 Implicarea elevilor fumători în campania de “popularizare” a riscului fumatului în rândul colegilor lor. Panainte Adriana Prof. casete. părinţi plecaţi la lucru în străinătate şi copii rămaşi singuri sau cu bunicii.3% dintre elevi fumează din care activi 13. ocazional 10%. . Activităţile proiectului sunt focalizate în jurul a trei direcţii principale de acţiune:  Informarea grupului ţintă asupra pericolului pe care-l reprezintă fumatul (prin pliante.  A scăzut vârsta la care a apărut tentaţia fumatului. părinţi dezinteresaţi. Tudose Valeriu ~nv.).  Reducerea cu 50% a numărului de fumători din rândul elevilor de vârste mici.3%. familii cu un nivel de educaţie scăzut. 2. REZUMATUL: Proiectul educaţional “Stop fumatului !” are ca scop reducerea fumatului în rândul elevilor din Şcoala “Nicolae Tonitza”. Aceste persoane fac parte din familii dezorganizate. TITLUL PROIECTULUI: STOP FUMATULUI! 1.MANAGEMENTUL PROIECTULUI PROIECT EDUCAŢIONAL ~nv. Din analiza chestionarului rezultă că:  A crescut numărul de elevi care fumează. Ifrim Violeta I. Tudose Elena ~nst. reviste etc. Iaşi. filme. broşuri. Cauzele care au generat creşterea numărului de fumători de la o vârstă atât de mică sunt:  din curiozitate. MOTIVAŢIA (argumentul) Prin aplicarea unui chestionar la un eşantion de 120 de elevi cu vârste cuprinse între 11-15 ani din Şcoala “Nicolae Tonitza”. reiese că 23.

 reclame la ţigări la tot pasul. imitaţia.  oferta largă a produselor. anturajul. O3: reducerea cu 50% a numărului de fumători în rândul elevilor vizaţi. 3. Strategii de luptă împotriva fumatului 05-02-06 Şc. am propus un complex de activităţi de combatere a fumatului în rândul elevilor din clasele VI-VIII. „N.). pulmonare. mediul înconjurător  6.”G. CUVINTE CHEIE ALE IDEII DE PROIECT: Ţigară = Boală 4. Iaşi  Durata proiectului: 6 luni (10 ianuarie 2006 – 15 iunie 2006). SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PROIECTULUI SCOPUL: Diminuarea numărului de fumători din rândul elevilor de gimnaziu din Şcoala “Nicolae Tonitza”. Acesta este un proiect de importanţă naţională. asupra consecinţelor fumatului Tonitza” 2. Acţiunea (titlul) Perioada Locul crt. deoarece această problemă caracterizează tineretul de această vârstă.criza adolescenţei. Implicarea elevilor fumători în campania 01-03-06 Şc.  mass-media (cu exemple negative). 1. rezistenţa scăzută a organismului etc. Iaşi OBIECTIVE: O1: informarea elevilor din clasele VI-VIII şi a părinţilor despre riscurile fumatului (boli cardiovasculare. O2: consilierea elevilor vizaţi cu acest viciu şi implicarea lor în campania antifumat. Ţinând cont de elementele de mai sus. Riscurile fumatului – informarea elevilor 10-01-06 Şc. Tonitza” 3. GRUPUL ŢINTĂ: Elevii fumători din clasele VI-VIII de la Şcoala “Nicolae Tonitza”.  Beneficiarii proiectului: * direcţi: toţi elevii fumători (activi şi pasivi) * indirecţi: părinţii acestora. „N. 5. CALENDARUL ŞI ACTIVITĂŢILOR LOCUL DE DESFĂŞURARE A Nr. antifumat Sturza” .

Sturza” Perieni Panainte 7. Adriana • Colaboratori: inst. „N. 10. asistent medical 8. 5. „N.4. * îmbunătăţirea sănătăţii elevilor fumători. Tonitza” Şc. Tonitza” Şc.Ifrim Violeta. * număr de desene selectate pentru expoziţie: 25. * creşterea randamentului şcolar. * îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. prof. Tonitza” Cartier Şc. 7. „N. Tudose Valeriu. Tudose Elena. 6. Cunoaşterea legii antifumat Prezentarea câtorva scenete satirice antifumat Expoziţii de desene Comunicări tematice Miting împotriva fumatului Clasa fără fumat (concurs) 25-03-06 06-04-06 31-05-06 15-06-06 10-01 – 15-06-06 Perieni Şc. 11. `nv. * număr de comunicări tematice: 30. ECHIPA DE PROIECT: • Coordonator: inst. Tonitza” Şc. IMPACTUL PROIECTULUI 75% dintre elevii aparţinând grupului ţintă sunt convinşi de efectele nocive ale fumatului. REZULTATE AŞTEPTATE ÎN URMA DERULĂRII PROIECTULUI  Cantitative * reducerea cu 50% a numărului de fumători în rândul elevilor de 10-15 ani care fumează ocazional sau care sunt fumători înrăiţi. biologie. 8. „G. MODALITĂŢI DE MEDIATIZARE . DESFĂŞURAREA PROPRIU-ZISĂ (Anexa 1) 9. „N. * participanţi la miting: 90 elevi  Calitative: * diminuarea fumatului în rândul elevilor claselor VI – VIII.

com. astm bronşic). • jurnalul claselor angajate în concursul “Clasa fără fumat”.chestionare . • chestionare şi interviuri adresate persoanelor implicate. • observaţii de la cadrele didactice din afara proiectului care predau la clasele din care fac parte beneficiarii proiectului. . MONITORIZARE ŞI EVALUARE: • statistici cu numărul participanţilor la fiecare activitate.interviuri b) indicatori de performanţă: .renunţarea lor la fumat.jurnal . .identificarea riscurilor fumatului pasiv.cunoaşterea riscurilor tutunului asupra sănătăţii (cancer. EVALUAREA REZULTATELOR PROIECTULUI a) instrumente: .• expoziţii • afişe • jurnale de activitate • statistici 12. jud. „Grigore Sturza”. Perieni.grad de informare al elevilor: 85% . afecţiuni cardiace. Probota.statistici . . Ia[i) * miting – 90 elevi .implicarea lor în campania antifumat. .grad de asimilare a informaţiilor: 80% .număr participanţi: * concurs (5 clase Şc.exprimarea unor opinii antifumat. . 13. Tonitza şi Şc. afecţiuni ale aparatului respirator.număr lucrări selectate: * sesiuni de comunicări – 50 elevi * expoziţii de desene – 40 elevi c) standarde de performanţă: .

. În final.• trecerea în revistă a rezultatelor concursului – premierea câştigătorilor. coordonatorul va prezenta raportul de evaluare finală în care se va arăta că în urma activităţilor desfăşurate s-a redus cu 50% numărul de fumători în rândul elevilor de clasele VI – VIII. Li s-a recomandat şi celorlalţi fumători să mai mediteze asupra efectelor nocive produse de acest drog.

.

Anexa 1 Ob.000 lei Rezultate aşteptate asimilare a 80% din informaţii Modalităţi de evaluare chestionar O2 iniţiator 1 III 2006 proiect medicul şcolii gradul de chestionare informare al interviuri elevilor: 85% profesor desen (colab.Perieni ∙ Expoziţie de desene pe tema: Tutunul UCIDE! ∙ Adolescenţa renunţă acum la fumat – comunicări tematice dedicate Zilei Mondiale Fără Tutun ∙ Cunoaşterea legii antifumat – compartimente pentru fumători ∙ Prezentarea câtorva scenete satirice antifumat ∙ Miting împotriva Responsabil profesor biologie medicul şcolii Perioada de desfăşurare 10 I 2006 Resurse necesare informaţionale tehnice pliante.) iniţiator proiect specialişti antifumat profesor limba română poliţist de proximitate iniţiator 6 IV 2006 31 V 2006 folii cu statistici retroproiector video proiector selectarea a 25 lucrări prezentarea a 30 comunicări tematice angajarea unui număr de 25 elevi în prezentare 100.000 90 elevi jurnal chestionar 25 VII 2006 epigrame scenete acrostihuri video proiector chestionar O3 15 VI 2006 afişe holistică . afişe înregistrări casetofon video. televizor broşuri. filme / video casete. reviste. Proiect O1 Activităţi / descriere ∙ Riscurile tutunului – informarea elevilor asupra riscurilor tutunului ∙ Implicarea elevilor fumători în campania de informare asupra riscurilor şi consecinţelor tabagismului în rândul elevilor din Şc.”Grigore Sturza”. televizor înregistrări audio financiare 200.

) iniţiator proiect lei 1 I – 17 VI 2006 jurnalul clasei participanţi 5 clase angajate .fumatului ∙ Clasa fără fumat (concurs) proiect (colab.