You are on page 1of 2

VAN VADERLAND EN VREEMDELING

Over persoon en goed van de vreemdeling op de vroeg-moderne markt van het vermogensrecht
J.M. Milo

Menu
- Oudvaderlands recht
- Vreemdeling (ten opzichte van de eigen burger)
- Rechtspositie vreemdeling
- Vreemdelingenarrest
- Conclusie

Vreemdelingen zijn welkom om te procederen en tegen op te procederen.


De debeteur was een vele gevallen een vreemdelingen  een arrest is in de middleeuenw een
schering en inslag (blijkt ook in de moderne periode te zijn)

Vordering om de vreemdeling te kunnen verhalen  uit de rehctpraktijk blijkt hoe de positie van de
vreemdeling enorm werd bevochten  oud nederlands rehct dat tereglijk ook vreemd recht was 
het oude vaderlandse recht ka niet zonder het vreemdelingen rehct

Oud vaderlands recht


- 1600- 1800 = opkomst eigen recht – naast romeins recht  dat ook vreemd recht blijk te
zeijn
- 1800 _ 1850 weinig aandacht vppr codificatie  dus de idee verschuift
- 1850-1930 eigen recht ams ‘germaans’ recht
- 1930 = eigen recht als rechtsgeschiedenis

in het eigen positieve recht zit veel van het vreemden recht / germaans recht  belgie is nederland
 eerst in belgie en dan in nederland) ook fundamenteel voor de vorming van de belgische staat 
sterke gerichtheid voor de duitse traditie . het oude recht heb je nodig ook in de rechtpraktijk heb je
dat ook nodig  ook in het positiev ercht heeft de rechter ook het oud vaderlands rehct nodig

is een tendens opm naar het positieve recht te kijken en niet het verleden  tendens ou drehct is
door rehct maar dat is het niet in de rechtspraak is er veel meer mee te doen  de dynamiek in het
recht  het is niet constant maar het blijft voortdurend veranderd

meer dan legal transplants  beweging van het oud vaderlands recht -_> het geeft ons beelden van
verbandsrecht

vreemdeling  was dat oud vaderlands recht geschreven voor de eigen burger of ook voor de
vreemdeling ?

vreemdeling – constitutie
nieuwe periode van jaren 50  met het akoord van marakesh
dat hele nazie recht heeft een fundamentele postie op de vrijgeden van de europese unie --< daarna
hebben we de nationale vrijheden en die bieden een zeer sterke positie van de vrijheden  je mag je
niet boven een vreemdeling stellen
utrecht ancien regime
- vreemdelin