You are on page 1of 14

Περιεχόμενα

1. Σκοπός και μέθοδοι διαχείρισης όμβριων


υδάτων
2. Αποτύπωση της υφιστάμενης
κατάστασης
3. Μετεωρολογικές μετρήσεις
4. Διάδοση μετρήσεων
Σκοπός και μέθοδοι διαχείρισης
όμβριων υδάτων
Η ολοκληρωμένη διαχείριση των Οι μέθοδοι οικολογικής
όμβριων υδάτων με μεθόδους διαχείρισης των νερών της βροχής
οικολογικής διαχείρισης αποβλέπει είναι
 Στη μείωση του συνολικού  Οι κήποι βροχής
απορρέοντος όγκου νερού.
 Οι δενδροδόχοι
 Στη μείωση της αιχμής της
απορροής. βιοκατακράτησης
 Στην αποθήκευση του βρόχινου  Τα φυτεμένα δώματα
νερού, ώστε να χρησιμοποιηθεί  Τα υδροπερατά πεζοδρόμια
για την κάλυψη αναγκών με και οδοστρώματα
μειωμένες απαιτήσεις
ποιότητας  Τα βαρέλια βροχής
 Στον περιορισμό οχλήσεων και
ζημιών λόγω ανεπάρκειας των
δικτύων αποχέτευσης.
Σκοπός και μέθοδοι διαχείρισης
όμβριων υδάτων
Αποτύπωση της υφιστάμενης
κατάστασης
 Βουλωμένα φρεάτια
Αποτύπωση της υφιστάμενης
κατάστασης
 Πράσινα σημεία
Αποτύπωση της υφιστάμενης
κατάστασης
 Παράδειγμα μελέτης στη Καλαμαριά
Αποτύπωση της υφιστάμενης
κατάστασης
Αποτύπωση της υφιστάμενης
κατάστασης
Μετεωρολογικές μετρήσεις

Όργανα Μέτρησης
Μετεωρολογικών
Δεδομένων
 Θερμόμετρα
 Υγρόμετρα
 Θερμογράφοι
 Βροχόμετρα
 Οικιακοί
μετεωρολογικοί
σταθμοί
Μετεωρολογικές μετρήσεις

Τι μετράμε
 Θερμοκρασία
 Υγρασία
 Ατμοσφαιρική Πίεση
 Ένταση Ανέμου
 Διεύθυνση Ανέμου
 Ύψος βροχής
Διάδοση μετρήσεων

 Υπολογιστικό φύλλο excel


 Dropbox
 Slack
 Διαδικτυακή πλατφόρμα www.citsci.org
Διαδραστική πλατφόρμα
www.citsci.org