You are on page 1of 3

INFORMARE PROIECT

Titlul proiectului

Unitatea Administrativ – teritorială municipiul Iasi implementează, în calitate de partener,


proiectul Achizitie mijloace de transport public – tramvaie 30 m, Iasi, cod SMIS 127930,
finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul
POR/2018/4/4.1/3/ în parteneriat, aferent Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane
durabile, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de
județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Beneficiar

Parteneriatul format dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate


de lider de parteneriat şi Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Iaşi, conform Ordinului de
finanţare nr. 4920/04.11.2019.

Perioada de implementare
48 luni: 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2022

Valoare proiect

Valoarea totală a proiectului este de 220.154.526,00 lei, din care:


 185.194.526,00 lei valoare totală eligibilă, din care:
 157.415.347,10 lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR;
 23.981.688,38 lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat;
 3.797.490,52 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului;
 34.960.000,00 lei, valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea mobilității urbane durabile prin


crearea unui sistem de transport public în Municipiul Iași, eficient, ecologic și modern, care să
conducă la reducerea cantităților de CO2 și emisii poluante deversate în atmosferă, reducerea
numărului de autoturisme în trafic, creșterea numărului de persoane care utilizează transportul
în comun cu impact asupra fluidizării traficului rutier.
Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivul specific al proiectului este reprezentat de înlocuirea integrală a parcului de material


rulant de pe o serie de rute de transport public operaționale, actualmente deservite cu
tramvaie vechi, în majoritate achiziționate între anii 1997 și 2012 din Germania sau primite sub
formă de donație din Elveția (în multe cazuri depășite fizic sau moral).
Pentru Municipiul Iasi vor fi achiziţionate un număr de 16 tramvaie cu lungimea de aproximativ
30 m.
Tramvaiele vor circula pe rutele:
• Ruta 1: Copou - Podu Roş - Tătăraşi – Copou - 3 tramvaie;
• Ruta 3: Gara - Tătăraşi – Dancu - 3 tramvaie;
• Ruta 7: Canta - Tudor Vladimirescu - Baza 3 – Ţuţora - 4 tramvaie;
• Ruta 8: Copou - Tudor Vladimirescu - Baza 3 - 3 tramvaie;
• Ruta 13: Copou - Tătăraşi - Podu Roş – Copou - 3 tramvaie;
Toate aceste rute vor fi deservite, după implementarea proiectului, cu tramvaie unidirectionale
cu lungimea de 30 metri. Cele 16 tramvaie sunt destinate transportului urban de călători si vor
fi cu podea 100% coborâtă pe suprafata disponibilă pentru pasageri, actionate în curent
alternativ, cu echipamente electronice de putere si comandă cu microprocesor, cu recuperare
de energie la frânare, cu viteza maximă de circulatie de 70 km/oră, reglabilă, limitată electronic
la 50 km/oră.

Rezultate

 Rezultate așteptate generale:


Pentru întreg proiectul, după implementarea acestuia, emisiile de GES vor scădea, pentru
fiecare an, cu 133 tone CO2 pe an. (ruta 1: -26 tone CO2 echivalent pe an; ruta 3: -31 tone
CO2 echivalent pe an; ruta 7: -20 tone CO2 echivalent pe an; ruta 8: -21 tone CO2 echivalent
pe an; ruta 13: -35 tone CO2 echivalent pe an).

De asemenea, cresterea numărului de pasageri a fost calculată ca fiind, pentru toate rutele din
proiect de cca. 1.200.621 pasageri/ an, respectiv, de 334 pasageri / oră de vârf la nivelul celor
5 rute (ruta 1: 64 pasageri/oră de vârf; ruta 3: 78 pasageri/ora de vârf; ruta 7: 50 pasageri/ora
de vârf; ruta 8: 53 persoane/ora de vârf; ruta 13: 88 de persoane/ora de vârf).

 Rezultate așteptate în funcție de activitățile proiectului:


Pentru întregul proiect vor fi achiziționate un număr de 16 tramvaie cu lungimea de
aproximativ 30m.
Date de contact

UAT Municipiul Iași


Nume: Claudia STOICA
Funcție: Inspector de specialitate – Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Direcția
Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană, Serviciul Implementare Strategii,
Biroul Mobilitate și Dezvoltare Metropolitană;
Date de contact telefon: 0372321134
Fax: 0232-211 200
Email:cabinet.primar@primaria-iasi.ro

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației


Loredana Tifiniuc, Şef Serviciu Serviciul Comunicare
Tel: 0372.111.499
Email: loredana.tifiniuc@mdrap.ro

_____________________________________________________________________
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați:
http://www.mfe.gov.ro/
http://www.inforegio.ro/ro
http://ro-ro.facebook.com/inforegio.ro
_____________________________________________________________________

Investim în viitorul tău!


Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operational Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene
sau a Guvernului României.