RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (SLOT

)

Kelas Tarikh Masa Bilangan Murid Modul : Asas / Tema Tajuk / Tema Tunjang Utama Standard Kandungan

: Prasekolah SK Tawau, Sabah. : 2 September 2010 : 8.30 - 9.30 pagi : 25 orang : Asas : Memetik Cendawan : Literasi Sains dan Teknologi : (LST 7.1.3) Membilang objek 1-10, (LST 7.1.5) Memadankan angka 1-10 dengan objek yang betul (LST 8.1.2 ) Mengenal konsep hasil tambah

Standard Pembelajaran : P.M 9.1.3 Berani melibatkan diri dalam aktiviti Kesepaduan Tunjang : Kreativiti / Kinestetik/Kognitif/Interpersonal/intrapersonal Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
a) Membilang objek 1-10 b) Memadankan angka 1-10 dengan bilangan objek

c) Mengenali konsep hasil tambah Pengetahuan Sedia Ada : Murid mengetahui nombor 1-10 Kemahiran Berfikir (KB) :Menjana keupayaan kognitif murid serta meningkatkan kefahaman murid mengenai nombor 1-10 dan konsep hasil tambah. Penerapan Nilai : Disiplin Diri, Berani, Yakin Diri, Bekerjasama

kira. jumlah Masa/Langkah Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan/Bahan 1. Kecerdasan logikal-matematikal dalam membilang Kosa Kata : Bilang.Bahan Bantu Mengajar (BBM) : Kad bergambar. kad nombor Fokus MI : Konsep kinestetik dalam pergerakan badan. BBM : cd lagu Set Induksi (5 minit) lagu secara bersamasama. padankan. susun.1 Guru memainkan Kaedah : Kelas Teknik : memberi arahan Nilai : Berani dan yakin KBKK : Murid menyanyi bersamasama. lagu ‘Nombor ’dan meminta menyanyi bersama mengikut lirik lagu . Nyanyian 1.

1. BBM : kad bergambar.2 Guru membahagikan murid-murid kepada dua kumpulan dan mengarahkan mereka bertanding untuk memadankan kad nombor dan kad bergambar dengan betul Misalnya: 1 = 2 3 Kaedah : Individu Teknik : Bertindak mengikut arahan yang diberikan Nilai : Disiplin diri. Melaksanakan permainan ‘ Memetik Cendawan’ kad bergambar dan menerangkan kepada murid-murid pelaksanaan permainan ini melalui demonstrasi yang dilakukan oleh guru dan pembantu pengurusan murid 1. berpengetahuan. bersungguhsungguh. 2. kad nombor = = . Mengimbas Perkembangan P&P (30 minit) (Langkah1) kembali pelajaran lepas mengenai nombor.1 Guru menunjukkan 1. KBKK : Murid mendengar arahan yang diberikan kemudiannya bertindak mengikut arahan tersebut dengan baik dan berkesan. berani keyakinan diri.

KBKK : Murid mendengar arahan yang diberikan kemudiannya bertindak mengikut arahan tersebut dengan baik dan berkesan. Misalnya: + = (1+2=3) Kaedah : Individu. 2. Guru meminta murid menyelesaikan masalah matematik mudah. berpengetahuan. keyakinan diri. 1. kad Nombor Penutup / Refleksi (5 minit) 1.1 Guru menerangkan konsep tambah kepada murid-murid dengan menggunakan kad bergambar.1 Kaedah : Kelas Teknik : Pengulangan Nilai : Yakin pada diri sendiri KB : Menjana daya ingatan murid dan .2 Guru membahagikan murid-murid kepada dua kumpulan dan guru menulis masalah matematik mudah di papan putih serta meminta setiap kumpulan menyelesaikan masalah matematik mudah itu. bersungguhsungguh. 1. Penutup / Refleksi Guru meminta murid mengulang apa yang telah dipelajari.kad bergambar. 1. berkumpulan dan kelas. BBM : kertas A4. Teknik : Bertindak mengikut arahan yang diberikan Nilai : Disiplin diri. Guru mengajar Perkembangan P&P (20 minit) (Langkah2) asas tambah dengan menggunakan kad bergambar.1.

sosioemosi mereka BBM : kad bergambar. kad nombor .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful