You are on page 1of 20

2|04

p o l m a g a s i n e t TIDSKRIFT FÖR UPPSALA POLITICES MAGISTER-STUDERANDE

film noir
black jack
deppig novell

sydafrika
martin luther king

nemi
schwarzenegger

klubbFN-rollspel
svart

fyra nyanser av svart


www.polmag.com
svart på vitt
Adress
c/o Lovisa Högberg
Rackarbergsgatan 34: 334 Svart är avsaknaden av färg. Som tomhet. Så såg vårt Polmagasin ut
när vi i början av terminen startade arbetet medan mörkret låg tungt
752 32 Uppsala över Uppsala. I takt med att solen återvänt att värma våra kinder och
Telefon fylla oss med ny energi har nyanserna blivit klarare i redaktionen. De
0733608505 tomma sidorna har fyllts och vi håller inte riktigt med om att svart
inte är någon färg, i alla fall inte att det skulle vara avsaknad. För visst
E-post
finns det flera nyanser av svart, konnotationerna är många – allt är
polmagasinet@hotmail.com inte bara svart eller vitt…
Ansvarig utgivare Apropå konnotationer blir det tydligt hur ett ord, en kombina-
Emma Johansson tion av några bokstäver på ett papper, kan rymma ett brett spektra
av känslor och reaktioner. Är det diskriminerande att kalla bakverket
Redaktörer
negerboll? Kan man vinna stöd för politiska förslag bara genom att
Lovisa Högberg använda rätt ord? Hur mycket strategi ligger bakom begreppet social
Emma Johansson turism?
Som skribenter är det just vad vi gör, dribblar med ordkombi-
Redaktion
nationer och formuleringar för att få till stånd en reaktion. Orden vi
Sophia Olofsson väljer kan skapa glädje, irritation, trivsel, förvirring, ilska, beundran,
Shen Gao inspiration och säkert mycket mer. Det går kanske aldrig att exakt
Lotta Segerström föra fram den idé som finns i huvudet med hjälp av ord och bilder
svart

Marcus Engström men uppgiften för skribenten är att komma så nära som möjligt. Ett
Sanna Jansson superbra ämne blir ingenting utan rätt ord lika lite som pretentiösa
formuleringar kan rädda ett uselt innehåll.
Grafisk form
Därför har vi känt oss skyldiga att inte bara leka med orden utan
Emma Johansson
2 även vrida på ämnet och se nya infallsvinklar just för att skapa nyan-
Lovisa Högberg ser. För oss är svart inte tomhet så länge vi kan fylla det med något.
Layout Som fyra nyanser av svart.
Redaktionen Puss och kram Emma och Lovisa
Dessutom medverkar
Olof Hermansson,
Erik Åstedt, Christian Wohlert,
Tobias Lindström, Anna Gedda,
Kristina Yngwe, Maria Harrysson
Foto & Illustrationer
Sanna Jansson, Lotta Segerström,
Sophia Olofsson
Print
Nina Tryckeri, Uppsala
Upplaga
260 ex

p o l m a g a s i n e t är en politiskt obunden tidning


som utkommer med fyra nummer per år. Redaktionen
förbehåller sig rätten att redigera insänt material och
tar inget ansvar för ej beställt material. Skriv dock gärna!

polmagasinet 2|04
polmagasinet
ordföranden orerar
2|04 Ohoj!

Efter tre terminer på programmet behärskar jag nu till fulländning en alldeles


enastående egenskap – pluggsmitning. Att uppehålla sig med annat när man
egentligen borde studera är givetvis ett instinktivt studentbeteende, och ju fler
terminer som går, desto mer förfinade blir de metoder och undanflykter som
befriar studenten från dess böcker. Tänk om man kunde kanalisera all den
kreativa energi som går åt att tänka ut och göra viktigare saker än att läsa den
där boken om nordiskt samarbete eller skriva klart den där PM-en i utvärdering
Martin Luther King och implementering som ska in nästa vecka, och istället använda den energin

Lever kampen ännu?................ 6 till att faktiskt få uppgifterna gjorda.

Den professionelle pluggsmitaren måste lära sig proportionalitetsprincipen


Sydafrika för att döva sitt samvete – ju viktigare arbete, desto viktigare smitning. Mindre

En resa bland kåkstäder............ 8 viktiga studieuppgifter kan undvikas genom till exempel mailskrivande eller
kaffedrickande, medan B-uppsatsen kräver mycket mer raffinerade svepskäl.
Samtidigt gäller det att inte ta i för mycket – man får låta dammsugaren stå tills
Schwarzengger den verkligen behövs.

En terminerande guvernör....... 9 Är pluggsmitning egentligen endast av ondo? Är tiden verkligen bortkastad?

polmagasinet
För det inte något gott med sig? Även om smitningen kan få det att kännas
Film Noir lugnare för stunden, måste jag tillstå att stressen efteråt ökar. Men det har sagts

Polmagasinet kollar video.... 10 att människan arbetar bättre under (måttliga grader av) stress. Visst är det bra.
Jag har nu visat att pluggsmitning ökar studieeffektiviteten. Vi kallar teorin
”Olofs teori om det kontrafaktiska positiva förhållandet mellan pluggsmitning
Nemi och ineffektivitet”. Försök förkasta den om ni kan!

Intervju med Lise Myhre..... 12 Man bör inte föra mer än en tes i samma text, men det tänker jag göra ändå.
3

De kallar dig galen Är pluggsmitning egentligen endast av ondo? Är tiden verkligen bortkastad?

13
Svartsint novell....................
För det inte något gott med sig? Är det inte bättre att titta på Farmen Afrika än
på multikolorerade grafer ritade av amerikanska professorer? Eller kanske gå på
Klubb svart ett möte FoKet anordnar. Eller på modern dans. Eller på ett spinningpass på

En legend återuppstår..........14
Stallet. Eller en torsdagskväll på Stocken. Det är snarare så att det är pluggsmit-
ningen som skapar den kreativa energi som tidigare nämnts.

Black Jack Tiden i Uppsala är så mycket mer än bara böcker. ”O gamla klang och jubel-

Dealern förklarar................. 16 tid” innehåller en strof där studentlivet beskrivs som ”vin och sång” i motsats
till ”vardagslivets tråk och tvång”. Förutom att den visar att redan de gamle
förstod vikten av pluggsmitning, påminner den oss också om att ha kul. Nu är
FN-rollspelet det åter vår i Lärdomsstaden, titta upp från böckernas skugga och njut av solen

- en sammanfattning........... 17 ibland…

Memento vivere/
Olof
I varje nummer
Ledare ......................................... 2
Ordförande ................................ 3
Utskottsrapporter...................... 4
Kameravinkel Paparazzo........ 18
Sista Ordet................................ 19

polmagasinet 2|04
Utskottsrapporter
utbildning
Utvärderingar och sektioner
Utbildningsrådet har på sistone arbetat med sammanställningen av kursutvärderingarna till Medbor-
gare, stat & politik på Statskunskap A. Vi samarbetar med de ansvariga lärarna för att kunna tillmö-
tesgå studenternas åsikter från utvärderingarna. Vidare kommer vi med anledning av de nedskär-
ningar som väntas inom Nationalekonomi A att granska kursen, bl.a. genom egna studentundersök-
ningar. Vi arbetar även aktivt med “sektionsfrågan”, huruvida Pol Mag ska bilda en sektion eller ej.
Mvh, Utbildningsrådet

Livsviktigt
En bra historia man varit med om börjar ofta med ”Den där gången då…”. Under terminen har
nya sådana historier blivit till, tack vare Spolen. T ex kan man numera höra folk säga ”den där
gången då vi gick vilse i skogen på väg till Lunsentorpet och höll på att frysa ihjäl…” och ”den
där gången då vi fastnade i skidliften i timmar och höll på att frysa ihjäl…”. Framledes kommer
vi förhoppningsvis kunna bidra med nya livshistorier som t ex ”den där gången då alla skar sig på
sport & lek
TP-korten och höll på att blöda ihjäl” eller ”den där gången då Fritt Fall på Grönan gängade ur
högst upp och vi höll på att slå ihjäl oss…”. Genom Spolens aktiviteter (som t ex TP-turneringar)
får vi alla chansen att leva på gränsen genom att ta lite risker. Och precis som det är med kärleken
är det ju med livet, det är evigt så länge det varar. Och visst kan det göra ont under tiden nåt varar,
vare sig det är livet eller ett äckligt sår. Men det är ju det som kan vara meningen ibland. Ett av våra
mål är därför att när det har varat klart ska man kunna sätta sig och tänka: ”Oj, vilken tur att jag
gick på alla Spolens evenemang, då levde jag verkligen livet…”. /Christian
svart

Vissa har väldigt mycket pengar!


Kontaktutskottet var givetvis på plats på Kontaktdagarna som representanter för UPS. Förvånansvärt
många var intresserade av Pol Mag, dock inte så många att alla 100 exemplaren av informationsbroschy-
4 rerna vi fått gick åt. Några veckor senare fick UPS och Kontakten stå värd för besöket av ambassadör
Åke Karlsson från Saudiarabien. Han höll en mycket intressant föreläsning för en tapper skara åhörare.
kontakt En del som nämndes under föreläsningen skulle förmodligen vara användbart i TP-sammanhang, t ex
att den saudiska kungafamiljens totala förmögenhet uppskattas vara omkring US$1000 miljarder, eller
att arbetslösheten bland landets kvinnor är ca 95%. /Tobias

Våren är här och in ska den festas!


Med ytterligare ett generationsskifte bakom sig, då vi tyvärr fick säga hejdå till sådana festlegender
som Lena och Olof, fortsätter vi i Foket att kämpa mot vardagens tristess och helgernas lamhet
genom att sätta lite festlig guldkant på tillvaron. Och till våren har vi laddat med extra mycket gott i
godispåsen. Pub mag, club mag, vårgasque, teater, utflykter, ja, kort sagt en massa tillfällen att träffa
fest-och-kultur-sugna pol magare, svepa en öl, diskutera Strindberg och slå klackarna i taket. Så bort fest & kultur
med vinterjackan och broddarna, fram med sandaler och solhattar. Grillpinnarna ska svarvas, som-
mardrinkarna ska testas och årets musikaliska sommarplåga ska utses. Kom och var med och gör
våren 2004 till den festligaste någonsin!
Foket – din discokula i mörkret

Vidga dina vyer


Så har UPS äntligen fått ett utskott som sköter föreningens kontakter med omvärlden. Det känns väldigt
spännande att vi får bygga upp ett nytt utskott från grunden, men det är samtidigt en utmaning att få till
ett aktivt och fungerande arbete som tål att byggas vidare på. Vi tjuvstartade vårt arbete redan i höstas då
vi såg till att utbytesstudenterna på Statsvetenskapliga institutionen fick möjlighet att träffa UPS:are under
diverse aktiviteter. Detta arbetsår hade vi tänkt utveckla vårt arbete och försöka inleda någon form av
utbyte med utländska universitet, samt se till att pol magarna får möjlighet att komma utanför Uppsalas
gränser och vidga sina vyer på en resa. Aktiviteterna med utbytesstudenterna kommer dock fortsätta så
se till att dyka upp och utöka ditt kontaktnät, för vem vet - fransmannen du pratar med kommer kanske
internationellt vara din framtida nyckel till det där toppjobbet inom EU (och om EU inte lockar så är utbytesstudenterna
väldigt trevliga, så kom ändå…). /Internationella Utskottet genom Stina

polmagasinet 2|04
polmagasinet
5

polmagasinet 2|04
arvet efter Ma
Mannen med en dröm
Få personer i kampen för mänskliga rätt-
tigheter har fått ett sådant genomslag
som Martin Luther King. 35 år gammal
mottog han, som den dittills yngste i
historien, Nobels fredspris. Han har
fått gator, platser och monument upp- Svartas situation i dagens USA vita. (Rasrisk, Mattias Gardell)
kallade efter sig världen över. I många ”Är det fler svarta män i USA som suttit
länder firas Martin Luther King-dagen i fängelse än som läst på universitet?” • Endast 4% av den svarta befolk-
den tredje måndagen i januari; i USA är Så löd TP-frågan som jag ställdes inför ningen har en akademisk examen.
dagen en National Holiday. Hans mest under ett parti hemma hos familjen. Motsvarande siffra för vita är
berömda tal, ”I have a dream...”, känner Svaret, som kom att kantstöta den känsla 9%. (Stupid White Men, Michael
de flesta igen. Men vad var det han av välmående som infunnit sig som en Moore)
drömde om egentligen? följd av det gemytliga sällskapsspelandet,
Uppvuxen i en djupt religiös familj var löd kort och gott: Ja…
det det kristna kärleksbudskapet som låg Det amerikanska samhället kan sägas
till grund för Kings kamp. Som sexåring I dagens USA bor ca 280 miljoner invå- karaktäriseras av dess oerhörda mång-
tvingades han sluta träffa sin vita lek- nare varav 12-13 % är svarta (år 2000). fald. Livsstilar så diametralt olika som
kamrat, och bestämde sig för att hata vita Mycket har gjorts för att förbättra svartas den trygga villaförortstillvaron som
människor, men föräldrarna förklarade situation sedan protestmarscherna under många vitas vardag utgörs av, möter det
att det tvärtemot var hans plikt som kris- medborgarrättsrörelsen på 1950 och hårdare, fattiga innerstadslivet som är
ten att älska de vita. Under tiden i college 60-talen. Svarta har numera samma lag- många svartas vardag. Nu är bilden själv-
text: Emma Johansson, T2; Marcus Engström, T2; Shen Gao, T2. bild: Sanna Jansson, T2

mötte han vita studenter som också käm- stadgade rätt till att delta i samhällets alla klart inte så entydig. Det finns
pade mot rasism och segregation, och sfärer som förut varit förunnad endast många svarta läkare och
motsättningarna övergick i samarbete. vita. Den amerikanska konstitutionens advokater likväl som det
King var som student av uppfattningen fjortonde tillägg garanterar alla amerikan- finns många vita som är
att situationen enbart kunde förändras ska medborgare likhet inför lagen. Rasse- arbetslösa, men statistiken
svart

genom väpnad revolt, tills han hörde tala gregerade skolor är idag en otänkbarhet talar sitt
om Gandhi och hans ickevåldsmetoder. och varje plats på bussen står numera till tydliga
Berättelserna om Gandhi gjorde djupt var och ens förfogande. språk.
intryck, och det centrala inom Martin
Luther Kings kamp växte fram: en tro på På papperet ter sig alltså det amerikanska Så vad blir
6 samhället jämlikt, men verkligheten för- då sens-
att kärlekens kraft kan förändra samhäl-
let. medlar en annan bild. moralen
King deltog i bojkotterna av bussar av dessa
i Montgomery som tog fart efter Rosa • Svarta är klart överrepresenterade lösryckta
Parks enkla men välkända manifestation bland de 32 miljoner amerikaner episoder och siffror? Ja,
mot segregationslagen 1955. Bojkotterna som klassificeras som fattiga kanske att diskriminerande
gav resultat ett år senare, då högsta dom- enligt den gällande definitionen. attityder som en gång skapades
stolen förklarade bussegregationen vara i (Länder i fickformat USA, Utrikes- under tiden då svart man var
strid med konstitutionen. King blev ord- politiska institutet) vit mans slav på något sätt
förande i Southern Christian Leadership kvarstår i det amerikanska
Conference och frontfigur för den ick- • Trots att ett omfattande regelverk samhället i uttunnad light-form,
evåldspräglade medborgarrättskampen. för positiv särbehandling med trots att snart 40 år förflutit
1965 ledde han en fyra dagars marsch för syfte att underlätta för svarta sedan Martin Luther King
rösträtt för svarta; ett år senare prisade att få utbildning och skaffa jobb stolt förde fram sitt budskap
president Johnson de svartas mod och upprättats efter medborgarrätts- om jämlikhet. Han får nog finna
undertecknade the Voting Rights Act. rörelsen påtryckningar på 1960- sig i att tålmodigt vänta
I slutet av sitt liv kom Martin talet, så är arbetslösheten dubbelt ytterliggare en tid i sin himmel.
Luther King att fokusera allt mer på så hög för svarta som för vita.(år ”The table of brotherhood” är
fattigdom och krig - problem han ansåg 2001) (Länder i fickformat USA; ännu inte dukat och färdigt för
också kunde bekämpas genom ickevåld. Principles of Economics, Mankiw) servering. n
Han sade bland annat att ”En nation som
år efter år spenderar mer pengar på militärt • En rikstäckande opinions-under-
försvar än på sociala program närmar sig en sökning som gjordes av National
spirituell död”- en tanke som kanske kan Opinion Research Center 1990, Turist i din stad
anses vara alltför aktuell i USA av idag... visade att en majoritet vita ansåg Monumentet Befrielsen av Olof Hell-
Många ansåg att King borde hålla sig till att svarta var mer våldsbenägna ström vid Martin Luther Kings plan
segregationsfrågan, men han stod fast. än vita, mer benägna än vita att bakom Universitetshuset.
Den 4 april 1968 mördades han på ett leva på socialbidrag och latare än Något att visa vänner på besök.
hotell i Memphis. n vita. Hela 29% ansåg att svarta var
av naturen mindre intelligenta än

polmagasinet 2|04
artin Luther King var av ungefär samma grova natur. För-
fattaren menar i boken att det inte är
”politiskt korrekt” att skildra de svarta
negativt i amerikansk media, och att
sedan Los Angelesupproret så har de
Drömmarnas Land 500 svarta elever så kunde man inte ens svarta i USA varit irrationellt känsliga
Första gången jag hörde talas om Martin hitta tio frivilliga till en pjäs om Martin för det ”vita samhällets” förtryck. Och
Luther King Jr Day var på schemat i high Luther King Jr: s liv. Mässan hotades att författaren menar att den nutida afroa-
school där den 19 januari var markerad ställas in, men till slut fick arrangörerna merikanska samhällets agerande strider
som en helgdag. Detta var tydligen en tag på aktörer (mestadels vänner och mot allt som King advocerade under fri-
stor händelse eftersom det var första året släktingar) och mässan fortsatte som görelserörelsen, och att man inte längre
då dagen ansågs som helgdag på statliga planerat. Föredragen om kulturen och betonar integration och samlevnad utan
skolor i Maryland, och i många ögon politiken samt pjäsen höll på i närmare separation och avvärjande av alla vär-
lyste en glädje över denna befrielse. Men två timmar och till slut sov nästan hälf- deringar (både gott och ont) i det stora
för många var det viktigaste med MLK ten av publiken. De som arrangerade amerikanska samhället. På denna kritik
Jr Day inte ledigheten utan rean i affä- detta hade nog räknat med publikens svarar många rättighetsorganisationer
rerna. Dagarna innan den 19 januari fyll- brist på tålamod och vid slutet spelades att författaren och andra anhängare av
des brevlådan med reklam som affische- en kort hiphop-konsert som väckte alla denna rörelse är ”Oreos” (en chokladkex
rade att det var ”Martin Luther King Jr sovande elever och mässan avslutades med vanilj och socker inuti) och förrä-
Day Sale! 50% Off Storewide!” När jag således med dunder och brak. dare av rättighetsrörelsen.
till slut befann mig i den stora gallerian
såg jag ett spektakel som King skulle ha En rörelse som nyligen har fått stor Baltimore är en av de mest ökända stä-
varit förvånad över. Allt möjligt folk från uppmärksamhet i USA förklarar att de derna i USA som alltid hamnar högt på
gamla till unga och svarta till vita stod svartas problem i samhället till stor del Mord-Toppen och det skämtas ibland att

polmagasinet
och trängdes i affärerna utan att det hela beror på dem själva. Rörelsen hänvisar om man i ett uppslagsverk slår upp ordet
kunde tyckas märkligt. Den enda som till King som deras föregångare och ”ghetto” så står Baltimore i förklaringen.
stack ut var en dåligt klädd svart kvinna drivs till stor del av framgångsrika svarta Men mitt inuti all denna fattigdom ligger
som stod utanför en klädesplaggsaffär män inom universitet och medie-bran- Johns Hopkings University, världen
och predikade om ”The Reverend.” schen. En av dessa män skrev en bok främsta institut för medicin och fysik-
Alla målmedvetna shoppare för inte så länge sedan där han tog fram forskning vars årliga budget ligger runt
undvek henne och tyckte mest ett intressant exempel på den skadliga 38 miljarder dollar och som varje år får
7
att hon var en plåga, och ett politiska kulturen i USA. Mannen reflek- mer än 4 miljarder dollar i stöd från den
välklätt svart par råkade titta terade över två våldsbrott begågna under centrala staten i forskningssyfte.
åt mitt håll just då och samma vecka i slutet av 1990-talet, ett i
i deras ögon verkade det Texas och det andra i Detroit, som fick Första gången jag besökte universitetet
nästan som om de bad om vitt skild publicitet i media. åkte jag i en buss chartrad särskilt för
ursäkt för kvinnans att de universitetsanställda skulle kunna
beteende. Till slut kom två Det första brottet begicks i Texas då en parkera utanför stan och slippa sätta fot
ordningsvakter och tog med anhängare av KKK kedjade fast en svart i slummen. Det var en konstig känsla att
kvinnan ut ur gallerian och spektaklet man vid sin bil och körde omkring på beskåda två världar separerade endast av
kunde återigen fortsätta utan störningar. gatan med mannen bakom bilen. Den en tunn skiva vindruta där kirurger åkte
svarte mannen dog av sina skador och förbi i en luftkonditionerad buss medan
Februari är Black History Month i USA, det blev en skandal där media bevakade folk satt på gatorna i 40-gradig värme
då den afro-amerikanska kulturen och det hela med alla möjliga reportage och för att husen saknade luftkonditionering.
politiska kampen lyfts fram i rampljuset olika rättighetsorganisationer klagade på Väl vid själva sjukhuset fanns det ett bås
och den främste figuren som mycket att den amerikanska kulturen var rasis- med skottsäkert glas vid varje gathörn
av aktiviteterna struktureras kring är tisk. Samma vecka råkade tre vita ungdo- där en vakt satt inuti med M-16 gevär i
givetvis Martin Luther King Jr. I skolan mar hamna vilse i det ”svarta” området händerna, och vid en sidogata på en av
sattes affischer upp på väggarna och i Detroit och stötte på medlemmar av korsningarna spelade några pojkar ameri-
varje dag så visades olika reportage om gangstergänget ”Crips”, som bestod av kanskt fotboll på asfalten. Vakterna lade
de svartas historia i USA på skolans egen unga svarta män inom gangsterrapbran- inte märke till pojkarna och pojkarna
TV-kanal. schen. Dessa unga män var inte glada verkade omedvetna om att en man stod
över att vita hade gått in i deras område tio meter bort med ett dödligt vapen i
Den mest omtalade händelsen under och svarade genom att avrätta de två händerna och det hela var som en dröm
Black History Month var att gruppen vita männen med nackskott och våldtog från 1968 då kravaller bröt ut i olika
Young Black Leaders skulle anordna kvinnan tills hon hamnade i koma. amerikanska städer efter Kings död. Och
en mässa i skolans aula vid slutet av gatan i Baltimore som bussen körde på?
månaden, och alla såg fram emot vad Till skillnad från brottet i Texas fick Den heter Martin Luther King Jr Boule-
som skulle visas. Men redan från början denna händelse nästan ingen nationell vard. n
fick gruppen reda ut ett stort problem, uppmärksamhet alls, vilket kan tyckas
för i en skola där det fanns omkring lite underligt eftersom båda brotten

polmagasinet 2|04
sydafrika
Sydafrika är ett otroligt land på många Berättelsen om det nya Sydafrika är ett otroligt rikt liv, för Sydafrika är ett
text & bild: Lotta Segerström, T2, som nyligen besökt Sydafrika

sätt. Otroligt vackert. Otroligt segrege- en fascinerande historia om personligt fantastiskt land på många sätt. Böljande
rat. I år är det tio år sedan de rasistiska mod och styrka. Nelson Mandela var vinodlingar, utvecklade storstäder och
apartheidlagarna avskaffades, men fort- 71 år gammal när han släpptes ut efter bra infrastruktur gör att Sydafrika i
farande är det en lång väg kvar till ett 27 år i fängelset, och två år senare blev många aspekter är som vilket väster-
jämställt samhälle. han den förste demokratiskt valda presi- ländskt land som helst. De flesta vita
denten i Sydafrika. Det som hållit hans skulle aldrig drömma om att besöka
Under apartheidtiden gick politiken i mod uppe var övertygelsen om att han kåkstäderna, kanske för att göra det lite
mycket ut på att dela upp raser på olika tillsammans med andra av de politiska lättare att blunda för orättvisorna.
geografiska områden, inom vilka de medfångarna en dag skulle sitta i Sydaf- Inom den första generationen är
fick äga mark och röra sig fritt. Folk rikas regering, i ett enat land där demo- det kanske för optimistiskt att tro att
delades upp enligt rangordningen: vita, krati och jämlikhet rådde. Mandela tog en djupt rotad inställning ska göra
asiater, blandras och svarta. Den ras de första grundläggande stegen mot ett kunna göra en helomvändning, och
man tillhörde avgjorde var man skulle jämlikt land, men fortfarande finns det om gränserna av idag består kan
bo. För detta ändamål ödelades hela mycket kvar som behöver göras. segregationen fortsätta frodas. För
stadsdelar och nya, så kallade townships, Idag saknar ca 6 miljoner sydafrikaner att Sydafrika ska bli det land Nelson
byggdes utanför storstäderna, dit folk en fast bostad, och antalet invånare i Mandela drömmer om måste först den
tvångsförflyttades. Bland de utraderade slummen ökar hela tiden. De townships ekonomiska apartheiden bekämpas.
stadsdelarna kan nämnas Sophiatown i som växte fram under apartheidtiden n
Johannesburg och district six i Kapsta- växer för var dag, och hyser nu fler än
den. Nya områden upprättades, där små någonsin. De arbetskraftshotell som
box-liknande hus i långa rader bildade förr härbärgerade 16 män är nu hem för
svart

nya stadsdelar. I vissa områden närmast 16 familjer. Om just detta skrev årets
städerna upprättades vandrarhemslik- Dag Hammarskjöldsföreläsare, Mamp-
nande huslängor, där varje enhet hyste hela Ramphele, sin doktorsavhandling
16 unga män. Allt för att billig arbets- (A bed called Home).
8 kraft skulle finnas nära till hands. Situationen i kåkstäderna är på sina håll
Något som visar på det absurda i ideolo- outhärdlig. Fattigdom, arbetslöshet och
våld hör till vardagen. På vissa
ställen delar flera tusen på en
och samma vattenpump. Ett
poliskontor per flera hundra-
tusen invånare gör att folk tar
lagen i egna händer, och att
grannskapen står för bestraff-
ning av brottslingar.
ANC har byggt 1,5 miljo-
ner små hus sedan de kom till
makten men behovet är ännu
gin är att myndigheterna hade svårighe- större än kapaciteten. Det krävs mer
ter med att särskilja raserna, till exempel genomgripande reformer om svarta och
för att bestämma vart folk skulle skickas. vita ska kunna närma sig varandra. För
Blandras var inte alltid lätt att skilja från det första måste man komma åt de skri-
svarta. Ett knep som användes var att ande problemen med arbetslösheten,
sticka in en penna i håret, och se om den som ligger kring 45 %. Idag premieras
stannade kvar. Gjorde den det betydde företag som anställer svarta, som en
det att man var svart. En annan metod form av kvotering, men fortfarande är
var att nypa någon i armen för att höra det de svarta som jobbar som passopp
vad denne använde för ord, något som på en bensinmack medan vita har de
menades påvisa rastillhörighet. högre uppsatta positionerna.
Sydafrikas historia är inte bara dyster. Det som gör situationen så makaber
En fantastisk kamp som fördes av är att detta förekommer i ett land som är
framförallt en man lyckades avväpna framgångsrikt och välutvecklat på andra
det rasistiska styret och istället för att områden, och att det finns så mycket
utkräva hämnd arbeta för försoning. rikedom i landet. Vita samhällen lever

polmagasinet 2|04
text: Shen Gao, T2

intervju med en terminerande guvernör

När man går uppför dessa ljusa trappor omgivna av väl- A: My mother would spend time with me, saying, ’Read out
trimmade träd och gräsmattor kan man för ett ögonblick loud.’ When I stopped, she would hit me over the head with a
nästan kunna tro att man befinner sig i Washington DC yardstick. Do you know how fast I read again? I was reading so
mitt utanför den legendariska Capitol Building som har fast, let me tell you.
gjort uppträdanden i oändligt många Hollywood filmer. Att Q: Is that how you’re going to treat state politicians in Sacra-
man helt plötsligt översvämmas av intriger och världskriser mento if they misbehave?
och allt annat som finns i filmerna. Men snart inser man A: They are addicts and they should go to an addiction place.
ändå att detta inte är Washington utan Sacramento och att Q: Do you mean their past indiscretions?
det inte är hippien som blev president man skall möta utan A: Yes. I think that the only way you can keep it a secret is by
en österrikare som hade fräckheten att bli vald till Kalifor- not telling anyone.
niens guvernör. Q: What about the accusations made against yourself ?
Det är först när jag har klättrat uppför dessa trappor och A: I think that the only way you can keep it a secret is by not
står vid portarna till State Capitol Building som de första telling anyone.
tecknen på att allting inte är ”business as usual” dyker upp. Q: Yet the accusations of you groping women on moviesets
En svärm Terminators iklädda falska metallkostymer ving- are no longer a secret…
lar omkring med några Kindergarten Cops och en grupp A: It was only a handful. I never know if my wife Maria’s

polmagasinet
Japanska turister står och tar foton med Conan The Barba- watching. I’ll tell her it was a stuntman.
rian (som är en medelålders överviktig man…). Med denna Q: So the problem isn’t the groping but the fact that they’re all
nya bild av politiken stiger jag in i själva byggnaden och women?
befinner mig bland en blandning av tjänstemän och turister A: Yes. If I see a girl with big tits, I’m going to stare and stare.
som varken verkar ha någonstans att gå eller någonting att And I’m going to think in my mind what I am going to do with
göra. her if I would have her.
Snart hittar jag dock min kontaktperson Steve och vi Q: Lifestyle of the moviestar huh? 9
beger oss in för att möta guvernören. Men han är inte A: Yes. How many times do you get away with this – to take
på sitt kontor och vi yrar omkring i en halvtimme för att a woman, grab her upside down and bury her face in a toilet
försöka få tag på denne Mr Olympia. Under tiden pratar bowl? I wanted to have something floating in there. The thing
Steve om allt möjligt som har med Kalifornien att göra is, you can do it because, in the end, I didn’t do it to a woman
från befolkningens ”nyvunna ekonomiska möjlighet att – she’s a machine!
genomsnittligt äga tre bilar per familj”, till statens syssel- Q: Uhh… You’re talking about Kristanna Loken and her role
sättningsmotto: ”We Keep People Busy”. Till sist hittar as the Terminatrix?
vi guvernören i en liten salong med tre livvakter utanför. A: Yes.
Han har på sig en mörk kostym med en väldigt ljus slips Q: Do you think your stance on women and multiculturalism is
och med en cognac i ena handen och en cigarr i den andra part of the reason why you were received as Governor by being
signalerar han att jag kan börja. egged by a political detractor?
A: Ha ha! That guy owes me bacon! And I don’t understand
Q: How difficult was it for you to make the decision to run how they can call me anti-Latino. I’ve made four movies in
for the office of Governor? Mexico.
A: It’s the most difficult decision I’ve made in my entire Q: Yes… you’re also quite controversial in your opinion of gay
life. Except the one I made in 1978 when I decided to get marriage.
a bikini wax. A: I think that gay marriage should be between a man and a
Q: Uhh… You mean when you were a bodybuilder? woman.
A: Yes. Q: Ok… what about the environment?
Q: What are your feelings about bodybuilding today? A: Don’t worry about that!
A: Pumping iron is a great feeling. Like coming, but coming Q: Oh… and what is your response to critics who say your
continuously. election is a onetime affair?
Q: Okay… So bodybuilding is something that changed A: I’ll be back…
your life for the better then? n
A: Yes, but bodybuilders’ (manligt könsorgan) are the same
size as everyone else’s. You can’t make it bigger through
exercise, that’s for sure. Reds anm: Intervjun är konstruerad – men Arnolds svar är
Q: Yes right… You always say that your mother influenced alldeles äkta, hämtade från olika intervjutillfällen.
you in becoming the successful person you are today, in
what way?

polmagasinet 2|04
text & illustration: Sophia Olofsson, T4

Polmagasinet ser

film noir
En mörk onsdagskväll i mars samlades tre av
polmagasinets medarbetare för att undersöka film
noir. En trio med ett uppdrag: att utforska genren
och förmedla upptäckterna till andra oupplysta
själar. Fördomarna och vanföreställningarna var
flertaliga. För Emma och Marcus (T2) var detta
första kontakten med film noir. Sophia (T4), som
har en förkärlek för gamla svartvita filmer, hade
däremot varit inne och nosat på området förut. Här
är resultatet av hennes research och redaktionens
recensioner av ett par klassiker…
Om man översätter ”film noir” direkt från fran-
skan finner man betydelsen svart eller mörk film.
Men vad är det egentligen: en filmgenre, svartvita
deckare från första hälften av 1900-talet? Inte
direkt. Begreppet skapades i efterhand av franska
filmkritiker om en viss typ av Hollywoodfilmer från
1940- och 1950-talet vars gemensamma nämnare är
bildstilen och stämningen.
Filmerna är svarta både fysiskt och psykiskt.
Nattscener, djupa skuggor, storstadsmiljöer, sneda
kameravinklar. Undergångsstämning, en värld full
av svek och tvivelaktig moral. Film noir kan sägas
vara en subgenre och omfattar alltså inte bara en
sorts filmer: många av filmerna var kriminalthrillers,
men även melodramer, skräckfilmer, västernfilmer
och till och med musikaler finns representerade.
Världen som skildras i filmerna är mörk, korrum-
perad – både moraliskt och materiellt. Karaktärerna befinner sig i lagens
utkanter, svek, mord och dubbelspel är stående inslag. Hjältarna – eller Sophia rekommenderar dessutom:
snarare antihjältarna – beskrivs bäst med de inte så smickrande karak- Utpressningen (the Big Sleep), regi Howard
tärsdragen cyniska, alienerade, desillusionerade, skamfilade och lömska. Hawks, 1946
Kvinnorna i film noir kan delas in i två kategorier som kan ses som Den tredje mannen (the Third Man), regi
varandras motsatser. Å ena sidan har vi de plikttrogna, pålitliga och Carol Reed, 1949
tillgivna. Å andra sidan finns de mystiska, falska, kärlekslösa, opålitliga, (Klassiska film noir)
manipulativa och slående vackra (även om det är få av endera kategori Blade Runner, regi Ridley Scott, 1982
som är något annat än tilldragande i dessa filmer). De senare går under Dark City, regi Alex Proyas, 1998
den famösa benämningen les femmes fatales. Nationalencyklopedien (Tech noir)
ger följande beskrivning: ”erotiskt förföriska hondjur” som förleder
(anti)hjälten in i en härva av brott. Personligen finner jag les femmes Vill du veta mer?
fatales mer intressanta då dessa i större utsträckning tillåts vara mänsk- Nationalencyklopedin
liga, med fel och brister. Även om de representerar höjdpunkten av Internet Movie Database, www.imdb.com
hatiska kvinnoporträtt inom hollywoodfilmen. The Greatest Films, www.greatestfilms.org
Bland moderna film noir:s finner man filmer som Polanskis China-
town (1974), David Lynchs Blue Velvet (1986) och Mulholland Drive Vill du se film noir?
(2001), Curtis Hansons LA Konfidentiellt (1997) och bröderna Coens Leta på videouthyrningsställen, eller gå till
The man who wasn’t there. Det har även uppkommit ett nytt begrepp statsbiblioteket.
för futuristiska film noir: tech noir. n
I asfaltens djungel (The Asphalt Djungle)

Regi: John Huston


Release: 1950
Skådespelare: Sterling Hayden, Louis Calhern, Sam Jaffe,
Marilyn Monroe m.fl.
Handling: Doc Riedenschneider (Sam Jaffe), just utsläppt ur
fängelset, har planer på att genomföra ”stora stöten” som
ska generera storslagna summor pengar. Medhjälpare anlitas:
chaufför, kassaskåpsexpert, råskinn samt en finansiär. Till en
början går allt enligt planerna men små misstag leder till en
oönskad vändning. Girighet får gangstrarna att försöka blåsa
varandra på pengarna och en katt-och-råtta-lek med poliserna
inleds.

Markus: Gillade denna rulle skarpt. Detta var min allra


Notorious första kontakt med Film noir- genren och det var ett synner-
ligen gott första intryck.
Regissör: Alfred Hitchcock Emma: Jodå, nog var det svart alltid. Avsaknad av dagsljus,
Release:1946 korrupta tjänstemän, brottslighet, och inte en antydning till
Skådespelare: Ingrid Bergman, Cary Grant, Claude Rains, att någon levde happily ever after…
Louis Calhern m.fl. Sophia: Det enda jag tyckte var lite tråkigt var de platta kvin-
Handling: Alicia Huberman (Ingrid Bergman) är en kvinna noporträtten. Mindre våp och mer femme fatale!
som gillar alkohol och män. Hon är dotter till en tysk spion Markus: Jag gillade särskilt slagsmålscenerna som var så
i USA och för att rentvå sig själv tvingas hon infiltrera en långt ifrån dagens tre-minuters misshandelsscener man kan
grupp nazister, vänner till hennes far, som flytt till Rio de komma. Här var det en smäll som gällde sen var det klart.
Janeiro. Alicia och hennes kontaktman, agenten T. R. Devlin Knytnävsslagen hade ganska mycket ”serietidningssmocka”
(Cary Grant), faller för varandra men stolthet och deras olika över sig. En faktor som verkade som spänningsförhöjare var
syn på livet driver dem ifrån varandra. För att göra sin täck- den nästintill totala avsaknaden på filmmusik. Den kompakta
mantel vattentät gifter sig Alicia med en av nazisterna, Alex- tystnaden fick en att sitta som på nålar. Det var ganska skönt
ander Sebastian (Claude Rains). Men kan hon dölja känslorna att inte i varje scen behöva höra filmmusik som skall berätta
för Devlin för sin make, kommer hon att bli upptäckt som när det är spännande, sorgligt eller dramatiskt.
en amerikansk agent och vad är det för något som pågår i Emma: Jag tycker däremot att mer filmmusik skulle ha
vinkällaren? kunnat skapa mer engagemang och känsla. Det förstärker
alltid intrycket, åtminstone för mig.
Markus: En bra film som i sina bästa stunder var oerhört
spännande. I och med att den utspelade sig i det soliga Slutligen kan sägas att testpatrullen är enig om att ”I asfaltens
Brasilien gör att den går lite utanför den stereotypa bild av djungel” är ett bra exempel på film noir och en film väl värd
film noir-genren som man kanske föreställer sig den: gang- att se. n
stermiljö, män i mörka rockar rökandes en cigarr i regnig
nattsvart storstadsmiljö.
Emma: Härligt att se Ingrid Bergman i ett så pass komplext
kvinnoporträtt, något som var ganska sällsynt på den tiden.
Det är hon som står i centrum och är filmens hjältinna; den
manlige huvudrollen står helt klart i hennes skugga.
Sophia: Det är skönt, till skillnad från den andra filmen, att
få se ett mer mänskligt kvinnoporträtt. Man kan nästan säga
att det är ombytta roller jämfört med det vanliga: Grant är
ingen kvinnojägare utan det är Bergman (som jagar män).
Dessutom är hon borderline-alkoholist.
Emma: Ja, hon är långt ifrån stereotyp. Utan att vara
oskuldsfull, blåögd, sockersöt och genomsnäll tror jag att
hon vann publikens sympatier när det begav sig.
Markus: Spänningsmomenten låg ganska mycket i det
underförstådda. Det var så att säga mer hemlighetsmakeri
och spioneri än vapen och biljakter. Romantiken tilläts ta stor
plats, vilket kanske var något oväntat
Emma: Dessutom är filmen på flera ställen riktigt rolig, på
ett sofistikerat, sarkastiskt sätt. Huruvida det är en klockren
film noir kan man väl sedan diskutera, men en skön film är
det helt klart! n
text: Emma Johansson, T2

– en modern hjältinna

inte. Däremot kan hon rekommendera det svenska goth-


Nemi, den svartklädda, kaxiga tjejen som tecknas av norska Lise bandet Drakonian. Annars gillar Lise (och Nemi) band
Myhre, har funnit sin plats i den svenska folksjälen genom sin stå- som Warrior Soul, Lamented Souls, Red Harvest och
ende publicering på DN: s seriesida, i seriemagasinet Larson och Korn. När hon är ute och svirar dricker Nemi gärna öl
på sistone i en egen tidning. Nemi borde tilltala de flesta studenter eller rödvin; ”Tror inte hon är så kräsen”.
som någon att identifiera sig med; hon sover till fram på efter-
middagen, jobbar i princip aldrig, dricker gärna och mycket och
engagerar sig enbart i lösa förbindelser. Polmagasinet har inter- Jag undrar om Nemi kommer att bli film? I mitt tycke är
vjuat Lise Myhre, som började teckna Nemi 1997. Hon berättar hon nämligen bra mycket coolare än spindelmannen & co
att Nemi var hennes första försök att teckna en människa; innan (dessutom behövde man inte en så stor budget, eftersom
dess hade det mest blivit krokodiler och råttor. Serien publicerades filmen skulle kunna vara svartvit). Lise tror inte det är
till en början i norska Larson. någon film på G, men vi får se. Vad gäller andra projekt
har hon många, men just nu ligger de på is eftersom Nemi
tar upp all tid. Nästa Nemi-album kommer i april, och då
Jag frågar hur mycket av Nemi som i själva verket ”är” Lise, och kommer Lise till Stockholm och signerar, troligtvis 23
hur mycket av serien som är själbiografisk? april.
svart

– Inte mycket. Vi har nog väldigt olika personlighet, egentligen, Slutligen (den obligatoriska frågan) – några råd till andra
men de första striparna är självbiografiska. aspirerande serietecknare?
12
Det har också hänt att bekanta har blivit arga sedan de ofördelak- – Det lönar sig att se efter vad man själv har eller kan som
tigt porträtterats i serien – men då har de förtjänat det. ingen annan har, tror jag. Om man gör något personligt,
blir det originellt – och i regel bra. Annars är det bara att
teckna som f-n och inte ge upp om man blir refuserad
Lise, liksom Nemi, ogillar frågan om vad som utmärker gothkul- några gånger – gudarna ska veta att jag blev det i början!
turen, eftersom hon inte tycker att man kan summera en subkultur
i några meningar – folk vill gärna göra det men det går helt enkelt n

polmagasinet 2|04
anonym novell

de kallar dig galen


Du kände det en vecka innan det hände, gjorde grå av bitterhet, men försöker ändå hålla niskorna med framåtblickande ögon och
du inte? Innerst inne visste du och du hatar att kvar den sista aning till hopp som finns ovetande fingrar. Och de välkomnar dig
veta, hatar att känna. En vecka i förväg bör- inom dig. Du måste fortfarande hoppas gärna som medlem i klubben, för de är
jade tankarna riva svidande rispor inom dig, så för att orka sitta kvar och vänta. lika berusade som du. Med hjälp av sprit
djupa att när det nu hände, märkte du ingen Men du brukar ju tycka om att plåga dig och cigaretter lyckas du få din hjärna att
skillnad. Men du var starkare än jag kunde tro, själv. Varför springer du inte din väg och sluta fungera, ända tills du med en van
intalade dig in i det sista att du hade fel, och inte drar ut på det hela en stund till? Varför rörelse sticker fingrarna i halsen och
en tår fällde du. Duktig flicka. förlänger du inte väntan på orden som utmattad sjunker ihop på badrumsgol-
måste komma? Orden kommer att hugga vet.
Du ligger i din säng. Lakanet har som av ditt huvud och få dig att försvinna ner
vanligt slitits upp från sidorna, blivit i mardrömmarna igen, det borde du väl Det var ditt eget fel.
obekvämt och fuktigt. Du orkar inte njuta av? Då kommer kanske de andra att
ordna till det. Med huvudet under täcket, tycka synd om dig i alla fall. Du är tillbaka i sängen. Du blöder, men
i säkerheten, försöker du få klarhet i vad Tio minuter försenad skyndar dome- smärtan biter inte på dig längre. Du
du har drömt. Du har alltid haft svårt att dagen nedför backen. Du ler för dig själv släcker lampan. Mörkret är inte lika far-
komma ihåg sådant, eller hur? Svårt att en sista gång medan du fortfarande kan. ligt nu som när du var liten, det finns inga

polmagasinet
förstå vad som är dröm, vad som är verk- Du tänker att du aldrig mer kommer att monster under din säng. Bara ibland. Du
lighet, vad som är fantasi. le när du ser honom. Du kan se rakt sjunger hela natten. Tillsammans med
Du har drömt en mardröm igen. igenom honom nu, läsa varje ansiktsut- Freddie Mercury, John Lennon och
Fullt med människor runt omkring dig tryck, tolka varje rörelse. Du vet allting, David Bowie sjunger du, för de vet hur
vars armar och ben knäcktes på mitten. du är så otroligt intelligent, ändå följer du du tänker och hjälper dig uttrycka det.
Döden pekade rakt mot dig med en vit honom en bit på vägen. Du vill tillbaka till tiden då din pappa
pilbåge, stirrade med lysande röda ögon, Hans spruckna röst ber dig att inte var en månskensbonde och du var ett
13
hånfullt leende. Naiv som du är försökte hata honom. Du svarar inte för du hatar åkerbarn som skar dig på de hårda
du gömma dig och lura döden, men du redan hela världen. Med resterna av en delarna av sädesstrået. Nu är du vuxen,
vaknade. förtvivlad sista kyss på läpparna går du sägs det, och du skär dig på allt vasst du
Du måste stiga upp nu, men du vill därifrån. Du som trodde du skulle kunna kan hitta. Vad skulle du bry dej om det?
inte. Illamåendet fyller dig upp till halsen, hålla honom kvar. Din dumma jävel..
men du måste ändå. Långsamt reser du Du är förvirrad, minst sagt. Du vet inte längre
dig, ryser till när kylan från det dunkla Visst vände det väldigt snabbt? Över en natt om det är du eller jag som tänker. Du tror att
rummet slår emot dig. Ni har inte råd att fick du igen ditt medvetande och förstånd. Över det är du som bestämmer, men det gör du inte.
värma upp ett så stort hus. Med fötterna en natt skärpte han sig och började förbereda sig Det är försent, säg det till din terapeut. Jag
i tofflorna och blicken i spegeln börjar på vad som måste göras. Hahaha, och där stod kommer sakta att kunna bryta ner dig, nu
meningslösheten rinna genom dig. Vad du ditt fån, och försökte acceptera. Alla visste när han också har lämnat dig. Du visste om
hade du trott egentligen? Vad hade du från början hur det skulle gå, det sa de till dig det, men du gjorde ingenting åt det, du hjälpte
väntat dig? i alla fall. Det borde du ju ha förstått, det var mig och förstörde för dig själv. Men det förstår
vad de sa. du inte.
Fast egentligen så var du ju inte lycklig, för
det är du aldrig. Men du kände dig lite lätt- Med en filt som försvar mot omvärlden De kallar dig galen, vad ska de annars kalla
tare, pratade utan problem, skrattade högt och ligger du och värmer dig i hennes soffa. dig? n
mycket. Du hade något att vara stolt över. Ända Hon som förstår dig utan att fråga. Du
tills sanningen blev för högljudd för att ignorera, håller hennes hand och ser upproriskt
sanningen som du trängt undan hela tiden. Nog dina demoner rakt i ögonen, dina förban-
blev du bränd av den bittra sanningen? Håll dig nade hjärnspöken. När du för glaset mot
till din låtsasvärld, lilla vän, där allt går som du munnen känner du hur alkoholen fyller
vill, så slipper du bli besviken. alla tomma hålor i din kropp och du är
inte längre rädd. Snart har du glömt att
Som en bortglömd docka sitter du i han försvunnit och sedan har du glömt
skolans stora stentrappa och söker med vem du är. Ikväll är du en av dem. Du är
blicken efter barnet som tröttnat på att en av de roliga, gapskrattande, påhittiga
leka med dig. Du har blivit smutsig och människorna utanför dig, en av män-

polmagasinet 2|04
klubben, myten... den
I oktober år 2000 startade något som skulle växa långt bortom upphovsmännen
Björn Berglunds, Johan Larssons och Theodor Tolstoys föraningar. Då fick GH
sin klubb som än idag är det första studenter tänker på om man pratar om utgång
där. Då fick Uppsalastudenterna klubb Svart. Polmagasinet träffar Björn för att
reda ut varför Svart var så bra.
– Jag var fikavärd på GH som då saknade utgång men hade potential. Vi var
sugna på att arrangera klubb och det fattades en svart nisch bland Uppsalas natio-
ner. Det var något gryende över den svarta musiken, vi var inte ensamma som
upptäckte den, men det fanns ett hål att fylla. Vi startade klubb Svart som kom att
växa fram med det svarta musikintresset bland svenskar i gemen.
Killarna fick startkapital och det hela började med en provperiod och presta-
tionskrav. En gång i veckan samt ett Storsvart en gång per termin med lite ambiti-
ösare akter och längre öppettider. Johan var kvar ett år och ersattes så småningom
av Per Mårtensson. GH hade inte behövt oroa sig. Trots att ingen av killarna hade
arrangerat klubb förut och bara Tedde hade dj:at drog Svart fullt varje onsdag i två
år.
– Det fanns ingen förebild till Svart, det var ett hopkok av den musik vi själva
svart

gillade: hiphop, soul, reggae, disco och house. Mycket av anledningen till att det
blev så stort var eftersom det var så Uppsalaförankrat. Tack vare att hiphop och
reggae redan var etablerade genrer här kunde vi ta in mycket folk från trakten,
inte alltid etablerade gäster, utan bättre: folk som verkligen brinner för det. De
Uppsalarappare och dj:s som var jämnåriga med oss då hängde ofta på och fick
14
ett forum på Svart. Det var någon av oss som kände en i nätverket och så spred
det sig. Från början hade vi bara gäst-dj:s men allteftersom tiden gick kände vi att
visionen höll på att glida oss ur händerna. Därför började vi även spela själva på
ena golvet medan det andra gästades av mer celebra akter.
De snygga affischerna fastnar i minnet och sitter ännu kvar i korridorer över
Uppsala.
– Jag fick kontakt med Alexis Holmqvist av en slump som jag bad göra dem,
berättar Björn. Det var mycket tack vare dem det blev så stort. Åtminstone var det
tack vare dem vi fick en sådan start. Sedan bytte vi motiv på dem inför varje termin
så folk blev nyfikna på hur de nya skulle se ut, det blev en grej.
Och det var inte bara affischerna som byttes ut.
– Planen var ständig förnyelse. Vi spelade aldrig
”Det var något samma musik från vecka till vecka på de båda golven.
Vi försökte att aldrig bjuda in samma dj två gånger
gryende över den även om man till slut var tvungen eftersom vi körde
så ofta. Vårt mål var mer än musik i ett hus. Det skulle
svarta musiken” kännas att någon hade ansträngt sig när man kom dit
så det krävdes mycket planering: som svarta skynken
överallt och projektorn som var ännu ett sätt att sär-
skilja huset från annars.
Svart lyckades bra och det var alltid fullt, bara enstaka dippar då det inte var
”sjukt mycket folk”.
– Det var inte så utstuderad publik, det fanns ingen press på att se tillhörig ut.
Jag tror att de flesta kom för stämningen mer än för tillhörighet till andra på Svart,

polmagasinet 2|04
text: Lovisa Högberg , T2

svarta legenden
men jag vet inte, det kanske är en efterhandskonstruktion. Klubben var både för
publikens och för vår skull. En klubb blir inte bra om man kör det bara för sig
själv och bara kör sitt eget. Visionen får inte gå ut över publiken samtidigt som inte
publiken ska få bestämma allt, någon slags jämvikt blir alltid bäst.
Men varför är den svarta musiken så bra?
– Att Svart funkade så bra var väl för att den drevs samtidigt som det blev
så stort med svart musik i allmänhet. Man ska passa sig för rasbiten, att ”svarta
har rytmen i blodet”, det är snarare beatet som är viktigt. Funken: trummorna
och basen är den minsta gemensamma nämnaren snarare än etnicitet och det är
det som är så tacksamt att göra klubb på och som all riktigt bra dansant hiphop
exempelvis bygger på.
Men sagan tog slut. Våren 2002 var Svarts sista regelbundet återkommande.
Är den svarta musiken inom klubbvärlden

”Vårt mål var mer


döende?
– Nej, men det har väl ändrats. Svart
än musik i ett hus”

polmagasinet
var dåtidens Stones och det är ingen tillfäl-
lighet att Beatbombing & Haddock har ett
”svart” och ett ”vitt” golv. Men det släpps
fortfarande mycket bra svart musik, mycket
bra hiphop.
Istället var det fåfängan tillsammans med praktiska problem som satte stopp
för succén.
15
– Vi hade gjort allt som gick att göra med lokalen, vi hade livegrejer både
uppe och nere när det var som allra värst och utvecklingsmöjligheterna höll på att
ta slut. Vi försökte att göra Svart en gång i månaden stort och flög in P Brothers
från England men det bar sig inte. När det inte funkade att ta nästa steg lade vi
hellre ner än att upprepa oss. Vi hade tömt alla möjligheter och dessutom gick
GH sönder i samma veva.
Men känns det inte bra att ha slutat på topp med den kultstatus Svart har
fått?
– Jag vet inte hur det blev så, sådant ligger bortom påverkan, det är ingen-
ting man kan planera. Om jag saknar att göra klubb? Både och. Jag vet att jag
inte skulle kunna göra något med lägre ambitionsnivå än att det skulle bli sjukt
jobbigt. Intresset finns absolut kvar så vi får se vad som händer, sen måste ju
studierna bedrivas någotsånär seriöst också. Däremot är det en bra merit, det var
till exempel mycket tack vare Svart vi fick göra Sabotage, dessutom gjorde vi allt
själva: riggade, möblerade, bokade akter och dj:ade, det är också en mycket bra
erfarenhet.
Svart återuppstår årligen, en andra chans för oss som missade undret då det
begav sig eller för dem som vill uppleva nostalgitripp.
– Det ska bli sjukt kul att återvända ”näst sista april”. Förutom oss själva så
har vi bokat Fast Forward Soundsystem som vi också bokade på sommarklubben
Mon förra sommaren. Det blir reggae och jungle i en ohelig allians och dessutom
blir det live-element, effekter och syntar. Det blir också nya spännande filmer på
projektorn samt naturligtvis gamla Svart-anthems!
Legenden Svart lever vidare…
n

polmagasinet 2|04
text: Emma Johansson, T2. bild: Sanna Jansson, T2

black jack
Helen, T2, extraknäcker som dealer på krogarna som dealer inte spelar aktivt utan bara följer tydliga
i Uppsala. Polmagasinet kliar sig i huvudet och förhållningsregler. Många som förlorar blir sura och
undrar försynt hur det går till, egentligen, när man tror att dealern spelar själv och försöker lura av dem
spelar Black Jack? pengarna. De kan skrika både det ena och det andra.
– Någon slänger fram en sedel i valfri valör Oftast skriker de dock ”åt korten”, de blir förbannade
som växlas mot marker. Marker läggs i valfritt antal på korten och glömmer att dealern existerar överhu-
av bordets nio rutor, spelet spelas sedan mellan vudtaget.
varje valfri ruta för sig mot dealern. Alla rutor får Folk kan utan att blinka förlora tusentals kronor
två kort var, dealern ett. Sedan får alla rutor dra så på en kväll. Egentligen är det dock inte mängden
många kort som önskas. Korten har sina vanliga som förloras som Helen tycker är problemet, det är
värden förutom knekt till kung som är tio och ess snarare avsaknaden av en gräns. Har man de resur-
som är ett eller elva. Över 21 innebär att ”bli tjock” ser som krävs för att spela bort en femhundring är
och insatsen går förlorad. Fås en tia och ett ess på det helt ok. Har man inte pengar till bussen hem när
de första korten är detta en ”Black Jack” vilken ger man spelar bort etthundratjugo kronor är det inte ok.
en och en halv gånger insatsen (observera att detta Helen spelar själv bort en del enligt henne själv när
gäller bara på de första två korten och alltså inte hon är ute (hävdar att det roligaste vissa krogkvällar är
efter sådant som split eller dubbling, då räknas det att spela). Tycker man att det är värt de pengarna så är
svart

som tjugoett och är värt mindre än en Black Jack). det ju som att lägga dem på vilken annan förlustelse
Då alla sitter nöjda med sina kort drar dealern. som helst.
Dealern har ingen egen bestämmanderätt utan
måste följa en regel, så viktig att den står skriven Tips från dealern:
på bordet: ”Dealer must stand on 17, and draw on 1) Dubbla på elva men aldrig på sju (beror lite på
16
16”. Dealern drar alltså tills den får något över 16. dealerns kort). 2) Stanna aldrig på sjutton om du har
Då jämförs varje ruta med dealerns, den som har ett ess. 3) Ta aldrig sista rutan om bordet är fullt och
högst vinner (vid lika på sjutton till nitton vinner du är osäker på att spela, den rutan används ofta som
dealern annars ligger insatsen kvar). Vinsten är lika ”offer”. 4) Var alltid uppmärksam på vilket kort dea-
stor som insatsen. lern har, mycket av taktiken avgörs av vilket detta är.
Helen berättar att hon som dealer nästan alltid Allmänt tips: Spela aldrig Jack Vegas eller chokladhju-
vinner – någon enstaka gång har det hänt att hon let (roulette). Helt utan tankeverksamhet men beroen-
gått med förlust en kväll. Hon poängterar att hon deframkallande. n

polmagasinet 2|04
sommarplaneringsångest
anslagstavleockupanter
hyckleri om öppenhet inom EU
fotsvett

våren - såklart!
rättvisemärkt
stundande festligheter
påskgodis
när&fjärran-spelet

UF leker rädda världen

polmagasinet
På medeltiden drog man svärd när konflikter skulle lösas. Fort- förhöjde rollspelets verklighetskänsla.
farande är det möjligt för den som vill att dra ut i skogen och Några resolutionsförslag föll på vad som kunde tyckas
strida, på medeltidslajv. Idag använder man dock allt oftare vara petitesser men så äntligen klubbades en resolution efter
pennan och samtalet som enda vapen, vilket man kan man 13 timmars förhandlingar. 23 minuter efter den godkändes
öva sig på under ett FN-rollspel. Helgen den 7-8 februari hölls nästa. Slutspurten innebar att det tredje resolutionsförslaget
förhandlingar i Linnéskolans aula. Utrikespolitiska Föreningen röstades igenom endast 11 minuter senare. Kanske hade
i Uppsala anordnade FN-rollspel med bekämpningen av HIV/ delegationerna fått in snitsen på resolutionsskrivande och
17
AIDS på dagordningen. förhandlande, kanske berodde det på det faktum att klockan
började närma sig 16 då förhandlingarna skulle avbrytas. De
Lördagen inleddes med att gästtalaren Ingrid Pineiro, vice resolutioner som klubbades igenom innehöll bland annat
ordförande i svenska FN-förbundet, påminde om FN:s Millen- påpekanden om hur viktiga insatser från det privata närings-
niedeklaration från år 2000 där mål för bekämpningen av HIV/ livet är, behovet av att engagera de HIV-smittade själva så att
AIDS fastställdes. Nästa inledningsanförande hölls av Lennarth de inte alieneras samt vikten av nationella handlingsplaner
Hjelmåker som är en av världens två HIV/AIDS-ambassadö- och finansiering av dessa.
rer. Han skildrade olika regioners förutsättningar vad det gäller Efter avslutade förhandlingar kunde konstateras att för-
smittospridning samt resurser för att hejda spridningen. handlingar i FN är tungrodda men givande. Delegaterna,
Standarden var alltså hög redan från början och nästa tal ordföranden med bisittare, Generalsekreteraren, sekreta-
stod Generalsekreteraren Ola Pettersson för. Innan mötet för- riatet och givetvis inledningstalarna gjorde alla sitt bästa för
klarades öppnat manade Generalsekreteraren till samarbete och att rollspelet skulle hållas på en seriös nivå. Det lyckades
hans uppmaning återkom i flera av de inledande uttalandena mycket väl och förhoppningsvis kan förhandlingarnas
från de 13 delegationerna. Trots starka inledande ord från de resultat sägas vara en seger över svärdet. Nästa FN-rollspel
26 deltagarna krävdes det ett uppehåll för informella överlägg- anordnas år 2005.
ningar innan debatten kom igång på allvar. Målet, en eller flera
resolutioner, nåddes inte under lördagen men många av talen Vad tyckte deltagarna, och kommer de vara med igen?
var väl förberedda, vilket lade en god grund för söndagens Emil Antonsson, Frankrikes delegation: ”Det var roligt och läro-
förhandlingar. rikt. Ja, jag kommer kanske vara med igen nästa år.”
På lördagkvällen anordnades en diplomatfest så att delega- Thomas Engblom, The Arab League: ”Det var kul. Ämnet var
terna kunde umgås på ett mer avslappnat sätt. Sedan vässades lite segt eftersom det var ganska svårdebatterat, men det tog
pennorna för resolutionsskrivande dagen efter. Söndagen star- sig på slutet och man lärde sig att det kanske faktiskt tog
tade även den med ett intressant tal. Per-Olov Pehrson, ord- sådan lång tid att förhandla i FN. Jag är kanske med nästa
förande i svenska sektionen av Läkare utan gränser talade om år igen, det beror lite på ämnet. I så fall kommer jag vara ett
sanningar och myter kring spridningen av HIV-smittan. land. Att organisationer finns representerade är kanske bra
Efter ett antal kafferaster, överläggningar mellan delegater för att göra rollspelet realistiskt, men man får inte så mycket
i slutna rum och skickande av lappar mellan delegationerna att göra.” n
presenterades så slutligen flera resolutionsförslag. Många stor-
stilade tal handlade nu om det finstilta i förslagen och alla fick en
aning om hur det kan gå till i den riktiga Generalförsamlingen.
Ordföranden, Johanna Hemmingsson, höll hårt på reglerna och

polmagasinet 2|04 text: Maria Harrysson och Lotta Segerström, T2


kameravinkel
paparazzo

Den 28 februari fylldes


V-dala nation av tjusiga,
politiskt insatta pen-
sionärer. Efter en trevlig
middag som avrubdades
svart

med kaffe och mandel-


kubb sopade de banan
med övriga V-dalagäster
på dansgolvet. They
never knew what hit
18
them...

pressgrannar

(Notis i UNT på alla hjärtans dag.) Trots allt arbete UPS’ sekre-
terare Jonas “Plupp” Lauri lägger ner på att anteckna på styrel-
semöten och skicka ut flashar finns det visst tid för annat...
polmagasinet 2|04
Varför läsa svenska?

betraktelse
Sista Ordet
Harald Enoks-
son

Hej! Jag är i Japan. I måndags, på internationella kvinnoda- inkörsporten.


gen, var Göran Persson här också. Han kom för att befria Taksi blev förälskad i den svenska skogen när han
de förtryckta geishorna från sina trånga kimonos och ge paddlade kanot i Värmland. Och när man ska kon-
dem praktiska långbyxor och kurser i självförsvar. Jag fick versera tallarna och granarna kommer ju svenska väl
den stora äran att prata politik på svenska med kvinnan till pass. Masumi läser svenska för att svenskar är så
som skulle översätta, så att hon sen skulle förstå vad Göran ”tysta, snälla och blyga”. Jag har dock inte sett henne

polmagasinet
Persson sa. Det verkar ju förnuftigt eftersom jag och Göran på ett halvår nu, så jag skrämde nog bort henne med
säger ungefär samma saker. min skräniga personlighet. Förmodligen läser hon
Men så visade det sig att samtalen skulle gå på engelska, finska nu.
så jag behövdes inte. Istället fick jag hjälpa till med att över- En tjej berättade att det var de fina prickarna over
sätta en intervju av f.d. socialminister Bo Könberg. Över- å, ä och ö, som avgjorde valet av tredje språk.
sättaren hade lite problem med Men den bästa anledningen
19
”livsinkomstprincipen”, ”följsam- finner man nog ändå hos vara
hetsprincipen”, ”hjärte-fråga” och
”raka rör”. Och hur uttalar man ”Det verkar som om två socialdemokrater som läser
svenska av ideologiska skäl. Och
egentligen ”Könberg”? Intervjun
handlade om det svenska pen-
pensionssystemet är det är ju klart, precis som koranen
läses bäst på arabiska, så försvin-
sionssystemet och kommer på tv det sexigaste vi har ner ju också mycket av Göran
nästa vecka. Perssons rika poesi helt i översätt-
Det verkar som om pensions- i Sverige” ning.
systemet är det sexigaste vi har Å andra sidan kanske höger-
i Sverige, det var också ämnet vridna svenskar kan vända sig till
för förra veckans ”avancerad Japan för inspiration. Mätt enligt
svenska”-lektion. Vi skulle diskutera fördelar och nackdelar Gini-koefficienten sa har Japan nämligen uppnått en
med det nya systemet. Det kunde man ju inte föreställa sig högre jämlikhet än Sverige, och det utan en bråkdel
när man satt och tentapluggade att man skulle få förklara av den inkomstomfördelning som vi ägnar oss åt.
alltihop för japaner. För 560 kr i timmen! (500 efter skatt). Hur det kommer sig? Ja, det ska jag fun-
En sak som jag alltid frågar mina elever är hur det dera på sen, nu ska jag förbereda kvällens lek-
kommer sig att de läser svenska. tioner. Nybörjarna ska lära sig klockan och de
Youko pratar svenska med svenskarna på Exportrådet, avancerade ska diskutera vårdprioriteringar
vilka äter salt lakrits, skär spaghettin med kniv och har ket- på ett äldreboende med begränsade resurser.
chup på allting. De kan äta en hel påse godis på en eftermid- n
dag, fast de är vuxna.
En annan elev pluggade engelsk litteratur, träffade
bröderna Lejonhjärta och vill nu läsa Astrid Lindgren på
svenska. För en tjej var det Muminböckerna som blev

polmagasinet 2|04
polmagasinet
c/o Lovisa Högberg
Rackarbergsgatan 34:334
75232 Uppsala
B-POST

�����������

��������������