You are on page 1of 4

Recursos informativos sobre graos universitarios 2019-2020

Graos universitarios sobre os que solicitan información os estudantes de Bacharelato do IES García Barbón
Departamento de Orientación

Grao en Economía http://bacharelato.ga/grao.php?id=81

http://workinside.org/grado/ver/CSJ16/Econom%C3%ADa

https://tv.uvigo.es/video/5b5b5dd28f4208e03323848f

Grao en Enfermaría http://bacharelato.ga/grao.php?id=29

http://workinside.org/grado/ver/CS03/Enfermer%C3%ADa

https://tv.uvigo.es/video/5b5b5dd28f4208e033238495

Grao en Comunicación Audiovisual http://bacharelato.ga/grao.php?id=76

http://workinside.org/grado/ver/CSJ11/Comunicaci%C3%B3n-
Audiovisual

Grao en Historia da Arte http://bacharelato.ga/grao.php?id=9

http://workinside.org/grado/ver/AH07/Historia-del-Arte

Grao en Xestión Industrial de Moda http://bacharelato.ga/grao.php?id=95

Grao en Bioloxía http://bacharelato.ga/grao.php?id=21

https://tv.uvigo.es/video/5b5b5dbc8f4208e0332383ee

http://workinside.org/grado/ver/CC01/Biolog%C3%ADa

Grao en Arquitectura Técnica http://bacharelato.ga/grao.php?id=41

http://workinside.org/grado/ver/IA21/Arquitectura-
T%C3%A9cnica

Enxeñaría Mecánica http://bacharelato.ga/grao.php?id=62

https://tv.uvigo.es/video/5b5b5ddf8f4208e0332384f3

Grao en Física http://bacharelato.ga/grao.php?id=26

http://workinside.org/grado/ver/CC09/F%C3%ADsica
Dereito http://bacharelato.ga/grao.php?id=79

http://workinside.org/grado/ver/CSJ14/Derecho

Historia http://bacharelato.ga/grao.php?id=8

http://workinside.org/grado/ver/AH08/Historia

Filoloxía Clásica http://bacharelato.ga/grao.php?id=5

http://workinside.org/grado/ver/AH22/Estudios-Cl%C3%A1sicos

ADE http://bacharelato.ga/grao.php?id=71

http://workinside.org/grado/ver/CSJ01/Administraci%C3%B3n-y-
Direcci%C3%B3n-de-Empresas

https://tv.uvigo.es/video/5b5b5d8f8f4208e03323828d

https://tv.uvigo.es/video/5b5b5dc98f4208e033238451

Criminoloxía http://bacharelato.ga/grao.php?id=78

http://workinside.org/grado/ver/CSJ13/Criminolog%C3%ADa

Educación Primaria http://bacharelato.ga/grao.php?id=83

http://workinside.org/grado/ver/CSJ18/Educaci%C3%B3n-Primaria

https://tv.uvigo.es/video/5b5b5da98f4208e03323835c

Comercio http://bacharelato.ga/grao.php?id=75

http://workinside.org/grado/ver/CSJ09/Comercio

https://tv.uvigo.es/video/5b5b5dc08f4208e03323840b

Belas Artes http://bacharelato.ga/grao.php?id=1

http://workinside.org/grado/ver/AH34/Bellas-Artes

https://tv.uvigo.es/video/5b5b5d798f4208e0332381df

Mestre Educación Infantil http://bacharelato.ga/grao.php?id=85

http://workinside.org/grado/ver/CSJ17/Educaci%C3%B3n-Infantil

https://tv.uvigo.es/video/5b5b5d7f8f4208e03323820f
Psicoloxía http://bacharelato.ga/grao.php?id=38

http://workinside.org/grado/ver/CS14/Psicolog%C3%ADa

Enxeñaría Informática http://bacharelato.ga/grao.php?id=61

https://tv.uvigo.es/video/5b5b5db58f4208e0332383b9

http://workinside.org/grado/ver/IA17/Ingenier%C3%ADa-
Inform%C3%A1tica

Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación http://bacharelato.ga/grao.php?id=51

http://workinside.org/grado/ver/IA06/Ingenier%C3%A
Da-de-las-Telecomunicaciones-

https://tv.uvigo.es/video/5b5b5dd58f4208e0332384a6

Robótica http://bacharelato.ga/grao.php?id=68

Enxeñaría Civil http://bacharelato.ga/grao.php?id=47

http://workinside.org/grado/ver/IA02/Ingenier%C3
%ADa-Civil

Ciencia e Enxeñaría de datos http://estudos.udc.es/gl/study/start/614G02V01

Óptica e optometría https://www.usc.es/es/centros/opto/titulacions.html?plan=13915&estudio=139


16&codEstudio=13525&valor=9

http://workinside.org/grado/ver/CS11/%C3%93ptica-y-Optometr%C3%ADa

Química http://bacharelato.ga/grao.php?id=28

http://workinside.org/grado/ver/CC14/Qu%C3%AD
mica

Xeografía e Historia http://bacharelato.ga/grao.php?id=19

https://tv.uvigo.es/video/5b5b5d9b8f4208e0332382ec

Enxeñaría Aeroespacial http://bacharelato.ga/grao.php?id=43

https://tv.uvigo.es/video/5b5b5d8b8f4208e033238269

http://workinside.org/grado/ver/IA01/Ingenier%C3%ADa-
Aeron%C3%A1utica
Fontes de información Vídeos da Universidade de Vigo

https://tv.uvigo.es/series/5b5b5d6d8f4208e03323818a

Vídeos de graos universitarios

http://workinside.org/buscar?orientacion=grado&rama=-1

Información sobre graos universitarios en Galicia

http://bacharelato.ga/graos.php

Información da Universidade de Vigo

https://www.uvigo.gal/uvigo_es/estudos/graos/campus.html

Graos da Universidade da Coruña

http://estudos.udc.es/

Graos da Universidade de Santiago de Compostela

http://www.usc.es/graos/

Saídas laborais dos estudos universitarios e de Formación Profesional

https://monicadizorienta.blogspot.com/2018/06/los-grados-
universitarios-y-ciclos-de.html#more

Buscador de títulos universitarios

https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/busquedaSimple.action

Vídeos de axuda para a toma de decisións https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=oVOoLIsp-4g

https://www.youtube.com/watch?v=yNOme_jFpVs&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=kfdHi2EmCbs