1. 1.medjunarodne preporuke za nacin pisanja I stampanja oznaka I jedinica fizickih velicina 2.

ITS -90 iznad tacke srebra, pirometar ukupnog zracenja, dvobojni pirometar 3. dozimetri jonizujuceg zracenja 2. 1.decimalni umnosci jedinica SI, fundametalne fizicke konstante 2.ITS-90 iznad tacke srebra, pirometar sa vlaknom 3. metrologija jonizujuceg zracenja, jonizaciona komora za za etaloniranje jacine expozicione doze zracenja 3. 1. dopunske jedinice medjunarodnog sistema,jedini izvan si sistema,nazivi oznake I definicije 2. Metode merenja elektricnog otpora,primena vitsonovih mostova 3. luksmetar integraciona kugla,luminacija ,fotometar 4. 1. osnovne I izvedene jedinice medjunarodnog sistema , nazivi oznake I definicije 2. otporni termometri, princip rada, vrste senzora 3. fotometrija, definicija kandele, spektralna svetlosna efikasnost 5. 1. koherentni sistem jedinica 2. gasni termometri stalnog pritiska I stalne zapremine 3. karubelov etalon medjusobne induktivnosti, lampard tompsonov etalon kapacitivnosti 6. 1.velicinske jednacine I numericke jednacine 2. definicija temperature od 13,8033 k do 961,78 c I iznad 3. etaloni otpornosti primena holovog efekta 7. 1. zakon o medjunarodnim jedinicama 2. statisticki concept temperature,t temperature zasnovana na zracenju apsolutnog crnog tela

celija za trojnu tacku vode 10. Definicija jedinice vremena.65K do 5K I od 3K do 24. Nova definicija metra 2. metode merenja malih duzina. 1. jugoslovenski etaloni pritiska I sile 8. Etalon frekvencije 3. 1. osnove merenja duzine. 1. merenje velikih rastojanja pomocu lasera 2.opticka mikroskopija.3.5561K 3.higrometrija 12. mere I jedinice kroz istoriju 2. fizicke osobine cezijumskog etalona jedinice vremena 3. Fizicke velicine I jedinice (vrste I karakteristike) 2.viskozometrija. Principi merenja elektricnih velicina. Definicija temperature od 0. metode merenja debljine tankih slojeva 2. Etalno napona zasnovan na Dzefersonovom efektu . merenje gustine. seizmologija 11.reprodukcija ampere pomocu nuklearne rezonancije 3. automatsko merenje duzine laserske interferencije 2. elektronska mikroskopija 2. 1.analiza gasova 13. refraktometrija. empirijska temperature 3. 1. definicija ampere. Ostvarivanje temperature ocvrscavanja kalaja I celika 14. metode merenja spektralne radijancije 3. 1. jugoslovenski etalon ugla u ravni 9. etilometrija.merenje sadrzaja alkohola. Reprodukcija ampere pomucu strujen vage 3. 1. daefinicija ampere.

15. Vestonov element. Greske merenja. Principi merenja elektricnih velicina. Fiksne tacke I merni postupci. Internacionalna temperaturna skala iz 1990. 2. Metrologija – nauka o merenju. 3. Vrste merenja. 1.90). godine (ITS . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful