Verslag kenniskring ”Nieuwe media” 16 november te Den Haag.    Dat “social media” binnen veiligheidsland een hot item is, werd afgelopen kenniskring bevestigd!

 De  zaal in de Prinses Juliana kazerne was tot de laatste stoel bezet met enthousiaste deelnemers en  deze werden getrakteerd op een zeer praktisch ingerichte kenniskring! Vanuit alle hoeken van het  land waren deskundige sprekers naar Den Haag gekomen om hun specialisme en enthousiasme te  delen.  De dagvoorzitter Gert Jan Ludden gaf om 16.00 uur het startsein onder meer met de woorden dat  “het internet meer impact heeft op de samenleving dan de uitvinding van de boekdrukkunst”.  De eerste spreker Diederik Greive, als voorzitter Landelijk Overleg Opsporingsberichtgeving van het  Openbaar Ministerie, maakte snel duidelijk dat hij een groot voorstander is van het gebruik van de  nieuwe mogelijkheden. Met groot enthousiasme wist hij de zaal te boeien. Hij brak een lans voor  meer snelheid, openheid en het voortvarend oppakken van de mogelijkheden die “social media”  binnen het Openbaar Ministerie, de veiligheidspartners en de politie in het bijzonder. Een van de  bottlenecks vaak is de privacy. Hij stelde dat er gelukkig een verschuiving aan het plaats vinden is  tussen privacy recht en veiligheid, ten gunste van de veiligheid. Hij voorspelde het einde van de  hiërarchische kennisstructuren en gaf aan dat de politie niet meer afhankelijk van anderen moet zijn  bij het naar buiten brengen van informatie. Hij stelde tevens dat de tijd rijp is om soms de nieuwe  werkwijze gewoon in gang te zetten in plaats van zaken formeel vast te leggen na toestemming.  Community Manager Politie 2.0, Marga van Rijssel maakte duidelijk dat wij midden in een digitale  revolutie zitten en dat internet compleet de spelregels van de politie met betrekking tot privacy en  cybercrime op z’n kop zet. De politie en ook andere organisaties zullen opnieuw de principes omtrent  vertrouwen, samenwerking en innoveren moeten invullen. Web 2.0 en Politie 2.0 verbinden mensen  en bieden enorme mogelijkheden voor samenwerking en burgerparticipatie.  Communicatiespecialist van de regiopolitie Brabant Zuid‐Oost, Ed Sabel is echt een voorbeeld van  een  “early adapter” die het gras van onderen laat groeien. Als praktijkman pur sang weet hij als geen  ander dat de tijd dáár is dat de politie continu de “social media” moet uitlezen om goed en adequaat  zijn werk te kunnen blijven doen. Het snel nemen van beslissingen is daarbij cruciaal. Hij stelde dat  het hoog nodig is dat andere organisaties als gemeenten en brandweer snel moeten aanhaken.  Omdat de politie voorop loopt komt het nu regelmatig voor dat zij namens de brandweer naar buiten  treedt met informatie. Op een vraag uit de zaal “hoe filter je de waarheid” zei hij dat vanzelf, door de  massa (aan bijvoorbeeld Twitter berichten) de zin en onzin berichten worden gescheiden. Hij stelde  tevens dat in Duisburg wellicht minder slachtoffers waren gevallen als er gebruik was gemaakt van de  nieuwe mogelijkheden.  Rond 17.45 uur konden de deelnemers alle informatie even laten bezinken onder het genot van een  drankje en een heerlijk Indisch buffet. Natuurlijk werd stevig genetwerkt en doorgepraat over dit  interessante onderwerp van vandaag.  Na de pauze kwamen nog twee mensen uit de praktijk aan het woord. Hun marketing achtergrond  gaf hen het voordeel om “zonder ballast” naar de nieuwe wereld te kijken. 

Projectleider Twitter Jasper Boer stelde dat de fase van proberen en zoeken wat hem aangaat, in  ieder geval in Groningen voorbij is en dat er nu doorgepakt ging worden. Met zeer aansprekende  praktijkvoorbeelden wist hij de zaal enthousiast te maken. Als echte specialist had hij inmiddels  zoveel ervaring opgedaan dat hij aan de deelnemers helder wist uit te leggen welke vijf kritische  succesfactoren nodig zijn om te komen tot een adequate invoer van de nieuwe media. Met zeer  gerichte en praktische handreikingen gaf hij absoluut richting aan de vertegenwoordigers van andere  korpsen en organisaties die hier hun voordeel mee kunnen doen bij het invoeren.  Marketingman Jan Thijs van Hemmen van de regiopolitie IJsselland, is dé man in Nederland die het  gebruik van Hyves voor opsporing heeft geïnitieerd en uitgewerkt. Een van de doelstellingen was het  verhogen van burgerparticipatie. Hij stelde ondermeer dat je goed moet formuleren wat je doelen  zijn en welke doelgroepen je beoogt te bereiken. Dat bepaalt de keuze van welk middel je moet  inzetten en hoe je moet communiceren. Hyves kan een bijzonder effectief middel zijn om heel snel  aan gerichte informatie te komen in het kader van de opsporing. In de 12 weken dat de site  www.depolitiezoekt.hyves.nl in de lucht is, zijn er al 34.500 leden en zijn er al resultaten geboekt.  Het is tijd om buiten de kaders van de standaardprotocollen te treden en je af te vragen of alle tot op  heden gebruikte opsporingsmiddelen (bijvoorbeeld telefoontappen)  nog wel effectief zijn, mede  gezien de daarmee verbonden kosten.  De dagvoorzitter vatte de kenniskring kort samen waarbij hij onder meer stelde dat de politie nu het  initiatief neemt, maar dat het zaak is voor andere veiligheidspartners, zoals de Veiligheidsregio, om  aan te haken. Na het formeel sluiten van de bijeenkomst werd door menigeen nog enthousiast  nagepraat onder het genot een glaasje of een kop koffie.  De mening van u als deelnemers stellen wij bijzonder op prijs. Graag zien wij uw ideeën tegemoet op  bijgaand formulier. Wanneer u aangeeft dat u op de hoogte wilt blijven van deze stormachtige  ontwikkelingen , zullen wij ons best doen om ook in 2011 een kenniskring hieromtrent te  organiseren.  Albert Smit  Senior consultant