You are on page 1of 20

novac.

hr OV D J E N OVAC V R I J E D I V I Š E

karijere.hr

novčanik.hr

SRIJEDA ///
6. VELJAČE
2019. /// BR. 01

novac.hr

OVO JE BILA
OV D J E N OVAC V R I J E D I V I Š E

novac.hr
NJIHOVA GODINA
OV D J E N OVAC V R I J E D I V I Š E

Na svečanosti
karijere.hr

u Šibeniku
nagrađene
novčanik.hr

najuspješnije
gradske uprave
Vanja Sertić
uručio je nagradu
za kvalitetu
života Milanu
Bandiću

ZAGREB POBJEDNIK U KATEGORIJI KVALITETA


ŽIVOTA - VELIKI GRADOVI

Fokus na znanju,
mladima i razvoju
startup zajednice
“Trajno ulaganje u infrastrukturu, uređenje grada te
kvalitetan i dostupan javni gradski prijevoz doprinose
kvaliteti života”, poručio je Milan Bandić
P
rosječna nezaposlenost po stanovniku od svega 3,3
posto, visoka bruto plaća po zaposlenom u odnosu na
ostale velike gradove, velika izdvajanja za stipendije i
školarine, sufinanciranje cijene prijevoza, niska stopa
siromaštva... neki su od parametara na temelju kojih je
Grad Zagreb proglašen najboljim velikim gradom po
kvaliteti života. “Demografska
- Zagreb ima mnogo razloga za zadovoljstvo postignutim rezultatima obnova, znanje i
na brojnim područjima, od gospodarstva, obrtništva, kulture, obra- obrazovanje, rad
zovanja, sporta, demografije pa do infrastrukturnih i komunalnih i zapošljavanje u
područja. Posebno sam ponosan na činjenicu da smo među europ- fokusu su naših
skim metropolama po pitanju socijalne osjetljivosti na samom vrhu politika, a to je ključ
ljestvice te da zajedno sa sugrađanima njegujemo multikulturalnost, razvoja i boljeg
multikonfesionalnost i multietničnost kao principe koji u ozračju to- života ne samo u
lerancije kreiraju sigurnost i ugodan život u našem gradu - komentira Zagrebu nego u
gradonačelnik Zagreba Milan Bandić. Dodaje da je sve što je učinjeno cijeloj Hrvatskoj. I
bilo dio dugogodišnje sustavne politike koja je imala upravo za cilj tu ne mislimo stati”,
kvalitetniji život za sve sugrađane, pri čemu se uvijek vodilo računa kaže gradonačelnik
o solidarnosti prema onima koji zbog bilo kojih razloga danas trebaju Milan Bandić
pomoć i potporu društva.
Grad ima niz mjera za zapošljavanje i samozapošljavanje, od financij-
skih potpora do mentorstva i edukacija, čime stimulira poduzetništvo,
a upravo zbog toga ima i nisku stopu nezaposlenosti.
- Poduzetnici u Zagrebu se osjećaju dobro. Poseban fokus stavili smo
na mlade ljude i razvoj startup zajednice. Trajno ulaganje u infrastruk-
turu, uređenje grada, kvalitetan, jeftin i dostupan javni gradski prije-
voz doprinose kvaliteti života, ali i razvoju turizma, gdje smo među
hrvatskim šampionima - nastavlja Bandić.
Grad surađuje sa Zagrebačkim sveučilištem i znanstvenim instituti-
ma jer u Gradu smatraju da najveće dodane vrijednosti donosi znanje,
a gospodarski razvoj Zagreba zasniva se upravo na tome.
Grad ima i niz demografskih mjera, ulaže se puno u odgoj i obrazova-
nje, subvencioniraju se cijene vrtića, stipendiraju se različite kategori-
je učenika i studenata…

Grad surađuje sa Zagrebačkim sveučilištem i znanstvenim


institutima u smjeru boljeg gospodarskog razvoja Zagreba

- Demografska obnova, znanje i obrazovanje, rad i zapošljavanje u


fokusu su naših politika, a to je ključ razvoja i boljeg života, ne samo u
Zagrebu, nego u cijeloj Hrvatskoj. I tu ne mislimo stati, prostora za na-
predak ima, pa će u tom pravcu ići i naši napori u sljedećem razdoblju.
Na to nas obvezuje ne samo nagrada koju smo dobili, već, prije svega,
i povjerenje Zagrepčana koje nam ukazuju već 19 godina - zaključuje
Bandić.
Vanja Sertić,
direktor i osnivač
gradonačelnik.
hr-a, uručio je
nagradu grado-
načelniku Lorisu
Peršuriću

POREČ POBJEDNIK U KATEGORIJI


KVALITETA ŽIVOTA - SREDNJIH GRADOVI

Grad sa sve više beba, ali


zato bez prireza
“Ova nagrada je samo dodatni poticaj da Poreč bude
još bolji i da radi još više iz dana u dan, u nadi da će svi
nadstandardi u našem gradu uskoro postati i standardi”,
poručuje Loris Peršurić
G
rad Poreč i ove je godine obranio titulu najboljega sred-
njeg grada u kategoriji kvalitete života.
- Ova nagrada prije svega je nagrada svim Porečan-
kama i Porečanima koji svojim radom i trudom naš
grad čine ugodnom sredinom poželjnom za život i ona
može biti samo dodatni poticaj da Poreč bude još bolji i
da radi još više iz dana u dan, u nadi da će svi nadstan-
dardi koje smo dosegnuli u našem gradu uskoro postati i standardi - od
financiranja dodatnih timova hitne medicinske pomoći, osiguravanja
smještaja deficitarnim kadrovima poput liječnika, policajaca i učitelja
sve do najviših stipendija i sufinanciranja dopunskog zdravstvenog osi-
guranja svim umirovljenicima - komentira gradonačelnik Poreča Loris
Peršurić.
Glavni parametri koji su bili ključni da Poreč stavi u vrh gradova poželj-
nih za život jesu visoka zaposlenost po stanovniku i najmanja prosječna
nezaposlenost, visoka izdvajanja za obrazovanje, socijalnu politiku i mla-
de, zatim za stipendije i školarine, sport… A, dodatno, Grad nema prirez
te ima najveći prirodni prirast u Istri. Lani je rođeno 10 posto više beba u
odnosu na godinu prije. Broj stanovnika je od 2011. godine porastao za 18
posto, Grad je s najvećim brojem mladog stanovništva u Istri, a u godinu “Upravo je veliki
dana porečki su poduzetnici otvorili dvije tisuće novih radnih mjesta. porast broja
- Upravo je veliki porast broja stanovnika promijenio prioritete Grada, te stanovnika
se najveća ulaganja provode na izgradnji škola i vrtića, u što je u dvije go- promijenio
dine uloženo sto milijuna kuna proračunskog novca - izgrađene su dvije prioritete Grada,
nove osnovne škole za ukupno 700 učenika, u jednoj godini gradi se čak te se najveća
tri vrtića, a i dalje se radi na velikim infrastrukturnim projektima poput ulaganja provode
izgradnje kanalizacijske mreže, čime će pokrivenost njome na području na izgradnji škola
Poreča biti veća od 90%, izgradnje zaobilaznice ili uređenja dijela grad- i vrtića, u što je
ske rive. u dvije godine
Ipak, glavni je pokretač razvoja svake sredine i razlog zašto se ljudi žele uloženo sto milijuna
doseliti kod nas mirna i tolerantna atmosfera i veliki doprinos porečkih kuna proračunskog
poduzetnika i obrtnika koji su u posljednjih godinu dana otvorili čak novca”, kaže Loris
2000 novih radnih mjesta - kaže Peršurić. Peršurić
KRK POBJEDNIK U KATEGORIJI KVALITETA ŽIVOTA -
MALI GRADOVI

Svake godine imaju


jedan% više stanovnika
“Rezultat je to kontinuiteta u upravljanju, ali istodobno i
održivosti”, kaže Darijo Vasilić

N
iska stopa siromaštva, visoka izdvajanja za obrazo-
vanje, socijalnu politiku i mlade, pa za stipendije i
školarine, visoke naknade za novorođene bebe, visok
prosječni dohodak po stanovniku, nulta stopa prireza...
tek su neki od parametara koji su Grad Krk u našem
izboru stavili u sam vrh malih gradova po kvaliteti
života.
- Rezultat je to kontinuiteta i otvorenosti u upravljanju gradom, ali
istovremeno održivosti i odmjerenosti, uz prihvaćanje novih razvoj-
nih iskoraka. Javni servisi moraju pružati najbolje, grad mora biti čist
i uredan, održavan i njegovan, za djecu mora biti dovoljno mjesta u
vrtiću i školama, a komunalna i društvena infrastruktura moraju biti
u dobroj kondiciji. U takvom gradu ljudi oslobađaju svoje potencijale,
grade nove objekte, otvaraju obrte i tvrtke, pokreću grad. U tom pokre-
tanju i rastu gospodarstva i mi, kao lokalna samouprava, dajemo svoj
doprinos - kaže gradonačelnik Grada Krka Darijo Vasilić.
Uz stalni rast obrtnika i tvrtki, Grad bilježi i stalni porast broja sta-
novnika u posljednjih 50 godina, približno svake godine 1%, s vitalnim
indeksom iznad 100.
Grad je i u samom vrhu po količini odvajanja otpada, više od pola
javne rasvjete je na led lampama, električna energija se proizvodi foto-
panelima, a komunalne službe koriste električne automobile i skutere,
što dodatno doprinosi kvaliteti života.

“Javni servisi
moraju pružati
najbolje, grad mora
biti čist, uredan
i održavan, za
djecu mora biti
dovoljno mjesta u
vrtiću i školama,
a infrastruktura
mora biti u dobroj
kondiciji”, kaže
gradonačelnik Krka
Darijo Vasilić

U Krku se bilježi
stalan rast broja
obrtnika, tvrtki i broja
stanovnika, a grad je i u
samom vrhu po količini
odvajanja otpada
KOMENTAR GVANJA SERTIĆ, DIREKTOR I OSNIVAČ
GRADONAČELNIK.HR-A

“Promoviranjem
najboljih potičemo
pozitivnu konkurenciju,
na dobitku su građani”
Jako smo sretni što smo dokazali da je pozitivan pristup
pravi pristup i da se upravo njime može učiniti pomak

P
rojekt Najbolji grad Jutarnji list je pokrenuo u suradnji
s platformom gradonačelnik.hr koji se u protekle tri
godine, od kad je krenuo s radom, profilirao i etablirao
kao jedini medij u Hrvatskoj koji sustavno, na dnevnoj
bazi, prati lokalna događanja i projekte u čitavoj zemlji
te analizira službeno javno dostupne podatke i podatke o
izvršenjima proračuna gradova. Njihove ‘top 10’ analize, Nakon našeg prvog
zahvaljujući kojima građani dobivaju bolji uvid u proračunske priorite- velikog istraživanja o
te i izdvajanja gradova, a gradovi poziciju i rejting u odnosu na ostale, naknadama koje se
glavni su sadržaj kojeg utorkom objavljujemo u rubrici projekta Najbo- daju za novorođene,
lji grad, a često nas prenose i ostali relevantni mediji. čak 67 hrvatskih
Ključni cilj gradonačelnik.hr-a, baš kao i nešto kasnije pokrenutog
gradova povećalo je
njihov iznos
župan.hr-a je, kaže nam direktor i osnivač Vanja Sertić, jest potaknuti
pozitivnu konkurenciju i natjecanje među gradovima, a sve s ciljem
podizanja kvalitete života i standarda samih građana.
‘Želimo pozitivnim pristupom i kontinuiranim i upornim isticanjem
dobrih praksi, projekata i rezultata potaknuti pozitivnu konkurenci-
ju među gradovima. U lokalnoj samoupravi je puno pozitivnih priča
i primjera, gradonačelnika koji se trude i koji rade, koji su oko sebe
okupili timove stručnjaka, koji povlače novac EU te brojnim projekti-
ma i mjerama iz dana u dan mijenjaju svoje gradove na bolje. Ističući
njihove dobre primjere, želimo promicati izvrsnost, motivirati ih da
nastave raditi dobar posao i budu još bolji, ali i probuditi one koji još
uvijek ‘spavaju’ i nisu u potpunosti svjesni činjenice da su na svojim
funkcijama zahvaljujući građanima. I da njima moraju služiti i
raditi za njihovu dobrobit’, ističe Sertić.
Zadovoljan je razvojem projekta koji je jako dobro prepoznat među
gradovima, ali i samim građanima.
‘Veliki dio gradova su odmah prepoznali i podržali naš projekt, prihva-
ćajući pozitivnu konkurenciju kao najbolji način i poticaj za napredak
i nove iskorake. Da radimo dobar posao najbolje nam govore reakcije
građana, ljudi na Facebooku koji podržavaju, pozitivno komentiraju
i dijele naše vijesti i objave. Drago im je vidjeti nešto lijepo, pametno,
napredno… Isto tako, naša FB stranica je potpuno jedinstvena i po
tome što brojni gradonačelnici preko nje komuniciraju i međusobno, i
sa svojim građanima, odgovarajući im na komentare i upite. U svakom
slučaju, jako smo sretni što smo dokazali da je pozitivan pristup pravi
pristup i da se upravo njime stvari mogu pomaknuti. Za ilustraciju,
nakon našeg prvog velikog istraživanja o naknadama za bebe u grado-
vima, a kojeg su osim Jutarnjeg lista prenijeli redom svi ostali mediji,
čak 67 gradova je povećalo naknade za bebe. Možda je bilo planirano,
a možda su ipak tek tada osvijestili da je to građanima bitna stavka i
da bi bilo dobro u idućem istraživanju biti malo bliže vrhu ljestvice’,
zaključuje Sertić.
Nakon gradonačelnik.hr-a, Sertić i njegovi partneri pokrenuli su i
bratski projekt - župan.hr, a trenutno rade na razvoju iste priče na
europskoj razini.

Mnogi su gradovi odmah prepoznali i podržali naš


projekt, prihvaćajući pozitivnu konkurenciju kao najbolji
način i poticaj za napredak
TRŽIŠNI LIDER EKO-FLOR PLUS NAJVEĆA PRIVATNA
TVRTKA ZA ZBRINJAVANJE OTPADA

Kompanija koja se brine


gdje će završiti smeće
iz 50.000 hrvatskih
kućanstava
Kao tvrtka u privatnom vlasništvu, nismo se mogli javiti
ni na jedan europski natječaj
piše Marko Biočina

K
ada bi vas netko pitao što to dijeli oko 50.000 kućansta-
va u 50 gradova i općina na području sedam županija
sjeverozapadne i istočne Hrvatske, vjerojatno biste
teško pogodili da dijele tvrtku koja prikuplja i zbrinjava
njihov otpad.
To poduzeće zove se EKO-FLOR PLUS, a od 2001. godi-
ne, kada je osnovano, do danas izraslo je u jednu od naj-
većih kompanija za sakupljanje i gospodarenje otpadom u Hrvatskoj,
koja zapošljava 275 djelatnika i posjeduje više od 100 vozila za razne
namjene. EKO-FLOR PLUS sakuplja i obrađuje sve vrste neopasnog
otada, te su posrednici u zbrinjavanju opasnog otada. Posluju s više od
3000 privrednih subjekata na području gotovo cijele države, posjedu-
ju vlastite sortirnice za selektivno prikupljenu plastiku i papir, a kako
kaže članica Uprave tvrtke Marijana Palijan, ponosni su i što su uvr-
šteni u Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2017. do 2022.
godine: upisana je kompostana poduzeća EKO-FLOR PLUS u Kloštar
Ivaniću s godišnjim kapacitetom od 27.300 tona, što predstavlja treći-
nu ukupnih hrvatskih kapaciteta za kompostiranje.
- Hrvatske brojke u gospodarenju otpadom zaostaju za europskim pro-
sjekom. 2017. godine reciklirano je samo 24 posto komunalnog otpada,
a prosjek EU je 46 posto. S druge strane, Hrvatska odlaže 72 posto
komunalnog otpada, a prosjek EU je 24 posto. Velika se količina komu-
nalnog otpada i dalje bez ikakve obrade direktno vozi na odlagališta jer
je to jedinicama lokalne samouprave i komunalnim tvrtkama znatno
jeftinija opcija od obrade, što je u suprotnosti s redom prvenstva gos-
podarenja otpadom, definiranim Zakonom o održivom gospodarenju
otpadom i smjernicama EU. Razlog leži u činjenici da komunalna po-
duzeća, čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, mogu posjedova-
ti vlastita odlagališta i koriste tu činjenicu da odlažu neobrađeni otpad.
S druge strane, velik dio nereciklabilnog otpada također završava na
odlagalištima umjesto da se iskoristi za proizvodnju energije. Razlog
je to što Hrvatska nema kapaciteta za energetsku oporabu otpada iako
odlagališta predstavljaju velik ekološki rizik.

Vlastitim kapacitetima sortira se otpad i izdvaja korisne


i tržišno isplative materijale za recikliranje
U ispunjenju ciljeva koje je Hrvatska preuzela od EU, puno učinkovi-
tijim se pokazao privatni sektor. Upravo u onim segmentima u kojima
su C.I.O.S. Grupa i druge kompanije u privatnom vlasništvu aktivni su-
dionici, Hrvatska je dosegnula nacionalne ciljeve, kao što su posebne
kategorije otpada - otpadna vozila i EE otpad, za razliku od ciljeva koji
se odnose na komunalni otpad kojim u većini gospodari javni sektor, a
koji su daleko od ispunjenja - kaže Marijana Palijan.
Gospodarenje otpadom iziskuje velika ulaganja u infrastrukturu i u
nove tehnologije, veliki su i operativni troškovi i tu posebno dolaze do
izražaja velik potencijal i kapaciteti privatnog sektora u odnosu na
komunalna društva u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Ipak,
problem je što pritom pravila tržišne utakmice nisu jednaka za sve.
Iako je usluga sakupljanja miješanog komunalnog otpada i selektiv-
no prikupljenog otpada na kućnom pragu usluga od javnog interesa
u svim jedinicama lokalne samouprave, neovisno o tome pruža li
tu uslugu privatni ili javni sektor, EKO-FLOR PLUS se, kao tvrtka u
privatnom vlasništvu, nije mogla javiti ni na jedan natječaj bilo da se
radi o sufinanciranju nabavke opreme, kao što su spremnici i kamioni,
ili unapređenju usluge i pripremi za Uredbu o gospodarenju komunal-
nim otpadom, kao što je nabava sustava za praćenje pražnjenja spre-
mnika.
Naime, svi natječaji bili su raspisivani isključivo za jedinice lokalne
samouprave ili za komunalna društva u vlasništvu jedinica lokalne Gospodarenje
samouprave. Ta nejednakost još je teže objašnjiva ako se zna da se- otpadom iziskuje
lektivno prikupljen otpad po principu “na kućnom pragu” komunalna velika ulaganja
društva u javnom vlasništvu predaju privatnim poduzetnicima, u u infrastrukturu
ovom slučaju društvu EKO-FLOR PLUS koje otpad sortira i priprema i u tehnologije,
za plasman na hrvatskom i inozemnim tržištima. Velik dio ostatka za veliki su i troškovi
koji ne postoji tržišni interes predaje na daljnju obradu MBO postroje- i tu dolaze do
nju u sustavu C.I.O.S. Grupe s ciljem kontrolirane proizvodnje goriva
izražaja potencijal
i kapaciteti
iz otpada. Iako dodatna obrada predstavlja i dodatne troškove, obra-
privatnog sektora
dom ostataka u kontroliranim uvjetima u MBO-u smanjuje se količina
u odnosu na
otpada koja bi inače završila na odlagalištima i time doprinosi ispunje-
komunalna društva
nju nacionalnih ciljeva i smanjenju emisija stakleničkih plinova.
u vlasništvu
- EKO-FLOR PLUS koristi vlastite kapacitete za sortiranje otpada i gradova i općina
izdvajanje korisnih i tržišno isplativih materijala pogodnih za dalj-
nje recikliranje, kao i druge kapacitete C.I.O.S. Grupe za materijalnu
oporabu sakupljenog otpada, čime se smanjuje količina otpada koji
neobrađen završava na odlagalištima, poštuje hijerarhija otpada te
doprinosi ispunjenju nacionalnih ciljeva - kaže Marijana Palijan.

Marijana Palijan je članica


Uprave Eko Flor Plusa
Glavni urednik gospo-
darskog sadržaja Hanza
Medije Marko Biočina
nagradu je uručio Bori-
su Miletiću

PULA PPOBJEDNIK U KATEGORIJI GOSPODARSTVO -


VELIKI GRADOVI

Ukupno 9 milijuna kuna


potpore poduzetnicima i
9 mjera za male tvrtke
Energetsko zadrugarstvo u EU nije novost.Federacija
energetskih zdruga u EU okuplja više od 15oo članica

P
ula je među velikim gradovima ponijela titulu najboljeg
na području gospodarstva. Tome su sigurno u najvećoj
mjeri pridonijeli poticaji koje taj Grad daje poduzetnici-
ma i koji se kontinuirano povećavaju, a što je i rezultiralo
povećanjem novozaposlenih, njih tisuću u posljednje
dvije godine.
Uzmu li se u obzir parametri koji su Pulu svrstali na
vodeću poziciju u našem istraživanju, spomenimo da je Grad među
vodećima po prosječnom dohotku po stanovniku, zatim po prosječnim
izvornim prihodima i prosječnoj zaposlenosti po stanovniku, a i među
gradovima je s najmanjom stopom siromaštva u zemlji.
Svake godine Grad daje milijun kuna bespovratnih potpora, a neki dan
je, zbog velikog interesa za ovu godinu, taj iznos povećan za dodatnih
pola milijuna. Grad je i preko Istarske razvojne agencije, a kroz razne
programe, mjere i projekte EU za poduzetnike, plasirao preko 528 mi-
lijuna kuna, a jedan od značajnih zasigurno je gradnja Poduzetničkog
centra “Coworking Pula”.
- Drugu godinu zaredom Pula je konkurirala za ovu prestižnu nagradu
i zbilja mi je drago što je ove godine upravo Pula proglašena gospo-
darski najuspješnijim gradom u kategoriji velikih gradova. Rezultat
je to dugogodišnjeg, sustavnog rada upravo na području gospodarstva
te mjera koje smo proveli i koje daju rezultate, što je potvrdilo i ovo
posljednje istraživanje. S više od devet milijuna kuna pomažemo
poduzetnicima u njihovu poslu, što nas svrstava među vodeće gradove
u Hrvatskoj, a upravo smo neki dan zbog velikog interesa poduzetni-
ka odobrili dodatnih pola milijuna kuna bespovratnih sredstava za
ovu godinu. Izravni poticaji Grada zasigurno pomažu u poslovanju,
no važne su i ostale aktivnosti koje kao Grad redovno provodimo, od
unapređenja predškolskog i školskog sustava do ulaganja u infrastruk- Rezultat je to
turu, čime se značajno unapređuje kvaliteta života u Puli - komentira dugogodišnjeg,
gradonačelnik Pule Boris Miletić. sustavnog rada
Kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grad Pula osigurava upravo na području
paket od ukupno devet mjera za poticanje razvoja malog gospodarstva. gospodarstva te
Riječ je o, primjerice, mjerama za nova zapošljavanja i samozapošlja- mjera koje smo
vanja, za financiranje priprema i kandidiranje projekata EU, za uvođe- proveli i koje
nje inovacija u proizvodnju, za subvencioniranje troškova polaganja daju rezultate,
stručnih i majstorskih ispita, a tu su i potpore za IT sektor. što je potvrdilo
Brojna nezavisna istraživanja redovito Pulu svrstavaju među naj- i ovo posljednje
štedljivije uprave kad je riječ o troškovima za administraciju i među istraživanje, izjavio
najotvorenije gradske uprave u Hrvatskoj, a uvrštena je i među deset je gradonačelnik
najboljih gradova u Hrvatskoj za život i poslovanje, kao i među 100 Boris Miletić
najodrživijih destinacija svijeta.
SVETA NEDELJA PPOBJEDNIK U KATEGORIJI
GOSPODARSTVO - SREDNJI GRADOVI

Grad bez duga i bez


prireza, s dobrom
poduzetničkom klimom
U suradnji sa Zagrebačkom županijom i Ministarstvom
sufinanciraju kamatu na poduzetničke kredite za
investicije do ukupno 6 posto, čime kredit, zapravo, može
postati beskamatni
G
rad bez duga i bez prireza, vodeći po prosječnom
dohotku po stanovniku te udjelu prihoda u ukupnim
rashodima.., neki su od glavnih parametara koji su
Svetu Nedelju smjestili na sam vrh među srednjim
gradovima na području gospodarstva.
Ipak, najvažnija stavka je zasigurno dobra podu-
zetnička klima stvorena rasterećenjem poslovanja,
smanjenjem ili ukidanjem poreza i parafiskalnih nameta, kao što
je porez na potrošnju te komunalne naknade za hotele i kampove,
kao i spomenuti ukinuti prirez koji je iznosio šest posto.
- Ukidanjem poreza na potrošnju i komunalne naknade za hotele
i kampove potaknuli smo investicije i zapošljavanje u području tu-
rizma i ugostiteljstva, dok je ukidanje prireza rezultiralo većim pla-
ćama naših sugrađana i manjim davanjima za poslodavce. Paušalni
porez spustili smo na minimalnih 150 kuna po krevetu ili smještaj-
noj jedinici u kampu, a ukinuli smo i naknadu za izdavanje taksi
dozvola. Također, veliko rasterećenje u području gospodarstva
ostvarili smo ukidanjem komunalnog doprinosa za proizvodnju,
kreativne industrije (IT sektor, marketing, dizajn...), financijski sektor
te za kulturu, obrazovanje i zdravstvo, kao i ukidanjem komunalnog Ukidanjem poreza
doprinosa za stanogradnju, odnosno za gradnju tri ili više stanova. na potrošnju
U suradnji sa Zagrebačkom županijom i ministarstvom sufinanciramo i komunalne
kamatu na poduzetničke kredite za investicije do ukupno 6%, čime naknade za hotele i
kredit zapravo može postati beskamatni ako je kamatna stopa 6% ili kampove potaknuli
manja. Također, provodimo i velike infrastrukturne projekte, čime
smo investicije
i zapošljavanje
ćemo pridonijeti većoj kvaliteti i standardu života za građane, ali i pro-
u turizmu i
metnoj povezanosti što će olakšati poslovanje našim poduzetnicima
ugostiteljstvu, a
- ističe gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec.
ukidanje prireza
Grad ima četiri poduzetničke zone, a počela je i gradnja pete, za koju
rezultiralo je
već postoji interes novih stanara. A da je gospodarstvo Svete Nedelje većim plaćama
prepoznato i šire, dokazuju razna priznanja. sugrađana, kaže
Ove su godine osvojili posebno mjesto na izložbi “Hrvatske inovaci- gradonačelnik
je-vizionari koji su oblikovali Europu” u Strasbourgu, kao grad koji Dario Zurovec
promiče poduzetništvo. Dobili su i priznanje za doprinos razvoju
poduzetništva u srednjoj i jugoistočnoj Europi.

Iz Svete Nedelje pohod


u osvajanje svijeta
započeo je i inovator
Mate Rimac, a tamo su
i staklenici najvećeg
proizvođača rajčice u
Hrvatskoj
BESPOVRATNA SREDSTVA VELIKA GUŽVA NA NATJEČAJU
FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Čak 569 vlasnika


kuća prijavilo se za
sufinanciranje
postavljanja solara
Najveći je broj prijava, uz Varaždin i Zagreb, iz Vukovara
i Petrinje, a među županijama vodi Varaždinska sa 87
pristiglih prijava na javni poziv
piše Lea Balenović

I
ako je raspisan prije tek nešto više od mjesec dana, čak 569 vlasnika
obiteljskih kuća u Hrvatskoj prijavilo se na natječaj Fonda za zašti-
tu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje postavljanja
solarnih panela na njihove krovove.
Ovisno o lokaciji kuće, građanima će Fond bespovratnim sredstvi-
ma podmiriti 40, 60 ili 80 posto ukupnog troška, odnosno, s najviše
75.000 kuna sufinancirat će postavljanje sustava te trošak provođe-
nja stručnog nadzora radova.

Cilj je nizom mjera


omogućiti povećanje
korištenja obnovljivih
izvora energije na
nacionalnoj razini, kažu
u Fondu
Kako su nam pojasnili u Fondu, najviše 80 posto ukupnog troška
sufinancirat će se građanima čije su kuće na području posebne držav-
ne skrbi ili u prvoj skupini otoka. S obzirom na navedeno, ne čudi da
je najveći broj prijava, uz Varaždin i Zagreb, iz Vukovara i Petrinje,
gradova koji su upravo na području posebne državne skrbi. Uz to, sa
67 prijava, Vukovarsko-srijemska županija jedna je od onih s najvećim
brojem prijava na natječaj.
Ipak, rekorder po broju zainteresiranih građana za sufinanciranje
postavljanja solarnih panela na krovove njihovih kuća u svakom je
slučaju Varaždinska županija, iz koje se na natječaj odazvalo 87 građa-
na. U Osječko-baranjskoj županiji prijavilo se 47 građana, a u Primor-
sko-goranskoj 43. S druge strane, najmanje je prijava na javni poziv
Fonda stigao iz Krapinsko-zagorske županije - samo tri prijave. Unatoč
tome, u Fondu uočavaju rast popularnosti fotonaponskih elektrana u
Hrvatskoj.
- Izuzetno smo zadovoljni odazivom i za projekte će vjerojatno biti
odobreno 20 milijuna kuna, koliko smo pozivom i predvidjeli. Cilj
programa je omogućiti
potrošačima da proizvo-
de vlastitu energiju i na BROJ PRISTIGLIH PRIJAVA PO ŽUPANIJAMA
neki način budu ener-
getski neovisni - rekli su Varaždinska županija 87 Požeško-slavonska županija 19
za Jutarnji list. Vukovarsko-srijemska županija 67 Koprivničko-križevačka županija 16
Nedavna prilagodba Osječko-baranjska županija 47 Dubrovačko-neretvanska
zakonskog okvira, tvr- Primorsko-goranska županija 43 županija 15
de, omogućila je lakšu Grad Zagreb 38 Bjelovarsko-bilogorska županija 10
Brodsko-posavska županija 34 Istarska županija 10
provedbu projekata
Šibensko-kninska županija 34 Ličko-senjska županija 9
proizvodnje električne
Sisačko-moslavačka županija 32 Virovitičko-podravska županija 9
energije iz obnovljivih Zagrebačka županija 23 Međimurska županija 7
izvora, a programom Karlovačka županija 23 Krapinsko-zagorska županija 3
su bili obuhvaćeni kako Splitsko-dalmatinska županija 23
solarni sustavi priklju- Zadarska županija 20 Ukupno 569
čeni na mrežu tako i tzv.
off grid sustavi. Riječ je o, kako doznajemo, fotonaponskim elektrana-
ma koje djeluju izvan elektrodistribucijske mreže poput one HEP-ove,
RWE-ove ili GEN-i-jeve.
Toliki interes građana rezultat je, između ostalog, pohvalili su se u
Fondu, visokog sufinanciranja troškova koje omogućuje kraći rok po-
vrata investicije, koja je, nažalost, još visoka, no dugoročno se itekako
isplati. U pravilu se, pojasnili su nam projektanti, elektrane isplate iz-
među šeste i osme godine za one koji nemaju poticaje, a uz njih i prije.
Budući da se poticajima pokriva između 40 i 80 posto troška, ovisno o
gradu i mjestu, postavljanje panela isplatit će se nakon četiri godine.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i sljedeće će godine
sufinancirati postavljanje elektrana na krovovima obiteljskih kuća, a
do kraja 2019. u planu je raspisati javni poziv namijenjen privatnim
turističkim iznajmljivačima i OPG-ima.
- Konačna namjera je nizom mjera omogućiti povećanje korištenja ob-
novljivih izvora energije na nacionalnoj razini - zaključili su u Fondu.
novac.hr
OV D J E N OVAC V R I J E D I V I Š E

karijere.hr

novčanik.hr