Langkah : 1. Skim galakan. Merupakan daya tarikan yang mustahak untuk menggalakkan pelaburan asing.

Pihak kerajaan memberikan taraf perintis untuk membolehkan syarikat-syarikat asing yang baru menikmati kemudahan pengecualian cukai, di samping melanjutkan tempoh pengecualian cukai untuk syarikat- syarikat asing yang sedia ada. Dalam usaha menambahkan modal asing, pihak kerajaan juga harus melonggarkan peraturan pelaburan dengan membenarkan rakyat asing memiliki ekuiti yang lebih besar sehingga 100% dalam sesuatu projek. Keistimewaan ini dapat menarik pera pelabur asing untuk melabur di Malaysia. Malaysia juga mengamalkan dasar pertukaran wang asing yang liberal. Pelabur-pelabur asing dibenarkan membawa keluar segala keuntungan dan pulangan modal. Ini satu-satunya insentif negara yang dihargai oleh pelabur asing.

2. Rombongan penggalakan pelaburan. Penghantaran rombongan penggalakan pelaburan ke luar negeri adalah langkah yang wajar untuk menarik kemasukan pelaburan asing. Sejak bulan Mei 1987, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan industri telah mengetuai banyak rombongan penggalakan ke luar negeri. Untuk menyedarkan pelabur asing mengenai potensi pelaburan di Malaysia melalui seminar pelaburan, mesyuarat serta laporan media massa. Maklumat pelaburan untuk pelabur asing juga disampaikan menerusi pejabat Lambaga Kemajuan Perindustrian Malaysia di luar negeri dan kedutaan asing. Langkah ini dapat memberi penjelasan mengenai dasar-dasar baru kerajaan dan galakan serta peluang pelaburan kepada bakal pelabur asing. Ini akan menimbulkan minat di kalangan pengusaha asing dan memandang Malaysia sebagai sebuah destinasi pelaburan yang menguntungkan. 3. Tapak perindustrian. Kawasan perindustrian yang sesuai dan kemudahan infrstruktur yang sempurna mustahak untuk menjayakan sesuatu projek pelaburan asing. Dalam usaha menarik pelabur asing, tapak perusahaan yang strategik telah dipilih untuk dimajukan sebagai kawasan perusahaan. Kerajaan juga perlu memperuntukkan perbelanjaan yang banyak untuk menyediakan kemudahan elektrik dan bekalan air, di samping memperbaiki sistem pengangkutan di kawasan perindustrian tersebut demi menjayakan projek pelaburan asing. Contohnya, Kawasan Perindustrian Mak Mandin, Butterworth di Pulau Pinang dan Kawasan Perindustrian Shah Alam, Selangor. Dengan adanya kemudahan infrastruktur yang lengkap, sudah tentu ini akan memudahkan pelabur asing melaksanakan projek pelaburan mereka di sini kerana boleh menjimatkan kos penyediaan kemudahan asas yang diperlukan.

3. Contoh : Sekiranya Amerika Syarikat menarik balik GSP. Matlamatnya ialah untuk memberi jaminan bahawa kerajaan Malaysia tidak memiliknegarakan mana-mana syarikat asing di negara ini. Kerajaan juga telah menandatangani Perjanjian Jaminan Pelaburan dengan negaranegara asing. Teknologi dan kemahiran. Jika sesebuah negara iru sentiasa mengalami pergolakan politik akan menjejaskan keyakinan para pelabur kerana modal dan keselamatan mereka akan terancam. Tidak dapat bertanding dengan pelabur asing yang berteknologi canggih dan bermodal lumayan. Kerajaan telah melaksanakan rancangan latihan kepakaran demi meningkatkan kemahiran dan kecekapan tenaga buruh dan mempergiatkan program penyelidikan dan pembangunan untuk memperkenalkan teknik pengeluaran moden. Keburukan : 1. Daya produktiviti yang tinggi bukan sahaja menjimatkan kos penghasilan. Ini amat membahayakan kerana pelabur-pelabur asing ini boleh menyebabkan kita terlalu bergantungan kepada mereka. hutan diterokai dan pokok ditebang untuk tujuan tersebut. tarian. 2. . Hanya membawa wang keluar dari Malaysia. Ini telah merosakkan sistem eko-sistem dan ekologi alam sekitar. Masalah ini akan berlaku daripada segi air. pelabur asing tertarik untuk melabur di Malaysia kerana terdapatnya tenaga pekerja yang mahir serta tingkat teknologi yang tinggi. damai dan harmoni agar usahawan asing berani menanam modal di negara ini. Merugikan negara kita kerana ini adalah harapan negara. Tanpa pelabur asing kedudukan ekonomi negara kta akan terjejas dan menjadi tidak stabil. Masalah ini akan menyebabkan ramai pelabur asing beralih ke negara-negara yang lebih stabil. Kestabilan politik merupakan faktor utama untuk menggalakkan pelaburan asing. Mereka lebih mengutamakan keuntungan menyebarkan pengetahuan baru. Tiada pemindahan teknologi. Ini memang sesuai dengan hasrat pelabur asing untuk meningkatkan keuntungan. Mereka dianaktirikan dan tidak mendapat tender-tender yang sepatutnya mereka usahakan. Yang demikian. Ini kerana masyarakat lebih mendewakan kebudayaan mereka yang dianggap kompleks dan ³sophisticated´. Dengan usaha ini.orang Asia. Perjanjian ini akan menambahkan keyakinan pelabur asing dan mengglakkan kemasukan modal asing ke negara ini. cara hidup. 4. bahkan memaksimunkan keuntungan sesuatu projek pelaburan. Ini secara tidak langsung telah mencemarkan hubungan kekeluargaan orang. Asap yang keluar dan sisa-sisa buangan kilang mencemarkan laut. 5. Barangan baru yang dihasilkan tidak dapat dikeluarkan oleh pelabur tempatan. Penjajahan ekonomi asing. Persaingan dengan pelabur-pelabur tempatan. Mereka membawa kepakaran dan kakitangan sendiri. Pencemaran. seni. Semangat kejiranan juga merosot. udara dan alam sekitar. 5. segala perjuangan politik yang keterlaluan harus dielakkan demi melahirkan sebuah negara yang aman. Dengan pembukaan kilang-kilang baru. Ini boleh mengakibatkan ramai pekerja kilang elektronik menganggur dan menggugat kestabilan ekonomi negara kita. Ini bertentangan dengan kebudayaan yang lebih halus di negara kita.4. Keyakinan pelabur asing. sungai dan udara yang bersih. Kebudayaan kuning dan asing. lagu dan agama dipengaruhi oleh pelaburpelabur asing. Ini bertentangan dengan konsep untuk hidup dalam alam yang bersih. banyak kilang elektronik akan tutup. Adat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful