You are on page 1of 78

2019

ANNUAL REPORT

Missyris Ilias
Vaasan kaupunki
10.11.2019
Wildlife Vaasa festivaalin tukiyhdistys ry.

Toimintasuunnitelma 2019

Yleistä yhdistyksestä

Wildlife Vaasa festivaalin tukiyhdistys ry. (yhdistysrekisteriin 08.08.2016,


rek. n:o 217.730) toimii Vaasan kulttuuri- ja kirjastopalvelujen omistaman,
parillisin vuosin järjestettävän Vaasa Wildlife Film Festivalin
taustayhteisönä, joka vastaa pääosin festivaalin rahoituksen hakemisesta
ja käytännön järjestelyistä yhdessä kulttuurikeskuksen kanssa. Festivaalien
välivuosina tukiyhdistys järjestää ilmaisia elokuvanäytöksiä mm. kouluissa,
kirjastoissa, vanhustentaloissa vammaisten päiväkeskuksissa jne.

Festivaalin ja tukiyhdistyksen painopistealueita vuodelle 2019 ovat:

1. suuren paikallisyleisön tavoittaminen

2. ilmaston- ja luonnonsuojelutietouden lisääminen

3. hyvien toimintamallien edelleen kehittäminen

4. festivaalien ja Vaasan seudun osaamisen tunnettuuden lisääminen

5. kansainvälinen verkostoituminen

Toimintasuunnitelma

Keväällä 2019 tukiyhdistys jatkaa ja tehostaa luonto-, ympäristö- ja tiedeaiheisten elokuvaesitysten


järjestämistä maakunnassa. Käymme mm. kouluissa, kirjastoissa, vanhusten hoitokodeissa ja vammaisten
päiväkeskuksissa esittämässä kullekin kohderyhmälle kustomoidun maksuttoman elokuvaohjelmiston
suomen tai ruotsin kielelle käännettynä. Lisäksi järjestämme säännöllisiä ilmaisia elokuvaesityksiä
Kulttuuritalo Fannyssa ja kirjaston Draama-salissa resurssiemme puitteissa.

Tavoitteena meillä on kaksinkertaistaa esitysten katsojamäärä aikaisempiin vuosiin verrattuna ja tehdä näin
Vaasa Wildlife Film Festival ja ympäristönsuojelun sekä ilmastonsuojelun tavoitteet ja mahdollisuudet
tutuksi laajemmalle yleisölle. Meille on tullut jo pyyntöjä asiakkailta jatkaa elokuvaesityksiä hoitolaitoksissa
ja olemme sopineet ensimmäisistä esityksistä vuodelle 2019.
Filmvisning på Svenskadagen
Korsnäs bibliotek 6.11.2018 kl. 19

HAVET SOM FÖRSVANN


Aranu Production house, Ari Häkkinen, YLE, Finland 2017, 53min

SYNOPSIS: Spåren av den senaste naturkatastrof som drabbat den norra


hemisfären, istiden, är för det mesta dolda under växtlighet och
jordlager. Men inte riktigt överallt. I Kvarkens skärgård fortsätter den av
ismassan förorsakade nedtryckningen av jordytan att stiga till sin
tidigare nivå och årligen lyfts 100 hektar nytt land upp ur havet. De
steniga öar som stiger ur vattnet invaderas av de fåglar som lever vid
havet. Under de korta sommarmånaderna sjuder öarna av liv.

FRITT INTRÄDE, Välkommen!


Vaasa Climate Change Conference & Networking forum 2019

Background and motivation

During Vaasa Wildlife Festival in September 2018, an idea came up that in the autumn
2019, since Vaasa Wildlife Festival has no film competition in the adgenda, they could
co-organize instead a scientific conference on Climate Change, together with Vaasa
University, and Luleå University of Technology in Sweden who could be the main
organizers. "Clean-Tech" companies in Vaasa who thrive in the international markets
nowadays were also targeted since Vaasa is the core of the Nordic Energy Cluster and
connects to similar companies all over Scandinavia.

It’s a positive dynamic for such event to have them involved as a part of the program
or as event sponsors. They could present solutions “Nordic Way” to problems caused
by Climate Change.

Their involvement will offer also a good networking opportunity for nature filmmakers
who could participate at the conference. The first move to reach them was made in
November 2018 when festival representatives participated at Vaasa University’s
Energy Day. There, we met people and discussed the conference idea also with
corporate representatives of Clean-Tech companies who had their info-stands during
that day and they were available for interaction and inspiring dialogue that kept us
motivated to go on further with the event idea and do some planning...
Planning period
In the beginning of December we held the first planning meeting about the event at
Vaasa University where we met and discussed the idea with Vaasa University
representatives, Vaasa city representatives, and academic researchers from different
departments who attended the meeting. They all recognized the need of such event in
Vaasa, that can serve as complimentary event to Vaasa Energy Week which is the
main annual Enegy Event. We agreed also that using also the medium of film as a
vehicle to carry scientific and academic knowledge to ordinary people is something
new to add in this type of academic events and therefore offer potential to spread
scientific knowledge outside the academic and scientific framework.

After the first meeting, we held three more meetings and a video conference with
Luleå University partner Prof. Jan Laue, trying to draw together the picture of the
event as a whole and at the same time applying funding for it, in order to make it
happen.
Dates and time scale of the event
We have faced difficulties to find suitable dates for the event because universities in
Finland open in the beginning of September and therefore the event should be better
to organize it at the end of the month, We agreed to set 26-28 September (week 39)
The event will last 3 days (Thu-Fri-Sat) and first two days will be the Conference days
at Vaasa University and the last day Saturday 28th September will take the conference
to the wider public.
Vasa Klimatförändringskonferens och nätverks forum 2019
Allmänt om projektet

Detta är en ny form av evenemang, i vilket den vetenskapliga konferensen kombineras med konstnärligt
uttryck och information genom naturfilmer samt ett diskussionsforum för företag, forskare, filmskapare,
politiker, kommunala beslutsfattare och allmänheten - allt med en nordisk och internationell dimension.

Projektets aktörer

Evenemanget planeras och organiseras av Vasa universitet (VEBIC), VAMK, Nordic Energy Equality Network,
Vasa stad, Vasa Wildlife Filmfestival och dess stödförening och clean tech-företag har också inbjudits.

Tidpunkt för projektet


Vasa Climate Change Conference & Networking Forum 2019 äger rum 26 - 28.9.2019

Plats
Projektets tillställningar äger rum i auditoriet Wolff på Vasa universitet, Kulturhuset Fanny och Vasa
Stadsbiblioteks Dramasal.

Projektets målsättning
Den viktigaste målsättningen är att utveckla konkreta, fungerande och snabba lösningsmekanismer för att
stoppa klimatförändringen och befrämja cirkulär ekonomi samt sprida kunskap om dessa.

Målet på lång sikt är att utveckla evenemanget till Östersjöområdets ledande miljöpolitiska vetenskapliga
diskussionsforum och nätverks forum, som svar på vår tids mest brännande utmaningar och ge verktyg åt
politiska beslutsfattare, företag, forskare, organisationer och medborgare för ett effektivt och meningsfullt
agerande. Det är viktigt att använda filmens möjligheter att föra ut vetenskaplig och akademisk kunskap till
vanliga människor utanför universitetet.

Vasa Klimatförändrings konferens & nätverks forum 2019 är det viktigaste arrangemanget under Wildlife
Vasa filmfestivals mellanår. Den är ett stöd för den egentliga naturfilmsfestivalen genom att förstärka
kännedomen om festivalen, sprida festivalens miljöpolitiska budskap och locka en större lokalpublik samt
skapa nya samarbetsnätverk. Den har också en nordisk dimension genom samarbetet med Nordic Energy
Equality Network och eventuellt även
andra svenska universitet och företag.
Stödföreningen ansvarar tillsammans
med Vasa stads kulturtjänster och
bibliotek för tillställningens tredje dag
"Festival Summit". Då samlas
filmfestivalernas representanter för
att diskutera och demonstrera filmens
möjligheter att övervinna
klimatförändringens utmaningar och
att skapa nätverk mellan forskare,
filmskapare, beslutsfattare och
representanter för clean tech-företag.
2019-06-25 I höst står Vasa värd för ny klimatkonferens – "Klimatförändringen händer nu" - Vasabladet

+ LOKALT |

I höst står Vasa värd ör ny


klimatkonferens – "Klimat örändringen
händer nu"

Konferensens koordinator Jukka P. Seppälä. Foto: Privat

En ny nordisk klimatkonferens ordnas i Vasa i september. Under konferensdagarna utlovas


både vetenskapliga föreläsningar och dockteater.

Dela-ruta – använd länkarna i rutan för att dela artiklar:


Denna ruta visas endast i förhandsvisningsläge.

Till FB: Använd denna länk när du vill schemalägga artiklar på FB.
(Om det är en Plus-artikel öppnas den inte för alla):
https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/299160

Till nyhetsbrevet: Använd denna länk när du vill schemalägga Plus-artiklar till nyhetsbrevet.
(Artikeln öppnas för alla mottagare)
https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/299160?shareID=164078-45e3393985

Vasas klimatförändringskonferens och nätverksforum ordnas den 26 till 28 september.

– Evenemangets målsättning är att ge förslag på effektiva lösningar för att stoppa


klimatförändringen, främja cirkulär ekonomi och sprida kunskap om dessa. Vi önskar att
publiken deltar aktivt i tillställningarna och diskussionerna, säger Jukka P. Seppälä,
konferensens koordinator.

Suvi Karirinne, direktör för Vasa universitets VEBIC-forskningsplattform, kommer under


torsdagen leda en paneldiskussion. Den handlar om hur vi med hjälp av cirkulär ekonomi kan
bromsa upp klimatförändringen.

– Klimatförändringen händer nu, de förändringar den fört med sig syns redan nu på många
olika håll i världen. I konferensens inlägg och paneldebatterna berörs hållbar utveckling ur
vetenskaplig, affärsmässig och samhällelig synvinkel och med hjälp av dokumentärfilmer
skapas en visuell helhet, säger Karirinne.

Såväl forskningsplattformen VEBIC som Digital Economy håller under torsdagen


vetenskapliga sessioner. Under torsdagens eftermiddag blir det en föreläsning av professor
Heidi Kuusniemi från Vasa universitet, direktör för Digital Economy-forskningsplattform. Hon
föreläser om vilken roll rymddata kan spela i kampen mot klimatförändringen.

https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/299160?preview=1 1/4
2019-06-25 I höst står Vasa värd för ny klimatkonferens – "Klimatförändringen händer nu" - Vasabladet

Professor Wayne Visser från Kaleidoscope Futures Ltd föreläser under fredagen. Foto: Pressbild

Nätverket för energijämlikhet (NEEN), Luleå tekniska universitet och Vasa Wildlife
Filmfestivalens stödförening rf ansvarar för fredagens program. Ämnet för förmiddagens
session är kvinnors roll i ett ansvarstagande energigenombrott.

Under eftermiddagen på fredagen behandlar professor Nadhir Al-Ansari, från Luleå tekniska
universitet, klimatförändringen på jordens torra och halvtorra områden. Senare under dagen
presenteras lokala lösningar för att bromsa klimatförändringen. Huvudtalare där är experten
på hållbar utveckling, professor Wayne Visser från Kaleidoscope Futures Ltd.

Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster ansvarar för programmet under lördagen. Målsättningen
med den här dagen är att presentera konferensens teman och innehåll för allmänheten, bland
annat genom naturfilmer. På förmiddagen blir det dockteater och på eftermiddagen
filmvisningar, möten med filmskapare och paneldiskussioner. Under kvällen blir det både en
konsert i Kulturhuset Fanny och världspremiär för filmen om Eero Murtomäki.

Planeringsmöte för konferensen. Från vänster forskare Petra Berg, biträdande professor och forskare Petri Välisuo, Heidi Kuusiniemi,
Suvi Karirinne och Ilias Missyri från Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster. Foto: Privat

Vaasa Climate Change Conference & Networking Forum

Vad? Under konferensdagarna utlovas vetenskapliga föreläsningar, paneldiskussioner, dokumentär- och


naturfilmer, möten med filmskapare samt dockteater- och musikframträdanden.

När? Torsdagen den 26 till lördagen den 28 september.

Var? Torsdag och fredag i Vasa universitets huvudbyggnad auditorium Wolff och Mathildas aula (Wolffska vägen
34). Lördag i Kulturhuset Fanny (Kyrkoesplanaden 34) och i Vasa Stadsbiblioteks Dramasal (Biblioteksgatan 13).

https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/299160?preview=1 2/4
PROGRAM

Day 1: Thursday 26 September


Venue: Vaasa University (Wolff Auditorium & interactive spaces at Matilda Aula C101 and Tritonia Aula
K222) Address: Wolffintie 34, VAASA

09.00- 09.20 Warm-up with film trailers

Tomorrow's Climate is Today's Challenge DEFRA, UK, 2007

The Sea that disappeared ARANU Productions, Ari Häkkinen, YLE, FINLAND, 2018

Closing the Loop by Wayne Visser, Indira Kartallozi, UK, BELGIUM 2018

09.20-09.30 Welcome

09.30-11.30 Session 1: Circular Economy in action

Suvi Karirinne, Director of VEBIC (Vaasa Energy Business Innovation Centre)

Keynote speakers: Hannamaija Fontelland, Pekka Kariniemi / Biolan OySpeakers: Harri Luomala,

Pekka Peura, Levon Institute, Vaasa University, Juha Ripatti / Westenergy


Panel discussion: Moderated by Suvi Karirinne and Karita Luokkanen-Rabetino, (University of Vaasa)

11.00 -14.00 Press meetings & Media Room open (Tervahovi D102)
11.30 -13.30 Interactive spaces: Stands for companies and Vaasa Lyceum (Matilda Aula C101 and Tritonia
Aula K222)

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.10 Film excerpt from the film “The Big Picture” by Paul Reddish

13.10-15.30 Session 2: The role of IT, data and satellites in fighting climate change

Key Speaker: Heidi Kuusniemi/Digital Economy, University of Vaasa


13.10 -13.30 What kind of data does space-based technology offer? (SatNav, SatComm, Earth Observation)
13.30 - 14.30 Keynote lecture: A.N. Arslan, Finnish Meteorological Institute
VAASA CLIMATE CHANGECONFERENCE 26.9.2019
SESSION 2: "THE ROLE OF SPACE-BASED DATA IN FIGHTING CLIMATE CHANGE"

What data does space-based technology offer?


PROF. HEIDI KUUSNIEMI
Global Challenges and Space

Satellite communications via Iridium


EU Copernicus Programme: Opportunities on Monitoring and Assessing Impacts of Climate Change
14.30 - 14.50 Team KvarkenSat, Mission KvarkenSat and the Kvarken Space Center, Contributions to
Climate Change Monitoring. Benefits of Space in Fighting Climate Change, from citizens to businesses.
14.50 -15.30 Panel discussion. Q&A

EVENING PROGRAM:

Venue: CULTURE HOUSE FANNY Address: Kirkkopuistikko 34, VAASA

20.00-23.00 OPENING PARTY


Day 2: Friday 27 September

Venue: Vaasa University (Wolff Auditorium Tervahovi B201 Wolffintie 34)


09.00-09.15 Film excerpt from the film: “The Fight for the Arctic” by Andreas Ewels, ZDF

09.15 -11.30 Session3: "How are women accelerating the sustainable energy transition?"
NEEN: NORDIC ENERGY EQUALITY NETWORK

The energy sector has historically been dependent on carbon-based fuels. In the midst of the climate
change debate, rapid transition to a fossil-free energy sector is the primary focus in all the Nordic countries
with discussions on the need of new and innovative ideas required to accelerate this transition. This session
will highlight the role of women in the transition towards a low-climate impact energy system and how
their engagement is crucial for the sector and also for the society at large, in mitigating climate change.

Panel discussion:

- Suvi Karirinne (moderator), Director of Vaasa Energy Business Innovation Centre), Finland

- Viktoria Raft, Senior Consultant at Reformklubben, Founder & Board Member of Kraftkvinnorna, Sweden

- Karina Barnholt Klepper, Chair of Nordic Energy Equality Network, Senior Adviser at Nordic Energy
Research, Norway

- Pirjo Jantunen Business Development Manager, Smart Buildings at Helen, Finland

- Marie Münster,Professor, Technical University of Denmark (DTU), Denmark

- Ragnheidur Elin Arnadottir, Former Minister of Energy of Iceland, Iceland


VAASA CLIMATE CHANGE CONFERENCE & NETWORKING FORUM
September 26-28 Vaasa, Finland
d
DAY 2: Friday 27th September 2019 09.15 -11.30
Venue: Vaasa University (Wolff Auditorium)

Session 3: NEEN: NORDIC ENERGY EQUALITY NETWORK


The energy sector has historically been dependent on carbon-based fuels. In the midst of the climate change
debate, rapid transition to a fossil-free energy sector is the primary focus in all the Nordic countries with
discussions on the need of new and innovative ideas required to accelerate this transition. This session will
highlight the role of women in the transition towards a low-climate impact energy system and how their
engagement is crucial for the sector and also for the society at large, in mitigating climate change.

PANEL DISCUSSION

Suvi Karirinne (moderator),

Director of VEBIC (Vaasa Energy Business Innovation Centre), Finland

Viktoria Raft

Senior Consultant at Reformklubben, Founder & Board Member of Kraftkvinnorna, Sweden

Karina Barnholt Klepper

Chair of Nordic Energy Equality Network (NEEN), Senior Adviser at Nordic Energy
Research, Norway

Pirjo Jantunen

Business Development Manager, Smart Buildings at Helen, Finland

Marie Münster

Professor, Technical University of Denmark (DTU) Denmark

Ragnheidur Elin Arnadottir

Former Minister of Energy of Iceland, Iceland


10 Insights
into the Nordic energy system

Iceland
19 TWh

14 Hydro Nordic electricity generation and trade, 2017


Geothermal 5
5 TWh 1 TWh
Electricity trade flows: 15 TWh

Note: Thermal generation includes fossil fuels, biomass and waste


Sources: IEA 2018, Electricity information; ENS.dk; Stat.fi (preliminary); NEA.is;
SSB.no; SVK.se; NVE.no (trade); SEV.fo; Nukissiorfiit.gl; Kraftnat.Åland.fi
Greenland
(map not to scale)
0.3 TWh (2016)

Thermal 0.04
Hydro 0.3 Finland
Norway 65 TWh
149 TWh
Ther-
mal
24 14
Sweden Hydro Russia
22 5 Wind
159 TWh Nucl-
Faroe Islands ear
0.3 TWh
Other

Thermal 0.16 Hydro


Hydro 0.11 Thermal 3 142
Wind 0.06 Hydro
3 Wind Thermal 15 64
Other 63 17 Åland Islands
Nuclear Wind 0.05 TWh (2016)

Other Wind 0.05 Estonia


(0.25 imported)

Regional grid =
Denmark
30 TWh
1. more renewables
The Nordic region is the world leader in regional
Thermal 14
coupling of electricity grids and markets. Intercon-
Solar 0.8 15 nectors join countries across land and sea, while a
Wind common Nordic spot market ensures efficient trade
across subnational price zones. This cooperation
Poland increases security of supply, lowers system costs
and facilitates the integration of renewables.
Thanks to this, the Nordic electricity system is one
of the world’s most secure, affordable and
renewable. Bidirectional trade flows around
Denmark illustrate the role of interconnectors in
balancing variable wind power, alongside local
flexibility (see insight #9). Interconnectors are also
important in balancing hydropower in dry years.
Netherlands Germany
ENERGY MIX

Similar but
Common to all five countries is a high share of renewables, ranging from 32 to 73% in 2016,

2.
relative to the EU28 share of 17%. Another similarity is that transport is still dependent on

different
oil – in fact, oil is the only energy source to play a significant role in all five countries. This
highlights the diversity of the Nordic energy mixes and the benefits of regional integration.

Total final consumption of energy

Denmark Finland Iceland


13 Mtoe in 2015 24 Mtoe in 2015 2.9 Mtoe in 2015

Oil
Coal 20% Coal 3%
9% Coal
10% Geothermal Hydro
37% 39%
Oil Gas
39% 15% Oil Gas Biomass & Other 0.6%
30% 7% waste 0.5%
Biomass Wind
& waste 8% Biomass Hydro
24% & waste 5%
Solar PV 0.3% 33% Iceland’s vast geothermal energy
Imported
electricity 3% Wind 0.8% resources cover most of the
Geothermal 0.2% country’s heat demand, distributed
Other 0.5% Imported
electricity 5% via district heating. Much of the
tapped hydropower potential
Nuclear Other 0.9% supplies energy intensive industries
Denmark has little energy intensive 8% – traditionally aluminium smelting,
industry relative to other Nordic with recent additions of data
countries. Combined Heat and centres and even bitcoin mining. As
Power together with district Iceland is not connected to the
heating provides much of the Finland’s high share of forest-based European grid, industrial energy use
country’s heat supply, often fired bioenergy stems from its forest and enables the embodied export of
with biomass from agriculture. paper industries. Combined Heat renewable energy as products and
Wind power alone covered 43% of and Power and district heating are services, displacing more carbon-
electricity demand in 2017. both central in the energy system. intensive operations elsewhere.

Norway Sweden EU28 (not to scale)


21 Mtoe in 2015 32 Mtoe in 2015 1 114 Mtoe in 2015

Coal
Coal 3% Coal 10%
3%
Oil Gas
39% 6% Oil Gas
29% 3%
Biomass Hydro
& waste 44% Biomass Hydro
6% & waste 15% Oil Gas
33% 42% 26%
Biomass Hydro 2%
& waste
10%
Wind 3% Wind 2%
Wind 0.8%
Nuclear Solar PV 0.7%
Other 0.8% Nuclear Other 1.3% 6%
12% Other 0.1%

Geothermal 0.3%
Abundant hydropower has fostered
energy-intensive industries and
electric heating. It accounts for 96%
of electricity generation and three Sweden’s energy mix utilises a range
quarters of this is fully dispatchable. of low-carbon sources.

Year: 2015. Source: IEA 2018, Energy balances. Note: Total final consumption is energy consumed by end users such as industry, transport, buildings or agriculture. It
excludes energy used in the energy sector for transformation, such as losses in thermal power generation, and fuel use for international shipping and aviation. The fuel
composition of final consumption of electricity and heat is estimated, assuming the same composition as domestic production. EU28 figure is not to scale.
POLICY FRAMEWORK

Low-carbon
The carbon intensity of Nordic electricity is under 60 gCO2/kWh, compared to the global average

3.
of over 500. The world needs to match the current Nordic level by 2045 in order to realise the IEA’s

ambitions
2°C Scenario. An abundance of low-carbon electricity in the Nordic region provides a stepping
stone to the mitigation of emissions from the more challenging sectors of transport and industry.

Climate targets and GHG emissions

“Denmark is to be “GHG emissions “Reduction of “Norway will be “Sweden to have no


independent of reduced in Finland Iceland’s net GHG carbon neutral net emissions of
fossil fuels by 2050” by at least 80% emissions by 50-75% in 2050” GHG into the
by 2050” by 2050” atmosphere by 2045”

200% 200% 200% 200% 200%

150% 150% 150% 150% 150%


+28%

100% 100% 100% 100% +4% 100%


-22% -25%
-30%
50% 50% 50% 50% 50%

0% 0% 0% 0% 0%
1990

2015

1990

2015

1990

2015

1990

2015

1990

2015
Source: UNFCCC, national governments (targets). Note: Norway’s increase in
Total GHG emissions (excluding LULUCF) energy supply emissions is due to oil and gas extraction. Iceland’s target is
currently under revision, its energy supply emissions are insignificant and not
Energy supply (electricity, heat, fuel extraction & refining)
shown, and its increase in industrial emissions is due to aluminium production.
Manufacturing industry (including process emissions) Fluctuations in energy supply emissions in Denmark, Finland and Sweden are
Transport primarily due to thermal generation providing seasonal balancing to
hydropower (wet/dry years) and heat demand (cold/warm winters).

Good for the climate


4. Steady policies
5. and the economy
Energy and climate objectives have typically enjoyed broad The Nordic region has decoupled economic growth from GHG
parliamentary support in the Nordic countries. This has paved emissions faster than the EU28, despite having lower potential
the way for steady and long-term energy policies such as for decarbonisation due to its low-carbon heat and power
carbon taxation, building codes and renewables support, giving supply. Alternative consumption-based emission accounting
clear signals to investors and consumers. Furthermore, the (emissions associated with products and services consumed in
Nordic Council of Ministers facilitates regional cooperation on a country) can reveal if this was accompanied by greater
key policy areas. Sweden offers an example of steady and carbon leakage. The figure to the right shows that while the
effective policy, where the district heating supply has been Nordic countries, like most developed countries, have higher
largely decarbonised. Gradually increasing carbon and energy consumption-based emissions than territorial emissions, the
taxes have helped to displace fossil fuels with bioenergy. difference has not changed significantly during the decoupling.

Decarbonisation of Swedish heat Decoupling GDP ...without further


and GHG... carbon leakage

Carbon intensity GHG intensity of Nordic GDP


of heat 552 Nordic GDP
323 +28% (GHG gCO2 / GDP 2005$)
2015$
gCO2/kWh EU28 GDP
/m3 oil +21% Consumption-based
400
Carbon tax (alternative
300
accounting)
46
2015$ 2000 2015 200
/m3 oil Energy tax EU28 GHG Territory-based
72 -16% 100
(official reporting)
gCO2/kWh Nordic GHG
0
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 -18%
1990 2013

Source: IEA 2016, World Energy Outlook Sources: NMR 2017, Nordic Statistics (left); IEA/NER 2016, Nordic
Energy Technology Perspectives (right)
SOLUTIONS

Decarbonising island Leading the charge on


6. energy systems 7. electromobility
Steady policies offering a range of
Car sales, Norway 2017
purchase incentives and user benefits
39% had have put Norway at the forefront of
a plug electric vehicle adoption. Average
The Faroe Islands are located The Åland Islands rely on
between Norway and imported electricity from 21% fully emissions for new cars in 2017 was
electric 82 gCO2/km, well below the EU
Iceland. Its 50 000 Sweden, but look to become
inhabitants have traditional- a demonstration zone for a target of 95 gCO2/km in 2021.
ly relied on expensive diesel 100% renewable energy
generators, but plans are system. This will be based
afoot to tap local resources on distributed generation Ferries are ideally suited to electrification
in a smart and zero-emission and flexibility, together with due to their relatively short and predict-
energy system using wind, innovative market designs able routes. The Nordic countries have a
hydro, solar, tidal, pumped for energy and energy number of battery electric ferries on the
storage and batteries. services. water and under construction, both
retrofits and new electric-specific designs.

Greenland aims to achieve a 100% renewable heat and


power supply for its 55 000 residents by 2024, primarily
by tapping its significant hydropower potential.

Mitigating industrial
8. process emissions

9. Flexibility from heat New industrial processes can avoid process


emissions that cannot be reduced by switching
to renewable energy. The HYBRIT pilot plant in
Iron
ore
H2

Fossil-free steel
Sweden aims to produce fossil-free steel using
District heating systems cover the vast majority of residential hydrogen instead of coke, Potentially cutting
heating services in Iceland and Denmark, and well over half in Swedish CO2 by 10% and Finland’s by 7%.
Finland and Sweden. District heating is a complementary
technology to variable renewables as it is a source of flexibility.
Carbon Capture and Storage (CCS) will be necessary for
Denmark utilises heat alongside flexible thermal generation
industrial emissions that cannot otherwise be avoided. CCS is
and electricity trade to integrate wind power equal to 43% of
also necessary to achieve negative emissions. Norway’s full
electricity demand in 2017. District heating systems are even
scale CCS project has studied CO2 capture from a cement
capable of long-term storage by using large hot water pits.
plant, a fertiliser factory and a waste-to-energy facility. The
CO2 will then be transported by ship to undersea storage.

Too much wind Power prices are low and a large electric
boiler converts excess electricity to heat. New carbon storage technologies:
CO2 Water
Icelandic researchers found that CO2
injected with water into basalt rock

Wind
Power Basalt
formations reacted quickly to form
new minerals, becoming permanently
turbine
stored underground.

Electric
boiler

Combined
Heat &
Power
Heat
The Nordic energy
Too little wind Power prices are high and a CHP plant
10. system’s role in Europe
supplements low generation from wind.
The Nordic region has substantial clean energy resources,
especially hydropower and wind. The sustainable utilisation of
Wind
Power these resources can contribute to achieving EU climate
turbine targets. Firstly, clean power can be exported to displace more
Electric emission-intensive generation. In 2017 net Nordic exports
boiler were 11 TWh, with Norway exporting 15 TWh and Sweden 20
TWh. This is set to increase with deployment of wind power in
the Nordics and a number of transmission cables under
construction and planning. Secondly, dispatchable hydropow-
Combined er in the Nordics can provide balancing services to help
Heat &
Power
Heat integrate variable renewables. This potential was explored in
the IEA/NER report Nordic Energy Technology Perspectives
Adapted from Flex4Res 2016.

This brochure was developed by Nordic Energy Research, an organisation under the Nordic
Council of Ministers. For more information about Nordic cooperation, visit www.norden.org
11.00 -14.00 Press & Media Room (Tervahovi D102)

11.30-13.30 Interactive spaces. Stands for companies and Vaasa Lyceum (Matilda Aula C101 and Tritonia
Aula K222)
13.30 - 15.00 Session 4: "Climate change in Arid and semi-Arid regions"

Key Speakers: Nahdir Al Ansari / Luleå University of Technology

Qais Al-Madhlom: "Climate Change and its Effect on Energy Consumption: How to overcome
the problem using Underground Thermal Energy Storage System.”

15.00 - 19.00 Session 5: "Climate change - Local solutions that change the world - Our Experiences in
fighting Climate change"

Moderator: Stella Schaller / Climate Change Expert, Adelphi

15.00 -15.30 Film: “The Fight for the Arctic” by Andreas Ewels, ZDF, Germany

15.30-15.45 Speaker: Elina Viitasaari / Center for Global Non-killing

15.45-16.00 Speaker: Mika Vanhanen / ENO

16.00-16.05 Film: Waterkeepers by Nabil Mousa

16.05-16.20 Speaker: Nabil Mousa / Waterkeepers in Iraq

16.20-16.50 Speaker: Wayne Visser/ Kaleidoscope Futures Ltd

16.50-17.05 Speaker: Karoliina Lummaa / BIOS-reasearch unit

17.05-17.20 Speaker: Jukka Kajan / Founder of Joukon Voima

17.20-17.35 Speaker: Asseri Laitinen / VAMK

17.35-17.50 Speaker: Göran Östberg/VASEK

17.50-19.00 Panel discussion and Q&A


15.00 - 19.00 Session 5: "Climate change - Local solutions
that change the world - Our Experiences in fighting Climate
change"
Moderator: Stella Schaller / Climate Change Expert, Adelphi
15.00 -15.30 Film: “The Fight for the Arctic” by Andreas Ewels, ZDF, Germany
15.30-15.45 Speaker: Elina Viitasaari / Center for Global Non-killing
15.45-16.00 Speaker: Mika Vanhanen / ENO
16.00-16.05 Film: Waterkeepers by Nabil Mousa
16.05-16.20 Speaker: Nabil Mousa / Waterkeepers in Iraq
16.20-16.50 Speaker: Wayne Visser/ Kaleidoscope Futures Ltd
16.50-17.05 Speaker: Karoliina Lummaa / BIOS-reasearch unit
17.05-17.20 Speaker: Jukka Kajan / Founder of Joukon Voima
17.20-17.35 Speaker: Asseri Laitinen / VAMK
17.35-17.50 Speaker: Göran Östberg/VASEK
17.50-19.00 Panel discussion and Q&A

1.1 15.00 -15.30 Film: “The Fight for the Arctic” by Andreas Ewels, ZDF,
Germany

- Info about the film

1.2 Short overview of the topic and of the panel (10 mins) / Stella

- From global to local – seeing the bigger picture of local solutions


o Paris Agreement, Agenda 2030
o Planetary Boundaries concept
o UN Climate Summit this week, SDG Summit today
o But: populist backlash – thus importance of local action vs. “globalist” elite steering the
transformation
o > Why local solutions matter and what makes them unique: integrating environmental
+ social + economic sustainability, creating social belonging + connection, supporting
communities, fun and practical works, and fostering values (solidarity)
- Shortly introducing the mixture of panellists and goal of discussion today.
- Different stakeholders on the panel, each with a unique contribution to fighting cc and
mobilizing support for sust. dev
o Education
o Business representative
o Science community / academia (circular economy)
o Water conservation initiative from Iraq
o Youth activist from Finland
o Cultural representatives (movies)
1.3 15.30-15.45 Speaker: Elina Viitasaari / Center for Global Non-killing

- Elina is active in the NGO “Center for Global Non-killing” focused on the promotion of change
toward the measurable goal of a killing-free world. The organisation has a consultative status
with the UN and is a participant organization of the WHO’s Violence Prevention Alliance
- Q1: Elina, can you tell us a bit about the core of your work?
- Q2: How do you link the two dimensions of sustainable development: preventing
violence on the one hand and fighting climate change? How do you bridge “nonkilling”
and environmental topics?
- [NB: Up to 200 species are going extinct every single day.]

1.4 15.45-16.00 Speaker: Mika Vanhanen / ENO

- Mika is not only a Finnish classroom teacher, but also the founder of ENO - Environment
Online is a global school network and web community for sustainable development,
established 2000 in Finland. ENO has spread to 10 000 schools in 157 countries.
- Q1: Mika, what made you found this global virtual school and network, and how does it
function?
- Q2: Which are some of the events and initiatives that had most impact? Why did those
become so successful – which were factors of success? Which are the conditions
necessary to scale and replicate ideas?

1.5 16.00-16.05 Film: Waterkeepers by Nabil Mousa

- The Waterkeepers in Iraq advocate and work to protect the rivers, streams and waterways of
Iraq and support local communities in the sustainable use of these natural resources.
- Waterkeepers is part of “Nature Iraq” an NGO also accredited to the United Nations
Environment Programme (UNEP), and is particularly active in the Euphrates Tigris river basin
area. Nabil Musa, is the countries first Waterkeeper and has its home base in Sulaimani in
Kurdistan, northern Iraq.
- We will watch a short film now, more info (year?), then discuss with Nabil

1.6 16.05-16.20 Speaker: Nabil Mousa / Waterkeepers in Iraq

- Q1: Iraq faces severe water scarcity, and as climate change kicks in, the situation gets
even worse. Please tell us about your approach – how can water management help in
such situation?
- Q2: A rapidly growing population increases water demand even more, and dams on the
main rivers Euphrates and Tigris built by neighboring countries may further reduce
water availability in the future. While today the immediate threat of ISIL may seem
overcome, the country faces the complex challenge of reconstructing a future for the
Iraqi people, and dealing with climate change. What are the challenges in your work
and where do you see your organisation in the future?
1.7 16.20-16.50 Speaker: Wayne Visser/ Kaleidoscope Futures Ltd

- Dr Wayne Visser is a global thought-leader on sustainability, he is author of 29 books and


producer of 2 documentary films. He holds the Chair in Sustainable Transformation and is
Professor of Integrated Value at Antwerp Management School and is a Fellow and Head Tutor
at the Cambridge Institute for Sustainability Leadership. He can really be considered one of
the leading figures in Corporate Social Responsibility research.
- Q1a: Wayne, I heard you are one of the 10 top influencers on responsible business.
How did that happen - and what is “responsible business”, actually?
- Q1b: How can we define if businesses truly operate “responsibly” vs. just investing a
couple of euros into greenwashing? Which are positive examples? (B-corp, carbon-
neutral coalition, reporting initiatives etc.)
- Q2: What is your approach pursued at Kaleidoscope Futures – and how are the results
being used to work towards a more sustainable future?

1.8 16.50-17.05 Speaker: Karoliina Lummaa / BIOS-reasearch unit

- Karoliina Lummaa is a scholar specialized in environmental humanities. She works at the


BIOS Research Unit in Helsinki, Finland. Lummaa’s research focuses on the cultural aspects
of environmental change. She will tell us about the importance of producing and consuming
less – less energy, less material resources and others.
- Q1: Are you a minimalist?
- Q2: Oftentimes, people feel threatened by the idea of having or buying less, or being
somehow restricted. What is the new narrative to redefine “wealth” and “liberty”? How
can we shift societal mind-sets from having to being?
- Q3: I am sure you know the quote by Gus Speth. So wich would be techniques and
approaches to change cultural norms, ideas and values?
„I thought that thirty years of good science could address these problems. I was wrong. The top
environmental problems are selfishness, greed and apathy, and to deal with these we need a cultural
and spiritual transformation. And we scientists don't know how to do that“

1.9 17.05-17.20 Speaker: Jukka Kajan / Founder of Joukon Voima

- Info on Jukka

- Joukon Voima is a platform to crowdfund money for sust dev initiatives. In times
where we spend several thousand times more on fossil fuel subsidies than on climate
solutions, such a platform seems to be a great instrument to shift investments. It is
clear that we need to move from funding things that destroy nature to things that can
help it.
- Q1: Joukon, can you explain us a bit about how this platform works?
- Q2: Which are some of the initiatives that really took off with crowdfunded money? Are
there any projects which work specifically on climate change?
- Q3: What steps are needed to support the crowdfunding ecosystem and make it even
easier for private individuals to invest in impactful projects, and vice versa to raise
seed funding for social/environmental entrepreneurs and NGOs?
1.10 17.20-17.35 Speaker: Asseri Laitinen / VAMK

- Asseri is teaching Energy and Environmental Engineering in VAMK, Vaasa. He is an expert in:
Renewable energy (Wind, Solar, Bio, Energy Storage), Circular Economy, Sustainable Urban
Planning, Geoinformation Systems (GIS), Environmental Impact Assessments (YVA),
Environmental Legislation, Waste Management.
- Q1: questions on circular economy ?

1.11 17.35-17.50 Speaker: Göran Östberg/VASEK

- Göran is the circular economy expert at Vaasa Region Development Company and in
charge of developing the RENERGI cluster.
- He has also been project manager for the “ Circular Economy Mustasaari” project
during the last two years. For Göran, the circular economy is a way of life. Together
with his wife, he lives in a house built in 1831, and so renovating, recycling materials
and reuse of old materials is a part of his everyday life. He believes that the solutions
of the future can be found in more durable products, their reuse and finally the
recycling of materials.
- Göran enjoys spending time at his summer cottage, hunting, fishing and taking
excursions in nature. Nature is an important in his life
- Q1: What are the basic principles of a “circular economy”?
- Q2: How does the RENERGI cluster function? How does the project succeed in
balancing economic, environmental and social aspects of sustainability?

1.12 Frans Koivola

- Info on Frans and the goals of the UN Group


- Q1: Frans, what made you join the UN group of your school, and how does it work?
What role does climate change play for your activities? How do you motivate other
students to get involved?

1.13 17.50-19.00 Panel discussion and Q&A

- Follow-up questions will emerge from the discussion above


- The goal would be to connect some of the local initiatives and identify a few overarching
patterns of success
Day 3: Saturday 28 September (popularization day)
Venue: CULTURE HOUSE FANNY Kirkkopuistikko 34, VAASA

11.00-12.00 PUPPET THEATRE PERFORMANCE by Pikku Aasi Puppetry association.


- Film: Animation video about Climate change by CAFOD (3min)
- Performance: "PicNic at the islands" by Cosimo Galiano, Anna Hytönen (20 min)
- Workshop: Creating together shapes and puppets by using recycled materials
Cosimo Galiano, Anna Kargu (30 min)
Venue: VAASA CITY LIBRARY-DRAMA HALL, Kirjastonkatu 13, VAASA

13.00 –13.15 Metsähallitus- Econnect project “How will the sea look like in 2120?”

Presentation by Roosa Mikkola, Metsähallitus

13.15-15.00 GREEN FILM FESTIVALS SUMMIT


Moderator: Anastasiya Kharchenko, Artist and Film Director at National Union of Cinematographers in
Ukraine.
13.15-14.00 Presentation of Festivals:
-NATOURALE FESTIVAL, WIESBADEN, GERMANY
-ATHENS INTERNATIONAL DIGITAL FILM FESTIVAL, ATHENS, GREECE
-CHINA GREEN FILM WEEK, YA’AN, BEIJING, SHANGHAI, LHASA, CHINA
-GREEN SCREEN FESTIVAL, ECKERNFÖRDE, GERMANY
-WILDLIFE CONSERVATION FILM FESTIVAL, NEW YORK, LOS ANGELES, UNITED STATES Representative:
-VAASA WILDLIFE FESTIVAL: VAASA, FINLAND (Host of the Summit)

13.15-15.00 Panel Discussion: “What is the role of Arts and Culture today in popularizing scientific
information and how film festivals can achieve together a global level impact in fighting climate change?”
15.00-18.00 Interactive public film screenings about Climate Change
15.00-16.00 “The Sea that Disappeared” Ari Häkkinen, FINLAND, 2018
16.00-17.00 “Queen without land” Asgeir Helgestad, NORWAY, 2018
17.00-17.20 “Grassroots” by Frank Oly, AUSTRALIA 2018
17.20-18.00 "Where is Kiribati?" by Christoffer Wiik, Esa Siltaloppi FINLAND 2018

18.00-22.00 World premier! Film Centre Botnia presents: (“Kaarneen siivillä” A film about Eero Murtomäki
by Osuuskunta Lumimuutos, Tero Mustonen and PrettyGoodProductions, Tom Miller, USA (present)
GREEN FILM FESTIVAL SUMMIT
1 How artistic are your festivals, apart from
the films?
Our awards are created by one of the most famous
contemporary German artists. Ottmar Hörl
exclusively produces for us a statue of the Hessian
lion, which will be handed over to the winners of
the festival. With Darina Schmidt, a well-known
Hessian illustrator produces the pictures for the
special awards. She is internationally known for
her realistic animal drawings.

As part of our festival there is also a photo exhibition. In 2018, the best nature photos of the
German Baltic Sea coast were presented here.

2 Any exclusive film premieres or workshops of filmmakers, scientists, art people?


There are always exclusive film premieres NATOURALE. We also offer numerous workshops
in the fields of film, music (composers), art (Darina Schmidt) and environmental education.

3 Art Exhibitions during the festival?


Yes, we have a photo exhibition each year and a small trade fair (travel & environment).

4 Any special museums/galleries tour where art is associated to nature topics?


No.

5 Any special public events?


All NATOURALE-film screenings, seminars, workshops, the exhibition and the fair are open to
the public.

6 VIPs and celebrities attending the festivals?


Yes, in 2018 we welcomed politicians, environmental activists and well-known TV presenters.

7 How the opening and the closing ceremonie attracts the audience and attention to
the festival’s task?
Both events are open to the public and are advertised with the theme. Of course, the films come
from the fields of environment, nature or sustainable tourism.

8 Nature tours?
Yes, 2020 we are likely to offer a ranger-led tour of the Taunus mountain range near Frankfurt.
Last year, the tour led to the ecological vineyards on the banks of the river Rhine. It was
exclusively organized for the jury members and filmmakers.

9 Any specific locations for open-air screening space to attract an audience?


No, our festival is taking place in winter.
10 Ways to boost tourism in those places, creating a connection of art and green
films?
At our festival, we combine the art of the film musician with the filmmakers. Here, after last
year's festivals, we had good contacts and collaborations between the guests of NATOURALE.

11 Any ways to featured all art forms in line with the environment (creating art
made of recycled materials and installations in green zonas).
No.

12 Does festival appeal to multinationals organizations to promote an


environmental culture between humans and their environment?
Yes.

13 Art + environment activity. Ways to connect schools who are attracted by an


interesting and stimulating events?
From 2020 we will be offering free film screenings for school classes during the festival. This is
supported by the city of Wiesbaden and the state of Hesse.

14 All year events in other cities?


No. However, we have good connections to festivals in Portugal, Hungary, Argentina and India.
We also exchange award-winning films with these festivals.

NATOURALE FILM FESTIVAL,


ATHENS INTERNATIONAL DIGITAL FILM FESTIVAL, ATHENS, GREECE
(Founded in 2011 by Koyinta Culture Company)
Producer: Vassiliki Kappa
Director: Christos N Karakasis
Represented by Ilias Missyris (Jury Member, advisor, synergy
)
e-mail: ilias.missyris@vaasa.fi (festival: koyinta@gmail.com
The Athens International Digital Film Festival, is an Arts film
festival in Greece that marks the historical passage of Cinema to the Digital Era.
Founded in 2011, just in the out brake of the Greek economic crisis and with huge
demonstrations and political turmoil in the air, the organizers took their chances to
plan and deliver a collective effort that spread cinematic light to the dark tunnel of the
crisis that the country was about to enter. Its first edition, was received very warmly
by the Athenian society, the Greek national television ERT (as a communication
sponsor, radio stations in Athens, and tens of new media. But still, back then, it was
hard to believe that the new born Festival then will survive the years to come, but it
did survive thanks to the social acceptance that the Festival had that hard year and the
hard work of all those who believed in it. The first Festival had lots of in-kind
contributions, and many people who worked voluntarily day and night to make things
happen in the first two editions. Later on, before the third edition, City of Athens as
well as the Greek Ministry of Culture decided to support the Festival. Since then, the
Festival became a groundbreaking movement for Greek filmmakers and artists and a
meeting place with filmmakers from many countries around the world who participate
in it. After eight annual editions, the Festival is nowadays one of the largest European
festivals of its kind, in terms of its duration, the number of films shown and the number
of film screenings. The Festival is organized in two historic cinemas in Athens, Cine
Studio and Alcyonis. Athens International Digital Film Festival has received EFFE label
2019-2020 certification from the European Union of Art Festivals (EFA).
EFFE(Europe for Festivals, Festivals for Europe) certification is supported by the
European Commission and the European Parliament.
International co-operation with festivals of the summit:
7 years with Vaasa Wildlife Festival
An interview of Wildlife Conservation Film Festival’s Founder and CEO, Christopher J
Gervais by Vasiliki Kappa in 2013
- show festival promo max. 2min, possible video message from Vasiliki and
Christos.

- main objectives of the Festival is to create an international meeting place and a


new cinema reality in Greece by embracing all filmmaking genres, provide
opportunities for young generation film makers to network with other
filmmakers abroad and make co-productions.

Latest achievement::
https://www.ekome.media/ https://www.filmcommission.gr/

Basic Information:
- festival team: 10-20 persons
- audience: between 2000-10000
- program structure: Screenings, Art exhibitions, workshops, special contributions,
panel discussions.
- Awards (Trophies and Diplomas)
- Ticket strategy (Partly, but environmental contributions had always free
entrance)
- Main venues: ALCYONIS, Cine STUDIO, Culture Centre -City of Athens, Koyinta
Studios, Kakogiannis Foundation and others…
- Funding: less than 25k ,
- Supporters EU, City of Athens, Greek Ministry of Culture, Culture Foundations
and Hotel Sponsors and with lots of voluntary work involved during
implementation.
- logo and imagery

c. Panel discussion: How green film festivals, Culture and the Arts can contribute to the
fight against climate change?

1 How artistic are your festivals, apart from the films? High volume of activity
During the first two editions the festival organized more than 20 art exhibitions in 10
venues and Art Galleries, around the city. In addition, live music and dancing, Theatrical
performances, art installations were also included in the festival program.

2 Any exclusive film premieres or workshops of filmmakers, scientists, artists?


The festival has numerous world premiers because of the film competition. It has also
special contributions to directors, environmental and scientific themes which managed
to integrate them to EU-Life long learning program.

3 Art Exhibitions during the festival? Always


https://www.aidff.com/en/2o-festival-psifiakoy-kinimatografou-athinas/54-paralliles-
eikastikes-ektheseis
4 Any special museums/galleries tour where art is associated to nature topics?
At numerous galleries, as well as at the Culture Center of the City of Athens (on an
annual basis from 2013)
https://www.aidff.com/en/3o-festival-psifiakoy-kinimatografou-athinas/88-
afieromata-se-festival-2013-tributes-to-other-festival-2013/wildlife-vaasa-festival
5 Any special public events?
A special tribute to Environmental Education, Lifelong Learning was held during the 6th
Athens International Digital Film Festival on Saturday 4 and Monday 6 of February. The
tribute’s inspiring environmental films charmed both grownups and children, through
their magical images, stunning landscapes, clever animals, birds and scientific
information that have overturned all we have known about the Nature that surrounds
us.
6 VIPs and celebrities attending the festivals? Many famous actors, film directors and
Artists are always come every year to attend AIDFF

7 How the opening and the closing ceremony attracts the audience attention?
Through collective marketing efforts from all media involved and artistic events during
the festival month, live music concerts and dance.

8 Nature tours? No

9 Any specific locations for open-air screening space to attract an audience?


Yes, there are still great venues in Athens for outdoor cinematic events.

10 Ways to boost tourism in those places, creating a connection of art and green films?
The festival tries to contribute to that aim by arranging hotel sponsorship for festival
guests who come to attend from abroad.
11 Any ways to featured all art forms in line with the environment (creating art made of
recycled materials and installations in green areas).
No
12 Does festival appeal to multinational organizations to promote an environmental
culture between humans and their environment? Yes, though our cooperation with
green festivals we found sustainable ways to network with scientific and
environmental organizations in Greece and abroad. In 2018, at the 7th edition, a
tribute entitled “RESEARCH AND INNOVATION” was implemented through the
Operational Program “Human Resources Development, Education and Life long
Learning” and it was co-financed by the European Union (European Social Fund) and
Greek National Funds. The film tribute had a free admission and it was was accessible
also to disabled people.
13 Art + environment activity. Ways to connect schools who are attracted by an
interesting and stimulating event?
The festival has been always very close to schools because Koyinta Culture Company
operates also as a school of Arts..Creative co-operation with school teachers and pupils
gave very good results, throughout the years.
14 All year events in other cities?
- Yes, quite many, screenings at Cine clubs in Athens, Thessaloniki, Crete, schools
all around Greece and abroad, UK, Germany, Cyprus, Canada, Russia and
Finland.
CHINA GREEN FILM WEEK, 2007-2012 at YA’AN Sichuan, headquarters in BEIJING, 2017
SHANGHAI GREEN FILM WEEK, 2018-2019 at LHASA, CHINA

State funded environmental Film Festival, the biggest of its kind in China, backed also by the
Chinese government, the Chinese Film Archives and tens of other supporters and big celebrities.
The festival administrated by YD-Communications as the main organizer, and it has a dramatic
history and a long journey from from host city to host city, ending up in Lhasa, Tibet during the last
two editions in 2018 and 2019.

The festival started in 2007 in the land of the Giant Panda’s in the city of Ya’an in Schichuan
province, with great annual editions, until 2013 when a powerful earthquake hit the city of Ya’an
and the region and put an end to Ya’an Panda Animal and Nature Film Festival.

Organisers were forced then to start looking for another host city for the festival until 2017 when
they managed to organized a great festival edition in Shanghai while from 2018, they moved to
Lhasa in Tibet. This year’s festival edition will take place again in Lhasa in October 23 – 27.
Representative: Vesa Heinonen, (Two times International Jury Member, co-operator)
e-mail: saaristoretket@gmail.com (Vesa) ( festival: animalandnature@outlook.com)
basic info needed:

- festival promo max. 2min


- main objectives of the festival
China International Green Film Week mission is “to carry the memories via films, to protect
the future via cameras”. It is a large-scale film culture event held by Chinese filmmakers to
raise awareness of animal, nature and environment protection.

- festival team and audiences


More than 50 people directly involved at the implementation
30.000-100.000 viewers, tens of millions of followers in Chinese social media.

- program structure
China International Green Film Week in China is organized by the Organizing Committee of
the China International Green Film Week in China, in collaboration with YD Communication
and many public and private organizations.
2. The Organizing Committee is responsible for the selection of films, organizing festival
events (exhibitions, presentations, forum debates, opening and award ceremony The
International Nature Film Competition concludes with the results by an International Jury.

- awards and ticket strategy


5 award categories -Trophies and diplomas. No tickets-free entrance for the public.

- main venues and additional venues, Cinemas, Arenas, Stadiums (outdoors)

- funding, supporters
Mainly State, Chinese Film Archive, and they got tens of media companies sponsoring the
event, including TV channels, Chinese Social media and top Chinese celebrities.

- logo and imagery

- artistic approach
High level approach in both quality, quantity, investment and in human resources
(celebrities)

- all year around events


Yes, free of charge school and university screenings all around China
Q&As

c. Panel discussion: How green film festivals and culture and the Arts can contribute to the fight against
climate change?

1 How artistic are your festivals, apart from the films? Very artistic festival (video)

2 Any exclusive film premieres or workshops of filmmakers, scientists, artists?

Yes, mainly premiers of new Chinese FILMS, International Country themes, for example, in 2017 they had
Finland and Australia.

3 Art Exhibitions during the festival? Yes, mostly set up during the opening and the award ceremony,
including green fashion shows with celebrities and much more

4 Any special museums/galleries tour where art is associated to nature topics?

No

5 Any special public events? A lot of them by using Chinese celebrities

6 VIPs and celebrities attending the festivals? Tens of them, with tens of millions of followers each one of
them. In that way, the festival achieves every time tremendous impact to the general audience all over
China.

7 How the opening and the closing ceremony attracts the audience and attention to the festival’s task ?
Through celebrities, international guests and investing a lot of money in marketing.

8 Nature tours? Yes, in Ya’an, we went at Bifeng Panda Reserve (video)

9 Any specific locations for open-air screening space to attract an audience?

Yes, in Ya’an in 2011, the festival arranged a huge 3D Sound and Light exhibition, a red carpet gala for
celebrities before the award ceremony and mega firework shows at the closing of the festival. All were
arranged outdoors.

10 Ways to boost tourism in those places, creating a connection of art and green films? During Ya’an
festival years, the festival had a strong connection with tourism development . As a result, the region had
more than 60million visitors every year.

11 Any ways to featured all art forms in line with the environment (creating art made of recycled
materials and installations in green areas).

No

12 Does festival appeal to multinational organizations to promote an environmental culture between


humans and their environment?

Yes, and in many ways, networking with environmental organisations in China and abroad.

13 Art + environment activity. Ways to connect schools who are attracted by an interesting and
stimulating event? They have arranged a lot of screening and environmental events in schools and
universities all over China specially back in the old days.

14 All year events in other cities? No

Links: https://www.youtube.com/watch?v=MCiGFRgas1E&list=PLC22ED95672F44252

website: http://www.cigff.com/ https://filmfreeway.com/CIGFF


1. How artistic are your festivals, apart from the films?
WCFF is strictly a film festival with panel discussions, Q&A, receptions, networking, filed trips
and more.

2. Any exclusive film premieres or workshops of filmmakers, scientists, art people?


Most films that screen with WCFF are World or North American premieres. There are over 30
panel discussions along with Q&A sessions with the audience during the festival.

3. Art Exhibitions during the festival?


Not at this time. Considering a wildlife photography exhibition in the future.

4. Any special museums/galleries tour where art is associated to nature topics?


We have a field trips to the American Museum of Natural History (AMNH) and the Metropolitan
Museum of Art for visiting festival attendees.

5. Any special public events?


Each evening after the film screenings there are informal receptions. The field trip to National
Park and National Wildlife Refuge.

6. VIPs and celebrities attending the festivals?


Yes, many celebrities attend to watch the films. Some have done so year after year.

7. How the opening and the closing ceremonies attracts the audience and attention to the
festival’s task?
The opening and closing events feature films and speakers that are in line with the WCFF
mission. To inform, engage and inspire wildlife conservation through the power of film.

8. Nature tours?
Yes, a field trip to the Jamaica Bay National Wildlife Refuge and Gateway National Park within
the New York City.

9. Any specific locations for open-air screening space to attract an audience?


During the summer months we host outdoor screenings in public parks and other venues that
are free for the public to attend.

10. Ways to boost tourism in those places, creating a connection of art and green films?
The WCFF attracts attendees from Across North America, Asia, Europe, Australia and South
America. They come to New York specifically for the festival and enjoy the many cultural
attractions that are unique to the city.
11. Any ways to featured all art forms in line with the environment (creating art made of
recycled materials and installations in green zonas).
This is something that WCFF does not do at this time.

12. Does festival appeal to multinationals organizations to promote an environmental culture


between humans and their environment?
The WCFF partners with a number of multinational organizations in Africa, Asia, Europe and
South America. WCFF is always seeking to build long-term relationships.

13. Art + environment activity. Ways to connect schools who are attracted by an interesting
and stimulating events?
WCFF hosts a robust education outreach program with schools in both the USA and abroad.

14. All year events in other cities?


WCFF host over 100 education outreach programs at high schools, universities and public
libraries annually. We also take the festival to Brazil, China and Europe. In 2020 we begin an
annual event in Los Angeles.
VA
AASA WILDLIFE FESTIVAL, VAASA, FINLAND

The International Wildlife Nature Film Festival is held in Vaasa, on the west coast of Finland, every second
year. Since its conception in 2002, the festival has grown in stature receiving commendation from
participants, delegates, Media and also by the public. Last time in 2018, Vaasa Wildlife Festival received
more than 900 film contributions from 85 different countries and a total of 60 delegates came to attend it
from 15 countries. Successful implementation of previous festivals, have widened its network with partners
and collaborators worldwide.

(Founded in 2002 by City of Vaasa)


Producer: Ilias Missyris
Represented by Sanna Bondas (Director of Cultural Services) e-mail:
ilias.missyris@vaasa.fi , sanna.bondas@vaasa.fi

Basic Information:
- festival team: 15-30 persons
- audience: between 3000-6000
- program structure: Nature Film Competition, Screenings, Children & Youth Film
Competition (2006-2012), media education project, panel discussions, art
exhibitions and nature trips.
- Awards (Trophies and Diplomas)
- Ticket strategy (free entrance)
- Main venues: Culture House Fanny, Vaasa City Library Drama Hall
- Funding: 45000-60 000,
- Supporters: Vaasa City, Wildlife Vaasa Festival supporting association, Culture
Foundations, Regional Funding, Sponsors
- logo and imagery

c. Panel discussion: How green film festivals, Culture and the Arts can contribute to the
fight against climate change?
1 How artistic are your festivals, apart from the films?
The festival has always included in its program, artistic exhibitions such as Nature
photo and painting exhibitions, live music concerts, bonsai exhibition

2 Any exclusive film premieres or workshops of filmmakers, scientists, artists?


Yes, many of the films participating in the film competition are brand new
productions and therefore they are screened for a first time, in addition the festival
has organized workshops for filmmakers and animation workshop for school
teachers.
3 Art Exhibitions during the festival? Always between two and three exhibitions

4 Any special museums/galleries tour where art is associated to nature topics?


Yes, especially during the years that the festival was administrated at the
Ostrobothnia Museum and Terranova Nature Center (2002-1015) Then, the festival
was strongly associated with such exhibitions which they added to its popularity on
local level
5 Any special public events? Science Popularisation.
6 VIPs and celebrities attending the festivals? Well known singers and Ambassadors
have attended the festival in the past.
7 How the opening and the closing ceremony attracts the audience attention?
Free entrance, Music
8 Nature tours? Yes, 2-3 during the festival days
9 Any specific locations for open-air screening space to attract an audience?
The festival has included open air screenings in its program at the Culture House
Fanny’s backyard but it always depends from the weather. In the past years the
festival had one succesful open air screening at the Ostrobothnian museum’s
frontyard (2011-2014)
10 Ways to boost tourism in those places, creating a connection of art and green films?
The festival included always 2-3 nature tours in ist program and had a successful
implementation of a 3-years Culture Tourism project financed by the Finnish Culture
Ministry (2011-2014)
11 Any ways to featured all art forms in line with the environment (creating art made
of recycled materials and installations in green areas). No, because Vaasa City has
done that already in its surrounding coastal forest areas, a few years ago.
12 Does festival appeal to multinational organizations to promote an environmental
culture between humans and their environment? Yes, the festival had co-operation in
the past with WWF, Embassies (USA, Canada, Netherlands, Croatia, Greece, China
Finland (in China) and Croatia.
13 Art + environment activity. Ways to connect schools who are attracted by an
interesting and stimulating event? Yes, the festival is very well connected with sc
hools throught media education projects and other artistic activities such as
drawings, paintings alla associated with Nature
14 All year events in other cities? Yes, especially the years between competitons and
especially in 2017, when the festival organized a film tour around the country and
abroad, celebrating Finland’s 100 years of independencem reaching as far as
Shanghai in China.
INTERNATIONAL WILDLIFE FILM FESTIVAL,
ECKERNFÖRDE, GERMANY
(Founded in 2007 )
DIRECTOR: Dirk Steffens
Represented by Ilias Missyris

Basic Information:
- festival team: 150-180 persons
- audience: between 20000-30000
- program structure: Nature Film Competition, Screenings, Children & Youth
Film Competition, seminars, workshops, pitching sessions and nature trip.
- Awards (Money Awards (30 000e)Trophies and Diplomas)
- Ticket strategy ticket
- Screening venues: 6-10
Funding: 200,000-300,000e
- Supporters: City of ECKERNFÖRDE numerous financers and sponsors
- logo and imagery
-
1 How artistic are your festivals, apart from the films? Exhibitions, Live Music and
outdoor installations during the festival

2 Any exclusive film premieres or workshops of filmmakers, scientists, artists?


With two hundred film makers attending and competing in the festival with their
latest productions, film premiers are really many. In addition, climate change
discussions and pitching sessions with TV buyers offer film makers a unique
opportunity to enter to the market and the nature film industry, presenting their
new film ideas.

3 Art Exhibitions during the festival


Yes
4 Any special museums/galleries tour where art is associated to nature topics?
A very interesting Gold Mining Exhibition was open during the festival in 2019
5 Any special public events?
Many with big audience participation
6 VIPs and celebrities attending the festivals? Many and The Festival Director Dirk
Steffens is one of them.
7 How the opening and the closing ceremony attracts the audience attention?
Through the amount of film makers attending and the media attention that the
festival has in the region and Germany in general.
8 Nature tours? An awesome two hours sailing tour was available for attenging
guests.
9 Any specific locations for open-air screening space to attract an audience?
Yes, the festival’s screening program includes open air screenings as well
10 Ways to boost tourism in those places, creating a connection of art and green
films? Yes, the popularity of the festival helps a lot to attract every year thousands
of visitors
11 Any ways to featured all art forms in line with the environment (creating art
made of recycled materials and installations in green areas). Yes, for example the
„walk of fame“ at the boulevard of the city is a great artistic work that brings the13
years history of the festival at the foot-steps of those you walk on it every day.
12 Does festival appeal to multinational organizations to promote an
environmental culture between humans and their environment? Yes, the festival
has a great reputation due to fact that ist hosted by a small city of 28 000 people but
the engagement of ist citizens (180 people only involved in the festival team) shows
a great engagement and appeal by all its citizens.
13 Art + environment activity. Yes
14 All year events in other cities? Yes, in various places in the region and in
neibouring Denmark
PS Last press release September 16th 2019
Focus on climate change

Record attendance at the International Nature Film Festival Green Screen!


Eckernförde, September 16, 2019.

Green Screen, which ended on Sunday September15th, in Schleswig-Holstein's


Eckernförde, and once again set a visitor record with over 22,300 spectators. For this year's
topic "Climate Change" Green Screen offered numerous special films and political
discussions with119 superb quality films on display at the screening venues. With 220
experts from the nature film industry and film makers coming coming to attend from all over
the world including representatives from the USA and South Africa, Green Screen Festival
is the largest nature film festival in Europe nowadays and one of the biggest in the world.

Festival director and television presenter Dirk Steffens says: "Each year the films show us
the beauty of nature with their awesome pictures. One trend is becoming clear: nature with
its biodiversity is under enormous pressure today. Through the combination of aesthetic
images and explanation of the ecological background, nature documentation becomes
more political. Therefore, the Green Screen Festival consciously sets political signals ".

In addition to the five festival days, Green Screen is on the road for twelve months a year:
special events throughout Germany and Denmark reach another 22,500 nature-loving
visitors. Of the total of 44,800 spectators, 8,700 schoolchildren will visit the festival's nature
education programs this year.
PRESS ARTICLES about VCCNF in Germany during Green Screen Festival

Visit from Vaasa


Green screen has currently visitors of the organisers of the nature film festival from the Finnish city Vaasa.
They want to network the global film making industry and create a network, which can tackle climate
change.

Green Screen tackles climate crisis


The 13rd international Green Screen is open. Until Sunday, there are 119 films in 6 cinemas. The opening
ceremony yesterday took place in the town hall. The festival coordinator Dirk Steffens shows what climate
crisis means, together with his guests, the mayor, F4F activist and the festival delegates of “Vaasa Wildlife
Festival” Ilias Missyris and Vesa Heinonen.
Beginning of a global network

Green Screen Festival has visitors from Vaasa / Invitation to climate change conference with festivals
worldwide

Filmmakers, producers and nature film professionals from the whole world visit Green Screen. USA, South
Africa, Afghanistan – for the makers of the international nature film festivals this is normal. But two visitors
this year have a special position: Vesa Heinonen and Ilias Missyris, who lead a nature film festival in Finnish
Vaasa and want to reach more. At the Vaasa Climate Change Conference, nature festival makers from the
world are invited to learn from each other and learn about solutions to climate change. They hope that
Green Screen as largest nature film festival from Europe will also come.

Vaasa grows each year by 1 cm.

The city of Vaasa is special. With 68000 inhabitants located on Kvarken peninsula, it is a unique area. The
narrowest area of the Gulf of Bothnia between Sweden and Finland, is still affected by the latest ice age 10
000 ago. The ice pressed the surface ……… [a lot of info about how Vaasa is impacted by this ]

Goal: CO-2 neutral by 2035

Vaasa is also special, because it aims to be carbon neutral by 2035. For that, they have busses and trucks
driving on biogas, a heating system and e-cars, cycling traffic is encouraged and useless streets are re-
forested.

Not many visitors but more


international.

The Vaasa Wildlife Festival gounded


by Vesa Heinonen (68 years, leading
the Terranova Nature Centre) has
built since 2002 the nature film
festival despite all the challenges,
that also Green Screen eam knows,
such as the fight for funding and the
technology. “in the beginning, we
had 6 different formats, in which
films applied, from the film roll to the
tape and DVD”. Just to rent the
technology to play them was
expensive. The festival has developed
similar to Green Screen, but by far
does not count so many visitors and
film makers, but it is more
international. Last ear, organisers
countet more than 900 film
applications, from which 180 went
into the programme. Green Screen has 120.
Festivals are becoming actors

One central point was international cooperation with other festivals. To China Vesa has very good relations,
he ws jury member of China Green Film Week. Also Green festival is invited to participate in Vaasa, also
USA-based, Greek, German and Finland. Nature film festivals shall reach a new level, not just pictures or
films which point to the threats to nature, but actually becoming active. How can we encounter climate
change, which role plays digitalization? And how can an international network help? The exchange of
festival professionals shall help. Vaasa Wildlife Festival offers a video library – a room with many computers
where one can watch films. “this would also be something for us” says spokesperson of Green Screen. He
had been in Vasa once and hopes he can come to the conference in Vaasa.

Climate play big role in Vaasa – Finnish representatives of befriended Wildlife Festival visit Green Screen

[Vaasa festival has more films,


but less visitors]

[just a short summary of the


article:

Ilias says that networking is the


most important. The climate
conference in September brings
to worlds together: scientists
and film makers. It is about
solutions to climate change. Just
like the Eckenförde-organisers,
the Finnish guests find this
important too. They observe
that the contributions of films
increase which look at solutions.
Especially in Vaasa, this is timely
as the city aims to be carbon
neutral by 2025.

The background of Vaasa Film


Festival is somewhere else.
Founder Vesa founded it with
the Nature Center Terranova to support the Center. Nowadays, the film meeting is well known in the scene.

Ilias: It is so sad to leave out films. Each time, a message is lost”. Vaasa Film Festival is from Wednesday to
Sunday. While in Eckenförde, there will be around 22 000 visitors, in Finland it is regularly between 5000
and 10000 . The reason is that most films are in English or German language.
Day 3: Saturday 28 September EVENING PROGRAM

Venue: CULTURE HOUSE FANNY Address: Kirkkopuistikko 34, 65100 VAASA

20.00 -22.00 Film: "Closing the Loop" by Kaleidoscope Futures, Dr Wayne Visser, Indira Kartallozi (present)

22.00-23.00 Music concert: “Rock for Climate” is a selection of 12 ecological songs written by legendary
musicians from 1969 until 2018. Performed by Watermelon Slice Band (Jukka Isomäki, Jorma Heinonen,
Sixten Sandvik, Jussi Pohjola, Hans Ahlsved) with special guests Kukka-Maaria Kallio and Ilias Missyris.

23.00-24.00 Farewell party

(End of the program)