PROGRAM

PRAVOSUDNOG ISPITA NA RAZINI BOSNE I HERCEGOVINE I. Ovim Programom utvrđuje se gradivo, pravni izvori i literatura po kojem se polaže pismeni i usmeni dio pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini pred povjerenstvima za polaganje pravosudnog ispita. Pismeni dio polaže se iz kazneno-pravne i građansko-pravne oblasti, a usmeni dio iz kaznenog (materijal- nog i procesnog), građanskog (materijalnog i procesnog), obiteljskog, gospodarskog, upravnog i radnog prava, zatim iz ustavnog sustava i organizacije pravosuđa. Prilikom ispitivanja kandidata na usmenom dijelu pravosudnog ispita ispitivači su dužni voditi računa da kandidata ispituju samo iz materije koja je utvrđena kao gradivo, odnosno pravni izvori u ovom programu. II. Za predmete iz stavka 1. točke I. ovog programa, utvrđuje se gradivo, pravni izvori i literatura za svaki predmet ponaosob, kako slijedi. KAZNENO PRAVO (MATERIJALNO I PROCESNO) A) GRADIVO I PRAVNI IZVORI 1. Kazneni zakon Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04 i 61/04). 2. Zakon o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 3/03,32/03,36/03,26/04 i 63/04). 3. Zakon o izvršenju kaznenih sankcija("Službeni glasnik BiH", broj ___). 4. Zakon o temeljama sigurnosti saobraćaja na putevima ("Službeni list SFRJ", br. 50/88, 80/89 i 40/90) preuzet zakonom ("Službeni list RBiH", broj 2/92), koji se primjenjuje kao federalni zakon na temelju članka IX.5.1. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 13/97), i to članak 26. toč. 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54.; čl. 27., 29., 30., 38., 39., 40., 41., 45., 46., 49., 51., 56., 58., 59., 61., i 164., koji se odnose na blanketne propise Glave XXVIII. - Kaznena djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine. 5. Kazneni zakon Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 43/98, 2/99, 15/99, 29/2000 i 59/02). 6. Zakon o kaznenom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 43/98, 23/99, 27/02). 7. Zakon o izvršenju kaznenih sankcija ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/98). 8. Kazneni zakon ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 22/00). 9. Zakon o kaznenom postupku (u proceduri donošenja). 10. 11. Zakon o izvršenju kaznenih sankcija ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 27/93 i 16/95). Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka ("Službeni glasnik BiH", br. 21/03 i 61/04).

12. Zakon o obavještajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu) ("Službeni glasnik BiH", br. 20/04 i 12/04).

Zakon o izvršnom postupku pred Sudom BiH ("Službeni glasnik BiH". Prof.13. OSCE-Ured za demokratizaciju.5. B) PRIJEDLOG LITERATURE 1. 29/78. 27/90 i 35/91) i ("Službeni list RBiH".5. br. koji se primjenjuje kao federalni zakon na temelju članka IX. 29/90 i 22/91). dr.pojam i pravna zaštita ("Službeni glasnik BiH". godina.5. broj 18/03). broj 19/96). 3. Franjo Bačić. 9. Stajić i Lazarević. Kazneno pravo . koji se primjenjuje kao federalni zakon IX. 11. 5. Zakon o prometu nepokretnosti ("Službeni list SRBiH". Zakon o zakupu poslovnih zgrada i prostorija ("Službeni list SRBiH". Zakon o obligacijskim odnosima ("Služben list SFRJ". br.5. Zakon o parničnom postupku ("Službene novine Federacije BiH". broj 29/04). 12. 10. 1995. dr. Zakon o prekršajima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Sarajevo. 2. Kazneno pravo . 6/82. Draško Vuleta i Malik Hadžiomeragić. 20/87. 13/94. 5. ("Službene novine Federacije BiH". 7. 4. broj 20/04). 6. Zakon o nasljeđivanju ("Službeni list SRBiH". Zakon o izvršnom postupku ("Službeni list SFRJ". 57/89. te ("Službeni list RBiH". 4. broj 37/04). Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. godina. 1999. 1998. br. br.Opći dio. GRAĐANSKO PRAVO A) GRADIVO I PRAVNI IZVORI 1. 3/93. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. br. 14. broj 58/02). Hajrija Sijerčić-Čolić. 18/94 i 33/94). Zakon o vanparničnom postupku ("Službene novine Federacije BiH". 20/90. 21/92.5. Zakon o zemljišnim knjigama ("Službene novine Federacije BiH". 8. broj 42/98). te ("Službeni list RBIH". broj 2/92). br. br. 33/77 i 30/90). br. . koji se primjenjuje kao federalni zakon na temelju članka IX. broj 36/04). godina. Zakon o vlasničko pravnim odnosima ("Službene novine Federacije BiH". Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini .Opći dio. 2/92 i 13/93). koji se primjenjuje kao federalni zakon na temelju članka IX. Banja Luka. Zakon o parničnom postupku ("Službeni glasnik BiH". Srzentić. 74/87. godina. Po izboru kandidata. broj 7/02). broj 7/80). Temeljni tekst Zakona o sudbenoj policiji ("Službeni glasnik BiH". 39/85 i 57/89). koji se primjenjuje kao federalni zakon na temelju članka IX. Kazneno pravo . "Savremena administracija" 1986. broj 6/98).posebni dio Pravni fakultet. Zakon o sprečavanju pranja novca ("Službeni glasnik BiH". 4/89. 2. 15. 3. 3/93 i 13/94). Miloš Babić. 2/98 i 39/04). 38/78. te ("Službeni list RBiH". Komentar Zakona o kaznenom postupku.

Samostalni sindikat organa uprave i sudske vlasti Federacije Bosne i Hercegovine. dr. 57/89. Sarajevo. 7/80 i 15/80). br. Prof. Zakon o nasljeđivanju ("Službeni list SRBiH". Enver Zečević.13. 15. 2. br. godina. broj 24/98). Enver Zečević. Knjiga "Pravila građanskog i porodičnog prava sa sudskom praksom". 2. GOSPODARSKO PRAVO A) GRADIVO I PRAVNI IZVORI 1. Enver Zečević. 38/78. 4/77. godina. Okvirni zakon o zalozima ("Službeni glasnik BiH". 58/84. 20/90 i 35/91 i "Službeni glasnik Republike Srpske". 2001. 69/82. godina. 4. 17/93. godina. Andrija Gams. 1998. 29/90 i 22/91). Radoslav Momčilović i prof. Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH". broj 42/04). B) PRIJEDLOG LITERATURE 1.5. Enver Zečević. 5. Samostalni sindikat organa uprave i sudske vlasti Federacije Bosne i Hercegovine. Sarajevo. OBITELJSKO PRAVO A) GRADIVO I PRAVNI IZVORI 1. Po izboru kandidata. 2000. . 36/80. Obiteljski zakon ("Službeni list SRBiH". 2002. 45/00 i 2/02). broj 12/04). Zakon o parničnom postupku ("Službeni list SFRJ". Uvod u građansko pravo. Knjiga "Pravila nasljednog prava sa sudskom praksom i obrascima za praktičnu primjenu". Beograd 1977. Odluka o formiranju Agencije za ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH". Knjiga "Pravila građanskog i porodičnog prava sa sudskom praksom". Zakon o prometu nepokretnosti ("Službeni list SRBiH". Nasljedno pravo. 3. 2. Banja Luka. 14/94 i 32/94). 21/79 i 44/89). 4. br. koji se primjenjuje kao federalni zakon na temelju članka IX. 2000. 3. broj 28/04). 23/99. dr. 74/87. B) PRIJEDLOG LITERATURE 1. Prof. br. godina. br. godina. a koji se primjenjuje i u Republici Srpskoj. Knjiga "Komentar Zakona o vanparničnom postupku sa obrascima prijedloga i odluka". 14. Po izboru kandidata. Okvirni zakon o registraciji poslovnih subjekata u BiH ("Službeni glasnik BiH". broj 16/03) 3. 4/89. 6. br. Milorad Živanović. Zakon o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH". 2. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. dr. Sarajevo. Zakon o poduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske". Sarajevo.

Zakon o centralnom registru hartija od vrednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske". 16/00 i 38/00). Zakon o postupku za upis pravnih osoba u sudski registar ("Službene novine Federacije BiH". Zakon o registru vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH". Zakon o postupku za upis pravnih osoba u sudski registar ("Službene novine Federacije BiH". 22. br. Zakon o stranim ulaganjima i koncesijama ("Službeni glasnik Republike Srpske". Zakon o čeku ("Službeni list FNRJ". broj 27/98). 18/99. 10. 39/98 i 36/99) Zakon o hartijama o vrednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske". 27. 41/98 i 36/99). br. Zakon o upisu u sudski registar ("Službeni glasnik Republike Srpske". Zakon o vanjsko-trgovinskom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH". broj 104/46 i "Službeni list SFRJ". 39/98. 20. broj 24/98). Zakon o politici direktnih stranih ulaganja u BiH ("Službeni glasnik BiH". 11. 32/00. br. 4/00 i 19/00). broj 61/01). broj 24/98). Zakon o osiguranju imovine i osoba ("Službene novine Federacije BiH". 22/99 i 13/00). 18. Zakon o mjenici ("Službeni list FNRJ". broj 32/00). Zakon o povjerenstvu za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH". br. 21. br.5. 4/00 i 19/00). 24. . 28. 8. a posebno dio II. 19. 2/95. Uredba o upisu u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju privrednu djelatnost ("Službene novine Federacije BiH". 9.Kaznene odredbe i dijela XIX prijelazne i završne oSlužbene novine Federacije BiHedbe. Zakon o vrijednosnim papirima ("Službene novine Federacije BiH". broj 104/46 i ("Službeni list SFRJ". 50/71 i 52/73). 27/02 i 58/02) 17. osim dijela XVIII. . 25. 29. 12/00. br. 54/70 i 57/89). 7/95 i 6/98). br. broj 24/98). 23. 15. stečaju i likvidaciji ("Službeni list SFRJ". 6. 21/96 i 5/99). br. br. br. Zakon o društvima za upravljanje fondovima i o investicionim fondovima ("Službene novine Federacije BiH". broj 2/95). 16/65. broj 2/95). Zakon o mjenici papira ("Službene novine Federacije BiH". Zakon o čeku ("Službene novine Federacije BiH". 12/65. 39/98 i 36/99). Zakon o visini stope zatezne kamate ("Službene novine Federacije BiH". br. Zakon o stečaju i likvidaciji ("Službene novine Federacije BiH". 14. broj 84/89).Obvezno osiguranje. Zakon o bankama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske". Zakon o trgovini ("Službene novine Federacije BiH".Osnivanje društva za osiguranje i dio VI . broj 32/00). broj 23/98). Zakon o stranim ulaganjima ("Službene novine Federacije BiH". 16. br. 39/98 i 36/99). br. . 26. 12. 13. broj 4/98). Zakon o prinudnom poravnanju. 7. Zakon o bankama Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH".

31. B) PRIJEDLOG LITERATURE 1. br. Milić i Aziz Sultanović. Zakon o carinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". broj 49/04). Odluka o postupku nabavke robe. 40. Zakon o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH". Zakon o obligacijskim odnosima . broj 19/02). Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga ("Službeni glasnik BiH". 29/02 i 12/04). Baograd. 2. godina. br. Knjiga "Poslovno pravo" autori: Trifković dr. 32/00. Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH ("Službeni glasnik BiH". dr. Zakon o koncesijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". 3. Zakon o Vijeću ministara BiH ("Službeni glasnik BiH". broj 57/04). Zakon o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". 35. 1999. 39. Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave BiH ("Službeni glasnik BiH". broj 5/03).30. 7. Zakon o statistici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". UPRAVNO PRAVO A) GRADIVO I PRAVNI IZVORI 1. Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". broj 62/04). 32/02 i 56/04). br. 44/03 i 52/04). Prof. 61/01 i 28/04). 30/03 i 42/04). Zakon o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH". 54/00. 45/00. Savremena administracija. br. broj 12/04). 12/02 i 19/29). Miloš. broj 7/04). broj 32/02). br. Mirko Vasiljević. . 30/03 i 42/03).II. Zakon o sustavu neizravnog oporezivanja Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". broj 5/04). broj 62/04). br. Poslovno pravo. Zakon o upravi ("Službeni glasnik BiH". 3. 2. 6. Zakon o upravnim sporovima BiH ("Službeni glasnik BiH". br. Zakon o upotrebi i zaštiti naziva BiH ("Službeni glasnik BiH". 37. Zakon o Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH". Po izboru kandidata. dio Ugovori. 38. 8/99. 4. 33. 36. 8. 32. broj 61/04). 41. br. 26/04 i 42/04). 27/97. 34. 5. usluga i ustupanja radova za potrebe institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". Zakon o privatizaciji poduzeća ("Službene novine Federacije BiH". Simić dr.

Zakon o radnim odnosima i plaćama službenika organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH". Upravno pravo Beograd 1995. Zakon o važnosti javnih isprava u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH". 17/04. br. 3. dr. Zakon o mirovinsko invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH". 3/97 i 10/98). 6. Priručnik za polaganje stručnog upravnog ispita. 11. 35/03. godina. broj 36/97). Komentar Zakona o upravnom postupku. broj 13/98). Zakon o radu u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH". 2. 14/94. 26/04 i 37/04). 4/94. Federalno ministarstvo pravde 1998. 5. 15/96. 8/03. 3. 21/96. 4. 4. Petar Kunić. 2. godina. broj 13/99). broj 26/04). 9. Zakon o radu ("Službene novine Federacije BiH". 7. br.opći i posebni dio. 25/93. B) PRIJEDLOG LITERATURE 1. 19/02. Pero Krijan. Dr. 29/98 i 32/01). Zakon o radnim odnosima ("Službeni glasnik Republike Srpske". B) PRIJEDLOG LITERATURE 1. Zoran R. br. Zakon o državljanstvu BiH ("Službeni glasnik BiH".9. 3. 11/94 i 6/97). Zakon o radnim odnosima u državnim organima ("Službeni glasnik Republike Srpske". Upravno pravo . i to sticanje. 2002. 43/99 i 32/00). 8. Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". Dr. br. godina. USTAVNI SISTEM I ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA . broj 23/04). Po izboru kandidata. 12. RADNO PRAVO A) GRADIVO I PRAVNI IZVORI 1. Federalno ministarstvo pravde. vrste i prestanak državljanstva. 1998. Tomić. 10. broj 16/02). Odluka o plaćanju administrativne takse ("Službeni glasnik BiH". Zakon o sukobu interesa u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". 16/02 i 12/04). br. Po izboru kandidata. br. Prof. 2. Zakon o mirovinsko invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik Republike Srpske". Priručnik za polaganje stručnog upravnog ispita. broj 10/04). Pravni fakultet Banja Luka. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". godina. OSCE.

Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH". 25/02 i 40/02). broj 5/04). 20. Zakon o advokaturi ("Službeni glasnik Republike Srpske". 1/94 i 13/97. br. Poslovnik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine . Zakon o notarima ("Službene novine Federacije BiH". 52/02). Zakon o ombudsmenu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske". 11. Ustav BiH (Aneks 4.6/03 i 14/03). 7. br. 6. 37/03. 15. 3/03. Zakon o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH". broj 32/00). 16/02. Zakon o Tužiteljstvu BiH ("Službeni glasnik BiH". br. 17/92. 35/04 i 61/04). Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini 2. 12/93 i 26/93). Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini sa dodatnim Sporazumima o ljudskim pravima koji će se primjenjivati u Bosni i Hercegovini). Zakon o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH ("Službeni glasnik BiH". 13/00 i 16/00). 42/03. 8. br.13/99. 19/02 i 35/04). 17. 4/04 i 20/04). broj 6/99). treće izdanje "Glas srpski" Banja Luka. Zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". godina". 1998. 22. br. Poslovnik Visokih sudskih i tužiteljskih vijeća za prelazni period ("Službeni glasnik BiH". 5. 13. Izborni zakon Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". 33/99 i 44/01). 16.("Službeni glasnik BiH". br. 2/95.A) GRADIVO I PRAVNI IZVORI 1. . 9. Ustav Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH". 22/02. 9/04. Ustav Republike Srpske. 35/04 i 61/04). 4/97. 20/02. broj 45/02). Zakon o ombudsmenima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH". 21. 14. Zakon o Vrhovnom sudu Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH". 9/02. Zakon o Federalnom tužiteljstvu ("Službene novine Federacije BiH". 18. broj 4/99). Zakon o Sudu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". Sporazum o pitanju sukcesije ("Međunarodni ugovori". 24/02. br. 7/02. br. broj 42/02). Zakon o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". Zakon o sudovima i sudskoj službi ("Službeni glasnik Republike Srpske". br. broj 10/01) 4. 38/02 i 27/04). 23/01. br. br. 12. 25/02. br. 24/02.novi prečišćeni tekst . 23. 3. 29/00. 16/02. Europska konvencija o ljudskim pravima ("Službeni glasnik BiH". 9/96. 10. 29/02 i 25/04 ). 19. broj 2/04).

5/03 i 26/04). Zakon o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH". Dr. Rajko Kuzmanović: Ustavno pravo. godina. br. dr.24. 3. 26. IV. Zoran Pajić: Zaštita prava čovjeka po Dejtonskom ustavu BiH "Pravna misao". Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". 2000. Po izboru kandidata. III. Kandidati su dužni pratiti promjene propisa i poznavati važeće propise iz članka II. Ovaj Program bit će objavljen u "Službenom glasniku BiH". 10/02 i 44/04). br. Zakon o Pravobraniteljstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". 8/02. Prof. broj 3-6/97. broj 33/04). 25. Pravni fakultet Banja Luka. 2. B) PRIJEDLOG LITERATURE 1. . ovoga Programa na dan polaganja pravosudnog ispita .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful