Introduce Re in Stiinta Politica 2009 2010

FIŞA CURSULUI / COURSE OUTLINE / FICHE DU COURS 2009/2010

Titlul cursului / Course title / Intitulé du cours : Introducere in stiinta politica/ Introduction to Political Science/ Introduction à la science politique Tipul cursului / Course type / Type du cours : obligatoriu / compulsory / obligatoire opţional / elective / optionnel facultativ / voluntary / facultatif

Numele şi prenumele responsabilului de curs / Name of the person in charge of the class / Nom et prénom du responsable de cours : Cristian PREDA Gradul didactic / Academic title / Titre académique : Professeur/ Professor/ Profesor Semestrul / Semester / Semestrul I II

Descriere sintetică a cursului / Brief description of the course / Description synthétique du cours Cursul este destinat să îi familiarizeze pe studenţi cu noţiunile-cheie ale ştiinţei politice (stat, regim, partid, alegeri, cultură civică, participare, cetăţenie, ideologie, propagandă, tranziţie etc.). Seminarul va dezbate noţiunile prezentate în cadrul cursului, propunînd aplicaţii la situaţii politice reale. Atât cursul, cât şi seminarul au astfel ca obiectiv definirea explicită, dar şi implicită a ştiinţei politice, a capacităţii sale interpretative. Abordarea istorică – destinată să explice evoluţia unor concepte, ca şi abordarea comparativă – destinată să pună în evidenţă diferenţele de instituire/organizare a politicului vor fi puse la lucru pentru a furniza la final un instrumentar necesar în abordarea celorlalte discipline din planul de studii. Bibliografie generală / References / Bibliographie générale Lucrări obligatorii: 1. Daniel BARBU, Republica absentă, deuxième édition, Nemira, Bucureşti, 2004; 2. Jean BAUDOUIN, Introducere în sociologia politică, trad. par Iolanda Iaworski, Amarcord, Timişoara, 1999; 3. Philippe BRAUD, Science politique, 2 tomes (1. La démocratie; 2. L’Etat), Seuil, Paris, 1997; 4. Dominique CHAGNOLLAUD, Science politique, Dalloz, Paris, 2e édition, 1999; 5. Jean-Marie DENQUIN, Science politique, PUF, Paris, 5e édition, 1996; 6. Pierre MANENT, O filozofie politică pentru cetăţean, trad. par Mona Antohi, Humanitas, Bucureşti, 2003; 7. Gianfranco PASQUINO, Curs de ştiinţă politică, trad. par Aurora Martin, Institutul European, Iaşi 2002; 8. Cristian PREDA, Partide şi alegeri în România post-comunistă: 1989 - 2004, Nemira, Bucureşti, 2005; 9. Cristian PREDA, Sorina SOARE, Regimul, partidele şi sistemul politic din România, Nemira, Bucureşti, 2008; 10. Yves SCHEMEIL, La science politique, Armand Colin, Paris, 1994; 11. La revue Studia politica, nr. 1-4/2001, 1-4/2002, 1-4/2003, 1-4/2004, 1-4/2005, 1-4/2006, 1-4/2007.

5e édition. 1998. Polirom. Pierre MANENT. par Mona Antohi et Sorin Antohi. multipla utilizare a unui referat. Antet. Paris. Paris. Traité de science politique.Phillips SIVELY. 2009 Lecturi suplimentare: 12. Bucureşti. Pouvoir et décision. 1997. Jean BAUDOUIN. Gualino. la falsification. Jules-Pascal VENNE. 2004. Modele ale democraţiei. Elections as Instruments of Democracy. 4 tomes. Bernard LACROIX. par Cătălin Constantinescu. Introduction à la sociologie politique. 2003 14. 2000. NOTA : Studenţii sunt obligaţi să cunoască politica de probitate intelectuală a Facultăţii: plagiatul. Cahiers français. plagiarism.12. 350. Lextenso editions.redactat pe calculator – va avea maximum 6000 de semne şi va fi predat responsabilului de seminar la prima reuniune din ianuarie 2010). 18. să redacteze o recenzie la volumul Giovanni SARTORI. 14. Introduction à la science politique. concepte.. par Victor Moraru. La Decouverte. Daniel MOUCHARD. De Boeck. 20% nota de la recenzie. trad. trad. Programul cursurilor / Courses outline / Programme des séances : Săptămâna 1 . Domenico FISICHELLA. Polirom. Students should be aware of the Department’s policy of academic integrity: cheating. să susţină o probă scrisă de 2 ore. falsification. Bucureşti. 17. 1985. b. Antonin COHEN. studenţii trebuie: a. Iaşi. Daniel BARBU. Iaşi. 13. Yale University Press. Dalloz. 2000 (2006). 2008 13. teorii. 2007 (textul . trad. Philippe RIUTORT. 2009 16. Istoria intelectuală a liberalismului. 2003. la contrefaçon. 16. Nota finală va fi calculată după următoarea formulă: 50% examenul oral. Humanitas. La documentation française. Madeleine GRAWITZ & Jean LECA. Şapte teme de politică românească. Jean-Yves DORMAGEN. Paris. forgery. Ştiinţa politică. recursul nemărturisit la surse bibliografice sau la internet vor conduce la anularea notei şi a creditelor alocate cursului. Humanitas. le dépôt multiple des travaux. mai-juin 2009 15. Examenul final va fi oral şi va consta într-o analiză a unui text prezentat în cadrul cursurilor sau seminariilor. multiple submission. G. c. Bruxelles. Introduction à la science politique. Chenelière McGraw-Hill. BINGHAM POWELL jr. 15. Cristian PREDA. 2007. complicity and computer misuse will result in the invalidation of both grade and credits Les étudiants sont tenus connaître la politique de la Faculté en matière d’honnêteté intellectuelle : le plagiat. copiatul. Les systèmes politiques européens. Bucureşti. 19. Doar întrunirea celor 3 condiţii enumerate asigură accesul la examen. 30% nota de la testul scris obligatoriu. Humanitas. La science politique. W. Nouveau manuel de science politique. Probleme. le recours inavoué aux sources bibliographiques et à l’Internet entraînent l’annulation des crédits et de la note du cours. Arend LIJPHART. Mic dicţionar de gîndire politică liberală. Forme şi criterii de evaluare / Requirements and evaluation / Formes et critères d’évaluation Pentru obţinerea creditelor. să frecventeze minimum 5 cursuri şi 5 seminarii. Catherine HAGUENAU-MOIZARD. Bucureşti. înşelătoria. PUF. Ce facem cu străinii? Pluralism si multiculturalism.

Timişoara. traducere de Iolanda Iaworski.59. 2004. pp. Săptămâna 3 Curs : Regim politic Seminar : Ştiinţă politică: Pierre FAVRE. Partidele politice din Europa. 27-49. pp. in Madeleine GRAWITZ & Jean LECA. Daniel BARBU. 23-44. 1998. Univers. O filozofie politică pentru cetăţean. Raymond ARON. Partide şi alegeri în România post-comunistă: 1989 . pp. Iaşi. 13-39. Imbecilizarea prin televiziune şi post-gîndirea. Curs de ştiinţă politică. Nemira. Bucureşti. Săptămâna 10 Curs : Acţiune colectivă şi participare Seminar : Ideologie şi propagandă: Ludwig von MISES. I.2004. Republica absentă. „From the Politics of Science to the Science of Politics: the Difficult Make Up of the Romanian Political Science”. Săptămâna 11 Curs : Cultură politică şi cetăţenie Seminar : Acţiune colectivă şi participare: Norberto BOBBIO. Renaşterea social-democraţiei. pp. pp. Lucian BOIA. Săptămâna 9 Curs : Ideologie şi propagandă Seminar : Moduri de scrutin şi tipuri de democraţie: Arend LIJPHART. Bucureşti. Săptămâna 7 Curs : Moduri de scrutin şi tipuri de democraţie Seminar : Sistem de partide: Arend LIJPHART. in Studia politica. traducere de Cătălin Constantinescu. 141-164. Humanitas. 29-39. pp. Bucureşti. pp. 2000. Anthony GIDDENS. John IKENBERRY. pp. 211-232. 1998. Bucureşti. 2000. Amarcord. Bucureşti. Giovanni SARTORI. pp. pp. Humanitas. Nemira. traducere de Aurora Martin. 17-24. Bucureşti. Bucureşti. Paris. Introducere în sociologia politică. Daniel-Louis SEILER. Iaşi. Institutul European. Daniel BARBU. Polirom. 3-44. Statul. Pierre MANENT. traducere de Dan Cristian Comănescu. Bucureşti. pp. 147-161. 1999. Humanitas. 26-43. pp. 1999. Săptămâna 2 Curs : Ştiinţă politică Seminar : Politic/ politică: Fernando SAVATER. 1. Du Style. Săptămâna 12 . traducere de Cornelia Rădulescu. Democraţie şi totalitarism. Modele ale democraţiei. 17-27. Modele ale democraţiei. Romanian Political Science Review. traducere de Michaela Şchiopu. Cristian PREDA. Bucureşti. nr. traducere de Simona Ceauşu. HALL & G. Homo videns. traducere de Cipriana Petre. martie 2002. prefaţă de Gheorghe Lencan Stoica. 1999. Institutul European. „Histoire de la science politique”. Modele ale democraţiei. 21-51. 2005. Humanitas. Iaşi. pp. traducere de Marta Nora Ţărnea & Adina Barvinschi. pp. pp. Mitul democraţiei. Iaşi. 164 – 190. 1998. vol. Partidele politice. Ce înseamnă laissez-faire?. 2001. pp. volumul II. Eikon. Dreapta şi stînga. pp. Pierre BRÉCHON. A treia cale. traducere de Mona Antohi. Bucureşti. 273-295. 85-112. traducere de Oana Suciu. 2002. Polirom. Cristian PREDA. Săptămâna 6 Curs : Sistem de partide Seminar : Partid politic: Jean BAUDOUIN. 1999. Nemira. Iaşi. 2001. 21-65. pp. Traité de science politique. 41-59. Săptămâna 4 Curs : Stat Seminar : Regim politic: David HELD. Bucureşti. 114-149. 2005. Capitalismul şi duşmanii săi. 89 – 93. Politica pentru fiul meu. 2000. Săptămâna 5 Curs : Partid politic Seminar : Stat: John A. 24 . Cluj-Napoca.Curs: Politic/politică Seminar: Seminarul este consacrat descrierii organizării întâlnirilor. PUF. 2003. Gianfranco PASQUINO. Bucureşti. Humanitas. pp. 1999. 2003. traducere de Cătălin Constantinescu. Polirom. All. 71-87. 74-97. pp. Nemira. Săptămâna 8 Test scris obligatoriu. Modernitatea politică şi românismul. 1985. pp. traducere de Cătălin Constantinescu.

Bucureşti. Bucureşti. Polirom. Humanitas. 2001. 1999. 33-72. Cultura civică. Nemira. Iaşi. 38-50. pp. . După 1989. pp. DU Style. pp. Dominique SCHNAPPER & Christian BACHELIER. 13-46. 109-120. 2001. Daniel BARBU. Săptămâna 13 Curs : Observaţii finale Seminar : Tranziţie: Ralf DAHRENDORF. 159-172. traducere de Mona Antohi. Nemira. pp. 1996. 1999. Ce este cetăţenia?. pp. Republica absentă.Curs : Tranziţie Seminar : Cultură politică şi cetăţenie: Gabriel ALMOND & Sidney VERBA. traducere de Dan Pavel. Cristian PREDA. Bucureşti. Occidentul nostru. traducere de Gabriela Scurtu Ilovan. Bucureşti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful