You are on page 1of 16

PRIHVAÆANJE

ŠTENETA

PONAŠANJE I
ODGOJ ŠTENETA

PREHRANA
ŠTENETA

ZDRAVLJE...

...I HIGIJENA
ŠTENETA

PRAKTIÈNI SAVJETI
ZA PRVU POMOÆ

SAVJETI ZA
PUTOVANJA
PRIHVAÆANJE
ŠTENCA
Došao je i taj veliki dan i vaš je štenac stigao u vaš dom.
Poèinje pustolovina za koju sve treba biti spremno.

ŠTO NE SMIJE NEDOSTAJATI HIGIJENSKI PRIBOR: razlikuje se za-


PRI DOLASKU visno od vrste dlake šteneta. Koristite
češljeve i četke različitih vrsta, gumeno
IME: vrlo je važno što prije odlučiti kako česalo ili rukavice.
će se štene zvati, te koristiti ime od sa- IGRAČKE: neophodni su dio štenetovog
mog početka. Kad vam štene dotrči svijeta. Pomažu mu za vježbanje i sigu-
nakon što ste ga nazvali imenom, po- ran su način za zadovoljenje njegove
dragajte ga i veselim ga tonom pohva- potrebe za žvakanjem. Birajte igračke
lite. Tako će naučiti primjećivati da je koje se ne mogu razbiti ili progutati.
vaš poziv i zvuk njegovog imena vrlo Opće je pravilo da ako štene uspije
pozitivan događaj, te će ga asocirati na ugurati cijelu igraču u usta, to znači da
vašu pohvalu kad se odazove. je igračka premala i da stoga može biti
VETERINAR: bit će vaš najbolji savjetnik opasna. Osim toga, treba izbjegavati
u planiranju najboljeg razvoja šte­neta, predmete s tvrdim ili oštrim rubovima
stoga ga morate unaprijed izabrati. koji se mogu odvojiti.
PSEĆI KREVETIĆ: postat će brlog
šteneta, utočište u kojem će spavati i
osjećati se sigurnim. Čim štene stigne SIGURAN AMBIJENT PO
u vaš dom, neka se odmah upozna s MJERI ŠTENCA
krevetićem i postupno ga navikavajte
da u njega ulazi, jer će tako shvatiti da Štenad je baš poput male djece: živa­
tamo mora spavati, naravno, hvaleći ga hna, znatiželjna i izbijaju im zubi. Ako
i nagrađujući ga kad shvati. ne poduzmete pravilne mjere, mogli bi-
OGRLICA I LANAC: prva ogrlica i la- ste susresti čak i teže probleme.
nac neka budu od najlona ili od kože, Glavne smjernice:
no važno je da su lagani. Naravno da 1. Ograničite prostor u kojem se štenac
pri tome također treba paziti na različite u kući može kretati i držite vrata i
veličine. prozore dobro zatvorenima. Držite
POSUDE: jedna posuda neka bude za ga podalje od terasa i balkona.
hranu, a druga za vodu; trebaju biti je- 2. Držite otrovne ili štetne proizvo-
dnostavne za pranje, no dovoljno teške de (deterdžente, varikinu, dezinfe­
da se ne prevrnu. kcijska sredstva, insekticide itd.)
visoko na policama u zatvorenim 3. Nemojte ga umarati: igra­­jte se s
ormarićima. njim, no pusti­te ga da dugo spava
3. Riješite se otrovnih biljaka, ili ih pak ako želi.
držite na psiću nedostupnim mje- 4. Držite na umu da se tek odvojio
stima (azaleja, difenbahija, bršljan, od mame i legla: vrlo će vjerojatno
fikus benjamin, narcis, oleandar, nekoliko noći patiti od nostalgije,
tulipan itd.). tako da se nemojte iznenaditi ako
4. Pazite na električne kablove. cvili ili plače za vrijeme jela, kad ide
Najbolje je da utičnice koje ne ko- spavati ili tijekom noći.
ristite prekrijete sa za to prikladnim 5. Pripazite na susrete psa i djece:
pokrovima. djeca obožavaju psiće i obrnuto,
5. Pazite da gumbe, vrpce, konopac, te se većina štenaca brzo navikne
čavle, vijke, spajalice i ostale oštre na djecu, no moraju imati dovoljno
predmete držite dalje od dosega vremena međusobno se proučiti,
štenca. upoznati se i priviknuti se jedno na
drugo.
ŠTENE DOLAZI KUæI: 6. Pazite da tko god dolazi u kontakt
ŠTO èINITI sa štencem poštuje njegove potre-
be i granice. Kontakt štenca s oso-
1. Dopustite mu da se upozna sa bama koje vas posjećuju kod kuće
svojim novim ambijentom: kre­ve­ važan je trenutak socijalizacije koji
tićem, igračkama, mjestom gdje će pomoći psiću da stekne sigur-
stoje posude za hranu i vodu. Brzo nost u sebe: stoga pazite da u tom
će naučiti prepoznati svoj kutak u smislu stječe pozitivna iskustva.
kući. S veterinarom osigurajte da je pri-
2. U svojim odnosima izbje- mio sva prikladna cjepiva kako bi
gavajte grube igre i po­ izbjegao eksternu zarazu.
na­šanje; treba proći
ne­koliko dana da se
psić opusti. Dajte
mu do­vo­ljno vre-
mena i budite str-
pljivi; pričajte mu i
uvijek se ponašajte
vrlo nježno.
PONAŠANJE I ODGOJ ŠTENETA

Psiæa trebate odgajati tako da mu se olakša prilagodba na ritam


života vaše obitelji, a i opèenito na uravnoteženi društveni život
«i u svijetu sebi sliènih i u svijetu ljudi».

Današnji pas potječe od vukova koji na leglo: koristite ga za uvjera-


žive u čoporu. U takvoj vrsti organiza- vanje psića
cije postoji točna društvena hijerarhija  potvrdni ton: ton kakav bi pas ko-

koju predvodi vođa čopora koji ima ristio za lajanje; najbolji je za izda-
glavnu ulogu pred svim ostalim poje- vanje naredbi (smiren, odlučan i
dincima. Ako želite zaslužiti poštovanje odmjeren)
i poslušnost svog psića, morate se  niski ton: mogao bi se opisati kao

nametnuti kao vođa čopora. Takav je režanje mame u obrani svojih
odnos neophodan za postizanje dobrog potomaka; treba se koristiti za
odgoja. upo­zoravanje ili za pokazivanje
neodobravanja (tipično «Ne!»).

NEKOLIKO OSNOVNIH ŠTO TREBA PRVO NAUèITI


PRAVILA
ODAZVATI SE NA SVOJE IME: Često
 Budite nježni, no odlučni. koristite njegovo ime; «dođi» neka bude
 Budite dosljedni. prva naredba koju će naučiti, a uvijek je
popratite pohvalom.
 Sprovedite svaku naredbu.
NE PRLJATI KUĆU: Nikad nemojte
 Ne tucite i ne udarajte svog psa kad
ka­žnjavati svog psića kad obavi nuždu
je neposlušan.
u kući, posebno ako je to napravio u
 Svaki put kad se psić ponaša dobro vašem odsustvu: zakašnjela kazna
nagradite ga pohvalom i draganjem samo će ga zbuniti. Dovedite štenca
(možete mu čak dati keksić). do mjesta «nedjela» i recite mu «ne»
 Nikad se ne derite. Deranje može niskim i odlučnim tonom glasa.
značiti da ste izgubili kontrolu i Počistite mjesto papirom i odnesite
stvoriti kod psa strah. prljavi papir van, gdje bi psić trebao
Psi zapravo prepoznaju tri razli­čita obavljati nuždu: rasprostrite papir po
tona: tlu i pokažite mu ga, tako da će sljedeći
 visoki tonovi: podsjećaju ga put biti ponukan obaviti nuždu tamo.
Redovito ga izvodite van nakon obroka IGRA: Igra je izuzetno važan trenutak u
i prije spavanja, uvijek na isto mjesto vašem odnosu sa štencem. Povećavat
tako da nauči gdje se točno od njega će mu se sposobnost boravljenja s
očekuje da obavi nuždu. ostalima, daje mu mogućnost da ispu­
NEMA GLODANJA: Uzrok glodanja še nakupljenu energiju i osnažuje se
kroz duže periode može biti izbijanje vaša međusobna povezanost. Psiću
zuba, dosada, stres ili neki drugi razlog, će biti dosadno stalno raditi iste stvari,
no trebate na vrijeme stati tome na kraj pa mu s vremena na vrijeme predložite
da ne prijeđe u naviku. Problem možete drugačije igre i igračke (neka vam
riješiti upotrebom brojnih za to nami­ donese predmete koje ste daleko bacili,
jenjenih igračaka koje se nalaze na trčite zajedno i neka vas prati, igrajte se
tržištu. skrivača itd.).
NEMA PLAKANJA KAD JE SAM: SOCIJALIZACIJA: Dozvolite psiću da
Uglavnom psić želi biti s vama cijelo se druži još dok je mali, odnosno da
vrijeme, bilo zbog ljubavi koju osjeća stvara odnose sa svim članovima obi-
prema vama, bilo zato što mu usam- telji, prijateljima i pa nepoznatim oso-
ljenost može biti uzrok stresa. Štenca bama: tako će naučiti stvarati dobre
morate umirivati činjenicom da iako odnose s različitim vrstama ljudi. Vo-
morate otići, uvijek ćete mu se vratiti. dite ga u različite ambijente, vodite ga
Na početku ga ostavljate samog na šetnje, vožnje automobilom, izlete s
samo na kraće vrijeme; a postupno obitelji i prijateljima.
produljujte vrijeme razdvojenosti.
Možete mu ostaviti i igračke koje će ga
u međuvremenu razonoditi; isto tako
ponekad možete u drugoj prostoriji
ostaviti upaljeni radio da tiho svira:
zbog glasova će se psić osjećati
manje usamljenim i
sigurnijim.
PREHRANA ŠTENCA

Prva godina života kljuèna je u razvoju psiæa. U tom se


razdoblju štene mora hraniti najkvalitetnijim sastojcima
koji potièu razvoj èvrstih kostiju i zuba, te omoguæuju
pravilan razvoj tjelesnih funkcija i vida i èine njegovu
dlaku zdravom i sjajnom.

Dnevne potrebe za kalorijama kod OSNOVNA PRAVILA ZA


štenaca postupno se smanjuju kako PRAVILNU PREHRANU
pas raste. ŠTENADI
Kod pasa velikih pasmina rast završava
s oko godinu dana, dok kod vrlo velikih 1. Posude za hranu i vodu postavite u
pasmina (bernardinci, alano) potrebno miran i izolirani prostor daleko od
je i do dvije godine, pa čak i više da pas izvora buke, ugodan i jednostavnog
postigne konačni razvoj. pristupa. Ne mijenjajte položaj po-
Opsežna istraživanja provedena u Puri- suda ako to nije neophodno.
na Pet Care Centru na štenadi različitih
2. Uvijek ostavite dovoljno svježe i
veličina pasmina pokazala su da je za
čiste vode na raspolaganju.
rast i energetski metabolizam štenaca
potrebna prehrana koja im osigurava 3. Psića od 3 do 6 tjedana možete
pravilan unos hranjivih tvari (prven- hraniti tri puta dnevno, po točnom
stveno proteina) i kalorija. rasporedu.
Takva vrsta potpune i uravnotežene S oko 6 mjeseci smanjite broj na
prehrane treba osiguravati sve neopho- dva obroka dnevno. Kod odra-
dne hranjive sastojke za razvoj snažnih slih se pasa preporučuje podijeliti
kostiju i jake muskulature, uključujući i hranjenje na dva dnevna obroka.
mineralne soli i vitamine. 4. U početnom periodu možete štencu
dodavati malo vode (mlake, nipošto
vruće) u hranu: psići koji još nisu
potpuno prestali sisati, kao i male
pasmine lakše će jesti.
5. Kako biste postigli prikladan pro- 3. Nikad mu nemojte davati hranu dok
gram prehrane, na pakiranju hra- sjedite za stolom. Mogao bi steći
ne pročitajte preporučene doze za lošu naviku upornog moljakanja
štence, koje su određene ovisno o hrane ili krađe hrane sa stola. Osim
dobi i veličini pasmine. toga, u prirodnoj okolini vođa čopora
6. Prvih mjeseci svaki tjedan mjerite jede prvi i hijerarhijski inferiorni ga
težinu svog psića; takvu dobru na- ne smiju pri tome smetati. Stoga se
viku zadržati i u budućnosti tako da preporučuje da štenetu date jesti
psa važete jednom mjesečno, a sve nakon što vi završite obrok.
kako biste ustanovili pravilnu dozu 4. Štencu nikad nemojte davati hranu
hrane. za male ili odrasle mačke, jer im ne
7. Obično se preporučuje moguće mogu pravilno zadovoljiti nutritivne
prijelaze/promjene u prehrani radi- potrebe.
ti postepeno tijekom tjedan do 10 5. Prije nego se odlučite za bilo kakve
dana (tako da postupno zamjenjuje- promjene u štenetovoj prehrani,
te hranu na koju je štene naviklo uvijek se konzultirajte sa svojim ve-
novom hranom) jer ćete tako izbjeći terinarom.
da psić razvije bilo kakve probavne
poremećaje.

ŠTO ŠTENE NE SMIJE JESTI

1. Štencu nemojte nikad davati kosti:


mogle bi mu zapeti u grlu, ozlijediti
stjenke želuca i crijeva.
2. Nikad mu nemojte davati osta-
tke od vaših obroka, mogao bi se
razmaziti glede hrane, a budući da
ostaci obično imaju veliki kalorijski
sadržaj, postoji rizik da bi se i ude-
bljao.
ZDRAVLJE…

Jednostavan, no važan sustav brige za štenca ukljuèuje


kontroliranje moguæih tjelesnih promjena ili promjena u
ponašanju.

Putem majčinog mlijeka štenci dobi- smije biti zagnojena ili imati čireve.
vaju određeni imunološki kapacitet, no
on se odmah nakon prestanka sisanja USTA: desni moraju biti zdrave i
počinje smanjivati. ružičaste boje, ne smiju biti crvene
Čim vaš štenac stigne kući odvedite ga ili natečene, posebice oko zuba. Zubi
veterinaru na prvi pregled. zahtijevaju povremeno čišćenje i na nji-
Nakon toga će se morati cijepiti protiv ma ne smije biti bakterijskog plaka niti
psećih bolesti i odlaziti na povremene kamenca. Dah ne smije biti neugodnog
preglede. mirisa.

Treba znati da: TIJELO I DLAKA: ne smije imati buhe


i krpelje, niti čvorove od dlake. Za
OČI: moraju biti čiste i jasne, bjelo­ provjeru prepipajte rukama psićevu
očnice ne smiju imati žute ili crvene dlaku. Zdrava dlaka bit će gusta, sjajna,
mrlje. U slučaju da primijetite mrlje, bez masnih dijelova, peruti ili pjega bez
pjege, ogrebotine, izlučevine, gnoj u dlake.
kutovima očiju ili neke druge anomalije, CIJEPLJENJE: čim se rode štenci
odmah psića odvedite veterinaru.

UŠI: moraju biti čiste i bez mirisa ili


znakova gnojenja, u suprotnom slučaju
odvedite psića veterinaru na pregled…
Uši provjeravajte najmanje jednom tje-
dno; kod štenaca koji su skloni proble-
mima s ušima: psićima duge dlake ili
visećih ušiju još češće.
NJUŠKA: mora biti čista i vlažna. Ne
putem majčinog prvog mlijeka (ko­ vanjske strane (na) ili unutar nekog
lostruma) dobiju antitijela protiv bolesti. drugog živog bića. Od prvih dana treba
Međutim, takva antitijela traju samo od vršiti česte kontrole na parazite, budući
6 do 16 tjedana, te nakon toga dolazi da neke parazite majka može prenijeti
vrijeme za cijepljenje psića. Veterinar na štence.
će vam predložiti program cjepiva koja
su pogodna za prevenciju nastanka
bolesti kod štenca.
PARAZITI: su organizmi koji žive s
…I HIGIJENA ŠTENCA

Redovita higijena ne odnosi se samo na održavanje


èistoæe vašeg psiæa i na osiguravanje da raste zdrav
i lijep, veæ takvi trenuci osnažuju vašu povezanost i
omoguæavaju vam da provjeravate njegov izgled i da
je u dobroj formi.

ČETKA I ČEŠALJ: većina psića obo­ ZUBI: bakterijski plak se stalno stva-
žava kad ih se četka i češlja. Pse KRA- ra na zubima. Redovito provjeravajte
TKE DLAKE treba četkati 2-3 puta tje- zube svog štenca koji će oko sedmog
dno, dok pse DUGE DLAKE čak i svaki mjeseca života početi postupno gubiti
dan. Četkanje uklanja mrtvu dlaku, te mliječne zube i zamijeniti ih trajnim.
vraća uredan izgled, a izbjegava se pri Suha hrana je korisna za održavanje
tom stvaranje čvorova od dlake. čistoće zuba no ne može spriječiti
stvaranje kamenca, zbog čega psa
KUPANJE: psa, a posebno dok je treba povremeno voditi veterinaru na
još štene, treba kupati samo ako je čišćenje zuba.
potrebno. Koristite poseban šampon
za pse dobrog proizvođača i temelji-
to ispirite, kako sapun ne bi iziritirao
nježnu kožu vašeg psića. Umjesto
klasičnog kupanja možete koristiti suhi
šampon (koji se nanosi na dlaku i uk-
lanja četkanjem), posebno u hladnim
mjesecima.
OČI I UŠI: oči trebaju biti sjajne i ne
smiju imati crvene mrlje, izlučevine ili
ostale neuobičajene znakove.
Čišćenje se treba vršiti namočenom
vatom.
Provjeravajte i ušne kanale: ako osjetite
neugodan miris, zamijetite crvenilo ili
upaljenost, obratite se veterinaru.
Nemojte ništa pokušavati umetati u
slušni kanal u svrhu čišćenja, kao što
su vateni štapići i slično: prepustite ve-
terinaru da izvrši takve operacije.
PRAKTIÈNI SAVJETI ZA
PRVU POMOÆ
Èak i ako ste pažljivi i stalno držite svog psiæa pod
kontrolom, uvijek može doæi do nezgoda. Važno
je zadržati smirenost, brzo reagirati i odvesti psiæa
veterinaru.

Uvijek nazovite veterinara prije nego  Previjanje rana


što krenete na put, da budete sigurni Sterilnu gazu stavite izravno preko
da će vas moći primiti i da ćete u rane. Omotajte zavoj trakama od
međuvremenu dobiti korisne savjete gaze ili neke druge čiste i mekane
što je u trenutku najbolje učiniti. tkanine. Stisnite, ali ne prejako, već
dovoljno da zavoj ostane na svom
 Predvidjeti na vrijeme mjestu dok ne stigne medicinska
Planirajte unaprijed kako biste u pomoć.
slučaju nužde bili spremni.
Zabilježite broj telefona i adresu  Prijevoz ozlijeđenog šteneta
veterinara, naravno kao i ve­te­ri­ Ako sumnjate da je štene zadobilo
narske prve pomoći ako postoji na unutarnje ozlijede, nježno ga po­
tom području. stavite na stol, dasku, prekrivač ili
bilo što drugo što može poslužiti
 Pripremite pribor za prvu kao nosiljka.
pomoć:
Sterilne gaze i zavoje, flastere i  Brnjica
hidrofilnu vatu za previjanje, Hidro­ Ozlijeđena životinja u boli može
gen peroksid (3%) ili de­zin­fekcijsko ponekad i ugristi, pa tako i vaš psić.
sredstvo za vanjsku upo­trebu (bez Nemojte stavljati brnjicu ako na
alkohola) za čišćenje i dezinfekciju primjer povraća. Umjesto brnjice
lakših rana, ogre­botina i sl. (ne i može poslužiti i marama, čarapa ili
dubokih rana) komad mekane tkanine.
Pincete za vađenje komadića stakla,
iverice, krpelja itd. iz kože šteneta.
 Hitni slučajevi Toplotni udar: simptomi uklju­
ču­ju teško disanje, povišenu tem­
Alergijske reakcije: simptomi peraturu i malaksalost. Snizite tje­
uključuju od naticanja njuške, ki­ lesnu temperaturu zalijevanjem
ha­nja, pa sve do poteškoća s disa­ i umakanjem psa u hladnu vodu
njem, malaksalosti i nesvje­stice. do vrata po desetak minuta. Na
Psića odmah odvedite ve­terinaru. gla­vu mu stavljajte led. Kad se
Krvarenje: stavite zavoj na ranu; temperatura počne snižavati odve­
ako se radi o snažnom krvarenju dite ga veterinaru.
koje se ne da zaustaviti, potrebna je Ozljede očiju: ne pokušavajte sa­
trenutna liječnička intervencija. mi izvaditi strano tijelo koje je upalo
Respiratorne poteškoće: odmah u oko psića. Pazite da si ni on
potražite liječničku pomoć vete­ri­ sam ne može trljati oči i odmah ga
nara odvedite veterinaru.
Prijelomi: dok putujete veterinaru Utapanje: držite psića naglavačke
smanjite mogućnost kretanja psića 10-15 sekundi. Ako možete, iz­ve­di­
na najmanju mjeru i provjerite te masažu srca i umje­­tno disanje.
postoje li rane koje krvare. Omotajte šten­ca u prekrivač i
Opekline: ako se radi o opekli­ odvedite ga vete­ri­na­ru.
nama 1. stupnja (crvenilo kože +
ožežena dlaka) nanesite posebnu Kod ostalih hitnih slučajeva, kao što je
mast ili kremu; ako se radi o ke­ na primjer trovanje, gušenje, gutanje
mijskim opeklinama, prije nego što predmeta ili kod šokova, psića odmah
psića odvedete veterinaru za­držite odvedite veterinaru.
opečeni dio pod tekućom hladnom Veterinarska stanica
vodom.
Strujni udar: štenad ponekad
iz igre može krenuti grickati ele­ Broj tel.
ktrične kablove, te si tako zara­
diti strujni udar. Nikad ne dirajte
Moj veterinar
životinju koja drži otkriveni elektri­
čni kabel. Zatvorite dotok struje i
za udaljavanje psa od kabla upo­ Broj mob.
trijebite suhi štap. Odmah se obra­
tite veterinaru.
SAVJETI ZA PUTOVANJA

Kad planirate putovanje morate odluèiti da li je za vašeg


psiæa bolje da vas èeka kod kuæe ili da ide s vama.

Ako ga odlučite ostaviti kod kuće, stvorite optimalne uvjete sigurnosti


raspitajte se kod veterinara za dobar i za vas i za vašeg psića: stavite
hotel za pse. ga u za to namijenjeno prijenosno
Ako se odlučite psića ostaviti u hotelu, sredstvo ili kavez, te pazite da ne
prvo ga posjetite da vidite kako objekt može slobodno trčkarati po autu,
izgleda, provjerite razinu čistoće i sigur- pa čak ni ako je na stražnjem
nosti, te upoznajte zaposlene. Većina sjedalu. Štoviše, psić će biti bolje
takvih objekata u kratkom vremenu zaštićen u slučaju naglog sudara
popuni raspoloživa mjesta, posebno u ili nezgoda i osim toga neće moći
ljetnim mjesecima. pobjeći od straha nakon što se
Provjerite da ste sa psićem obavili sva otvore vrata automobila.
obvezna cijepljenja; ostavite upute za
hranjenje i hranu koja je potrebna u Međutim, svog psića trebate postup-
vašem odsustvu. no navikavati na promjene lokacija,
počevši s kraćim putovanjima, te ne
zaboraviti da na put mora ići praznog
Ako psić ide s vama na put:
trbuha (zadnji obrok treba biti 4 sata
 kontaktirajte objekt u koji idete prije polaska) jer bi mu moglo pozliti u
(hotel, kamp i sl.) da saznate da autu. Obavezno napravite pauzu svaka
li ga smijete povesti; 2 do 3 sata da se psić prošeta i popije
 provjerite da li je psić obavio sva vode; pazite da ne može provirivati kroz
obvezna cijepljenja i da li ima prozor, kako ne bi naglo iskočio ili da
važeću potvrdu o dobrom zdrav- mu neki insekt ne izazove probleme s
stvenom stanju; očima.
 sa sobom ponesite zdravstvenu Ne preporučujemo da ga ostavljate
knjižicu psića samog u automobilu, čak ni na par
 pripremite hranu na koju je psić minuta jer u ljetnom periodu tempera-
navikao, te ponesite i «pribor za tura u kabini auta može naglo porasti
prvu pomoć». (lako može doseći i 40° u hladu i 60°
 kad se nalazite u automobilu, na suncu).
Pazite da često pije i ne zaboravite često Na kraju puta, posebno ako je dugo
procirkulirati zrak u kabini, pogotovo trajao ili ako se niste puno zaustavljali,
ako ne postoji klimatizacijski uređaj. pustite životinju da se odmori i navikne
Ako se radi o putovima u inozemstvo, na novi ambijent, posebice ako je jako
pazite da je štenetova medicinska različit od kuće.
dokumentacija važeća i prije puta se Vaša prisutnost i njega bit će u svakom
posavjetujte s veterinarom o eventual- slučaju najučinkovitiji način da se vaš
nom obveznom ili preporučenom cije- psić umiri i da ponovno uspostavite
pljenju. red.
Za putovanja u avionu ili u vlaku po-
stoje posebna pravila kojih se treba
pridržavati; točne i ažurne informacije
uvijek potražite pri nadležnim tijeli-
ma (avionske kompanije ili državne
željeznice itd.). U svakom slučaju će
vam sigurno trebati kavez za avion i
povodac i brnjica za vlak.
Kad odraste...

ADULT
LARGE ROBUST
Potpuna i uravnotežena
hrana za pse robusne
graðe (iznad 25 kg)

ADULT ORIGINAL ADULT


Potpuna i uravnotežena LARGE ATHLETIC
hrana za odrasle pse Potpuna i uravnotežena
hrana za pse atletske graðe
(iznad 25 kg)

ADULT SMALL ADULT DIGESTION


Potpuna i uravnotežena Potpuna i uravnotežena
hrana za odrasle pse malih hrana za odrasle pse s
pasmina (ispod 10 kg) osjetljivom probavom