SlSTEM ENDOGENlK

(a ) Konsep:
Suatu system proses dalaman yang berlaku dalam kerak bumi yang
digerakkan oleh tenaga radioaktif dan cairan magma yang
menghasilkan pelbagai proses gunung berapi dan plat tektonik.

(b) Proses yang berlaku dalam sistem
endogenik:
i. Proses gunung berapi jalar dalam
-aliran lava membeku membentuk batolit,lapolit,lakolit

ii. Proses gunung berapi jalar luar
-proses letusan
-bahan yang dihasilkan (debu,gas)

iii. Proses gelinciran/sesaran
-selisih gelinciran secara menegak

iv. Proses lipatan
-tekanan dari kiri dan kanan permukaan
-Membentuk gunung lipat
-Pergerakan plat tektonik

v. Plat tektonik
-pertembungan plat, pencapahan plat
(c) Bentuk muka bumi akibat proses
endogenik terhadap aktiviti manusia:

Lurah gelinciran
-pandang darat yang menarik untuk aktiviti pelancongan

Geiser dan air panas
-pelancongan berasaskan kepada kesihatan

Dataran gunung berapi
-tanah lava bes yang subur sesuai untuk aktiviti pertanian
-terutamanya penanaman padi huma

Krater
-sumber tenaga geoterma
-menjana tenaga elektrik
-cth:Tasik Krater Amerika Syarikat

Kaki gunung berapi
-sumber galian kepada logam,kuprum,zink dll
-aktiviti perlombongan

Batolit
-tulang belakang kepada banjaran gunung
-kawasan pelancongan berasaskan taman negara
-kawasan tanah tinggi untuk kawasan pertanian hawa
sederhana.  E.RQVHS Suatu system proses dalaman yang berlaku dalam kerak bumi yang digerakkan oleh tenaga radioaktif dan cairan magma yang menghasilkan pelbagai proses gunung berapi dan plat tektonik.

. 3URVHV\DQJEHUODNXGDODPVLVWHP HQGRJHQLN: i. Proses gunung berapi jalar dalam -aliran lava membeku membentuk batolit. iii.gas) Proses gelinciran/sesaran -selisih gelinciran secara menegak Proses lipatan -tekanan dari kiri dan kanan permukaan -Membentuk gunung lipat -Pergerakan plat tektonik ii.lapolit.lakolit Proses gunung berapi jalar luar -proses letusan -bahan yang dihasilkan (debu. iv.

Plat tektonik -pertembungan plat. pencapahan plat    F.v.

zink dll -aktiviti perlombongan .%HQWXNPXNDEXPLDNLEDWSURVHV HQGRJHQLNWHUKDGDSDNWLYLWLPDQXVLD   Lurah gelinciran -pandang darat yang menarik untuk aktiviti pelancongan  Geiser dan air panas -pelancongan berasaskan kepada kesihatan  Dataran gunung berapi -tanah lava bes yang subur sesuai untuk aktiviti pertanian -terutamanya penanaman padi huma  Krater -sumber tenaga geoterma -menjana tenaga elektrik -cth:Tasik Krater Amerika Syarikat  Kaki gunung berapi -sumber galian kepada logam.kuprum.

 Batolit -tulang belakang kepada banjaran gunung -kawasan pelancongan berasaskan taman negara -kawasan tanah tinggi untuk kawasan pertanian hawa sederhana .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful