Virtual Building: Elementi Graditeljstvo: Krovovi: Napravite Posebne Krovne Objekti sa RoofMaker -------------------------------------------------- -----------------------------Napravite Posebne Krovne Objekti sa RoofMaker

RoofMaker omogućava dodavanje GDL Object-based elemente na određene dijelove Vašeg dizajna kako bi se potaknulo ih u 3D pogleda i Sekcija / Elevation / IE prozora. RoofMaker se može pristupiti iz Projektiranje> Design Dodaci izbornika. Tehnički gledano, RoofMaker je ArchiCAD Add-On je naprćen sa ArchiCAD o pokretanju sustava. Nakon smještanja, krovna konstrukcija elemenata ponašati poput običnih predmeta i mogu se mijenjati. Krova Wizard je RoofMaker funkciju koja vam omogućuje stvaranje cijela konstrukcija krova brzo i jednostavno. Za više informacija pogledajte Korištenje Krovne Wizard. Preporučamo vam da počnete modeliranje i krovna konstrukcija sa purlins i nastavite s hip rafters / dolini rafters prije stavljanje rafters. Na taj način možete lako pratiti sve povezivanju elemenata. (Prilikom postavljanja ridges, vi već znate od rožnjača debljina; prilikom stavljanja rafters li već znate debljine purlins, hip i rafters dolini, itd.) Da biste postavili rafters, ridges ili purlins (greda), jednim krovom površine mora biti odabran. Ako više krovnih površina su grupirani, morate najprije razgrupiranje ih pomoću Edit> Grupiranje> razgrupiranje. Potom ćete biti u mogućnosti da izaberete krov površine pojedinačno. Iako je plasman krovna konstrukcija elemente koristeći RoofMaker radi pomoću drugih metoda, preporučujemo postavljanje referentnih linija krova na gornjem rubu eksterijera zid ispod (kao barata ArchiCAD-a Complex Krovne Placement Method). Definiranje elemenata, sa ili bez privjesak, koristi ovu pomoćna linija kao osnova. Preporučamo postavljanje krova debljina jednaka opći presjek visine od rafters. Na taj način, možete koristiti krova na rezano elemenata koji stoje na rafters (npr. Posts). Da stavimo trimer (blokiranje), jedna ovratnik zrake ili zrake kravatu, dvije odgovarajuće rafters moraju biti odabrani (nasuprot rafters za ovratnik gredu ili kravatu gredu, a rafters na isti krov površine za trimer). Nakon što odaberete naredbu za postavljanje objekta, otvara se dijaloški okvir u kojem određene parametre glede samog objekta može se postaviti. Površinski sloj materijala i mogu biti dodijeljeni svim elementima. Sadašnja pencolor set za Objekt se koristi po defaultu. Ako promijenite trenutni pencolor, svi naknadno postavljeni elementi će imati novu boju. Objekt je smješten zatim s jednom ili više klikova, ili se nalazi automatski, ovisno o vrsti objekta. Za prikaz naredbi RoofMaker u zasebnom plutajuæi Alati, odaberite Dizajn> Design Dodaci> RoofMaker> Show RoofMaker Toolbox. The RoofMaker Toolbox otvara, koja sadrži prečace do svih RoofMaker je izbornik naredbi.

) A splavar se nalazi sa svojim os prolazi kroz navedenu točku. Izaberite Kreiraj splavar iz Projektiranje> Design Dodaci> RoofMaker meni (ili odaberite prvi ikona iz RoofMaker Toolbox). Kliknite dvaput unutar odabranih krovnih površina definirati prostor liniju. Rafters će automatski biti stavljen na vrhu nje. a os zadnje splavar prolazi kroz točke definirane s drugom klik. Između ostaloga. The splavar svibanj imati pravokutni (zadano) profila kao i ja-zrake. Nakon što je rog smješten je. Odaberite referencu krovnih površina na tlocrtu. (Ako kliknete izvana. Po definiciji. dno od ravnine krova služi kao referentna ravnina. Izaberite Kreiraj rafters više od Projektiranje> Design Dodaci> RoofMaker menu (ili odaberite drugu ikonu iz RoofMaker Toolbox. Odaberite krovnih površina gdje se spaja bedro splavar na sljeme umjesto drugog hip rog. Kliknite unutar odabranih krovnih površina. U dijaloškom okviru Postavke splavar. Izaberite Kreiraj hip splavar ili iz doline splavar Dizajn> Design Dodaci> RoofMaker . Klik U redu "vraća Vas na tlocrtu s referentnim krov površine još odabrali. rafters su okomito na referentnu liniju krova. Po definiciji. Za više informacija pogledajte Viąestruki Rafters dijaloški okvir. drugim metodama svibanj uzrok greške. podesite željene parametre. pojavljuje se poruka o pogrešci. (Ako kliknete izvana. Vi ćete postaviti iste kontrole kao za jedan rog. rafters su okomito na referentnu liniju krova.Napravite splavar Kreirati više rafters Napravite hip ili dolinom splavar Napravite trimer Napravite letva Stvorite nastrešnica letva Napravite ovratnik greda Napravite kravata greda Korištenje čarobnjaka za krov Napravite splavar Kada pravite rafters. ali prostor za više rafters Kontrole su i aktivne. Kreirati više rafters Odaberite referencu krovnih površina na tlocrtu. Klik U redu "vraća Vas na tlocrtu s referentnim krov površine još odabrali. The splavar Postavke pojavi dijaloški okvir u kojem splavar parametri mogu podesiti. L ili C-crta-crta profila. s osi prvi splavar prolazi kroz točke definirane s prvom kliku. Napravite hip ili dolinom splavar U hip splavar obično leži između dvije susjedne krov poligona. pojavljuje se poruka o pogrešci. Za više informacija pogledajte splavar Settings dijaloškom okviru.) Nekoliko rafters smješteni su uz posredovanje linija. sadržavati parametre profila i profila debljine. možete ga odabrati i otvoriti svoje Objekt Settings dijaloškom okviru.

na presjeku visine od rafters mora biti postavljena. os prolazi kroz navedenu točku. Za više informacija pogledajte Stvaranje trimer (ili blokiranja). Ako rubu nije paralelno sa referentnim linija krova je endpoints od osi na sljeme će biti na različite . Dva rafters moraju biti u istim krovom poligonu. Kliknite bilo rubu odabrane krov. To je onda nije nužno da se nakon toga kliknite na rubu navesti. Za više informacija pogledajte Stvaranje Hip ili Valley splavar. The trimer Postavke pojavi dijaloški okvir. Međutim. Za više informacija pogledajte Stvaranje rožnjača (ili širina). ovisno o poziciji na rubu krova's referentne linije. Napravite trimer Kako bi se smjestite trimer. A kondenzator je smješten na istoj visini kao rafters. a time i okomito na rafters. kliknite U redu za povratak u tlocrtu s referentnim krov površine još odabrana.) Izaberite Kreiraj trimer od Projektiranje> Design Dodaci> RoofMaker menija. a smješten je sljeme sa svojim osi duž ruba. Odredite vrijednosti za širinu i visinu od cross-section. Razlika između dvije metode leži u obliku nastale objekata. (Ako kliknete izvan njih.meni (ili kliknite na ikonu treći od RoofMaker Toolbox). na sljeme je smješten ispod referentne ravnine definirana je krov. (To također znači da oni imaju isti pitch kuta i da su oba okomito na referentnu liniju krova. Ako je rožnjača se nalazi na vrhu. Klik U redu. vrhu izrezati na svršetku metoda čini objekt pogodan za zvonik tipa krovova. Kliknite između rafters. Po defaultu. To može biti vertikalni ili izmijenjani u poziciju okomito na smolu kut krova. jer sljeme općenito podržava rafters odozdo. U 2D simbola također prikazuje trenutnu poziciju.) Ako kliknete na rubu. Napravite letva Odaberite referencu krovnih površina na tlocrtu i odaberite Napravi letva od Projektiranje> Design Dodaci> RoofMaker meni (ili kliknite na ikonu peti od RoofMaker Toolbox). uzvisini vrijednost može biti postavljena za sljeme tako da može biti viši ili niži od referentne ravnine. A Hip ili Valley rog (ili Valley rog bez izbočina) smješten je uz navedeno rubu krova. (Klik izvan poligona proizvodi poruku o pogrešci. The letva može biti okomito na rafters i biti na vrhu ih kao dobro. Na sljeme Postavke pojavi dijaloški okvir u kojem sljeme parametri mogu podesiti. vi se vratite u tlocrtu s dvjema rafters još odabrali. Nakon prilagođavanja te postavke. Kliknite na jedan od rubova odabrane krov koji nije paralelno ili okomito na referentnu liniju. prvo morate odabrati dvije rafters je trimer će biti smještena između. jedan će se pojaviti poruka o pogrešci. objekt će biti postavljeni duž zajedničke rubu dvaju površina.) A kondenzator je smješten između dva rafters. The Valley Hip ili splavar Settings otvara se dijaloški okvir. Hip Rafters doline i mogu biti postavljeni s dva krovna površina prethodno odabrani. Klik U redu "vraća Vas na tlocrtu s referentnim krov površine još odabrali. Trimeri uvijek paralelno s referentne linije krova. krov ili unutar poligona.

kako je naznačeno u "Visina razlika" parametra u biblioteci dio . Međutim. Za više informacija pogledajte Napravi nastrešnica rožnjača (ili tanjuru širina). Ovaj tip rožnjača je stavljen pod referentne ravnine definirana je krov. krov ili unutar poligona. Sjekire od dva rafters mora biti uz istu liniju i susret na vrhu. Ako kliknete unutar poligona. (Na primjer. a potom prema eksterijera. (Na primjer.) Tu je popuniti prazno uključen u 2D simbola purlins jer obično imaju purlins za pokriće posts stavljen ispod. uzvisini vrijednost može biti postavljena za nastrešnica rožnjača tako da može biti viši ili niži od referentne ravnine. Klik U redu "vraća Vas na tlocrtu. osi se snop će proći kroz točku paralelnog kliknuli na referentnu liniju krova. Za više informacija pogledajte Kreiraj Beams ovratnik. i na sljeme će biti sklon. Dodatni klik je tada potrebno definirati smjer u kojem se prostire tanjuru gredu.) Ako kliknete na rubu. Ako rubu nije paralelno sa referentne linije krova.) Ako kliknete unutar poligona. Morate kliknuti ni jedan od rubova odabrane krov. Napravite ovratnik greda Kako bi se staviti okovratnik zrake morate prvo odabrati dva rafters da stavite ga između. (Ako kliknete izvan poligona. Uz dimenzije od presjeka. paralelno s referentne linije krova površine. A ovratnik zrake mogu biti dvostrukim ili jednim pristran. Izaberite Kreiraj snopova okovratnik od Projektiranje> Design Dodaci> RoofMaker meni (ili sedmi ikonu u RoofMaker Toolbox). pojavljuje se poruka o pogrešci. sa svoje strane uz rub. The nastrešnica sljeme Postavke pojavi dijaloški okvir u kojem nastrešnica rožnjača parametri mogu podesiti. Ovi postovi su obično prikazuje kao veći krug kako biste naznačili da postoji nekakav potporne strukture. podržavajući rafters od dolje. osi na sljeme će proći kroz kliknuli točku. kako je naznačeno u "Visina razlika" parametra u knjižnici. na sljeme je smješten unutar poligona.visine . uzvisini vrijednosti moraju biti postavljene. ako želite staviti splavar u skladu s unutrašnjosti stranu zida. dodatni klik je potrebno definirati smjer u kojem se prostire na sljeme.i sljeme će biti sklon. Također možete postaviti vrijednosti za širinu i visinu u presjeku. prvo kliknite na unutrašnjost rubu zida. ako želite staviti splavar u skladu s unutrašnjosti stranu zida. s krovom na referentnu površinu ipak odabrali. izračunava iz visine se točka unosa u . Možete koristiti dovođenjem Prednji i poslati na kraj naredbe kako bi se osigurala točan pozicioniranje elemenata. Klikom unutar poligona krova određuje položaj samo jedna strana u letva. Stvorite nastrešnica letva Odaberite referencu krovnih površina na tlocrtu i odaberite Napravi nastrešnica letva od Projektiranje> Design Dodaci> RoofMaker meni (ili kliknite na ikonu u šesti RoofMaker Toolbox). prvo što kliknete na strani interijera i eksterijera pa ka. dva endpoints of osi na sljeme će biti u različitim visinama. The ovratnik širina Settings dijaloškom okviru koji se pojavljuje u različitim parametrima za ovratnik zrake može se postaviti. u suprotnom ćete dobiti poruku o pogrešci.

ona je automatski stavljen na odgovarajućoj poziciji. Klik U redu "vraća Vas na tlocrtu s dvjema rafters još odabrali. Korištenje čarobnjaka za krov Krova Čarobnjak vam omogućuje stvaranje cijela konstrukcija krova brzo i jednostavno. Izaberite Krovne naredba Čarobnjak iz Projektiranje> Design Dodaci> RoofMaker meni (ili posljednja ikona u RoofMaker Toolbox). Izaberite Kreiraj kravatu gredu od Projektiranje> Design Dodaci> RoofMaker meni (ili ikonu u osmi RoofMaker Toolbox). Da biste započeli.rafters (koja je obično ujedno i visinu od referentne linije krova). trimeri. na ovratnik zrake stavlja se u odnosu na višu jedan. Klik U redu "vraća Vas na tlocrtu s dvjema rafters još odabrali. Stavljanje na rafters je optimiziran za ispunjavanje navedenog zahtjeva. kragna ili kravata grede u jednom koraku. najprije morate odabrati dvije rafters da stavite ga između. Objekata sada ponašaju kao obične objekte i mogu se mijenjati. Kravate zrake stavlja se automatski u odgovarajućoj poziciji. Ako je dvostrukim pristran snopova okovratnik je odabrana. Ako dva rafters nisu ubačeni u istoj visini. Kravate širina Postavke pojavi dijaloški okvir u kojem različite parametre kravate zrake može se postaviti. kao takva. Ako jedna strana snopova okovratnik je odabrana. Krov građevinskih elemenata koje ste naveli su postavljene automatski u odgovarajućoj poziciji. purlins. u suprotnom ćete dobiti poruku o pogrešci. izračunate ili iz Projekta Zero ili tekuće priču elevacije. Napravite kravata greda Kako bi se mjesto kravatu gredu. Klik U redu "vraća Vas na tlocrtu. Krova Čarobnjak pojavi dijaloški okvir. Za više informacija pogledajte Krovne Wizard dijalogu. odaberite sve krov površine u projektu koji želite dodati na strukturne elemente. kliknite još jednom kako bi se utvrdilo na kojoj strani je rafters na ovratnik snop će biti postavljeni. Osim dimenzije u presjeku. . Za više informacija pogledajte Izradite Kravata Beams. Sjekire od dva rafters mora biti uz istu liniju i susret na vrhu. uzvisini vrijednosti moraju biti postavljene. Možete postaviti rafters.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful