You are on page 1of 4

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKOG SUDA TURUDIĆ SVOJIM NESUVISLIM ODGOVORIMA

NA JADAN NAČIN NEZAKONITO BRANI PRAVOSUDNU MAFIJU

Dana 27. svibnja 2011. sudac Općinskog kaznenog suda u Zagrebu Mladen Žeravica (medijski
poznat po skandaloznoj presudi u korist liječnika koji su usmrtili rodilju Dragicu Ivanković) presudio u korist
svoje kolegice pravnice-odvjetnice Diane Vranković Zoričić, navodeći da njene izjave u novinama u novinama
(Večernji list i Slobodna Dalmacija) u kojima me ona javno proglašavala nasilnikom i luđakom „ni na koji
način ne dovode u pitanje (moju) čast i ugled“. Inače, okrivljena je presudu znala unaprijed, od prvoga dana što
mogu i neosporno materijalno dokazati: branila se naime šutnjom, a obzirom da je kod klevete teret
dokazivanja na tuženiku, a šutnjom nije moguće išta dokazati, vidi se da je okrivljena Žeravičinu presudu znala
unaprijed. Presudu s tim i takvim nakaradnim obrazloženjem potvrdio je Županijski sud u Bjelovaru (suci:
Mladen Piškorec, Antonija Bagarić, Pavle Piršljin), a Ustavni sud (Mato Arlović, Branko Brkić, Rajko
Mlinarić) potvrdio je njihovo pravno stajalište da „okolnost dugotrajno narušenih odnosa isključuje postojanje
kaznenog djela“ pa je moguće da će se na ovu presudu jednom osnovano pozivati neki muž koji je godinama
mlatio i na kraju i zaklao ženu, jer po ovoj presudi, u takvom slučaju nema kaznenog djela (spis je na:
https://www.scribd.com/doc/85881689/Predmet-19-K-32-10-sustavna-opstrukcija-pravde-tzv-pravosudna-
mafija-od-strane-5-sudaca )

Zanimljivo je da mi sutkinja Pražetina Kaleb, koja je zamijenila suca Žeravicu dok je on bio u
Ministarstvu, drugostupanjsku presudu nije slala 6 godina, dok ju je u isto vrijeme 4 puta pokušala poslati
svojoj kolegici protustranci, odvjetnici Zoričić (vidjeti dokaze na istom linku). Prijavio sam ju predsjedniku
suda Vinku Mioču, ali ni na prijavu ni na 2 požurnice, od njega nisam dobio odgovor (linkovi:
https://www.scribd.com/document/397354937/Prijava-sutkinje-Renata-Pra%C5%BEetina-Kaleb-27-12-
18;https://www.scribd.com/document/406373105/Po%C5%BEurnica-rje%C5%A1avanja-prijave-protiv-
sutkinje-Pra%C5%BEetina-Kaleb ; https://www.scribd.com/document/411598552/2-po%C5%BEurnoca-Pra
%C5%BEetina-Kaleb ).

Sve sam to prijavio sucu Ivanu Turudiću (ovdje str. 2-3) od kojeg sam dobio potpuno nesuvisao
odgovor (vidjeti ovdje str. 4) , jer ja nisam tražio interveniranje u predmet, uostalom odavno presuđen, nego
slanje moje prijave DSV-u, ali ni sudac Mioč ni sudac Turudić to ne žele učiniti i nezakonito štite kolegicu
Pražetina Kaleb (linkhttps://www.scribd.com/document/432923521/Nesuvisli-odgovor-suca-Turudi%C4%87a ).
21. svi 2019.
Ante Vranković <ante.vrankovic2016@gmail.com>
13:25
prima marijana.saric
Poštovani, 
žao mi je ukoliko predsjednik Županijskog suda g. Turudić nije raspoložen za kratki razgovor koji sam molio.
G Sessa me je naime više puta primio, pa me to malo čudi, obzirom da se moja Udruga pozivala na izjave g. Turudića, a ne g.
Sesse o pravosuđu.
Svakako, ako ostane tako, ne preostaje mi ništa do li da s cijelom stvari idem pralaleno u medije i s formalnom prijavom, kako
ista ne bi mogla biti "previđena".
O čemu se radi možete vidjeti iz privitka.
Sradčno, Ante Vranković
(link na cijeli dokument: https://www.scribd.com/document/411598552/2-po%C5%BEurnoca-Pra%C5%BEetina-Kaleb )
No iz takvog postupanja Marka Sinovčića se vidi još nešto. Vidi se naime da on suce vašeg suda (konkretno sutkinju
Cvitanović) ne smatra samo ološem (opravdano ili ne, o tome neka sude čitatelji medija koji će o njoj pisati), nego da ih on
smatra i korisnim idijotima, i to jedinim korisnim idijotima među hrvatskim sucima, i nadležnim državnim službenicima.
Sinovčić naime računa da iako je čak 9 tijela javne vlasti: 2 PP (Prilog 8 i 10), 2 ODO (Prilog 9 i 11), 4 suda (Prilog 5-7 i 12-
13), te sada i 1 CZSS (Prilog 14) pobilo tvrdnje njegove i vaše kolegice Zoričić, da će suci vašeg suda nastaviti mahnito
ratovati sami protiv svih i solidarno braniti kolegicu za koju znaju da je majku navela na suicid i da mi je prijetila smrću
(Prilog 15).
Sinovčić dakle računa da će sutkinja Cvitanović, osim uloge „ološa“, dobrovoljno preuzeti i ulogu zadnjeg „korisnog
idijota“ u toj priči, jer su prijašnji „korisni idijoti“, prekršajni suci na Hvaru i u Zagrebu, odbili nastaviti biti korisni idijoti
Sinovčićeve stranke Dijane Zoričić još 2014. godine!
Naime, 2011. godine, sutkinja Prekršajnog suda u Hvaru Maja Matković me osudila za „verbalni napad preko tiska“
(presuda =Prilog 17), i iako taj prekršaj ne postoji u zakonu te ga je nemoguće počiniti, njezinu je presudu Viši prekršajni
sud u Zagrebu, u sastavu: Branka Žigante Živković, Goranka Ratković, Anđa Ćorluka – potvrdio (Prilog 18). No, samo 3 dana
nakon što je presuda postala pravomoćna, tu je presudu javno ismijao ugledni „Večernji list“, i to njegova bivša glavna
urednica Ružica Cigler, riječima: „ a sestra se očigledno poslužila utjecajem u odvjetničkim, ali i sudačkim krugovima i bratu
osigurala 45 dana zatvora.“ (Prilog 19).
Nakon toga, vaša imućna, ali psihički teško bolesna kolegica i štićenica Dijana Zoričić (dokazi da sama ističe kako je psihički
bolesna: Prilog 21 i Prilog 22) za koju su apsolutno svi uvjereni da su vaši suci od nje primili mito (jer jedino vaši suci kontinuirano
nezakonito postupaju u njezinu korist, suprotno od svih ostalih, tj. suprotno od čak 9 tijela javne vlasti / Prilozi 5-14/, pa je misao da je tome razlog
mito, složićete se i sami, krajnje logična) je pokušala ponovno od istih tih prekršajnih sudaca, ponovno napraviti svoje „korisne
idijote“, ponovno me tuživši istim tim sucima, vjerujući da ti njezini „korisni idijoti“ jedva čekaju da se oni radi nje - osobe
koja je vlastitu majku iz koristoljublja navela na suicid – ponovno, kao suci koji sude po vezi, sramote u „Večernjaku“ (Prilog
19).
No, ti suci su to odbili! To je najprije 2014. odbila sutkinja Matković, donijevši po identičnoj novoj tužbi suprotnu
presudu (Prilog 23) a onda su to odbile i Goranka Ratković, Rina Busti i Anđa Ćorluka (Prilog 24) dakle iste sutkinje kao
ranije.
Dakle, više pozicionirani suci od vas su još 2014/5. godine shvatili da me ne mogu slomiti, i da im se ne isplati ponovno
se sramotiti po „Večernjem listu“ i drugim novinama (u zadnjih 10 godina, izašlo je preko 20 velikih i mnogo manjih članaka
o mom slučaju, prvi na pola strane u „Večernjaku“ još 5. 11. 2009. – Prilog 25, a jedan od zadnjih, o nezakonitom radu vaše
sutkinje Ane Kovačević pred malo manje od godinu dana na 2 strane u „7dnevno“ – Prilog 26, dok sam se u zadnje vrijeme
više posvetio raskriinkavanju teških zvjerstava naših sudaca putem televizije, koja ima veći auditorij: putem HTV-a, NoveTV,
N1 TV, RTL i Z1 TV (Prilog 27-28), a osobito stoga što su ta zvjerstva naših sudaca (počevši od sudaca vašeg suda nadalje)
tolika, da je čak i ESLJP presudio su se vaši kolege malo ipak previše zaigrali u usmrćivanju ljudi (u podnesku od 16. 1. 2019.,
link: https://www.scribd.com/document/405902147/Izuze%C4%87e-sutkinje-Ivan%C4%8Dice-Cvitanovi%C4%87-21-1-19 , sam vas izvijestio da
imam konkretna podatke od roditelja čiju su djecu upravo suci vašeg suda naveli na suicid!), pa je ESLJP odlučio da se „suce
itekako smijr kritizirati“ (Prilog 29-30), pa tim temeljem ja to s vama i sucima vašeg suda od prosinca 2018. i činim.
Da sumiram: predsjedniče suda Mioč, karte su na stolu i ja imam neosporne dokaze da ne samo suci vašeg suda (izuzev
Blažekovića koji je u međuvremenu otišao na Županijski sud) već 10 godina rade ISKLJUČIVO NEZAKONITO, već imam
neosporne materijalne dokaze, i to iz čak 2 različite situacije, dokaze da nezakonito radite i vi, iz čega logično zaključujem
da ste im u tih zadnjih 10 godina, u tom banditizmu i destrukciji, vi zapravo bili kolovođa, premda ste me vi do nedavno
pitali, otprilike: da što vi imate s tim, i tvrdili da su suci vašeg suda jedno a vi drugo: no dokazi koje ste mi sami poslali (vaša
nezakonita rješenja i ne-postupanja) su to zauvijek materijalno opovrgli.
Gospodine Mioč, ni više rangirani suci od vas, mene nisu slomili, pa nećete niti vi, ni suci s vašeg suda, za koje, kako sam
gore već temeljem javnih isprava nepobitno dokazao, vaša imućna štićenica Zoričić navodi da su „ološ“ te to niti ne poriče.
Ako mislite da će vas potvrđivanje nakaradnih presuda vaših sudaca od strane višeg suda zaštititi od javnog ismijavanja
njihove i vaše korupcije i banditizma, onda ste gorko u krivu, jer je svega 3 dana od nakaradne pravomoćne presude kojom
sam po vezi osuđen na 45 dana zatvora, „Večernjak“ još 2012. godine ismijao i prvostupanjsku Matkovićku i cijelo vijeće
Visokog prekršajnog suda u Zagrebu, koje je njezinu nakaradnu presudu potvrdilo (Prilog 16-19). Dakle baš to se čeka!
Ja o vama kao o čovjeku, a ni predsjednik moje udruge Drago Raspudić kojeg ste nakratko zavarali, ne gajim iluzije, a na
gajim ih još od 2010. ni o vašim sucima koje je vaša imućna štićenica Zoričić nazvala „ološem“, koji će joj pomoći da me
uništi kako je predvidjela. No, tražim da počnete, vaši suci i vi, raditi zakonito, kako ne bih sa cijelom pričom, u kojoj vi, i
kako to vaša imućna štićenica tvrdi, „ološ“ s vašeg suda, završili u medijima, jer bi svima sigurno bila atraktivna vijest: I.) da
vaši suci i vi već 10 godina idete kontra 9 tijela javne vlasti(!) i to: II.) zato da biste zaštitili osobu koja kontra čak 2
specijalistička nalaza lažno tvrdi da je njezina majka bila „duševni bolesnik“, implicirajući da je i dobro napravila, što ju je
navela na suicid!
(Ante Vranković, v. r.)

You might also like