NOTA PADAT MENGGAMBAR Sarbinipani2009 PENGENALAN BIDANG MENGGAMBAR satu bidang yang menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran

seseorang murid. melihat kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan mereka dalam membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik. menekankan aspek ruang, struktur, imbangan dan komposisi dalam sesuatu hasil karya. lukisan, catan, kolaj, montaj, cetakan, gosokan, resis, percikan dan mozek. meliputi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat bahan dan kegunaannya. membolehkan murid mengenali dengan lebih dekat lagi pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan.. dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna, garisan, susunan dan kesannya. Definisi Menggambar representasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata. mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas permukaan rata. gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang

Ilustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang sesuatu objek Gambaran huruf yang diterangkan dalam bentuk grafik. Representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk dua dimensi Gambar sebagai satu artifak yang menunjukkan satu kecenderungan terhadap sesuatu imej atau objek Pengenalan dan Penerokaan Alat, Media dan Teknik penting bagi seseorang guru mengetahui dan mengenal pasti perubahan dan perkembangan diri murid-muridnya. digunakan dan disatukan dalam satu hasil kerja. Berikut alatan dan media yang boleh digunakan bagai aktiviti menggambar: Berbagai jenis pensil Warna pastel, warna air, warna poster, warna pensil Kapur berwarna Oil paste Artline atau marker Berbagai jenis pen Gouche, akrilik, cat minyak Stensil Kolaj Capan, cetakan Lilin Berbagai jenis cebisan kertas suratkhabar atau majalah Bahan-bahan semulajadi seperti berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan buah-buahan Penyedut minuman Gunting, pisau lipat, gam Berbagai jenis berus lukisan Palet/pembancuh warna

memadan. 1. pemahaman. disentuh dan didengar serta menyatakan aspek yang disukai dan yang tidak disukai Memilih.TUJUAN MENGGAMBAR Berikut ialah hasiI pembelajaran yang perlu dicapai oleh setiap murid dalam kegiatan menggambar: Asas menggambar Menggambar Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar Menggunakan Asas Senireka dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid Menggambar berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer Menggambar berdasarkan tema. alat dan bahan dengan meneroka dan mencuba secara spontan Menggunakan bahan asas dan bahan gantian dalam kegiatan menggambar Mengambil bahagian dalam kegiatan seni visual dengan perasaan gembira Menggunakan dan meneroka beberapa teknik dan proses menghasilkan karya seni visual melalui penerokaan terhadap bahan alam dan bahan kutipan Mengenal dan menggunakan elemen asas seni reka dalam penghasilan karya secara kreatif Membuat penerokaan berdasarkan pemerhatian dan bantuan komputer dalam penghasilan karya Meneroka dengan menggunakan perisian komputer dalam proses penghasilan karya Mempelbagaikan alat. idea dan imaginasi diri melalui kegiatan menggambar. Apakah alatan. setiap hasil pembelajaran tersebut boleh dibahagikan mengikut aras-aras yang tertentu seperti berikut: pengetahuan kefahaman aplikasi analisa sintesis penilaian (a) Aras Pengetahuan dan Kefahaman Memahami konsep dan fungsi setiap aktiviti yang dipelajari Menyatakan perasaan. imaginasi dan fantasi murid secara manual dan berbantukan komputer Jika dilihat secara keseluruhannya. menyusun dan memanipulasi bahan secara kreatif Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi dalam semua kegiatan seni visual . bahan dan teknik dalam penghasilan karya seni visual (c) Aras Sintesis dan Penilaian Aras sintesis dan penilaian ialah aras peringkat akhir yang perlu dicapai oleh murid apabila mereka melalui proses aras pengetahuan. pengalaman. media dan bahan yang sesuai untuk aktiviti menggambar Menguasai asas seni reka serta menghasilkan hasil kerja seni visual yang kreatif dan berfungsi Meningkatkan pengetahuan Asas Senireka serta mengaplikasikannya dalam penghasilan (b) Aras Aplikasi dan Analisa Setelah mengetahui dan memahami apa yang dipelajari murid akan beralih ke tahap atau aras aplikasi dan analisa seperti berikut: Merasa dan mengenalpasti pelbagai kesan. benda. Di antaranya ialah Menghayati benda yang dilihat. Apakah yang anda faham tentang definisi menggambar 2. Berikan teknik-teknik yang boleh digunakan dalam proses menggambar 3. aplikasi dan analisa.

Apa yang kamu lihat? (penerangan) 2. Murid sudah boleh menggambar dengan menggunakan pelbagai bahan dan teknik melalui penerokaan. bahan. Murid menyedari wujudnya rupa asas geometri di persekitaran. Semasa murid berada di tahun tiga. berkeyakinan diri. lukisan. Mengamalkan nilai-nilai murni seperti bekerjasama. menggunakan bahan kutipan untuk menggambar secara mudah dan diaplikasikan dalam kegiatan menggambar seperti mengenal garisan. menampal. gosokan dan kolaj. bahan dan teknik dalam penghasilan secara kreatif Menghargai sumbangan pelukis tempatan dalam kegiatan menggambar Menghargai sumbangan pelukis tempatan dan unsur -unsur budaya tanah air melalui kegiatan seni visual Membuat pernyataan secara lisan tentang kerja sendiri dan rakan secara kritis dan merekod pengalaman pembelajaran dalam portfolio. analisis. kolaj. memotong. putus-putus. Bagaimana kamu fikir tentang perkara itu? (Penilaian) Proses penerangan. (1970). Teknik-teknik yang boleh dipelajari oleh mereka dalam proses menggambar di tahun satu ialah seperti menekap. Di peringkat ini murid-murid dapat mengetahui dan mengenal pasti alat. daya kreativiti dan imaginasi dalam kegiatan seni visual Mengenali serta menghargai hasil kerja sendiri dan rakan Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan alat. pendek. Seterusnya murid dapat menghasilkan gambar dengan memanipulasi bahan yang berasaskan air. bahan dan teknik untuk menghasilkan sesuatu hasil kerja. lurus. kekemasan. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman untuk menghasilkan portfolio (analisis) Meningkatkan pengetahuan serta mengaplikasi elemen Asas Senireka dalam penghasil karya Menggabungjalin aktiviti seni visual dengan matapelajaran lain dalam usaha mewujudkan idea yang kreatif Menggabungkan pelbagai alat. gurisan. cetek. Bagaimana objek/imej itu disatukan? ( analisis) 3. tapak kaki manusia. menyusun gambar dan gosokan. Di tahun kedua pula murid sudah berada di peringkat menggambar. panjang. Akhirnya murid dapat menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan hasil kerja rakan. kesan laluan kenderaan di atas permukaan tanah atau pasir. capan. Seterusnya di peringkat analisis murid . bengkok. catan. stensilan. Dengan cara begini murid-murid akan dapat menyatakan secara lisan pengalaman pembelajaran yang diperhatikan di persekitaran dan seterusnya dapat melakar secara spontan untuk menghasilkan imej melalui garisan dan rupa secara tidak terancang. Di peringkat penilaian ini murid boleh menyatakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri sama ada di dalam bilik darjah atau di rumah.Menghargai alam persekitaran serta menghayati unsur flora dan fauna untuk penghasilan Mengenal dan menggunakan elemen Asas Senireka dalam penghasilan karya secara kreatif. Apakah yang ingin disampaikan oleh seseorang artis itu? (Interpritasi) 4.nipis. terdapat empat cara bagaimana guru dan murid-muridnya berbincang mengenai hasil kerja seni: 1. mencantum. gosokan. minyak dan bahan kering. apa yang diharapkan murid sudah boleh meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar. resis dan cetakan. kebersihan serta mengutamakan keselamatan Meningkatkan minat. Pemerhatian tertumpu dari segi sifat dan jenis garisan seperti tebal. KEPENTINGAN MENGGAMBAR Menurut Gaitskell dan Huewitz. Akhirnya murid dapat menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai bahan serta teknik setelah membuat pemerhatian. Di antara cadangan aktiviti murid-murid di peringkat ini ialah seperti lukisan. interpretasi dan penilaian yang dilakukan sewaktunpengajaran dan pembelajaran diterangkan secara terperinci dari tahun satu hingga ke tahun enam seperti berikut: Pada tahun pertama di sekolah rendah peringkat permulaan murid -murid didedahkan dengan asas menggambar iaitu dengan cara memerhatikan kesan-kesan garisan yang terdapat di persekitaran seperti kesan laluan tapak kaki haiwan. dan teknik dalam asas menggambar berdasarkan beberapa eksperimen.

cetakan. catan. bahan dan teknik dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam kegiatan menggambar. dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar. Dapat mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman menghasilkan portfolio. resis. catan. imaginasi dan fantasi murid secara manual dan berbantukan komputer. capan. Di peringkat interpretasi dan penilaian. Di peringkat akhir. Di peringkat interpretasi dan penilaian. dan penegasan dalam aktiviti menggambar. Murid juga dapat mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual (istilah) yang mudah untuk berinteraksi. Peringkat penerangan dan analisia adalah satu peringkat di mana murid dapat mengenali unsur senireka seperti warna. murid dapat mencari sumber rujukan sebagai pencetus idea untuk menggambar serta dapat mengaplikasikan elemen Asas Senireka dalam kegiatan menggambar dengan bantuan komputer. murid sudah boleh menggambar dan menampakkan perspektif dan kadar banding serta mempelbagaikan alat. montaj. Di peringkat ini murid dapat menghasilkan gambar dengan menggunakan alat. murid dapat menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat. kolaj. Memilih. cetakan sutera saring dan dapat menggunakan perisian komputer . dan teknik yang sesuai serta dapat mengaplikasikan Asas Senireka dalam hasil kerja mereka. imbangan. capan. Secara tidak langsung murid dapat mengenali dengan lebih dekat lagi pelukis-pelukis dan hasil karya mereka. Di sini murid dapat menghayati nilai-nilai estetik yang ada dalam sesuatu hasil kerja. garisan. memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan satu komposisi Di aras kedua. catan. bahan (media) dan teknik untuk memberi kesan yang lebih kreatif dan kemas. kolaj. Di antara teknik-teknik yang boleh dicadangkan ialah seperti stensilan. gurisan. Antara aktiviti yang dicadangkan ialah seperti kolaj. montaj. adalah diharapkan murid dapat menggunakan Asas Senireka iaitu unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid. mozek. Pada permulaannya murid dapat menggambar dengan memberi penekanan kepada konsep perspektif dan kadar banding. mozek. Di samping itu murid sudah boleh mengenal pelukis tempatan dan hasil karya mereka. gurisan. bahan dan teknik secara kreatif melalui penerokaan seterusnya dapat membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. murid dapat menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai alat. Di antara cadangan aktiviti yang sesuai dijalankan ialah seperti lukisan. resis. gurisan. Pentingnya bidang menggambar di sini ialah supaya murid dapat membuat pemerhatian dan mengenalpasti wujudnya elemen Asas Senireka dalam alam ciptaan Tuhan. cetakan. Akhirnya murid dapat menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. perisian komputer seperti photoshop. Ditahap ini murid dijangka boleh membuat dokumentasi mudah dalam portfolio supaya dapat meluahkan perasaan dengan lebih jelas dan terperinci. lukisan. bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas. resis. proses menggambar adalah berdasarkan tema. bahan. bahan. meniru. Selain dari itu mereka juga dapat menghasilkan gambar berdasarkan tema imaginasi mereka dengan menggunakan alat dan bahan yang sesuai. Murid juga dapat menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. catan. pengalaman. Selain dari itu mereka juga dapat membuat perbandingan dan berbincang tentang hasil kerja murid sendiri dan mengaitkan dengan karya pelukis tempatan yangdipamerkan. Pada tahun terakhir iaitu di tahun enam. lukisan. capan. mozek. rupa. Di peringkat ini murid dapat mengaplikasi elemen asas senireka (terdiri daripada unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan) yang sesuai dalam aktiviti menggambar mereka. ruang. Aktiviti menggambar di tahun ke lima adalah berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer. bentuk. jalinan. Dapat menghargai sumbangan pelukis tempatan dan akhir sekali dapat mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Cadangan aktiviti yang boleh dikemukakan ialah seperti kolaj.boleh memilih dan menggunakan alat. lukisan. stensilan. Microsoft word dan paintbrush. Di tahun empat. tekapan dan cetakan. Di aras dua murid dapat menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat.

Bagi mereka imej yang dihasilkan dari tajuk mimpi contohnya adalah satu cara mengekspresi diri mereka ketika dalam ketakutan atau kegembiraan. Dari aktiviti menggambar bermulanya proses murid berkomunikasi dengan diri sendiri. adik beradik dan ahli keluarga yang lain. maka murid sudah boleh menilai dan menghargai sesuatu dalam kehidupan mereka. Penjelasan mengenai alat. Apabila luahan perasaan dilakukan secara tak langsung atau secara langsung. ibu bapa. Penggunaan strategi penyelesaian masalah yang kompleks dalam proses menggambar Soal jawab berkaitan Unsur Seni dan Prinsip Rekaan sebelum. teknik dan kegiatan Lawatan ke muzium dan galeri menghayati hasil kerja orang lain Pertunjukan slaid dan berinteraksi dengannya dari aspek asas senireka Perbualan secara berimaginasi menjadikan murid berfikir seketika dan menghasilkan satu kerja seni spontan. media. satu representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk 2 dimensi mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan ke atas permukaan rata satu gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang. memperlihatkan sejauh mana kemampuan murid terhadap aspek melukis dan membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik. resis. Menerusi imaginasi murid dapat meluahkan perasaan. Soalan-soalan yang berimaginasi adalah berguna untuk murid bagi meluahkan perasaan dalam bentuk lukisan atau catan. Murid dapat menyatakan pendapat dan membuat perbandingan secara kritis dengan menggunakan bahasa seni visual. Secara tidak langsung murid dapat meluahkan perasaan yang berkaitan dengan pengalaman dan apa yang dilihat oleh mereka ke dalam bentuk visual. kolaj. teknik. menekankan perkembangan imaginasi. memberi kesedaran terhadap Asas Senireka dalam hasil kerja Aspek apresiasi seni perlu diadakan sebagai satu proses pembelajaran murid. penilaian dan penghargaan dilakukan: Demonstrasi pembelajaran oleh murid dan rakan mereka di kelas melalui aktiviti menggambar Perbincangan di antara guru dan murid mengenai pengetahuan dan konsep asas senireka dalam menggambar Berkongsi idea dengan rakan dan guru yang menunjukkan kreati iti dari v apa yang dilukis atau dihasilkan. guru. mempunyai hasil pembelajaran yang berbeza mengikut tahap umur murid . media dan teknik yang digunakan dalam bidang menggambar menghasilkan hasil kerja seni bermutu dan menarik perhatian ramai. cetakan. sudah tentu kegiatan menggambar dianggap sangat penting dalam pembelajaran Pendidikan Seni Visual mereka samada di sekolah atau di rumah. Kadangkala setiap soalan yang dikemukakan tidak memerlukan jawapan spontan dan betul dari murid-murid tetapi boleh membuatkan seseorang murid berfikir secara kritis dan kreatif tentang apakah cara alternatif yang boleh dihasilkan oleh mereka pada pembelajaran akan datang. RUMUSAN menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran murid. Di akhirnya murid dapat menghargai sumbangan pelukis tempatan. percikan dan mozek. rakan-rakan. Dalam suasana pembelajaran di dalam kelas. mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman untuk penghasilan folio. montaj. imej unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan adalah sesuatu yang amat berguna dalam proses menggambar. Satu cara lain bagi meluahkan perasaan ialah melalui berkomunikasi di antara guru dengan murid. Dengan cara ini nilai-nilai estetik akan wujud dalam diri mereka. kreativiti dan ekspresi diri murid kegiatan membuat gambar ialah seperti lukisan. media.sendiri. bahan. Contoh imaginasi yang paling berkesan terhadap murid ialah mimpi kerana ia boleh menyentuh perasaan seseorang murid itu. Berikut ialah contoh-contoh bagaimana proses berkomunikasi. bahan. catan. Jika ditinjau semula peringkat pembelajaran murid bemula dari tahun satu sehingga ke tahun enam. masa untuk berkomunikasi amatlah berharga. Alatan. gosokan. luahan perasaan. semasa dan selepas proses menggambar Pameran memerhati dan membezakan alatan.

Kertas cat air terdapat dalam pelbagai gred kelicinan. sederhana kasar dan kasar. R Proses melakukan garisan. arang. Bod bristol merupakan kertas bod putih yang keras dan licin yang dicipta untuk pen. pen. kolaj. Media dan Bahan senarai bahan-bahan yang sering digunakan bagi menghasilkan sesebuah lukisan: Pensil H Adalah sejenis pensel jenis Keras Pensil B (2B 8B) Adalah sejenis pensel lembut Pensil warna Terdiri daripada berbagai jenis warna Arang Dapat memberi kesan legap dan mudah mendapat kesan Pen dan dakwat Mempunyai kesan garisa yang lebih halus dan jelas Soft Pastel Didapati dalam pelbagai warna dan mempunyai kesan lembut Krayon Juga lembut dan mempunyai kesan lilin Pen marker Menghasilkan kesan garisan yang tebal Marker pelukisan (rendering marker) Kapur Kesan garisan yang tebal dan mudah tanggal Jenis-jenis Kertas Lukisan Kertas lukisan biasa mempunyai permukaan yang sesuai untuk pensel. Penggunaan alat dalam sesebuah lukisan terhad kepada media kering seperti pensel. Topik2 Lukisan PENGENALAN AKTIVITI LUKISAN (a) Definisi Lukisan R hasil kerja seni yang dibuat untuk meluahkan perasaan berbentuk imej dengan menggunakan media kering atau menggunakan warna paling sedikit. pastel. Perbincangan mengenai hasil kerja seni dilihat melalui empat cara iaitu peringkat penerangan. rupa. analisis. aplikasi. R lanjutan beberapa lakaran ringkas bagi merakamkan informasi visual kepada sesuatu kegiatan lain seperti catan. dapat meluahkan perasaan dan menilai sesuatu hasil seni dari aspek estetik. mahal tetapi baik untuk digunakan. kefahaman. pen dan dakwat. . intepritasi dan penilaian. melorek ton dan menggosok juga dinamakan lukisan. R Aplikasi garisan. (b) Alat. satu cara bagaimana seseorang boleh berkomunikasi dengan orang lain. montaj dan cetakan. pensel warna. Kertas Ledger Bond kertas lukisan yang mempunyai beraneka jenis permukaan iaitu licin. sintesis dan penilaian.Aras pengetahuan murid dalam aktiviti seni boleh dikategorikan mengikut aras pengetahuan. bentuk. Kertasnya tebal dan bermutu tinggi. R bergantung kepada penggunaan garisan yang ekspresif dan nyata. saiz. warna dan jalinan ke atas sesuatu hasil kerja dinamakan lukisan. arangdan krayon lembut. analisa. R karya seni atau hasil kerja seni yang dihasilkan di atas sesuatu permukaan rata.

cepat dan spontan. Di antara contoh-contohnya ialah seperti berikut: (i) Pensil dibuat dari campuran tanah liat dan arang. tekstur permukaan yang dilukis. Hasil perlu disembur dengan ÂfixertiveÊ (pemati). media dan bahan yang hendak digunakan (viii) Teknik mengukur objek mengikut kadar banding PERSEMBAHAN HASIL KARYA (a) Ekspresi Diri atau Kefahaman (i) Terdapat 3 jenis cara mengekspresi sesuatu karya seni iaitu secara natural. Kelebihan arang dalam menghasilkan lukisan ialah kelembutan yang tinggi. Keistimewaan arang berupaya untuk menunjukkan kesan tekstur permukaan yang dilukis. kertas arkitek. lembut dikategorikan dalam jenis B. Kesan arang dapat menunjukkan jalinan dan ton dengan baik. merah jambu. MEDIA DAN TEKNIK NOTA PADAT MENGGAMBAR Sarbinipani2009 5 / 33 (a) perlu mengambil kira tema atau subjek yang ingin dilukis oleh muridmuridnya. (ii) Ekspresi diri . kertas komputer. teknik conteng. ton lorekan dengan cepat dan menarik. Media dan Teknik jenis alat. semakin lembut dan gelap kesan pensil lorekan yang dihasilkan. Ia terdapat dalam pelbagai warna yang cerah seperti kelabu. Dihalusi dengan menyapu air diatasnya. dihasilkan mengikut gred tertentu. Menghasilkan garisan yang tajam dan tepat. Melukis kawasan yang luas dalam masa yang singkat. Kesemua alat/media boleh digunakan untuk menghasilkan berbagai teknik seperti berikut: APLIKASI ALAT. (c) Teknik Teknik pelukisan biasanya bergantung pada jenis alat atau media yang digunakan. kegelapan yang tinggi. (iii) Tetingkap fokus iaitu kaedah memilih sudut pandangan (iv) Kesan cahaya pada imej (v) Pembentukan bayang-bayang (vi) Teknik (garisan selari. HB. Biasanya digunakan untuk lukisan pastel Lain-lain kertas seperti Âbrown paperÊ. teknik campuran dll) (vii) Jenis alat. teknik titik. kertas taip. Manakala pensil jenis B pula sesuai digunakan untuk membuat lorekan atau menghasilkan ton. Mudah digunakan. Pensil jenis H adalah sesuai digunakan untuk menghasilkan lakaran ringkas kerana garisan yang dihasilkan adalah tajam.Kertas Ingres kertas ini mempunyai permukaan yang halus dan berbulu. digunakan oleh pelukis abad ke 17 dan ke 18 pada dinding gua. media dan bahan yang digunakan untuk kegiatan membuat lukisan. 2B). Perlu diingatkan semakin besar nilai H (H. biru dan sebagainya. kreatif dan artistik. Ia merupakan media melukis yang tertua sekali didunia. Pensil yang jenis keras ialah dari jenis H. Murid-murid biasanya mempunyai reaksi yang spontan terhadap alam persekitaran dan apa yang berlaku dalam situasi harian mereka. Semakin besar nilai B (B 6B). kertas fotokopi. semakin keras kesan pensil iaitu garisan yang dilakar adalah tajam dan kurang gelap. kertas suratkhabar. Roti segar bertindak sebagai pemadam. Garisan yang dihasilkan dengan media pensil dipengaruhi 3 faktor iaitu: gred tekanan pensil kelajuan pensil (ii) Arang Pensel arang dihasilkan dari batang kayu terbakar. Tema atau subjek yang ingin dilukis terbahagi kepada tiga iaitu: (i) Lukisan figura imej yang berkaitan dengan manusia atau haiwan (ii) Lukisan alam benda objek kaku atau tidak bernyawa (iii) Lukisan lanskap pemandangan di luar studio atau di dalam studio (b) Penerokaan Alat.

Kemahiran mengaplikasikan berbagai alat. (iv) Ekspresi diri secara artistik pula membuat murid peka terhadapkonteks sejarah dan budaya dan belajar membuat penilaian estetik.secara natural bermaksud murid menggunakan kepekaan personal dan hubungan visual semasa mereka melukis (iii) Ekspresi diri secara kreatif pula bermaksud murid lebih memfokus kepada penyelesaian masalah secara kreatif. RUMUSAN didefinisikan sebagai lanjutan dari aktiviti membuat lakaran demi lakaran dengan menggunakan berbagai jenis media kering. Disamping itu dapat mengaplikasi unsurunsur seni dan prinsip-prinsip rekaan dengan lebih jelas dalam kerja seni. Pemilihan menggunakan alatan. (v) Hasil lukisan dapat sedikit sebanyak menyerlahkan pemikiran dan pandangan seseorang. Dengan cara ini wujud kepakaran dalam kemahiran dan pendekatan yang digunakan. melahirkan naluri tentang apa penonton lihat dalam kerja seni mereka. Teknik gabung jalin pelbagai aspek perlu diambil kira Lukisan boleh dihasilkan sama ada dengan cara berwarna atau tidak berwarna. mempunyai kesan garisan. (i) Dihasilkan melalui dua cara: lukisan tanpa warna lukisan berwarna (ii) Dihasilkan dengan menggunakan garisan-garisan atau ton atau kedua-dua sekali. media dan bahan -perlu disesuaikan dengan jenis kertas sebelum menghasilkan sesebuah lukisan. Langkah 2: Membuat struktur objek dengan lebih jelas dengan mengaplikasikan rupa. . (viii) Menjadi asas pembelajaran terhadap perkara lain yang selalunya lebih besar atau kompleks. Aktiviti pemahaman dan penghargaan amat penting dijalankan setelah selesai mengadakan aktiviti lukisan. dilakukan di atas permukaan yang rata. Berbagai-bagai teknik boleh dihasilkan dalam sesebuah lukisan Mengenal pasti tema dan subjek sebelum mula melukis adalah amat penting supaya pengajaran dan pembelajaran lebih teratur. (iii) Empat unsur penting yang menentukan mutu hasil karya lukisan: komposisi objek (menepati asas seni reka) ruang (susunan ruang yang sesuai dengan tema) perspektif (1. (b) Kemahiran Mengaplikasikan Alat. bahan dan teknik akan menghasilkan lukisan yang terbaik. 2. (ix) Dihasilkan untuk meluahkan perasaan. Langkah 3: Mengolah objek dengan lebih terperinci. (vi) Dapat menyatakan persepsi mereka terhadap sesuatu yang dihasilkan melalui lakaran yang dibuat tanpa penerangan secara penulisan dan lisan. Langkah 4: Menghasilkan objek dengan menggunakan pensel dan membuat jalinan pada objek dengan lebih jelas. menggunakan berbagai media kering. bentuk dan jalinan. 3 titik lenyap) Pencahayaan (arah sumber cahaya dikenalpasti sebelum menghasilkan ton untuk membentuk objek 3D (iv) Kesan Lutsinar (v) Potret (vi) Teknik melukis arang ada beberapa cara: lorekan (dihasilkan ton secara berlork seperti pensel) basah (air disapu diatas permukaan arang untuk menghasilkan kegelapan yang halus) gosokan (kesan digosok dengan hujung jari) memadam (dengan pemadam atau roti kering) Berikut ialah langkahlangkah menghasilkan lukisan tidak berwarna: Langkah 1: Membuat lakaran asas tentang rupa dan bentuk objek di atas kertas lukisan dengan menggunakan media kering mengikut pilihan pelukis. Kerja seni menjadi lebih ke arah secara individ dan imaginasi. Murid mula membuat refleksi terhadap ekspresi diri dan kerja seni orang lain. berkomunikasi idea dengan orang lain atau keseronokan sahaja. media. Murid dapat mengaplikasi kemahiran dan teknik melukis dalam kerja seni mereka. media dan bahan yang mereka gunakan. ton yang tertentu. (vii) Merakamkan pengalaman dan pemerhatian mereka secara visual. Analisa hasil kerja seni beberapa orang pelukis dari aspek alatan. Media dan Teknik. Unsur seni garisan adalah amat penting dan berguna untuk menghasilkan lukisan pelbagai teknik.

Kertas lukisan. Dalam proses mencatan aspek yang paling penting ialah memahami berbagai jenis warna dan cara-cara mewarna kerana ia memerlukan kemahiran mewarna dengan betul. cat air. cat tempera. Ia dapat menentukan jenis dan kualiti sesuatu catan yang akan dihasilkan. Palet atau bekas membancuh warna 5. Cat Tempera Air Kuning telur bersifat lutsinar tetapi tidak seperti cat air sesuai di permukaan kanvas dan kertas 6. warna minyak. Warna Poster Air Pengilat larut air bersifat legap dan tebal cepat kering boleh lutsinar tetapi tidak seperti cat air sesuai di permukaan kertas 2. kain atau kanvas. (b) Alat. Botol untuk mengisi air 6. cat minyak. Pensel digunakan untuk membuat lakaran sebelum mewarna 2. kanvas dan dinding.Untuk menghasilkan sesebuah lukisan perlu dimulakan dengan langkahlangkah yang tertentu iaitu dari aras mudah ke aras sukar. Berbagai jenis berus 3. Media dan Bahan perlu dititik beratkan semasa proses pembelajaran Pendidikan Seni Visual dijalankan. Suatu teknik menyapu warna basah dengan berus atau alatan lain Satu hasil karya seni mempunyai kesan yang bermakna ke atas permukaan dengan menggunakan bahantara pigmen warna. Cat Gouache Air Gam arab bersifat lutsinar dan legap cepat kering sesuai di permukaan kertas 7. cat mural. Surat khabar. warna tempera 4. pastikan pilihan yang dibuat adalah tepat dan betul. Catan adalah salah satu cabang seni menggambar yang banyak menggunakan warna sebagai bahan untuk menghasilkan gambar. warna poster. permukaan dinding 7. kain kanvas.. Berbagai jenis warna seperti warna air. akrilik. Warna Air Air Gam arab bersifat lutsinar. Berikut ialah di antara contoh alatan dan bahan yang sesuai digunakan untuk mencatan: 1. cat gouache dan cat akrilik adalah warna-warna yang dapat membantu seseorang pelukis menghasilkan catan. kertas cat air. AKTIVITI 2. Cat AkrilikAir/Minyak Plastik cecair warna putih bersifat lutsinar dan legap cepat kering kesan seperti cat air dan cat minyak kalis air dan minyak dihasilkan di permukaan kanvas 4. Tujuannya ialah untuk menghasilkan catan yang menarik. lembut bersifat tebal sekiranya disapu berlapis-lapis sesuai di permukaan kertas 3. Satu hasil kerja estetik dicipta dengan mengaplikasikan warna basah ke atas permukaan 2D. Bahanbahan pewarna seperti cat poster. mewakili gambaran pemikiran atau rekaan tertentu sama ada yang nyata atau abstrak Dihasilkan melalui sapuan warnake atas permukaan rata dengan menggunakan berus Lukisan grafik mengandungi komposisi artistik dihasilkan dengan mengaplikasikan warna ke atas permukaan Satu ciptaan gambar yang berwarna latihan mengaplikasikan pigmen dari satu media ke atas permukaan seperti kertas. Cat Minyak Turpentine Minyak linsid bersifat legap dan tebal lambat kering hanya sesuai untuk permukaan kanvas 5. Berikut ialah contoh beberapa jenis warna yang digunakan oleh pelukis untuk menghasilkan catan: Bahan Bahantara Penguat Sifat-sifat 1. Catan yang bersifat 2 dimensi biasanya diwarna di atas permukaan berbagai jenis kertas. Fresko Kapurplaster Air atau air kapur .2 Topik 3 Kegiatan Membuat Catan PENGENALAN AKTIVITI CATAN (a) Definisi Catan proses menyapu warna atau cat ke atas sesuatu permukaan rata.

realistik dan spontan. Caranya ialah dengan membasahkan bahagian kertas yang akan diwarnakan dahulu dengan air kosong. kebanyakan teknik-teknik mencatan adalah secara spontan dan terus menerus.bancuhan pewarna dan air disapukan ke atas lapisan kapur pl ster yang a masih lembap. Berikut ialah beberapa konsep dan teknik mencatan yang boleh diajar kepada murid-murid: Warna air adalah sejenis media basah. berus yang paling sesuai ialah jenis lembut. Warna poster biasanya lambat kering. Warna poster juga sesuai untuk gambar jenis pemandangan. (iii) Warna Minyak Warna minyak juga bersifat legap seperti warna poster. poster dan logo. (i) Warna Air Semasa mewarna dengan menggunakan warna air. boleh dihasilkan dengan menggunakan warna putih atau warna terang yang lain Untuk mendapatkan ton yang gelap pula. Contoh: seperti bahagian langit atau bumi Kemudian warnakan dengan warna yang dikehendaki di atas permukaan basah tersebut. Untuk mendapatkan ton warna. perlu dapatkan idea keseluruhan tentang apa yang hendak dilukis. kadbod atau kepingan kayu yang keras. Warna minyak perlu dicampur dengan minyak linsid untuk mencairkan dan memudahkan kerja-kerja mewarna. campurkan lebih air pada warna tersebut untuk mendapatkan warna yang cerah Untuk mendapatkan ton warna gelap. Berus yang sesuai digunakan ialah jenis keras Untuk mendapat ton yang cerah. Rupa bentuk atau idea tersebut boleh dilukis dengan pensel terlebih dahulu. Tujuannya ialah untuk mendapatkan idea keseluruhan catan. Cara kedua ialah dengan membuat garisan dengan menggunakan warna air secara cair atau lembut. ia boleh diatasi dengan cara menyerap keluar dengan menggunakan tisu atau menutup warna lain di atas permukaan warna yang salah. warna-warna gelap perlu dicampurkan Pergerakan tangan akan menentukan halus atau kasar dalam catan tersebut. Ia berbentuk lutsinar. alam semulajadi. kita perlu menindihkan warna yang salah tersebut dengan warna baru. Kebanyakan pelukis menggunakan warna air bagi tujuan menjadikan catan mereka lebih hidup. Jika terdapat kesilapan mewarna semasa proses mewarna. Ia sesuai untuk menghasilkan catan dinding atau mural (c) Teknik-teknik Mewarna faktor utama yang menentukan kualiti hasil sesebuah catan. Lakukan beberapa kali sehingga warna tersebut hilang. alam benda dan potret. Biasanya warna latar didahulukan semasa proses catan dilakukan Jika terdapat kesilapan semasa mewarna. oleh itu berhati-hati semasa mewarna. Di peringkat sekolah rendah. kita boleh memperbaiki kesalahan dengan menitiskan air kosong di permukaan berwarna tersebut kemudian serapkan warna air tersebut dengan berus. Warna minyak amat sesuai diwarnakan di permukaan kanvas. Terdapat berbagai teknik mencatan yang boleh dihasilkan semasa mewarna. . Pastikan warna tersebut kering dahulu. Sebelum memulakan proses catan. Berus yang paling sesuai juga adalah berus jenis keras atau pisau palet Warna ini mengambil masa yang lebih lama untuk kering tetapi hasilnya tahan lama untuk disimpan. Warna air biasanya sesuai untuk catan jenis pemandangan. Ia bersifat legap dan tebal jika disapukan di atas permukaan kertas. alam semulajadi. Jika tersilap warna. potret. (ii) Warna Poster Warna poster berlainan dengan warna air. campurkan warna atau pekatkan warna tersebut.

kapas dan kain boleh digunakan untuk membuang warna semasa masih lembap. (c) Tindihan -. Sebelum menghasilkan lapisan baru pastikan lapisan awal kering dahulu. Peluntur warna yang digunakan di rumah boleh juga digunakan untuk membuang warna pada bahagian catan yang tidak perlu. Hasilnya tebal dan kering berlegap (d) Span -. dibuang lebihan warna tersebut dan dikembangkan berus tersebut akan mendapatkan kesan garisan halushalus yang banyak hanya dengan satu sapuan Berus jenis lebar yang diletakkan warna dan sedikit air apabila disapu ke atas permukaan kasar akan mendapat kesan dry brush Berus perlu dibersihkan dengan air bersih untuk mendapatkan kesan yang cantik bukannya berlumut. Teknik ini dinamakan glazing Nilai warna yang kontras dan kuat memberikan warna catan yang bermaya Warna pada tiup botol apabila tidak dijaga akan menjadi keras tetapi tahukah anda bahawa warna yang keras boleh digunakan apabila dibasahkan semula Penggunaan warna terus dari botol atau tiub akan menyebabkan kelihatan tidak natural dan dianggap masih belum mahir Catan yang sudah siap boleh dibingkaikan TEKNIK CAT AIR Terdapat 4 jenis teknik cat air. Jalinan-jalinan yang hendak dibuat perlu ditambah kemudian. Hujung berus jenis leper boleh digunakan untuk menghasilkangarisan. Kering atas basah -.Teknik yang melibatkan sapuan warna yang pekat disapu ke atas lapisan warna yang cair atas permukaan kertas yang telah dibasahkan 4. berus varnish.Teknik ini menghasilkan jalinan kasar seperti daun pokok. Biasanya berus atau span digunakan. 3.Menghasilkan catan dengan menyapu warna selapis demi selapis ke atas kertas untuk menghasilkan kesan ton dan pencahayaan. pantai. Basah atas kering -. tanah dan sebagainya dengan menggunakan span untuk menggantikan berus (e) Semburan berus-Teknik ini menghasilkan jalinan kasar seperti jalinan padang rumput. . Basah atas basah -. Warna seharusnya dicampur di atas palet atau pembancuh warna Span. Berus jenis kecil dan bulat adalah amat berguna untuk menambahkan garisan pada objek atau imej tertentu. Teknik-teknik ini diolah dan digunakan mengikut kesesuaian atau kesukaan pelukis. Warna air apabila disapu lapisan demi lapisan akan menghasilkan kombinasi dan intensiti warna yang menarik.Warna yang dicairkan dahulu disapukan di atas permukaan yang kering. Bahan ini sesuai digunakan pada dakwat berwarna Sapuan warna gelap ke atas permukaan kertas dan ditambah air pada setiap sapuan akan mendapatkan satu ton yang menarik iaitu dari gelap ke terang Warna terang yang tidak dicampur dengan air akan memberikan kontras yang kuat. Antaranya adalah: (a) Kering bertindih -. berus gigi akan menghasilkan jalinan yang berlainan. Di antaranya ialah: 1. Hujung berus jenis bulat digunakan untuk mendapatkan kesan garisan tebal atau nipis seperti yang terdapat pada lukisan cina oriental. Hasilnya kesan lutsinar.Berus jenis besar dan leper adalah amat berguna untuk mewarna bahagian latar terlebih dahulu.Titikan warna untuk membentuk objek atau corak yang menarik (b) Renjisan -. Berus yang celup warna. Tambahan warna-warna ke atas warna latar menjadikan catan atau bahagian-bahagian yang dicat lebih menarik.Warna dicairkan dahulu dan disapukan di atas permukaan yang basah. 2. Berus yang berlainan saiz dan bentuk seperti berus minyak. berus yang bersih dan lembap. pasir dan daun pokok.Teknik yang melibatkan sapuan warna cair ke atas permukaan yang basah. Antara kesan lain yang boleh terhasil daripada penggunaan alat yang berbeza. Sesuai untuk menghasilkan kesan air span awan.Teknik yang menggunakan berus atau semburan atau berus gigi yang melibatkan renjisan warna cair ke atas permukaan untuk menghasilkan kesan yang spontan dan menarik. Was -.

Ia kelihatan menepati warna yang sebenar. kedamaian.merah Jingga -.Lanskap -.ungu -.merah -. lembut dan sebagainya. Contoh: merah Biru kuning Warna sekunder -. Dengan cara ini akan menampakkan kesan timbul dan dimensi bagi sesuatu objek yang diwarnakan. dikaitkan dengan alam semulajadi.Fantasi Apa yang saya bayangkan -Pengalaman Sendiri Aktiviti Figura Manusia -. tenteram. kelembutan dan nyaman. tumbuh-tumbuhan dan air.hijau -.hijau Biru -. Untuk mendapatkan kesan perspektif warna.terhasil daripada dua campuran warna asas. selesa. MEDIA DAN TEKNIK (a) Menentukan Tema/Subjek Berikut ialah contoh tema-tema yang boleh dihasilkan: Diri sendiri -. mempunyai nilai-nilai tertentu dan terbahagi kepada dua bahagian iaitu ton warna dan kroma warna.ungu Merah -. Warna boleh dikategorikan kepada beberapa bahagian warna. Unsur seni jarak dan ruang amat penting dalam sesebuah catan. Warna natural pula adalah warna-warna yang bukan berada dalam warna warna asas/utama. warna sekunder dan warna . Contoh: kuning + biru = hijau Merah + kuning = jingga Merah + biru = ungu Warna tertier -. dapat menimbulkan suasana riang.terdiri daripada tiga warna utama. mural dan corak pada kain.hijau Warna harmoni -. Sebagai contoh. dikaitkan dengan objek / imej seperti api. Biasanya warna-warna cair. gelap dan panas akan menampakkan ruang dekat dan warna yang kelabu.terhasil dari campuran warna asas dengan warna sekunder Contoh: kuning + hijau = kuning kehijauan Kuning + jingga = kuning kejinggaan Biru + hijau = biru kehijauan Biru + ungu = biru keungguan Merah + ungu = merah keungguan Merah + jingga= merah kejinggaan Warna-warna tersebut seperti yang dinyatakan tadi boleh digubah atau dihasilkan semula dengan tiga cara iaitu: Gubahan warna sewarna atau monokrom -. Warna penggenap -. warna yang cerah. indah. jingga dan kuning. Contoh warna harmoni adalah seperti berikut: Contoh: merah -. warna-warna sejuk ialah seperti warna. Warnawarna sejuk ini dikatakan dapat menimbulkan suasana sejuk.Adalah warna yang terletak secara bertentangan dalam roda warna.Ialah warna-warna yang terletak bersebelahan dalam roda warna. Campuran warna penggenap dalam roda warna dengan intensiti yang berbeza nisbahnya disebut kroma warna.biru Ungu -.Ia dihasilkan dengan mencampurkan warna asal dengan warna hitam atau putih untuk mendapatkan ton warna gelap atau terang. Warna-warna ini tidak boleh dihasilkan dengan mencampur warna-warna lain. biru dan hijau.kuning Kuning -jingga -. Warna-warna ini juga dipanggil warna keluarga dan dapat menimbulkan rasa aman. Ia menjadikan hasil kerja seseorang itu lebih menarik dan dapat menceriakan suasana. Sebagai contoh warna merah bercampur dengan warna hijau dengan nisbah yang berbeza akan mewujudkan kroma warna.biru -. Campuran warna tersebut menjadik an catan akan kelihatan lebih menarik dan harmoni. bersemangat. peperangan. terang atau gelap dalam sesebuah catan akan memberikan kesan kedalaman sesuatu ruang itu.jingga Kuning -. KombinASI warna-warna utama yang bertentangan dengan warna sekunder adalah seperti berikut: Contoh: biru -.ungu warna panas ialah merah. Berikut ialah jenis-jenis warna yang terdapat dalam roda warna: Warna asas -. poster. kecemasan dan kemalangan.Imej dan idea (b) Campuran Warna Warna memainkan peranan yang amat penting dalam proses mencatan. nilai warna atau kroma warna digunakan dalam sesuatu catan. ungu. Ton warna ialah nilai cahaya yang wujud hasil dari warna gelap atau warna terang pada sesuatu objek. sejuk dan cair akan menampakkan ruang yang jauh. Warna-warna ini akan menimbulkan kesan yang kontra dan banyak digunakan dalam iklan. cahaya dan matahari. pekat.APLIKASI ALAT. Biasanya warna putih dan kuning dapat memberikan cahaya yang terang manakala warna biru dan hitam dapat memberikan cahaya yang gelap.

Pengertian warna dari segi psikologi -. warna merah lambang keberanian. teknik mewarna dan campuran warna yang sesuai dengan situasi yang hendak dihasilkan pada catan tersebut. objek atau imej dalam pembelajaran terpimpin. bersih dan suci bagi masyarakat Melayu. corak anyaman. imbangan. lambang dan corak -. harmoni. Pengertian warna dalam situasi tertentu -. Warna-warna ini juga boleh digunakan dalam menghasilkan warna corak pada baju. kuning. media. kebakaran. khemah dan persekitaran secara lebih tepat dan terperinci Langkah 3: Menghasilkan lukisan penuh Langkah 4: Menggunakan cat air untuk menggambarkan bentuk figura. bayang dan kepelbagaian warna. dan persekitaran supaya lebih menarik serta memberikan penekanan pada kesan cahaya. warna. Di antaranya ialah: Art is creative self-expressio n . warna kuning dikaitkan dengan raja dan pemerintahan. Pengertian warna dalam simbol. PERSEMBAHAN HASIL KARYA (a) Ekspresi Diri Setelah mengenali serba sedikit tentang jenis-jenis warna. Manusia menggunakan pelbagai warna bagi sesuatu tujuan sama ada sebagai unsursimbol. untuk menggambarkan perasaan dan menunjukkan budaya masyarakat tertentu. Seringkali warna dikaitkan dengan apa saja imej atau objek yang berada di sekeliling kita. Terdapat dua kata-kata yang dikemukakan oleh Sir Herbert Read berkaitan teori perkembangan seni kanak-kanak. warna putih menunjukkan bersih dan suci.tertier. di tepi tasik dan suasana di dalam hutan. simbol lalu lintas jalanraya dan perhiasan dinding. bagi tujuan keagamaan. Warna juga dapat menimbulkan ruang perspektif samada kelihatan dekat atau jauh dengan menggunakan warna pekat. Warna-warna sejuk pula sesuai digunakan untuk tajuk-tajuk catan seperti suasana keindahan di air terjun. Tidak lupa juga aspek prinsip-prinsip rekaan seperti pergerakan. peperangan dan kecemasan. merah dan putih. Warna-warna ini juga disebut sebagai warna pastel atau warna yang lembut. Perkara kedua yang perlu diambil kira ialah pemilihan peralatan. bentuk. (b) Kemahiran Mengaplikasikan Alat.Warna bendera Malaysia terdiri dari warna biru. dan Works of art express and communicate universal value Dari kata-kata Sir Herbert Read itu jelaslah bahawa menghargai sesuatu hasil karya seni adalah salah satu cara . Warna hijau pula sering dikaitkan dengan keislaman. ruang perlu diaplikasikan dalam catan tersebut. Perkara ketiga ialah aspek asas unsur-unsur seni yang terdiri daripada garisan.Warna-warna yang sesuai digunakan ialah warna kontra. Warna biru dikaitkan dengan perpaduan. Pernyataan berikut adalah contoh bagaimana warna-warna boleh diterjemahkan dalam sesuatu persembahan hasil karya seni: Pengertian warna dalam budaya setempat -. untuk menarik perhatian. khemah. (c) Apresiasi Seni Apabila kita memperkatakan tentang apresiasi seni ia bermaksud penilaian atau mempunyai kepekaan terhadap sesuatu gambaran. Contoh warnawarnanatural yang terdapat di persekitaran kita ialah warna putih. rupa. kontra. kesatuan. warna penggenap.. jalinan. Media dan Teknik Pemilihan tajuk atau tema penting sebelum memulakan catan supaya dapat menghasilkan catan yang baik. label.Warna merah dianggap lambang keberanian dan membawa keuntungan dan kemewahan bagi masyarakat Cina. warna asas dan warna sekunder. lembut dan cair akan kelihatan ruang yang jauh. penegasan dan kepelbagaian juga diambilkira.Warna panas sesuai digunakan untuk tajuk-tajuk catan seperti kemalangan jalanraya.bahan. kain. hitam dan kelabu.Warna boleh menimbulkan bentuk sesuatu imej/objek dengan mengaplikasikan ton/kroma warna dengan nisbah tertentu pada objek tersebut. kita sudah boleh menganggarkan warna-warna apakah yang sesuai digunakan dalam sesuatu tema atau tajuk catan yang hendak diwarnakan. campuran warna dan asas senireka dalam catan ini: Langkah 1: Melakar struktur asas figura dan khemah dengan pensel Langkah 2: Mengolah idea dengan memberikan penekanan pada bentuk figura. cerah dan terang akan kelihatan dekat manakala penggunaan warna pudar. Pengertian warna dalam aspek asas seni reka -.

situasi tertentu dan simbol. .nilai cahaya yang wujud hasil dari warna gelap atau terang pada sesuatu objek Kroma warna . Warna boleh diterjemahkan dalam pelbagai perspektif iaitu dari sudut budaya setempat. bahan. latarbelakang yang berlainan dan daripada berbagai warna dan corak. Warna penggenap .bagaimana seseorang itu boleh berinteraksi dengan diri sendiri dan orang lain. koyak. satu cabang seni menggambar yang banyak menggunakan warna sebagai bahan untuk menghasilkan gambar Perkara yang paling penting dalam proses mewarna ialah kawalan kepekatan campuran warna dan air Warna poster mempunyai sifat legap dan tebal Warna air bersifat lutsinar dan lembut Cat akrilik sesuai dihasilkan di permukaan kanvas Cat minyak perlu dicampur minyak linsid untuk mencairkan warna dan sesuai di permukaan kanvas Cat tempera lebih bersifat lutsinar juga sesuai di atas kanvas Cat gouache cepat kering manakala fresko sesuai digunakan di permukaan dinding/mural Pemilihan tema atau tajuk penting sebelum memulakan proses mencatan Berus yang berbagai jenis mempunyai fungsi yang tersendiri Berbagai jenis teknik boleh digunakan untuk menghasilkan catan Warna asas terdiri daripada tiga warna Warna sekunder ialah hasil campuran dua warna asas Warna tertier adalah campuran warna asas dengan warna sekunder Warna monokrom dihasilkan dengan campuran warna putih atau hitam. Dihasilkan melalui sapuan warna-warna basah ke atas satu permukaan rata. Kerja-kerja dibuat dengan menampal cebisan kertas-kertas. satu hasil kerja seni mengandungi sebahagian imej seperti gambar foto atau dari cetakan majalah disusun dan ditindih Teknik mencantum potongan gambar menjadi satu komposisi. Selain dari itu ia dapat menyuarakan rasa hati seseorang apabila berhadapan dengan catan tersebut.campuran warna penggenap dalam roda warna dengan intensiti yang berbeza Warna natural atau pastel . keratan akhbar atau manamana bahan berbentuk 2D dilekat dan di satukan di atas permukaan. gunting.warna persekitaran yang tidak terdapat dalam warna asas. Satu teknik menggambar di mana foto. gam. Kolaj bermakna menghasilkan satu komposisi artistik daripada imej atau gambar yang berlainan. Definisi Kolaj 4 bermakna potong. segi psikologi. media yang digunakan Teknik-teknik yang digunakan Penilaian RUMUSAN CATAN satu proses gambaran pemikiran secara nyata. sekunder atau tertier. aspek asas senireka. Tak secara langsung nilai-nilai estetik akan wujud pada diri setiap murid dan akhirnya dapat menghargai dan menilai apa yang dilihat. Apresiasi seni melibatkan beberapa perkara: Pengetahuan tentang tema atau tajuk yang dilukis Cara pelukis menginterpretasi gambar Alat. kain atau bahan lain di atas permukaan 2D. Berbagai jenis bahan dilekat disatu permukaan khas disebut kolaj. Menghargai sesuatu hasil seni dapat berkomunikasi dan dapat menyuarakan isi hati. tampal sesuatu bahan ke atas suatu permukaan perancis bermaksud gam. hasil kerja estetik dipersembahkan secara 2D. Satu komposisi daripada imej yang berlainan dan daripada berbagai media.warna yang bertentangan dalam roda warna Warna harmoni terdiri dari beberapa warna yang terletak bersebelahan dalam roda warna Ton warna .

Hujung mata pisau boleh digunakan untuk mengangkat cebisan kertas. french curve Melukis dan memotong kepingan kertas yang bengkok 6. Lapisan seterusnya lut cahaya Pelekat untuk kertas. kertas hiasan. Berikut pula peralatan yang boleh dicadangkan untuk digunakan dalam menghasilkan kolaj: Alat Kegunaan 1. Pensel atau pen Membuat lakaran 14. 4. kertas lukisan. dan tempera juga digunakan untuk bahagian latarbelakang kolaj. Berikut ialah . dipotong. (b) Alat dan Media menjadikan objek-objek di sekeliling mereka berharga untuk dijadikan bahan-bahan dalam hasil kerja kolaj mereka. bahan ringan. Gesso Krim Legap Serupa dengan cat akrilik putih. kertas majalah. ikatan. Berus Digunakan untuk aplikasi warna dan pelekat pada kolaj. teknik . Gam model Pekat Legap Pelekat untuk batu. Gunting Memotong bentuk bulat. Bekas air Membersihkan berus daripada kekotoran warna dan gam 9. mat board. media. Kadangkala kerja-kerja menghasilkan kolaj ini tidak menggunakan pelekat tetapi menggunakan skru. Satu susunan objek dan bahan di atas dilekat di atas suatu permukaan supaya menjadi satu gambar bagi sesuatu tajuk atau tema tertentu. Terlalu banyak lapisan akan mengaburkan gambar di bawahnya 3. Berikut ialah contoh berbagai jenis pelekat atau gam yang dicadangkan untuk digunakan ke atas kerja-kerja menghasilkan kolaj: Media Jenis Ketelusan Kegunaan 1.. Pembaris Membuat potongan yang panjang. Gam tidak kilat Cair Lut sinar pada lapisan pertama. warna apabila kering. surat khabar. Plastik pembungkus makanan Menutup kerja kolaj di kedudukan sebenar. Mereka bebas menggunakan apa sahaja peralatan. illustration board. kertas warna air. Plastik tiga segi Sudut rata dalam setiap potongan. Kawasan yang tebal memerlukan berjam-jam untuk kering 5. Media yang terdedah akan kelihatan kusam. Warna minyak adalah tidak digalakkan untuk menghasilkan kolaj kerana bahan susah melekat pada permukaan. Penggelek Menekankan kepingan bahan-bahan di atas tempatnya 10. Boleh digunakan untuk 3D. Kertas tekap Membuat lakaran 13. atau memotong bulatan apabila pisau blade digunakan bersamanya bahan-bahan sampingan yang boleh digunakan untuk menghasilkan kolaj seperti berbagai jenis papan pengalas. kertas eksotik. Gam kilat Cair Lut sinar Pelekat untuk kertas. kulit kayu pokok. dawai untuk melekatkan bahan ke atas kolaj. Palet Untuk kegunaan warna air atau akrilik 7. kertas pastel. (c) Teknik Penggunaan bahantara yang bersesuaian dengan tema atau tajuk catan juga perlu diambil kira apabila menjalani proses kolaj. kain. Pisau kraf Memotong bahan nipis seperti kertas dan fabrik. 8. 2. Melindungi kolaj dari tangan yang kotor dan lebihan gam 11. Tujuannya ialah untuk mendapatkan mood bagi sesuatu hasil kerja kolaj. warna poster. akrilik. Boleh digunakan sebagai varnis pada akhir proses kolaj 2. wood and hard board. Warna yang paling baik digunakan dalam menghasilkan kolaj ialah warna akrilik dan warna air kerana berganding baik dengan berbagai jenis gam. Pelekat akrilik adalah yang terbaik untuk digunakan pada kerja-kerja kolaj. Gam gel Krim Lut sinar Pelekat untuk kertas. Berbagai jenis kertas juga boleh dicadangkan seperti kertas kolaj. kain. kain 3. Span Menekan warna untuk mendapatkan kesan jalinan 12. Digunakan untuk menutup bahan berasid sebelum mengecat atau menghasilkan kolaj. bahan ringan. kertas binaan. Kompas Untuk melukis bulatan. Biasanya bahan-bahan yang digunakan adalah tahan dan boleh kekal Warna-warna basah seperti cat. Boleh digunakan sebagai varnish pada akhir proses kolaj. water colour Board . menggunakan sudut empat segi untuk memeriksa bentuk empat segi yang diperlukan 4. warna air. 5. logam.Teknik di mana imej bergambar atau corak berjalinan dihasilkan secara superimpose di antara satu sama lain NOTA PADAT MENGGAMBAR Sarbinipani2009 Satu hasil kepingan seni dibuat dengan menggam berbagai elemen. kikis. kain. Tukar mata pisau selalu untuk mendapatkan mata yang tajam dan pemotongan yang bersih dan licin. foam board.

Dapatkan kertas pelbagai warna untuk menimbulkan kesan jalinan.contoh teknik yang paling mudah bagaimana seseorang itu boleh menghasilkan sebuah kolaj: tema atau tajuk yang hendak dihasilkan supaya mesejnya sampai Sediakan dan racik/koyak/gunting bahan-bahan seperti kertas atau fabrik yang diperlukan untuk kolaj tersebut. . Buat lakaran pada kertas lukisan untuk menyenangkan kerja-kerja menampal Sapukan gam pada permukaan kertas. Gam cebisan kertas atau fabrik mengikut gaya tersendiri untuk mendapatkan satu hasil kerja kolaj yang baik Apabila sudah kering sapukan pula gam di atas lapisan pertama untuk menampal kertas bagi menimbulkan kesan objek. kontra pada kolaj anda. harmoni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful