TRIBUNALUL SIBIU

Se vizeaza pentru suma

BIROUL LOCAL PENTRU EXPERTIZE

…………………………………

JUDICIARE TEHNICE SI CONTABILE

Biroul local de
Expertize Judiciare

Experti tehnici/contabili:
Nume

………………………...……

……………………………..

………..…………………

Adresa

…………………………...…

………...…………………...

………..…………………

Telefon

……………………...………

…………..…………………

……..……………………

DECONT
Pentru justificarea cheltuielilor ocazionate de efectuarea expertizei tehnice/contabile
dosar nr. ………………. al ……………………………………………………………….
Partile in proces ………………………………………………………………….. termen ………..……….
Data numirii expertului ……………………………………………………….
Onorariu provizoriu stabilit de instanta ………………………………………

Total - lei I.Onorariu cf.HG.519/91 art.1
II.Alte cheltuieli cf.HG.519/91 art.2
TOTAL I+II
Sume depuse in contul RO97CECESB01G9RON0624011sucursala CEC Sibiu al Biroului Local de
Expertize Tehnice si Contabile
Deponent

Data

Nr. chitanta

Suma

NOTA: Documentele de plata pentru sumele depuse la CEC: buletinul de varsamant, chitanta eeliberata
deponentului, vor contine OBLIGATORIU:
- NUMELE EXPERTULUI
- NUMARUL DOSARULUI SI INSTANTA DE JUDECATA
Data,
_______________
SEMNATURA EXPERT
Vizat pentru suma
..............................

............................ ........citarea partilor pentru expertiza .... ........ lei in contul Biroului Local de Expertize Tehnice si Contabile nr.. ......... Parti in dosar: ......prelucrarea datelor..................................... ............................................ lei Rog obligarea partilor la depunerea diferentei de .....................Judecator..................deplasarea la fata locului .. Data numirii expertului: ....................................................................... III........................ore ............. lei (chit....................studierea documentelor ce fac obiectul dosarului .. Onorariu provizoriu depus ................. NOTA DE EVALUARE A ONORARIULUI Tribunalul Sibiu Dosar nr...................) Diferenta de achitat ..... Cheltuieli deplasare (benzina) ..............alte operatiuni pentru efectuarea expertizei TOTAL ORE Tarif/ora ONORARIUL SOLICITAT II.reclamant ......... Expert contabil........... TOTAL ONORARIU SOLICITAT .....parat . RO97CECESB01G9RON0624011 deschis la filiala CEC Sibiu si comunicarea catre expert a achitarii acesteia.............. redactare raport ... Termen: .documentarea pentru efectuarea expertizei ..... Timpul folosit pentru efectuarea expertizei: .................................... I.........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful