You are on page 1of 6

11-3-2019

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej


Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074
Emergency tel: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD • STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZĄ:
Dzisiejsza Ewangelia opowiada o jednym człowieku, który nazywał się Za-
cheusz. Żył on w mieście, które nazywa się Jerycho. Do tego miasta przyszedł Pan Jezus.
KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
Jak Pan Jezus przyszedł, to wszyscy chcieli Go zobaczyć. Ludzie wyszli z domu i zaczęli
się gromadzić wokół Pana Jezusa, by Go słuchać. ks. Andrzej Maślejak
proboszcz
Zacheusz też chciał zobaczyć Pana Jezusa. Ale był niskiego wzrostu i wszedł na drzewo,
by zobaczyć Pana Jezusa. Mówimy o Zacheuszu, że był bardzo mądry, bo znalazł sposób, Ks. Robert Wojsław
jak zobaczyć Pana Jezusa. Każdy człowiek w swoim życiu musi znaleźć sposób by zoba- wikariusz
czyć Pana Jezusa. Ks. Siarhei Anhur
I Zacheusz siedzi sobie na tym drzewie, a Pan Jezus idzie drogą w jego kierunku. Zau- wikariusz
ważył go i mówi do niego - zejdź prędko z tego drzewa, bo dzisiaj chcę przyjść do twojego
domu na obiad. Czy słyszysz, jak Jezus do ciebie mówi, że chce przyjść do ciebie na
obiad? Zacheusz nie odmówił propozycji Jezusa, bo Bogu się nigdy nie odmawia. Przyjął SIOSTRY MISJONARKI
Go z otwartym sercem i jeszcze zaprosił swoich znajomych przyjaciół i kolegów. Była tam CHRYSTUSA KRÓLA DLA
prawdziwa uczta. POLONII ZAGRANICZNEJ
Najważniejsze to jest to co się stało w czasie tego obiadu, w czasie tej uczty - Zacheusz s. Aleksandra Antonik
powiedział do Pana Jezusa - ja nie byłem dobrym człowiekiem, ja ludzi oszukiwałem, ja przełożona
kradłem, ale teraz Panie Jezu ja chcę być takim człowiekiem jak Ty jesteś i jak Ty uczysz, s. Małgorzata Polańska
żebyśmy byli. Panie Jezu - ja jestem bogaty, mam dużo pieniędzy, wiesz co ja zrobię - po-
stanowiłem połowę mojego majątku rozdać ubogim. Co jeszcze Panu Jezusowi powiedział NIEDZIELNE MSZE ŚW.
- tu w naszym mieście są ludzie, których skrzywdziłem - wiesz Panie Jezu co ja zrobię - sobota - 4:00pm
wszystkim oddam cztery razy tyle ile wziąłem, bo ty uczysz, że za wyrządzone zło trzeba Saturday - 5:30pm
wynagrodzić.
in English
Drodzy Parafianie i Przyjaciele, Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii uczy nas, że tak jak niedziela - 8:00, 9:30,
Zacheusz powinniśmy się nawrócić, wynagrodzić krzywdy i pomagać innym.
11:15 (z udziałem dzieci),
Zacheusz a sprawa pieniędzy - czy Pan Bóg chce naszych pieniędzy? Kto jest wła- 1:00, 7:00
ścicielem twoich ciężko zarobionych pieniędzy? Jest nim Bóg. Czy masz świadomość, że (z udziałem młodzieży)
nie jesteś właścicielem swoich pieniędzy, tylko ich zarządcą? To samo z talentami, które
masz? Pieniądze i talenty, nie są twoje, są Boga, a ty jesteś odpowiedzialny za to, by je
pomnażać i rozwijać. Codzienne Msze ŚW.
O czym świadczy nasz stosunek do pieniędzy - o twoim życiu duchowym. Jakie tu trze- od poniedziałku do soboty
ba postawić pytanie - Czy pozwalasz Jezusowi na to, by współdecydował o tym, na co wy- o 9:00am;
dajesz kasę? od poniedziałku do piątku
Jak Biblia patrzy na sprawę pieniędzy - przypomnij sobie stworzenie człowieka - jaką o 7:00pm
Pan Bóg dał instrukcje Adamowi i Ewie? Nazywajcie, czyli nadawajcie imię, zarządzajcie,
pomnażajcie, działajcie, bądźcie kreatywni. Myślenie światowe opiera się na zasadzie - Biuro Parafialne czynne:
jeśli dasz to stracisz, a myślenie Boże - jeśli dasz to zyskasz - Co zyskał Zacheusz?
I pamiętaj - Bóg zawsze odda ci to co zasiejesz. od poniedziałku do piątku
10:00am -12:00pm
Kim więc jesteś - Dzięki łasce Bożej chrześcijaninem, sądząc z czynów -
1:00pm - 5:00pm
grzesznikiem, z powołania - pielgrzymem ku Bogu...
w soboty
10:00am - 2:00pm
Ks. Andrzej Maślejak - Proboszcz
2 PARAFIA MATKI B OŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SOBOTA - 9 LISTOPADA

NIEDZIELA - 3 LISTOPADA 9:00 +Za zmarłych z Wypominek


4:00 +Stanisława i Stefan Czartoryski
8:00 - O zdrowie i pomyślne życie dla Magdaleny Kali- 5:30 +Antoni & Maria
nowski
9:30 +Stefan Terlecki - od żony z rodziną NIEDZIELA - 10 LISTOPADA
11:15 +Anna, Edward Kwaśniewscy, Stanisława, Andrzej 8:00 +Maria Maziarz - od córki Teresy z rodziną
Słomińscy 9:30 +Stefania Orzoł
1:00 - O Boże bł. i opiekę MB dla Koła Żywego Różańca 11:15 +Helena Ledziński - w rocznicę śmierci
1:00 - O zdrowie i Boże bł. dla Magdaleny z ok. urodzin 1:00 - O Boże bł. dla Łukasza z ok. urodzin
1:00 - za żyjących i zmarłych z rodz. Krzywickich 1:00 - O zdrowie dla Mary
1:00 - O szczęśliwą operację dla Marii 1:00 +Bogusław, Maria, Czesław Sulowski
1:00 - Dziękczynna za szczęśliwe rozwiązanie Jackie i o 1:00 +Beata Press
dalszą opiekę MB Częstochowskiej
1:00 +Paulina Wilżak
1:00 - O pomyślne rozwiązanie sprawy
1:00 +Genowefa Maziarz
1:00 +Zofia, Stanisław, Roman Sałata
1:00 +Władysława, Jan, Jadwiga, Teodor, Feliks, Stani-
1:00 +Tadeusz, Eliasz Dęga sław, Eugeniusz Kreska; Edward, Franciszek Kolczykie-
1:00 +Paulina Wilżak wicz; Teresa Mozelewska; Jadwiga, Władysław Bedna-
1:00 +z rodzin: Janiszewskich i Kabatów rowicz
1:00 +Sławomir i Kazimierz Ślusarczyk (1 rocz. śm.) 1:00 +Andrzej Zuchowicz
1:00 +Władysław, Anna, Jan, Edward Haśkiewicz 1:00 +Thomas Sallivan
1:00 +Anna Szyposzyński i zmarli z rodziny 1:00 +Michael Pietraszko
1:00 +Honorata Tomaszewska (1 rocz. śm.) 1:00 +Tadeusz Jasiński
1:00 +Eugeniusz Wieczorek (1 rocz. śmierci) 1:00 +Rafał Czekaj
1:00 +Roman Sirko (22 msc. Po śmierci) 1:00 +Paweł Bator
1:00 +Krzysztof Wszędybył 7:00 +Marianna Wróbel, Józef Draba, Hope Dempsey
1:00 +Jacek Trałka
1:00 +Rafał Czekaj
7:00 +Tomasz, Bronisława Żak - od dzieci
POSŁUGA W KOŚCIELE
PONIEDZIAŁEK - 4 LISTOPADA LEKTORZY
9:00 +Za zmarych z Wypominek Sobota/Niedziela 11 - 10
9:00 +Mieczysaw Zathey - od rodziny 4:00 - O. Ośko
7:00 - O zdrowie i Boże bł. Dla Charlotte Roland z ok. Ur. 5:30 - A. Mirek
8:00 - I. Jędrzejczak, M. Mikołajczyk
WTOREK - 5 LISTOPADA
9:30 - B. Kawałek, B. Dulemba, A. Karlic
9:00 +Za zmarłych z Wypominek 11:15 - Kl. 6
9:00 +Ryszard, Ewa, Antoni Basior 1:00 - M. Grot, T. Sliwicka - Płachyńska, J. Gmurowska
7:00 +Jerzy Parciak - od córek 7:00 - J.A. Wróbel
ŚRODA - 6 LISTOPADA
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 11 - 10
9:00 - Za Parafian 4:00 - chętnych zapraszamy do zakrystii
9:00 +Za zmarłych z Wypominek 8:00 - G. Mikołajczyk, I. Szklarski
7:00 +Stefan Szefer i zmarli z rodziny 9:30 - J. Ryzner, Z. Skorupa, J. Szwakopf, M. Wach
CZWARTEK - 7 LISTOPADA 11:15 - M. Przydział, J. Rakowiecki, J. Sokołowski, Z.
Wolan
9:00 - Joanna Palica 1:00 - T. Byra, S. Królczyk, J. Put, J. Wolkowicz
9:00 - Za zmarłych z Wypominek 7:00 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii
7:00 - O powołania Kapłańskie, zak., i o jedność Parafian
PIĄTEK - 8 LISTOPADA
9:00 +Za zmarłych z Wypominek
7:00 - O zdrowie i Boże bł. dla Patryka w dniu urodzin Bóg zapłać za troskę o Kościół
7:00 - O pomyślne rozwiązanie sprawy
7:00 - O ulgę w cierpieniu dla Haliny
7:00 +Przemysław Partyka
7:00 +Stanisław i Stanisława Buczałowski SKŁADKA CSA - 27 października 2019
7:00 +Elżbieta Trela
7:00 +Janina i Henryk Stasik DEDYKACJE ZEBRANO DO ZEBRANIA
7:00 +Bronisław Kulpa
7:00 +za dusze w czyśćcu cierpiące CSA $51,224.00 30,124.00 21,100.00
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

INTENCJE PAPIESKIE NA LISTOPAD 19’


Intencja powszechna: Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie róż-
OBCHODY ROCZNICY NIEPODLEGŁOŚCI ne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową,
zrodził się duch dialogu, spotkania i pojednania.
Obchody Niepodległości w Orchard Lake
Polish Independence Day
Sobota, 9 listopada 2019
MODLITWOM POLECAMY
2:00 pm - Wystawa „Ojcowie Niepodległości” CHORYCH I CIERPIĄCYCH
3:00 pm - Koncert „Muzyka Polskich Królów i pie- Irena, Antoni Popławski, Józef Wasilewski,
śni patriotyczne” w wykonaniu „Octavia Ensemble” z Anna Celińska, Maria Rożek, Eleonora, Te-
Polski resa Szymański, Anna Rusinowski,
Obchody Niepodległości Krystyna, Helena Czapla, Magdalena Rożek,
w naszej Parafii Barbara W, Marek N, Krystyna, Łukasz Siedlaczek, Stani-
sława Mandziuk, Morgan Czerwiński, Lidia Krzyształo-
Niedziela, 10 listopada 2019 wicz, Halina Bazarewska, Mieczysław Basak, Dorota Ku-
1:00 pm - Uroczysta Msza Święta w niec, Halina Konwiak, Roma Muszyńska, Izabella, Ma-
intencji Ojczyzny ria, Elżbieta, Urszula Derecka, Sławomir, Jakub M, Hele-
2:30 pm - Bankiet zorganizowany na Redziniak, Peter B, Stanisław Radzik, Janina Pien-
przez Związek Harcerstwa Polskiego kowska, Siery, Bronisława Macek, Marian B., Sohayla
Babbie, Marian, Ryszard, Zbigniew Bartnik, Bolesław
Leśniak, Fran Gun, Ryszard Nytko, Izydor Szklarski,
I CZWARTEK MIESIĄCA Adam Tobiasz; Danuta, Elżbieta i Urszula Stasiak, Beata
7 listopada przypada pierwszy Dulak.
czwartek miesiąca – dzień, w Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i
którym modlimy się o powoła- nazwisk bliskich chorych i cierpiących.
nia kapłańskie i zakonne. Za-
praszamy na Mszę św. o godz. WYPOMINKI - MODLITWA ZA ZMARŁYCH
7:00pm i adorację Najświętsze-
W miesiącu listopadzie pamiętamy w modlitwie o zmar-
łych. Chcemy pomóc im odprawiając w ich intencji no-
SPOTKANIE KOŁA SENIORA „Złota wennę - dziewięć Mszy świętych.
Róża” odbędzie się we wtorek 12 listo- Przez cały listopad modlimy się za zmarłych w
pada. O godzinie 10:00 rano Msza wypominkach: pół godziny przed każdą Mszą
święta i spotkanie w sali św. Jana Pawła II. świętą od poniedziałku do piątku.
Solenizantów miesiąca prosimy o przynie- MODLITWA NA CMENTARZU
sienie ciasta na deser.
W dzisiejszą niedzielę, 3 listopa-
da o godz. 3:00pm na cmentarzu
WYMIANA TAJEMNIC Resurrection będą odprawione
RÓŻAŃCOWYCH modlitwy za zmarłych. Procesja
Wymianę tajemnic różańcowych od- wyruszy z kaplicy cmentarnej do kwatery Księży Chrystu-
będzie się w następną niedzielę, sowców.
10 listopada PAMIĘĆ O ZMARŁYCH
po Mszy Świętej o godz. 1:00pm. Naszą pamięć o zmarłych wyrażamy nie tylko przez mo-
dlitwę, ale również przez nawiedzenie grobu, zapalanie
zniczy i przynoszenie kwiatów. Nie wszystkie cmentarze
SPOTKANIE DLA RODZICÓW pozwalają na to. Wiele grobów naszych bliskich zmarłych
DZIECI I KOMUNII znajduje się w Polsce, czy też w innych, odległych miej-
W następną niedzielę, 10 listopada po scach. Chcąc wyrazić naszą pamięć i wdzięczność zmar-
Mszy Świętej o godzinie 11:15 am w szkole łym, polecajmy ich w naszej osobistej modlitwie. W na-
odbędzie się spotkanie dla rodziców dzieci szym kościele będzie przygotowane specjalne miejsce,
przygotowujących się do gdzie będziemy mogli zapalić świecę za naszych zmarłych.
I Komunii św. ODPUST ZUPEŁNY ZA ZMARŁYCH
Przez osiem pierwszych dni listopada (do 8 listopada)
SAKRAMENT CHRZTU ŚW. duszom w czyśćcu możemy ofiarować odpust zupełny za
Przez przyjęcie łaski sakramentu chrztu pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy
świętego do wspólnoty Kościoła została w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych wa-
włączona: Julia Susanne Depa. runków odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak
Życzymy całej rodzinie Bożego błogosła- przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komu-
wieństwa oraz opieki Pani Jasnogórskiej, nii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyzna-
patronki naszej parafii! czonych przez papieża.
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

ZABAWA Z OKAZJI 115 LAECIA POTRZEBNI KOLEKTORZY


TYGODNIKA POLSKIEGO Potrzebujemy chętnych panów do posługi kolektora pod-
Koło Przyjaciół Tygodnika Polskiego zaprasza na Zaba- czas Mszy Świętej. Ochotników prosimy o zgłaszanie się
wę z okazji 115 lat Tygodnika Polskiego, 16 listopada do zakrystii.
2019 r. w Centrum Kulturalnym w Troy. Będzie podany
obiad. Do tańca gra zespoł „ONI”. Bilety - $65. KAWIARENKA - PODZIĘKOWANIE
Więcej informacji 586-558- 3624 lub 586-944-4211 Dochód z kawiarenki prowadzonej przez:
10.13 - Koło Biblijne - $400.00
SPOTKANIE RYCERZY KOLUMBA 10.20 - Grupa Modlitewna - 800.00
Spotkanie odbędzie się w niedziele 10 listopada po Mszy 10.27 - Rodzice dzieci I Komunijnych - $738.00
o 11:15. Prosimy Rycerzy Kolumba o przybycie na spo- wszystkim wolontariuszom za wspaniałą pracę
tkanie. Bedzie obecny przedstawiciel zarządu Rycerzy Serdeczne Bóg zapłać!!!
Kolumba.
MYŚLI DO ROZWAŻENIA:
WYSTAWA O JANIE PAWLE II Biskup pomocniczy Archidiecezji Los Angeles napisał
Muzeum „Dom Rodzinny Ojca Świę- książkę: "Letter to a suffering Church - List do cierpiącego
tego Jana Pawła II w Wadowicach Kościoła". Oto myśli zaczerpnięte z tej książki: Jeśli sza-
oraz Polonijne Centrum Orchard La- tan jest wrogiem Kościoła i ludzkiej rasy, to trudno sobie
ke zapraszają na wystawę „Urodziłem wyobrazić, żeby on nie stał za planem zniszczenia Kościo-
się w Wadowicach” inaugurującą ła, wiary, za planem uderzenia w księży. Ale to nie znaczy,
program obchodów 100 rocznicy że człowiek nie ma odpowiedzialności za swoje czyny. Ma,
urodzin Jana Pawła II. Wystawa mie- zawsze ją ma. Jak bowiem działa szatan: przez sugestie,
ści się w Sali Gimnastycznej, Or- przez insynuacje, przez pokusy i przez uwiedzenie.
chard Lake Schools, budynek nr. 5; Godziny otwarcia: Szatan w zasadzie jest bez mocy, dopóki nie znajdzie
wtorek, środa, piątek od 4:00 do 8:00pm; sobota i nie- mężczyzn i kobiety, którzy zaczną z nim współpracować.
dziela: od 10:00am do 7:00pm. Jest prawdą, że księżowski skandal przyczynił się znacznie
do spadku zaufania do Kościoła.
Martwię się tą armią młodych ludzi, którzy masowo
ŚWIĄTECZNY opuszczają Kościół. Wielu katolików pyta, dlaczego mam
BAZAR PARAFIALNY zostać w Kościele. Dlaczego nie opuścić tonącego okrętu,
Nasz doroczny zanim nie zatopi mnie i moje dzieci. Według mnie obec-
Bazar Świąteczny nie nie jest czas opuszczenia kościoła, ale czas pozostania
odbędzie się w dniach i walczenia. To co kochasz w Kościele jest nadal, nie ucie-
7 i 8 grudnia 2019. kło, jest warte twojej obrony.
Tradycyjnym zwyczajem Czy wybuch zła i skandalów w Kościele jest majsterszty-
zwracamy się z prośbą do kiem szatana - tak oczywiście, ale Jezus powiedział, że
parafian o przynoszenie TYLKO I WYŁĄCZNIE bramy piekielne go nie zwyciężą. I co jeszcze nam Jezus
OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH i wszystkiego, co jest powiedział: że nigdy nie opuści swojego Kościoła. Dlatego
związane ze świętami Bożego Narodzenia. Chrystus nakazuje nam, abyśmy nigdy nie zrezygnowali z
Osoby chętne do pracy przed i w czasie bazaru pro- wiary.
szone będą o zapisywanie się już wkrótce na tablicy w Dlaczego powinniśmy zostać przy kościele?
holu kościoła. Pierwszym skarbem Kościoła jest Jego nauka o
Na bazar można już rezerwować stoliki na stoi- Chrystusie - Trzeba tutaj przypomnieć sobie sytuacje z
ska biznesowe. Biblii. Jezus mówi o Eucharystii, a ludzie od niego maso-
wo odchodzą i potem na końcu pyta apostołów: "Czy i wy
chcecie odejść?" (J 6,66-68) Zobaczmy, co odpowiedział
KONCERT św. Piotr - "Panie do kogo pójdziemy?" Jeśli ty znalazłeś w
ZESPOŁU ŚLĄSK Jezusie życie wieczne i odpowiedź na najgłębsze twoje
W poniedziałek, 16 pytania i pragnienia twego serca, to pomimo kryzysu w
grudnia 2019 o godzi- Kościele, pomimo, że wielu twoich znajomych i przyjaciół
nie 8:00 wieczorem w odeszło od Chrystusa, ty nie możesz tego zrobić, ty nie
naszym kościele od- możesz odejść. Nigdy nie ma wystarczającej racji i argu-
będzie się koncert mentu by opuścić Kościół, opuścić Chrystusa, opuścić
zespołu Śląsk. Z oka- wiarę. Zapytajmy dalej - czy są racje, aby krytykować lu-
zji 100 rocznicy odzy- dzi Kościoła. Takich racji jest pełno. Jakie to są racje:
skania Niepodległości korupcja, głupota, karierowiczostwo, okrutność, chciwość
zespół Śląsk zapre- i seksualne nadużycia ludzi Kościoła. Czy to są racje, aby
zentuje swój świąteczny i patriotyczny repertuar. odejść od Chrystusa, który ofiaruje ci wieczne zbawienie?
Bilety: $40 dostępne w zakrystii i biurze parafialnym. Nie ma takich racji pod żadną z tych okoliczności. Dlacze-
go, bo Kościół mówi o Bogu. Zobaczmy na nasz Zachodni
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

świat - gdzie jest problem: w zeświedczeniu, bo coraz wię- Jaki jest trzeci skarb Koscioła, którego nie wolno
cej ludzi zewnętrznie i wewnętrznie zaprzecza istnieniu opuszczać. Tym skarbem jest Duch Świety. Tym skarbem
Boga. 50 lat temu praktycznie nikt nie zaprzeczał istnieniu są święci działający w swoim życiu pod wpływem na-
Boga, a dzisiaj całe masy ludzkie, a zwłaszcza ludzie młodzi tchnień Ducha Świętego...
zaprzeczają istnieniu Boga. Ta obojętność ludzi na sprawy
Boga czyni straszne spustoszenie duchowe. Ludzie zapo-
minają, że jednak św. Augustyn miał racje, gdy wypowie- Drodzy Bracia w Wierze,
dział te słynne słowa - " Niespokojne jest serce człowieka, W poprzednią sobotę - 26 października, w naszej para-
dopóki nie spocznie w Panu. Czy to jest prawda: tak to jest fii przeprowadziliśmy kilka akcji pomocy starszym, słab-
prawda, dlaczego - bo żadna suma pieniędzy, żaden seks, szym, potrzebującym… Czwarty z kolei "Dzień Miłosier-
żadna przyjemność, ani żadna władza nie jest w stanie uci- dzia" przypomniał nam, ze żyjemy we wspólnocie, że je-
szyć pragnienia twojej duszy. Zobacz jak strasznie niebez- steśmy równi przed Bogiem, choć losy naszego życia mo-
pieczne dla ludzkiego życia jest zaprzeczenie wymiaru Bo- gą być różne; Pan Jezus wielokrotnie nauczał i przypomi-
żego, który jest ponad materialnym światem. Dlatego nie nał, że okazywanie pomocy bliźnim, nie jest tylko przywi-
wolno opuścić Kościoła, który mówi i uczy kim jest Bóg. lejem ale i obowiązkiem każdego Chrześcijanina.
Drugim skarbem Kościoła i przyczyną, że nie po- Dziękujemy wam wszystkim, którzy braliście udział w
winniśmy go opuszczać jest uświadomienie sobie, akcji zakupu produktów dla Bezdomnych, w akcji zbiorki
ze Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa. Co to rzeczy używanych dla Biednych, w zbiórce funduszy na
znaczy - że w Jezusie Chrystusie spotkała się boskość i paczki dla żołnierzy, w odwiedzinach w Domu Seniora, w
ludzkość, dwie natury. Czyli to, czego pragnie nasza dusza sprzątaniu jesiennym...
zrealizowało się w Chrystusie - harmonia miedzy tym co - z waszych składek na Komisję Chrześcijańskiej Pomo-
ludzkie i tym co boskie. Czego pragnie nasza dusza - spo- cy, przekazaliśmy $400 na Paczki dla żołnierzy ,
tkania z Bogiem. I dlatego nie wolno odrzucić Chrystusa i - ponad 300 osób zakupiło i dostarczyło produkty do
Jego Kościoła. Co dzieje się w Chrystusie - pojednanie na- Paczek dla Bezdomnych w Detroit, a kilkudziesięciu para-
szej ludzkiej i grzesznej natury z Bogiem. Kim jest więc fian (także Koło Biblijne, Arcybractwo, Lektorzy, członki-
Jezus - jest uzdrowicielem naszej natury, jest Zbawicielem. nie KChP) wzięło udział w rejestracji, pakowaniu, przygo-
Kim jest Jezus - jest tym który wzywa człowieka, aby jego towaniu poczęstunku dla woluntariuszy i sprzątaniu po
umysł wyszedł poza to co ludzkie. Aby ten umysł przeprosił zakończeniu Akcji "Paczka dla Bezdomnych" w Detroit.
Boga, aby ten umysł się nawrócił, aby ten umysł uwierzył i - uczniowie i nauczyciele Szkoły J. Polskiego przekazali
wzniósł się ku transcendencji. piękne, własnoręcznie wykonane świąteczne dekoracje
I co dalej - chodzi o to abyś miał umysł Chrystusa i pokoi dla seniorów Oakmont Senior Center; wychowaw-
patrzył na świat z perspektywy Chrystusa. Musisz czynie naszego przedszkola upiekły przepyszne ciasta, a
patrzeć na świat z tego samego punktu co patrzył Chrystus. pani organistka wraz z solistami naszego choru, uraczyli
Co cię uczy Jezus: Czy przypominasz sobie jego ostatnie seniorów swoim śpiewem,
słowa wypowiedziane z krzyża: "Ojcze przebacz im bo nie - nasza młodzież, przygotowująca się do Sakramentu
wiedzą co czynią " i potem "Wykonało się". Czy nie wi- Bierzmowania, wraz z rodzicami i pod opieka ks. Sergiu-
dzisz, że kiedy Jezus mówi - Ojcze przebacz im bo nie wie- sza (ok. 40 osób), wzięła udział w jesiennych porządkach
dzą co czynią, to wtedy jedna twoją upadłą naturę z Boska terenu klasztoru Sióstr Karmelitanek w Mt. Clemens,
naturą, czy nie widzisz, że to jest moment Jego zwycięstwa - członkowie grup: Koło Żywego Różańca i Grupa Mo-
i okazania największego miłosierdzia człowiekowi. Czy dlitewna wraz z ks. Andrzejem, przygotowali i przeprowa-
nie widzisz, że to był moment złamania mocy grze- dzili przepiękną Adorację Najświętszego Sakramentu,
chu. Co zrozumieli apostołowie, gdy zobaczyli zmar- - zebraliście ogromną ilość używanej odzieży, którą,
twychwstałego Pana - stary świat grzechu został pokonany, przedstawiciele Rycerzy Kolumba zapakowali i odwieźli
bo doświadczyli jednego - że Boża miłość jest silniejsza niż do kościoła St. Ephram, gdzie czekały już przygotowane
nienawiść, niż okrucieństwo, niż niesprawiedliwość i prze- kontenery...
moc. Dlatego krzyż jest taką wielką świętością dla wierzą- Chcemy również szczególnie podziękować naszym tego-
cych w Chrystusa. Dlatego takie piękne słowa napisał św. rocznym sponsorom, naszym dentystom: Renata Olejnik,
Paweł - "Postanowiłem nie znać niczego więcej jak tylko Małgorzata Włodarczyk, Jay Vanderest; oraz naszym nie-
Chrystusa i to ukrzyżowanego (1Kor 2,2). Kim jest więc zawodnym IRENIE i Markowi Jabłecki za przepyszne
Jezus. Jest Panem (Flp 2,11). W czasach Chrystusa Cezar wyroby
był uważany za Pana, czyli za tego, któremu należała się Bóg zapłać wam wszystkim, którzy "zmarnowaliście"
cześć. Ale pierwsi chrześcijanie, którzy uwierzyli w Chry- czas dla bliźniego, a w nim dla BOGA.
stusa od razu zrozumieli że Jezus zanegował nadrzędność Niech nasza braterska miłość nie skończy się wraz z koń-
cesarza, tego w Rzymie i tych wszystkich cesarzów co dzi- cem Akcji Miłosierdzia; bądźmy szlachetni - szukajmy
siaj rządzą. Czy rozumiecie teraz co to znaczy, ze Kościół okazji aby być dobrym, pomocnym, hojnym a czyniąc to,
jest Mistycznym Ciałem Chrystusa. To nie jest zwykła or- bądźmy szczęśliwi.
ganizacja, ale ci którzy uwierzyli w Pana są oczami, usza- Niech PAN BOG błogosławi wam i waszym najbliż-
mi, rękami, nogami i sercem Jezusa Chrystusa, który przez szym. Zapraszamy wszystkich do "Akcji Miłosierdzia"
nich dokonuje największej pracy spotkania grzesznej natu- w Październiku 2020 Roku !!!!!
ry ludzkiej z boską. Komisja Chrześcijańskiej Pomocy
6 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym. Przyna-
leżność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty Kościoła.
Należą do niej ci, którzy:
 regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.
 wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent
 zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia,
aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 4:00pm
od września do maja: lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
W środy i piątki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Pierwsze Piątki miesiąca całodobowa od piątku (9:30am) trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN  formularz wypełniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty  kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez przygotowu-
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ jących młodzież w klasach VII i VIII
W środę o godz. 6:40pm I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujących
MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą św.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
W niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm i w I piątek mie-
siąca o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
od maja do października każdego 13 dnia miesiąca MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura parafialne-
go przynajmniej sześć miesięcy przed planowaną datą ślu-
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO bu, aby sporządzić protokół i przygoto-
W każdy piątek o godz. 6:40pm a w I piątek miesiąca akt wać potrzebne papiery.
ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESIĄCA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adoracja do
KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am. Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św. wieczornej o
RÓŻANIEC godz. 7:00pm. Można się spotkać z Jezusem, poświęcając
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą św. swój czas na adorację Najświętszego Sakramentu.
poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. 7:30am.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm
DROGA KRZYŻOWA PROGRAM RADIOWY KSIĘŻY CHRY-
W Wielkim Poście w piątki o godz. 3:00pm i 7:00pm.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm STUSOWCÓW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w środy o godz. 6:00am. Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Roberta Wojsława SChr
WYPOMINKI
W listopadzie pół godziny przed Mszą św. poranną
i wieczorną. SKLEPIK PARAFIALNY
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w każdą niedzielę po każdej Mszy św.
I piątek miesiąca godz. 7:00pm Można zakupić ciekawe książki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.