RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh : 12 Mei 2010 Hari : Rabu : Pendidikan Seni Visual

Mata Pelajaran

Bidang : Membuat corak dan rekaan Tajuk : Hari Guru Kelas : 3 Sutera Masa : 3.15 ± 4.15 petang Bilangan Murid : 29 orang Lelaki : 9 orang Perempuan : 20 orang

Objektif Am : Mengasah bakat murid dalam merekacipta. Objektif Khas : Pada akhir pelajaran ini murid dapat : i) ii) iii) Mengetahui cara-cara untuk menghasilkan corak dengan menggunakan kertas dan gunting. Menampal corak pada kad ucapan dengan kemas dan tepat. Menghasilkan kad ucapan yang menarik dan kreatif.

Pengetahuan Sedia : Murid pernah melihat kad buatan tangan. Murid telah sedia mengetahui bentuk beberapa corak menarik. Murid tahu menggunakan gunting dan menampal. Alat Bantu Mengajar : Buku panduan guru Kad ucapan Papan hitam Bahan Bantu Mengajar : Kertas A4 Gunting Gam Kertas warna Nilai Murni : Kerjasama Kekemasan Ketelitian

Langkah Penyampaian :

Siapa pernah dapat kad ucapan? .Sempena apa? b) Guru mengaitkan dengan pembelajaran hari ini. Mereka begitu tertarik terhadap aktiviti yang saya jalankan hari ini. Langkah 3 a) Beberapa kumpulan dipanggil ke hadapan Nilai: kelas untuk menunjukkan hasil kerja mereka. Mudah-mudahan saya dapat menjalankan aktiviti yang menarik sekaligus menarik minat mereka lagi pada masa akan datang. b) Setiap pasangan diberi kertas A4 dan kertas warna. . . Bakat murid dalam menjadi seorang yang kreatif dapat dilihat. Kemahiran bekerjasama. b) Guru mengingatkan murid agar simpan kad ucapan yang telah dihasilkan untuk diberi kepada guru-guru semasa Hari Guru. b) Menerangkan apa itu kad ucapan dan isi kandungan kad. d) Guru kaitkan dengan Hari Guru yang bakal tiba. Nyatakan contoh. . Kemahiran mendengar.LANGKAH Set Induksi ISI AKTIVITI a) Guru member salam diikuti bersoal jawab dengan murid. Murid-murid kelihatan bersemangat semuanya. CATATAN Langkah 1 Pengenalan terhadap kad ucapan. Kemahiran memerhati. Langkah 2 Penghasilan kad ucapan. Faedah membuat kad ucapan sendiri. a) Guru menunjukkan beberapa contoh kad ucapan. a) Guru membuat rumusan aktiviti pada hari ini. c) Memberitahu sebab-sebab beri kad ucapan. c) Murid diminta bekerjasama menghasilkan sekeping kad untuk mana-mana guru. a) Guru meminta murid membentuk kumpulan yang terdiri daripada 2 orang setiap kumpulan. Keberanian b) Murid diminta membaca ucapan didalam kad tersebut. Kemahiran melukis.Bertanya khabar dan kehadiran murid. Nilai: Ikhlas Penghargaan Penutup Catatan Guru : Proses PnP pada hari ini berjalan lancar.Daripada siapa? . d) Guru memantau dan membantu murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.