You are on page 1of 13

Tartalom

Előszó 11
Ódák – Gházelek
„Pazar pokol”
Az új szabály 20
Ki mond az én számmal szavakat? 21
A szél, amelynek íze a sós kenyéré 23
A szellem közössége 24
Üresség és csend
Nyugalom 27
Szanai 28
Megégett kebab 30
Csak lehelet 32
Tavaszi szédület
Göngyöld ki önnön mítoszodat 35
Krisztus a tavasz 37
Nem egy nap bármelyik naptárban 38
Flóták a tánchoz 40
Gőzpamatok 41
Tavasz 42
Egy nagy szekér 44
A gőzfürdő 45
Felkiált a talaj 47
Szétválások érzete
A búvár ruhája a parton 49
Rossz szokásom 50
Vörös ing 51
Feloldod a cukrot 52
Szikkadt fokhagymagerezd 53
A vízemelő kerék 54

5
Uralom a nemi vágy fölött
Böjt 56
Biszmillah 57
A tűz centrumába 58
Sürgető nemi vágy,
avagy a valódi férfiasság mibenléte 60
Misztikus beszéd
A sátor 69
Beszélgetés az ajtón át 70
Örömtűz 73
Éjjeli csevegés 74
Nézd a vizet 76
Egy nem létező Egyiptom 78
Parányi figura 79
A rubin és a napkelte
Gránit és borospohár 81
A lebegés 83
Valaki a földet ássa 85
A rubin és a napkelte 87
Jer vissza, barátom 89
Tisztán szóljon a hangod 90
Zenemesterünk 92
Vendégház 93
Te itt vagy középen 94
Kölcsönös hazugságok 96
Ágak árnyai 97
Ha tovább fecsegünk 99
Mivé lehetnék? 101
Tanító tükör
A tál 104
Viasz 105
Ilyen oktatóm van 106
Nem szorul alakra 107

6
Így 109
Halladzs 112
Fellegek 114
Mondd, hogy én Te vagyok
A kalapácsnyeled 117
A lámpás 118
Az Isteni öröm 119
Mondd, hogy én te vagyok 121
Kérni se kell 123
A legmélyebb nyugvás
Az életből kizárva 125
A borkád fedele 126
A dob 128
A legősibb szomj, ami csak van 129
A nádsíp dolga 130
Egy darabka hímzés 131
Valami más 133
Börtönben 134
A buddhista szúfí 135
Nyakig 137
A tisztás 138
Korhadt aloéfák 139
Édes zsiványok 141
Szőlőfürt 143
A legmélyebb nyugvás 144
Hajnalhasadás
Datolya Bászrából 147
Ily áldás miképpen jelölt meg? 149
Folyami üledék 151
Elbeszélt dolgok 152
Öreg nénéd és nagybátyád 154
A misztikus és a részeg 155
A hölgymenyét eleganciája 156
Első szemeid 157

7
Mi a vágya a véges elméknek? 159
Hajnalhasadás 161

Epigrammák – Rubájok
Mire vágyódol igazán? 165
A világ egy test 165
Mind veled keringenek 165
Hol tanulták? 166
Két kezem közt 166
Egy névtelen koponya 166
Az éj kútjából vödörként 167
A csel s a trükk 167
Ekkora szerelem 167
Akár a hold orcája 168
A fénylő vándorok 168
Örökké így pereg 168
A jótett s a gaztett 169
Egy tű fokán át 169
Nincs hová elérned 169
A szentség zamata 170
A kín vagyunk 170
Hódolj a végtelennek 170
Komoly hiányom 171
Ha majd veled együtt élek 171
Rám senki se vár rég 171
Meghúzódni csendben? 172
A tapasztalás 172
Kétféle álmatlanság 172
A levél címzettje akárki 173
Csak néha én 173
Hallom, hogy rólad beszélnek 173
Ha dúl a szerelmi ütközet 174
Ültem és meditáltam 174
Magadba ne zárd 174
Csalogány vagy páva 175
Tőlem holt is lehetsz 175
8
Így lesz sikerem 175
Pedig két szerető 176
Szerelmem rábízom a szélre 176
Újra boldogan élek 176
Ha igaz ember vagy 177
Mégis jer velem 177
Ó, adj számra szavakat! 177

Igazság és lélek – Meszneví-költemények


A belsőre hallgató király 181
Korsó víz reggel plusz egy költő 183
A tizenegyedik börtön 184
Elhagyjuk az elbeszélés befejezését 186
Tajtéktaraj 190
Kegyelemben járunk 192
Egy néma kísérlet 196
Zarándoklat egy személyhez 197
Bánatos sóhaj 199
Az alacsony kapun át 201
A király vezér-tevéje 203
Haldokló kutya 207
Egy erőteljes ecsetvonás lefelé 209
Utasítsd el az első tálat 213
Hátfájás 214
A félelem hasznossága 217
Város és vidék 218
Édesgetés 223
Sejtelmek 225
Ajaz és a harminc udvaronc 228
A szent szöveg kútja 231
A szeretet óceánja 233
Kéz felett kéz felett kéz 236
A tér végtelensége 243
Párbeszéd a szeretettel 246
NÉV- ÉS SZÓJEGyZÉK 249
9
Nyugalom

Eme új szerelemben halál vár.


A túloldalon kezdődik utad.
Légy te az ég.
Csapj fejszével a tömlöc falára.
Menekülj.
Lépj ki, mint aki váratlanul színekbe született.
Siess már.
Vastag felhő borít be.
Csússz ki oldalt. Halj meg,
s maradj nyugton.
A nyugalom a legbiztosabb jele,
hogy már nem élsz.
Régebbi életed tébolyult
menekülés volt a csendtől.

A szótlan telehold
előbújik.

27
Szanai

Valaki mondta: meghalt Szanai.


Nem csekélység ilyesmit hallani.

Nem volt ő fakéreg eldobálva széjjel,


sem tócsa, ami befagy az éjjel,
sem fésű, mit a hajadba beletörsz,
sem babhüvely, mit a homokba tiporsz.

Finom por volt durva agyagtálon,


tudta, mit ér együtt a két világon:
Egy szem árpát.

A belső lélek, amelynek létéről


csak kevesen tudnak, költők inkább kétlik,
nőül adta őt igaz kedveséhez.

Aranyszín bora az üledékre ömlik,


keverve, rázva újra különválnak
odalent az úton.

28
Drága barátom Marghazból,
ki laktál Ray, Rum és Kurd hegyei között,
immár mindnyájan hazatérünk.

Selymet kanavásszal nem vethetünk össze,


légy nyugodt és eszes,
mint a szépírás csodás cirádái.

Neved ki van törölve


a harsogó beszédből.

29
Megégett kebab

Tavaly borokért bolondultam.


Idén a vörös világot járom.

Tavaly a tűzbe bámultam.


Idén megégett kebab vagyok.

Szomjam a vízre űzött,


s a hold tükörképét ittam.

Most oroszlán vagyok,


és szerelembe veszve bámulom az égen valót.

Ne kérdezz a vágyakozás felől.


Az arcomba nézz.

Lélek-ittas, teste-roncsolt:
e kettő ül bénán rozoga szekérben.
Egyik se tudja, hol lelhet segélyre.

30
És a szívem, hogy is tagadnám,
sárgödörben vergődő szamár volt,
s egyre mélyebbre csúszott.

De most hallgass reám.


Egy percre hagyj fel a siránkozással.
Halld: áldást hint rád, mint szirmokat, Isten.

31
Csak lehelet

Ó, igazhívők, mit is mondhatok?


Nem tudom többé, hogy ki vagyok.

Nem keresztény, sem zsidó, sem muszlim,


nem hindu, sem buddhista, sem szúfí, sem Zen-hívő.
Nem jöttem sem keletről, sem nyugatról,
sem a tengerről, sem a földről.
Nem vagyok se természeti, sem éteri,
nem állok elemekből.
Nem létezem.

Nem honom Kína vagy India,


sem Bulghar városa,
sem a messzi Arábia,
sem Irak, a folyamközi.

Nem vagyok lakosa e világnak, sem a másiknak.


Nem ősöm Ádám, sem Éva.
Helyem a helytelen, nyomom a nyomtalan,

32
Nem vagyok se test, se lélek.
A kedvesemé vagyok én,
a két világot egynek láttam, és annak ismerem,
mely első és utolsó kívül és belül,
csak lehelet, lélegző emberi lény.

Barátaim, ha a szerelem borát ízlelem,


a két világ egyesül,
és e jelenléti játék a célom egyedül.

33