S.C. RCH CON INSTAL S.R.L.

Tip document:

PROGRAM DE CALITATE

Pag. 1/5

PAGINA DE GARDA

APROBAT, DIRECTOR GENERA Ing. STEFAN POPA Data: 03.02.2010 Semnatura:

PROGRAMUL CALITATII

„MODERNIZARE BAZA SPORTIVA IN COMUNA GRADISTEA ”

PRIMARIA COMUNEI GRADISTEA
Editia : 3 Revizia: 0

Nume si prenume: Semnatura: Data:

Elaborat, Ing. Nica George 03.02.2010

Avizat, Ing. Matei Adrian 03.02.2010

L.S. CALITATE Pag.C.R. 2/5 Titlul programului de calitate: « MODERNIZARE BAZA SPORTIVA IN COMUNA GRADISTEA » . RCH CON INSTAL Tip document: PROGRAM DE S.

L. documentat prin Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate. Obiectul planului de calitate 1.2. structurile organizatorice implicate in vederea realizarii corespunzatoare a cerintelor beneficiarului sunt: .Departamentul Management Calitate-Mediu . ISO 14001:2004 si OHSAS 18001 : 2004. RCH CON INSTAL S.Responsabilul DMM 1. CALARASI pentru asigurarea calitatii.3.R.3.2. MSMI . considerate ca documente de referinta pentru lucrarile in speta si sistemul de asigurare a calitatii. protectia mediului si masurile de sanatate si securitate in munca la lucrarile de constructii pentru obiectivul: « MODERNIZARE BAZA SPORTIVA IN COMUNA GRADISTEA». Calarasi. Furnizorii de materiale si produse sunt numai cei selectati conform procedurii PO.1. Sanatet si Securitate in Munca. a produselor utilizate si a lucrarilor executate. a Manualului Sistemului de Management Integrat Calitate. 1.subonctractanti/furnizori.3. Elaborat. 1.2. Prezentul Plan de Calitate va fi revizuit si detaliat dupa incheierea contractelor de executie.Mediu. Denumire obiectiv: « MODERNIZARE BAZA SPORTIVA IN COMUNA GRADISTEA» – in conformitate cu Proiectul tehnic. ‘Aprovizionare’ care indeplinesc punctajul minim de performanta calitate si protectia mediului – de 75 puncte – la ‘Criteriile de evaluare a performantelor’. Planul de calitate contine referiri relevante privind asigurarea conformitatii executiei cu cerintele beneficiarului.1..1.3. Serviciile implicate in realizarea lucrarilor si relatii functionale interne.1.1.. Prevederile continute de prezentul Plan de calitate raspund cerintelor standardelor de asigurarea calitatii si protectia mediului SR EN ISO 90001: 2000.3.T. Avizat. 1. a calitatii materialelor.R. .Mediu. societate .Departamentul SSM .P.C. 1.Departamentul tehnic. . Sanatate si Securitate in Munca.Departamentul aprovizionare plus depozite si pregatirea lucrarilor .05. . propriu societatii.2. conform proiect tehnic..1. Organizarea societatii pentru executia lucrarii 1. cu efectuarea probelor si incercarilor in laborator autorizat M.L.A. si care sunt cuprinsi in lista furnizorilor . RCH CON INSTAL S. rezolvarea interfetelor societate – client. 1. Prezentarea lucrarii 1.1. Betoanele se asigura prin preparare centralizata.3. Planul de calitate descrie cerintele si masurile adoptate de S. In conformitate cu organizarea S.L.C.01 si procedurile sistemului calitatii.1.

Nume si prenume: Semnatura: Data: Ing.Matei Adrian 03.02.2010 Ing. RCH CON INSTAL Tip document: PROGRAM DE S. 3/5 S. Nica George 03.2010 Pag.L CALITATE Titlul programului de calitate : « MODERNIZARE BAZA SPORTIVA IN COMUNA GRADISTEA » .R.C.02.

manipularea si conservarea materialelor” si PO-6.4.3. produsele si tehnologiile de executie. standardele si alte prescriptii. documentele de referinta. . Analiza contractului 2. sunt documente obligatorii ale ‘Cartii tehnice de executie’. Toate inregistrarile privind calitatea rezultatelor atat in urma activitatii verificarilor D.7. acoperis scoala. e) sunt definite raspunderile partilor contractante f) sunt definite inregistrarile referitoare la calitate. In cazul constatarii de deficiente calitative a materialelor si echipamentelor.. insotita de planul de control calitate mediu.3.Comenzile catre furnizori in vederea aprovizionarii vor respecta intrutotul caracteristicile tehnice. PREVEDERI DE ASIGURARE A CALITATII 2. numai din lista furnizorilor. in conformitate cu procedura operationala PO.2.2.33 . . amenajat alee beton. verificari si incercari al lucrarilor’. 2. Controlul documentelor 2.R. d) sunt definite termenele de predare. Acesta indica in mod analitic operatiile de executat si responsabilii privind asigurarea calitatii operatiilor respective.‘Primirea. cat si a activitatii de constructii-montaj. Aprovizionare 2.32 . Masurile de asigurare a calitatii prevad: . manipularea si conservarea materialelor perisabile”.1.C. Departamentul Tehnic si Departamentul calitate-mediu vor elabora lista documentelor aplicabile in cadrul ordinului de incepere a executiei lucrarii.C.Selectarea furnizorilor pe criterii de asigurare a calitatii si protectiei mediului.2.2.M. b) sunt definite cerintele privind materialele. inspectiile obligatorii ale departamentului M. – ‘Relatiile cu clientii.1.2. sanatate si securitate in munca (MSMI). 2. 2. Calarasi din urmatoarele puncte de vedere: a) sunt definite clar cerintele de calitate privind executia lucrarilor de amenajare teren sport. receptia.1.1. receptia.‘Primirea.M. prin probe si incercari. RCH CON INSTAL S. Contractul va fi realizat de catre conducerea S. se vor intocmi rapoarte de neconformitate care vor fi rezolvate de catre furnizor.Receptia materialelor calitativ si cantitativ va respecta cu strictete procedura operationala PO-6.4.1.M. c) sunt indeplinite cerintele privind controlul calitatii produselor si lucrarilor si conditiile managementului integrat calitate. .mediu.3.L.

2010 Pag.C.02. Ing. MATEI ADRIAN 03.R. Nica George Avizat.L PROGRAM DE CALITATE Titlul programului de calitate : « MODERNIZARE BAZA SPORTIVA IN COMUNA GRADISTEA » .2010 Tip document: S.02.Nume si prenume: Semnatura: Data: Elaborat. 4/5 03. Ing. RCH CON INSTAL S.

RCH CON INSTAL S.6.Calarasi si al departamentului M. Inspectii si incercari 2.M.De catre comisia de receptie a produselor.PO-6.M. Controlul proceselor 2.4.Planuri de control. 2.L.P.M.C.PO-6. RCH CON INSTAL S. RCH CON INSTAL S.PO-6. Calarasi prin: . . Executia va fi in conformitate cu documentatia tehnica si in concordanta cu planul de calitate.PO-7. – ‘Controlul dispozitivelor de monitorizare si masurare’.6 – ‘ Controlul D. Modul de conformare la cerintele standardelor de calitate este procedurat la S.2..PO-6.4. Pentru procesele de realizare a unor operatii care implica responsabilitatea operatorului in vederea responsabilizarii unei executii corespunzatoare. D.M.4-23 – ‘Inspectie pe flux.L. Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare 2. echipamentelor a S.6.” .5.C.R. in termenul de contractare si sub directa coordonare a sefului de lucrare.PO-6.6. materialelor.2. respectandu-se procedurile si instructiunile de lucru.5.PO-7.A.4-22 .1.3.R. . Cerintele de calitate impun existenta urmatoarelor masuri: .4.C. finala’ . Calarasi va asigura executia lucrarilor in baza graficelor de executie anexa la ordinul de incepere.4-7 ‘Realizarea produsului’ .L. 2.4.M.laboratorul unde se efectueaza controlul D.1. S. trebuie sa fie atestat si autorizat de catre M. personalul executant este autorizat.M. in mod activ.R. Controlul tehnic de calitate.M. 2. cu protejarea mediului si respectarea cerintelor de sanatate si securitate in munca.4-17 – ‘Controlul productiei si al furnizarii serviciului’ . verificarile si incercarile referitoare la calitate se vor realiza conform: .M.C.6. .. pentru asigurarea calitativa a lucrarilor executate. . .L. verificare si incercare. pe tot parcursul executiei.‘Mentenanta utilajelor’ .verificarea si autorizarea in totalitate a aparatelor de verificari si incercari. 2.Verificare si incercare la receptia lucrarilor realizata de responsabilul D.M.4-6 – ‘Planificarea produsului’ .1. 2.T.2.

Nica George 03.R.2010 Avizat. Ing. Ing.2010 Pag. MATEI ADRIAN 03. CALITATE Titlul programului de calitate : « MODERNIZARE BAZA SPORTIVA IN COMUNA GRADISTEA » .L.02.Nume si prenume: Semnatura: Data: Elaborat.5 /5 S.RCH CON INSTAL Tip document: PROGRAM DE S.02.C.

11.R.5.1.9. la lucrarile ce se executa.8.depozite corespunzatoare ca protectie impotriva actiunilor factorilor de mediu.2010 .Neconformitatile documentatiei tehnice vor fi solutionate de serviciul tehnic.L.2. Controlul produsului neconform 2.4-33 – ‘Primirea receptia manipularea si conservarea materialelor perisabile’. Neconformitatile inregistrate ca fiind deficiente de executie.4-32 . prin asigurarea unor materiale calitative conforme cu cerintele stabilite. Ing.C. 2. RCH CON INSTAL S.Neconformitatile vor fi inregistrate in registrul de neconformitati a S. se va analiza necesitatea stabilirii de actiuni preventive. . RCH CON INSTAL S.L.2. Audituri interne ale calitatii 2. Personalul va respecta cu strictete fisele tehnologice S. ale calitatii produselor vor fi solutionate in conformitate cu prevederile SMI S.1.7.1. RCH CON INSTAL S.1. laboratoarele implicate in realizarea lucrarilor sunt supuse programului de audituri interne a S.02. .Identificarea materialelor si produselor depozitate si elaborarea numai a celor ce au eticheta ‘ACCEPTAT’ pe baza documentelor de calitate corespunzatoare.7. Manipulare.R. departamentele.produsele neconforme calitati vor fi depozitate si pastrate in depozit purtand eticheta ‘in asteptare’ sau ‘respins’ urmand a fi solutionate o data cu solutionarea RNC.10.9. . Nica George 03. 2.2010 Avizat. livrare 2. Actiunile corective – prin care se va realiza inlaturarea neconformitatilor constatate vor fi adoptate dupa analizarea cauzelor acestora si a efectelor asupra celorlalte elemente ale lucrarii. si solutionate. Actiuni corective si preventive 2. 2. RCH CON INSTAL S.11. Personalul implicat in executia lucrarilor va fi instruit. conform prevederilor –PG -07 – ‘Procesul de control al produsului neconform’. receptia manipularea depozitarea si conservarea materialelor’ si PO-6.C. Personalul va fi instruit cu privire la masurile de protectia muncii si masurile de protectie contra incendiilor.R.C. Seful de lucrare va efectua instructaj tehnologie instruind personalul executant cu procedurile operationale specifice muncii echipelor. Instruire personal 2.4. Nume si prenume: Semnatura: Data: Elaborat. Personalul implicat trebuie sa posede taloanele de autorizare pentru accesul in instalatiile beneficiarului.8.R.11. .L. 2. In cazul in care se constata repetarea unei aceeasi categorie de neconformitati. MATEI ADRIAN 03. atat conform procedurii PG-07 – ‘Procesul instruirea personalului’.3.1.‘Primirea. Ing.11. Realizarea acestor actiuni va fi verificata de catre responsabilul cu asigurarea calitatii si mediului (RMI) al societatii. cat si asupra cerintelor de asigurare a calitatii si protectiei mediului. 2. Calarasi. Toate serviciile. 2. ambalare.11. 2. .02. si anume: .Neconformitatile de executie vor fi corectate si controlate in mod adecvat de compartimentul productie si responsabilul asigurarii calitatii . referitoare la operatiile de executat mentionate in planul de calitate al lucrarii in acord cu procedurile de executie. 2.C.11. in vederea inchiderii RNC-urilor.L. depozitare. Produsele si materialele de constructii utilizate la realizarea lucrarii vor fi depozitate in cadrul santierului cu asigurarea urmatoarelor cerinte: . conform PO-6.10.

15 GENERAL. VERIFICARI SI INCERCARI PENTRU LUCRAREA: « MODERNIZARE BAZA SPORTIVA IN COMUNA GRADISTEA» NR. VERIFICARI SI INCERCARI PREVAZUTE Existenta documentatiei tehnice de executie Verificarea dotarii cu mijloace de prevenire a preluarii mediului Degajarea zonei de lucru si depozitarea materialelor rezultate din demontari in locuri special amenajate Realizarea LUCRAILOR DIN GRAFICUL DE EXECUTEI DOCUMENTE DE REFERINTA CAIETUL SARINI Proceduri operationale Proceduri operationale Caiet sarcini/ Certificate de calitate/Proceduri operationale Caiet sarcini Certificat calitate Proceduri operationale Proceduri operationale de DE FRECVENTA DE EXECUTARE CINE EFECTUEAZA CONTROLUL. TITULESCU NR.S.L. B-DUL N.R. STEFAN POPA PLANUL DE CONTROL CALITATE – MEDIU. RCH CON INSTAL S.C. 1 2 5 CONTROALE. APROBAT. AQ Beneficiar Sef lucrare Sef echipa RMI Beneficiar DOCUMENT INTOCMIT FORMULAR Proces Verbal Proces Verbal COD DOCUMENT UNDE SE PASTREAZA 6 Proces Verbal Cartea tehnica 7 Verificarea calitatii Proces Verbal Cartea tehnica 11 Retragerea de pe amplasament a deseurilor rezultate in urma lucrarilor de REALIZARE FUNDATII in depozitele finale Proces Verbal Cartea tehnica . CRT. TEL./FAX: 0242/ 316 945 DIRECTOR Ing. VERIFICAREA Responsabil lucrare Responsabil lucrare Beneficiar Responsabil lucrare Sef echipa Beneficiar Responsabil lucrare/ RTE RMI Proiectant Beneficiar Sef lucrare Sef echipa RMI/ CQ.

Nica George Avizat. Director Departament Tehnic./ CQ/ RTE Beneficiar AQ/ Proces Verbal Receptie Cartea tehnica Intocmit. Ing. Ing.I. M. Matei Adrian .12 Efectuarea verificarilor finale in vederea receptiei PROCEDURI OPERATIONALE Sef lucrare Sef echipa R.