You are on page 1of 1

BUỔI HỘI THẢO VỀ KHOA HỌC THẦN KINH VÀ MỐI LIÊN HỆ

Chúng tôi rất vinh dự với sự NGÀY: Thứ Sáu, ngày 15 tháng 11
hiện diện của Cô Betty Peralta
sẽ thuyết trình "Cách sử dụng THỜI GIAN: 5:30-8:30pm
khoa học thần kinh và mối quan
hệ để giải quyết các hành vi ĐỊA ĐIỂM: Nhà Thờ Rainier Avenue
thách thức".
Kính Mời Quý Phụ Huynh, Ông
5900 Rainier Ave S
Bà và các em cùng người thân
quen trong cộng đồng tham gia
Seattle, WA 98118
và hưởng ứng buổi chia sẽ với
sự chuyên nghiệp và kinh - Sự kiện dành cho cả gia đình, chúng tôi sẽ
nghiệm cá nhân cung cấp một góc chơi dành cho trẻ em
- Thức ăn nhẹ và giải khát sẽ được cung cấp.

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc: Vân Hồng
vhong@hopecentralhealth.org hoặc 206-306-4384
XIN VUI LÒNG GHI DANH HÔM NGAY ĐỂ CHÚNG TÔI TIỆN VIỆC SẮP XẾP

Rate