You are on page 1of 7

R O M Â N IA

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA CLUJ -NAPOCA
Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 2 - 4, jud. Cluj, tel. 0264.43.10.64,
fax. 0264.59.06.97
Cod operator date cu caracter personal 14876
DOSAR NR. 7170/P/2019

REFERAT
cu propunere de arestare preventivă
Anul 2019 luna 11 ziua 06

Procuror XXXXX XXXXXXX din cadrul Parchetului de pe lângă


Judecătoria Cluj-Napoca,
Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu numărul
de mai sus, privind pe inculpaţii:
1. A.E.S., cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt
calificat, prevăzută de art. 228 alin. 1 C.pen. raportat la art. 229
alin.1 lit. b, c,d,e şi alin. 2 lit. b C.pen.
2. L.D. cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat,
prevăzută de art. 228 alin. 1 C.pen. raportat la art. 229 alin.1 lit. b,
c,d,e şi alin. 2 lit. b C.pen cu aplicarea art. 41 alin 1 C.pen.

CONSTAT URMATOARELE

La data de 03.10.2019 organele de poliţie din cadrul Poliţiei


Municipiului Cluj-Napoca au fost sesizate de numita M.I.L., cu privire la
săvârşirea de către persoane necunoscute a infracţiunii de furt calificat,
prevăzută de art. 228 alin. 1 C.pen. - art. 229 alin.1 lit. b, c, d, e şi alin. 2 lit.
b C.pen. În esenţă, s-a arătat că în noaptea de 02/03.10.2019, două persoane

1
necunoscute având măști pe față, au pătruns prin escaladare gardului în
curtea interioară a Campusului USAMV din Cluj-Napoca, Calea Mănăștur,
nr.3-5, apoi prin forțarea unui geam au pătruns în clădirea Rectoratului unde,
prin forțarea ușii de acces, au pătruns în casierie, au distrus sistemul de
alarmă și au sustras din interiorul seifului suma de 67.053 lei și bonuri de
combustibil în valoare totală de 90.000 lei.
Întrucât actul de sesizare îndeplinea condiţiile prevăzute de legea
penală, prin ordonanța organelor de cercetare penală ale poliției judiciare din
data de 03 oct.2019 s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la
săvârșirea infracțiunii de furt calificat fapta prev. si ped. de art. 228 alin 1)-
229 alin 1) si alin. 2 lit b) c) d ) e) și alin.2 lit.b) Cod Penal.
Ca urmare a acestei sesizări a fost format dosarul penal nr.
7170/P/2019.
Întrucât din întregul material probator administrat pânǎ la data de
04.11.2019, rezulta bănuiala rezonabilă că infracţiunea pentru care s-a dispus
începerea urmăririi penale a fost săvârşită de numiţii L.D. şi A.E.S., s-a
dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de aceştia, dupǎ cum
urmeazǎ:
3. A.E.S., CNP 1940618350052 sub aspectul săvârşirii infracţiunii de
furt calificat, prevăzută de art. 228 alin. 1 C.pen. raportat la art.
229 alin.1 lit. b, c,d,e şi alin. 2 lit. b C.pen.
4. L.D., CNP 1930507350036 , sub aspectul săvârşirii infracţiunii de
furt calificat, prevăzută de art. 228 alin. 1 C.pen. raportat la art.
229 alin.1 lit. b, c,d,e şi alin. 2 lit. b C.pen.
La data de 06.11.2019 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale
faţă de:
1. A.E.S., CNP 1940618350052 sub aspectul săvârşirii infracţiunii de
furt calificat, prevăzută de art. 228 alin. 1 C.pen. raportat la art.
229 alin.1 lit. b, c,d,e şi alin. 2 lit. b C.pen.
2. L.D., CNP 1930507350036 , sub aspectul săvârşirii infracţiunii de
furt calificat, prevăzută de art. 228 alin. 1 C.pen. raportat la art.
229 alin.1 lit. b, c,d,e şi alin. 2 lit. b C.pen.
[…]
Astfel, date fiind toate acestea şi coroborarea întregului material
probator, există suspiciunea rezonabilă că numiții L.D. şi A.E.S. au săvârșit

2
infracțiunea mai sus menționată și rezultǎ următoarele:
La data de 03 oct.2019, în intervalul orar 01:15:28-01:20:01, L.D. şi A.E.S.
având măști pe față, au pătruns prin escaladarea gardului în curtea interioară a
Campusului USAMV din Cluj-Napoca, Calea Mănăștur, nr. 3-5, apoi prin forțarea
unui geam au pătruns în clădirea Rectoratului unde, prin forțarea ușii de acces, au
pătruns în casierie, au distrus sistemul de alarmă și au sustras din interiorul
seifului suma de 67.053 lei și bonuri de combustibil în valoare totală de 90.000 lei.
În Drept:
Fapta numitului L.D. care la data de 03 oct.2019, în intervalul orar
01:15:28-01:20:01, împreună A.E.S. având măști pe față, au pătruns prin
escaladare gardului în curtea interioară a Campusului USAMV din Cluj-Napoca,
Calea Mănăștur, nr. 3-5, apoi prin forțarea unui geam au pătruns în clădirea
Rectoratului unde, prin forțarea ușii de acces, au pătruns în casierie, au distrus
sistemul de alarmă și au sustras din interiorul seifului suma de 67.053 lei și bonuri
de combustibil în valoare totală de 90.000 lei întruneşte elementele constitutive ale
infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 228 alin. 1 C.pen. raportat la art.
229 alin. 1 lit. b, c, d, e şi alin. 2 lit. b C.pen.
Fapta numitului A.E.S. care la data de 03 oct.2019, în intervalul orar
01:15:28-01:20:01, împreună L.D. având măști pe față, au pătruns prin
escaladare gardului în curtea interioară a Campusului USAMV din Cluj-Napoca,
Calea Mănăștur, nr. 3-5, apoi prin forțarea unui geam au pătruns în clădirea
Rectoratului unde, prin forțarea ușii de acces, au pătruns în casierie, au distrus
sistemul de alarmă și au sustras din interiorul seifului suma de 67.053 lei și bonuri
de combustibil în valoare totală de 90.000 lei întruneşte elementele constitutive ale
infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 228 alin. 1 C.pen. raportat la art.
229 alin. 1 lit. b, c, d, e şi alin. 2 lit. b C.pen.
Analizând probatoriul administrat în cauză, consider că sunt întrunite

3
condiţiile generale de aplicare a măsurilor preventive prev. de art. 202
alin. (1) şi (3) Cod procedură penală. Astfel, în prezenta cauză există probe
din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpaţii au săvârşit la data de
03.10.2019, infracţiunea de furt calificat, prevăzută de art. 228 alin. 1
C.pen. raportat la art. 229 alin. 1 lit. b, c, d, e şi alin. 2 lit. b C.pen.
[...]
De asemenea, sunt îndeplinite şi condiţiile pentru reţinerea
dispoziţiilor art. 223 alin. 2 C.p.p., pedeapsa pentru infracţiunea comisă de
inculpaţi fiind închisoarea mai mare de 5 ani – de la 2 la 7 ani.
Cât privește pericolul concret pentru ordinea publică pe care l-ar
reprezenta lăsarea în libertate a inculpaţilor, trebuie analizate următoarele
aspecte ce ţin atât de persoana lor, cât şi de fapta cercetată.
Astfel din punct de vedere al faptei, pericolul social este dat de
următoarele:
1. Inculpaţii au acţionat într-un mod calificat, astfel aceştia au
desfăşurat activităţi de pregătire şi de cercetare a locului faptei. Cu
o zi înainte de momentul consumării faptei, s-au deplasat la
USAMV unde au cercetat locul în care se află casieria, locul unde
se găsește seiful
2. Inculpaţii erau pregătiţi cu unelte specifice pentru a tăia seiful în
măsura în care nu reușeau să îl deschidă, [...].
3. Inculpaţii au folosit elemente de deghizare pentru a nu fi
recunoscuţi, măşti şi mănuşi [...]
4. Inculpaţii au sărit gardul ce împrejmuia USAMV, au forţat geamul
şi uşa de acces în casierie şi au distrus sistemul de alarmă instalat
în acel loc;
5. Inculpaţii prin fapta lor au cauzat un prejudiciu ridicat persoanei
vătămate, respectiv suma de 90.000 lei;
Din punct de vedere al persoanei inculpaţilor:
[...]
În acest sens, instanța supremă, prin decizia nr. 1435/2002 (citată în
revista Dreptul nr.7/2003 pag. 220) a statuat că existența pericolului public
poate rezulta din însuși pericolul social al infracțiunii de care sunt învinuiți
inculpații, din reacția publică la comiterea unei astfel de infracțiuni, din
posibilitatea comiterii unor fapte asemănătoare de către alte persoane, în

4
lipsa unei reacții ferme față de cei bănuiți ca autori ai unor astfel de fapte.
Prin urmare, la stabilirea pericolului public nu se pot avea în vedere numai
datele ce sunt legate de persoana infractorului, ci și date referitoare la faptă,
nu de puține ori aceasta fiind de natură a crea în opinia publică un sentiment
de insecuritate, credința că justiția și cei care concură la înfăptuirea ei nu
acționează îndeajuns împotriva infracționalității.
Starea de pericol pentru ordinea publică, spre deosebire de pericolul
social concret al faptei respective, presupune o rezonanță a acelei fapte, o
afectare a echilibrului social firesc, o anumită stare de indignare, de
dezaprobare publică, o anumită stare de insecuritate socială, iar fapta pentru
care este cercetat inculpatul întrunește toate elementele menționate.
Privarea de libertate a inculpatului este necesară pentru buna
desfășurare a procesului penal, în vederea asigurării scopului represiv și
preventiv al acestuia, având în vedere gravitatea faptelor reținute în sarcina
acestui, reflectată inclusiv în cuantumul pedepsei prevăzute de lege pentru
aceasta (de la 2 la 7 ani), context în care se impune luarea măsurii arestării
preventive față de aceştia.
Mai mult decât atât, o asemenea măsură este de natură a contribui la
apărarea ordinii de drept, demonstrând promptitudinea unei intervenții
energice din partea organelor judiciare care într-o asemenea manieră își aduc
aportul la restabilirea ordinii publice, în contextul în care numărul de tâlhării
a crescut considerabil în ultima perioadă în mun. Cluj-Napoca, faptele fiind
intens mediatizate pe plan local și național.
Apreciem astfel, că luarea față de inculpat a altor măsuri preventive
cum este cea a controlului judiciar sau arestului la domiciliu, nu ar fi
oportună raportat la faptele de care este acuzat. Luarea măsurii controlului
judiciar față de inculpat nu ar conduce la o educarea a acestuia, ci din contră,
i-ar permite să revină în aceleași locuri publice, unde a comis cu lejeritate
infracțiunile pentru care s-a început urmărirea penală.
O atitudine pasivă din partea organelor judiciare în fața
comportamentului violent adoptat de inculpat, prin care se aduce atingere
unor valori fundamentale, precum integritatea corporală a persoanei și
patrimoniul acesteia în societatea actuală ar crea în mintea cetățenilor un
sentiment de insecuritate.
Totodată, sintagma „pericol pentru ordinea publică” desemnează o

5
stare și nu un fapt, ce ar putea periclita în viitor, după punerea în libertate a
inculpaţilor desfășurare normală a unui segment din relațiile sociale protejate
în cadrul ordinii publice, respectiv cele privind integritatea fizică a
persoanei. Astfel, cum s-a statuat în mod constant în jurisprudența CEDO,
măsura arestării preventive este o măsură excepțională, astfel că luarea, ca și
menținerea ei, trebuie dispusă în cazuri temeinic justificate. Prezervarea
ordinii publice este apreciată însă ca un element pertinent și suficient pentru
privarea de libertate a unei persoane dacă se bazează pe fapte de natură să
arate că eliberarea respectivei persoane ar tulbura în mod real ordinea
publică.
Prin scopul măsurii preventive se înțelege obiectivul urmărit,
respectiv pericolul care trebuie preîntâmpinat sau înlăturat, prin luarea
acesteia. Astfel, luarea măsurii arestului preventiv față de inculpaţi s-ar
justifica pentru atingerea scopului special, constând în preîntâmpinarea
săvârșirii altor infracțiuni grave prin exercitarea unor acte violente și
sustragerea unor bunuri cetățenilor de bună-credință, prin care se aduc
atingere unor valori esențiale precum integritatea corporală și patrimoniul
persoanei.
De aceea în situația de față, se impune o reacție a autorităților față
pentru a nu crea neîncredere în capacitatea justiției de a lua măsurile
necesare pentru prevenirea pericolului pentru ordinea publică, precum și
pentru crearea unui echilibru firesc și a unei stări de securitate socială.
Din probatoriul administrat până în prezent în cursul urmăririi penale,
apreciem că există indicii temeinice care conturează bănuiala rezonabilă în
sensul art. 5 pct. (1) lit. (c) din CEDO că inculpatul a săvârșit infracțiunea
reținută în sarcina sa.
În raport cu prevederile art.5 din CEDO, măsura lipsirii de libertate a
unei persoane se poate dispune atunci când există motive verosimile că s-a
săvârșit o infracțiune sau există motive temeinice de a crede în posibilitatea
săvârșirii de noi infracțiuni, fiind necesară astfel apărarea ordinii publice, a
drepturilor și libertăților cetățenilor, precum şi desfășurarea în bune condiții
a procesului penal or, din probatoriul administrat până în prezent, rezultă că
este îndeplinită și această condiție necesară detenției preventive a
inculpatului.

6
Inculpatul L.D. a fost reţinut 24 (douăzeci și patru) de ore în Centrul
de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Cluj, începând cu data
de 05.11.2019 ora 21:10 şi până la data de 06.11.2019 ora 21.10, fiind
asistat de apărător desemnat din oficiu.
Inculpatul A.E.S. a fost reţinut 24 (douăzeci și patru) de ore în
Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Cluj, începând
cu data de 05.11.2019 ora 21:32 şi până la data de 06.11.2019 ora 21.32,
fiind asistat de apărător ales precum şi de unul din oficiu

Având in vedere toate aceste aspecte,

În temeiul art. 224, art. 223 alin. (2) C.pr.pen. raportat la art. 202
alin. (1) şi (3) C.pr.pen.,

SOLICIT
Luarea măsurii arestării preventive, pe o perioadă de 30 de zile,
începând cu data de 06.11.2019 faţă de:
1. A.E.S., [...] sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat,
prevăzută de art. 228 alin. 1 C.pen. raportat la art. 229 alin. 1 lit. b, c,
d, e şi alin. 2 lit. b C.pen.
2. L.D., [...] sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat,
prevăzută de art. 228 alin. 1 C.pen. raportat la art. 229 alin. 1 lit. b, c,
d, e şi alin. 2 lit. b C.pen cu aplicarea art. 41 alin 1 C.pen.
Prezentul referat, împreună cu dosarul cauzei, se înaintează
judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca.

Procuror,
XXXXXXXXXXXXXXXXXX