Centrul de Dezvoltare a Carierei 

Centrul de Dezvoltare a Carierei Timişoara, cămin 15, parter  Tel./Fax: 0256 ‐ 497977  Pag. 2  e‐mail:office@careercenter.ro  web: www.careercenter.ro 

                                                                     

G C

hidul arierei

Editura Solness , 2003 

Pag. 3

Ghid de orientare în carieră 

Dorim  să  mulțumim  tuturor  celor  care  au  sprijinit  şi  au  contribuit    la  realizarea  acestui  material:    Corpul Păcii România – Finanțatorul acestui Ghid al Carierei pentru Studenți  D‐lui Prof. Dr. Ioan Mihai, Rector al Universității de Vest Timişoara  D‐lui Prof. Dr. Emil Cazan, Decan al Facultății de Ştiințe Economice din cadrul UVT  D‐lui Gianluca Testa, Administrator Unic Zoppas Industries România  D‐lui Răzvan Ogîrcin, Managing Partner, AIMS Human Capital  D‐lui Andrew Trincia, voluntar Peace Corps                                                   

Centrul de Dezvoltare a Carierei 

Pag. 4 

Dragi studenți,      Noi,  echipa  Centrului  de  Dezvoltare  a  Carierei,  vă  oferim  cu  deosebită  plăcere  primul  ghid  al  carierei  creat  special  pentru  voi.  Ne‐am  străduit  să  adunăm  informații  relevante  pentru  tema aleasă. De aceea sperăm să vă fie util atât în timpul anilor de studiu cât şi după absolvire în a  face primii paşi spre o carieră de succes.     Aceia dintre voi care doriți să vă găsiți un loc de muncă veți afla în paginile următoare  cum să vă creați un Curriculum Vitae, o scrisoare de intenție şi cum să vă prezentați la un interviu  pentru a‐l câştiga.          Pentru boboci dar şi pentru alții care doresc să se dezvolte profesional veți descoperi ce  Oportunități există!   Ele  vă  sunt  oferite  de  numeroase  organizații  (studențeşti,  de  mediu,  umanitare,  de  Vă prezentăm în acest ghid organizațiile studențeşti cele mai puternice şi active pe plan  puteți face în timpul facultății pentru a deveni mai valoroşi în ochii angajatorilor.  

afaceri) precum şi de companii de prestigiu, preocupate de dezvoltarea potențialilor viitori angajați.    local. Devenind membru al acestor organizații sau participând la multiplele proiecte pe care ele le  organizează puteți dobândi experiență practică de lucru, puteți să intrați în contact cu mediul de  afaceri, să vă valorificați potențialul. Fiind create de către şi pentru studenți aceste organizații pot  fi contactate direct, oricând.    Totodată  vă  facem  cunoscute  câteva  companii  de  vârf  care  investesc  în  pregătirea  tinerilor  derulând  proiecte  deosebit  de  interesante  şi  antrenante  la  care  vă  recomandăm  să  luați  parte.  Aceste  proiecte  sunt  o  bună  ocazie  de  a  învăța  multe  lucruri  practice,  de  a  cunoaşte  îndeaproape anumite companii şi domeniile în care activează.      În  ultima  parte  a  Ghidului  veți  regăsi  resurse  informaționale  şi  prezentări  ale  unor  Prin acest Ghid noi vă prezentăm câte puțin din tot ceea ce vi se oferă. De aceea atunci  situri axate pe problematica dezvoltării carierei şi a găsirii unui loc de muncă  când  veți  găsi  o  nouă  cale  vă  aşteptăm  să  ne  spuneți  şi  nouă.  Iar  noi  la  rândul  nostru  le  vom  împărtăşii şi altora, la anul, în ediția viitoare a Ghidului Carierei.      Aş dori să închei prin a vă dori mult succes şi prin a vă spune că niciodată nu e prea  devreme  pentru  a  ne  începe  cariera.  Pentru  fiecare  dintre  noi  ziua  are  24  de  ore.  Modul  în  care  alegem să le petrecem face diferența între un om de succes şi unul oarecare. Noi vă recomandăm să  vă  investiți  acest  timp  în  a  vă  îmbunătății  continuu  cunoştințele,  în  a  vă  dezvolta  competențe  relevante pentru piața muncii. Făcând acest lucru vă garantăm că succesul nu se va lăsa aşteptat.       Andrea Argintariu  Preşedinte, Centrul de Dezvoltare a Carierei      Voi alegeți pasul următor în carieră! 

Pag. 5

Ghid de orientare în carieră 

                                                           

    Informații practice 
E  uimitor  cât  de  multă  lume  are  impresia  că  ştie  ceva  bine  şi  că  nu  mai are sens să studieze.  Să luăm limba engleză de exemplu –  companiile  internaționale  se  plâng  de  nivelul  scăzut  la  engleză  al  angajaților,  deşi,  nu‐i  aşa,  toți  pretindem că suntem buni.  Raționamentul  acesta  se  poate  extinde şi la scrierea unui CV sau la  modul de prezentare la un interviu.  Sau  n‐ai  auzit  de  oameni  care  trimit  CV‐uri cu poze de la mare... 

Cuprinsul secțiunii: 
• • • CV –ul nostru cel de toate zilele  Intenții scrise  Intervievatus preparatus 
       

   

Centrul de Dezvoltare a Carierei 

Pag. 6 

CV –ul nostru  cel de toate zilele 
    ► Ce e totuşi un CV şi la ce foloseşte?                  Curriculum  Vitae  –  un  instrument  de  comunicare  între  tine  şi  un  angajator,  de  promovare  a  propriei  tale  persoane  şi  o  manifestare  a  interesului  tău  de  a  lucra  pentru acesta.     Scopul CV‐ului ‐ de a te ajuta să ajungi la  un interviu.     Anterior  plasării  unui  CV,    e  necesar  să  faci un studiu al companiei şi al postului  disponibil  pentru  a  avea  o  imagine  orientativă  asupra  calificărilor  ce  se  caută.  Dacă  eşti  pregătit  pentru  post,  “fabrică‐ți”  CV‐ul  în  aşa  fel  încât  să  subliniezi  toate  abilitățile  şi  experiențele  pe care le ai în domeniu.     Un  CV  eficient  nu  este  nici  povestea  vieții  tale,  de  la  A  la  Z,  dar  nici  o  enumerare de activități şi date.  

          Angajatorul  nu  va  avea  niciodată  răbdarea  de  a  analiza  şi  interpreta  experiențele  tale  astfel  enumerate  de  aceea este de responsabilitatea ta ca prin  CV    să‐i  arăți  de  ce  eşti  candidatul  ideal  pentru postul oferit. E bine să fii cât mai  convingător  cu  putință,  pentru  că  CV‐ul  este  un  instrument  prin  care  încerci  să‐ți  „vinzi” abilitățile şi experiența.    Din  principiu  el  va  presupune  că  informațiile pe care i le oferi tu sunt cele  mai  relevante  pe  care  i  le  poți  furniza  în  raport  cu  cerințele  sale.  Acesta  este  şi  motivul  pentru  care  aplicanții  mai  comozi  care  au  un  singur  CV  pe  care  îl  trimit  tuturor  angajatorilor  suferă  deziluzia  de  a  nu  trece  de  această  etapă  de  selecție.  În  principiu  trebuie  să  ai  un  CV  pentru  fiecare  job  pentru  care  aplici  pentru  a  răspunde  clar  cerințelor  specifice.     Gândeşte‐te  că  angajatorul  poate  primi  sute  de  CV‐uri  pentru  un  singur  post  şi  de  cele  mai  multe  ori,  îi  acordă  fiecăruia  mai  puțin  de  1  minut.  De  obicei,  după  o  privire fugară asupra paginii, angajatorul  decide  dacă  îți  va  respinge  CV‐ul  sau  îl  va  păstra  pentru  a‐l  analiza  mai  atent. 

Pag. 7

Ghid de orientare în carieră 

Este  foarte  important  să‐ți  „fabrici”  CV‐ ul  în  aşa  fel  încât  să  treacă  de  prima  privire.  Din  acest  fapt  derivă  importanța  accentuării  în  CV  a  abilităților  care  te  recomandă pentru postul dorit.    Un  CV  bine  realizat  răspunde  cerințelor  prin forma şi conținutul său. Cum? CV‐ul  este  îngrijit  şi  bine  structurat,  datele  menționate  sunt  adaptate  cerințelor  postului,  abilitățile  sunt  susținute  prin  enumerarea unor experiențe relevante.    Iată  câteva  recomandări  înainte  de  a  începe    Cel  mai  important  lucru  pe  care  trebuie  să‐l ai în vedere este că acesta va fi CV‐ul  TĂU.  Îl  poți  folosi  în  orice  mod  crezi  că  este  corespunzător  pentru  compania  şi  postul  la  care  aplici  şi  pe  care  îl  doreşti.  Nu  copia  modele  propuse  în  reviste  de  specialitate  sau  în  ghiduri  practice.  Inspiră‐te  din  ele  şi    adaptează‐le  personalității şi pregătirii tale.   redactarea  propriului  tău  curriculum vitae.  

► Rețetă perfectă? Nu prea!                   Cei patru paşi… mai aproape… de succes    1.  Auto‐evaluarea.  din  de  Gândeşte‐te  personalitate,  şi  a  analizează‐te  caracteristicilor  perspectiva 

abilităților  interpersonale,  modului  de  lucru  în  echipă,  valorilor  personale,  preferințelor  față  de  viitorul  loc  de  muncă,  intereselor  profesionale,  altor  abilități  relevante  în  raport  cu  piața  muncii pe care le deții.   Aceste  informații  de  regulă  prezintă  interes  pentru  angajator  dar  îți  vor  fi  şi  ție  foarte  utile  atunci  când  vei  decide  la  ce companii să aplici şi dacă ofertele care  ți se fac corespund aşteptărilor tale.     2.  Lista  calificărilor.  Al  doilea  pas  presupune alcătuirea mai multor liste.     Prima  listă  va  cuprinde  descrieri  ample  ale  tuturor  activităților  inclusiv  şcolare  şi  profesionale,  voluntariat, 

angajări  pe  termen  scurt,  practică  de  specialitate, pe care le ai. Atenție, nu este  suficient  să  le  enumeri.  De  multe  ori 

Centrul de Dezvoltare a Carierei 

Pag. 8 

denumirea  unui  proiect,  numele  unei  firme  sau  a  poziției  ocupate  în  cadrul  acesteia  nu  oferă  suficiente  informații  angajatorului. De aceea e bine să specifici  responsabilitățile  deținute,  rezultatele  obținute  (chiar  în  cifre,  procente),  instrumente învățate (teste, aplicații soft)    A  doua  listă  va  cuprinde  lucrări  publicate,  proiecte  de  cercetare,  lucrări  de diplomă, referate, studii în străinătate,  proiecte  şcolare,  prezentări,  sesiuni  de  comunicări.    O  a  treia  listă  importantă  este  cea  a  cunoştințelor  în  domeniul  utilizării  calculatorului  şi  a  cunoştințelor  de  limbi  străine.  Pentru  fiecare  dintre  ele  menționează  nivelul  de  cunoaştere.  Importante  sunt  şi  certificările,  licențele,  premiile.       A  patra  este  lista  abilităților  şi  competențelor.  (Competențe  =  abilități  verificate  într‐o  sarcină  de  lucru):  de  comunicare,  interpersonale,  de  lucru  în  echipă,  de  coordonare.  Câteva  exemple  de abilități: gândire analitică, creativitate,  învățare activă, managementul crizelor şi  a  schimbării,  orientare  spre  client,  negociere,  organizare,  planificare,  rezolvare  a  problemelor,  crearea  de  relații,  dezvoltare  strategică.  Este  foarte  important  să  le  scrii  pe  cele  care  eşti  convins  că  le  ai  şi  să  poți  oferi  exemple 

concrete de situații în care ai dat dovadă  de  ele.  De  obicei  printr‐un  interviu  se  urmăreşte  tocmai  verificarea  anumitor  competențe pe care un individ trebuie să  le  dețină  pentru  a  face  față  cu  succes  cerințelor postului.     3.  Cercetare  şi  informare.  Al  treilea  pas  presupune  obținerea  de  cât  mai  multe  date despre industrie, companie şi postul  oferit. Acest pas  este important deoarece  îi  dovedeşte  angajatorului  că  înțelegi  domeniul  şi  firma  şi  îți  doreşti  să  faci  parte din acea companie.     Informațiile  bine  de  ştiut  sunt:  cine  sunt  proprietarii  companiei,  “vârsta”,  mărimea,  număr  de  angajați,  domeniile  de activitate în care activează, produse şi  servicii,  dezvoltarea  (la  nivel  zonal,  regional, global), reputația, competiția.   Aceste  informații  le  poți  găsi  în  rapoartele  anuale  ale  companiilor,  pe  paginile  web  ale  acestora,  în  reviste  de  specialitate sau de afaceri.     4. Realizarea CV‐ului   Foloseşte listele create anterior şi extrage  din  ele  acele  date  care  fac  din  tine  candidatul  ideal  pentru  un  anume  post.  Acele  liste  îți  vor  folosi  pentru  diferite  posturi,  pentru  că,  precum  spuneam  şi  mai  devreme,  e  bine  să  ai  câte  un  CV  adaptat  fiecărui  post,  dacă  vrei  să  ai  succes. 

Pag. 9

Ghid de orientare în carieră 

Utilizând un format adecvat completează  categoriile  din  CV  cu  informații  din  experiența  ta  ținând  cont  de  cerințele  postului. 

obiectivul  de  carieră  nu  este  esențial.  El  oferă  totuşi  angajatorului  o  idee  despre  ce ai de gând să faci pe viitor.   Pentru  slujbele  permanente,  pe  bază  de  contract  de  muncă,  obiectivul  personal  pentru postul vizat este esențial.   Obiectivul  de  carieră  se  întinde  pe  o  perioadă  mai  mare  de  timp,  în  timp  ce  obiectivul pentru postul vizat se referă la  primii  paşi  pe  care  îi  vei  face  în  organizație (de ex. să ajungi cercetător în  domeniul  Bioingineriei  Umane  este  un  obiectiv  de  carieră,  în  timp  ce  ocuparea  poziției de Tehnician de laborator este un  obiectiv  pentru  postul  dorit).   Obiectivele  trebuie  formulate  în  termeni  de  genul  ʺce  poți  să  faci  pentru  un  angajatorʺ  şi  nu  ʺce  poate  angajatorul  să  facă  pentru  tineʺ.  Evită  expresiile  ca  ʺ...unde  îmi  voi  putea  folosi  cunoştințele  şi  aptitudinile  pentru  a‐mi  lărgi  nivelul  de expertiză în...ʺ.   Obiectivul  trebuie  formulat  după  locul  de  muncă  pe  care  îl  vrei  acum  (ex.  Programator  sau  Asistent  Social),  sau  după  aria  în  care  vei  lucra  (ex.  Comunicare, Relații Publice)  Pregăteşte‐ți  mai  multe  versiuni  de  CV‐ uri  în  care  să‐ți  descrii  aptitudinile  relaționat  strict  la  cerințele  locului  de  muncă spre care aspiri.     Educația   Studenții în anii terminali vor scrie în CV  diploma  pe  care  urmează  să  o  obțină, 

► Să disecăm CV‐ul                  Nume,  adresa,  telefon,  e‐mail,  adresa  web  Nici  o  altă  informație  nu  este  cerută.  Dacă îți vei schimba adresa notează până  când  este  valabilă  cea  curentă  (Ex.  până  la 15 iulie 2002).  Dacă  nu  poți  răspunde  la  telefon  în  timpul  orelor  de  serviciu  (dacă  lucrezi  deja  undeva),  scrie  şi  un  număr  de  telefon  unde  îți  pot  fi  lăsate  mesaje.   Dacă  incluzi  şi  o  adresă  de  pagină  WEB  personală,  asigură‐te  că  formatul  este  unul  profesional.  Situl  tău  poate  să  includă  un  CV,  exemple  ale  activității  profesionale, fotografii.   Dacă  nu  eşti  cetățean  român,  notează  şi  cetățenia.     Obiectivul  de  carieră/  obiectivul  pentru  poziția solicitată   Pentru  locurile  de  muncă  cu  program  redus  sau  pentru  diversele  colaborări 

Centrul de Dezvoltare a Carierei 

Pag. 10 

specializarea, 

universitatea, 

anul 

Experiența profesională   Secțiunea  va  oferi  o  imagine  concisă  asupra  calificărilor  tale  ținând  seama  de  obiectivele declarate de tine.   Aici  vrea  orice  angajator  să  ajungă  când  citeşte  un  CV.  În  această  secțiune  angajatorul  va  regăsi  în  tine  persoana  ideală  pentru  postul  pe  care  îl  oferă,  va  regăsi  avantajele  competitive  pe  care  le  pui  la  dispoziție.  Poți  să  incluzi  câteva  cuvinte cheie, în funcție de postul pentru  care  aplici.  Acestea  vor  putea  fi  uşor  folosite  în  bazele  de  date  ale  angajatorilor, pentru a te găsi mai târziu.   Mergi  pe  urmele  experienței  tale  de  muncă,  a  celei  din  poziția  de  voluntar  şi/sau  pe  baza  unor  activități  extracurriculare  în  termeni  de  durată,  scop,  obiective  atinse  etc.  Dacă  nu  ai  experiență  termenii  relevantă,  relațiilor  accentuează  interpersonale,  aptitudinile  pe  care  le‐ai  dezvoltat  în  organizaționale  etc.  Un  lucru  important  care  trebuie  să  apară  la  această  secțiune  sunt  realizările  din  experiența  profesională.  Scrie  toate  obiectivele  măsurabile pe care le‐ai atins şi care sunt  relevante pentru postul dorit.     Cercetare ştiințifică, certificări   Prezintă o listă a calificărilor, ținând cont  de  obiectivul  postului.  Dacă  adaugi  şi  date, ordinea va fi cea invers cronologică.   Menționează  numele  premiilor  obținute,  numele  instituției  care  ți‐a  acordat 

începerii  facultății,  (ex.  student  ASE,  finanțe  ‐  bănci,  Bucureşti,  1  Oct.1999  ‐  pana în prezent).  Nu  este  necesar  să  treci  în  CV  şcoala  primară şi gimnaziul absolvit.  Menționează liceul absolvit, data şi, dacă  doreşti,  poți  scrie  şi  specializarea  obținută  (ex.  Bucureşti,  Liceul  ʺIon  Neculceʺ, 1999).   Toate etapele educaționale vor fi scrise în  ordine  inversă  absolvirii  lor  (cea  mai  recentă prima).     O  sub‐secțiune  este  cea  a  cursurilor  care  au relevanță în raport cu locul de muncă  dorit.   Alege  cursuri  care  au  legătură  cu  obiectivul  declarat.  Dacă  unul  dintre  cursuri  nu  aduce,  prin  titlul  lui,  informații relevante cu privire la legătura  cu  obiectivul  declarat,  explică  cu  câteva  detalii de ce a fost introdus în listă. Lista  va  trebui  ʺaranjatăʺ  În  orice  în  caz,  ordinea  evită  priorităților. 

enumerarea  haotică.  Poate  avea  aspect  tabelar pentru o mai bună citire.    Într-o  sub‐secțiune  proiecte  pot  fi  scrise  lucrările,  tezele  etc.  pe  care  le‐ai  pregătit  şi  care  sunt  relevante  pentru  post.  Dacă  titlul este suficient de expresiv, va fi scris  fără a fi date explicații suplimentare.      

Pag. 11

Ghid de orientare în carieră 

premiul  şi  data.  Ordinea  lor  va  fi  invers  cronologică.  Explică  ce  înseamnă  acel  premiu  dacă  cititorul  nu  poate  înțelege  importanța.     Articole publicate   Vor  fi  menționate  numai  articolele  apărute  în  revistele  care  ar  trebui  să  prezinte  interes  pentru  angajator.  Menționează  ce  anume  a  fost  publicat.  Menționează  documentele  pe  care  le‐ai  prezentat  din  poziția  de  invitat  special  sau  vorbitor  invitat  în  cadrul  diverselor  conferințe,  seminarii  etc.  Dacă  lista  este  foarte  lungă,  menționează  numai  materialele  relevante  pentru  postul  solicitat.     Limbi străine   Menționează  în  primul  rând  limbile  în  care poți vorbi fluent şi în care poți să îți  desfăşori  activitatea  (altele  decât  limba  română).  Menționează  dacă  poți  să  vorbeşti şi/sau să scrii în limba respectivă  cât şi certificatele de limbă obținute.     Cunoştințe  IT&C   Vor  fi  menționate  atât  cunoştințele  teoretice,  cât  şi  cele  practice.  Poate  fi  realizat un tabel cu secțiunile: Hardware,   Software, Limbaje de programare.     Abilități  Enumeră  cele  mai  relevante  puncte  forte  pe  care  le  deții  pentru  locul  de  muncă 

solicitat. 

Descrie 

avantajele 

tale 

competitive ‐ valorile pe care le oferi.   Mergi  pe  urmele  experienței  tale  de  muncă,  a  celei  din  poziția  de  voluntar  şi/sau  pe  baza  unor  activități  extracurriculare  în  termeni  de  durată,  scop,  obiective  atinse  etc.  Dacă  nu  ai  experiență  termenii  relevantă,  relațiilor  formele  sau  accentuează  interpersonale,  de  educație/  aptitudinile  pe  care  le‐ai  dezvoltat  în  organizaționale etc.   Menționează  training  formale  profesionale. 

Enumeră  şi  caracteristicile  tale  personale  care sunt potrivite pentru poziția pe care  o  soliciți  (ex.  entuziasm,  flexibilitate,  atenție la detalii etc.).     Activități/ interese   Activitățile desfăşurate ca voluntar pot fi  incluse  în  mai  multe  moduri,  în  funcție  de  mesajul  pe  care  vrei  să‐l  transmiți.  Poți  să  incluzi  activitățile  de  voluntariat  în  această  secțiune  dacă  vrei  să  demonstrezi  modul  de  petrecere  a  timpului liber.   Dacă vrei să subliniezi chiar activitățile în  cauză,  poți  să  creezi  o  secțiune  separată  numită  ʺActivități  voluntareʺ.  Aici  vei  putea  să  menționezi  şi  organizațiile  sub  umbrela cărora îți desfăşori activitatea de  voluntar,  contribuțiile  pe  care  le  aduci  etc.   Poți  să  incluzi  activitatea  de  voluntariat  şi  în  cadrul  secțiunii  care  descrie 

Centrul de Dezvoltare a Carierei 

Pag. 12 

experiența  de  muncă  dacă  activitățile  prestate  îți  pot  crea  avantaje  (ex.  Assistant  Manager  ‐  voluntar).   Organizarea  activităților  va  fi  făcută  în  ordine invers cronologică.  La  finalul  acestei  secțiuni  poți  să  incluzi  interesele tale (ex. educație fizică, hobby‐ uri,  sporturi  sau  activități  relaxante).  În  general,  angajatorii  vor  să  ştie  cum  îți  petreci  timpul  liber  (ex.  în  activități  independente/  de  echipă).  Dacă  ai  dubii  asupra  acestei  secțiuni  poți  să  renunți  la  ea.     Referințe/ mapa personală   Nota:  ʺreferințe  la  cerereʺ  indică  caracterul  opțional  al  acestora.  Adaugă  numele  persoanei  care  te  recomandă  dacă  ea  este  bine  cunoscută  de  către  angajator.  El  va  dori  să  te  întâlnească  datorită prezenței respectivei persoane.  Fără nume de referință în CV va trebui să  te  ʺvinziʺ  singur  în  față  angajatorului.  Trebuie  să  ştii  că,  în  general,  persoanele  care îți dau referințele nu vor fi deranjate  cu telefoane inutile.   Persoana  aleasă  să‐ți  dea  referințele  trebuie  întrebată  dacă  acceptă  folosirea  numelui său în CV. De asemenea trebuie  să te asiguri ce va spune în cazul în care  va fi contactată telefonic de angajator. Îți  va  menționa  punctele  puternice  sau  pe  cele slabe?  Dacă un angajator cere o mapă personală  (ex. grafic design, proiectare) va trebui să 

o  prezinți.  Ca  să  o  prezinți,  trebuie  să  o  ai.  Realizarea  unei  mape  personale  ia  ceva  timp,  aşa  că  trebuie  pregătită  continuu.    ► E stilul meu şi țin la el!                Pentru că fiecare persoană are un set unic  de  aptitudini,  capacități,  experiență  şi  instruire, nu există un anume format care  să poată fi numit cel mai bun. Deşi există  mai  mult  de  10  formate  diferite,  toate  sunt  variații  ale  următoarelor  3  categorii  de  bază:  formatul  cronologic,  formatul  funcțional şi formatul combinat    a. Format cronologic  CV‐ul  cronologic  prezintă  educația,  calificările,  experiența,  rezultatele  şi  realizările,  pornind  de  la  cele  mai  recente,  în  ordinea  invers  cronologică.  Cei mai mulți angajatori îl preferă pentru  că  dezvăluie  progresele  profesionale  dar  şi eventualele întreruperi în evoluție.   Formatul cronologic este indicat  în cazul  în care :   • activitatea  anterioară  este  direct  legată  de  tipul  de  post  pentru  care  aplici;  

Pag. 13

Ghid de orientare în carieră 

• • •

experiența (numărul de ani) pe care o  ai este corespunzătoare;   în prezent eşti angajat;   domeniul (tipul companiei) în care ai  experiență  este  similar  cu  cel  pentru  care doreşti să aplici     •

competențe  relevantă; 

se 

dovedeşte 

mai 

eficient  în  cazul  celor  care  doresc  o  reorientare. 

c. Format combinație   CV‐ul  combinat  este  cel  mai  bun  deoarece  conduce  la  realizarea  unui  profil  care  să  corespundă  cel  mai  bine  nevoilor  angajatorului.    Presupune  enumerarea activităților în ordinea invers  cronologică  iar  în  cadrul  acestora  sunt  descrise  şi  abilitățile  şi  competențele  solicitate de executarea sarcinilor. 

perioada  de  angajare  în  fiecare  funcție  se  încadrează  în  limite  normale.  

  Avantaje:  • • •   b. Format funcțional  CV‐ul  funcțional  grupează  experiența  şi  abilitățile  după  domeniu,  accentuând  calificarea pe diverse arii, fără a ține cont  de perioadă.  Acest format este mai puțin  eficient pentru că enumerarea abilităților  nu  este  obligatoriu  legată  de  o  anume  experiență  de  lucru  şi  deci  e  mai  dificil  verificabilă.   În  comparație  cu  formatul  cronologic,   formatul  funcțional  îți  dă  mai  mult  control în ceea ce priveşte modul în care   prezinți    Avantaje:  • este  util  atunci  când  experiența  ta  este  limitată  sau  este  atât  de  diversă  încât  sublinierea  unei  arii  de  aptitudinile,  experiența  şi  instruirea ta.   cel mai cunoscut / familiar tip de CV;  reflectă creştere şi continuitate;  evidențiază  titlurile,  şcolile  experiența relevante. 

► DA şi mai ales NU !                DA, CV‐ul:  • • • Este  redactat  într‐un  moment  de  linişte.  Nu  are  nici  o  corectură,  ştersătură,  “îmbunătățire“.  Primul  rând  sau  paragraf  adresa  şi  (cuprinzând  numele, 

telefonul) este discret, nu concurează  cu antetul vreunei mari companii.  • • Cuprinde  lista  completă  a  datelor  personale şi profesionale.  Datele sunt clare şi veridice 

Centrul de Dezvoltare a Carierei 

Pag. 14 

• • •

Scrisul,  (de  preferat  redactarea  să  fie  pe calculator), este citeț şi aerisit.  Conținutul e structurat  Face  trimiteri  şi  legături  cu  alte  documente,  persoane  de  referință,  anexe. 

unele  rubrici  pot  să  lipsească  sau  să  fie  adăugate,  în  funcție  de  natura  postului  pentru care aplici.     Lungimea  unui  CV  trebuie  să  fie  de  o  pagină.  Un  CV  de  2  pagini  este  de  asemenea  acceptabil  numai  dacă  experiență  ta  profesională  poate  justifica 

  Greşeli frecvente:  • Prezentare  nepotrivită:  redactare  neclară,  confuză,  incorect  conceput,  scris  neglijent,  cu  greşeli  gramaticale  sau ortografice.  • Nu  sunt  puse  în  valoare  calitățile  şi  experiența  personală  în  raport  cu  cerințele postului.  • Prea  încărcat,  plictisitor,  plin  de  detalii  • nesemnificative,  fără  originalitate.  Cuprinde  dezechilibre  vizibile  între  diferite  etape  ale  evoluției  şcolare  şi  profesionale.  • Este  redactat  într‐un  limbaj  pretențios,  prea  specializat,  în  jargon  profesional, cu prescurtări.    ► Deci ai înțeles...                Aminteşte‐ți că este util să alcătuieşti mai  multe  variante  ale  CV‐ului  tău  din  care 

lungimea acestuia.    Rubrica  de  date  personale  ar  trebui  să  includă  numele  tău,  adresa  curentă  şi  numerele  de  telefon.  Asigură‐te  că  ai  menționat numărul de acasă.    În  ceea  ce  priveşte  obiectivele,  nu  este  obligatorie  introducerea  unei  astfel  de  rubrici, pentru că ea poate fi poate fi prea  largă  sau  exclusivă  şi  în  consecință  e  posibil  să  te  elimine  din  selecția  pentru  posturi care te‐ar putea interesa. Iți poate  fi  de  ajutor  în  cazul  în  care  doreşti  să  schimbi  orientarea  carierei  tale  sau  dacă  simți nevoia să fii foarte specific în relația  cu  o  agenție  de  recrutare  sau  cu  o  companie.  Dacă  alegi  alternativa  de  a  menționa  un  obiectiv,  ai  grijă  să  adaugi  tipul  poziției  țintite,  tipul  organizației  în  care  îți  doreşti  să  lucrezi  şi  aptitudinile  necesare postului.    Ex:  Obținerea  unei  poziții  de  analist  financiar  cu  accent  pe  evaluări,  într‐o  firmă  comercială  sau  într‐o  bancă  de  investiții.   

Pag. 15

Ghid de orientare în carieră 

  Cât  despre  studii  e  recomandabil  să  începi  cu  cel  mai  recent  grad  academic  obținut  sau  cu  programul  de  studii  la  care  eşti  înscris  în  momentul  respectiv.  Prezintă  celelalte  grade  în  ordine  invers  cronologică.  Include  ariile  de  interes,  onoruri,  premii  academice  şi  bursele  primite.  Menționează  cursurile  relevante  dacă  simți  nevoia  să  îți  construieşti  un  profil  convingător  în  ceea  ce  priveşte  aptitudinile  /  cunoştințele  tale  într‐un  domeniu anume.   Studiile  în  străinătate  pot  fi  subliniate;  asigură‐te  însă  că  ai  inclus  numele  universității / programului, localizarea, o  descriere  scurtă  (o  propoziție)  a  temelor  acoperite şi a datei desfăşurării.    Rubrica  de  experiență  ar  trebui  să  includă orice poziție / funcție în care ți‐ai  format  aptitudini  profesionale.  Acestea  pot fi nu doar full‐time (cu program de 8  ore),  part‐time  (cu  program  limitat)  sau  job‐uri de vară, dar şi stagiile de practică  şi  voluntariatul.  Numeşte  la  început  fie  numele organizației, fie pe cel al  poziției  tale, în funcție de importanța fiecăruia şi  apoi  menționează  adresa  instituției.               

  Rubrica  de  informații  suplimentare  evidențiază  aptitudinile  tale  suplimentare. Include aici limbile străine  pe  care  le  vorbeşti,  aptitudinile  de  utilizare  a  calculatorului  şi  experiența  călătoriilor.     Dacă  eşti  cetățean  străin  ar  trebui  să  menționezi şi cetățenia. Acest lucru poate  reprezenta un avantaj pentru tine dacă o  firmă  caută  o  persoană  de  o  anumită  naționalitate  sau  te  poate  feri  de  frustrarea  de  a  ți  se  refuza  acceptarea  după  interviu  dacă  firma  nu  angajează  cetățeni străini.    Referințele  sunt  recomandările  date  de  regulă  de  foşti  angajatori  sau  profesori  din universitate care arată felul cum te‐ai  descurcat la locurile de muncă anterioare  şi  cum  ai  fost  de  folos  firmei  la  care  ai  lucrat.  Cei  mai  mulți  dintre  potențialii  angajatori, mai ales cei străini, vor dori să  ʺverificeʺ  recomandările  tale  înainte  de  a  te angaja. Asigură‐te că ai la dispoziție o  listă de referințe pe o foaie separată.                 

Centrul de Dezvoltare a Carierei 

Pag. 16 

► Un model pentru CV – ul european   

DATE PERSONALE 
Nume  Adresă  Telefon  E‐mail  Naționalitate  Data naşterii 

  [ Nume de familie, Prenume ]  [ Strada, numărul casei, codul poştal, oraşul, județul, țara ]        [ Zi, lună, an]   

EXPERIENȚĂ DE 
LUCRU  • Data (de la  – până la)  • Denumirea şi adresa  angajatorului  • Tipul de întreprindere  sau sectorul  • Ocupația sau poziția  deținută  • Activități şi  responsabilități principale 

[ Adaugă înregistrări separate pentru fiecare post relevant,  începând cu cel mai recent. ]            [  Adaugă  înregistrări  separate  pentru  fiecare  secțiune  relevantă,  inclusiv  cursuri  extracurriculare,  începând  cu  cea mai recentă.]   

EDUCAȚIE 
• Data (de la  – până la) 

• Denumirea şi tipul  organizației care a oferit  programul educațional  • Principalele discipline  acoperite  • Titlul calificării obținute  • Nivelul de clasificare  națională (dacă există) 

      [Obținute pe parcursul vieții sau carierei, dar nu neapărat  atestate prin diplome sau certificate] 

ABILITĂȚI ŞI 
COMPETENȚE  PERSONALE 

Pag. 17

Ghid de orientare în carieră 

Limba maternă  Limbi străine  • Citit  • Scris  • Conversat 

  [ Specifică limba ]  [ Indică nivelul: excelent, bine, de bază ]  [ Indică nivelul: excelent, bine, de bază ]  [ Indică nivelul: excelent, bine, de bază ]  [ Descrie aceste competențe şi indică unde au fost  obținute.]   Se referă la conviețuirea şi conlucrarea cu alte persoane, în  medii multiculturale, poziții unde comunicarea este importantă,  şi situații unde munca de echipă este esențială (spre exemplu  cultură şi sport), etc.  [ Descrie aceste competențe şi indică unde au fost  obținute.]   Coordonarea şi conducerea oamenilor, a  proiectelor,  administrarea bugetelor; la lucru, în muncă voluntară  şi acasă   [ Descrie aceste competențe şi indică unde au fost  obținute.]   Cu computere, tipuri speciale de maşini şi echipamente etc 

APTITUDINI ŞI 
COMPETENȚE  SOCIALE 

APTITUDINI ŞI 
COMPETENȚE  ORGANIZATORICE 

APTITUDINI ŞI 
COMPETENȚE  TEHNICE   

APTITUDINI ŞI 
COMPETENȚE  

[ Descrie aceste competențe şi indică unde au fost  obținute.]   Muzică, scris, design, etc  [ Descrie aceste competențe şi indică unde au fost  obținute.]   Competențe şi aptitudini care nu au fost menționate anterior   

ARTISTICE  ALTE APTITUDINI ŞI  COMPETENȚE  PERMIS DE 
CONDUCERE 

ALTE INFORMAȚII  ANEXE 
 

[ Notează aici orice alte informații care ar putea fi  relevante, de exemplu persoane de  contact, referințe etc. ]  [ Notează eventualele anexe. ] 

         

Centrul de Dezvoltare a Carierei 

Pag. 18 

► Exemplu de CV (american) 

PAMELA EVANS 

 
145 Tahquitz Canyon • Palm Springs, California 92262 • 760‐555‐1212 • evans@yahoo.com      PROFIL  • Rezultate  excelente  în  domeniul  economic  şi  experiență  antreprenorială de trei ani de zile întrâo companie de IT.  • Numită  în  2003  Reprezentantă  a  studenților  în  Senatul  Universității  pentru  rezultatele  şcolare  deosebite  şi  pentru  activitățile  desfăşurate  în  organizații  studențeşti  de  tip  sindical.   • Bună cunoscătoare a limbilor spaniolă şi portugheză.  • Abilități  tehnice  în  Microsoft  Word,  Excel  şi  PowerPoint;  programare în Visual Basic şi HTML.  

  EXPERIENȚĂ 
            TRADUCĂTOR, Orange County California  Contractor Privat                                   aprilie 2001—prezent  • Lucru în echipă cu doi asistenți care oferă traduceri (în  conversație) pentru antreprenori nevorbitori de limbă  engleză, precum şi servicii de meditații.   Realizări:  •   Am primit premiu de recunoştință din partea comunității  hispanice pentru asistența acordată emigranților. 

EDUCAȚIE            &  ACTIVITĂȚI 

CALIFORNIA COMMUNITY COLLEGE, Irive, California  Specializarea Administrarea Afacerii           2002—Prezent  Membră în organizația Alpha Gamma Sigma  Reprezentantă a studenților în Senatul universității, 2003  Acceptată în Clubul de Afaceri al Studenților, Toamna 2003

           

Ghid de orientare în carieră  

Pag. 19

Intenții  scrise 
  ► Pasul doi: scrisoarea de intenție                Dacă  CV‐ul  este  un  instrument  necesar  pentru  a‐i  stârni  celui  care  te  angajează  interesul  pentru  tine,  scrisoarea  de  intenție  este  ʺambalajulʺ  CV‐ului  şi  nu  poate fi expediată fără acesta.  Scrisoarea  de  intenție  sau  de  motivație  (denumită  şi  scrisoarea  de  prezentare)  este  prima  modalitate  de  a  te  prezenta,  de  a‐ți  face  cunoscute  ʺpunctele  forteʺ  care  te  fac  un  candidat  favorit  pentru  jobul solicitat. 

        repeta  detaliile  din  CV,  precum  este  experiența  de  muncă,  educația  sau  obiectivele  personale.  CV‐ul  conceput  pentru  a  scrie  despre  tine,  despre  experiența  ta  şi  calitățile  tale.  Scrisoarea  de  intenție  este  concepută  pentru  a  scrie  ce  poți  tu  să  faci  pentru  postul vizat şi firma respectivă.    O scrisoare de intenție eficientă trebuie  să conțină trei „zone”  • „Identificarea”:  Trebuie  să  te  prezinți şi să scrii motivele care te‐ au  determinat  să  aplici  pentru  postul  vizat.  Spune  exact  de  ce  ai  trimis  CV‐ul  tău:  eşti  interesat  de  firma  respectivă  şi  vrei  să  ocupi  postul pe care îl au ei disponibil  • „Promovarea”:  calităților  care  fac  candidatul ideal   Sublinierea  din  tine 

► Ce şi cum trebuie să scrii                Foarte  important  este  că  scrisoarea  de  intenție nu trebuie să fie folosită pentru a  

•    

„Continuarea”:  Specificarea  paşilor  următori. 

Identificarea   Demonstrează‐ți  interesul  indicând  orice  conexiune  între  tine  şi  angajator.  Spune‐i  că  lucrați  în  acelaşi  domeniu  de activitate, că împărțiți acelaşi interes  profesional sau că ai urmărit firma sau 

Centrul de Dezvoltare a Carierei 

Pag. 20 

domeniul  de  activitate  în  presa  de  specialitate.   Dacă te‐ai adresat firmei respective din  cauza  unui  prieten  sau  asociat  al  firmei,  menționează  aceasta;  angajatorul  se  va  simți  mult  mai  obligat  să‐ți  răspundă  la  scrisoare.  (Dacă  faci  afirmații  neadevărate  referitoare  la  firma  vizată,  angajatorul  nu te va privi cu ochi buni).     Când afirmi că  poți acoperi o nevoie a  acelei companii fi cât  mai exact,  pe cât  posibil. Nu trebuie doar să aduci vorba  despre  postul  vizat,  ci  trebuie  să  detaliezi  ceea  ce  doreşte  firma  pentru  postul respectiv.     Promovarea   În  a  doua  parte  a  scrisorii  explică  pe  scurt  abilitățile    care  crezi  că  vin  în  întâmpinarea  necesităților  angajatorului  pentru  postul  vizat.  Nu  trebuie să intri în prea mari detalii; CV‐ ul tău este cel care are grijă de asta.   În  schimb,  utilizează  această  secțiune  pentru a scoate în evidență cum îți vei  folosi calitățile şi experiența ta pentru a  aduce  beneficii  firmei.  Nu  da  indicații  referitoare  la  modul  în  care  crezi  tu  că  vei  fi  răsplătit  ca  angajat  al  firmei  ‐  cu  un  maldăr  de  CV‐uri  în  față,  angajatorul  nu  este  preocupat  de  împlinirea  ta  personală.  Străduieşte‐te  să foloseşti cât mai puțin pronumele la 

persoana întâia ʹEuʹ. Foloseşte mai bine  adresări de genul ʹAcesta este modul în  care vă pot ajuta să ... ʹ.     Continuarea  Încheie scrisoarea specificând ce ai dori  să  se  întâmple  în  viitor.  Nu  lăsa  mingea  în  terenul  angajatorului;  preia  controlul!  Spune‐i  angajatorului  unde  te poate contacta, atât prin telefon cât şi  prin  e‐mail,  dar  nu  aştepta  să  te  sune.  Dacă în câteva zile nu te contactează îi  vei  putea  da  un  telefon  pentru  a  te  asigura  că  CV‐ul  şi  scrisoarea  ta  de  intenție au ajuns unde trebuia. 

► O scrisoare... două scrisori                Există două tipuri de scrisori de intenție:     “Cover letters”   Sunt acele scrisori care se trimit pentru o  poziție  precisă,  în  urma  unui  anunț  al  organizației  angajatoare.  Numai  20%  dintre  posturile  valabile  la  un  moment  dat  sunt  anunțate  (este  ceea  ce  numim  “piața  de  muncă  vizibilă”).  Vor  exista,  deci, foarte mulți competitori în  

Pag. 21

Ghid de orientare în carieră 

încercarea  de  obținere  a  posturilor  anunțate.  În  fapt,  90%  dintre  persoanele  care caută un loc de muncă se orientează  numai  către  acest  sector  de  20%,  al  posturilor  anunțate.  Nu  limita  aria  de  trimitere  a  scrisorilor  numai  către  posturile  anunțate.  Postul  pe  care  îl  doreşti  este  posibil  să  nu  fie  anunțat  în  presă (sau în alte surse).     “Broadcast  letters”  sunt  scrisorile  care  se  trimit  către  locuri  de  muncă  neanunțate.  Ele  informează  tău,  managerii  cu  asupra  unei 

Scrisoarea tip ʺcoverʺ:  • este adresată şi trimisă unei persoane  sau  departament  specificat  într‐un  anunț  • dacă nu este specificat nici un nume,  încearcă  să‐l  obții  din  alte  surse,  pentru a personaliza trimiterea  • • în  primul  paragraf  trebuie  trecut  titlul postului din anunț  trebuie menționate beneficiile pe care  le poți aduce şi care este interesul tău  față de organizație şi postul solicitat  • după  ce  crezi  că  angajatorul  a  primit  scrisoarea,  telefonează  pentru  a  restârni interesul asupra ta.    Scrisoarea tip ʺbroadcastʺ:  • • este  adresată  şi  trimisă  şefului  de  departament unde doreşti să lucrezi  dacă  organizația  este  mică,  trimite‐o  direct  preşedintelui  sau  directorului  executiv  • în  primul  paragraf,  pe  baza  cercetărilor făcute, menționează exact  poziția  de  care  eşti  interesat,  ceea  ce  poți să oferi, ceea ce ei au nevoie şi de  ce ar apela la tine   • menționează  şi  numele  persoanelor  (cu permisiunea lor) de la care ai luat  informațiile.   

potențialului 

scopul 

eventuale  abordări  ulterioare.  Dar,  unde  sunt  aceste  posturi  care  nu  sunt  anunțate?  Ele  pot  fi  aflate  foarte  uşor  vorbind  cu  oamenii.  Localizează‐le  prin  consultarea  cataloagelor,  ziarelor,  periodicelor,  organizațiilor  profesionale  şi  a  Internet‐ului.  Caută  oportunități  în  mediul  de  afaceri,  în  industrie,  servicii  sociale,  educație,  guvern  etc.  Mulți  oameni doresc să te ajute dacă pot, aşa că  trebuie doar să ceri asistența lor. Întreabă  care  este  numele  şi  adresa  angajatorului.  Mergi  personal  să  vezi  aceste  potențiale  locuri de muncă.               

Centrul de Dezvoltare a Carierei 

Pag. 22 

  ► Începutul e greu...                Sau  poate  nu  e  aşa  greu  dacă  ții  cont  de  câteva reguli:    Când  se  dă  curs  unei  oferte  publice  privind  postul,  cum  se  întâmplă  foarte  frecvent, trebuie început foarte simplu.  “…Sunt  interesat  de  postul  de  analist‐ programator  pentru  care  compania  dumneavoastră  a  făcut  un  anunț  public  în data de…, în ziarul…”, sau,   “…În  legătură  cu  anunțul  publicat  în  ziarul  …  în  data  …  doresc  să  avansez  candidatura  mea  pentru  postul  de  translator  pentru  limbile  italiană  şi  spaniolă…”    Când se solicită un post pentru care nu s‐ a  făcut  o  ofertă,  formula  poate  fi  următoarea:  “…  Mă  adresez  în  eventualitatea  existenței  unui  post  vacant  în  • compartimentul  de  vânzări,  pentru  o  persoană  cu  experiență  în  evidența  şi  promovarea  vânzărilor  de  produse  electrocasnice…”      Când  solicitarea  postului  se  face  la  recomandarea  unei  persoane,  apropiate  companiei – fie că e vorba de un partener  de  afaceri,  fie  de  un  angajat  vechi,  cu  bună reputație în cadrul companiei şi cu  o  poziție  semnificativă  ‐  ,  se  poate  folosi  următoare adresare:  „…Mă  adresez  dumneavoastră  cu  această  solicitare,  beneficiind  şi  de  recomandarea  domnului  A.,  care  este  unul  dintre…  (clienții  /angajații  /partenerii  dvs....),  Dl.  A.  vă  poate  oferi,  la  cerere,  referințe  privind  capacitatea  profesională      ► De făcut şi de evitat                  scrisoare de intenție trebuie:   • Să  fie  clară  şi  la  obiect,  să  reflecte  interesul  tău  pentru  firma  la  care  vrei să te angajezi   Să  conțină  neapărat  solicitarea  efectivă  a  postului  pe  care  îl  doreşti  şi  care  ar  fi  principalele  pe  care  aş  putea‐o  demonstra pe un asemenea post” 

Pag. 23

Ghid de orientare în carieră 

calități  ale  tale  care  te  recomandă  pentru ocuparea postului respectiv   • Exprimă‐ți  încrederea  în  această  firmă  arătând  că  ştii  câte  ceva  despre  afacerile  pe  care  le  • derulează  şi  despre  poziția  sa  pe  piața.  Asemenea  informații  le  poți  obține  din  publicații  de  • • şi  aptitudinile  tale,  specialitate,  articole  de  presă,  statistici  oficiale,  situl  firmei  de  pe  Internet.  • Arată  cum  firma  va  beneficia  de  calitățile  trebuie  să  reiasă  încrederea  că  angajarea  ta  va  fi  rentabilă  pentru  ambele părți.  • Personalizează conținutul în raport  cu profilul şi pretențiile companiei  respective,  scrie  un  motiv  special  pentru  care  soliciți  jobul,  menționează  un  departament  care  te  interesează  ori  un  proiect  al  firmei la care ai vrea să participi.  • Adresează  scrisoarea  direct  unei  anumite  persoane  din  companie,  eventual  cea  responsabilă  cu  angajările ori cea care coordonează  direct respectivul departament sau  proiect.    Scrisoare de intenție nu trebuie:   • Să  conțină  greşeli  gramaticale  sau  de ortografie. Un angajator care ar  citi  o  astfel  de  scrisoare  cu  greşeli  gramaticale,  ar  vedea  ʺprinʺ  ea  un    • •

candidat  neglijent  care  nici  măcar  pentru  a  solicita  un  job  nu  e  în  stare să‐şi dea toată silința.   Nu  folosi  o  scrisoare  de  intenție  standard pentru toate companiile.   Toată  scrisoarea  nu  trebuie  să  acopere  mai  mult  de  o  pagina  A4.  Angajatorii nu citesc scrisori lungi.  Nu copia încă o dată datele din CV  şi evită mențiunea „vezi în CV”   Nu  include  informații  legate  de  salariul  dorit.  Regula  este  să  menționezi  motivație  nivelul  doar  salariului  firma  solicitat  în  scrisoarea  de  intenție/  dacă  respectivă cere acest lucru.   Nu  include  aspecte  negative,  respectiv:  mențiuni  despre  conflicte  avute  la  alte  locuri  de  muncă, litigii în curs sau vreun fel  de  remarci  sarcastice,  nu  vorbi  de  rău  locurile  unde  ai  mai  fost  angajat.  La  final  citeşte‐ți    propria  scrisoare  ca  şi  cum tu ai fi angajatorul. Te face să vrei să  vezi  persoana  respectivă?  Dacă  răspunsul e „nu”, scrie alta! Dacă tot nu‐ ți place, refă‐o până iese bine. Aminteşte‐ ți că angajatorul o citeşte o singură dată.           

Centrul de Dezvoltare a Carierei 

Pag. 24 

► Un mic exemplu    Rodica  Andreescu  Str. N. Bălcescu nr.28A  12852 Caransebeş  Tel.:0214‐45.15.15  20.09.2003    Computers Continental  B‐dul Arinii Banatului nr. 2  3122 – Reşița  În atenția domnului Director  al Departamentului de Resurse Umane      Stimate Domnule Horia Marinescu,    Doresc să‐mi exprim interesul pentru postul de secretară a directorului executiv, anunțat  în ziarul „Socialul” din 25 iunie a.c.    Având  o  experiență  de  4  ani  pe  posturi  similare  sunt  capabilă  să  îndeplinesc  funcții  de  reprezentare  şi  să  accept  anumite  delegări  de  responsabilitate  în  absența  directorului.  Întrucât ați menționat în mod special limbile străine, doresc să subliniez că pot conversa şi  scrie  în  limbile  engleză  şi  germană  şi  pot  efectua  traduceri  din  franceză  şi  italiană.  Stăpânesc  sistemele  de  operare  Windows  şi  cunosc  în  detaliu  pachetul  de  programe  Microsoft Office. De altfel, pentru actualizarea cunoştințelor în acest domeniu am urmat în  fiecare an un curs. În plus printre pasiunile mele se numără tehnologia informației, astfel  încât m‐aş putea acomoda relativ repede la cerințele  companiei pe care o reprezentați.    Vă rog să mă înştiințați dacă doriți să vă ofer informații suplimentare.    Cu stimă,  Rodica Andreescu 

Ghid de orientare în carieră  

Pag. 25

Intervievatus  preparatus 
    ►Ce este un interviu?                   Interviul este o parte a vieții cotidiene. În  permanență  suntem  fie  în  postura  de  intervievator,  încercând  să  obținem  informații  de  la  cei  din  jur,  fie  în  cea  de  intervievat,  când  rolul  nostru  este  acela  de a oferi informații.     Interviul  de  angajare  constituie  o  întrevedere  între  doi  oameni:  reprezentantul  companiei  şi  candidatul.  El  are  loc  atunci  când  o  companie  consideră  că  ai  putea  fi  persoana  potrivită  pentru  slujba  pe  care  o  oferă  şi  din acest motiv, decide să te întâlnească.  Dacă  reprezentantul  decide  că  angajarea  ta  va  aduce  beneficii  companiei,  vei  primi  oferta  de  angajare.  Singurul  tău  obiectiv în participarea la interviu este să  obții această ofertă. 

   

 
    Trebuie  să  te  ʺvinziʺ  astfel  încât  să‐i  faci  să  te  dorească,  să  aibă  nevoie  de  tine,  să  fie convinşi că le vei acoperi necesitățile.     ► Pregătirea interviului                Această  etapă  preliminară  interviului  este  adesea  ignorată  în  special  de  tineri,  deşi  rezultatul  întrevederii  ar  putea  fi  radical  influențat  de  aceasta.  Este  foarte  important  ca  înainte  să  intri  pe  uşa  sălii  de  interviu  să  ai  foarte  clar  definit  în  minte  de  ce  eşti  acolo,  ce  vrei  să  obții  şi  mai  ales  cine  este  potențialul  tău  angajator.    În  această  ordine  de  idei  nu  este  doar  recomandat, ci chiar necesar să urmăreşti  următoarele aspecte :  • • Descrie  mediul  de  lucru  în  care  ți‐ar  plăcea să lucrezi  Recapitulează  ceea  ce  şti  despre  companie,  organizație  sau  poziție  şi 

Centrul de Dezvoltare a Carierei 

Pag. 26 

care  sunt  motivele  pentru  care  eşti  interesat în a lucra acolo.  • • Descrie  ce  pregătire  ai  şi  relevanța  acesteia pentru poziția solicitată.  Descrie  experiența  de  muncă  relevantă  pentru  poziția  oferită  şi  abilitățile  de  care  dispui  şi  pe  care  le  consideri utile.  • • Gândeşte‐te  bine  care  sunt  scopurile  carierei tale.  Fă ʺcercetăriʺ privind firma care oferă  postul şi ce presupune poziția pentru  care  mergi  la  interviu.  Informații  pot  fi  aflate  din  o  mulțime  de  surse  de  informare  (mijloace  mass  media  sau  contacte personale).   Cercetarea trebuie să vizeze obținerea  unor  informații  generale  despre  firmă,  structura  sa  organizațională,  programele  de  perfecționare,  imaginea  acesteia,  detalii  financiare,  produsele  sau  serviciile  pe  care  le  oferă,  posibilitățile  de  dezvoltare  a  propriei cariere pe care firma le poate  oferi,  numele  persoanei  care  face  recrutarea. 

► Desfăşurarea interviului                Dacă  nu  ai  fost  descalificat  în  urma  analizei  CV‐ului  şi  scrisorii  de  intenție,  atunci ajungi în etapa cea mai importantă  a procedurii de angajare: primul interviu.     Acesta  dura  între  15  şi  45  de  minute,  cel  de‐al  doilea  mai  mult  după  cum  vei  vedea.  În  majoritatea  cazurilor  nu  vei  putea  decide  dacă  îți  convine  sau  nu  postul în cursul primului interviu.    Cea dintâi regulă este să ajungi la timp la  interviu,  chiar  înainte  cu  aproximativ  15  minute. Nu este recomandabil să vii mult  mai  devreme  decât  ora  programării  şi  în  nici un caz să întârzii.    În  funcție  de  mărimea  şi  modul  de  funcționare  intern  al  companiei  intervievatorul  poate  fii  managerul  general,  managerul  de  Resurse  Umane,  viitorul  şef  sau  altcineva.  De  asemenea  mai există posibilitatea ca interviul să fie  susținut  de  o  firmă  de  recrutare  pentru  un client.  

Pag. 27

Ghid de orientare în carieră 

► Prima impresie                Prima  impresie  contează  foarte  mult  la  interviu şi aceasta se formează în primele  2  până  la  6  minute.  Dacă  vei  merge  în  ținută  sport  sau  obişnuită  ai  şanse  să  ajungi  şofer,  în  plus,  dacă  vrei  un  job  ca  lumea  şi  eşti  bărbat,  atunci  ar  fi  bine  să  laşi  acasă  cerceii  şi  inelele.  Având  în  vedere  că  şi  intervievatorul  este  în  fond  tot  un  om,  părerea  pe  care  şi‐o  va  forma  despre  tine  implică,  cum  e  şi  firesc  şi  o  doza de subiectivism.     E  foarte  important  să  nu  fii  prea  stresat;  în  orice  poziție  care  implică  relații  cu  partenerii  (clienți,  colaboratori,  colegi,  etc)  trebuie  să  dovedeşti  că  ştii  să  te  descurci  cu  aceştia.  Dacă  ştii  că  emoțiile  te  doboară  în  asemenea  circumstanțe,  încearcă  să  remediezi  problema  aceasta  încă din facultate: susținerea de lucrări cu  public,  job‐uri  part‐time  în  relații  cu  publicul  sau  vânzări,  etc.  totul  are  o  soluție.  În  acelaşi  timp  însă  încearcă  să  nu  cazi  în  extrema  cealaltă:  eşti  la  interviu, nu la o bere cu băieții.  

Stăpânirea de sine şi calmul sunt utile la  interviu,  dar  sfidarea  şi  aroganța  nu.  Nu  trebuie  să  abordezi  nici  extrema  opusă:  umilința.     De reținut pentru fete ar mai fii faptul că  mişcările  lascive  nu‐şi  au  rostul.  Dacă  vrei  să  fii  tratată  ca  un  egal,  limitează‐te  la  a  impresiona  prin  inteligență  şi  cunoştințe profesionale şi nicidecum prin  altceva.    Prezintă‐te şi dă mâna ferm, dar fără să‐ți  încerci  forțele  ca  la  skandenberg.  Dacă  ştii  că  de  obicei  mâinile  îți  transpiră  din  cauza  intri.    De  regulă,  intervievatorii  te  invită  să  te  aşezi  acest  imediat  lucru,  ce  au  fost  sau  făcute  cere  prezentările.  Dacă  respectivul  a  omis  aşteaptă  permisiunea,  înainte  să  iei  loc  pe  scaun.  Nu  se  ştie,  s‐ar  putea  ca  intervievatorul  să  intenționeze  să  te  ducă  într‐un  tur  al  firmei  şi  să  trebuiască  să  te  ridici  la  jumătate de minut după ce te‐ai aşezat.    Nu‐ți  pune  geanta/  servieta  pe  biroul  intervievatorului  şi  nici  nu  începe  să  plasezi  acolo  alte  lucruri  personale  (carnețel,  pix  etc.).  Echivalează  cu  o  emoției  şi/sau  ai  circulația  periferică  deficitară,  ia  măsuri  înainte  să 

Centrul de Dezvoltare a Carierei 

Pag. 28 

intruziune  în  spațiul  personal  şi  va  fi  percepută  ca  atare,  reacția  (chiar  dacă  una  subconştientă)  fiind  de  respingere.  Aşează‐ți  geanta/  servieta  lângă  scaun,  nu  e  prea  elegantă  nici  agățarea  lor  de  spătarul  lui.  Dacă  biroul  e  suficient  de  lat, poți nota în carnețel pe marginea lui,  dar  nu‐ți  împrăştia  lucrurile  peste  tot.  În  acest  sens,  fii  atentă  la  dispunerea  obiectelor personale ale intervievatorului  pe  birou.  Astfel,  încearcă  să  nu  încalci  ʺultima  frontieraʺ,  obiectul  situat  cel  mai  aproape  de  tine  pe  birou  (în  varianta  în  care stați față în față).    Evită  momentele  stânjenitoare  de  la  început,  cum  ar  fi  căutatul  pixului  în  geantă  sau  frunzăritul  şi  foşnitul  foilor  din portofoliu. Înainte de a intra, scoate‐ți  mapa cu toate documentele necesare ‐ ar  putea fi grupate cu semne colorate/agrafe  pentru  a  le  indentifica/extrage  mai  uşor.  Prinde‐ți  pixul  de  marginea  mapei  sau  pune‐l într‐un buzunar exterior al genții,  unde ajungi foarte repede.     

►Interviul propriu‐zis                  Ce  facem  la  interviu?  În  primul  rând  răspundem  la  întrebări.  Concis,  clar,  scurt, fără minciuni şi exagerări (ştiu, este  greu).  Reținem  că  trebuie  să  avem  o  discuție, nu să răspundem sec la întrebări  (ʺdaʺ, ʺnuʺ, ʺde doi aniʺ).     Printr‐o  serie  de  întrebări  reprezentantul  firmei  va  încerca  să  afle  dacă  eşti  persoana potrivită pentru acel post, dacă  ai competențele necesare, valorile pe care  organizația  le  susține  şi  dacă  te‐ai  putea  integra în cultura organizațională.    Întrebările  ce  ți  se  vor  adresa  se  pot  încadra în două categorii:  1. despre tine  2. despre organizație (ce şti tu referitor la  aceasta).  Comunicarea  se  realizează  atât  prin  mijloace  verbale  cât  şi  nonverbale.  De  aceea,  pentru  a  stabili  o  relație  eficientă, vorbeşte clar, ascultă cu atenție  şi  manifestă  prin  mimică  şi  gestică  siguranță de sine şi receptivitate. 

Pag. 29

Ghid de orientare în carieră 

Priveşte‐ți  interlocutorul  în  ochi  şi  stai  drept  pe  scaun,  dar  relaxat.  Mâinile  trebuie  să  stea  cuminți:  nu  te  juca  cu  pixul,  nu‐ți  aranja  părul,  nu‐ți  învârti  şuvițe  pe  degete,  nu  te  juca  cu  mărgelele/lănțişorul, nu le duce la față.     Ai  putea  să  notezi  cuvintele  cheie  ale  interviului sau o întrebare pe care doreşti  să  o  adresezi  intervievatorului.  Aceste  notițe  trebuie  făcute  rapid,  succint,  pentru  a  nu  pierde  contactul  vizual  prea  mult timp.     Răspunde sincer şi la obiect la întrebările  intervievatorului.  Candidații  care,  prin  înşelăciune,  reuşesc  să  câştige  oferta  de  angajare vor fi curând puşi în situația de  a‐şi  căuta  un  nou  loc  de  muncă,  imediat  ce  compania  va  descoperi  minciuna,  fiindu‐le  în  viitor  din  ce  în  ce  mai  greu  să‐şi  găsească  de  lucru.  Dacă  unele  întrebări  ți  se  par  incomode,  formulează  un  răspuns  politicos,  dar  ferm,  din  care  să reiasă opinia ta. Unii intervievatori îşi  încolțesc  chiar  interlocutorii  cu  întrebări  capcană,  pentru  a  testa  reacția  lor  la  presiune  şi  stres.  În  acest  caz,  dovedeşte  că  îți  poți  păstra  calmul  şi  bunele  maniere în orice situație.     Nu  răspunde  pe  nerăsuflate,  acordă‐ți  puțin timp să te gândeşti la întrebare şi la 

răspuns. Dacă nu îți este clară întrebarea,  solicită informații suplimentare, pentru a  evita    La rândul tău, solicită orice informație pe  care  o  consideri  necesară  în  legătură  cu  jobul  şi  la  care  nu  ai  aflat  răspuns  în  timpul  interviului  sau  în  perioada  pregătitoare.  Totuşi,  la  primul  interviu  evită  întrebările  despre  salariu  şi  alte  beneficii,  dacă  intervievatorul  nu  a  deschis el însuşi subiectul.    Tu  te  cunoşti  cel  mai  bine,  astfel  încât  punctează  în  timpul  interviului  pe  acele  calități  şi  cunoştințe  care  te  indică  persoana  cea  mai  potrivită  pentru  respectivul  post.  Trebuie  să  arăți  că  îți  merge  mintea.  Totuşi,  nu  exagera  şi  nu  încerca  să  ieşi  în  evidență  cu  orice  preț;  pe  de  o  parte  devii  enervant,  iar  pe  de  altă parte îți măreşti şansele să spui vreo  idioțenie. Angajatorul vrea să te angajeze  pentru a face treabă; aşa că nu lăsa să se  înțeleagă  că  acel  job  este  o  etapă  intermediară, neimportantă din viața ta.    În majoritatea cazurilor intervievatorii îşi  tratează  candidații  cu  respect  şi  bunăvoință,  astfel  încât  dialogul  să  fie  agreabil  pentru  ambele  părți.  Iar  unii  dintre  ei  au  chiar  o  calitate  specială:  în  un  răspuns  care  să  te  dezavantajeze.  

Centrul de Dezvoltare a Carierei 

Pag. 30 

prezenta  lor  simți  cum  te  relaxezi  şi  emoțiile  se  diminuează.  Există  însă  situații când angajatorul te bombardează  cu  tot  felul  de  întrebări  şi  te  încolțeşte,  pentru  a  testa  modul  în  care  reacționezi  în  situații  tensionate  şi  stresante.  Dacă  acestea  caracterizează  în  bună  parte  jobul,  intervievatorul  are  acum  ocazia  să  observe  destul  de  exact  tipul  tău  de  personalitate  şi  atitudinea  pe  care  o  adopți în astfel de împrejurări.   În  concluzie,  chiar  dacă  atmosfera  este  mai încordată, rămâi calm şi tratează‐l pe  interlocutor cu respect şi politețe.   Intenția angajatorului poate să fie de a te  ʺscoate din sărite”.    Vei  ştii  că  interviul  se  apropie  de  sfârşit  în momentul în care vei fi întrebat dacă ai  întrebări de pus. Încearcă să pui întrebări  care  să  reflecte  interesele  tale  profesionale folosind informațiile care ți‐ au  fost  deja  furnizate  şi  evită  cu  orice  preț să pui întrebări la care ți s‐a răspuns  deja  în  cursul  interviului.  Totuşi,  dacă  sunt  aspecte  pe  care  nu  le‐ai  înțeles  suficient,  este  mai  bine  să  le    lămureşti.  Dacă  nu  ți  s‐a  spus  deja  care  este  pasul  următor  în  procesul  de  selecție  solicită  această informație. Mulțumeşte celui care  ți‐a luat interviul, dar şi secretarei înainte  de a părăsi firma.    

►  Al doilea interviu                Al  doilea  interviu,  indiferent  dacă  cel  dintâi a fost un interviu telefonic sau față  în față, are loc, de regulă, la sediul firmei  care  recrutează  pentru  sine  sau  pentru  o  organizație  client,  în  cazul  firmelor  de  consultanță. Este ultimul pas în angajarea  sau respingerea candidaturii voastre.     Acest  al  doilea  interviu  este  luat  de  managerul  departamentului  care  are  postul sau posturile disponibile. În cazul  în care organizația dispune de mai multe  sedii, al doilea interviu este ținut în locul  în  care  este  situat  postul  oferit  unde  cel  mai probabil vi se va da ocazia să vizitați  posibilul viitor loc de muncă şi îți cunoşti  o parte dintre viitorii colegi. Ține cont de  faptul că în această fază fiecare persoană  pe  care  o  întâlneşti  chiar  în  întâlnirile  informale,  te  va  evalua  ca  viitor  angajat  sau coleg de muncă. Această întâlnire va  dura mult  mai  mult timp,  uneori chiar o  zi întreagă. Ia la tine mai multe CV‐uri pe  care  să  le  poți  oferi  în  cazul  în  care  ți  se  cer.  Vei  face  în  acest  mod  o  impresie 

Pag. 31

Ghid de orientare în carieră 

favorabilă,  aceea  a  unei  persoane  bine  pregătite pentru interviu.    Foloseşte această ocazie pentru a afla mai  multe  informații  despre  companie  şi  mediul de lucru ca de exemplu: care sunt  relațiile dintre compartimentul în care se  găseşte  postul  pentru  care  candidezi  şi  celelalte  departamente,  ce  posibilități  de  avansare  sau  de  transfer  între  departamente  există,  ce  pregătire  au  eventualii  superiori  şi  colegi,  care  este  politica  salarială  a  organizației,  în  ce  măsura  firma  se  achită  de  obligațiile  legale  privind  asigurările  medicale  şi  sociale,  care  sunt  modalitățile  de  evaluare  a  performanțelor.  Încearcă,  de  asemenea,  să    lămureşti  următoarele  aspecte:  dacă  persoanele  pe  care  le‐ai  întâlnit  în  decursul  vizitei  tale  fac  parte  din  categoria  celor  lângă  care  îți  vei  putea  petrece  următorii  ani,  dacă  îți  convine  localizarea  viitorului  loc  de  muncă,  dacă  postul  şi  organizația  respectivă  corespund  intereselor  şi  calificării  tale  şi  dispun  de  premisele  de  a‐ți  oferi  satisfacții  în  ceea  ce  priveşte  expectațiile  şi  stilul  de  viață  pe  care  îl  doreşti.         

►  Mulțumiri                După  orice  interviu  de  angajare,  ar  fi  bine  să  trimiți  destul  de  repede  o  scrisoare  de  mulțumire  fiecărei  persoane  care te‐a intervievat.  Nu  numai  că  acest  lucru  ține  de  eticheta  în  afaceri  şi  arată  aprecierea  ta  față  de  timpul  lor  valoros,  dar  este  şi  o  oportunitate  ca  numele  tău  să  mai  apară  în fața ochilor lor.     De cele mai multe ori este de preferat să  trimiți o scrisoare prin poştă, dar în unele  cazuri,  depinzând  de  destinatar,  un         e‐mail  de  mulțumire  poate  să  fie  de  ajuns.  Cel  mai  important  lucru  este  să  arăți  maniere  şi  clasă  şi  să  faci  acest  contact adițional.    Scrisoarea  trebuie  să  fie  scurtă  şi  la  obiect. De exemplu:           

Centrul de Dezvoltare a Carierei 

Pag. 32 

Stimate domnule Popescu,  Doresc  să  vă  mulțumesc  din  nou  pentru  timpul  acordat  ieri.  A  fost  o  plăcere  deosebită  să  vă  pot  cunoaşte  şi  să    cunosc  mai  multe  despre  firma  dumneavoastră,  postul  oferit  şi  genul  de  angajat pe care‐l căutați.    Aş  dori  să  folosesc  această  oportunitate  pentru  a‐mi  manifesta  din  nou  interesul  pentru  poziția  de  (personalizați)  şi  sper  să ne revedem curând.    Cu respect,    Radu Ioan      ►   Rezultate posibile                În  urma  unui  interviu  de  angajare  poți  avea patru rezultate:    1.  Faci  o  impresie  foarte  bună  sau  excelentă  de  la  început,  menții  această  impresie  pe  parcursul  interviului  (sau  interviurilor)  şi  nu  faci  nici  o  greşeală 

majoră, astfel încât ai angajarea asigurată  încă  din  prima.  Asemenea  cazuri  sunt  rare, dar există.   Desigur,  ca  să  te  încadrezi  în  această  primă  categorie  trebuie  să  te  bazezi  pe  calități  personale  şi  cunoştințe  profesionale  solide,  pe  care  ți  le  formezi  în timp dacă eşti într‐adevăr pasionat de  o  anumită  activitate  sau  job.  Dacă  aceste  cunoştințe  şi  calități  nu  le  ai  deja,  acum  este  oricum  prea  târziu  să  le  mai  poți  atinge, aşa  că poți cel  mult să  speri că te  încadrezi în cazul doi de mai jos.    2.  Faci  o  impresie  relativ  bună,  te  încadrezi  în  cerințele  postului  şi  ale  angajatorului, nu faci greşeli multe şi/sau  majore.  Ajungi  pe  lista  scurtă  de  persoane  asemenea  ție  din  care  angajatorul alege pe cele mai potrivite, şi  tu  te  numeri  printre  acestea.  În  acest  caz  diferențele  tale  față  de  celelalte  persoane  de  pe  lista  scurtă  nu  sunt  mari.  Aici  intervine  într‐o  anumită  măsură  şi  subiectivitatea angajatorului, dar şi puțin  noroc, aşa că trebuie să fie ceva cu care să  te  diferențiezi  de  ceilalți.  O  idee  interesantă  exprimată  la  interviu,  o  realizare sau proiect, un job anterior, etc.  Surprinzător dar numărul de persoane ce  se încadrează în această categorie nu este  prea  mare.  La  o  analiză  atentă,  acest  lucru  este  normal:  un  angajator  poate 

Pag. 33

Ghid de orientare în carieră 

intervieva  cinci  sau  zece  candidați  cu  competențe  apropiate  pentru  a  alege  o  singură persoană potrivită.    3.  Similar  cu  cazul  doi,  ajungi  pe  lista  scurtă dar în urma selecției finale nu eşti  angajat. Aici se încadrează o mare parte a  candidaților.  Cauzele  sunt  numeroase  şi  nu  le  enumerăm  aici.  De  altfel,  scopul  acestui material este să te ajute să treci de  la cazul 3 la cazul 2.    4. Ultimul caz este cel în care te descalifici  în mod decisiv: fie faci o greşeală majoră  la  interviu  (de  exemplu  spui  o  prostie  flagrantă),  fie  prima  impresie  îți  este  complet  nefavorabilă  (ținută,  exprimare,  etc)  ‐  lucruri  de  genul  acesta.  Şi  acesta  este  un  caz  în  care  se  încadrează  o  mare  parte  a  candidaților  pentru  angajare.  Iarăşi, cauzele sunt numeroase, însă spre  deosebire de cazul 3, sunt mai pregnante,  iar candidații nu ajung nici măcar pe lista  scurta.  Deci,  prima  impresie  slabă,  trăsături  personale  descalificante,  lipsa  decisivă  a  cunoştințelor  sau  calificărilor,  greşeli majore, etc. Dacă eşti în acest caz,  citeşte cu mare atenție în continuare.  Este  foarte  important  să  ai  o  idee  generală despre ceea ce vrei să faci la un  job. La un eventual interviu trebuie să fii  în stare să exprimi clar ce aştepți de la un  job  şi  ce  eşti  în  stare  să  oferi 

angajatorului.  Un  candidat  care  vine  la  un interviu doar ca să vadă care e treaba,  poate  iese  vreo  schemă,  sau  este  ezitant,  indecis  sau  confuz,  nu  are  şanse  prea  mari la un post bun.     Direcția  pe  care  vrei  să  o  urmezi  în  carieră este bine să o stabileşti din timp ‐  din facultate de exemplu. Astfel, vei avea  timp  să  te  pregăteşti  pentru  interviuri.  Prin  pregătire  nu  mă  refer  la  călcatul  hainelor şi spălatul pe dinți, ci la anumite  cursuri  pe  care  le  poți  urma,  proiecte,  joburi  part‐time  în  timpul  facultății,  învățat engleză, s.a.m.d.      ► Acceptarea şi refuzarea unui job                Ai  trecut  prin  mai  multe  interviuri,  cunoşti  deja  toate  datele  şi  cerințele  postului  pentru  care  ai  aplicat,  iar  angajatorul  are  pentru  tine  o  ofertă  serioasă.  Ce  decizie  iei  şi  cum  o  comunici?     

Centrul de Dezvoltare a Carierei 

Pag. 34 

 Ai ajuns în punctul final al angajării tale,  când trebuie să iei hotărârea dacă accepți  sau  nu  acel  post.  Chiar  dacă  îți  doreşti  foarte mult să îți găseşti un loc de muncă  sau să‐ți schimbi serviciul, uneori te vezi  în situația de a refuza. Fie că oferta care ți  s‐a  făcut  nu  te  mulțumeşte  (de  regulă,  discuțiile  despre  salariu  şi  celelalte  beneficii  se  discută  după  primul  interviu),  fie  ai  aflat  informații  despre  firma  care  îți  ridică  semne  de  întrebare  (fuziuni,  politică  internă  etc.),  fie  s‐a  ivit  o  oportunitate  mai  tentantă  etc.  În  acest  caz,  trebuie  să‐l  informezi  imediat  pe  angajator despre decizia ta pentru că este  vorba  de  onestitate  şi  bun  simț.  Dacă  răspunsul  tău  întârzie,  nu  numai  că  poți  da  peste  cap  planurile  respectivei  firme,  dar  iei  şi  şansa  unui  alt  candidat  de  a  obține acel post.    În  general,  chiar  dacă  ți  se  solicită  un  răspuns pe loc, ar trebui să ceri un răgaz  de  gândire  (fie  şi  numai  de  câteva  ore),  înainte  de  a  da  un  răspuns  ferm.  Pentru  că,  analizând  la  rece,  contextul  îți  poate  apărea schimbat.            

Dacă  nu  doreşti  să  accepți  acel  post,  telefonează  angajatorului  şi  comunică‐i  acest  lucru,  mulțumindu‐i  mai  întâi  pentru  ofertă.  De  asemenea,  poți  trimite  apoi  un  e‐mail  sau  o  scrisoare  cu  acelaşi  conținut.  În  acest  fel,  dai  dovadă  de  caracter  şi  profesionalism,  lăsând  în  acelaşi  timp  şi  o  portiță  deschisă  pentru  viitoare oportunități.    Dacă însă accepți jobul, răspunsul trebuie  dat  tot  imediat,  din  aceleaşi  motive  ca  mai  sus.  Mulțumeşte  încă  o  dată  pentru  ofertă şi solicită toate detaliile în vederea  angajării. Dacă trebuie să semnezi un act,  indiferent  că  este  vorba  de  contractul  de  muncă  sau  alte  clauze/acorduri/acte  adiționale,  citeşte‐le  cu  atenție  mai  înainte,  ca  să  te  asiguri  că  termenii  negocierii au fost respectați.    Indiferent  de  hotărârea  pe  care  o  iei,  dă  dovadă  eşti  de  integritate,  pentru  politețe  şi  tale  profesionalism.  Chiar  dacă,  în  principiu,  angajat  calitățile  profesionale,  cele  personale  vor  atârna  întotdeauna  în  balanța  aprecierii  la  locul  de muncă.           

Pag. 35

Ghid de orientare în carieră 

 ► Reguli de comportament                1. Îmbracă‐te în stil ʺconservatorʺ.  2. Bunul simț = nici un miros.  3. Acordă  mare  importanță  interviului  eliminând  nepăsarea  trădată  de  înfățişare.  4. Nu întârzia la interviu, dar nici să nu  ajungi cu prea mult timp înainte.   5. Nu  fi  prea  familiar,  dar  nici  prea  rezervat.  6. Nu  te  uita  la  ceas  în  timpul  interviului.  7. Fii  sigur  că  ştii  exact  numele  pe  care  le pronunți.  8. Fii  politicos  cu  oricine,  toată  lumea  de acolo contează.  9. Fii  destins  dar  păstrează  aerul  profesional.  10. Nu mesteca gumă, nu fuma.  11. Fii  atent  la  tot  ce  faci,  cum  te  mişti,  cum vorbeşti, cum reacționezi.  12. Consideră  că  toate  întrebările  sunt  puse cu bună conduită şi răspunde în  consecință.  13. Acordă‐ți o pauză scurtă înainte de a  răspunde, pentru a‐ți aranja ideile. 

► Greşeli ale unui interviu de angajare:                1. 2. 3. 4. 5. 6.                                 Vorbeşti prea mult  Nu  asculți  suficient  de  atent  întrebările intervievatorului  Cazi  în  capcana  relaxării  uitând  cât  de important este interviul  Încerci  să  preiei  conducerea  interviului  Nu pui întrebări  Întârzii 

Centrul de Dezvoltare a Carierei 

Pag. 36 

                                                 

                           

 

Î ncepe cu începutul 
Majoritatea studenților se plâng peste tot  că  li  se  cere  experiență,  dar  nimeni  nu‐i  angajează ca să o câştige.  Noi vrem să‐i contrazicem... pe jumătate.  Poate  nu  primeşti  bani,  dar  sigur  experiență  câştigi  în  unul  din  cele  aproape  200  de  organizații  non‐ guvernamentale din Timişoara!!  În  presă  e  plin  de  ele,  dar  totuşi  sunt  aproape invizibile pentru mulți.  Ce  este  un  ONG,  de  ce  te‐ar  interesa  şi  cam  care  sunt  ONG‐urile  care  se  adresează direct studenților?  Poate  reuşim  noi  să‐ți  dăm  câteva  răspunsuri. 

Cuprinsul secțiunii: 
• • • • • • Pe gratis da’ nu degeaba  AEGEE  AIESEC  BEST  CDC  OSUT 

Pag. 37

Ghid de orientare în carieră 

Pe gratis  da’ nu degeaba 
    ►               Organizațiile  nonguvernamentale  acționează  de  obicei  în  domeniul  social,  încercând  să  ajute  la  acoperirea  unor  nevoi  (informare,  consiliere  în  diferite  domenii, protecția naturii etc).   ONG‐urile  sunt  entități  de  sine  stătătoare, cu statut şi organizare proprie  şi  nu  sunt  subordonate  guvernului  sau  altor foruri ale statului.  Multă  lume  consideră  că  ONG‐urile  nu  au  voie  să  desfăşoare  activități  comerciale,  că  au  voie  să  obțină  venituri  doar  din  donații  şi  sponsorizări  şi  că  nu  au voie să înregistreze profit. Aceasta nu  este însă chiar aşa. ONG‐urile pot efectua  activități  lucrative,  caz  în  care  vor  plăti  impozit pe profit, TVA şi alte taxe pe care  le plătesc şi firmele. Diferența este poate     Ce  înseamnă  o  organizație  nonguvernamentală? 

          că  profitul  nu  este  scopul  unui  ONG,  ca  în  cazul  unei  firme.  Dar  dacă  ONG‐ul  este  de  asemenea  natură  încât  prin  activitățile  sale  încasează  bani,  dar  nu‐i  cheltuie pe toți, nu este contrar legii.  De  asemenea  unele  ONG‐uri  preferă  să  angajeze  oameni,  spre  deosebire  de  varianta obişnuită cu statut de voluntar.       ► De ce? Şi de ce eu?                Au  fost  întrebările  fiecărui  membru  din  ONG‐uri, înainte de a deveni membru.    O  organizație  nonguvernamentală  îți  oferă  posibilitatea  de  a  cunoaşte  unele  noțiuni  cu  privire  la  management,  marketing, resurse umane, aspecte legate  de activitatea firmelor, să cunoşti mediul  de afaceri local. 

Centrul de Dezvoltare a Carierei 

Pag. 38 

Poți  contribui  la  dezvoltarea  comunității  în  care  trăieşti.  De  ce  tocmai  tu  să  aduci  schimbarea? Pentru că, nu‐i aşa, vrei să te  dezvolți,  să  creşti  alături  de  ceilalți,  să  înveți  lucruri  noi  şi  interesante,  să  legi  prietenii.  Într‐o  frază:  să  te  pregăteşti  pentru viitor.                                                     

ONG  –  urile  joacă  un  rol  important  în  toate  domeniile  de  activitate:  servicii  sociale,  protecția  mediului,  servicii  de  sănătate,  educație,  educație  civică,  dezvoltare economică dar şi în susținerea  elaborării  de  politici  publice  în  cele  mai  multe dintre aceste domenii.    Deci, chiar dacă de multe ori o să lucrezi  pe gratis, niciodată nu va fi degeaba…                                               

Pag. 39

Ghid de orientare în carieră 

AEGEE  Asociația Studenților  Europeni 
              Profil  Asociație studențească cu antene în peste  200  oraşe  din  întreaga  Europă.  AEGEE  organizează  conferințe,  ex‐change‐uri  şi  training‐uri  pe  diverse  teme  politice,  economice,  educaționale  la  nivel  european.  Participanții  şi  organizatorii  sunt studenți din cadrul AEGEE.     Preşedinte: Mihaela Popescu     Departamente:  Public Relations – păstrează contactul  cu  alte  antene  AEGEE,  promovează  evenimentele  pe  listele  de  mail  şi  între studenți  Fund  –  Raising  –  caută  sponsori  pentru diferitele manifestații   Echipe  de  organizare  pentru  fiecare  proiect       

                        Proiecte desfăşurate în  anul 2003  „Ziua  Europeană  a  Limbilor”  –  stand  cu  reprezentanți  ai  diferitelor  catedre  de  limbi  moderne  şi  a  minorităților etnice  Recrutare de noi membri  Training  AEGEE       „Ziua Europeană a Limbilor”   Recrutare  şi  training  a  noilor  membri  Ex‐change  cu  AEGEE  Karlsruhe  şi  AEGEE Szeged  Summer  University  30.07.2004  –  10.08.2004           Proiecte viitoare  pentru  noii  membrii 

Centrul de Dezvoltare a Carierei 

Pag. 40 

Selecția şi recrutarea noilor membri  Recrutarea  noilor  membri  va  avea  loc  la  sfârşitul  lunii  octombrie  2003.  Pentru  a  deveni  membru  AEGEE  trebuie  să  ai  doar  chef  de  viață  şi  să  fii  interesat  de  probleme europene.     Avantajele membrilor AEGEE:  înveți  cum  se  organizează  un  eveniment local sau internațional  înveți totul despre lucrul în echipă  lots of fun                                                

Contacte:  Adresă:  nu există un sediu permanent  Telefon:    0723297454: Mihaela Popescu‐ Preşedinte  0722165224:Anca Cuțitoi ‐ Vicepreşedinte  Web:                                                      www.dnttm.ro/aegee  www.aegee.org 

E‐mail:   aegee@dnttm.ro 

Pag. 41

Ghid de orientare în carieră 

AIESEC   Association  Internationale  des  Etudiants en Sciences  Economiques  
              Profil  Rețeaua  AIESEC  prezentă  în  85  de  țări  promovează    Preşedinte: Victor Rădulescu     Departamente:  AIESEC  este  structurat  pe  5  departamente  conduse  de  câte  un  vicepreşedinte.  Departamentele  AIESEC  sunt următoarele:  • • • Incoming Exchange  Outgoing  Exchange  –  desfăşoară  Programul Internațional  External  Relations:  include  Marketing, Public Relations  internaționalismul  şi  profesionalismul.  

                                • •   Programe desfăşurate în  anul 2003  • Programul de Practică Studențească  –  Exchange:  de  Tineri  a‐şi  studenți,  au  desfăşura  absolvenți,  posibilitatea  masteranzi  Human Resources  Finance 

practica  pe  o  perioadă  de  2‐18  luni  la  o  firmă  din  cele  85  țări  AIESEC.  Prin această experiență se urmăreşte  dezvoltarea  profesională,  posibilități  de  personală  oferindu‐se  învățare  şi  multe  prin 

intermediul  programului  unic  de  recepție şi integrare. 

Centrul de Dezvoltare a Carierei 

Pag. 42 

Zilele  Carierei  :  Se  desfăşoară  în  2  module:  facilitând  noiembrie  şi  martie,  dintre  interacțiunea 

Selecția şi recrutarea noilor membri  Recrutarea  noilor  membri  va  avea  loc  în  luna  octombrie  2003.    Începe  cu  promovarea  prin  prezentări  la  cursuri,  afişe  după  care  urmează  o  întâlnire  într‐ un  cadru  foarte  larg  –  Big  Picture‐  în  cadrul căruia se vor împărți formulare de  aplicare  iar  pe  baza  acestora  vor  fi  chemați la interviu.    Avantajele membrilor AIESEC  • internaționalismul  oferit  de  rețeaua  celor  85  țări  în  care  este  prezentă  organizația  • • mediul profesionist de lucru  participarea  la  training‐uri,  conferințe  internaționale,  naționale,  locale,  şedințe  de  departamente  şi  comitete de organizare.     Contacte  Adresă:  Cămin 12, camera 16 bis  web: www.aiesectm.ro  E‐mail: office@aiesectm.ro                       

mediul  economic  şi  studenți  prin  intermediul  prezentărilor,  vizitelor  de  companii  şi  studii  de  caz.  Se  adresează  studenților  din  anii  2,3,4  cărora  li  se  oferă  training‐uri  urmând ca din rândul acestora să se  selecteze  şi  studenții  care  vor  participa la Exchange.     • • •   Exchange  Recrutare  –  recrutare  de  noi  membri în luna octombrie  Zilele  Carierei  –  training‐uri,  prezentări  de  companii,  studii  de  caz  în  Facultatea  de  Ştiințe  Economice şi Politehnică.   • Job  Raising  –  vânzarea  Exchange  firmelor  interesate  de  tineri  străini  care  să  lucreze  în  cadrul  firmei  respective  • Trainees  for  Community  –  urmăreşte implicarea tinerilor care  îşi desfăşoară perioada de practică  în  România  prin  Exchange  în  problemele comunității locale  •     Round  Table  –  destinat  companiilor  Proiecte viitoare 

Pag. 43

Ghid de orientare în carieră 

BEST  Board of European  Students of  Technology 
                Profil  BEST este o organizație internațională ce  oferă  carieră.    Preşedinte:  Iulian  Tatarcan  (până  în  19  octombrie 2003)    • • • •   •   Public Relations  Resurse Umane   Fundraising   Logistică    Cursuri  de  vară  /primăvară  /iarnă:  studenții  din  fiecare  universitate  BEST pot participa la cursuri de 7‐14  zile, organizate de către celelalte     Departamente  posibilitatea  unei  educații  complementare  şi  un  real  suport  in 

                          Grupuri Locale BEST; cursurile sunt  academice (inginerie,  management,  limbi  străine,  arheologie)  sau  nonacademice;  participanții, 

indiferent  că  sunt  sau  nu  membrii  BEST,  sunt  selectați  de  către  grupul      organizator  al  cursului  pe  baza   scrisorilor  de  motivare  şi  au      asigurate cazarea, masa, transportul  intern,    • Suport  în  carieră:  diverse  acțiuni  ce  au  scopul  de  a  pregăti  studenții  pentru viitoarea lor carieră, cea mai  cunoscută  fiind  JobShop®,  un  târg  de  locuri  de  muncă  destinat  studenților,  prezentări  traininguri.  care  de  mai  include  şi  companii  programul  social  şi  activitățile specifice cursului. 

Proiecte desfăşurate în  anul 2003: 

Centrul de Dezvoltare a Carierei 

Pag. 44 

Selecția şi recrutarea noilor membri  Recrutarea  noilor  membri  va  avea  loc  în  perioada  octombrie  –  noiembrie    2003.  Viitorii  membri  sunt  selectați  în  urma  participării  la  interviuri,  training‐uri  şi  studii de caz    Avantajele membrilor BEST:  • ocazia  de  a  lucra  într‐un  mediu  cu  deschidere  internațională,  posibilitatea de a cunoaşte „pe viu”  diferite culturi europene;  • şansa  de  a‐şi  îmbunătăți  (poate  mai  întâi  de  a‐şi  descoperi)  capacitățile  de organizare, leadership, muncă în  echipă;  • •                               mai  bună  cunoaştere  a  realității  economice;  ...  toate  cele  dinainte  alături  de  un  grup de prieteni. 

Contacte  Adresă:  Aleea  Studenților,  Cămin  7,  parter   web:                                                           www.BEST.eu.org/timisoara  E‐mail:   timisoara@BEST.eu.org

Pag. 45

Ghid de orientare în carieră 

CDC  Centrul  de  Dezvoltare  a Carierei  
                  Profil  Centrul  de  Dezvoltare  a  Carierei  este  o  organizație  ce  are  ca  scop  sprijinirea  studenților  consiliere,     Preşedinte: Andrea Argintariu      Departamente  În  momentul  de  față  CDC  are  6  membri  permanenți  şi  un  număr  de  4  colaboratori.  CDC  este  structurat  în  3  departamente:  • • •     Resurse umane  Marketing  Relații  speciale    Publice  &  Evenimente  şi  absolvenților  şi  în  dezvoltarea  unor  cariere  de  succes  prin  informare  facilitarea 

                        Proiecte desfăşurate în  anul 2003  • „100  Job‐uri”  care  a  avut  ca  scop  angajarea  part  sau  full  time  a  100  studenți  în  cadrul  firmelor  din  județul Timiş  • Selecția  şi  recrutarea  de  personal:  program  de  pregătire  destinat  organizațiilor studențeşti în vederea  creşterii  calității  procesului  de  selecție a viitorilor membrii   • Bursele  Zoppas  ‐  ediția  a  II‐a  ‐:  au  recompensat  material  cei  mai  valoroşi studenți care s‐au remarcat  prin intermediul rezultatelor şcolare  şi  a  activităților  extracurriculare  desfăşurate.  • Concurs  de  eseuri  pe  temă  de  resurse  umane:  aflat  la  cea  de‐a  treia  ediție,  proiectul  premiază  studenții  de  milioane din cadrul Universității de  Vest.  

accesului pe piața muncii. 

Centrul de Dezvoltare a Carierei 

Pag. 46 

Practica plătită : proiectul s‐a adresat  studenților  din  cadrul  Universității  Politehnica  şi  a  constat  în  şansa  oferită celor mai buni 3 studenți din  cadrul Politehnicii de a‐şi efectua un  stagiu  de  practică  plătită  în  cadrul  firmei Zoppas Industries Romania. 

Selecția şi recrutarea noilor membri  Recrutarea  noilor  membri  va  avea  loc  în  cursul  lunii  noiembrie  2003.  Pentru  a  deveni  membru  CDC,  trebuie  să  depui  un CV şi o scrisoare de motivație pentru  unul dintre posturile oferite. Dacă ai fost  selectat,  vei  fi  invitat  la  un  interviu  în  urma căruia va urma o lună de probă.      Avantajele membrilor CDC  • oportunitatea  de  a  se  dezvolta  pe  plan profesional pe diverse domenii  de  actualitate:  management  de  proiecte,  managementul  resurselor  umane, relații publice  • •   Contacte  Adresă:  FC Ripensia, cămin 15 parter  Tel:   Web:                     0256‐ 497977  www.careercenter.ro    contactul  cu  mediul  de  afaceri  timişorean  posibilitatea de a lucra în echipă   

Compania  săptămânii  :  vizitarea  unor  companii  de  prestigiu  din  Timişoara,  companii  conduse  de  femei manager. 

Ghidul  carierei  :  redactarea  unei  broşuri destinată studenților care să  ofere  informații  practice  menite  a  sprijini  studenții  în  dezvoltarea  personală şi profesională 

  Proiecte viitoare  • Intermediere  de  locuri  de  muncă  pentru  studenții  şi  absolvenții  din  cadrul UVT şi UPT  • Consiliere  oferită  studenților  şi  absolvenților  în  vederea  obținerii  unui loc de muncă   • Realizarea  de  prezentări  de  companii  care  să  ofere  studenților  informații  utile  cu  privire  la  activitatea  desfăşurată  de  firme  din  Timişoara şi procedura de selecție şi  recrutare a viitorilor angajați  •   Continuarea  proiectelor  cu  tradiție:  Bursele ZIR, Concursul de eseuri.         

E‐mail:   office@careercenter.ro 

Pag. 47

Ghid de orientare în carieră 

O.S.U.T. Organizaţia Studenţilor din Universitatea Timişoara
              Profil  Organizația Studenților din Universitatea  Timişoara  intereselor  îşi  propune  din  apărarea  cadrul 

                    Proiecte viitoare  •   Selecția şi recrutarea noilor membri  Recrutarea  noilor  membri  are  loc  de  două  ori  în  cursul  anului  universitar:  în  luna  octombrie  O.S.U.T,  şi  la  începutul  doar  să  Continuarea  proiectelor  cu  tradiție  enumerate mai sus 

studenților 

Universității  de  Vest  şi  organizarea  de  proiecte destinate acestora.    Preşedinte:  Matei Stoica     Departamente:  • • • •   • • •

 

semestrului  al  doilea.  Pentru  a  deveni  membru  trebui  completezi  un  formular  cu  datele  personale  şi  să  îl  depui  la  sediul  organizației.    Avantajele membrilor O.S.U.T  intrarea  liberă  şi  participarea  la  toate  proiectele O.S.U.T     Contacte  Adresă:  Telefon:  Adresă   Universitatea  de  Vest  Timişoara, camera 247  0256‐ 494088 int. 181  web: www.osut.uvt.ro   

Social şi Resurse umane  Public Relations  Imagine  Marketing    StudentFest  :  festival  internațional  de artă   Underground  Timişoara  Festival:  festival de muzică   TM  BASE  :  festival  de  muzică  electronică  C.I.S. : centru de informare studențesc 

Proiecte desfăşurate în  anul 2003 

Centrul de Dezvoltare a Carierei 

Pag. 48 

                                                         

                       

F irme interesa(n)te 
Există  şi  pe  plaiurile  româneşti,  din  ce  în  ce  mai  des  în  ultima  vreme,  companii  care  se  interesează  mai  mult  decât  doar  de  profit  ci  şi  de  implicarea lor în societate.    Ele  devin  la  rândul  lor  interesante  pentru  societate  şi  mai  ales  pentru  studenți, care sunt, nu‐i aşa, viitorul  (apropiat) al oricărei societăți.    Fie  că  ajută  organizații  studențeşti,  fie  că  organizează  diferite  proiecte  pentru  studenți,  meritul  lor  este  imens.  Noi  le  mulțumim  pe  această  cale. 

Cuprinsul secțiunii: 
• • • Ce îşi doresc angajatorii?  Când ne începem cariera ?   Ce face o firmă interesa(n)tă? 
 

Pag. 49

Ghid de orientare în carieră 

Ce îşi doresc angajatorii?  
              Poate te întrebi “Cum este acest candidat  ideal  în  viziunea  angajatorilor?”.  Noi  credem că este aşa:  1.  Angajatorii  vor  să  ştie  că  ai  dorința  şi  capacitatea  de  a  învăța  lucruri  noi,  precum  şi  capacitatea  de  a  le  aplica  cu  succes.   2.  Angajatorii  doresc  să  ştie  că  vei  livra  rezultatele  aşteptate,  te  vei  integra  în  echipă,  cooperând  eficient  cu  supervizorii, colegii, clienții.   3.  Angajatorii  caută  persoane  mature,  pregătite, profesioniste, etice, plăcute    De  exemplu,  angajatul  ideal  pentru  Siemens  VDO  Automotive  Timisoara,  după  cum  ne  împărtăşeşte  doamna  Adriana  Bădescu,  manager  de  Resurse  Umane,  are  următoarele  caracteristici:  inițiativă,  spirit  de  echipă,  orientare  către  client,  abilități  de  comunicare,  capacitate  de  a  învăța.  În  plus,  trebuie  să  fie  un  bun  profesionist în domeniul lui de expertiză  şi să cunoască bine limba engleză.   

         

   
  Doamna Carmen Cazan, Director General la  Banatim  SA  ne  dezvăluie  opinia  dumneaei despre angajatul ideal.   „Pentru  fiecare  om  există  un  drum  către  un  anume  țel:  acel  drum  pe  care  este  chemat  să  meargă.    Mulți  nu  îl  găsesc  niciodată,  alții  încearcă  până  la  moarte  iar  cei  slabi  se  plâng  că  sunt  nenorociți.  Ideal ar fi să lucrăm cu acei oameni care  îşi găsesc imediat menirea, drumul. Acest  lucru este însă imposibil, de aceea prefer  luptătorii  care  îşi  găsesc  fericirea  în  avânt,  în  faptă,  cel  mult  în  beția  de  mulțumire  după  fapta  săvârşită.  Acesta  este angajatul ideal.”    Ca să te ajute pe drumul tău, îşi oferim şi  opinia  psihologilor  care  au  dedus  că  angajatorii  îşi  formează  prima  impresie,  în  ordinea  propriilor  priorități,  pe  baza  următorilor  factori:  Implicare,  Motivație,  Inițiativă,      Entuziasm,  Aptitudini  interpersonale. 

Centrul de Dezvoltare a Carierei 

Pag. 50 

Când începe   o cariera de succes? 
              Atunci  când,  după  terminarea  studiilor,  proaspătul  absolvent  pune  pe  masă  potențialilor  angajatori  un  CV  aproape  imaculat,  pe  care  stau  aşezate  trei‐patru  rânduri timide consemnând puținele sale  “fapte  de  arme”  de  până  atunci,  se  întâmplă  frecvent  să  resimtă  din  plin  şocul  unor  refuzuri  în  serie,  unele  chiar  categorice.    “Nu ai nici un fel de experiență!” “Nu ai  făcut  nimic  până  acum!”  “Ai  doar  informații  teoretice”  “Revino  peste  vreo  doi ani!” sunt replicile pe care le înfruntă  candidatul,  elanul  şi  entuziasmul  său  de  proaspăt  încercări.     Pasul  imediat  următor  e  relativ  trist,  dar  de  cele  mai  multe  ori  inevitabil:  acceptarea  unui  job  sub  calificarea  sa,  mai prost poziționat şi mai prost plătit   “om  pe  picioarele  sale”  spulberându‐se  iremediabil  după  câteva 

             

   
  decât  sperase,  uneori  chiar  într‐un  cu  totul  alt  domeniu  decât  cel  în  care  este  pregătit.    Apare  o  întrebare  legitimă  din  partea  celui  aflat  în  aceasta  ipostază:  Bine  şi  ce  ar  putea  include  CV‐ul  unui  proaspăt  absolvent  de  facultate,  altceva  decât  studiile şi eventual ceva practică de vară?  Răspunsul  greşit  e:  nimic  altceva!  Răspunsul  corect  din  perspectiva  unei  cariere ar fi:  multe, multe altele în plus.    Ce  anume  în  plus  ?  Credeți  că  se  poate  pune  un  semn  de  egalitate  între  CV‐ul  unui  absolvent  care  consemnează  doar  studiile  şi  cel  al  unuia  care  include  participarea  la  diverse  proiecte,  asociații  studențeşti  profesionale,  burse  sau  perioade de practică, slujbe temporare de  vacanță,  seminarii,  simpozioane,  work‐ shopuri, traininguri, etc? În nici un caz. 

Pag. 51

Ghid de orientare în carieră 

Lucrez  de  zece  ani  în  calitate  de  consultant  şi  trainer  pe  piața  forței  de  muncă  şi  pot  să  afirm  cu  toată  siguranța  din  lume  că  cei  care  au  reuşit  să‐şi  contureze  o  carieră  excepțională  încă  de  la  vârste  tinere,  sunt  cei  care  au  început  să  se  preocupe  de  acest  lucru  foarte  devreme, din primii ani de facultate !    Responsabilitatea  acestei  preocupări  stă  în  totalitate  pe  umerii  studentului.  Nimeni  nu  îi  va  spune  să  aleagă  această  cale  mult  mai  dificilă  a  preocupărilor  extra‐universitare (le‐aş numi mai curând  complementare  programei  universitare)  față  de  postura  infinit  mai  comodă  a  atitudinii „trec anul cu bine...şi atât”.   A  alege  între  a‐ți  petrece  fiecare  oră  liberă  la  o  bere  cu  colegii  sau  a  sacrifica  (din  când  în  când)  aceasta  alegere  în  contrapartida  participării  la  un  proiect,  un  training,  o  conferință  tec  e  decizia  exclusivă a fiecăruia.   Oferte  există,  diverse  organizații  studențeşti  sunt  prezente  şi  active,  proiectele nu lipsesc, nimeni nu are scuza  inexistenței acestor oportunități.   Ba  dimpotrivă,  am  întâlnit  mulți  reprezentanți  ai  acestor  organizații,  asociații care mi s‐au plâns de lipsa totală  de interes a multor studenți față de orice  acțiune de acest gen.   Trist ! 

Discutați cu orice student occidental. Nu  cred că veți găsi unul care să vă spună că  cei  4‐5  ani  de  facultate  sunt  ani  destinați  numai  unei  comode  existențe  în  campus  „sponsorizate” de părinți şi atât. Cei mai  mulți,  încă  din  primii  ani  de  facultate,  caută  şi  se  implică  în  diverse  proiecte,  acțiuni, part‐time job‐uri, asociații, etc. Şi  nu  datorită  banilor  în  primul  rând  (am  discutat  cu  studenți  extrem  de  activi  în  asemenea activități ai căror părinți aveau  o  situație  materială  de  excepție  şi  nu  se  punea  problema  finanțării  studiilor)  ci  pentru  a  se  asigura  că  terminarea  studiilor  îi  va  găsi  deja  în  posesia  unui  CV  consistent  şi  interesant,  de  natură  să  contracareze  lipsa  experienței  profesionale.  Am  văzut  CV‐ul  unor  asemenea tineri de 22‐23 ani (din fericire  nu  numai  in  străinătate)  care  m‐au  lăsat  fără  respirație.  Prima  întrebare  care  mi‐a  venit pe buze a fost: când ai avut timp să  le  faci  pe  toate?  Să  nu  uităm  că  există  chiar  exemple  (unele  celebre)  ale  unor  studenți  care  au  pus  la  cale  afaceri  de  mare  succes  din  perioada  anilor  de  studiu.    Ce presupune asta? Nimic mai simplu şi  mai  complicat  în  acelaşi  timp  pentru  tânărul  aflat  la  început  de  drum:  responsabilitatea planificării carierei de  foarte devreme. Dacă vreți, mai simplu şi 

Centrul de Dezvoltare a Carierei 

Pag. 52 

mai  clar,  ar  trebui  să  fiți  în  măsură,  încă  din  primii  ani  de  facultate  să  răspundeți  la câteva întrebări esențiale:  Ce vrei să faci după studii? Cum va arăta  viitorul    tău  profesional?  Unde  vrei  să  ajungi?  Ce  ți‐ar  plăcea  mai  mult  să  faci?  Unde  te  vezi  peste  câțiva  ani?  Încotro  o  vei lua?    Dacă  ai  răspunsuri  la  toate  aceste  întrebări  (şi  trebuie  să  ai)  atunci  mai  pune‐ți  încă  una:  cât  timp  şi  energie  investeşti în aceste planuri?    Timp  de  cinci  ani  cât  am  fost  student  al  facultății  de  ştiințe  economice,  am  fost  membru  al  unei  asociații  studențeşti  profesionale,  am  realizat  în  jur  de  17‐18  proiecte,  unele  cu  bugete  de  sute  de  milioane  de  lei,  am  avut  câte  o  slujbă  temporară  aproape  în  fiecare  vară  şi  am  participat  la  câteva  conferințe  internaționale.   Dacă  mă  veți  întreba  în  ce  măsură  m‐a  ajutat  asta  la  interviurile  de  angajare  de  după  facultate  nu  pot  să  vă  răspund,  pentru  că  nu  am  participat  la  nici  unul.  Am  fost  recrutat  direct  de  către  o  companie  internațională  de  consultanță  încă  din  anul  patru  şi  am  început  să  lucrez  imediat  în  cadrul  ei.  Nu  i‐am  căutat eu, m‐au căutat ei pe mine. 

Şi pot doar să vă spun că nu am fost nici  pe  departe  cel  mai  activ  sau  implicat  dintre colegii mei în asemenea proiecte.    Am  exemple  ale  unora  care  astăzi  coordonează  propriile  afaceri  de  sute  de  mii  de  dolari.  Erau  la  fel  de  activi  şi  în  timpul facultății şi ...ştiau ce vor să facă şi  unde vor să ajungă!     Nu  am  să  recomand  nimănui  să  treacă  prin  facultate  fără  să  se  bucure  din  plin  de  toată  savoarea  vieții  boeme  de  student, în nici un caz.     Am  să  afirm  doar  atât,  că,  pe  lângă  aceasta,  există  şi  responsabilitatea  deplină  a  construirii  propriului  viitor.  O  responsabilitate  care  trebuie  asumată  încă din anul întâi de facultate. Succes !!!      Răzvan Ogîrcin,  Managing Partner,   AIMS Human Capital      

       

Pag. 53

Ghid de orientare în carieră 

Ce face o firmă  interesa(n)tă? 
              In  Statele  Unite  ale  Americi  şi  în  multe  dintre  statele  europene  se  poate  observa  o  concurență  între  marile  companii  pentru a recruta  cei mai buni absolvenți.  Metodele prin care companiile îşi creează  reputația de cei mai buni angajatori sunt  numeroase,  dar  toate  au  ca  fond  implicarea  activă  în  pregătirea  viitorilor  absolvenți.  De  exemplu  oferă  locuri  de  practică  obiective  plătită/neplătită,  clar  definite,  formează  organizează  în  echipe  de  proiect  cărora  li  se  dau  traininguri,    In  România,  am  observat  în  ultimi  ani  cum  tot  mai  multe  companii  derulează  programe  şi  proiecte  pentru  studenți  şi  viitori  absolvenți.  Procter&Gamble,  Orange,  Zoppas  care  GlaxoSmithKline,  de  companii  implica  studenții 

                    oportunități  extraordinare  de  a  câştiga  informații  valoroase  despre  cum  se  lucrează  în  cadrul  acestor  firme,  despre  piața pe care acționează.     Ce  câştigi  dacă  participi?  O  rețea  de  cunoştințe.  Vei  face  parte  din  echipe  formate  din  studenți  valoroşi,  cu  potențial. În plus vei cunoaşte angajați ai  acestor  companii  cu  ajutorul  cărora  poți  descoperii  dacă  acea  companie  ți  se  potriveşte  şi  în  ce  departament  te‐ai  integra cel mai bine.    Cu  cât  te  expui  mai  mult  unor  astfel  de  activități,  cu  atât  poți  vedea  mai  clar  ce  anume  îți  doreşti  de  la  viitoarea  carieră,  în  ce  direcție  să  te  îndrepți,  ce  paşi  trebuie să faci pentru a ajunge acolo unde  îți doreşti.    In  general  modalitatea  de  a  participa  la  aceste  proiecte  presupune  în  primă  fază 

rezolvarea unor studii de caz.  

Industries  Romania  sunt  câteva  exemple  multinaționale  pregătesc studenți. Proiectele lor sunt  

Centrul de Dezvoltare a Carierei 

Pag. 54 

parcurgerea  unor  etape  de  selecție.  Aceste  etape,  precum  şi  numărul  lor,  diferă de la o companie la alta (formulare  de  aplicate,  teste,  assessment  center,  interviuri).     Concurența  este  destul  de  mare  între  studenți, fiind vorba de un număr limitat  de locuri. Probabil te întrebi „Cum să fac  totuşi  să  am  succes?”.  Într‐un  cuvânt:  PREGĂTIREA.  În  primul  rând  e  bine  să  încerci  să  aflați  cât  mai  multe  despre  compania  organizatoare.  Un  lucru  esențial  şi  la  care  marile  companii  țin  foarte  mult  sunt:  VALORILE.  Este  vorba  de valori pe care angajații unei companii  le  simt  ca  fiind  coloana  afaceri.  Poate  fi  vorba de inițiativă, colaborare, implicare,  responsabilitate,  leadership,  sunt  foarte  multe  şi  diferă  de  la  o  companie  la  alta.  De regulă aceste valori sunt enumerate şi  descrise  pe  paginile  web  sau  în  materialele  de  prezentare  ale 

ai,  pentru  că  acolo  informația  circulă  mult, mult mai repede)  În  continuare  îți  vom  prezenta  câteva  exemple de programe excelente pe care ți  le  recomandăm.  Unele  dintre  ele  se  derulează anual, cu mici modificări de la  un an la altul. Pentru a ştii exact perioada  de  desfăşurare,  perioada  de  înscriere  şi  selecție    ► Cine caută găseşte    Chiar  dacă  ne  repetăm,  credem  că  este  foarte  important  să  înțelegi!  Caută!  Pe  internet,  pe  la  facultăți,  prin  prieteni,  peste tot.    Noi  avem  două  exemple,  iar  restul  depinde de tine:    www.pgbalkans.com    Procter&Gamble este una dintre cele mai  active  companii  multinaționale  prezente  pe piața din România. Printre brandurile  promovate  şi  comercializate  de  aceasta  regăsim  Pantene.   În  fiecare  an  Procter&Gamble  organizează  pentru  studenții  aflați  în  ultimii  doi  ani  de  studiu  (ex:  3,4  pentru  Ariel,  Tide,  Blend‐a‐Med,  a  participanților,  vizitează  paginile web menționate. 

companiilor.  În  funcție  de  aceste  valori  va  fi  realizată  şi  selecția  participanților.  Vei  fi  testați  dacă  aceste  valori  se  regăsesc în atitudinea şi comportamentul  tău.   Şi  nu  uita,  prima  condiție  ca  să  participi  la  un  proiect  este  să  ştii  că  există.  De  aceea  schimbă  permanent  informații  cu  prietenii  tăi  (mai  ales  din  Bucureşti  dacă 

Pag. 55

Ghid de orientare în carieră 

Ştiinte Economice, 4,5 pentru Politenică),  patru programe de pregătire.  Acestea sunt Balkan Case Study‐ al cărui  conținut  Workshop,  Persuasive  este  axat  pe  domeniul  Selling  Technology  de  marketingului,  Persuasive 

www.gskforexcellence.ro    GlaxoSmithKline,  una  dintre  cele  mai  cunoscute  şi  apreciate  companii  din  domeniul  farmaceutic  a  derulat  în  acest  an programul GSK pentru excelență.   Acesta  a  avut  mai  multe  componente  cu  denumiri semnificative pentru conținutul  lor   • • • Excelența  la  start  ‐  ʺŞcoala  de  Afaceri GSKʺ  Excelența  în  studiu  ‐  ʺGSK  Junior  Achievementʺ  Excelența  în  profesie  ‐  ʺPremiile  GSKʺ.  Şcoala  de  afaceri  GSK  a  oferit  participanților posibilitatea de a cunoaşte  modul  de  funcționare  al  unei  companii,  de  a  se  familiariza  cu  specificul  fiecărui  departament din structura organizatorică  şi  de  a  înțelege  interdependențele  care  influențează eficiența acesteia.  Acest  proiect  s‐a  adresat  tuturor  studenților,  participanții  fiind  atât  de  la  facultăți  cu  profil  economic,  cât  şi  studenți  de  la  psihologie,  chimie,  medicină din toată țara.             

Information  Selling 

Seminar şi European Financial Seminar.  Workshop,  exemplu,  este  un  proiect  excepțional  pentru  cei  ce  îşi  doresc  o  carieră  în  vânzări.  Poți  avea  ocazia  să  participi  la  un studiu de caz referitor la lansarea unei  noi  game  de  produse  şi  poți  afla  ce  înseamnă  acest  lucru  pentru  activitatea  unui  “salesman”.  Care  sunt  provocările  şi soluțiile posibile în aceste situații. Fără  a  avea  pretenția  că  vei  învăța  totul,  cu  siguranță vei dobândi o nouă perspectivă  asupra complexității acestui domeniu.                             

Centrul de Dezvoltare a Carierei 

Pag. 56 

                                                       

                           

R esurse utile 
Se  spune  din  ce  în  ce  mai  des,  că  problema  timpurilor  noastre  este  că  viitorul  nu  mai  este  ceea  ce  era  odinioară...  epoca  vitezei  s‐a  încheiat, epoca informației a început.  Cine  are  informația  are  deja  un  avantaj  față  de  restul.  Degeaba  eşti  cel  mai  tare  programator  de  pe  planetă dacă nimeni nu ştie ce faci şi  dacă tu nu ştii cui să‐i arăți sau cine  cât te‐ar plăti pentru creierul tău.  Noi  am  zis  căutăm  pentru  tine  câteva  situri1  internet  care  te  pot  ajuta. 

Cuprinsul secțiunii: 
• • • Un job pentru fiecare  Do IT or die  Alte situri1 de interes 

Pag. 57

Ghid de orientare în carieră 

Joburi  pentru toți 
       
www.bestjobs.ro  Design  plăcut,  simplu,  câteva  reclame  la  diferiți  parteneri.  Structură  bună,  găseşti  uşor ceea ce te interesează.  Situl conține mai mult decât doar joburi:   Are  o  secțiune  de  teste,  unde  poți  alege  dintre 25 de chestionare scurte, care sunt  într‐o  oarecare  măsură  legate  de  domeniul  resurselor  umane,  unele 

         

     
 

 
Testele  nu  sunt  foarte  profesionale  pe  domeniul  HR,  ceea  ce  este  şi  normal,  testele  serioase  costând  în  general  mulți  bani.  Sunt  totuşi    binevenite,  chiar  dacă  ne dau la final doar un punctaj şi o frază  care  nouă  ne‐a  amintit  de  mesajele  din  prăjiturelele  cu  răvaşe:  „Profesia  pe  care  o  aveți  vă  permite  să  vă  realizați  pe  deplin  personalitatea  şi  să  treceți  peste  hârtoapele de tot felul, în bolidul carierei  dv.”.  Meritul  lor?  Ne  mai  descrețesc  puțin  frunțile  după  căutări  obositoare  şi  ne  mai  reduc  frustrările  pe  care  ni  le  creează ofertele care nu se potrivesc cu ce  vrem  noi  oricum  am  întoarce  imaginea  de pe monitor.  La  intrare  pe  noi  ne‐a  întâmpinat  o  doamnă,  de  fapt  poza  doamnei  care  era  foarte  bucuroasă  că  reuşise  să  obțină  un  job  prin  intermediul  sitului.  Sperăm  noi  că  nu  pe  cel  de  promovare  a  sitului  pe  prima pagină. Este oricum de efect, nouă 

încercând  să‐ți  arate  dacă‐ți  place  jobul  pe care‐l ai (deşi noi ştiam deja răspunsul  înainte  să  completăm  testul),  dacă  ai  anumite  aptitudini,  sau  capacitate  de  decizie  Întrebările  au  adesea  opțiuni  care  nu  se  potrivesc  la  toată  lumea,  iar  unele  întrebări  un  ton  jovial  şi  poate  puțin  ironic.       

Centrul de Dezvoltare a Carierei 

Pag. 58 

ne‐a  dat  sincer  speranțe.  Am  găsit  sub  poză,  un  link  spre  alte  destul  de  multe  poveşti de succes, ceea ce este un alt plus.  Am încercat şi noi să punem o poveste de  succes,  bineînțeles  doar  de  dragul  verificării,  dar  n‐am  reuşit,  ceea  ce  ne  spune că cineva le şi verifică şi bine face.  Forumul  este  şi  el  interesant.  Destul  de  multe teme dezbătute cu destul de multe  comentarii,  de  la  oameni  care  au  plecat  din  țară  şi  vor  să  se  întoarcă  (şi  sunt  bineînțeles criticați de cei din țară), până  la bancuri (sic!) cu studenți, şefi etc.   La  secțiunea  articole,  găsim  diferite  ştiri,  articole din lege referitoare la concediere  (dur pe un sit de angajări dar foarte util)  şi despre contractul individual de muncă.  De  asemenea,  alte  articole  destul  de  interesante  ‐    de  la  cum  să‐ți  găseşti  vocația la cum să recunoşti şi să acționezi  într‐un caz de hărțuire sexuală.   La studii, poți opta între cursuri oferite de  firme  sau  meditații  oferite  de  persoane  private.  Există  o  paletă  largă  de  cursuri  în toate domeniile, din păcate majoritatea  sunt din Bucureşti.   O parte a sitului este accesibilă fără să fii  înregistrat.  Practic  poți  să  vizualizezi  aproape tot, dar nu poți sa adaugi mesaje  pe forum sau să aplici la joburi. 

Ca să te înregistrezi ai nevoie de o adresă  de e‐mail validă, unde ți se va trimite un  cod.    După  asta,  urmează  formularul,  destul  de  obişnuit.  Se  cer  cam  multe  informații obligatorii în formular. Ce faci  dacă  nu  ai  telefon  fix?  Îl  inventezi.  Sau  scrii tot mobilul. Altfel nu se poate.  Durează  de  asemenea  destul  de  mult  până  completezi  tot  formularul.  Ce  este  bine e că unele date, de care nu eşti sigur,  le poți completa mai târziu. De asemenea  interesant  este  ca  ai  şi  opțiunea  de  a‐ți  adăuga o poză la cv.  Poți să ai maxim trei CV‐uri, dacă vrei să  ai cv‐ul în mai multe limbi. De asemenea  el  poate  fi  editat,  vizualizat  şi  tipărit.  Şi  arată  destul  de  bine  chiar  şi  pe  foaie.  În  funcție de câte date ai completat, ți se dă  un  procentaj.  Nu  poți  astfel  sa  aplici  la  nici un job de pe sit, dacă nu ai completat  CV‐ul mai mult de 60%.  După CV, îți poți înregistra şi o scrisoare  de  intenție,  care  este  destul  de  simplă,  doar text.  După ce ai toate documentele, poți căuta  joburi pe diferite domenii şi oraşe. Există  destul  de  multe  joburi  pe  diferite  secțiuni.  Unele  joburi  erau  listate  la  mai  multe  secțiuni,  dar  este  în  interesul  candidaților,  care  au  mai  multe  şanse  să 

Pag. 59

Ghid de orientare în carieră 

găsească  un  job,  mulți  având  de  obicei  mai  multe  domenii  în  care  ar  dori  să  lucreze.  Poate  doar  în  aria  marketing  /  vânzări  /  publicitate  ar  trebui  puțin  reglate  lucrurile  că  posturi  de  genul  reprezentant  marketing  nu  au  legătură  cu publicitatea.  Dacă  nu  aveți  mult  timp  mereu  la  dispoziție  să  căutați  joburi  pe  net,  puteți  primi  diferite  oferte  pe  e‐mail,  în  funcție  de oraş si domeniu.  www.bursamuncii.ro   Design  destul  de  bun,  simplu,  poate  puțin  prea  sobru.  Structura  este  bună,  având  de  la  bun  început  domeniile  în  care se găsesc  joburi, precum şi ultimele  oferte postate pe sit.     Pe  lista  de  pe  prima  pagină,  cu  ultimele  oferte  am  găsit  separat  câteva  informații  despre  firmele  că  care  la  postează.  ne‐a  Recunoaştem  început 

Primul  lucru  după  ce  ne‐am  înregistrat,  suntem  anunțați  subtil  că  putem  găsi  şi  joburi în străinătate, dacă ne completăm   şi  CV‐ul  în  engleză.  Tot  aici  suntem  anunțați că trebuie neapărat să mai facem  două  lucruri:  să  ne  completăm  profilul  (cam  ce  domenii  ne  interesează)  şi  bineînțeles  CV‐ul.  Cum  suntem  foarte  ascultători,  ne‐am  ales  domeniile  de  interes  şi  le‐am  adăugat  la  profil.  După  care  am  aşteptat.  Domeniile  au  fost  adăugate  şi  atât.  Noi  insistăm  totuşi  şi  găsim  în  partea  dreaptă  mai  multe  opțiuni, printre care şi cea de CV.     Dăm peste un formular destul de normal,  dar care ne‐a ținut ocupați destul de mult  timp.  Am  găsit  puncte  interesante,  de  genul  „ce  considerați  mai  relevant  –  educația sau experiența” dar şi puncte cu  care  nu  putem  fi  de  acord  –  Şcoala  Generală  (nu  vedem  nicicum  care  ar  fi  relevanța  acesteia).  Tot  ca  puncte  slabe  am  mai  nota  faptul  că  la  Facultate  nu  te  mai întreabă nimic altceva. Iar noi ştim că  este  o  diferență  între  facultăți  de  acelaşi  profil  din  diferite  oraşe  şi  între  universități  de  stat  şi  private.  Noi  am  încercat  să  scriem  şi  facultatea  şi  universitatea,  dar  nu  a  mers,  textul  fiind  prea  mare.  La  limbi  străine  ne  întrebăm  de ce sunt doar trei? Nu că am şti noi mai  multe,  dar  sunt  unii  care  ştiu.  Şi  de  ce 

dezorientat  puțin  lista  lungă  de  firmă,  job,  firmă,  job,  dar  după  câteva  minute  reuşeam să le deosebim rapid.    Trebuie  să  recunoaştem  că  ne‐a  plăcut  înregistrarea.  Ce  user  vrei?  Bine,  zi  parola.  Ok.  Cum  te  cheamă?  Aşa.  De  unde  eşti?  Gata.  Bine  ai  venit.  Interesant  nu? 

Centrul de Dezvoltare a Carierei 

Pag. 60 

butonul  de  la  „fluent”  a  fugit?  Vrea  să  sugereze  că  n‐am  şti  destul  de  bine?  În  final  ne  mai  blocăm  puțin  la  partea  de  atitudini  /  aptitudini,  unde  n‐am  înțeles  absolut  deloc  ce  înseamnă  o  aptitudine  marketing,  dacă  terminarea  la  termen  este  o  aptitudine  sau  o  trăsătură  de  personalitate sau cum poți avea abilitatea  de  proprie  inițiativă.  Oricum  am  marcat  că  ne  interesează  succesul  echipei,  al  fiecăruia,  al  companiei,  al  clienților  şi  tuturor celor care ne cunosc. Şi am trecut  mai departe. La ce ni se oferă.     Multe joburi, din multe domenii, dar cam  seamănă.  Şi  domeniile  şi  joburile.  Multe  pe vânzări, deşi în mod special nu ne‐am  ales  acest  domeniu  în  profil,  ceva  programare, operator de internet (care n‐ am  înțeles  exact  ce  înseamnă).  Am  găsit  şi  oferte  care  uitau  un  lucru  esențial  –    să‐ți spună nu doar avantajele tale ci şi ce  trebuie  să  faci  (nu  prea  serioase,  am  zis  noi)  dar  pe  ansamblu  ai  de  unde  alege.  Ne‐a  plăcut  fereastra  în  care  se  deschid  rapid  informațiile  despre  un  anumit  job,  pe care îl poți adăuga într‐un short‐list.    Alte  opțiuni  pe  sit:  scrisoare  de  intenție  în  română  sau  engleză  şi  o  secțiune  ciudată  dar  interesantă  –  CV  pentru  programatori,  cu  tot  ce  şi‐ar  dori  ei  să  completeze de la programare în Pascal şi 

C la baze de date Oracle. De menționat că  se  completează  nivelul  autoapreciat  al  cunoştințelor  (de  la  1  la  10,  1  fiind  maximul).  Cv2fax  este  o  idee  interesantă.  Poți  trimite până la cinci faxuri pe zi cu CV – ul tău la diferite companii.   În  afara  acestor  secțiuni  mai  găsim  secțiunea de Presă, cu diferite articole pe  teme  de  interes  şi  secțiune  cu  partenerii  sitului.    www.ejobs.ro  Design  puțin  cam  încărcat,  structura  –  relativ bună, din nou problema încărcării  nu  ne  dă  pace.  Dar  cu  puțină  răbdare  se  trece  peste.  Şi  răbdare  este  ceva  de  care  noi nu am dus lipsă.    Înregistrarea  e  simplă  şi  rapidă.  Datele  de contact  şi adresa de e‐mail. Se profită  de  ocazie  ca  să  se  caute  doritori  de  informații  din  partea  firmelor  partenere.  Doritori  pe DA.    Suntem anunțați că avem câteva câmpuri  necompletate  în  CV,  ni  se  explică  şi  care  dacă  vrem  şi  pornim  în  aventura  unui  nou  formular.  Complex,  complet  şi  care  are  nevoie  mare  de  asistență  ca  să  fie  completat.  Trebuie  alese  submeniuri  din  sau  neatenți,  pentru  că  butoanele de opțiune sunt setate implicit 

Pag. 61

Ghid de orientare în carieră 

meniul din stânga, completate câmpurile  apoi  trecut  la  următorul.  Trebuie  să  spunem  că  ne‐a  amuzat  la  categoria  jobului – categoria „fac orice”.     Am  fost  întrebați  şi  câți  bani  vrem  şi  de  când  avem  carnet  de  conducere,  am  descris  jobul  ideal  şi  din  nou  am  fost  întrebați  câți  bani  vrem  (poate  ne‐am  răzgândit  între  timp).  Am  descris  şi  compania  ideală  precum  şi  ce  joburi  am  avut până acum.     Alte  întrebări  standard,  referitoare  la  educație, aptitudini, referințe şi afilieri la  diferite  organizații  şi  ajungem  la  o  parte  destul  de  originală  şi  interesantă  în  acelaşi timp –  mini‐interviu.  Există acolo  zece întrebări care se pun în mod normal  în  timpul  unui  interviu  şi  la  care  poți  să  răspunzi pentru a te pune deja în situația  unui  intervievat.  După  câte  ni  se  spune,   răspunsurile sunt oferite spre vizualizare  şi  angajatorilor  care  îşi  pot  face  astfel  o  impresie mai clară asupra candidaților.     Partea  de  teste,  deşi  pare  interesantă,  după  cele  patru  domenii  prezente:  sales,  personalitate,  project  management,  negociere  precum  şi  după  motivația  prezentă  pe  sit  (îți  măreşti  şansele  de  angajare  etc)  ne‐a  fost  inaccesibilă,  nu  pentru  că  era  contra  cost  (0,99$  per  SMS 

ca  să  primeşti  codul  de  acces)  ci  pentru  că numărul era pentru o singură rețea de  telefonie mobilă, iar noi eram în cealaltă.    Scrisoarea de intenție este şi ea prezentă,  iar  ce  ne‐a  amuzat  puțin,  este  partea  de  casting,  unde  trebuie  să  completezi  descrierea  fizică,  precum  şi  o  poză.  Oricum  este  binevenită  şi  această  oportunitate.   Joburi  sunt,  iar  ca  de  obicei  unele  se  repetă.  Multe  în  domeniul  vânzări,  care  coincide aproape cu marketing.  În afară de joburi, mai puteți găsi articole  despre  carieră  pe  destul  de  multe  subiecte  (inclusiv  familie  şi  carieră!),  dar  destul  de  puține  articole  în  fiecare  categorie.  Ultima  posibilitate  este  academia, unde pentru câteva sute de mii  puteți cumpăra câteva pachete de curs şi  de  atestare  în  sales,  marketing,  relații  publice  etc.  Nu    ştim  însă  cât  de  bune  sunt, pentru că nu există nici un exemplu  şi  nu  ştim  cât  de  serios  este  examenul  grilă  cu  40  de  întrebări  care  apar  în  pachetul  de  testare  (ca  la  licență).  Atestarea  se  acordă  pentru  un  procentaj  minim  de  50%,  pentru  90%  primeşti  Magna  cum  Laudae,  iar  pentru  100%  Summa cum Laudae. 

 

Centrul de Dezvoltare a Carierei 

Pag. 62 

www.resurseumane.ro  Design  bun,  plăcut  la  vedere.  Structură:  bună,  concisă,  meniu  sus,  câteva  informații  generale  pe  prima  pagină,  prezintă top jobs în stânga.    Necesită  bineînțeles  user‐name  şi  parolă.  Formularul e destul de simplu, iar parola  se  trimite  prin  e‐mail  imediat.  Odată  intrat  poți  să  vezi  joburile  existente,  să  foloseşti  generatorul  de  CV‐uri  care  te  trece  prin  toate  etapele  considerate  de  ei  necesare (în general apar toate câmpurile  care  se  regăsesc  într‐un  CV  complet  pentru  a  nu  uita  ceva,  dar  se  pot  sări  peste anumite etape printr‐un meniu din  partea stângă.)                                

CV‐ul porneşte ca şi “alb” – necompletat  apoi  devine  “critic”  –  completat  pe  alocuri,  “satisfăcător”  înseamnă  că  ai  completat  câmpurile  obligatorii,  iar  dacă  dai  şi  informații  suplimentare  ajungi  la  “optim”.     Ca  punct  slab  ‐  destul  de  puține  joburi  postate pe sit . Mai multe joburi prezente  în  secțiunea  top  jobs  decât  în  cea  normală,  criteriile  de  diferențiere  nefiind  după noi foarte clare.   

                         

Pag. 63

Ghid de orientare în carieră 

Do  IT! 
              www.gurulance.com  Sit  gen  portal,  bine  structurat  şi  cu  un  design  bun.  Poate  chiar  fi  considerată  o  structură de forum.  Este  foarte  interesant  pentru  domeniul  IT:.  Locul  de  întâlnire  a  programatorilor  şi web‐designerilor freelanceri cu diferite  proiecte din întreaga lume. Pur şi simplu  cine  are  nevoie  de  ceva  în  domeniul  software,  propune  un  proiect  pe  situl  acesta,  cu  toate  detaliile  necesare,  iar  cei  care doresc să realizeze proiectul licitează  pentru  proiectul  respectiv,  oferind  un  timp  de  realizare  şi  un  preț.  De  obicei  este  prezent  şi  câte  un  link  spre  pagina  personală  a  programatorului,  unde  el  se  prezintă  şi  prezintă  câteva  exemple  din  ceea ce ştie să facă.  Am  întâlnit  şi  români  care  aplicau  pe  la  proiectele  de  acolo  şi  erau  chiar  printre  cei scumpi (zicem noi şi calitativi).   Deci  dacă  te  pricepi  la  unele  dintre  Php,  Asp,  Dreamweaver,  Flash,  C++,  Java,  Javascript, mergi să vezi că nu ai decât de  câştigat. 

 

     

 
   
www.e‐idea.ro  E‐idea  –  este  Competiția  Națională  de  Idei  Software  pentru  Tineret,  un  eveniment anual dedicat tinerilor care îşi  pregătesc o carieră în domeniul IT&C.     Premiul cel mare este înființarea gratuită  a  firmei  şi  1000$  pentru  a  începe.  Foarte  interesant  ‐  deşi  nu  ştim  exact  ce  s‐ar  putea  începe  cu  1000$,  este  totuşi  un  început.  Din  păcate  la  momentul  editării  acestui  material  concursul  este  deja  finalizat, altfel am fi încercat  şi noi să ne  înscriem.   Am  găsit  lista  finaliştilor,  dar  atât.  Nici  un  cuvânt  despre  ideile  lor.  Poate  ca  să  nu fie furate, dar posibil de asemenea să  se fi uitat acest aspect.    Pagina  web  totuşi  nu  este  gata.  Ne  întrebăm de ce durează, având în vedere  că  este  un  concurs  național,  sprijinit  de  multe  firme  din  domeniul  IT,  precum  şi  de  Ministerul  Comunicațiilor  şi  Tehnologiei Informației. 

Centrul de Dezvoltare a Carierei 

Pag. 64 

Sperăm  ca  până  la  ediția  viitoare  să  fie  totul  pus  la  punct  şi  să  aflăm  mai  din  timp  despre  concurs.  Poate  mai  apar  şi  nişte sponsori în plus.   Îți  urăm  şi  ție  succes  –  dacă  ai  idei  în  domeniul IT.    www.softnews.ro  Design de gen portal, pe culoarea noastră  preferată  –  albastru.  Puține  reclame  şi  oricum legate de conținut.  Structură  portal  clasic,  cu  meniu  sus,  şi  am zice noi incredibil de multe informații  şi  opțiuni  pe  prima  pagină,  totuşi  bine  structurate:  pe  centru  punctele  forte  ale  săptămânii  (weekly  highlights),  iar  sub  ultimele programe (latest software).    Partea  stângă  începe  cu  obişnuita  căsuță  de  login,  urmată  de  diferite  prezentări,  topuri  de  soft  şi  topuri  ale  download‐ urilor  de  pe  sit.  Interesant  este  că  situl  este ... bilingv în engleză şi română.   De  exemplu  partea  de  submit  software,  unde poți să‐ți oferi propriile creații spre  vânzare.  Sau  le  poți  da  pe  gratis,  dacă  vrei,  ca  să  fie  îmbunătățite  de  alții  şi  să  câştigați toți experiență.  Nu  mai  are  sens  să  spunem  că  fix  sub  meniu avem cinci ferestre cu ultime...   Adică  ultimele  softuri,  ultimele  drivere,  ultimele  jocuri  şi  ultimele  ştiri  (în  două  limbi).  

În vreo patru ore cred că poți să‐ți faci o  idee cam despre cât de vast este situl. Noi  n‐am avut atâta timp la dispoziție aşa că  ne‐am  mulțumit  să  mai  „observăm”  secțiunea foarte documentată de   advertising, pentru firmele care doresc să‐ şi  facă  reclamă  pe  sit,  secțiunea  de  help  care  în  sine  ar  dura  o  jumătate  de  oră  bună să fie parcursă. Ne‐am bucurat apoi  că  am  găsit  o  secțiune  de  feed‐back,  care  lipseşte de obicei pe situri româneşti. Nu  că aveam ceva de reproşat, dar poate unii  mai  inteligenți  ca  noi  ar  putea  să  dorească acest lucru.   Foarte  utilă  pentru  pasionații  de  telefoane  mobile  va  fi,  credem  noi  ,  secțiunea de wap. Noi nu ne‐am priceput  foarte bine nici la wap şi nici la secțiunea  următoare    XML  backend,  care  chiar  ne‐a  lăsat  pe  drum  aşa  că  am  mai  navigat  puțin  prin  arhiva  de  ştiri,  pe  doi  !  ani  –  2002  şi  2003,  iar  în  final  am  poposit  pe  forum  vreo  oră,  unde  am  mai  fi  rămas  dacă nu mai aveam şi altceva de lucru.     N‐am  mai  rulat  partea  de  chat  pentru  că  PC‐ul  nostru  n‐a  vrut  nicidecum  să  încarce aplicația. Dar presupunem că este  în concordanță cu restul sitului – plin de  informații utile, care pe ici pe colo pe noi  ne‐au depăşit!   

Pag. 65

Ghid de orientare în carieră 

Alte situri de interes 
            www.fwd.aiesec.ro  Situl  fwd.aiesec.ro  arată  destul  de  bine.  Doar  patru  butoane  de  meniu,  dar  pagina principală este plină de informații  gen  portal  –  cu  titlu,  un  rând  şi  link  de  continuare.    Nu există reclame şi nici pop‐up‐uri care  să ne deranjeze din navigare.    Cei  de  la  AIESEC  au  multe  parteneriate  cu  diferite  firme,  ceea  ce  le  permite  să  ofere  studenților  multe  conferințe  şi  proiecte  interesante,  al  căror  program  este prezentat aici.   De  asemenea  am  găsit  prezentări  ale  unor  companii,  prezentarea  profilului  angajatului  ideal  de  la  o  serie  de  companii, o secțiune de interacțiune unde  am  găsit  exemple  personale,  forum  şi  răspunsuri la întrebări precum şi analize ale  unor proiecte încheiate şi o secțiune de  

       

       
      resurse unde sunt articole, link‐uri şi alte  resurse pe diferite domenii – planificarea  carierei, comunicare, IT, limbi străine etc.    www.managementhelp.org  Probabil  unul  din  puținele  situri  care  nu  au  design.  Aproape  deloc.  Doar  informații. O idee interesantă, cu care ne‐ am obişnuit relativ repede. Există o siglă,  un titlu şi un tabel cu 72 de domenii (cele  mai populare din totalul de 675 !!) în care  poți    Există  domenii  de  la  Marketing,  management  şi  leadership  la  voluntariat  şi cum să‐ți dezvolți o afacere.    Un  singur  click  îți  deschide  o  fereastră  plină cu linkuri spre diferite articole, cărți  recomandate,  alte  situri.  Totul  este  interconectat.   primi  ajutor  de  la  experții  managementhelp. 

Centrul de Dezvoltare a Carierei 

Pag. 66 

Ți  se  spune  că  ar  trebui  să  începi  cu  articolul  X  şi  cu  cartea  Y.  Dacă  eşti  de  acord  începi  un  proces  care  seamănă  cu  construirea  unei  case  –  cărămidă  cu  cărămidă  te  îndrepți  de  la  articole  ce  tratează  lucruri  de  bază  la  articole  mai  complexe  despre  subiecte  mai  complexe.  Dacă ştii deja câte ceva mai ai alte opțiuni  ‐ să vezi alte situri şi multe alte articole.    Noi  nu  putem  decât  să  ne  bucurăm  că  aşa  ceva  există  şi  să‐ți  urăm  căutare  plăcută.  Cu  răbdare,  poți  găsi  multe  lucruri interesante.    www.quintcareers.com  Design tip portal. Câteva reclame, dar în  general se potrivesc cu designul sitului.  Ca  structură  se  remarcă  ca  genul  all‐in‐ one i‐am zis noi. Adică nu sunt  meniuri.  Sau  mai  bine  zis  nu  sunt  meniuri  tradiționale. Tot conținutul este prezentat  deja  pe  prima  pagină  într‐o  variantă  prescurtată (titlu, un rând din conținut şi  un  link  de  continuare).  Un  singur  lucru  ne‐a  mai  deranjat  puțin  –  ferestrele  de  gen pop‐up.    Situl este bine gândit şi plin de informații  utile (şi nu numai). De ce zicem că e bine  gândit?  Pe  prima  pagină  se  încadrează  perfect  în  fereastra  noastră,  pe  mijloc  următoarele  secțiuni:  Articolul 

săptămânii1,  Sfatul  zilei,  Unealta  zilei,  Situl  zilei.  Foarte  importante  şi  interesante.  Sub  doar  se  dau  informații  despre folosirea sitului (secțiunea Pentru  noi‐veniți),  link‐uri  rapide  ş.a.m.d.  Bineînțeles  după  accesarea  linkului  spre  un articol (care se încadrează şi el perfect  în  ecran),  poți  merge  la  următorul  fără a  reveni  la  o  pagină  anterioară.  Poate  un  buton  de  „sus”  n‐ar  fi  stricat,  având  în  vedere  că  sunt  multe  articole  pe  o  singură pagină şi după ce navighezi prin  patru  articole,  e  cale  lungă  până  la  butonul „home” care te aduce înapoi.    Pe  stânga,  aşezate  frumos,  alte  opțiuni  din care am remarcat:  • Kit‐ul  carierei:  ajutor  pentru  CV,  scrisoare  de  intenție,  prezentare  la  interviu  şi  foarte  interesant  articole  despre  negocierea  salariului  (poate  mai greu realizabilă în România, dar  nu imposibil). Testele prezente sunt  de  asemenea  foarte  detaliate,  iar  răspunsurile  sunt  foarte  bine  motivate.  Deci    veți  şti  când  ați  greşit  de  ce  şi  care  este  idea  din  spatele întrebării.     

1 Toate numele secțiunilor sunt traduceri aproximative  din limba engleză.  

Pag. 67

Ghid de orientare în carieră 

Caută un job: link‐uri spre o serie de  parteneri  care  oferă  servicii  de  intermediere de locuri de muncă pe  internet 

Doctorul  de  carieră:  Dr.  Randall  Hansen  cu  multe  titluri  legate  de  carieră  te  sfătuieşte  să  citeşti  articolele  de  pe  sit,  articolele  lui  legate  de  carieră  şi  dacă  vrei  poți   să‐l  angajezi  ca  „antrenor”  (coach)  personal.  Noi  am  fi  vrut  să‐l  angajăm, dar am avea nevoie de un  job sau două ca să strângem banii... 

Educație:  multe  articole  despre  învățare,  şcoală,  ce  ți  se  potriveşte,  cum  să  obții  sprijin  financiar  (mare  problemă  în  SUA).  Articolele  sunt  împărțite  pe  trei  grupuri  țintă  –  adolescenți,  studenți  şi  adulți  care  vor să reia şcoala.  •

Subscrie  la  news‐letter:  diferite  materiale pe care le poți primi pe e‐ mail. 

Fă‐ți  un  CV  nou:  o  ofertă  completă  de CV‐uri , scrisori de intenție şi alte  documente  „construite”  Noi  avem  de  cu  încredere  acest  gen,  ajutorul  că  sunt   

După  cum  spun  cei  care  administrează  situl, sunt lideri în consiliere în carieră şi  căutare de locuri de muncă. După ce am  navigat puțin pe sit, nu am putut decât să  le                              dăm  crezare.  Aşteptăm  contracandidați! 

profesioniştilor  de  la  quintcareers.  profesionişti, dar prețul ne‐a depăşit  posibilitățile.  Ceea  ce  a  părut  mai  interesant a fost criticul de CV, care  costa  de  10  ori  mai  puțin.  Nu  ştim  însă cât de critic ar fi.                       

Ghid de orientare în carieră  

Pag. 68

Mesaj către tine      ”Cineva  a  strigat,  ‘eu  am  un  vis’.    Acel  vis  astăzi  pare  aproape  ridicol.  Atunci  era  inimaginabil să te gândeşti că poate fi atins chiar si parțial. Idea este că toți trebuie să  avem  un  vis,  un  mare  vis.  Nu  vorbim  despre  dorințe  sau  despre  simple  situații  materiale, ci vorbim despre vise care astăzi par de neatins.    Dacă citeşti aceste cuvinte eşti interesat să devii regizorul timpului tău şi ai înțeles că  lumea este plină de figuranți şi de actori care valorează puțin, foarte puțin. Toate acestea  se transpun în oportunități, în mari ocazii care chiar aici la câțiva paşi de tine aşteaptă  doar să fie fructificate şi dezvoltate.    Nu am pierdut niciodată o secundă să‐mi plâng insuccesele sau problemele pe care le‐am  avut;  acestea  cu  siguranța  nu  se  vor  termina  niciodată.  Am  înțeles  că  greşeala,  insuccesul  este  o  ocazie  favorabilă  pentru  a  găsi  şi  parcurge  noi  căi  pentru  a  găsi  noi  soluții.     Am  înțeles  că  viitorul  meu  depinde  de  mine,  de  modul  în  care  interacționez  cu  lumea  care  mă  înconjoară  şi  mai  mult  decât  atât  depinde  de  modul  în  care  reuşesc  să  accept  schimbarea. Bineînțeles că a trebuit să mă hotărăsc ce vreau să devin şi ce eram dispus  să plătesc pentru a obține ceea ce doream. Am plătit şi mai plătesc încă un preț foarte  ridicat. In definitiv munca mea e viața mea şi viceversa.     Tu ce vrei de la viața ta, ce te aştepți de la propriile forțe, ce eşti dispus să pierzi şi să  investeşti? Puneți aceste întrebări şi dă‐le un răspuns, dar fă‐o în fața unicei persoane  care te poate ajuta necondiționat, fă‐o în fața ta. Acestea vor da forță visului tău, sau îl  vor anula pentru eternitate.     Tu vei putea continua să dai vina pe altcineva, fie pe… Guvern, pe partid, pe Papa sau  pe  societate,  dar  făcând  aşa,  sincer  să  ştii  că  te  vei  minți  doar.  Trăieşte‐ți  visul, 

Pag. 69

Ghid de orientare în carieră 

eliberează enorma energie cu care eşti înzestrat, înfruntă lumea şi orice lucru care ți se  arată ca o splendidă oportunitate, nu fă dificile lucrurile care îți intersectează drumul,  acceptă‐le complexitatea analizând posibilele căi pentru a găsi soluții şi acționează.     Când porneşti tot acest proces nu accepta compromisuri de la propriile principii, cine te  va  judeca  nu  va  putea  să  te  judece  niciodată  atât  de  bine  cum  o  poți  face  tu  pentru  propria  persoană.  Priveşte  lumea  surâzând,  pentru  că  tu  ştii…  există  întotdeauna  o  soluție, există o soluție pentru tot. Intr‐o lume în care dificultățile sunt multe şi unde  majoritatea gravitează în mediocritate absolută, tu nu poți decât să găseşti calea pentru  a‐ți dezvolta visul, e suficient să crezi că va fi posibil şi aşa va fi. In fond ai înțeles că  toate marile cuceriri încep cu un prim pas şi că nimeni nu era un super erou.     Ce îți lipseşte pentru a putea fi unul dintre cei căruia îi va aparține o parte din succesul  care este de împărțit ?     Poate  peste  câțiva  ani  îți  va  cădea  în  mâini  acest  manuscris  şi  dacă  vei  reciti  aceste  cuvinte,  voi  putea  să  îți  dau  dreptate,  voi  putea să‐ți  spun  că  ai  făcut  bine  crezând  în  tine însuți.”    Gianluca Testa  Administrator Unic,  Zoppas Industries România