisterne auto de la terminalul RAFO este echipat cu doua brate articulate , si respecta cerintele prevazute in Anexa 4 a HG nr.568/2001(R). APA

10.2.

10.2.1. Apa de suprafata: In functionare anormala: In situatie de avarii, apele vor fi evacuate pe MC4 cu respectarea “ Planului de prevenire si combatere a poluarii accidentale a apei – S.C. RAFO S.A. Onesti”. Indicatorii de calitate monitorizati si valorile limita a acestora stabilite in Autorizatia de Gospodarire a Apelor sunt: Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. 5. Indicatorii de calitate pH = 6,5 – 8,5 Suspensii Fenoli CCOCr Substante extractibile Valori admise mg/l 60,0 0,2 125,0 20,0

35

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

5.7.1.1.

In functionare normala: Indicatorii de calitate monitorizati si valorile limita a acestora din apele epurate evacuate in emisar prin gura de evacuare R1+R2 Jevreni stabilite in Autorizatia de Gospodarire a Apelor sunt: Categoria apei Indicatorii de calitate Valori admis e mg/l 60,0 25,0 125,0 2,0 1,0 25,0 1,0 0,5 500,0 600,0 20,0 0,2 3,0 0,5 2000, 0 * * * * * * * * *

pH = 6,5 – 8,5 Suspensii CBO5 CCOCr Azot amoniacal (NH 4+) Ape menajere + tehnologice (ape evacuate pe R1 si R2) Azotiti (NO2-) Azotati (NO3-) Fosfor total (Pt) Detergenti sintetici Cloruri (Cl-) Sulfati (SO42-) Substante extractibile Fenoli Produs petrolier Sulfuri H2SReziduu fix

Substante prioritare/prioritar periculoase Plumb (Pb2+) Benzen Dieldrin Antracen Fenantren Fluorantren Naftalina Benz(a)-piren M+p xilen

36

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

10.2.2. Apa de subterana: Calitatea apelor freatice este monitorizata in noua puncte reprezentative: Nr.crt. Parametru U.M. Valori de referinta 1. pH 2. Fenol mg/l Valorile din Raportul de 3. Substanţe extractibile mg/l amplasament. 4. Suspensii mg/l 5. Oxidabilitate (CCOMn) mg/l 10.3. SOL

Monitorizarea calitatii solului se realizeaza prin analize de laborator pentru probe de sol recoltate din 9 puncte (de la 5 cm si 30 cm) situate in incinta RAFO si din vecinatatea amplasamentului, la urmatorii indicatori: Nr.crt. Parametru UM Valori de referinta 1. 2. 2. 3. 4. 5. 6. 10.4.
pH Umiditate Conductivitate Total hidrocarburi Ni Mo Pb

Valorile din Raportul de amplasament

μScm-1
mg/kg substanta uscata mg/kg substanta uscata mg/kg substanta uscata mg/kg substanta uscata

ZGOMOT Monitorizarea privind zgomotul generat de “Instalatia RAFO” se realizeaza in incinta RAFO si in vecinatatea asezarilor umane (Pavilioane administrative si Blocul de locuinte RAFO):

Locul determinarii Zgomot in incinta RAFO Zgomot inafara perimetrului RAFO

UM dB dB

Valoare admisa 85,0 65,0

11. GESTIUNEA DESEURILOR
11.1. DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR Evidenta gestiunii deseurilor se tine la nivel de sectie si societate conform legislatie in vigoare aplicabile. Lunar si anual se raporteaza catre conducerea societatii / autoritatile regionale de protectia mediului, situatia gestionarii deseurilor prin raport de mediu lunar / anual si raport statistic anual privind evidenta gestiunii deseurilor. Deseurile generate (exc. deseuri metalice) nu se supun tratarii in societate (se trateaza la societatile specializate in valorificarea deseurilor).

37

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

Deseuri nepericuloase
Sursa/activitatea generatoare Intretinere / reparare / casare echipamente instalatii tehnologice, echipamente electrice, echipamente de telecomunicatii, mijloace de transport, echipamente de masura si control Inlocuirea anvelopelor la mijloacele de transport Cod deseu conform HG.856/2002 170405 Tip deseu Mod de colectare Stocare temporara

Deseuri metalice In spatii amenajate pe platforma feroase (NP) betonata a instalatiilor / sectiilor. Alama-cupru-bronz (NP) Inox (NP) Aluminiu (NP) Plumb (NP) Anvelope uzate (NP) Lemn si rumegus (NP) Sticla (I) Caramizi (I) Beton (I) Hartie (NP) Deseuri ambalaje tonere/cerneluri imprimante (NP) Componente electrice si electronice

Se transporta cu mijloace auto pentru depozitare provizorie, pana la valorificare, la Rampa de fier vechi a societatii; In magazii sau pe platformele betonate ale instalatiilor / sectiilor In spatiu special amenajat din cadrul sectorului Auto; In spatiu amenajat pe platforma Atelier Edile; In container in cadrul atelierului Edile In spatii amenajate pe platforma instalatie / sectie / statie CFU / sector Auto / laborator / atelier; Se transporta pentru depozitare provizorie, pana la valorificare prin societati specializate in valorificarea hartiei, la Biroul Administrativ Se stocheaza in pubele inscriptionate din cadrul departamentului TIT Se stocheaza in cutii inscriptionate si spatii special amenajate din cadrul Sectiei Electrice.

170401 170407 170402 170403 160103 170201

In butoaie inscriptionate,

Activitati edilitare / constructii / demolari

170202 170102 170101 200101

Activitati de birou 080318/ 080313 Intretinere / inlocuire / casare / echipamente electrice si electronice, tuburi fluorescente 160214/ 160216

In spatiu special amenajat din cadrul sectorului Auto; In spatiu amenajat pe platforma Atelier Edile; In container in cadrul atelierului Edile In spatii amenajate pe platforma instalatie / sectie / statie CFU / sector Auto / laborator / atelier; In fisete in cadrul birourilor si in pubele inscriptionate, in cadrul fiecarei entitati generatoare. Se stocheaza in cutii inscriptionate si spatii special amenajate din cadrul fiecarei entitati Se stocheaza in cutii inscriptionate si spatii special amenajate din cadrul fiecarei entitati.

38

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

Sursa/activitatea generatoare

Cod deseu conform HG.856/2002 200301 150104 150102 190905

Tip deseu

Mod de colectare

Stocare temporara

Activitati administrative si igienico-sanitare Achizitie chimicale pentru tratarea apelor Inlocuire rasini schimbatoare de ioni din procesul de demineralizare a apei Activitati de inlocuire a condensatorilor ce contin ulei cu PCB, la statiile electrice Activitati de laborator sau de productie

Deseuri menajere / resturi vegetale (NP)

Se stocheaza in containere / in locuri special amenajate, pe platforme betonate la limita instalatiilor

Se transporta cu autospeciala la halda de deseuri menajere a societatii Se stocheaza in spatii ingradite si inscriptionate la nivelul fiecarei entitati Pe platforma betonata a instalatiei Tratare Ape;

Ambalaje metalice Se stocheaza in spatii ingradite si (NP) inscriptionate la nivelul fiecarei Ambalaje plastic(NP) entitati Stocare provizorie in butoaie Rasini schimbatoare inchise etans, inscriptionate, pe de ioni epizate platforma betonata a instalatiei Tratare Ape; Condensatori ce contin ulei cu PCB Nu se colecteaza

160209

Depozitare temporara pe pozitie in statiile electrice din cadrul Sectiei Electrice;

160506

Deseuri de reactivi expirati sau diverse Se neutralizeaza conform substante ce nu mai instructiunilor firmei producatoare. sunt utilizate

Stocare temporara in spatii speciale, in conditii de siguranta;

39

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

11.1.2. Deseuri periculoase
Sursa/activitatea generatoare Cod deseu conform HG.856/2002 050103 Tip deseu Mod de colectare Stocare temporara

Curatare / vidanjare rezervoare / canalizari

Namol petrolier (P)

Curatare bazine statia de epurare Separarea produsului petrolier din apele uzate in bazinele separatoare ale statiei de epurare mecanochimica Curatare rezervoare Inlocuirea uleiului uzat la mijloacele dinamice si mijloacele de transport

050109

Namol petrolier (P)

Se vidanjeaza din rezervoare si se transporta direct la Batalul ecologic de depozitare temporara situat in incinta societatii. In Batalul ecologic de depozitare temporara Se transporta hidraulic din bazinele situat in incinta societatii. statiei epurare la Batalul ecologic de depozitare temporara situat in incinta societatii Se transporta hidraulic din bazinele statiei de epurare/ din rezervoare In rezervoarele de slops de la Sc. Epurare. sectiilor tehnologice in rezervoarele de slops de la Sc. Epurare. Se stocheaza in recipienti metalici cu capac etans amplasati, pe platformele instalatiilor / in magazii. Se stocheaza in recipienti metalici cu capac etans ce se amplaseaza, pe platformele betonate ale instalatiilor.

050199

Slops (P)

Slops (P)

130110/ 130205/ 130307 160802 160801 160804

Ulei uzat (P) Catalizatori uzati ce contin Cobalt-NichelMolibden (P) Catalizatori uzati ce contin metale pretioase -platina,reniu,nichel (P) Catalizatori uzati de la cracare catalitica (P) Acumulatori uzati (P)

Pe platformele instalatiilor / in magazii.

Inlocuirea catalizatorilor uzati din procesele catalitice

Pe platformele betonate ale instalatiilor.

Inlocuirea acumulatorilor uzati la mijloacele de transport

160601

Se stocheaza in containere / spatii ingradite si betonate

In magazii la sectorul auto si CFU .

40

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

11.2.

DESEURI REFOLOSITE
Nr.crt. 1. 2. 3. Tipul de deseu Slops Ulei uzat Namol petrolier Cod deseu 050199 130110 050103/ 050109 Mod de refolosire Reprelucrat pe fluxul rafinariei. Gresarea echipamentelor de actionare CF Prelucrare in Instalatia de prelucrare namol petrolier si reprelucrarea produsului petrolier recuperat pe fluxul rafinariei.

11.3.

DESEURI COMERCIALIZATE
Nr.crt. Tipul de deseu 1. 2. Ulei uzat (P) Catalizatori uzati ce contin Cobalt-NichelMolibden (P) Catalizatori uzati ce contin metale pretioase -platina, reniu,nichel (P) Catalizatori uzati de la cracare catalitica (P) Acumulatori uzati (P) Deseuri metalice feroase (NP) Alama-cupru-bronz (NP) Inox (NP) Aluminiu (NP) Plumb (NP) Anvelope uzate (NP) Cod deseu 130110/ 130205/ 130307 160802

Mod de comercializare, valorificare/ eliminare
Valorificare/eliminare prin firme specializate si autorizate pe baza de contract. Eliminare prin firme specializate si autorizate pe baza de contract. Eliminare prin firme specializate si autorizate pe baza de contract, cu recuperarea metalelor pretioase. Eliminare prin firme specializate si autorizate pe baza de contract. Eliminare prin firme specializate si autorizate pe baza de contract.

3.

160801

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

160804 160601 170405 170401 170407 170402 170403 160103 170201 170202 170102 170101 200101 080318/ 080313 160214/ 160216
41

Valorificare prin firme specializate autorizate pe baza de contract.

si

12. Lemn si rumegus (NP) 13. Sticla (I) 14. 15. 16. 17. Caramizi (I) Beton (I) Hartie (NP)

Valorificare/eliminare prin firme specializate si autorizate pe baza de contract Comecializat prin persoane fizice pentru valorificare energetica. Valorificare/eliminare prin firme specializate si autorizate pe baza de contract Valorificat prin persoane fizice Valorificat prin persoane fizice si/sau consolodari de albii cu avizul SGA Bacau. Valorificare prin firme specializate si autorizate pe baza de contract Eliminare prin firmele furnizoare ale acestor consumabile. Eliminare prin firme specializate si autorizate pe baza de contract

Deseuri ambalaje tonere/cerneluri imprimante (NP) Componente 18. electrice si electronice

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

Nr.crt. Tipul de deseu 19. Ambalaje metalice (NP) 20. Ambalaje plastic(NP) 21. Condensatori ce contin ulei cu PCB Deseuri de reactivi 22. expirati sau diverse substante ce nu mai sunt utilizate

Cod deseu 150104 150102 160209

Mod de comercializare, valorificare/ eliminare
Valorificare prin persoane fizice si firme specializate autorizate. Eliminare prin firme specializate si autorizate conform Planului de eliminare al condensatorilor cu ulei cu PCB Neutralizare, conform instructiunilor firmei producatoare, dilutie si epurare.

160506

11.4.

DEPOZITARE DEFINITIVA A DESEURILOR Mod de comercializare, valorificare/ Cod Nr.crt. Tipul de deseu deseu eliminare
1. 2. Deseuri menajere si industriale/ resturi vegetale (NP) Rasini schimbatoare de ioni epizate (NP) 200301 190905 Deseurile menajere si industriale se depoziteaza in halda proprie pina in anul 2010. Eliminare prin firme specializate si autorizate pe baza de contract

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI
12.1. Încadrare 12.1.1. Prin specificul activităţii, pe amplasament se pot produce accidente cu efecte semnificative asupra sănătăţii oamenilor şi a calităţii mediului. 12.1.2. Calculul pentru limita inferioară şi, respectiv, limita superioară a cantităţilor relevante specifice, efectuat conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 804/2007, privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase, s-a efectuat pe baza Notificării prezentate de titular. Societatea se încadreaza în categoria „obiectiv cu risc acceptabil”. 12.2. Documente Conform prevederilor HG 804/2007, titularul autorizatiei a elaborat: • Plan de urgenta interna, • Politica de prevenire a accidentelor majore, • Document de aplicare a politicii de prevenire a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase • Document privind informatiile care trebuie comunicate publicului in cazul pericolelor de accidente majore • Raportul de securitate in exploatare prevenirea riscurilor de accidente majore conform prevederilor legale specifice.

42

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

12.3.

Măsuri de prevenire şi control

12.3.1. Se vor pune în aplicare în mod corespunzator obiectivele Politicii de prevenire a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase. Politica şi documentele de aplicare a acesteia se vor revizui ori de câte ori apar elemente noi, care nu au fost luate în considerare la data elaborării; 12.3.2. Titularul activităţii are obligaţia de a informa imediat APM Bacău, ARPM Bacău şi Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, în cazul în care apar următoarele modificări: - creşterea semnificativă a cantităţii sau schimbarea naturii ori a stării fizice a substanţelor periculoase prezente pe amplasament, sau apariţia oricărei modificări în procesele în care sunt utilizate aceste substanţe; - închiderea definitivă, temporară sau trecerea în regim de conservare a instalaţiei; - schimbarea titularului activităţii; 12.3.3. In cazul producerii unui accident major, titularul activităţii are obligaţia să informeze imediat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău, Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bacău, precum şi celelalte autorităţi cu atribuţii în domeniu, potrivit legii. 12.3.4. Notificarea unui accident major se va face conform prevederilor art.15 al HG nr. 804/2007. 12.3.5. Se vor respecta reglementarile în vigoare privind organizarea activităţii de prevenirea şi stingerea incendiilor şi prevederile autorizaţiei deţinute; 12.3.6. Se vor respecta şi actualiza periodic: Planul privind gestionarea şi managementul urgenţelor civile, Planul de acţiune împotriva dezastrelor, Planul de prevenire şi combatere a poluării accidentale a apelor, solului si pinzei freatice; 12.3.7. In cazul producerii unui accident se va anunţa imediat dispeceratul Agentiei Regionale pentru Protecţia Mediului Bacău, tel.0234-512 750 şi se vor aplica măsurile de intervenţie stabilite prin planurile specifice fiecarui tip de accident.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII
Titularul are urmatoarele obligatii: • Sa realizeze automonitorizarea emisiilor de poluanti in mediu prin laboratoare proprii sau contractante, utilizand: - metode de masurare validate, conform standardelor europene in vigoare sau conform metodelor nationale echivalente - laboratoare acreditate La cererea autoritatii competente de mediu datele de automonitorizare vor fi validate prin expertize , utilizand laboratore terte acreditate • Sa asigure cai de acces permanent si in siguranta la punctele de prelevare si monitorizare. • Sa efectueze masuratorile in conditiile de exploatare in care emisiile sunt maxime. • Rezultatele masuratorilor se inregistreaza, se prelucreaza si se transmit intro forma adecvata, conform prevederilor prezentei autorizatii. • Activitatea de supraveghere si monitorizare a emisiilor si a mediului va fi coordonata de responsabilul de mediu.
43

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

Monitorizarea factorilor de mediu se realizeaza conform Programului Monitorizare Mediu – cod PMM, revizuit ori de cite ori apare o modificare.

13.1.

AER

13.1.1. Aer – emisii I. Pentru cosurile de dispersie a focarelor alimentate cu combustibil mixt (gaz si lichid): DAV3, HB2, GA3, GA2, se realizeaza o monitorizare regulata, cu frecventa indicata in tabelulul I : Tabel I. Instalatiile Punctul de prelevare a Poluanti Frecventa Metoda Metoda de probelor analizati de analiza prelevare
1. 2. 3. 4. DAV3 HB2 GA2 GA3
1. Cos comun de dispersie

gaze de ardere (100H1, 100H2, 100H3) 2. Cosuri de dispersie gaze de ardere 120H1 si 120H2 3. Cos de dispersie gaze de ardere GA2 4. Cos de dispersie gaze de

NOx, SO2, CO, Pulberi NMCOV Metale, N2O, CH4

continuu

Conform Sistem de Ordinului monitorizare 462/1993 si On-line Normelor europene Calcul pe baza de coeficienti CORINAIR

1/an

ardere GA3

Nota: Metalele se vor calcula ca incarcatura specifica: cantitate emisa/megatona de titei prelucrat Pentru cosurile de dispersie a focarelor alimentate cu combustibil gazos se monitorizeaza emisiile conform tabelului II : Tabel II Instalatia Punctul de Poluanti Frecventa Metoda de Metoda de prelevare a analizati prelevare analiza probelor 1. HB2(120 1. Cos de dispersie NOx, 1/ luna Conform Aparat gaze de ardere H3), SO2, Ordinului portabil 120H3 2. RC2, CO, 462/1993 si TESTO 2. Cosuri de dispersie 3. HP, Normelor 350XL gaze de ardere (130 4. HM, europene H1, H2, H3, H5, H6) 3. Cos de dispersie ga 5. HM2, ze de ardere 121H1 6. HDV*, 4. Cos de dispersie ga 7. CC3, ze de ardere 122H1 8. GA1, 5. Cos de dispersie 9. Fabrica gaze de ardere C1 6. Cos de dispersie de H2 COV, 1/luna Calcul pe gaze de ardere 10. Izomeri Pulberi, baza de 125H1 si H2 zare C5-C6 N2O, coeficienti 7. Cosuri de dispersie 11. Cocsare CH4 CORINAIR gaze de ardere intarziata 1159 FH1, CO Cx Boiler
8. Cos de dispersie

II.

gaze de ardere GA1

44

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

Instalatia

Punctul de prelevare a probelor
9. Cosuri de dispersie

Poluanti Frecventa analizati metale 1/an

Metoda de prelevare

Metoda de analiza

gaze de ardere FbH2 10. cos dispersie gaze de ardere instalatie izomerizare 11. Cos dispersie cocsare intarziata
12.

DGRS

Cosuri de dispersie gaze de ardere 185 BH3 A si 185 BH3 B
12.

NOx, SO2, CO,

1/luna

Conform Ordinului 462/1993 si Normelor europene -

Aparat portabil TESTO 350XL Calcul pe baza de coeficienti CORINAIR Analizor online

Pulberi, NMCOV metale COV

1/luna

13.

13.

Instalatiile de depozitare, incarcare in autocister ne si vagoane CF a benzinei, depozitare intermediara COV si VRU de la terminalul RAFO

Conducta de evacuare aer rezidual din instalatia de recuperare COV

1/an continuu

Conform HG 568/2001

Nota: Metalele se vor calcula ca incarcatura specifica: cantitate emisa/megatona de titei prelucrat Anual SC RAFO SA va calcula emisiile de gaze cu efect de sera conform Autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru si a Planului de masuri privind monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera in vigoare. 15434/14.12.2006. 13.1.2. Aer – monitorizare de impact Nr. crt.
1.

Noxa
SO2

Punct prelevare

Frecventa
▪ la orice reclamatie
45

Metoda de analiza utilizata

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

2.

H2S

1. 2.

SO2 H2S

la receptorii cei mai apropiati de sursa , pe directia vantului,functie de ▪ la cererea conditiile meteo din APM/ARPM Bacau; Se vor utiliza pentru analiza metode zona. Si in alte locuri ISO sau EN sau alte metode la autorizarea echivalente romanesti in vigoare autoritatii de mediu In situatia de avarie si ardere a gazelor Com Gura Vaii reziduale in facla

16.1.

APA

16.1.1. APA de suprafata Se realizeaza monitorizarea calitativa şi cantitativă a apei uzate evacuate în râul Trotuş, prin laboratorul propriu si/sau în colaborare cu laboratoare de specialitate, pentru poluanţii şi parametrii menţionati în Autorizaţia de gospodărire a apelor: Nr.crt Punct de Parametru . emisie 1. pH Gura de evacuare 2. Suspensii Jevreni 3. CCOCr 4. CBO5 5. Azot amoniacal (NH4+) 6. Azotiti (NO2-) 7. Azotatii (NO3-) 8. Fosfor total (P t) 9. Detergenti sintetici 10. Cloruri (Cl-) 11. Sulfati (SO42-) 12 Substanţe extractibile 13. Fenoli 14. Produs petrolier 15. Sulfuri + H2S 16. Reziduu fix 17. Plumb 18. Benzen 19. Dieldrin 20. Antracen 21. Fenantren 22. Fluorantren 23. Naftalina 24. Benz(a)-piren 25. m=p xylen 1. pH Gura de evacuare avarie 2. Suspensii 3. Fenoli 4. CCOCr 5. Substanţe extractibile
46

Frecventa de Metoda de monitorizare monitorizare 1/24 h 1/8 h 2/saptamana 1/saptamana 2/8 h 2/8 h 1/8 h 2/8 h 4/luna 2/saptamana 1/8 h 2/24 h 1/24 h 2/24 h 1/8 h 1/saptamana 1/6 luni 1/6 luni 1/6 luni 1/6 luni 1/6 luni 1/6 luni 1/6 luni 1/6 luni 1/6 luni In situatii de avarie cu frecventa 1/4h

Se utilizeaza pentru analiza metode ISO sau EN sau alte metode echivalente romanesti in vigoare

Se utilizeaza pentru analiza metode ISO sau EN sau alte metode echivalente romanesti in vigoare

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

Nota: ▪ orice alte analize privind emisiile de poluanti in ape, solicitate de autoritatile de gospodarire a apelor si de protectie a mediului, vor fi efectuate conform acestor solicitari; ▪ orice modificare a Autorizatiei de gospodarire a apelor va fi anuntata la ARPM Bacau. 16.1.2. APA subterana
▪ Se va realiza monitorizarea calitatii apei subterane, prin prelevarea de probe din puturile

existente pe amplasament, lunar. ▪ Se va avea in vedere compararea cu rezultatele analizelor de apa subterana efectuate in cadrul Raportului de amplasament si se va urmari imbunatatirea calitatii fata de momentul de referinta, care se considera data intocmirii raportului de amplasament. Nr.crt.
1. pH

Parametru Fenol Substanţe extractibile Suspensii Oxidabilitate (CCOMn)

Locul de recoltare a probei
Puţurile: P62, P55, P5/7, P4/5, P1/12, P1/11, P2/3, P58, P6/7

Frecventa Metoda de analiza
Se vor utiliza pentru analiza metode ISO sau EN sau alte metode echivalente romanesti in vigoare

2. 3. 4. 5. 16.2.

1/luna

SOL

▪ Se realizeaza monitorizarea calitatii solului, prin efectuarea anuala a unui set de analize,

identice cu cele urmarite in Raportul de amplasament, in aceleasi puncte de prelevare a probelor. ▪ Valorile inregistrate in Raportul de amplasament vor constitui valori de referinta in aprecierea calitatii solului de pe amplasament, pentru evaluarile anuale.
Indicatori Locul de recoltare a probei Frecventa Metoda determinării

47

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

pH Conductivitate Total hidrocarburi Ni Mo Pb

În incinta SC RAFO SA S1- zona sudică, în faţa clădirii Lab. PM S2 – zona batalului de nămol petrolier nr.8, la 2 m N de digul batalului S3 – zona parcurilor de rezervoare benzina, colţ nordic, din cuva de pământ a rezervorului T65 S4 – zona rezervoarelor sferice, la 30 m faţă de sfera 481R S5 – zona instalaţiei DAV3, în faţa tabloului de comandă In exteriorul SC RAFO SA S6 – intrare poarta principală, peste drumul uzinal, la 10 m de conducte şi la aprox. 70 m de calea ferată, latura vestică a rafinăriei S7 – 50 m de gardul rafinăriei, în spatele Staţiei de îmbuteliere aragaz, latura sudică S8 – 100 m de gardul rafinăriei spre râul Trotuş, la distanţă egală de Faclă, canalul de fugă şi râul Trotuş S9 – Staţia de epurareJevreni, lângă bazinul de aerare poz 615, dincolo de gardul staţiei

1/an

Se vor utiliza pentru analiza metode ISO sau EN sau alte metode echivalente romanesti in vigoare

16.3. •

DESEURI

Evidenta deseurilor produse se va tine conform HG 856/2002, şi va conţine următoarele informaţii: tipul deşeului, codul deşeului, instalaţia producătoare, cantitatea produsă, data evacuării deşeului din instalaţie, modul de stocare, data predării deşeului, cantitatea predată către transportator, date privind expediţiile respinse, date privind orice amestecare a deşeurilor Vor fi păstrate înregistrări privind transportatorul de deşeuri : numele , specificul activităţii, autorizaţia de funcţionare. • Transportul deşeurilor se va realiza în conformitate cu prevederile legele in vigoare privind transportul deşeurilor pe teritoriul României. • Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor din ambalaje se va efectua conform prevederilor legele in vigoare. • Gestionarea anvelopelor uzate se va face cu respectarea prevederilor legele in vigoare. Este interzisă depozitarea pe sol, îngroparea, depozitarea în apele de suprafaţă, precum şi incinerarea altfel decât în condiţiile legii privind incinerarea deşeurilor. • Uleiurile uzate rezultate din activitate se vor gestiona conform prevederilor legele in vigoare. • Pentru gestionarea bateriilor cu plumb uzate se vor respecta prevederile legale in vigoare, privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase.

48

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005

Nr. crt. 1. 1.1. 2.

Tip de deseu Deseuri petroliere Namol petrolier Deseuri nepetroliere

Sursa generatoare Evidenta monitorizare Procese din rafinarie
▪ Curatare bazine Statia Epurare, ▪ Curatare/vidanjare rezervoare, canalizari, ▪ Ecologizare sol ▪ Instalatia de epurare Mecano-

Frecventa de monitorizare

Metoda de monitorizare

chimică/sectia Epurare ▪ Sector Protecţia Mediului ▪ Dep. II laborator fabricaţie ▪ Instalatii tehnologice

Calcul cantitativ Analiza la indicatorii; Lunar / anual ▪ Produs petrolier ▪ Suspensii ▪ Continut de apa

2.1

2.2.

2.3.

Inlocuire catalizatori din procesele de: hidrotratare, recuperare sulf, producere hidrogen, (care contin oxizi de Ni, Co, ▪ Instalatiile:HB, HP, HM, RC2,HDV, HM2, Mo, landan) F-ciH2/Iz.fr.C5-C6, CC3 Inlocuire catalizatori din procesele de ▪ Birou Actionariat reformare catalitica, izomerizare, care Estimare – la generare Catalizatori uzati Lunar / anual contin metale pretioase (platina, reniu) ▪ Sector Protectia Mediului Cintarire – la valorificare Inlocuire catalizatori din procesele de cracare catalitica ▪ instalatia Tratare Ape; Inlocuire rasini schimbatoare de ioni ▪ Birou Actionariat din procesul de demineralizare a apei ▪ Sector Protectia Mediului Metale feroase (fier, ▪ Instalatii/sectii/departamente/ateliere/stat fonta, otel, inox) ii Activitati de intretinere / reparare / Estimare – la generare casare echipamente instalatii, mijloace ▪ Sector Auto si metale neferoase Lunar / anual Cintarire – la valorificare de transport (cupru, alama, bronz, ▪ Birou actionariat aluminiu, plumb) ▪ Sector Protectia Mediului ▪ Instalatii/sectii/departamente/ateliere/stat Deseuri din constructii Activitati edilitare / constructii / ii si demolari: sticla, lemn, demolari / dezafectare instalatii / Estimare – la generare ▪ Birou actionariat Lunar / anual reparatii, intretinere drumuri / reparatii caramizi, beton, vata Cintarire – la valorificare ▪ Sector Protectia Mediului tor Protectia conducte / utilaje statice minerala uzata Activitati de inlocuire a uleiului uzat la utilajele dinamice, la statiile electrice si mijloacele de transport

2.4.

Ulei uzat

Mediului ▪ Instalatii tehnologice,StatieCFU, Sector Auto Sectia Electrice, Sectia Termica ▪ Departament achizitii ▪ Sector Protectia Mediului
49

Lunar / anual

Estimare – la generare Cintarire – la valorificare

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 /2005

Nr. crt. 2.5. 3. 3.1

Tip de deseu

Sursa generatoare Evidenta monitorizare
▪ Sectia Electrice, ▪ Birou actionariat ▪ Sector Protectia Mediului

Frecventa de monitorizare anual

Metoda de monitorizare

Condensatori ce contin Activitati de inlocuire a condensatorilor ce contin ulei cu PCB, la statiile ulei cu PCB electrice Alte deseuri:
Acitvitati de inlocuire a acumulatorilor uzati la mijloacele de transport

Cintarire – la livrare

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Statia CFU, Sectia Electrica, Sector Auto Estimare – la generare Acumulatori uzati Lunar / anual ▪ Birou actionariat Cintarire – la valorificare ▪ Sector Protectia Mediului • Sector Auto Estimare – la generare Activitati de inlocuire a anvelopelor Anvelope uzate ▪ Departament achizitii Lunar / anual uzate la mijloacele de transport Cintarire – la valorificare ▪ Sector Protectia Mediului ▪ Birou Administrativ Deseuri hartie si deseuri ▪ Departament TIT Estimare – la generare Activitati de birou de ambalaje tonere / Lunar / anual ▪ Birou actionariat Cintarire – la valorificare cerneluri de imprimanta ▪ Sector Protectia Mediului Deseuri de ▪ Sectia electrica, ATM, Intretinere / inlocuire / casare / echipamente electrice si ▪ Departament TIT Estimare – la generare echipamente electrice si electronice, Lunar / anual electronice (DEE) / ▪ Birou actionariat Cintarire – la valorificare tuburi fluorescente tuburi fluorescente ▪ Sector Protectia Mediului Deseuri menajere / ▪ Birou Administrativ Estimare – la generare Lunar / anual Activitati administrative si igienicoresturi vegetale / ▪ Sector Protectia Mediului Cintarire – la valorificare sanitare Estimare – la generare Ambalaje PET Magazin comercial SINDRAFO Lunar / anual Cintarire – la valorificare Deseuri ambalaje de ▪ Instalatii/sectii/departamente/ateliere/ Activitati de aprovizionare si utilizare a hartie si carton / laboratoare Estimare – la generare materialelor auxiliare / reactivi de Lunar / anual metalice / plastice / ▪ Departament achizitii Cintarire – la valorificare laborator sticla / lemn ▪ Sector Protectia Mediului

50

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 / 2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

16.4.

ZGOMOT

- Se va realiza anual, printr-un set de măsurători efectuate timp de 10 zile consecutive, la limita amplasamentului – blocul de locuinte de interventie si pavilioanele administrative.

17. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA
17.1. RAPORTARI 14.1.1 RAPORTARI PERIODICE CATRE AUTORITATILE DE MEDIU
Nr. Crt 1. Tip raport Raport privind calitatea mediului: ▪ Emisii in apa de suprafata ▪ Apa subterana ▪ Emisii in atmosfera ▪ Gestiunea deseurilor Raport privind calitatea apelor epurate evacuate in emisar Raport trimestrial privind functionarea faclei Raportul anual de mediu Frecventa raportarii Lunar/anual Autoritatea la catre care se depune documentul APM Bacau ARPM Bacau GNM CJ Bacau Data transmiterii pana la data de 15 a lunii in curs, pentru luna anterioara

2.

Lunar/anual

SGA Bacau

3. 4.

trimestrial anual

5. 6. 7. 8. 9.

Inventarul emisiilor pentru Registrul EPER Raport anual a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje Raport privind situatia uleiurilor Informatii generale/ detaliate privind substantele chimice Plan de decontaminare/ eliminare a materialelor ce contin compusi desemnati PCB Raportari statistice: ▪ Cheltuieli pentru protectia mediului ▪ Cercetare statistica privind gestiunea deseurilor

anual anual semestrial anual anual

APM Bacau ARPM Bacau GNM CJ Bacau APM Bacau ARPM Bacau GNM CJ Bacau ANAR-DA Siret ANAR-SGA Bacau APM Bacau ARPM Bacau APM Bacau ARPM Bacau APM Bacau ANSPCP Bucuresti APM Bacau

pina in data de 5 a lunii in curs pentru pentru luna anterioara pana la data de 15 a lunii urmatoare incheierii trimestruluii ▪ pana la data de 1martie a anului in curs, pentru anul precedent La termenul stabilit de ARPM/APM La termenul stabilit de ARPM/APM pana la data de 15 a lunii urmatoare incheierii semestrului Ianuarie pentru anul precedent Ianuarie pentru anul precedent La termele stabilite de solicitant

10.

anual ▪ Directia judeteana de statistica ▪ APM Bacau

51

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 / 2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

Nr. Crt

Tip raport ▪ Colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate ▪ Declaratie privind emisiile de poluanti in atmosfera ▪ Namolurile de la statiile de epurare Alte raportari periodice

Frecventa raportarii

Autoritatea la catre care se depune documentul ▪ ANAR-SGA Bacau ▪ ARPM Bacau ▪ APM Bacau

Data transmiterii

16.

Conform solicitarilor

Dupa caz

La termenul stabilit de solicitant

14.1.2. RAPORTARI SINGULARE, INSTIINTARI
Nr. Crt. 1. Tipul raport Notificare privind opririle si pornirile planificate ale instalatiilor Notificarea incidentelor si avariilor aparute in functionarea sau exploatarea instalatiilor Notificarea privind activitatile care prezinta pericole de producere a accidentelor majore incare sunt implicate substante periculoase Reclamatii, sesizari Data depunerii In ziua opririi/ pornirii instalatiei Autoritatea la care se depune documentul APM Bacau ARPM Bacau GNM CJ Bacau ANAR-DA Siret ANAR-SGA Bacau APM Bacau ARPM Bacau GNM CJ Bacau ANAR-DA Siret ANAR-SGA Bacau APM Bacau Observatii

2.

In cel mai scurt timp de la producere: ▪ o ora-telefonic si ▪ 24 ore in scris Ori de cite ori apa modificari

Se includ si in Raportul anual de mediu

3.

4.

Ori de cate ori apar

ARPM Bacau APM Bacau GNM CJ Bacau Dupa caz APM Bacau ARPM Bacau GNM CJ Bacau ANAR-DA Siret APM Bacau ARPM Bacau GNM-CJ Bacau APM Bacau ARPM Bacau

Se includ si in Raportul anual de mediu

5. 6.

Alte date, informatii solicitate Notificarea schimbarii datelor de identificare a titularului activitatii In caz de poluare accidentala Notificarea schimbarii datelor care au stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu, inclusiv a celorlalte autorizatii detinute

Conform solicitatii autoritatii de mediu Ori de cate ori apar

7.

8.

La aparitia fenomenului, dar nu mai mult de o oratelefonic si in scris Ori de cate ori apar

Se includ si in Raportul anual de mediu

* RAPORTUL ANUAL DE MEDIU
52

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 / 2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

Este un document sintetic, ce trebuie sa cuprinda toate informatiile privind desfasurarea activitatii in conditii normale si anormale de functionare, impactul asupra mediului si modul de respectare a prevederilor autorizatiei integrate de mediu, pentru anul la care se refera. Raportul va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: - datele de identificare a titularului activitatii, - date privind desfasurarea activitatii, - utilizarea materiilor prime, materialelor auxiliare – consumuri specifice, consumuri anuale - utilizarea eficienta a energiei (masuri aplicate, consumuri), - modul de gestionare a deseurilor, - realizarea masurilor din planul de revizii si intretinere a instalatiilor, - impactul activitatii asupra mediului, monitorizare, - costuri de mediu, - reclamatii, sesizari, - masuri dispuse de autoritatile de control pe linie de mediu si modul de rezolvare, - modul de respectare a obligatiilor impuse prim autorizatia integrata de mediu, 14.1.3.Tipul si frecventa raportarilor, asa cum sunt prevazute in acest capitol, pot fi modificate cu acordul scris al ARPM Bacau. 14.2. EVIDENTE 1.2. Titularul va inregistra si tine evidenta urmatoarelor informatii: privind functionarea instalatiilor; privind verificarea si intretinerea instalatiilor, echipamentelor si dotarilor; privind monitorizarea emisiilor si a calitatii mediului; solicitate de ARPM Bacau si transmise de titular catre autoritatea de mediu, conform punctului 14; ▪ datele privind verificarile si inspectiile pe linie de mediu; ▪ planurile si programele existente, pentru desfasurare in conditii de siguranta a activitatii; ▪ autorizatiile detinute pentru desfasurarea activitatii; ▪ modul de indeplinire a masurilor din autorizatie; ▪ modul de indeplinire a masurilor impuse de autoritatile de mediu, in urma inspectiilor efectuate pe amplasament.
▪ datele ▪ datele ▪ datele ▪ datele

1.1.

Registrele si celelalte evidente vor fi disponibile pe amplasament in orice moment pentru inspectie de catre APM Bacau, ARPM Bacau sau Garda de Mediu si vor fi pastrate pe amplasament pentru o perioada de minim 5 ani. Titularul activitatii va mentine pe amplasament un exemplar al tuturor documentelor relevante privind desfasurarea activitatii, precum si al: ▪ raportarilor transmise autoritatilor de mediu ▪ proceselor verbale de control pe linie de mediu ▪ corespondentei cu autoritatile de mediu.

1.2.

14.3. Modele de raportare 14.3.1. Monitorizarea emisiilor in aer se va inregistra conform tabelului urmator:
Locul recoltarii Data si ora Cantitatea de recoltarii combustibil Incepere/termina ars re TIP Noxe Val.calculata Parametri auxiliari Valoare a emisiilor in Debitul Temp. % O2 cond. De Masurata de gaze gazelor referinta evacuate evacuate (3% O2)

53

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 / 2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

14.3.2. Monitorizarea emisiilor in apa se va inregistra conform tabelului urmator:
Data efectuarii analizei Punctul de prelevare Parametru analizat Valoare limita admisa /act de reglementare Valoare realizata

14.3.3. Monitorizarea calitatii apelor subterane se va inregistra conform tabelului urmator:
Data efectuarii analizei Punctul de prelevare Parametru analizat Valoarea limita admisa/act de reglementare Valoarea realizata Valoarea de referinta Conform Raportului de amplasament

14.3.4. Monitorizarea calitatii solului se va inregistra conform tabelului urmator: Data efectuarii analizei Punctul de prelevare Parametru analizat Valoarea limita admisa/act de reglementare Valoarea realizata Valoarea de referinta Conform Raportului de amplasament

14.3.5. Monitorizarea zgomotului se va inregistra conform tabelului urmator: Data efectuarii Locul efectuarii Vecinatati masuratorii masuratorii Valoare admisa limita Valoare inregistrata

14.3.6. Monitorizarea gestiunii deseurilor: se va face conform indicatiilor legislatiei specifice, mentionate la capitolul Monitorizare, punctul 13.4.

18. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII
15.1 Obligatii privind gestiunea substantelor toxice si periculoase : ▪ Operatorul trebuie sa respecte conditiile de depozitare in siguranta a tuturor materiilor prime si auxiliare, in functie de frazele de risc si conditiile de depozitare mentionate in fisele tehnice de securitate, ▪ Toate materiile prime si materialele auxiliare utilizate vor fi receptionate, transportate, manipulate si depozitate conform cu prevederile Normelor Specifice de Protectie a Muncii - corespunzatoare fiecarei activitati , ▪ Deseurile de ambalaje provenite de la acestea, se vor gestioneaza potrivit legislatiei specifice, in vigoare ▪ La schimbarea materiilor prime si auxiliare titularul are obligatia sa anunte autoritatea de mediu: APM Bacau, GNM-CJ Bacau si ARPM Bacau, ▪ Sunt interzise orice deversari de substante prioritar periculoase în reateaua de canalizare a societatii sau contaminarea solului si apei de suprafata. ▪ Titularul de activitate va respecta prevederile legale in vigoare privind modul de operare cu substante si preparate chimice periculoase. 15.2 Obligatii titularului privind prevenirea si controlul emisiilor fugitive: ▪ verificarea periodica a etanseitatii conductelor de transport a metanolului din rezervoarele de depozitare in instalatii, ▪ supravegherea activitatilor de incarcare a rezervorelor de metanol,
54

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 / 2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

▪ verificarea

▪ respectarea

periodica a starii instalatiilor de depozitare si transport a materiilor prime, programului de reparatii si detectie a scurgerilor de orice tip, in vederea reducerii emisiilor.

15.3 Obligatiile titularului privind prevenirea si reducerea poluarii in apa: ▪ sa nu evacueze ape uzate neepurate in apa de suprafata , subterane sau care nu indeplinesc conditiile de calitate prevazute de normativele in vigoare, ▪ sa nu manipuleze sau depoziteze deseuri , reziduuri sau substante chimice, fara asigurarea conditiilor de evitare a poluarii,directe sau indirecte a apelor de suprafata sau subterane, ▪ sa intretina constructiile si instalatiile de captare, aductiune si evacuare a apelor uzate in conditii tahnice corespunzatoare, in scopul minimizarii pierderilor de apa, ▪ sa detina in permanenta mijloacele si materialele necesare interventiei in caz de poluari accidentale si sa actioneze in conformitate cu prevederile planului de prevenire si combatare a poluarilor accidentale, ▪ in cazul producerii unor poluari in receptori sa anunte imediat Sistemul de Gospodarire a Apelor Bacau sau Directia Apelor Siret si sa actioneze operativ pentru inlaturarea cauzelor si limitarea efectelor poluarii. 15.4 Obligatii privind gestiunea deseurilor : va tine evidenta cantitatilor de deseuri produse, colectate, transportate conform prevederilor legale in vigoare, ▪ gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor OUG nr. 78/16.06.2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări de Legea nr. 426/18.07.2001. Deşeurile vor fi colectate şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fără a se amesteca,şi valorificate în conformitate cu legislaţia în vigoare, ▪ eliminarea sau recuperarea deşeurilor trebuie să se desfasoare conform cu cerintele prezentei autorizaţii şi cu legislaţia naţională in vigoare. Titularul va realiza in termen toate masurile necesare pentru a se conforma cerintelor Directivei 1999/31/EC – privind depozitarea deseurilor – cap 2.3.2 si Directivei 96/59/EC – privind eliminarea PCB si a Planului de implementare a Directivei 2002/96/CE privind deseurile provenite din echipamente electrice. Titularul va gasi o solutie pentru depozitarea deseurilor solide nepericuloase dupa data 16.07.2009. PLAN DE ACTIUNI
▪ titularul

Nr. crt.

Denumirea proiectului

Termen de realizare/ Conformare

Cost estimat, $

Obiective / Cerinte ▪ Eliminarea sursei de poluare

1.

Inchidere batal de depozitare namol petrolier nr. 8:
▪ Prelucrare namol si reabilitare amplasament ▪ Conformare

60 000

30.09.2009 31.12.2009

a: - atmosferei - cu VOC emisii de la namolul petrolier depozitat - solului si subsolului zonei ocupate de batale si reabilitarea suprafetei ocupate ▪ Conformarea cu prevederile Planului de implementare a Directivei 1999/31/EC – privind depozitarea deseurilor – cap 2.3.2

2.

Inchidere halda de deseuri solide nepericuloase
▪ Sistarea depozitarii = Conformare ▪ Finalizare masura - Conformare

22 000 16.07.2009 16.07.2010

▪ Conformarea cu prevederile

Planului de implementare a Directivei 1999/31/EC – privind depozitarea deseurilor – cap 2.3.2

55

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 / 2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

Nr. crt.

Denumirea proiectului

Termen de realizare/ Conformare

Cost estimat, $

Obiective / Cerinte
care le au bifenilii policlorurati asupra sanatatii salariatilor si asupra mediului inconjurator. ▪ Eliminarea prin incinerare a bateriilor de condensatori, continind ulei cu PCB. ▪ Conformarea cu prevederile Directivei 96/59/EC – privind eliminarea PCB si a Planului de implementare a Directivei 2002/96/CE privind deseurile provenite din echipamente

3.

Eliminarea condensatorilor care 31.12.2015 contin PCB si inlocuirea acestora cu
condensatori ecologici, din statiile electrice
(conf.Planului de eliminare nr. APM 2017/ 21.02.2007)

242 000 ▪ Evitarea efectelor negative pe

▪ Inlocuirea condensatorilor cu PCB cu 01.01.2009 – 31.12.2015 condensatori cu ulei nontoxic ▪ Eliminare condensatori cu PCB prin incinerare la societati autorizate 31.12.2015

186 900

55 100 324 000

electrice TOTAL

15.5 Alte obligatii :  sa respecte conditiile din autorizatia integrata de mediu in desfasurarea activitatii;  sa informeze cu regularitate autoritatile pentru protectia mediului despre rezultatele monitorizarii emisiilor din instalatie si in termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care afecteaza semnificativ mediul, conform prevederilor din capitolul „Monitorizare” al prezentei autorizatii;  sa asiste si sa puna la dispozitia autoritatilor pentru protectia mediului toate datele necesare pentru desfasurarea controlului instalatiei si pentru prelevarea de probe sau culegerea oricaror informatii in efectuarea controlului conformarii;  sa informeze ARPM Bacau despre orice modificari planificate in instalatie sau modul de exploatare a instalatiei; in aceasta situatie ARPM Bacau revizuieste autorizatia integrata de mediu sau conditiile din aceasta dupa caz; Operatorul, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoanele împuternicite cu inspecţia.  sa respecte prevederile legislatiei de mediu in vigoare,  sa realizeze masurile din autorizatie, la termenele stabilite, in baza actelor de reglementare stabilite de legislatia de mediu in vigoare;  sa inregistreze costurile si lucrarile efectuate, sa informeze autoritatile de mediu despre finalizarea masurilor;  sa utilizeze eficient energia,  sa asigure accesul persoanelor imputernicite pentru verificare, inspectie si control la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele si instalatiile de depoluare a mediului, precum si in spatiile sau zonele aferente acestora;  sa asiste persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si control, punand la dispozitia acestora evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante si sa asigure controlul activitatilor al caror operator este, precum si prelevarea de probe;  sa ia toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile,  sa ia toate masurile pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora,
56

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 / 2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

sa realizeze in totalitate si la termen, masurile impuse prin actele de constatare incheiate de persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si control;  sa informeze ARPM Bacau si APM Bacau despre orice modificari planificate in exploatarea instalatiei; in aceasta situatie ARPM Bacau revizuieste autorizatia integrata de mediu sau conditiile din aceasta, dupa caz; Conform prevederilor OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 256/2006, este obligatorie solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu in cazul in care titularul activitatii urmeaza sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri de: vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare, urmata de lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii. 

19. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI. MANAGEMENTUL DESEURILOR
LA INCETAREA TEMPORARA A ACTIVITATII Se vor lua toate masurile pentru evitarea oricaror riscuri de poluare a mediului. Se vor aplica masuri imediate pentru: ▪ asigurarea instalatiilor si a substantelor existente, in conditii de maxima siguranta; ▪ asigurarea stocarii in conditii de maxima siguranta a substantelor existente pe stoc, in rezervoare, depozite de materii prime, produse finite; ▪ asigurarea utilitatilor, in special energie electrica; ▪ asigurarea monitorizarii mediului; ▪ asigurarea pazei obiectivului; LA INCETAREA ACTIVITATII SI INCHIDEREA INSTALATIEI Se vor respecta prevederile din PLANUL DE INCHIDERE Se vor lua toate masurile pentru evitarea oricaror riscuri de poluare a mediului. Se vor aplica masuri pentru: ▪ golirea instalatiilor, rezervoarelor, conductelor, altor incinte, in conditii de siguranta, ▪ spalarea, denocivizarea, curatarea instalatiilor, rezervoarelor, conductelor si canalizarilor; ▪ epurarea si evacuarea controlata a apelor uzate rezultate in urma operatiilor de spalare; ▪ lichidarea stocurilor de substante chimice si alte materiale existente pe amplasament; ▪ asigurarea pazei obiectivului; ▪ deconectarea instalatiilor de la retelele de utilitati (gaze, energie), dupa caz; ▪ intocmirea bilanturilor de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu la incetarea activitatii si solicitarea avizului de mediu, conform prevederilor legislatiei in vigoare; ▪ obtinerea acordului de mediu pentru dezafectarea instalatiilor si ecologizarea amplasamentului si aplicarea masurilor impuse prin acord pe percursul dezafectarii; Se va solicita autoritatilor de mediu aviz de mediu pentru incetarea activitatii, conform prevederilor OUG 195/2005, aprobata prin Legea 265/2006.

57

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 / 2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

MANAGEMENTUL DESEURILOR / REZIDUURILOR La incetarea activitatii si inchiderea instalatiilor de vor avea in vedere: ▪ Inventarierea deseurilor existente pe amplasament si eliminarea acestora, conform prevederilor legislatiei specifice in vigoare; ▪ Efectuarea operatiilor de dezafectare a instalatiilor prin procedee care nu pun in pericol sanatatea populatiei si a mediului inconjurator, eliminarea deseurilor rezultate in mod controlat, conform Planului de inchidere a instalatiei. La incetarea definitiva a activitatii se va prezenta la ARPM Bacau Planul de inchidere a instalatiilor; acesta va cuprinde masurile concrete care se vor aplica la inchiderea instalatiilor, care sa demonstreze ca operatorul este capabil sa inceteze in siguranta activitatea.

20. DISPOZITII FINALE
Revizuirea autorizatiei integrate este obligatorie in toate situatiile in care: a) poluarea produsa de instalatie este semnificativa, incat necesita revizuirea valorilor limita de emisie sau includerea de noi astfel de valori in autorizatia integrata, b) schimbarile substantiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibila reducerea semnificativa a emisiilor fara a presupune costuri excesive, c) siguranta in exploatarea proceselor sau activitatii impune utilizarea altor tehnici, d) prevederile unor noi reglementari legale o impun. e) schimbări substanţiale şi/sau extinderea activităţii, pe acelaşi amplasament; f) la expirarea termenului de valabilitate a prezentei autorizatii; ARPM Bacau evalueaza periodic conditiile din autorizatia integrata si, acolo unde este necesar, le revizuieste. Se va solicita reînnoirea autorizaţiei integrate de mediu cu minim 45 de zile înainte de expirarea autorizaţiei de mediu existente Nerespectarea prevederilor AUTORIZATIEI INTEGRATE DE MEDIU conduce la suspendarea acesteia in conditiile prevazute de legislatia in vigoare, conform art. 19 al OUG 152/2005 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea 84/2006, privind protectia mediului, precum si la sanctionarea celor vinovati. Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda Nationala de Mediu- Comisariatul Judetean Bacau , Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau si Agentia pentru Protectia Mediului Bacau.

21. GLOSAR DE TERMENI
BAT BREF COV EPER EWC IPPC CAEN Cele Mai Bune Tehnici Disponibile Documentul de Referinta BAT Compusi Organici Volatili Registrul European al Emisiilor Poluante Catalogul European al Deseurilor Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii Nomenclatorul Activitatilor Comerciale
58

AGENTIA BACAU

REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 19 / 2005 ACTUALIZATA LA DATA DE 30.10.2007

NOSE-P SNAP ONG SMI UE VLEs PUI ARPM APM GNM-CJ ISU

Clasificarea Eurostat a surselor de poluare – Procese Nomenclatorul Inventarului Emisiilor Organizatii Non Guvernamentale Sistem de management Integrat (calitate-mediu) Uniunea Europeana Valorile Limita de Emisie Plan de Urgenta Interna Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Agentia Judeteana pentru Protectia Mediului Garda Nationala de Mediu, Comisariatul Judetean Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta

Sef Serviciu Autorizare si Controlul Conformarii ing. Mihaela Munteanu

Compartiment Juridic si Contencios Jr. Elena Mosnegutu

ÎNTOCMIT, Ing. Rodica Dascalita

59

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful