You are on page 1of 4

SVENSKA

KVINNOFÖRBUNDET
I SÖRNÄS

MEDLEMSBREV 6|2019

VERKSAMHETSKOORDINATORNS HÄLSNING
Bästa medlem,
Hälsningar från kansliet!
En smått höstruggig dag i oktober åkte många av oss ut på Smart City guidetur i
Helsingfors. Vi fick se exempel på hur invånare i vår stad har lyckats påverka sin
omgivning, hur staden skapat klimatsmarta lösningar och hur teknik använts på
nya sätt.
En del kanske tror att teknik i kombination med klimatsmart måste vara kompli-
cerat. Men ofta handlar det om att tillfredställa vardagliga mänskliga behov. Vi trivs bättre utan tung trafik på vår
gård. Ingen tackar nej till mera grönt. Ingen saknar stinkande avfallslådor vid portgången. Vi vill ha möjlighet att
ordna barnkalas utan att ruinera oss. Vi vill vänta på spårvagnen och vara säker på att vi ryms in i den. Sist men
inte minst vi vill fortsätta ha varmt i våra hem, äta gott och åka på utflykter med mindre kolfotspår efter oss.
Under hösten har jag som er koordinator fortbildat mig i analytik på webben, social media för föreningars behov
och tillgänglig webb i praktiken. En del förstår bäst via text medan andra förstår snabbare med hjälp av bilder, ljud
och video. Nu kan vi i Sörnäs nå ännu fler!
På programmet står denna gång våldsförebyggande manifestation, seminarium: Klimatsmarta kvinnor 26.11, traditio-
nell julfest 12.12 (med biblioteksdag samma dag) och konsertbesök i Musikhuset 16.1. Jag hoppas verkligen att ni
alla tar chansen att lära er mer om klimat, i vår gemenskap av systerskap.
Fredrika Biström 1.11.2019

Måndag 25 november kl. 16-18 tukeen”, dvs alla har rätt till stöd. Med
temat vill kampanjen förmedla att
Ljus, inte våld manifestation varje offer för våld eller hot om våld
Plats: Narinken i Helsingfors har rätt till hjälp och stöd, oavsett om
det är en hemlös, en missbrukare eller
Som vanligt arrangerar Finlands nationella en ungdom, oberoende av våldsformen.
våldsobservatorium i samarbete med kvinnoorga-
nisationerna den nationella kampanjen Ljus, inte Kom med för att hedra de som fallit offer för våld,
våld, för att uppmärksamma FN:s internationella hjälp oss att dela ut reflexer med en bild av ett ljus eller
dag för avskaffande av våld mot kvinnor. bara för att träffa bekanta och nya vänner!

Temat för kampanjen år 2019 är ”Jokaisella on oikeus Ingen förhandsanmälan.


Vilken klimatåtgärd under det senaste året i Finland ser du som mest betydelsefull och varför?

”Själv talar jag alltid om hur viktigt är att inte ”Jag skulle säga att jag är tacksam att man tar in mer variation i
plocka sönder ämnet i olika delar. Det är helheten diskussionen om veganmat eller icke-veganmat är det bästa. Det är
som är viktigast, hur allting hänger ihop - vi kan lätt att folk säger ’vegan är det enda alternativet’ men efter att ha
inte skilja klimat från biodiversitet och överex- läst en hel del har jag insett att t.ex. betesdjur är extremt viktiga för
ploatering av naturresurser, övergödning, hållbar ekosystemet och för att det skall finnas mer djur- och växtarter. Att
utveckling överhuvudtaget. Alla åtgärder måste det med andra ord inte nödvändigtvis är dåligt för miljön att nångång
balanseras, vägas mot varandra och drivas i rätt äta kött (även om det är viktigt att vi äter mindre av det, också för
riktning. Mitt svar blir därför lite som val av årets vår egen hälsa), så länge man äter RÄTT sorts kött. Eller RÄTT
fredspristagare: Regeringens ambition att transfor- sorts mjölkprodukter. Och det är djur som får beta utomhus. Om
mera samhället i hållbar, klimatsmart riktning. vi inte har betesdjur kan det faktiskt ha ödesdigra konsekvenser på
Må vi tillsammans klara av det. :)” vår planet. Så även om de visserligen producerar metan så är det inte
det enda man får se på. Betesdjur hjälper faktiskt till med att binda
Kristina Lindström kol. Jag känner att man börjar se mindre svartvitt på saker och ting
i klimatfrågan och det är bra! De här sakerna diskuteras mer nu än
”Beslutet att förbjuda användningen av stenkol förr, tycker jag.”
fr.o.m. år 2029 (beslutet togs av statsminister Si-
piläs regering).” Julia Degert

Timo Tanninen
Tisdag 26.11 kl. 18-19.50

Seminarium: Klimatsmarta
kvinnor
Plats: Hello Stranger i Fenniakvarteret,
Vilhelmsgatan 6 i Helsingfors, ingång direkt från gatan
Välkommen på Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs
seminarium om klimatförändringen. Vi bjuder på Torsdag 12.12 kl. 13-16
fakta, framtidsutsikter och problemlösningar.
Biblioteksdag på Paviljongen
l Servering med förfriskning och plockmat av i
huvudsak lokalt producerade råvaror Plats: Paviljongen, Estnäsgatan 12 C 29
l Inledningsord med moderator Christina Gestrin Titta in och låna böcker, lämna tillbaka böcker du
har lånat eller kom med idéer och feedback om vår
l Fem fakta om koldioxidsänkor med miljövetaren verksamhet!
Timo Tanninen
Ring på summern i portgången, gå fram till dörren i
l Kolneutralt med hjälp av Compensate, Niklas portgången till vänster och tryck på summern igen.
Kaskeala berättar Dörren öppnas inåt. Vid problem ring verksamhetsko-
l Paneldiskussion: Mina tio rimliga klimatkrav med ordinatorn på tfn +358 50 538 1594.

Kristina Lindström, professor i hållbar utveckling Ingen förhandsanmälan.

Julia Degerth, bloggare, föreläsare, miljöaktivist


som skrivit boken ”Min lilla Gröna”
Nya böcker på bibban:
Tina Nyfors, projektforskare vid Vill-
manstrands-Lahtis universitet LUT Alla orden i mig av Karin Erlandsson
och Christina Gestrin som expert i miljöfrågor. De frimodiga av Kirsi Vainio-Korhonen
På plats kan du delta i utlottning av boken ”Min lilla Liv Livmoder får mens av Anna Samuelsson
gröna” av Julia Degerth. och Maja Meurling
Anmäl dig senast 19.11 till fredrika@kvinnoforbundet.fi eller Måste försöka skri- av Märta Tikkanen
per tfn +358 50 538 1594.

Torsdag 12.12 kl. 17

Julfest
Plats: Paviljongen, Estnäsgatan 12 c 29
Välkomna på traditionsenlig julfest med glögg, paj,
pepparkakor och skönsjungande trion VEM!
Anmäl dig till fredrika@kvinnoforbundet.fi eller per telefon
+358 50 538 1594 senast 9.12.
Foto: Stefan Bremer
Torsdag 16.1 kl. 19
arbete med intendenten för Helsingfors stadsorkesters
konstnärliga planering.
Konsertbesök: Siniparran linna
Vi har bokat platser på parkett i sektion H och F där vi
Plats: Musikhuset i Helsingfors
bäst ser kapellmästaren Mälkki i arbete. För priset 10
Kom med på konsert till Musikhuset! För första euro kan du som medlem delta, och i priset ingår ett
gången har Helsingfors stadsorkester en kvinnlig glas skumvin på pausen.
chefsdirigent, Susanna Mälkki.
Anmäl dig till fredrika@kvinnoforbundet.fi eller per telefon
Under sin period som chefdirigent för Helsingfors +358 50 538 1594 senast 8.12. Ingen avec. Pris 10 euro per
stadsorkester dirigerar Mälkki 8-10 årliga konsertpro- person. Begränsat antal platser! Betala in 10 euro på vårt konto
duktioner. Chefdirigenten ansvarar dessutom, i sam- FI32 4055 5452 3274 92 efter att du fått din plats bekräftad.

Vill du i fortsättningen ha medlemsbrevet per e-post eller


per post enbart då vi sänder specialbrev?
Meddela vänligen
fredrika@kvinnoforbundet.fi

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs


Besöksadress: Simonsgatan 8 A, 7:e våningen • PB 430, 00101 Helsingfors
Verksamhetskoordinator Fredrika Biström • Tfn +358 50 538 1594 • fredrika@kvinnoforbundet.fi
sornas.kvinnoforbundet.fi